söndag 8 september 2019

Om Sverige som pilotland i FN Agenda 2030 - Gästinlägg

Annika Gran Charmolu är tillbaka med ett nytt gästinlägg:

Anledningen till och syftet med allt elände och kaos i Sverige är att Sveriges politiska adel (7-klöver) har bestämt att Sverige ska tjäna som föregångsland för Agenda 2030. 

Att realisera detta mål förutsätter att man låter landet söndras och att alla samhällsfunktioner bryts ner för att uppnå totalkaos. Sedan kommer internationella styrkorna och Agenda 2030 kan till fullo implementeras. Detta innan år 2030. FN's Agenda 2030-dokument undertecknat 2015 av Sveriges regering.

Ett planekonomiskt samhälle ska förverkligas motiverat av "miljöhänsyn". All förbrukning ska regleras och kontrolleras på individnivå. Digital ny valuta kommer införas som har förbrukning som utgångspunkt. Till detta krävs stora serverterminaler. De energislukande hallarna har byggts i Sverige (facebook, google, amazon) med cloud storage. 

Människor ska lokaliseras till större tätorter (därför läggs skolor och annan samhällsservice ner, bilar ska laddas med el och därför förebyggs boende på landsbygd. 5G blir det nya nätet som med krav på extrem masttäthet. 

Huawei huvudleverantör och Kinas sociala kontrollsamhälle år förebilden. Social Score kommer även i numera FN-regionen Sverige som i Kina avgöra boende, utbildning, yrkesmöjligheter samt även hur stor mängd av förbrukningsvalutan man tilldelas. 

(Rockefellers som stod bakom FN såg Kina som ett idealsamhälle, fö)

Man kan sitta och diskutera symptomen längs vägen mot Sveriges kollaps och ställa sig frågande inför allt vansinnigt sjukt som pågår i Sverige. Men man måste alltid söka motivet bakom ett brott. 

Man behöver inte söka länge. Regeringens har klargjort sin målsättning sedan länge. Det står klart och tydligt på Regeringens hemsida att målet är Agenda 2030. Enligt frimurarnas devis "Ändamålet helgar medlen" fortskrider planen brutalt mot målet.

Helt faktiskt huvudlöst manglar svensk politikeradel på med planen trots att omvärlden tar avstånd från globalisternas FN Agenda 2030, och trots att globalisterna i världens supermakt USA kommer ställas inför rätta.

Jag vet inte hur intellektuellt paralyserade svenskar är. För ett par månader sedan sändes på SVT Forum om regeringens Agenda 2030-mål med Isabella Lövin i spetsen. Man har gjort gällande att Sverige ska gå i bräschen som region i denna nya världsordning. 

Med lulliga idealistiska beskrivningar om det framtida globala samhället vill man dölja det faktum att  vad som planeras är ett totalitärt världsrike där alla detaljregleras, övervakas och regleras. Sverige är mönsterland som i väst ska vara först ut. Det är svaret på allt vansinne i svenska samhället.

Sjuklöverns ledningar är alla initierade i planen. De kommer köra rakt in i kaklet.  SD är inte invigda och har inte deltagit i denna globalistplan så de får inte vara med att diskutera den importerade brottsarmén som ska förverkliga kollapsen mot målet - det planekonomiska miljöfascistiska regionerna av den forna nationen Sverige.

Den plats i FN's säkerhetsråd 2018 den svenska regeringen mutade sig till kom inte till nytta då man missbedömde Sveriges stresstålighet. Man hade räknat med att en kollaps av landet skulle ha kommit vid det laget. 

FN's Kigali Principles undertecknades i Rwanda våren 2016 av regeringens framtidsminister. I denna står skrivet att vid civil oro ska FN fatta beslut om att sätta in trupper i nationen och att makten och styret i landet övergår till FN's säkerhetsråd. 

Wallström har nu gett upp. Hon tar sina miljoner och drar. Hon var mycket väl medveten om vad som skulle ske då man släppte in 100 000-tals testosteronstinna män från de minst liberala länderna på jorden till världens mest liberala nation.

Makabert nog – massvåldtäkterna ingick tydligen i denna destruktionsplan.

“Åren 2010–2012 var Wallström den förste innehavare av tjänsten som Förenta nationernas generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör konfliktrelaterat sexuellt våld”, enligt Wikipedia.

Margot Wallström säger i artiklen “Våldtäkter är ett tyst krigsmedel”:

“Det är ett tyst, billigt och effektivt krigsmedel. Dels är det ett sätt att visa sin makt och kontroll men även ett effektivt sätt att slå sönder samhällen. Ett stort problem är att även om de systematiska våldtäkter finns med i Genèvekonventionen och benämns som ett krigsbrott och brott mot mänskligheten så har det under lång tid varit total straffrihet för de här brotten.” – Skövde Nyheter, 2012.

Sök kritiska röster om Agenda 2030 på nätet! 

Förstå vad denna fasansfulla utopi handlar om. Se Agenda 2030's föregångsland Sveriges väg dit.

All gammalmedias propaganda syftar till att indoktrinera svensken till att tro att denna plan på planekonomiskt samhälle är lösning på alla jordens problem och det är genom klimathetsandet man har tänkt sig att få med sig folket. Den alltför tillitsfulle svensken låter sig blåögt bedras.

Så långt Annika. Läs Peter Krabbes artikelserie om den Luciferianska FN Agenda 2030 som finns länkade här. Läs också detta inlägg (inklusive länkade artiklar).