fredag 6 december 2019

Om bananrepubliken och U-landet Sverige - Gästinlägg

Sverige håller på att bli ett U-land kunskapsmässigt. 

Någon skriver: 

Det räcker med att en klass berikas med 2-3 invandrare – ofta ensamkommande – så är klassen förstörd, berättar Karin. Dessa elever saknar impulskontroll och beter sig som om de vore galna.

Datorer och stolar kastas ut genom fönster, man stör medvetet klasskamrater som försöker studera och timmar går åt till att försöka lära ut bokstäver till analfabeter. 

Timmar som Karin hellre hade lagt på de svenska elever som sökt sig till skolan för att de eftersträvar lugn och hög akademisk standard. Men på grund av det nya klientelet kan inte skolan längre leverera detta.

En vanligt förekommande företeelse är att nyanlända elever frågar när de ska få sin dator tidigt under inskrivningssamtalet. När Karin kontrar med att datorn endast är ett hjälpmedel och inte kunskapen i sig så får hon bara hånleenden tillbaka.

Frågar hon om de inte först vill ha en rundtur på skolan, eller sina skolböcker, så säger de att de kan ta det senare. Det händer också att eleverna frågar vilket betyg som krävs för att de ska få stanna i Sverige eller för att få fortsatt försörjningsstöd. Intresset för inlärning finns inte där.

De svenska eleverna får inte längre en rättvis utbildning

Under lektionstid förekommer det ofta att nyanlända elever filmar Karin när hon lär ut. De har Skolinspektionen på kortnummer och hotar med att sprida osanningar i media så att Karin ”inte ska få vara lärare längre”. 

De hotar också genom att säga att de vet vad hon heter. Detta sker inte minst i anslutning till att de blivit missnöjda med sina betyg.

Dessa elever vet att systemet alltid är på deras sida och att deras dåliga beteende inte ger några konsekvenser. Positiv särbehandling blir ett resultat av detta då lärarna vet att de står maktlösa.

De svenska eleverna får inte längre en rättvis utbildning. De nyanlända eleverna får också högteknologiskt inlärningsmaterial som inte de svenska eleverna får tillgång till.

– Säger man ifrån känner man sig som en lerduva som det är skottpengar på, berättar Karin.

Många lärare på skolan har fått cykeldäck punkterade och backspeglar på bilen förstörda upprepade gånger. Nu åker man hellre kollektivtrafik för att undvika sabotage.

När det gäller PISA-resultatet skriver Tino Sanandaji:

I början av 90-talet brukade svenska skolresultat ligga bland de högsta i Europa, och var fortfarande relativ bra vid första PISA-mätning kring millennieskiftet. Sverige kraschade dock 2012, vilket ledde till en chock som tvingade fram reformer och en nationell samling kring skolan. 

Det funkade, och i 2018 års mätning idag har Sverige återhämtat mycket av tappet. Forskare Gabriel Heller Sahlgren uppmärksammar slående resultatet att svenska elevers resultat rentav ökat marginellt över tid! Mer än hundra procent av tappet i PISA drivs av elever med invandrarbakgrund, genom sämre resultat samt växande befolkningsandel. 

Heller Sahlgren skriver ”I PISA har nu 68% av det svenska fallet mellan 2000 och 2012 utraderats. Vad kan förklara kvarvarande 32%? Nedan visar jag att svaret är förvånansvärt enkelt: elever med utländsk bakgrund föll kraftigare och har inte återhämtat sina resultat i lika hög utsträckning...Nästa steg är att investera i rätt insatser för att förbättra resultaten bland elever med utländsk bakgrund”

Invandringens långsiktiga effekt och demografisk transformation driver alltmer sociala utfall i Sverige, och får allt större genomslag över tiden.  Ändå har många flumakademiker svårt att tänka stringent kring dessa frågor, exempelvis statistisk underprivilegierade kriminologer som tror att invandringens effekt mäts på basis av "korrelation" med total utveckling. 

I flera områden går det parallellt med invandringens negativa effekt lika bra som eller rentav bättre än någonsin någonsin för majoritetsbefolkningen, så att invandring drar ned medan de svenskt ursprung lyfter landets resultat. 

Analfabeter som herdar getter i Afghanistan fattar intuitivt skillnad mellan delkomponent och totalutveckling, som att flockens gråa getter ett år producerar mer ull trots att vita getter producerar mindre så total ullproduktion faller. Vi får kanske helt enkelt bör bjuda hit några Afghanska gettherdar som gästforskare så de kan ha sin flock på Stockholm Universitets gräsmatta medan de lär svenska flumakademiker räkna.


S slår sig just nu för bröstet över det "lyckade" PISA-testet, då resultatet påstås vara bättre än förra gången. Jo du!

Man undantar ca 10% av eleverna i läsförståelse och presenterar resultat som om ALLA elever deltog. Propaganda, bedrägeri, korruption får ett nytt namn - Socialdemokrati/miljöparti = kulturmarxistisk diktatur.

Som en fond till diskussionen om svenska PISA-poäng och andelen elever som undantagits från provet kan man läsa den här artikeln i Kvartal om hur den svenska skolan förr i världen skapade lärda och lärdomsgiganter.