måndag 11 november 2019

Om kristen Sionism - Gästinlägg

En kristen broder, pastor Pethrus, skriver ett gästinlägg om kristen Sionism föranledd av hatattacken mot mig idag från två kristna sionister, Harry Forsgren och Catarina Lernebrant, som jag skrev om här. Över till pastor Pethrus:

Det som är så otroligt är att jag har forskat om Israel i snart 18 år, nästan dagligen, och om man läser deras egna skrifter och vad de tror på och deras historia, som kommer man fram till Zevi, Frank och Waishaupt. 

Denna Forsgren har också kallat mig för judehatare med falsk teologi. Men han kan inte hitta något att klandra mig för eftersom jag predikar vad skriften säger. Jag undviker nämligen att citera andra, utan citerar BARA GUDS ORD. Jag som kristen måste älska mina fiender, därmed älskar jag ALLA.

Jag älskar Judar, hedningar, muslimer, ateister mm mm. Man jag har INTE samma tro som dem. Judarnas vidriga Talmud och deras vidrigheter I kabbalah. Muslimernas vidriga koran och hadither och sharia. Ateisterns vidriga socialism I tre olika former, SOCIAL: Kommunism, Demokrati och National. Jag är en fiende till allt vad KOLLEKTIVISM heter. Gud skapade oss med en egen FRI VILJA dvs Herren är för INDIVIDUALISM, underställd Guds ordning.

Kroppen består av en massa celler och alla cellerna har all information för hela kroppen i sig. Varje kristen församling är självbestämmande och varje kristen är underställd Herren och hans ord. Herren dömer oss enskilt inte som kollektiv.

Men om varje människa syndar på samma sätt så blir ju alla dömda av Herren, och det kan tyckas som om han dömer oss kollektivt då men det stämmer INTE. Han räddade Noa, Lot mm. mm. Dvs alla som syndar skall dömas men den som kommer till Jesus och hör honom  blir inte dömd.

Många, många pingstförsamlingar och andra i frikyrkan är infiltrerade av falsk judendom och deras teologi. Dessa kristna vet inget om vad Judarna tror på.

De tror att dagens Israel tror på GT vilket inte är sant. Dagens judar är fariseer och de är Jesus hatare. Jag ber för Israel och för Judarna att de skall bli frälsta och födda på nytt, för idag är de satans barn som alla andra som inte tror på att Jesus är Messias. 

Jesus är MESSIAS och må han vägleda oss in i HELA SANNINGEN. Jesu frid.

Guds församling blir attackerad på alla fronter nu! Med falska läror från katolska kyrkan, judendomen, FALSK karismatik.

Jag tror på nådegåvorna, ber för sjuka kastar ut demoner och profeterar regelbundet, det har jag gjort nu i snart 30 år. Men så mycket falsk lära och falska profeter som det finns idag, HAR DET NOG ALDRIG FUNNITS TIDIGARE I HISTORIEN.

Vi måste hålla oss till vad skriften säger. Aldrig vika en tum från den. Vi måste bedja i ensamheten och söka Herrens vilja varje dag. Vi måste vara beredda på att omvända oss varje dag om Jesus visar oss sanningen i sitt ord och i sin Ande.

Glöm aldrig min vän! Den Helige Ande talar ALDRIG EMOT SITT EGEN SKRIVNA ORD. 

Skriv till den där Harry att jag tar en debatt med honom NÄR SOM HELST om vem som är ISRAEL enligt NT. SKRIV DET! Vi kan Gör det över nätet eller i någon studio t.ex. i vår studio. Så filmar vi allt.Lyssna på denna profetia som talades ut av en STARK PROFET. En lärjunge till Smith Wigglesworth vid namn Stanley Frodsham 1965

NOTE: This prophetic word was spoken by Prophet Stanley Frodsham who was a personal friend of Smith Wigglesworth, a traveling companion and author of one of the books about Him. It was given in Chicago in 1965, five years before he died. 

Due to the length of this prophecy I have divided it into 3 parts, which will be distributed at 3 different times. You will not find many prophecies today of this nature. I believe that alone is just another sign of the prevalence of idolatry and itching ears of the time we are living in.)

GREAT JUDGMENTS

“With great judgments will I plead with the population of this country. Great darkness is coming upon the countries that have heard My gospel but no longer walk in it. My wrath shall come upon them. The darkness shall be so great and the anguish so sore that men shall cry out for death and shall not find it. There shall be a lingering death, famine and great catastrophes.

My wrath shall be manifested against all ungodliness. It shall come with great intensity. You have known my love but have not experienced My wrath or My severity. My judgments are literal and not a thing to be passed over lightly. Realize the severity of My judgments and My intense anger against the sin in My household. 

My judgments shall begin in My house, for I will cleanse My house that it be not a partaker of My wrath against the iniquities of the cities. Before I visit the nations in judgment; I will begin at My house. 

When I do cause My wrath to come upon the cities of the world, My people shall be separate. I desire a people without spot or wrinkle and such will be preserved by Me in the time of My wrath, which will be coming upon all iniquity and unrighteousness.

I am going to prepare you for the coming days by a hard path that will cause many to cry out continually unto Me. 

For when the going is easy men do not seek Me, but rejoice in a temporary blessing. And when that blessing is removed they so often turn this way and that way but do not come to Me. I am showing you these things in order that you may seek Me continually and with great diligence. As you seek Me I will open up truths to you that you have not seen before, and these very truths will be such that will enable you to stand in these last days. 

As you are persecuted, reviled and rejected by your brethren then you will turn unto Me with all your heart and seek Me for that spiritual life that you need. 

So that when the tribulation comes you will have that which will enable you to stand. For many will be tossed to and fro, men’s hearts shall fail them because of trouble on every hand. These days shall be very terrible, the likes of which have never been seen before.

COMING GLORY AND DECEIVING SPIRITS

When I visit My people in mighty revival power, it is to prepare them for the darkness ahead. With the glory shall come great darkness, for the glory is to prepare My people for the darkness. 

I will enable My people to go through the darkness because of the visitation of My Spirit. Take heed to yourselves lest you be puffed up and think that you have arrived. Many shall be puffed up as in the olden days, for then, many received My message but they did not continue in it. 

Did I anoint Jehu? 

Yet the things that I desired were not accomplished in his life. Listen  to the messengers, but do not hold men’s persons in admiration or adulation. 

For many whom I shall anoint mightily with signs and miracles shall become lifted up and shall fall by the wayside. 

I do not this willingly for I have made provision that they might stand. I call many into this ministry and equip them, but remember that many shall fall. They shall be like bright lights and the people shall delight in them. 

But they shall be taken over by deceiving spirits and shall lead many of My people astray. Hearken diligently concerning these things, for in the last days shall come seducing spirits. 

They shall turn many of My anointed ones away, many shall fall through diverse lusts and because of ‘sin abounding’.

But if you will seek Me diligently I will put My Spirit within you so that when one shall turn to the right hand or to the left hand you shall not turn with them, but instead you will keep your eyes fixed wholly on your Lord. 

The coming days are going to be most dangerous, difficult and dark for there shall be a mighty outpouring of My Spirit in judgment upon many cities and many shall be destroyed. My people must be diligently warned concerning the days ahead. Many shall turn after seducing spirits, and already many are seducing My people. 

It is those who ‘Do Righteousness’ that are righteous. Many cover their sins by great theological words. But I warn you of seducing spirits who instruct my people in an evil way. Many of these I will anoint that they in turn may purify and sift My people, for I will have a holy people. 

When I come I shall not find faith upon the earth but in a few, for when the time of testing comes many will depart from their Lord.

Many shall come with seducing spirits and hold out lustful enticements. You will find that after I have visited My people again the way will become more and more narrow, and fewer shall walk therein. 

Be not deceived, the ways of righteousness are My ways. 

For though Satan come as an angel of light hearken not to him; for those who perform miracles and speak not righteousness are not of Me. I warn you with great intensity that I am going to judge My house and have a Church without spot or wrinkle when I come. 

I desire to open your eyes and give you spiritual understanding, that you may not be deceived, but may walk with uprightness of heart before Me, loving righteousness and hating every evil way. Look unto Me and I will make you to perceive with the eyes of the Spirit the things that lurk in darkness, that are not visible to the human eye. 

Let Me lead you in this way, that you may perceive the powers of darkness and battle against them. It is not a battle against flesh and blood, for if you battle in that way you accomplish nothing. But if you let Me take over and battle against the powers of darkness then they are defeated, and then liberation is brought to My people.

Stanley Frodsham was a traveling companion of Smith Wigglesworth and actually wrote a book about him. This prophecy is almost 50 years old, but I can see that many of the things spoken here are indeed coming to pass and serve as a grave warning in our day. 

Due to the length of this prophecy we have divided it into three parts, the first was posted two days ago with the third to follow soon.)

THE WAY OF DECEIVERS

I warn you to search the Scriptures diligently concerning these last days. For the things that are written shall indeed be made manifest. There shall come deceivers among My people in increasing numbers, who shall speak forth the truth and shall gain the favor of the people. For the people shall examine the Scriptures and say, ‘What these men say is true’. 

Then when they have gained the hearts of the people, then and then only shall they bring out their wrong doctrines. 

Therefore I say that you should not give your hearts to men, nor hold people’s persons in admiration or adulation. For by these very persons Satan shall gain entry into My people. Watch for seducers! Do you think a seducer will brandish a heresy and flaunt it before the people? He will speak words of righteousness and truth and will appear as a minister of light, declaring the Word. 

The people’s hearts shall be won. Then when the hearts are won, they will bring out their doctrines and the people shall be deceived. The people shall say ‘Did he not speak thus and thus’? ‘And did we not examine it from the Word’? ‘Therefore he is a minister of righteousness. This that he has now spoken we do not see in the Word, but it must be right, for the other things he spoke were true’.

Be not deceived. For the deceiver will first work to gain the hearts of many, and then shall bring forth his insidious doctrines. 

You cannot discern those who are of Me and those who are not of Me when they start to preach. But seek Me constantly, and when these doctrines are brought out you shall have a witness in your heart that these are not of Me. Fear not, for I have warned you. 

It is possible that the very elect may be deceived. But it is not possible if you walk in holiness and uprightness before the Lord, for then your eyes shall be open and the Lord will protect you. If you will constantly look unto the Lord you will know when the doctrine changes, and will not be brought into it. If your heart is right I will keep you, if you will look constantly to Me, I will uphold you.

The minister of righteousness shall be on this wise – his life shall agree with the word, and his lips shall give forth that which is wholly true; there will be no mixture. When the mixture appears then you will know he is not a minister of righteousness. 

The deceivers speak first the truth and then error, to cover their own sins, which they love. Therefore I exhort and command you to study the Scriptures relative to seducing spirits, for this is one of the great dangers of these last days.

I desire you to be firmly established in My word and not in the personalities of men, that you will not be moved as so many shall be moved. I would keep you in the paths of righteousness. Take heed to yourselves and follow not the seducing spirits that are already manifesting themselves. 

Diligently inquire of Me when you hear something that you have not seen in the word, and do not hold people’s persons in admiration, for it is by this very method that Satan will hold many of My people.

THE WAY OF TRIUMPH

I have come that you might have life and have it more abundantly, that you may triumph where I triumphed. On the cross I triumphed over all the powers of Satan and I have called you to walk in the same path. It is when your life is on the cross that you shall know the victory that I have experienced. As you are on the cross, seated in Me, then you shall know the power of the resurrection. When I come in My glory the principalities and powers in the heavenly places shall be utterly broken. 

Fear not, for I have given you the power whereby you may tread down the powers of darkness, and come forth victorious thr ough every trial. 

As you are on the cross then you are victorious. It was on the cross that I triumphed over all the powers of the enemy. My life shall flow through as you enter into these precious truths. Look unto Me and appropriate My life. 

As your eyes and desires are toward Me, and you know what it is to be crucified with Me, then you shall live and your anointing shall increase. It was not in My life as I walked upon the earth, but rather it was in My life as I hung upon the cross that I openly spoiled principalities and powers.

I am showing you truth that shall cause you to overcome, to have power over the wicked one; this is the truth that will liberate you and those around you. You shall know also the fellowship of My sufferings. There is no other way whereby you may partake of this heavenly glory and to reign with Me. My word says that if we suffer with Him we shall reign with Him. 

I desire to make these truths real within you. As you keep them before you, you will in turn liberate many who are in bondage. You will have revelation of those who are in darkness and will have the keys to liberate the captives. Many seek to liberate but do not have the keys. Upon the cross continually you will know the power of My resurrection.

If you will indeed judge yourself you shall not be judged. As you seek My face and desire to be cleansed by Me in all truth and sincerity of heart, I will judge you in the secret place, and the things that are in the secret place of your heart shall not be made manifest to others. I will do it in the secret place and no man will know it. 

The shame that will be seen on many faces shall not be seen on your face. Therefore in mercy and love I am instructing you in order that you may partake of My glory. As you are willing to walk with Me and rejoice in your sufferings, you shall in turn partake of My glory. Look unto Me for you have need of power to overcome the wicked one and the bondages in other’s lives.

I said that if a man will judge himself he shall not be judged. It is not My good pleasure that the shame of My people be seen by all. How can I judge the world if I judge not first My own house? Hearken unto these things that I am telling you, for if you will not hearken unto Me thy shame shall be evident to all.

Stanley Frodsham was a traveling companion of Smith Wigglesworth and actually wrote a book about him. This prophecy is almost 50 years old, but I can see that many of the things spoken here are indeed coming to pass and serve as a grave warning in our day. Due to the length of this prophecy we have divided it into three parts, the first two have already been posted. Here is the third and final part as promised.)

GOD’S PART AND OUR PART

I would have you consider My life on earth — the anointing upon Me was great and yet the temptations were great on every side; they came in one form and then in another, offering Me first the glory of the kingdoms of the earth and then in the form of reviling and persecution. There will be great glory given to My people but also the temptations will be intensified on every side. Think not that with the glory there shall be no temptations or persecutions. 

The glory to My church shall be great and so also the temptations from the enemy to turn My people from My paths. I warn you again that when the glory shall be manifested the temptations shall be great until very few that started shall finish the course. First of all they shall be offered great worldly possessions and then will come great revilings and unbelief.

Consider your Lord, that as He walked so it shall be for you. There shall be need of great intensity of purpose. At times it will seem that everyone is rising up against you, trying to turn you from the course that I have set for you. It is written of Me that I set my face as flint to go in the direction that My Father had prescribed for Me. If you will finish the course the Lord has laid down for you, you too will have to set your face as a flint. 

With great determination you must walk in the course laid down for you. Many of your loved ones and those who follow with you will seek to persuade you and try to turn you from the course. With many words that seem right in the natural they will speak to you. Did not Christ rebuke Peter who would turn Him from the course God had prescribed?

Understand these two things and meditate upon them solemnly — the persecution and the darkness shall be as great as the glory in order to try to turn the elect and the anointed ones from the path the Lord has laid down for them. Many shall start but few shall be able to finish because of the greatness of grace that shall be needed to be able to endure unto the end. The temptation and the persecution of your Lord were continuous. 

He was tempted by Satan in many forms throughout His entire life and even to the cross where the ungodly cried out ‘if thou be the Christ come down from the cross’. Think not that there will be a time of no persecution, for it shall be from the time of your anointing until the end. Difficulties and great persecution will go on to the end. 

The Lord must prepare you to be an overcomer in all things, that you may be able to finish the course. The persecution shall increase even as the anointing shall increase.

In paths of judgment and righteousness shall the Lord God lead His people and bring them into that place which He has chosen for them. The Lord has chosen a place for His people, a place of righteousness and holiness where He shall encamp around them. All who will be led of the Lord will be brought into this holy place. 

For the Lord delights to dwell in His people and to manifest Himself through His people. The holiness of the Lord will be manifested through His people. Let the Lord lead you and He will lead you in the difficult places. He led His people of old through a place where no man dwelt, where no man passed through, in a place of great danger and in the shadow of death. 

The Lord will indeed lead His people again through such places, and at the same time will bring them out into a place of great glory. Understand that the way toward the glory is fraught with great danger and many shall fall to the right or the left, many shall camp on lesser ground. But the Lord has a place of holiness and no unclean thing shall dwell among His people.

Put your trust in Him an d He will bring you into a place of holiness. He desires to bring His people into a great glory — the likes of which has never been seen, for this is what the Lord will do for those who put their trust in Him. 

It is a place of darkness and great danger and it will separate His people into the place where He would have them walk. He will protect them from the voices that would turn them from His path. He will bring them through the dark places and treacherous paths and lead them out into the light of His glory. 

He will rejoice greatly over His beloved and cause them to be filled with joy unspeakable. He seeks to lead His people into a new place of grace and glory where He will indeed encamp among them. Put your trust in Him and He will surely bring you into this new place.

Fear not the days to come, but fear this only — that you shall walk in a manner pleasing to the Lord. In this time I am ordering and setting up My church and it shall indeed be pure, without spot or wrinkle. 

I will do a work in My beloved that has not been seen since the foundation of the world. I have shown you these things that you may seek the Lord diligently with all your heart, and that you may be a preserver of His people. 

Run not to this one or that one for the Lord has so ordained that salvation is in Him and in Him alone. You shall not turn to this shepherd or to that one, for there shall be a great scattering upon the earth. 

Therefore look unto Him for He will indeed make these things clear to you. You shall not look here or there, for His wells shall increase your strength and your faith as He prepares you for the times that are coming.

The truths that I have revealed to you must become a part of you — not just an experience, but a part of your very nature. Is it not written that I demand truth in the inward parts? It is the truth of the Lord expressed in your very being that shall hold you. Many shall experience the truth but the truth must become a part of you, your very life. 

As men and women look upon you they will hear not only the voice but see the expression of the truth. Many shall be overcome because they are not constant in My ways and because they have not permitted the truths to become a part of them. 

I am showing you these things that you may be prepared, and having done all, to stand. 

Uppdatering 2019-11-12: Ett ord till alla som kallar sig kristna i Sverige.

Detta inlägg visar tydligt hur förvridet kristna sionister resonerar. Detta är demonen ”the Spirit of Zionism” i praktiken. Notera nogsamt hur Jesus perfekta och kompletta offer för oss fullständigt ignoreras av författaren. Detta är verkligen sataniskt.

Se denna dokumentär om kristen Sionism. Så här presenteras filmen:

We Hold These Truths has released our, 29 minute, award winning documentary for free viewing. 

Out of 700 international films submitted to the 4th Ammar Popular Film Festival in Tehran, Iran, in January, 2014, our film, Christian Zionism: The Tragedy & The Turning, Part 1, has been given a special award along with two other documentaries. 

This film exposes what should be three, obvious truths: 

1. The US has a war based economy that is dependent upon the support for its many wars by Christians under the influence of Christian Zionism. 
2. Christian Zionism is a corruption of traditional Christianity that has been promoted for just over 100 years, through the Scofield Reference Bible. 
3. The Palestinians have been under a brutal military occupation by Israel since 1967. An example of this brutality was an Israeli attack on Gaza that killed four and wounded 40 in 2002, that was witnessed, videoed and reported by Charles E. Carlson, the Writer/Director of this documentary. This attack was four years before Hamas came to power and 12 years before Israel's current attack on Gaza, "Operation Protective Edge." 

This planned operation has turned into a genocidal assault on Gaza with the Israelis bombing hospitals and schools, and civilian casualties hovering around 75%, while destroying the infrastructure of the world's largest, open air prison (Bob Simon of CBS News described Gaza this way in 2009 in an interview with Charlie Rose).

Se även denna film: ”David Duke - The Epstein zionist Mossad spy ring & the insane evil of Christian zionism”Om satans tjänare i svensk kristenhet

Nedan är ett skärmklipp från ett inlägg på Facebook i gruppen "Vi som litar på Jesus Kristus" av en kristen sionist vid namn Harry Forsgren som förtalar mig på Facebook.

Att bli förtalad av näthatare och kristna sionister är inget nytt för mig, det blir man om man utmanar världens härskare satan och står upp för sanningen och ljuset i evangeliet och sanningen om judarna och Israel.

Den församling i Uppsala som jag tillhörde fram till och med år 2017, Team Järnmark/Uppsala evangeliska församling, förgiftades av en kristen sionist vid namn Raineri Henry Florin. 

Av honom fick jag minsann veta att jag var både nazist och antisemit (undrar om jag inte var fascist också). Hade jag ändå inte lämnat Sverige så hade jag ändå tvingats lämnat denna församling då jag kände i min ande att satan hade inlett ett övertagande via denne man och han mötte inget motstånd i övrigt i församlingen.

Nåväl "att det görs mycket PR för mig", som Harry skriver, var dock en nyhet för mig. Det vore intressant att veta var denna PR förekommer? Att den Helige Ande berör människors hjärta genom mina videos vet jag, men för övrigt?

Att Forsgren är demonkontrollerad känner jag i min ande och det är för mig väldigt tydligt. Och som ni ser nedan kom också nu anklagelsen om "judehat" som jag väntat på. Denna anklagelse är vid sidan om "antisemitism" typiska anklagelser som Jesus-hatande sionister alltid använder mot oss kristna som lever i Jesus.


Arkitekterna bakom detta hat är Frankfurtskolan som ni kan läsa om här. I detta inlägg framgår också vilka som finansierade och förde fram Hitler till makten.

Det han skriver här stinker av demoniskt hat. Det är demonens hat mot Guds ande som lever i mig som ni ser här:

Näthataren Harry tröttnar inte. 2019-11-19 kl 2055 ca kom en ny hatpost från honom:
Han har höga tankar om sig själv. Debatt? Utmanat honom på "öppen debatt"?

Vad får honom att tror att jag skulle vilja debattera med honom? Lögn står mot sanning. Den debatten behövs inte. Sanningen i Guds ord kräver inte debatt.

Självklart plockar jag bort falska läror som han postar som kommentarer på min blogg. Jag släpper aldrig fram demonkontrollerade personer vars sig på min blogg, på Youtube eller på Facebook. Påstridiga kristna sionister blockerar jag alltid!

"Smutskastning och hatattacker mot det judiska folket" - detta uttalande bevisar att Harry är en hatfylld demonkontrollerad individ och en notorisk lögnare. På ren svenska, en mycket störd person.

En annan kristen sionist och näthatare är Catarina Lernebrant som sprider exakt samma lögner som Forsgren.


”Lovprisar Hitler” - ja vad säger man? Varför svara på satans lögner?

Deras hatangrepp och lögner har de stulit från en annan ökänd näthatare, socialdemokraten Torbjörn Jerlerup. Han skrev en hatartikel om mig förra året som jag svarade på för ett år sedan. Läs här.

Så nu är dessa två (som kallar sig kristna) i gott sällskap med den ökände näthataren och förmodade ateisten Jerlerup och den säkra ateisten och näthataren Kai Rämö som också är försvarspolitisk talesman i Medborgerlig Samling. Dessa fyra är förenade i en hatgrupp utsänd av satan.


Detta är för mig ett bevis på att satan är rädd för mig. Han mobiliserar sina styrkor mot mig för att han vet att mitt och Lewis arbete att bygga The Kingdom of God bär frukt.

Katekesen - åttonde budet - Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.


Om vi ​​förtalar människor, berövar vi dem för deras goda namn och sociala ställning. Detta bud är inte bara tillämpligt vid rättegångar utan det inkluderar också alla former av förtal, alla lögner och medvetna överdrivningar eller snedvridningar av sanningen.  

 

Det är inte bara det att de skadar mig. De vanärar också Gud genom sina osanningar. Fadern är sanningens Gud och han hatar lögner: 

 

”Den som då välsignar sig i landet skall välsigna sig vid Sanningens Gud, och den som avlägger ed i landet skall svärja vid Sanningens Gud. Ty de förra bedrövelserna är då glömda och dolda för mina ögon.” (Jesaja 65:16)

 

”Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannesevangeliet 14:6)

 

Bibeln säger till oss: ”Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup.” (Psaltaren 51:8)

 

Det säger till oss om den som är lydig mot Gud ”Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.” (Första Korintierbrevet 13:6)

 

Det står: ” Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar.” (Efesierbrevet 4:25).


Om sanningen fyller hjärtat, vilket den kommer att göra om Kristus kontrollerar det, kommer det vi säger allt mer att vara sant och uppbyggande. Genom sin hatretorik och sina lögner bevisar de att Kristus inte bor i dem.


If an offense comes out of the truth, it is better that the offense come than that the truth be concealed.

- Jerome


Vad jag egentligen skrivit om hittar du t.ex. i dessa inlägg:

Om sionism

Om Sveriges (och Västeuropas) utstakade väg mot stupet

Om den okända judendomen

Om socialismen som navet för den nya världsordningen

Skärmdumparna ovan är ett bevis över hur stor makt satan har över många i svensk kristenhet, inte bara den svenska kyrkan. Lewis och jag har både pratat om "The spirit of zionism" som i princip kontrollerar svensk kristenhet.


Hade Harry och Catarina varit ödmjuka kristna, fyllda med Jesus kärlek, så hade de aldrig skrivit detta. De bevisar själva att de tillhör världens härskare, satan.

Det som framstår är istället två demonkontrollerade personer, uppfyllda av högmod och som sprider lögner om mig och falska läror om judarna att de skulle vara Guds utvalda folk. Kristna sionister, som svensk kristenhet kryllar av.

Sanningen om judarna (och Israel) är en helt annan och Lewis skrev om detta här. Faktiskt har kristna sionister inte ens förstått vad Israel i bibeln är. Det är skrämmande med någon som kallar sig kristen som kanske läst, men inte förstått, Nya Testamenet.

Min vän Jan-Ola Gustafsson skriver:

Forsgren är som det verkar en anhängare av s.k. "kristen sionism" - en avart som är ganska spridd i USA och även delades av Livets-Ords ledare som sedermera smet iväg till England och blev katolik.

Sionismen är en politisk ateistisk rörelse som under
åren vuxit fram från Sabbatai Zevi på 1600-talet, via Jakob Frank under 1700-talet. 

Idéerna fångades upp av Adam Weishaupt som grundade ordenssällskapet Illuminati den 1. Maj 1776 och blev inspiration för de flesta "röda" partier och organisationer som bildades under 1800-talet i Europa.

Moses Hess skrev en bok som heter "Rom och Jerusalem" (ladda ner här) och anses som den som inspirerade Theodor Herzl att skapa den moderna sionismen i den första kongress de höll i Schweiz 1897. 

Det finns alltså inget "kristet" i sionismen, och inte heller något som gagnar de judar som är Torah-troende, d.v.s. som tror på Torah (=Moseböckerna) som utgör början av Gamla Testamentet i Bibeln.

Se bl.a. www.nkusa.org men det finns MÅNGA judiska organisationer som förkastar sionismen. 


En bok som heter "Holocaust Victims Accuse" skriven av Rabbi Moshe Schonfeld finns som pdf på nätet här och ger en svidande beskrivning av de sionister som samarbetade med nazisterna under kriget och offrade oräkneliga "lesser brethren" för att få ett alibi för att skapa staten Israel.

I Schonfeldts bok nämns för övrigt också att den sionistiske överrabbinen i Stockholm, Mordechai Ehrenpreisz före och under VK2 motarbetade att tyska judar skulle få en fristad i Sverige.
Den som läser Nya Testamentet i Bibeln borde fatta att judarna först bröt det "Gamla Förbundet" mellan Gud och Abraham och fick många århundradens plågsamma existens. 

Och när de sedan fick den utlovade "försonaren", Kristus, som skulle upprätta det "Nya Förbundet", så fixade dom så att denne försonare, Jesus, avrättades på ett förnedrande sätt genom att också utnyttja romaren Pilatus för detta skamdåd.

Det är alltså inte några "kristna sionister" som ska medverka till det kommande fridsriket, utan istället ser de ut att fördröja den processen.

I Bibeln , NT, Uppenbarelseboken, Kap 2:9 samt 3:9 finns beskrivet en avart som "säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga."


Ulf Ekman som blev mångmiljonär på sin firma Livets Ord, var också supporter till sionismen. Han köpte bl.a. ett före detta amerikanskt trupptransportfartyg som låg i "malpåse" och fick en massa anhängare att inreda/utrusta detta fartyg för att transportera ryska judar till Israel. 

Denna verksamhet blev ingen lysande affär trots att den marknadsfördes med buller och bång för att man skulle "hjälpa Gud att frakta judar tillbaka till Israel".

Denna verksamhet fick namnet "Operation Jabotinsky och var - hör och häpna! - uppkallade efter en sionistisk gangster som hette Vladimir Jabotinsky och var mycket aktiv under mellankrigstiden.

Det före detta amerikanska trupptransportfartyget fick namnet M/S Restoration. Googla på detta begrepp samt på Vladimir Jabotinsky.


Jag möter nöden bland svenska kristna varje dag. Äkta kristna kontaktar mig och undrar var de kan vända sig då de inte hittar andra kristna i Sverige. Bara kristna sionister. Jag möter också de som den Helige Ande berört och som vill ha frälsning. Dessa hjälper vi omedelbart och den Helige Ande gör resten.

I Lewis Clementson ministries finner alltså svenska  nödställda en kristen hamn, utan villoläror från Talmudisk judendom eller Romersk katolicism, baserad på Guds ord och vad Jesus själv berättar för Lewis om hur Han vill ha sin "End time church". Att Han vill bygga upp små hemkyrkor i Sverige av äkta kristna står vid det här laget klart för oss.

Senast igår blev två nya svenskar frälsta och andedöpta och det är en sån välsignelse att få följa deras lycka efter att ha blivit fullständigt befriade.

Så var det där med att jag är "antisemit" och antisionist. Jag om detta har jag också gjort en video där jag tydligt förklarar var jag står. Kallar någon dig för "anstisemit" ja då vet du att du har med en demonkontrollerad person (en sionist) att göra.


Sanningen är att man kan inte vara en kristen sionist utan att förneka Jesus. Enligt Judendomens "heliga" skrift Talmud så skall Jesus kokas extremiteter och sperma, och han moder var en hora. Läs här och här.


Jag ber för Harry Forsgren och Catarina Lernebrant att de skall bli befriade från de demoniska krafter som kontrollerar dem. Jag förlåter dem och jag välsignar dem i Jesu namn.

Här är min videokommentar om hatattacken


Läs också vad en äkta kristen broder, Nicke Edlund, skriver här och läs här vad en kristen broder, pastor Pethrus, skriver i ett gästinlägg föranlett av hatattacken mot mig idag.