tisdag 10 december 2019

Om ”Gretarörelsen” och dess motkraft - Gästinlägg

Lasse Wikman skriver här ett gästinlägg om det kulturmarxistiska vansinnet klimataktivism:

Gretas baksida

Under lång tid, har jag avstått ifrån att skriva om Greta och vad hon representerar.

Nu är det ju inte så, att det är hon personligen som formulerar alla hennes tal och uttalanden. Där finns marknadsstrateger, talskrivare, reklamfolk och en massa miljonärer och miljardärer. 

Sist men inte minst finns hennes familj, hennes mamma och pappa, som tack vare sitt kändisskap har givit skjuts till denna makabra cirkus, att vi som ser detta med tankarna i behåll, bara kan gråta.

Anledningen att jag nu tar till ordets kraft i denna infekterade fråga, är att jag personligen har blivit angripen, för att jag tar ställning mot denna vedervärdiga farsot. 

Istället har jag framfört mitt högst personliga gillande av att det nu kommit fram en antikraft, en ung kvinna som ser det vi alla Gretaskeptiker ser. Att Greta är en bluff, ett farligt ”vapen” gentemot världens alla människor.

Den kvinna jag talar om och som har folkets åsikter är Izabella Nilsson-Jarvandi. Hon är en ung aktivist, som ställde sig på de gula västarnas sida. 

Hon har hållit protesttal i Göteborg mot det förhatliga FN-avtalet  ”Global Compact for Migration” , det avtal som Stefan Löfvén lät Helena Fritzon skriva på i december förra året. Nilsson-Jarvandi har också hållit tal i  Helsingborg och Stockholm. Dessutom kämpar hon för kvinnors säkerhet i Sverige. 

För att alla Greta-fans ska få kunna göra en bedömning av vad Gretarörelsen står för och vad jag och många andra människor står för, så ska jag lista några av respektive falangs nyckelpunkter.

Gretarörelsen står för:        

 • Globalism,
 • Inskränkning av människors frihet i att röra sig, yttrande, tala,
 • Tvångsvaccinationer,
 • GMO, alltså genmodifierade produkter där infertilitetsgener är inplanterade,
 • Pedofili,
 • Krig,
 • Fördrivning av människor från tryggheten i deras hem, närområde och land,
 • Våldtäkter,
 • Massmord,
 • Utnyttjande av barn i gruvor för att få fram mineraler till de vansinniga projekten med elbilar,
 • Chemtrails,
 • High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP),
 • Förbjuda alla typer av naturliga läkemedel,
 • Förbjuda alla behandlingar av sjukdomar, annat än på vanliga sjukhus,
 • Satsa miljarder och åter miljarder på klimatproblem, som inte nämnvärt existerar,
 • Bortse från jordens miljöproblem,
 • Hota människor som har avvikande åsikter än denna makabra rörelse,
 • Dra ner sjukvårdens resurser, så att sjukvården kollapsar,
 • Ta bort nödvändiga resurser för skolan, så att den förstörs,
 • Förhärliga islam,
 • Avveckla alla traditioner, allt som har hållit innevånare i varje land samman,
 • Ta bort och förlöjliga gammal kultur,
 • Fördriva äldre människor, de som byggt vår välfärd, från deras trygga seniorboende,
 • Sko sig själva så mycket som möjligt, 
 • Elit och slavar
Vad står motrörelsen då för:
 • Nationalism men med globalt utbyte med övriga länder, på allas lika villkor,
 • Se till att alla tankar i tal och skrift får vingar så att de sprids till gagn för det öppna samhället,
 • Människors valfrihet när det gäller vaccinationer och sakligt berätta vad som finns i injektionen,
 • Utrota, ta bort all användning av GMO och övriga gifter som besprutas på våra åkrar och marker,
 • Hård kriminalisering av pedofili,
 • Verka för att alla krig upphör genom att låta varje land få utveckla sig själv och lösa sina angelägenheter själva, utan våld men med mångas tankar och idéer,
 • Se till att alla människor få bo kvar i sitt hemland, sin by där trygghet ska råda,
 • Skapa trygghet för  unga  flickor och kvinnor, så att de inte ska bli utsatta för våld och våldtäkter,
 • Genom trygghetsskapande åtgärder förebygga massmord,  Avsluta vansinnet med produktion av elbilar till gagn för bl a små och oskyldigas barn,
 • Skapa en gemensam forskning världen över, för att ta fram lämpliga miljövänliga kommunikationer,   Förbjuda Chemtrails världen över,
 • Förbjuda HAARP samt nedmontera dessa ”helvetesmaskiner”,
 • Se till att de naturliga läkemedel som varit i människans tjänst i tusentals år, får en mycket framträdande plats i vården av sjuka,
 • Se till att alternativa vårdenheter får existera som t ex Vidarkliniken var,
 • Satsa nationens gemensamma pengar på bl a miljöskapande åtgärder inte till klimathysteri,
 • Låta alla ha sina egna åsikter,
 • Satsa på en välmående sjukvård och genom att skapa ett samhälle där fler håller sig friska än blir sjuka,
 • Ge skolan resurser till att skapa miljöer, där barnen trivs och känner sig trygga, då kommer också de positiva resultaten,
 • Se till att ingen religion tar över samhället. Religion och stat ska fortsättningsvis vara åtskilda. Den egna tron, ska vara ens ensak,
 • Lyfta fram våra fantastiska traditioner. Det är ju bl a utifrån dessa vi alla känner trygghet och gemenskap,
 • Uppskatta kulturer från andra tider, så att barn i tidig ålder får en god grund att stå på och att vuxna delta i ett aktivt kulturliv utan att få ovett för det egna tyckandet,
 • Se till att den äldre generationen får ett drägligt, tryggt och meningsfullt pensionärsliv,
 • Inte som politiker roffa åt sig, se det politiska uppdraget just som ett uppdrag, inte en livstidsförsörjning

Alla människor har lika värde    

Lasse Wikman
eller

Läs också detta inlägg om klimatalarmism versus förnekelse