lördag 30 november 2019

Om det mediala och politiska etablissemangets medvetna söndrande av Sverige - Gästinlägg

Skrivet av Kenny Korén som är tillbaka med ännu ett gästinlägg:
"TT: Svenska staten stäms på drygt 17 miljarder. Det australiska prospekteringsbolaget Aura Energy kräver svenska staten på drygt 17 miljarder kronor rapporterar SVT Jämtland. 
Anledningen är att Sverige förra året beslutade att förbjuda uranprospektering och uranbrytning."
Då blir Mikael Damberg och hans parti och deras stödpartier nöjda eftersom de vill söndra välfärdsstaten och därför så stödde Mikael Damberg TTIP-avtalet med klausulen som gör denna stämning i miljardklassen möjlig mot Sverige.
Jag vill påminna om det nyligen sända Uppdrag Granskningsprogrammet "Jakten på mineralerna" där både Svenska och framförallt utländska gruvbolag letar efter mineraler på 600 platser i Sverige och där de får borra utan markägares tillstånd. 
Svenska staten agerar exakt som i forna Sovjet och i andra diktaturer. Man borde även så länge detta tillåts pågå ha instiftat en fond eller liknande där samtliga gruvbolag måste bidra ekonomiskt till att man har resurser att återställa och sanera vid negativa miljökonsekvenser.
I Sverige så betalar gruvbolagen en mycket lägre skatt än vad de gör i våra grannländer vilket inte är förvånande med outbildade och lågresterande politiker eller andra tillsatta som är urusla på att förhandla.
Regeringen och dess stödpartier och möjligtvis vilka andra riksdagspartier som ingår i söndringen av nationalstatens välfärdssystem, det får du ta ställning till själv, och som vill rasera kommunernas ekonomi. 
Redan nu så är 110 av 290 kommuner i en ekonomisk kris likaså 18 av 20 regioner så allt går enligt planen. Det innebär stora besparingar eller snarare inskränkningar på bland annat skolan och assistanshjälp till handikappade och inom äldreomsorgen samt mycket annat.
Staten skall få mer makt över kommunerna genom att stärka sina egna finanser medans man gör kommunerna alltmer skuldsatta och sätter dem i ekonomisk kris så därför så instiftades den tvingande bosättningslagen vilket var ett brott mot grundlagen eftersom kommunerna enligt den skall vara självbestämmande. 
Man har även mycket skickligt och målmedvetet havererat polisväsendet genom att sparka poliser med stor erfarenhet eller ge dem så låg lön att de slutar. 
År 2016 så beslöt man sig även för att sänka begåvningskraven för intagningen till polisutbildningen.
Nu fortsätter man förfallet av sjukvården där redan sjukhus, akutmottagningar, förlossningsavdelningar samt annan specialkompetens har lagts ner runt om i Sverige.
Sjukvården i Stockholm söndrades bland annat genom att man byggde en av världens dyraste byggnader det nya Karolinska sjukhuset så nu måste man sparka ett stort antal läkare och sjuksköterskor trots överbeläggningar och inställda operationer.
I Sverige så har vårdköerna fördubblats från 15.000 personer till över 30.000 personer som får vänta mer än 90 dagar på vård. Detta har medvetet och planenligt genomförts under Stefan Lövens regering mellan åren 2014-2018.
Stockholm växer med c:a 30.000 personer varje år så deras mål att skapa ett sjukvårdshaveri fortskrider enligt planen.Nu skall den medvetet genomförda skadan öka genom en utökad anhöriginvandring stödd av samtliga riksdagspartier förutom SD och Moderaterna.
Man talar om att de som redan befinner sig i Sverige skall ha ett ansvar för deras anhörigas försörjning men det är bara lögner och ett spel för galleriet. 
Vem tror på att de anhöriga som inte sedan försörjs av sina påstådda släktingar i Sverige i så fall kommer att flygas hem? 
Det kommer även att bli en mycket lönsam människohandel för de som tar hit personer som de påstår att de är släkt med.
Saxat ur artikel från Smålandspostens artikel "välfärd via blocket". Det räcker alltså med att låtsas köpa en bil på Blocket för att få tillgång till svensk sjukvård.
""Systemet med samordningsnummer har inneburit att det finns uppemot 870 000 fler människor i Sverige än befolkningsstatistiken visar, eftersom den bara räknar folkbokförda. 
En del av dem med samordningsnummer har fått personnummer och blivit folkbokförda, andra med samordningsnummer har aldrig varit i landet. Enligt beräkningar är 390 000 av dessa samordningsnummer inte kopplade till en styrkt identitet."
"För två år sedan larmade Skatteverket om att det inte krävs att man inställer sig i Sverige för att få ett samordningsnummer. Man behöver inte ens visa upp ett foto av sig själv. 
Samtidigt ger samordningsnumret tillgång till hela den svenska sjukvården och även svensk pension. Skatteverket påtalade detta för regeringen i en rapport men inga reformförslag kom från Rosenbad. 
Istället kom krav på att göra det lättare för EU-medborgare att ta arbete i Sverige."
Regeringen Palme tog bort tjänstemannaansvaret och partierna gjorde sig ekonomiskt oberoende av medlemmar via partistödet samtidigt som de orkestrerade sin egna låtsade förträfflighet genom presstöd och public service endast SD undantaget som ofta får kritik i deras propagandaorgan.
MSB satsade under två år 27 miljoner på genusforskning men inte en krona på ett vattenbombningsplan. MSB skröt om hur många helikoptrar de hade men endast 10 av 30 av dessa helikoptrar fanns i verkligheten och de piloter man påstod sig ha kontrakterat de fanns det bara en bråkdel av. 
Mycket medvetet så satsade man på helikoptrar med avsevärt lägre vattenbombningskapacitet ungefär hälften än vad man har i till exempel i Norge.
Transportstyrelsen som sålde ut mer information om rikets säkerhet än vad samtliga spioner i Sverige har gjort följde den kulturmarxistiska och socialistiska eller ultraliberala medvetna planen och strategin.
Försäkringskassesystemet söndras genom bland annat att man kan dränera det med genom att utrikesfödda kan ha flera olika identiteter och genom enormt generösa ersättningar till personer som man inte vet vilka de är eller var de kommer ifrån. 
Dessa kostnader skall nu öka ännu mer genom en utökad anhöriginvandring. 
Löfvén och C:o kommer med lögner om en begränsad invandring samtidigt som man ger i snitt 120.000 personer uppehållstillstånd varje år.
Vi har alltså ett försäkringssystem som är en lönsam kassako för staten att täcka blödande ekonomiska sår inom andra områden. 
Det är ett system som arbetsgivarna har betalat in för ändå så nekas svårt sjuka och handikappade hjälp.
Man vill skapa splittring inte bara genom att ha helt olika måttstockar när det gäller förmåner och där bidragsbrott inte beivras för utrikesfödda om de säger att de inte förstod regelverket men att fylla i en bidragsansökan det hade man inga problem med. 
Det hade inte heller domstolarna som frikände bidragsbedragarna. 
Försäkringskassan bedriver inte heller efterforskningar gällande bidragsbrott när de misstänkta har återvänt till sina hemländer eftersom "uppklarningsprocenten är så låg". 
Däremot så jagar man de med ett Svenskt personnummer med blåslampa vid felaktiga utbetalningar.
Skolan har infantiliserats och lärarna kompetens är i många fall urusel så ifall man svarar alternativ D på samtliga frågor för att kunna söka in på lärarhögskolan då har man ett högre resultat än vad som krävs vilket man ser i olika PISA-undersökningar. 
Det skiljer sig stort mellan olika skolor men där hot och våld samt anarki härskar i klassrummet där är det mycket svårt för de elever som vill lära sig någonting.
Politiker och myndigheter har medvetet skapat alltfler fattigpensionärer och Sveriges pensionärer har fått det avsevärt sämre än de i våra grannländer och även i jämförelse med stora delar av resten av Europa så allt går enligt planen.
Sverige skall bli en mångkulturell underlydande provins till EU och till FN Agenda 2030 som banar vägen för ett globalt styre. 
Även i den svenska regeringens handlingsplan för agendan så finns det vissa formuleringar som bör mana till en mycket stor oro. 
Här är ett exempel : "Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat på hemmaplan och som en del av det globala systemet”.
När hela Sverige är konkursmässigt då kan de multinationella företagen ta över våra naturtillgångar och attraktiva landområden där även vårt vatten är enormt attraktivt att ha som inkomst och till försäljning. 
Det finns redan planer på att ha vårt rena vatten som en lönsam handelsvara. 
Artikeln från Sydöstran, som är Blekinge läns ledande tidning för nyheter, och som handlade om att den marknadsliberala tankesmedjan Timbro föreslog att vårt dricksvatten ska bli handelsvara den artikeln är nu borttagen.
Politikerna har mycket medvetet till skillnad från Norge och Finland kraftigt minskat vår självförsörjning och man tog bort våra beredskapslager för att göra oss enormt beroende av EU. 
Under en storkonflikt så kommer stora delar av Sveriges befolkning att svälta.
Vår guldreserv är till för att bland annat kunna rädda banker men det finns inte med i "regelverket" att det skall kunna användas till att rädda vår befolkning vid en kris den krisen gäller som sagt bara för våra affärsbanker. 
Dessa affärsbanker har enligt EU-lag rätt att beslagta dina tillgångar vid en bankkris, en så kallad Bail-In, för att kunna tömma svenskarnas sparkonton.
Politiker ser till att våra gamla får lämna sina äldreboenden för att det blir billigare att de sitter var för sig ensamma i en liten lägenhet samtidigt som nyanlända tar över deras bostäder eftersom det däremot är ekonomiskt lönsamt. 
Det är en psykopatisk handling mot de äldre som via skatter har försörjt deras partiers tidigare politiker. 
Antalet självmord är som allra högst bland män som är 85 år och äldre. Det är en siffra som kommer att öka bland samtliga pensionärer när man tar bort gemenskaperna när äldreboendeformen "skall fasas ut".
Hatet mot ens egna befolkning har inga gränser medans man ger förtur till lägenheter till nyanlända och många kommuner har även köpt in bostadsrätter och villor som de skall få bo i. 
Som infödd så betalar man via skattsedeln för att ens egna barn och barnbarn skall hamna sist i bostadskön.
Många våldtäkter utreds inte trots att förövarna har blivit utpekade med namn och var de befinner sig och det är förstås en medveten strategi att man vill skapa otrygghet och därför inte vill prioritera förutsättningarna för att skydda värnlösa flickor och kvinnor från grupp-och överfallsvåldtäkter.
Våldtäkterna i Sverige som det sker flest av i hela Europa det är för att söndra Sverige som nation så det sker inte bara genom medvetet importerade skjutningar och bombdåd samt via en extrem ökning av ungdomsrånen.
När Morgan Johansson och Stefan Löven och många andra påstår att våldet och kriminaliteten i förorterna enbart beror på socioekonomiska faktorer så är det som att säga från deras politiska perspektiv att det beror på att klasskampen ännu inte har nått sitt mål. 
Som jag skrivit tidigare så är det förstås en medveten lögn eftersom vissa invandrargrupper är extremt överrepresenterade som förövare medans vissa andra invandrargrupper, som mycket mera sällan får uppehållstillstånd, och som lever inom samma "utsatta områden" och som har samma inkomstnivåer de är mycket sällan dömda i Svensk domstol för våldtäkter, skjutningar, skol-och bilbränder samt ungdomsrån.
Enligt Polischefen Erik Nord i Göteborg så beror rånvågen mot unga på att rånarna har långtråkigt. Det är förstås en ursäktande förklaringen från en Dan Eliasson kopia som omedelbart borde sparkas ifrån sin tjänst som politiskt tillsatt och totalinkompetent låtsaspolis. 
Dessa ungdomsrån mot barn och ungdomar syftar inte bara till att stjäla andras tillhörigheter utan även för att skrämma, misshandla och förnedra. De som utsätts är huvudsakligen ensamma ungdomar eller högst två personer med ett typiskt Svenskt utseende.
Låt mig ta ett teoretiskt tankeexempel. 
Tänk dig ett ungdomsgäng som inte består av andra generationens invandrare utan av personer som har som gemensam nämnare att råna och misshandla invandrarungdomar. 
Hur stor är då sannolikheten att Polischefen Erik Nord skulle förklara det med att rånarna som sprider skräck och som gör att många inte vågar gå ut kvällstid det beror på att de har "långtråkigt"? 
Ifall olika ungdomsgäng misshandlade ungdomar med invandrarbakgrund då skulle det bli ett ramaskri bland politiker och så kallade journalister och som skulle skrika högt om högerextremism och rasism.
Regeringen vill skapa kaos på så många olika sätt som de kan komma på så därför så sätter de stopp för att man skulle kunna instifta en lag som skulle ha gjort det möjligt att återkalla medborgarskap och det inte ens för IS-terrorister, vilket man har gjort i till exempel Danmark, och det får inte heller utredas vidare.
SÄPO anser till exempel att en terrorist´s mänskliga rättigheter att få stanna i Sverige, om det finns några "risker" för personen ifall han utvisas, det är viktigare än riskerna för ett terrordåd som dödar och skadar civila. 
Ifall man har den agendan från den Svenska regeringen och majoriteten av andra riksdagspartier samt SÄPO förutom SD som är representerade i riksdagen då vill man skapa otrygghet och rädsla samt prioritera potentiella mördare framför sin egna befolkning.
Det är mycket, mycket sorgligt att av de få som reagerar så ser de oftast inte sambandet, där Lars Bern är en av de få undantagen, att det är politiskt mycket medvetet planerat på många olika områden och att det inte bara beror på inkompetens. 
Denna strategi är orkestrerat av några få med hjälp av ett stort antal så kallade nyttiga idioter samt globalistägd media som döljer och förvanskar sanningen.
Man har via presstödd och tvångsfinansierade public service hjärntvättat sin egna befolkning så till den grad så att söndringen av Sverige som välfärdsstat kan fortgå utan större problem eller massdemonstrationer.
Illegala invandrare betalar 50 kronor per tandläkarbesök. Mitt kostnadsförslag hos tandläkaren är på lite över 29.000 kronor och där jag redan har betalat lite över 10.000. 
Om jag hade varit illegal invandrare då hade det istället kostat mellan 350 - 450 kronor. Många fattigpensionärer som inte har råd att gå till tandläkaren är med och betalar tandvård för utrikesfödda. 
Hur många som är födda i Sverige och som påstår att de är här illegalt det är det förstås ingen som vet. Vi har en utbredd rasism bland politiker och myndigheter i Sverige mot de som har bott här i generationer.

A well planned Christian Holocaust

A man named Gavin Anderson published this text below on Facebook on November 26 2019:

A Well planned Christian Holocaust.
Some time ago, I came across a booklet, titled Failure At Nuremberg. On the back cover was a statement by Taylor Caldwell, the American novelist. After expressing his outrage at the trials, he wrote ...but the bombing of the only two Christian cities in Japan in August 1945 via the atom bomb calls to high heaven for retribution. Hiroshima and Nagasaki! Christian cities? Was this true?
This letter focuses on Nagasaki because while Hiroshima has received little attention, Nagasaki has received none. Therefore, it has been called the "Inferior A-bomb city."
Christianity came to Japan in 1549 when St. Francis Xavier came from Portugal, and landed near Nagasaki. It was a place of beauty -- a deep sea port surrounded by hills. He stayed here for a year, learned the language and began to spread the word, conversion was not difficult. By the early sixteen hundreds, ten percent of Japanese were Christians. Nagasaki was becoming the gateway and centre for western culture.
For the Jews, the main settlement was in Yokohama -- seventeen miles from Tokyo, the capital. Here they could influence the government; and that they did. They developed a close money-relationship.
Kobe was another Jewish settlement, when Japan closed it's doors to all foreign traders, the Dutch Jews were the only ones with the privilege of trading.
Before and during WW II, Kobe was a staging area where Jews from Poland and Russia were kept while arrangements were made to send them to North America.
From the middle of the 17th century for two hundred years Christians were persecuted. Many were killed; many went underground.
When in 1859 Japan was forced to open its doors to foreig­ners, 20,000 Christians came out of hiding in Urikami, a suburb of Nagasaki. They had practiced their Faith secretly for two hundred years; with tears of joy they came forth being able now to be Christians, openly. 
In 1895 they built the Urakami Roman Catholic cathedral -was the largest in all Asia -- the symbol of Christianity. The Christian Faith was regaining much of the ground it had lost because of centur­ies of persecution. But then the war and the Bomb!
There have been many words to justify the bombings and many more words condemning them.
The justification is that more allied lives would have been lost if the bombs had not been dropped because the Allies had planned a bloody invasion of Japan.
Condemnation of the bombings rests on the fact that Japan was a beaten Nation. It was suing for peace using Russia as the go-between. Then Russia turned against Japan.
Japan could not have held out much beyond October, 1945. In fact, Japan was finished in Sept. 1944 when the Allies engulfed Japan in a total sea and air blockade.
Amongst those who were opposed to dropping the bomb were: General Dwight Eisenhower; General Douglas MacArthur; Fleet Admiral William Leahy; General Carl Spaatz; Brigadier General Carter Clarke; Major General Curtis LeMay; Admiral Ernest King; and Fleet Admiral Chester W. Nimitz.
Notice that these men were not humanitarians; nor religious leaders; nor intellectuals. They were top-flight military men who were in positions to assess the situation.
General Eisenhower sums it up"…… my grave misgivings, first on the basis that Japan was already defeated and that dropping the bomb was completely unnecessary and secondly because I thought that our country should avoid shocking the world opinion by the use of a weapon ,....no longer necessary to save American Lives.
The united states strategic Bombing Survey explains: Based on a detailed investigation of all the facts, and supported by the testimony of the surviving Japanese leaders involved, it is the Surveys opinion that certainly prior to 31 December 1945 and in all probability prior to 1 November 1945, Japan would have surrendered even if the bombs had not been dropped, even if Russia had not entered the war, and even if no invasion had been planned or contemplated.
The consensus was that the bomb was completely unnecessary from a military point of view. Even those who would give an argument for dropping the first bomb on Hiroshima, were at a loss to vindicate dropping the second bomb, three days later, over Nagasaki. 
This bomb referred to as "fat man" was not a uranium bomb like the one dropped on Hiroshima. It was a Plutonium bomb with twice the power of the first bomb. This was saved for a militarily insignificant city.
Obviously, it was a political decision. By whom and why? Of all the material I read, only one -writer, Lowell Ponte, points a finger straight at the "Marxocrats" in the Roosevelt-Truman administration.
The sequence of events justify his conclusion: It was reported that Nagasaki was not on the list of targets. At the last minute, the order came to replace Kyoto with Nagasaki. Although there was a large Mitsubishi Plant near Nagasaki, the pilot went a mile off course to Urakami. There he dropped the bomb on the Urakami Cathedral at almost ground zero; Thus killing 45,000 instantly and another 50,000 died in the next few weeks.
Who, in Washington, was capable of such a barbarous act? More than one no doubt. But one man stands out above the rest. He was Henry Morgenthau Jr. He was responsible for the diabolical Morgenthau Plan For Peace in post-war Germany. He was close to Roosevelt throughout Roosevelt's presidency. That was when the plan to drop the bomb was hatched; And the two Christian cities were to be the targets.
Morgenthau was a prominent Zionist; He was chairman of the American Financial and Development Corporation for Israel; financial advisor to Israel; And chairman of the Hebrew University in Jerusalem.
If the bomb had been dropped on Yokohama and six thousand were killed, the media would be in a state of perpetual hysterics, we would be reminded in every conceivable way: every year; every month; every day. We could not escape it.
But there were no )ews in Nagasaki -- just Christians and Gentiles of other faiths; Not worth the consolation of remembrance.
And so, good-by to the cathedral, the symbol of Christianity in Asia.
Good-by to 500 years of Christian work, suffering, and dying. Before WW II, Christianity was on it's way to sweeping Asia. Today, less than one percent of Japanese are Christian. Japan has been secularized. That means that money-worship has replaced moral and spiritual values. Just another day, another dollar; and taxes eat up most of that dollar." ~ Gary Smith 
US Freemason President Harry S Truman dropped two atomic bombs over the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 9, 1945. The two bombings killed 200,000 people, most of them were civilians. Engineer behind the atomic bomb was freemason Vannevar Bush.

Thank you Gavin!


In this world of deceptions and lies, where the winner of wars writes history, take the oppurtunity to shape your own opinion on the other notorious holocaust from that period in human history, the second Zionist world war, by reading this book and this article.

Warning! By doing so, you are in risk to get your whole world view completely turned upside down. You have been warned.