tisdag 8 oktober 2019

Om globalisternas vansinnen - Gästinlägg

Hedersmannen Lasse Wikman skriver här ett gästinlägg:

Litet lexikon om vår världs utsatthet. Globalisternas vansinnen.

Det finns många människor som ifrågasätter en konspirationsteoretikers uppgifter. Anledningen är troligtvis, att de resultat han/hon redovisar, är så långt ifrån vedertagna normer, att det helt enkelt är svårt, ja intill omöjligt att acceptera detta. Därför ska en konspirationsteoretiker förlöjligas.

Vår värld är i mångt och mycket destruktiv. Det är detta vi måste få fler att inse, så att vi snabbare kan vända den utveckling, som vi är på väg in i. En utveckling som, om den kommer att kunna genomföras, betyder slutet på den värld som vi ser den idag.

Den värld som vi har blivit uppfostrade i, vår Moder Jord, som skulle kunna vara paradiset.

I början på 1900-talet lade greve Kalergi fram en plan. Det var grunden till det vi nu känner som New World Order, Den nya världsordningen (NWO). Läs här och här.

Här läggs fast, att man delar upp världens folk i elit och slavar. Dessutom ska jordens befolkning reduceras från dagens c:a 7 miljarder, ner till c:a 500 miljoner.

Redan här slår sig många konspirationsskeptiker sig för pannan och idiotförklarar teoretikern.

I det koncept som dessa illvilliga psykopater tagit fram, är huvudtemat förknippat med att avliva, ta ihjäl, reducera människorna på jorden. 

Det finns många sätt, att förstöra miljöer, luft, vatten, människors hälsa, splittra familjer, omvandla klimat, skapa krig och terror. Allt för att tillfoga mänskligheten, som är oönskad på jorden av de besuttna, eliten, stor skada, obotliga sjukdomar och ond bråd död.

För att lättare kunna genomföra de planer, som de initierade har, tilltvingar man sig makt genom morot och piska. 

De illvilliga är bl a Rothschilds, Rockefeller, Soros och deras kumpaner i organisationerna Illuminati, Bilderberggruppen, Trilaterala Kommissionen och Den Djupa Staten, m. fl.

De personer vi här i Sverige har, som arbetar för att förslava merparten av vårt folk, är bl a Wallenbergs, Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfvén och Annie Lööf. Dessutom i stort sett hela Riksdagen och Regeringen.

Många namn finns på de organisationer och ordnar de tillhör, men folket är desamma. Här finns presidenter och premiärministrar, statsministrar och hela regeringar. 

Dessutom finns här i stor sett hela statsförvaltningen i USA, EU, FN, IMF, NATO, m. fl.

Till skaran hör också frimurare inom rättsväsende, statliga myndigheter och verk. I stort sett allt är infekterat av Den Djupa Statens tjänare, som vi för enkelhetens skull kallar globalister. 

Vad vill då dessa psykopater göra med all sin makt?

Ja för enkelhetens skull kan man säga att de vill njuta av livet, genom makten, rikedomarna de tillskansat sig, genom att förgripa sig på kvinnor och barn på de mest bisarra sätt. Får döda för nöjets skull och får i princip göra vad de vill med människor, djur och natur.

Den övervägande delen som fortfarande är vid liv, är ju slavar till de besuttna. 

Cecilia Malmström sade vid en intervju för några år sedan, då hon tillträtt som handelskommissionär inom EU – "EUs befolkning ska ha en levnadsnivå, som en rumänsk tiggare. Eliten undantagen."

Hur agerar världen, för att komma dithän? Genom många förödande ingrepp i naturen, mot människan, djuren och växtligheten. 

Följande vansinnigheter har man skapat och använder sig av, för att reducera världens befolkning och få kontroll och makt över allt. 

Chemtrails: Man låter spraya himlen över i stort sett alla länder på vår jord, med kemikalier som exempelvis aluminium, strontium, barium etc. Dessa kemikalier får allt levande i sig, då de förekommer som nanopartiklar. Alltså kan du inte se dessa. Aluminium kan orsaka Alzheimers, Strontium och Barium kan orsaka cancer.

HAARP: High Frequency  Active Auroral Research Program . Detta är ett amerikanskt vapen som tillkommit och ägs I huvudsak av det amerikanska försvaret. Det är ett halvhemligt vapen, där det bl a finns anläggningar här i Sverige. De finns i Kiruna under namnet EISCAT. I Växjö under namnet LOIS och i Onsala under namnet LOFAR.

Dessa helvetesanläggningar är vädermaskiner. Alltså, de kan påverka vädret, vindar, strömmar etc precis som de vill. När det gäller vårt märkliga väder vi upplevt under några år, så är det HAARP som använts, för att skapa enorm torka, skyfall, extrem kyla mm.              

De 60 bränder som uppstod förra året i Sverige, inom loppet av ett dygn, är skapade av HAARP. 

Precis så har det också gjorts på den grekiska ö, där t o m laserstrålen har fotograferats. Den stråle som tog död på 79 människor och smälte bilar på bara några minuter.                                                            
Stora delar av Kalifornien har upplevt likadant, där hus har bränts ner, men skog och allmän mark har skonats. Ändå gick man ut med att det var skogsbränder, då alla hus brändes upp.

Det är mycket troligt, att också Golfströmmen har påverkats, så att viss del av det normala klimat som varit under århundraden har förändrats. 

5G: Det sägs vara den nya kommunikationstekniken, men i själva verket är detta nog det mest djävulska som görs mot människan.  

5G är ett vapen och inget annat. Strålningen kommer att förstöra människors hjärnor och då är barns icke fullt utvecklade hjärnor i störst fara. Här håller Sveriges myndigheter tyst, för att man vill stödja telecomindustrin och inte stöta sig med globalisterna.  

Ett totalförbud mot detta vansinne är ett måste. Inget mindre gäller.

GMO:  Genom att manipulera växter, så kan man alstra sjukdomar och infertilitet hos både kvinnor och män. Detta görs vad man förmodar, då man hjälper utsatta utvecklingsländer i miljökatastrofer.  

Nyligen var Mozambique och Burundi i stor behov av hjälp. Det förekom onormala orkaner, som troligen gjorts med HAARP. Detta gjorde att landsområden översvämmades och hjälp kom i form av mat och utsäde, samt att bistå i den skadade infrastrukturen.

Detta var troligen ett sätt att få dessa människor att äta genmanipulerad mat, så att barnafödandet skulle avta. Infertilitet.  Dessutom dog det en hel del genom orkanen.  
  
Eftersom GMO förutsätter att en glyfosat används, alltså ett ogräsmedel (RoundUp), så bidrar detta hemska till att människor får hudskador och eller cancer. 

I Argentina har massor av jordbruksarbetare fått utslag på sina kroppar, p g a GMO-odling med glyfosat. I Indien har inte alls det blivit bättre skördar som utlovats, utan istället har befolkningen blivit sjuka och skulderna har ökat för den enskilde bonden. Det har gjort, att mer än 290.000 bönder i Indien tagit sina egna liv. 

Vaccinationer: Redan tidigt började man att laborera med att injicera vad man trodde var motgift mot många allvarliga sjukdomar.     
                                                                                                                              
Så gjordes under första världskriget, då soldater fick agera försökskaniner.  Soldater dog i mängd och man skyllde på att den spanska sjukan härjade. I själva verket var det vaccinationsförsök som urartade i denna massdöd.   
                                                                                                                                          
De vaccinationer som nu regering och riksdag försöker få igenom som tvång för alla barn, genom en lag, är fullständigt vidrigt. Det bästa skyddet när det gäller de s.k. barnsjukdomarna är att få dem som barn. 

När jag var liten och mina föräldrar hörde att något barn fått röda hund, mässlingen och övriga barnsjukdomar, så fick vi gå och leka med det barnet, så att vi smittades.  

I vår familj som bestod av 4 barn, fick vi alla samtliga sjukdomar samtidigt. Praktiskt. Ingen fick något men.

Krig, folkfördrivning, mord och våldtäkter: Detta är ett signum för globalisterna. Att genom krig skapa sig stora förmögenheter. Att skapa fördrivning av enorma mängder av människor. 

Detta ser vi nu har har sett sedan 2015, då det verkligen tog fart. Genom att tvinga in mängder av människor från andra kulturer i vårt samhälle skapas oreda och motsättningar. Genom att dessutom se till att våldsbenägna får komma in i vårt land, ja då skapas det kaos.

George Soros har genom mutor släppt löst fängslade kriminella och våldsamma personer från afrikanska fängelser och försett dem med pengar så att de kan ta sig in i Europa och skapa det helvete vi nu upplever. De som betalar för att få in våldet till EU, är FN, EU och George Soros själv. 

Dessutom har denne Soros köpt upp båtar och livvästar, så att de snabbt kan ta sig till den europeiska kusten. Och börja sina härjningar. 

Ryssland: Har satt sig emot allt vad globalisterna har som agenda. Detta har gjort att hela väst förtalar, ljuger, avbryter dialoger, blockerar införsel av varor etc gentemot Ryssland. Nato med USA i spetsen har byggt upp flera hundra baser runt hela Rysslands gränser, för att anfalla Ryssland. 

Ryssland har på egen hand därför tvingats och lyckats att odla egna grödor utan GMO, man t o m kan exportera utmärkt säd. Dessutom har man med enorm vilja och vänt på varje rubel, för att skapa ett vasst och säkert försvar. 

Rysslands försvarsbudget har minskat, medan USAs har ökat. Ändå har Ryssland utvecklat betydligt bättre och effektivare vapen. Det avskräcker USA och NATO. 

Ryssland har i sin allierade Kina också kunnat försäkra sig om, att inte bli anfallen från den östra sidan av sitt land. 

Eftersom jag inte har någon prestige i att detta, att informera är viktigt. Jag kan ha skrivit fel  om vissa saker.  Om ni har något att ändra på, eller lägga till, så var så god och fyll på.

Att förstöra initiativet.

I stora delar av vår jord, har vi en fiende som gör allt för att destabilisera världen till sin egen förmån. Jag talar om Den Djupa Staten, Globalisterna, Illuminati, Kabalen m fl.

Vi vanliga människor, ska reduceras till att bli slavar i alla aspekter –arbete, sex, offer etc. för att tillmötesgå elitens begär på att bli tillfredsställd på alla sätt.

För att bli av med ca 90% av jordens befolkning, har eliten genom sitt ägande av pengar, landområden och oinskränkt makt, iscensatt massmördande av jordens befolkning genom krig och legoarméer, förgiftning av vatten, vaccinationer, förgiftning av luft, genom strålning, förgiftning av mat genom GMO, helvetesanläggningar som HAARP, som skapar stormar, orkaner, jordbävningar, tsunamis, vulkanutbrott o.dyl.

Den vanliga människan har gjort oanat starkt motstånd, mot ondskans psykopater. Vi har lyckats  informera oss och på vissa håll mobiliserat och stått upp för en rättvis, harmonisk värld för allt levande på Moder Jord. 

Genom att använda de av elitens skapelser, sociala medier, har vi lyckats vända skutan och fått Den Djupa Staten att retirera en aning.  Vi ser och läser om framgångar i kampen mot vansinnet.  Dagligen kommer berättelser om starka personer, som vågat trotsa, som vågat resa sig mot den synes  ouppnåerliga ondskan. 

För att öppet trotsa och underkänna psykopaterna, har många ensamma personer gjort det, till synes omöjliga.  Man har agerat på sin instinkt, man har agerat efter hjärtat och det har givit framgångar. 

Man kan säga  – Att förändra verkligheten, kan bara den göra, som vågar gå ut på djupt vatten och vara beredd att bli begabbad av stora delar av befolkningen. Men det annorlunda tänkandet, som oftast är det enda rätta.

Nu finns det människor, som VET bäst. De må vara troll, eller bara vanliga besserwisser. Men dessa personer är många gånger mer till skada, än att få processen att ta sig framåt. 

Jag har varit chef i många befattningar. I mitt arbete att motivera mina medarbetare, så hade jag en egen devis. ”Ge aldrig ris om du inte kan ge ros”. Dessutom ”Förgör aldrig en idé, om du inte har ett eget alternativ att presentera”. Att motivera människor, var magiskt. Att lyfta en verksamhet, var en fantastisk känsla av inre frid och glädje, då resultaten visade sig.

Att kritisera någons initiativ, utan att själv komma med en egen idé om hur att komma vidare, är så oerhört destruktivt. Man förgör inte bara idén. Man sänker en person, om inte den är tillräckligt stark att ta klandret. Man förstör många personers initiativ att våga presentera idéer och det är det allra värsta.  

Det finns personer som i det tysta har fantastiska idéer. Men man förgör dem och deras tankar om att bli offentlig med sin idé, eftersom de är skrämda över den mentalitet, som många gånger råder i sociala medier. De kommer aldrig att våga tala öppet om sina tankar.  Skrämd av alla som VET, förblir många goda människor och deras tankar tysta.

Den som har en översittarattityd, har jag sett många gånger agerar i kommentarsfälten, men aldrig att de skriver ett eget producerat inlägg. Det verkar som om dessa personer vill få rätt och se världen gå under, istället för att glädjas över att de själva fick fel, men världen blev till slut ett paradis, gjorda av människor som vågar och vågat. 

Jag är inte rädd för att bli bespottad, hånad och förlöjligad. Det har jag blivit så många gånger här på Facebook i alla grupper jag är med i. 

Jag kommer ändå att presentera eget skrivet material och vad jag gjort, för att försöka få till en vändning på det vansinniga. Att få allt att bli harmoniskt för människor, djur och natur. För att komma dit, är jag beredd på att ta på mig dummerjönsmössan flera gånger, bara det leder till ett uppvaknande.

För om vi inte gör någonting, även om det till synes är en konstig idé, så är det bättre än att sitta tyst och VETA.  

Lasse Wikman