torsdag 12 december 2019

Om Sveriges avskyvärda sammankoppling med den djupa staten i USA - Gästinlägg

Hedersmannen Jan-Ola Gustafsson har förekommit många gånger på min blogg. Här kommer ett gästinlägg av Jan-Ola som kräver eftertanke:

Den här artikeln, regeringen gräver sin egen grav, bör ni läsa om ni INTE vill att Sverige ska fortsätta att halka in i de orättfärdigheter som USA och deras lakejstater kommer att skapa för oss. 

Sverige har sedan strax efter slutet av andra världskriget varit knutet till det då bildade NATO. Den första varningen om riskerna med detta kom 1952, när vi med en svensk DC-3 proppfull med senaste amerikanska radarspaningsteknologi flög över Östersjön och för jänkarnas räkning spionerade mot Sovjetunionen.

Sovjetiskt jaktflyg sköt ner planet och sju familjer förlorade maken och ett antal barn blev faderlösa. Under eftersökningen sköts även ett amfibieplan (Catalina) ner men dess besättning om två man räddades av ett handelsfartyg. Händelsen sände chockvågor genom landet och Sovjets reaktioner var skrämmande.

Regeringen mörkade frenetiskt händelsen för sin egen befolkning och de arma offrens efterlevande fick i flera årtionden sväva i ovisshet om vad som hänt.

En detaljerad beskrivning av detta finns om ni googlar på begreppet Catalinaaffären och läser författaren Anders Jallais utmärkta beskrivning.

Jallai är både f.d. dykare och jaktpilot och var den som hittade vraket och kunde verka för att det blev bärgat. Planets delar och en mängd andra saker finns i en gripande permanentutställning på Flygvapenmuseet i Linköping.

Där kan man bl.a. höra den sovjetiske jaktpilotens radiokommunikation med basen under nedskjutningen samt se gripande saker från de omkomna samt de efterlevande. I hela landet rådde en mycket tryckt stämning och många trodde att händelsen skulle provocera Sovjet till krigshandlingar i någon form. Om ni är i närheten av Linköping, så lägg ett par timmar på denna historiska händelse i museet.

Men man slutade inte med sitt krypande för USA/NATO. Vi hade hela tiden ett nära tekniskt/taktiskt samarbete på flera nivåer, främst inom Marinen och Flygvapnet och det fortsatte även sedan vi skrotat vårt eget försvar och skingrat dess utrustning för alla himmelens vindar - en kapitalförstöring i megamiljardklassen. 

Nu har vi en lekstuga med något tusental man som kan skickas som legotrupp till amerikanska ockupationer i fjärran länder i andra världsdelar. Ett idiotmantra för några år sedan var -"Vi ska försvara Sverige i Afghanistan".

Nu går trycket från USA in i en slutfas. Redan i slutet av 1990-talet kom boken "The Grand Chessboard" ut (ladda ned här), skriven av Zbigniew Brzezinski som i många årtionden varit utrikespolitisk rådgivare till en rad amerikanska presidenter tillsammans med Henry Kissinger och George Soros. 

I boken skriver han att "när Polen och Baltstaterna har gått med i NATO  SÅ SKA VI OCKSÅ FÖRMÅ FINLAND OCH SVERIGE ATT GÅ MED!" Läs boken! 

Den beskriver också USA:s pågående inringning av Ryssland och Kina. Jag läste den då den kom ut och blev mycket uppmärksammad i omvärlden, men naturligtvis inte i Sverige, även om vi direkt berördes av den.

Nu är detta i full sving, eftersom författarens son, Mark Brzezinski, är USA:s ambassadör i Sverige och har länge lobbat för faderns mål. 

Vi hade i fjol också en krigshök från USA på besök, McCain, som bevistade ett antal "förbrödringsträffar" med svenska politiker och militärer. 

Den nuvarande försvarsministern sitter som en kanin i fällan och jobbar som bäst med en lögn som ska serveras den svenska valboskapen då VI STÄLLS INFÖR FULLBORDAT FAKTUM EFTER DE KLART ODEMOKRATISKA MANÖVRERNA BAKOM KULISSERNA.

En annan sak som kan vara värd att beakta är att vår roll i Afghanistan som lakejer åt USA:s ockupation i stora delar av världen gör oss delaktiga i en del krigsförbrytelser. 

Bland annat de massbombningar som USA gjort i Afghanistan (och även i Irak och på Balkan) med vapentyper där den verksamma delen består av utarmat uran (Depleted Uranium). 

Marken och luften i bekämpade områden smittas radioaktivt för lång tid framöver och vistelse och inandning där har gett framtida skador på arvsanlagen hos befolkningarna.

Bara ett exempel på detta finns här.


Vi är redan avskydda för denna sammankoppling och det räcker!

Jan-Ola Gustafsson
FN veteran Kongo och Cypern
F.d. reservofficer i armén