lördag 17 juli 2021

Om statens övergrepp mot barn och föräldrar

Samtal med Michael Zazzio och Henning Witte om statens övergrepp mot barn och föräldrar


Video: https://rumble.com/vjx31g-samtal-med-michael-zazzio-och-henning-witte-om-statens-vergrepp-mot-barn-oc.html


Källa nedan: https://www.facebook.com/lvubarn/posts/832888823395119/


Fallet Domenic Johansson:


Hur kan en familj bli utsatt på detta vis, i Sverige och varför, görs ingen statlig utredning. skall det vara så här i Sverige?


Visby, Gotland, Sverige), oktober 11 - Tusentals människor över hela världen begär att Domenic Johansson ska frias från att vara tvångsomhändertagen.

Människor över hela världen förenas i solidaritet med Domenic Johansson och hans familj via sociala nätverk som Twitter och Facebook, där nationella och internationella stödgrupper medlemmar växer i tusentals varje dag.

Domenic Johansson togs från sina föräldrar och placerades i fosterhem i juni 2009 när han var 7 år gammal. 

Detta efter en lång tvist om familjens rätt att utbilda honom hemma (hemundervisning). 

Om DDR-institutionen för politisk indoktrinering - skolan:

https://hagenbo.blogspot.com/2019/11/om-ddr-institutionen-for-politisk.html


Observera att ärendet om hemundervisning avslutats innan omhändertagandet av pojken. 

Den svenska polisen agerade utan de tillstånd som är brukliga och på uppdrag av Gotlands socialtjänst och utan att föräldrarna var anklagade för försummelse av sin son att de skulle ha utnyttjat honom på något sätt. 

Fortfarande har inga belägg eller bevis mot föräldrarna som håller förts fram av socialtjänsten i Gotlands. 

Upptäckten, post factum, av hål i tänderna och en påstådd brist av normal utveckling hos barnet var en del av en retroaktiv kampanj för att motivera att omhändertagandet hade grund. 

Dessutom gjordes alla psykologiska tester av Domenic efter den mycket traumatiska upplevelsen av att vara skild från sin familj i veckor. 

Observera att ingen av de frågor som togs upp som anledningar för ett omhändertagande var aktuella när familjen höll på att utredas under tidigare månader på grund av deras önskan att hemundervisa. 

Domstolens dokument avslöjar också socialarbetarnas personliga uppfattningar om Domenics kärleksfulla beteende mot andra barn. 

När det gällde Domenics benägenhet att krama andra barn när han kände sig glad blev socialarbetarna förvirrade och förklarade detta som "ett uppträdande som skulle kunna utvecklas till ett avvikande beteende"

I motsats till vad de svenska och europeiska lagarna stipulerar så har socialtjänsten som ansvarar för att upprätthålla familjens band i fall som dessa gjort motsatsen. 

Från att först ha fått träffas en gång i månaden så blev det en gång var femte vecka på grund av att föräldrarna hade svårt att inte visa sin sorg vid mötena. 

I dagsläget har inte Domenic fått träffa eller tala med sina föräldrar alls under de senaste 10 månaderna. I motsats till vad som gäller enligt svensk och europeisk lag har Domenic och hans föräldrar inte haft rätt att välja sina egna advokater.

Och trots att Domenics föräldrar är villiga och varit villiga att samarbeta med Gotlands socialtjänst (skriva in honom på en skola, ge upp sin dröm om att åka tillbaka till Indien, möjliggöra kontrollerade besök e t c ) har det inte funnits någon avsikt eller vilja hos socialtjänsten att upprätthålla hälsosamma band med den biologiska familjen.


En global rörelse till stöd för återföreningen av Domenic och hans föräldrar arbetar nu för fullt för att svara på socialtjänsten senaste drag att låta fosterföräldrarna få vårdnaden om Domenic. 

Dessa insatser organiseras av ALMA som är ett globalt nätverk av mammor som uppmuntrar sina ungefär 15,0000 medlemmar att göra inlägg på Facebook-sidor, bloggar, skicka brev och e-post till ambassader och massmedia.

Nedan finns länkar till nyheter och sändningar om detta fall och en tidslinje som beskriver vad som hänt hittills.

http://friendsofdomenic.blogspot.com/

http://dominicjohansson.blogspot.com/

https://www.facebook.com/groups/returndomenic/

http://jonatantjoa.blogspot.com/2011/…/we-are-all-annie.html

http://www.hslda.org/hs/international/Sweden/201110070.asp

http://www.wnd.com/index.php/index.php?pageId=352733

http://xn--noespaisparanios-kub.blogspot.com/

http://www.lauramascaro.com/…/pensamientos-suicidas-el-extr…

http://www.youtube.com/watch?v=fbiOrAhkr-k

http://www.youtube.com/watch?v=8TBTHgXiaNM

http://luar-negeri.kompasiana.com/…/thousands-of-people-al…/


TIMELINE - Händelseförlopp

Hösten 2008: Christer och Annie Johansson kontaktar utbildningsdepartementet och efter att de berättat att hemundervisning är ett lagligt alternativ i enlighet med den dåvarande skollagen i Sverige så sätter de igång trots att den lokala skolans tjänstemän menar att det inte är tillåtet. Anledningen till att de väljer att hemundervisa är att de planerar att flytta till Indien om några månader och anser att detta kommer att underlätta för Domenic (född 2002) med de förändringar som framöver kommer.

Januari 2009: Efter att de vitesbelagts och besökts av socialatjänsten vid många tillfällen kräver Christer Johansson att de bör hålla ett möte för att diskutera allt detta, men man tar inte detta på allvar. Myndigheterna beslutar att Domenic måste gå till skolan.

11 februari. 2009: Barn- och utbildningsförvaltningen vänder sig till länsrätten för att med hjälp av vitesföreläggande om 250 kronor om dagen då Domenic inte går till skolan för att försöka tvinga föräldrarna att låta pojken börja. Socialtjänsten intensifierar trycket på familjen och hemundervisning är fortfarande den enda frågan det handlar om.

27 maj 2009: En åtgärd vidtas för att man vill att betalningen av böterna (nu 15,000 kronor) ska ske. Domstolen vägrar dock att genomdriva detta eftersom skolåret är slut – vilket också kan ses som ett implicit erkännande av rätten för familjen att hemundervisa enligt den dåvarande skollagen (det blev svårare att få tillstånd i och med nya skollagen som trädde i juli 2011).

Christer Johansson informerar domstolen om familjens avsikt att flytta till Indien den 26 juni. Det finns inget domstolsbeslut eller andra rättsliga åtgärder som vidtas för att förhindra familjen Johansson från att flytta till Indien vilket var deras plan.

25 JUNI 2009: Domenic och hans föräldrar sitter på flyget till Indien. Svensk polis tar Domenic från planet. De påstod att det har skett en anonym rapport om familjen (detta har dock aldrig bekräftats).

Familjen samarbetar. De får höra att några socialarbetare kommer att prata med Domenic i några minuter och de är eniga om att låta honom gå. Socialarbetaren tar dock Domenic från flygplatsen. Annie kollapsar.

Socialtjänsten är överens om att placera Domenic med sin farbror, Christers bror, Mike. Föräldrarna får höra att de kommer att kunna ha Domenic tillbaka nästa måndag.

När de ska att hämta honom får de dock höra att man har funnit två hå i tänderna, att det verkar som om Domenic är extremt blyg och inte beter sig som ett normalt barn i hans ålder, och de anser att detta är bevis för att det finns problem med hans utveckling. Nu börjar man förklara omhändertagandet med dessa saker. Nu kollapsar både Annie och Christer och mår mycket dåligt. På grund av deras fysiska och känslomässiga reaktion beslutar socialtjänsten att inte låta dem att se Domenic, det dröjer 6 veckor tills de får träffas igen. Med Christers ord "var han (Domenic) då ”nedbruten i små bitar".

Augusti 4, 2009: första förhöret.

13 Augusti 2009: Domstolen fastställer beslutet om omhändertagande trots att det inte finns någon medicinsk eller psykologisk rapport som visar på övergrepp eller vanvård.

Föräldrarna är inte tillåtna att besöka Domenic på hans födelsedag och nya villkor ställs för besöken: Inga leksaker - Domenic får inte ta emot någon form av gåva från sina föräldrar och definitivt ingenting som han kunde ta med sig till sitt fosterhem.

De får inte ta bilder eller filma, vilket också gör det svårt att visa hur socialarbetarna förhindrar familjen att umgås på ett naturligt sätt.

De får inte tala fritt med Domenic om vad som hänt eller förklara situationen eller trösta honom.

30 november 2009: Hovrätten vidhåller beslutet vilket till stor del är grundat på en psykiatrisk rapport av Domenic som antyder att han var "utvecklingsmässigt försenad". Rapporten genomfördes efter att Domenic i månader varit separerad från sina föräldrar med begränsade och övervakade besök.

27 januari 2010: Svenska Regeringsrätten nekar familjen att överklaga vilket uttömmer familjens möjligheter att gå vidare i Sverige. Detta gör det möjligt att lämna in en framställning för familjens räkning till den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

I Sverige gör man en översyn var sjätte månad för att se om barnet bör stanna kvar i statens förvar eller om barnet kan återförenas med sin familj.

Dessa är några av de åtgärder som vidtagits i detta syfte:

13 maj 2010: Johanssons advokat Ruby Harrold-Claesson (Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter) avvisas av domstolen på Gotland på begäran av Domenics utsedde advokat som klagar över att Harrold-Claesson tog föräldrarna med sig då hon ville träffa Domenic i skolan. Domenic fick inte se sina föräldrar i detta tillfälle.

December 2010: Christer tar Domenic hem den 22 december (utan lov) när de egentligen ska ha ett övervakat möte. Domenic är med sin familj över helgen och sedan ringer Christer polisen och berättar för dem var de är. Polisen kommer (åter igen) uniformerad och beväpnad och drar Domenic bort och låter honom inte ens sätta på sig sina ytterkläder. Christer och hans vän som hjälpte till med att ta Domenic hem anklagas och Christer sitter i häkte i en månad och går igenom en psykiatrisk utvärdering. Denna analys som lämnas in till domstol visar att Christer inte lider av någon psykologisk störning. Christer begär representation av Trygve Emstedt (jurist), men hans begäran nekas vilket är i direkt strid mot både den svenska och Europeiska unionens lagstiftning. Christer sitter i häkte fram till 21 januari, 2011 när han släpps.

17 apr 2011: Ett fallnummer tilldelas av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

April 23rd/27th 2011 (?): Möte mellan Johanssons och socialtjänstlagen för att svara på frågor om Domenics försämrade hälsa. Socialtjänsten menar att föräldrarna är att skylla för detta.

Maj 2011: Namninsamlingen till Europakonventionen sammanfattar: Så vitt framkommer ur de beslut som domstolarna hittills tagit så tycks det som att Domenic kommer att hållas tvångsomhändertagen på permanent basis.

September 2011: Man föreslår att frånta föräldrarna den juridiska vårdnaden och ge vårdnaden till fosterföräldrarna.


…….


Region Uppsala börjar vaccinera 16-och 17 åringar utan föräldrars samtycke. Även vissa barn ned till 12 år kan vaccineras:


https://jmm.nu/vaccin_region-uppsala_barn_ungdomar_16.../?


Samtal med Michael Zazzio om det pågående politiskt styrda folkmordet med vacciner:

Video:
https://odysee.com/@MickeHagenbo:9/Video-20210730_095312-Meeting-Recording:d


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar