fredag 23 augusti 2019

Om den genomkurrumperade synarkin Sverige - Gästinlägg

Nedan är en text av en man som heter Jan-Åke Henriksson. På ett sätt är den ett fortsättning på ett gammalt inlägg som jag skrev om synarkin Sverige som du hittar här eller inlägget om valfusk jag skrev förra året efter riksdagsvalet som du hittar här.

Min vän, den historiekunnige senioren Jan-Ola Gustavsson, skriver:

Dom har jobbat LÄNGE för att befästa sin makt i Sverige. Ända sedan VK1 och åren därefter då "bröderna" Hjalmar Branting, kung Gustav V och Marcus Wallenberg sr. såg till att göra Sverige till en s.k. synarki i samband med den allmänna rösträttens genomförande år 1918.

En synarki är ett styrelseskick där makten utövas gemensamt och i samförstånd mellan den politiska makten, storfinansen och det dominerande näringslivet. Ett exempel på detta i senare historisk tid brukar man kalla Italien under Mussolini på 1920/30-talen.

I Sverige behövde man då införa den demokratiska perversion som kallas "representativ demokrati" som nu gäller i Sverige. 

I en sådan finns det visserligen partier, men partiledningarna utser och lanserar de kandidater till valen som slaviskt lyder ledningen i utbyte mot den mängd fördelar som det "folkvalda" frälset utgör. 

Partiernas låtsaskäbbel är också ett spel för att lura massan, packet, valboskapen, gräsrötterna, eftersom de beslut som tas ofta sker i samförstånd mellan partiledningarna.

De flesta väljare har INGEN ANING om de kandidater som står på valsedlarna, varken utbildning, kunskaper, erfarenheter, etik, moral eller andra egenskaper som borde vara välkända när det gäller befattningar i rikets ledning. 

Därför har vi den pyttipanna av egotrippade pratkvarnar med mediokra tidigare verksamheter i bagaget som nu häckar i anstalten Rosenbad i Stockholm och i Riskdagen (medveten stavning) därstädes.

För att begripa denna bluff borde varje självständigt tänkande svensk skaffa och läsa boken: "Sverige, en synarkistisk modell" av författaren Tore Fredin som tillbringade många år med forskning inför denna bok.

En av mina historielärare som var "murare" berättade att den särställning som både Schweiz och Sverige haft ifråga om att stå utanför krig i Europa beslutades under Wienkongressen 1915, där den då tunge europeiske politikern Furst Metternich spelade en stor roll i efterdyningarna efter Napoleonkrigen-

Sverige och Schweiz har ju som de flesta historiekunniga vet fixat både penningtransaktioner samt materiel- och vapentransaktioner åt båda de krigförande sidorna i många konflikter. 

Svenskarna har klappat sig för bröstet och inbillat sig att vi är ett alldeles unikt land av "goda" människor medan vi i själva verket haft ledande potentater som använt frasen "alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig" som en trollformel för att söva befolkningen.

I många år har vi faktiskt varit smygmedlemmar i NATO och redan 1952 höll detta på att kosta oss en ALLVARLIG konflikt med Sovjetunionen.

Sök på www.jallai.se och gå in på länken DC-3 och läs om tragedin då Sovjet sköt ner ett svenskt spionplan som fullproppat med senaste radar/radiospaningsutrustning för NATOS räkning spionerade mot den baltiska kusten som då var ockuperad av Sovjetunionen efter VK2.


Jan-Ola har själv varit frimurare och han berättar om det här:Lyssna också på Sebastian Florin när han talar om den svenska demokratin (som vi aldrig har haft i den genomkorrumperade och frimurarstyrda synarkin Sverige).Sverige har krossats genom många regeringars destruktiva politik sedan början av 70-talet, ja faktiskt 100 år tillbaka till 1918. Krossats skriver jag,  - förvisso sant -, men ändå är det bara början på ondskan, som nu har fritt spelrum i Sverige.

Sverige, som till och med har en kyrka som är kulturmarxistisk och inte kristen, som ordnar koranstudier, plockar ner korsen från kyrkorna för att inte kränka muslimer och där hundratals (ca 600 st) präster och biskopar tillhör den satanistiska frimurarsekten. Läs här. Läs profetiorna om Sverige här.

En man som heter Jörgen Westin skriver:

Historien upprepar sig. Norden hade en invandring från mellanöstern för ca 4 000 år sedan när bronsåldersfolket kom med jordbruket och trängde bort ursprungsbefolkningen. 

De hade en religion som var knutet till jorden och bruket av denna.

För ca 2 500 år sedan kom nästa våg av invandring från mellanöstern, den sk romerska järnåldern. 

Då startade ”Vanakrigen” som beskrivs i Eddan. Jordbrukskulturens makt krossades och en elit bland krigarfolket uppstod.

Nu ser vi samma utveckling med en invandring från mellanöstern som eftersträvar makthegemoni över Norden. Eliten består nu av ett prästerskap i samverkan mellan islams mullor och katolska kyrkans prästerskap.

Har vi kraft och förmåga att förhindra att Norden återigen hamnar under främmande styre?

Tyvärr Jörgen är norden redan under främmande styre och har övergivit den levande Guden och Hans Son. Den politiska adeln, inklusive statens genomkorrumperade myndigheter, har gladeligen bidragit till att invasionen har kunnat ske.

My friend pastor Lewis Clementson presents a prophecy given to him by the Lord on what is happening, and what will happen, in Sweden. Is Sweden under God´s judgement or is His plan for Sweden of another kind?:


Sluta lev i fruktan!! Hur få kontakt med andra som valt ljuset?:Den politiska teatern har framställt det hela som oilka politiska block som stått mot varandra. Allt är och har varit bröd och skådespel för folket, och de som i praktiken styrt (och styr) Sverige är Wallenberg och frimurare genom den antikristliga frimurarsekten Socialdemokraterna.

Mainstreammedia är deras vapen för att hjärtvätta folket.


Läs här: De avger tysthetslöfte, svär varandra evig trohet och lojalitet och genomgår kontroversiella ritualer tillsammans. Den svenska frimurarorden har ett starkt fäste i Umeå med sina 277 medlemmar – många av dem toppolitiker. Ett demokratiproblem menar både forskare, avhoppare och kritiker.

Frimurarna är en central del i globalisternas organisering för den satanistiska The New World Order, men det finns andra formar också. Här ges ett mera komplett, om ej fullständigt, sammanhang för den som vill ta del: https://vimeo.com/346703017

En man som heter Harald skriver:

FRIMURARNA I SVERIGE

Under åren 1728 - 1731 kom ett fåtal svenskar att intagas i engelska och franska frimurareloger

En av dessa var korpralen i Livregementet till häst, sedermera generalmajoren,Greve Axel WredeSparre ( 1708-1772), vilken under sin vistelse i Paris hade mottagits den 4maj 1731 till lärlingbroder, den 16november samma år till medbroder och  den 6 maj 1733 till mästare i frimurarelogen S:t Thomas’s No 1

Våren 1734 kom Sparre hem från ett utsvävande liv i Paris, som bl. a hade försatt honom i stora penningskulder.

I januari månad 1733 satt han i förvarpå gäldhäktet i fort l’Cocque och blev genom penninglån av svenska staten och överstemarskalken greve Magnus Julius de la Gardie utsläppt i april samma år för att omedelbart anträda sin resa till Sverige.  

(Tydligen blev han kvar i Paris och avreste från Haag den 31 december 1733 och ankom till Stockholm i början av april 1734)

Axel Wrede Sparre kom nu att flitigt umgås med sin styvbror J G Sack och sin svåger överintendenten, greve Carl Gustaf Tessin (1695-1770). Han blev genom dem invald i den illustra Awazu Wallasis Orden, som instiftades den 25 januari 1732 av Johan Gabriel Sack och kammarherre, greve Carl Fredrik Piper.

Det var i denna krets av Awazuordens fosterbröder,som Sparre blev påverkad att efter franskt mönster bilda en frimurarloge i Stockholm. I ett brev av den 7 januari 1735 skriver greve Carl Gustaf Tessin till sin hustru grevinnan Ulrika Sparre

-Kan man tänka sig, bror Axel [Wrede Sparre] umgås med planer på att efter franskt mönster i Stockholm bilda enatilier för frimurare och alltså hos oss införa detta gamla mysteriösa och humanitära sällskap, som, ehuru till namnet känt av alla, likväl i själva verket förbliver en hemlighet för denstora allmänheten. 

Våra vänner i Awazu tycks ha förtrollat honom. Hans förslag har förvånat mig, då, som Du vet, vår käre broder i regel icke är snabb till handling. Han fordrar med iver av mig, att jag skall förena mig med honom om företaget. Detta oss emellan".

Planen lyckades. Härigenom samlades, för första gången i Stockholm, ett antal frimurarebröder till en loge sammankomst, den 6 mars (nya stilen 17mars) 1735 i Sackska huset (Stenbockska palatset) på Riddarholmen men, som ägdes och beboddes av friherre Sack. 

I denna premiärloge mottog man greve Carl Gustaf Tessin, såsom den förste recipienten på svensk mark, till lärling och medbroder. Redan den 25 april samma år erhöll greve Tessin, friherre Sack och friherre Horn mästargraden.

Tessins frimuraredekorationer bestod av ett vitt skinnförkläde och ett ”blåttMästarband med silver vattenpass”.Det skulle därefter dröja till 1744 innan en mästarloge ånyo hölls i Stockholm.

På 1750-talet skapade Carl Fredrik Eckleff det system som sedermera kallats det svenska systemet. De tre förstagraderna kallas för Johannesgrader eller det blå frimureriet, åldersgränsen ligger på 21 år.

Antagen frimurare av första graden kallas Flitig Johannes lärling Andreaslogerna (de röda graderna) går till och med sjättegraden, och slutligen finns kapitellogerna från sjunde till elfte graden. Den elfte kallas hedersgraden, men det finns ytterligare en hemlig den har kallats tio två graden.

Denna heter egentligen Stockholm Illuminati och det är medlemmar av elvte graden av Grand Lodge officerare där alla ha druckit blodskalken .

Den har endast ca 60 medlemmar. Det är bara dessa som fått besöka Grand Orient i Paris och bara dessa som får läsa böckerna i deras hemliga bibliotek och får känna till världsplanen.

Riksdagsmannen Anders Björck är frimurare av 10:e graden. Svenska frimureriet är inte alls ett självständig förbund, trots att man officiellt gör detta gällande. annars skulle man i Sverige inte genomföra lluminaternas fempunkts program. 

Den svenske frimuraren Jakob Johan Ankarström fick ( 1792 ) ifrån Paris i uppdrag att mörda kung Gustav III, även om han fick den formella ordern av den svenske stormästaren, hertigen av Södermanland.

I den högsta graden sitter frimurarnas stormästare, som tituleras Visaste Salomos Vicarius (den visaste blandbröder) och högste Ledare. 

Under sig har stormästaren tio ministrar. Man måste lyda bröder av högre grad. Men över denne Vicarius står ytterligare en hemlig person, vilkens namn och bostad är för alla utom Visaste Salomos Vicarius obekant. (N. Eggis, Frimureriet, Helsingborg 1933, s. 17.)

Bååtska palatset i Stockholm byggdes om för frimurarnas behov på 1870-talet. Man ser där 12 pelare i två rader och korintiska kapitäl. 

Oskar-Robert Themptander, som var Sveriges statsminister 1884-88, och Salomon Arvid Achates Lindman,som var statsminister åren 1906-11och 1928-30, var höga frimurare.Lindman var dessutom ledamot av 33:e gradens högsta råd i Grand Lodge of England (,enligt Svenska Stora Landlogens katalog från år 1934.

Även detta visar att det svenska frimureriet styrdes från en internationell central. Därför kan vi förstå varför Sveriges dåvarande utrikesminister Arvid Lindman (som var högerman) gav Lenin 100 kronor (som var mycket pengar då) den 13 april 1917. En frimurarbroder hjälpte en annan

Också många ledande figurer inom Bondeförbundet var frimurare - Janne Nilsson, K. G. Westman - som gjorde allt för att förstöra för bönderna.Westman var medlem även i Rotary International

I misraim systemet finns det 90 grader.Dess magiska system härstammar från Egypten och dess riter utarbetades av Cagliostro.

I världen finns mer än sex miljoner frimurare (i USA fyra miljoner, i Storbritannien 700 000 fördelade på 3200 loger, i Frankrike 70 000 fördelade på 700 loger, i Sverige 18 900 fördelade på 56 loger. 

Enbart inom den svenska kyrkan tjänar 500 präster av 3301 frimureriets intressen. År1991 var 13 riksdagsledamöter frimurare, däribland moderaten Per R.Molin.

USA:s e.x president Bill Clinton ( heter egentligen William Jefferson Blythe), Tjeckiens förre president Vaclav Havel, Rysslands president Boris Jeltsin och många andra är höga frimurare. 

Vi står alltså under frimurarnas makt. 

Man undviker ALLTID att uppge om någon politiker samtidigt är frimurare för få denna återvald.

I England finns en mäktig frimurarorganisation The Round Table, som förgrenar sig över världens alla länder och gömmer sig sorgfälligt för offentlighetens blickar men utövar ett oanat inflytande på folkens liv.

Världens store byggmästare var Alfred Milner, som bakom kulisserna främjade revolutionerna i Ryssland år 1917 för att fira det moderna frimureriets 200-årsjubileum.

Mecklenburgs logetidning uppgav:"Den drivande tanken är vid alla tillfållen inriktad på omstörtning och förintelse, emedan detta stora hemliga sällskaps makt endast kan höja sig ur det beståendes ruiner".

Officiellt heter det fortfarande att frimureriet är en välgörenhetsrörelse, som understöder barnsjukhus, uppfostringsanstalter, läroanstalter, sjukhem.

Men välgörenheten är endast en fasad. Den franska storlogen Grand Orent fick först nog av detta dubbelspel och förklarade att välgörenheten överhuvudtaget inte hör frimureriet till.

Rotary ligger helt i frimurarnas händer. Denna rörelse grundades i Chicago i mars 1905 av frimuraren Paul Harris.

I den franska Rotarykomitten var redan på 1930-talet var 2/3 av ledamöterna frimurare.

Åren 1933-34 var den franska Rotary-klubbens president Ulisse Fabre, som samtidigt agerade stormästare i logen Orange "La cite future", enligt Grand Orients matrikel. 

Frimurartidningar har lovprisat Rotary-klubbarnas verksamhet.

1994 bröt Svenska frimurarorden officiellt med Franska Grand Orent för deras politiska aktiviteter. 

Så gjorde även, Danska, Tyska och Engelska Frimureriet. Men tro det om en vill, då de som druckit blodskalken försvurit sig till Illimunaterna.

I allmänhet erhåller ingen människa något viktigare ämbete utan att vara rekommenderad av logen. 

Tidningarna sätts i rörelse för att säkra segern åt frimurarnas kandidater

Även officerskårerna är genomsyrade av frimureriet. Illuminaternas stormästare blev år 1872 

Adriano Lemmi; som medgav: "Frimureriet har till mål att bilda och leda den allmänna opinionen".

Den 26 december 1992 publicerades i den ansedda tidskriften Economut en översikt över olika nätverk. 

Illuminaterna presenteras som"alla nätverks moder" och "världens verkliga härskare". Tidskriften nämner Adam Weishaupt och den 1 maj. Läs här och här.

Bill Cooper on the reality of the higher degrees of the worldwide brotherhood:Detta material är inspelat med dold kamera från två olika frimurarloger i Turkiet och sändes av turkiska kanal 7. 

Det inspelade materialet chockade inte enbart det turkiska folket utan även frimurare som inte hade nått dom högre graderna än. 

I första delen får vi bevittna en antagningsceremoni där 3 sökande kandidater får svära trohet till frimureriet. 

Den andra och mest chockerande inspelningen är från en satanistisk offerritual där enbart frimurare med dom högsta graderna fick deltaga. Frimurarna skär halsen av en get och dricker dess blod. (SVENSK TEXT):


Här är en artikel om SAP och skapandet av frimurarväldet i Sverige.

https://detopaverkadesinnet.blogspot.com/2012/09/socialdemokraternas-ruttna-historia-del.html?fbclid=IwAR3ub1wfILtjA-RqR_R4eunmCXjzD0N4DKzKhR_cMKiRk2X42F4zGeKzmuE

Citat:

Det här är första delen i en längre serie jag arbetat med ett tag nu. Jag anser att det är viktigt att kasta ett ljus över Sveriges socialdemokratiska arbetarpartis (SAP) ruttna historia på allvar! På ett sätt som sällan gjorts tidigare i Sverige. Följande text kartlägger partiets egentliga bakgrund, vilket är av största relevans för att förstå vad partiets egentliga syfte är, och alltid har varit.

I Sverige finns fortfarande en romantisk syn på socialism och inte minst SAP. Denna serie kommer förmodligen (förhoppningsvis) en gång för alla slå sönder kvarlevorna av romantiserandet med denna, egentligen, mycket obehagliga rörelse. Kanske redan vid valet 2014 kommer SAP inte längre kunna skryta med att vara landets största parti. I så fall vore det en stor framgång för denna serie. 

Som ni även kommer att se framöver, är svensk socialism (inklusive socialdemokrati) även relevant för att förstå andra vänsterrörelser i Sverige. Svensk kommunism, svensk nazism, så väl som den svenska miljörörelsen har alla egentligen urstarka band till den ursprungliga svenska socialismen. 

Här följer första delen av nio om socialdemokraternas ruttna historia. 

Här är en lista på ca. 18000 svenska frimurare. Dock är de flesta politiker och kända personer inte med på denna lista. De kan tillhöra andra liknande organisationer som Tempelriddarna, Johanniterorden, Rotary, Odd Fellows, Bilderberg, Trilaterala Kommissionen osv.De har tålmodigt arbetat för en antikristlig totalitär kommunistisk diktatur i FN i decennier - The New World Order (FN Agenda 2030). Läs här och här.

En vän, Micke Jstam skriver:

Här är ett smakprov på resultatet av regeringens politik i Sverige 2019:

I Januari 2019 infördes begränsningar på svenska medborgares rättigheter till arbetsmarknadsmässiga åtgärder. Kontentan av detta är att i landet födda individer inte får hjälp med ersättning då de inte kan hitta jobb på en längre tid. Du får inte heller studera för att göra något meningsfullt med din tid för då anses du inte "stå till arbetsmarknadens förfogande".

Om man sedan som jag söker 3400 jobb på 10 års tid så ger det inget positivt tillbaka heller.

ENDAST DE SOM HAR UTLÄNDSK BAKGRUND och är födda utanför Europa eller har ett handikapp kan få stöd och sysselsättning.

Jag har personligen kommit till vägs ände som lokal kommunpolitiker.

Det här landet har sålt sin själ, förrått medborgarna och gett upp alla planer på att skydda sin egen befolkning oavsett form av angrepp vi står inför.

Jag har personligen bara förakt kvar för landets styrande politiker oavsett nivå de befinner sig på. 

De är inkompetenta krattor som inte förmår tänka som människor om människors vardag längre.
Så vitt mig anbelangar kan samtliga fara dit peppar inte ens vill slå rot.

Med andra ord, det enda sunda vore om Sverige deporterar varenda individ som sitter i dessa församlingar idag. 

Ett fåtal skärpta individer undantagna och Löfvén, Lööf, Morgan och Ygemanm, Wallström samt Strandhäll är fan ta mig inte några av dessa.

Nu lämnar jag äntlige över till Jan-Åke Henriksson som tidigare utlovats:

Klas Friberg, Säpo-chef går ut och uttalar sig i det förljugna SVT till svenska folket om högerextremisterna som är det reella hotet i Sverige där man av Regeringen troligtvis beställt detta så man kan fortsätta att projektera en falsk bild som Regeringen vill kunna fastslå i landet.

Det som ligger till grund för ett folkutbyte och en islamistisk plattform i vårat land där agenda 2030 är det stora målet för Europas och Sveriges absoluta riktning.

Jag förstår att många inte har en blekaste aning om agenda 2030 där det just nu pågår den globala ekumeniska plan där FN och katolska kyrkan driver fram lagar för globaliseringen.

Sverige ingår i ett paraplynät som heter Concord för en gemensam strategi för en humanistisk livssyn där flera Kristna organisationer b.l.a. ingår så att de demokratiska värderingarna blir förbytta mot den diktatoriska antikristliga världsordning som det antikristliga väldet kommer att frambringa.

Det jag skriver här är något som har pågått i evinnerliga tider där man inom Frimurarorden och Illuminati, är en samlingsbeteckning för de sammanslutningar från 1500–1700-talen som berömde sig av en högre insikt i det gudomliga.

Mest känd är Illuminate-orden som grundades 1 maj 1776 av Adam Weishaupt, juris professor i Ingolstadt. I dessa sammanslutningar finner vi att det sitter så kallade prominenta personer som sitter på mycket mycket höga poster i samhället där man frenetiskt tillber en ny världsordning och en ledare som skall träda fram som frälsare för folken.

Dessa Herrar vill inte bli belysta och sammankopplade med att man har en tro på satan och tillbeder (Lucifer) och den luciferska läran.

I dessa kopplingar så pågår bland våra politiker i de slutna grupperingarna som kallas Trilaterala kommissionen och Bilderberg gruppen där förövrigt många av våra folkvalda politiker är medlemmar.

Det här som jag skriver är helt allmänt känt för vissa som satt sig in i detta och tagit reda på vad som händer bakom lyckta dörrar det är bara det att den sekulariserade människan idag inte kan få ihop det med den verklighet hon lever i utan det blir en ”illusion” av den verklighet som hon befinner sig utav.

De vill skapa kaos så att de kan presentera en lösning på de globala världsliga problem som världen står inför.

Nationalstaterna skall undergrävas och en ny doktrin skall infinna sig där man tillslut skapat fram en världsstat som kommer att diktera villkoren för medborgarna.

När ska den naive Svensken inse att hon blir skinnad och lurad av globalister och intressenter för en överstatlighet och en stormakt där de demokratiska och medborgerliga mekanismerna är satta ur spel och att klimat propagandan är bara ett sätt för att leda medborgarna in i det som kallas (Agenda 2030) där Sverige är det land som ligger i bräschen för detta antikristliga rike som kommer att uppstå vare sig vi vill eller inte!

Vi skräms om klimatångest och att vår jord kommer att gå under i morgon där politiker och dessa intressenter som står bakom detta envälde som skall framställas i sin forna glans som det Romerska imperiet framställdes.

Skulle Svensken få reda på de olika konstellationer och de korrumperade och förljugna framställningarna av ett samhälles inre konstruktion, som är till sanning en (illusion) så skulle hela samhälles apparaten sluta fungera och medborgarna skulle inte för ett ögonblick förstå vad de blivit indoktrinerade och lurade att tro på vad dessa maktutövande typer utövat under evinnerliga tider.

Nu finns det människor i vårt avlånga land och i övriga länder som inte går på denna förljugenhet och propaganda, utan tar reda på vad som händer i deras omedelbara närhet där man inte stoppar huvudet i sanden och inte vill se verkligheten som den ser ut i sitt rätta ansikte.

De Kristna allierar sig mer och mer mot den Katolska kyrkans normer.

De Kristna blir mer och mer blir korrumperade av dessa falska lärosystem och trosuppfattningar som bygger på Humanismen och självförgudning i sina liv.

Vi ser mer och mer i vårt land hur de demokratiska värderingarna monteras ner steg för steg där vi rör oss mot den plan som beslutsfattarna fattat och planerat för en global sammanslutning genom de avtal som man slutit med varandra där FN står som frontpelare med Katolska kyrkans lärosystem.

Vi i Sverige är ett bland de värsta sekulariserade länder som står i bräschen för den falska globala ekumeniska sammanslutningen som Sveriges regering beslutar att skriva på i avtalet (agenda 2030) .

Är det så få som inte förstår att vi inte längre lever i ett demokratiskt land och de värderingar som vi haft under generationer håller på att förbytas mot det globala antikristliga väldet i hela världen.

Vi dödar barn på löpande band här i Sverige genom aborter och förstör familjeband som varit grundpelaren i vårt fina land Sverige.

Den Svenska befolkningen kommer successivt att förbytas mot etniska folkgrupper som kommer att ingå i det globaliserade enhetliga världssystemet där en ensam världshärskare kommer att träda fram som en frälsare för folken.

Vi skräms hela tiden upp om rykten om krig fattigdom och miljöförstöring och det är också ett led i denna strategi att skrämma folken till lydnad.

Det vi nu ser i vårt land är att de olika riksdagspartierna försöker åstadkomma en allians att hålla Sverigedemokraterna utanför för de är det enda parti som står för nationalism och det enda parti som tar ställning för Sverige som nation.

Så långt Jan-Åke Henriksson. Jag håller med om det mesta som han skriver, men inte det hans skriver om det falskaste partiet av dem alla "Sionistdemokratern" (SD) som har fått rollen kontrollerad opposition i den politiska teatern. Läs här.

Hans Jensevik går i dessa tre videor nedan igenom alla de fakta som tydligt visar att islam kommer att ta över Sverige.


Refelektera också över denna insändare. Utdrag därifrån:

INSÄNDARE. Nu är det år 2030 och det bor 20 miljoner människor i Sverige varav 90% har utomeuropeiskt ursprung, 10% kommer från Europa varav 7% är ursprungliga svenskar, eller skandinaver.

Resten av svenskarna har dött en naturlig död eller mördats, men dom allra flesta har tvingats fly till normala länder som ex.vis Ungern, Tjeckien, USA, eller Australien.Slutligen; några lästips:

”VÄRLDSBYGGARNAS BEDRÄGERI: FRIMURARNAS DOLDA HISTORIA”
EN AVSLÖJANDE BOK AV JÜRI LINA

Tredje, utökade upplagan

UNDER SKORPIONENS TECKEN: SOVJETMAKTENS UPPKOMST OCH FALL

TREDJE, UTÖKADE UPPLAGANSOVJETISKT INFLYTANDE I SVERIGE: OM SVERIGES VÄG UTFÖR


Här