lördag 17 augusti 2019

Om den okända judendomen - Gästinlägg

Allt började för flera tusen år sedan. För oss som läst Bibelns gamla testamente är det inte konstigt det som sker idag. Så börja gärna din upplysningsresa här, i Kanaans land, 3-4000 år tillbaka i tiden.

Avguden Baal (ett annat namn för satan) dyrkades av de semitiska folken i Syrien och i Kanaans land under forntiden.

Dyrkan av Baal fördes även till det forntida Egypten av hyksos, och till Karthago av fenicierna.


Idag tillämpas denna avgudadyrkan av cabalen bakom The New World Order.

Vem vet hur många barn som offrats i deras satanistiska ritualer i våra dagar? Men, allt går att spåra tillbaka 3000-4000 år tillbaka i historien till landet som idag heter Israel. Ja, faktiskt längre tillbaka - till Mesopotamien (dagens Syrien och Irak).


Vår historia manipuleras än idag. Här är en text av en man som heter Harald som vänder upp och ned på sanningen hos de flesta. Det finns mycket mer att säga om detta, och folk börjar bara att vakna upp ur den sionistiska hjärntvätten.

Börja med att läsa detta inlägg med titeln "Zionism: A Conspiracy Against Jews". Citat därifrån: Europe's non-Zionist Jews were worth more dead than alive to Zionists and their financial sponsors. The Holocaust provided a political and moral rationale for the establishment of the Jewish state.

Läs den judiske antisionisten Benjamin Freemans tre alster här:

 http://99datapool.com/benjamin-h-freedman-pdf.pdf


http://www.whale.to/c/hiddenyyranny.pdfLäs här om hur sionisterna gav tillåtelse att offra vad de kallade "våra mindre bröder" (se protokoll 9.2 i Protocols of the Learned Elders of Zion (pdf här)) för att få mycket starka argument för att äntligen få sitt land, sioniststaten Israel, efter det andra världskriget.

Länk till boken Bloodlines of Illuminati by Fritz Springmeier, 1995 här

Över till Harald:

Den avhoppade judiska Boljsevikledaren George Solomon avslöjade i sin bok ”Bland röda härskare”, Stockholm 1930, s 56. att Bolsjevik-frimurarna behövde människooffer likt Lenin, vilka offrades åt Molok.


Till Molok offrade man genom att bränna människor, och helst barn, levande på elden eller i brännugnar. När denna kult började expandera i Europa och runt 1100-talet, började häxbålen flamma.

På samma sätt offrade man flitigt i det judiska lägren hos nationalsocialismen i Tyskland under 1940 talet, i brännugnarna till Molok.

Då ytterligare ett antal judar som inte nämns inne i boken hittats, tillhörande Hitlers socialistiska arbetarparti och dess regim, återges ett flertal här som var högst aktiva judar.

Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler, bevisas av juden Willi Frschauer i sin bok ”Himmler, Evil Genius of the Third Reich” London 1953, Himmler var även homosexuell.

Wilhelm Canaris chefen för Abwehr var grekisk jude.

Joseph Goebbels, vars första flickvän var judinna som bara uppskattade judiska professorer, i skolan kallades Goebbels ”rabbin”. Fru Goebbels var adoptivdotter till en judisk familj, Friedländer.

Rudolf Hess var jude och homosexuell och känd i dessa kretsar under namnet”Fräulein Anna”.

Julius Streicher, redaktör för Der Stürmer, var jude och homosexuell, hette egentligen Abram Goldberg, vilket visades upp när han hängdes den 16 oktober 1947.

Jude var också SS-officeren Adolf Eichmann och arbetsmarknadsminister Robert Ley, 

Även SS-generalerna Erich von dem Bach-Zelewski (1899-1972) och Odilo Globocnik (1904-1945). Görings högra hand fältmarskalk Erhard Milch var enligt Time-Magazine (7 feb. 1972) jude, både på far och mors sida. Göring gjorde honom till ”arie”. Göring var inte jude, men hans andra hustru var judinna.

SS-chefen Reinhard Heydrich var jude på både far och mors sida och homosexuell.

Professor Karl Haushofer var gift med en judinna och hans judiska son Albrecht Haushofer arbetade utan problem på Nazitysklands UD.

Även Hitlers advokat dr Hans Frank var halvjude som Hitler utnämnde till justitieminister i Bayern och år 1934 blev han riksminister.

Hitlers far gifte om sig med en judinna och hans halvsyskon var alltså också judar. Halvsystern Angela var anställd hos Hitler.

Eva Braun var halvjudinna som presenterades till Hitler av den halvjudiska fotografen Hoffmann.

Många ledande militärer inom Wehrmacht var judar, minst två fält-marskalker, tio generaler, 14 överstar och 30 majorer.

I ett tjugotal fall tilldelades judiska soldater Riddarkorset,en av Tysklands högsta militära utmärkelser. (DN” judiska soldaterslogs för Hitler” 5 januari 1997.)

Det var tusentals män av judisk börd, däribland 77 höga officerare och hundratals som kallades judar som gjorde militärtjänsten med Hitlers vetskap. Drygt 1200 fall är väldokumenterade undantags listorna. Listan på aktiva judar under Hitler bara fortsätter att växa.

Vilka var då dessa judar man offrade till Molok?

Det var de som icke ville foga sig i den judiska planen och instinktivt vägrade att antingen flytta till Palestina och arbeta för den judiska ockupationen där, eller att aktivt deltaga i den judiska nationalsocialismens planer.

Dessa icke samarbetsvilliga judar, fick då utgöra det Molok offer som den hemliga judendomen behöver för sina riter till människooffer.

Alla tror att Hitler bekämpade judar, men vad hände i verkligheten?

Så snart Hitler fått makten utplånade han genast alla patrioterna, (brunskjortorna.) Dessa som varit Honom behjälplig till makten, allt för att förhindra att dessa skulle sätta sig upp emot Hitler och hans judiska vänner om de skulle inse att det ledande skiktet i verkligheten bestod av judar. Efter denna utrotning sattes det in judar på alla ledande platser (precis som Bolsjevikerna gjorde i Ryssland).

Vad de i verkligheten planerade var ett storkrig i Europa som hade till uppgift att ta död på så många vita arier som möjligt. Över 100 miljoner vita fick sätt livet till, och behovet av dessa arbetare har sedan fyllts upp med icke vita i alla länderna.

Båtlast efter båtlast skeppades över från USA och England för att slaktas i de fyra judarnas krig, (Hitler, Stalin, Roosevelt och Churchill.) Ifrån USA skeppades mestadel endast vita män, De svarta fick stanna hemma

Medan de stod på kajen och vänta för att gå ombord på båtarna, kunde de se hur man lastade av deras vita bröder i säck efter säck. Båtarna gick i skyttetrafik emellan USA och Europa, stadigt fullastade med antingen levande Arier på väg till Europas slagfält, eller döda Arier på väg hem.

Uppe på allt detta, har den vite mannen efteråt fått lära sig hur synd det är om den stackars juden som fick sitta i läger. För att därigenom lära dem att inte fästa någon uppmärksamhet på hur detta folk skeppad över miljoner vita Arier till ett slagfält för att där låta dem slakta sig själva under detta folks ledning.

Detta är den okända judendomen, både för den politiska och kristna världen, liksom för många inom sionismen och den vanliga juden. dessa väktare av Kung Davids blodsätt. Molokdyrkarna.

Så långt Harald.

För övrigt hänvisas till Bibeln och gamla testamentet för mer information om den judiska historien och deras avgudadyrkan och seder av människooffer.

Talmudisk judendoms politiska gren sionismen har redan startat och genomfört två världskrig och slaktat miljoner vita män i Europa. I första världskriget enbart slaktades 10 miljoner vita män. Nu pågår genomförandet av den definitiva dödsstöten mot Europa och uppladdningen inför det tredje världskriget enligt frimuraren Albert Pikes plan för de tre världskrigen. Läs här och här.

Ju mer man studerar skeendena kring första och andra världskrigen så ser man en röd tråd. Det är kanske dags att döpa om krigen till det första och andra sionistiska kriget?

The recording you're about to hear is from 1967, and it talks about current events in the news today:

This is a must hear interview from the 1980's describing Dr. Lawrence Dunnegan's experience at a convention in 1969 where the pans for the future were laid out before them. Many of the things he describes have come to pass before and after the time this interview was made. Very good resource:Läs denna artikel med titeln "Communist Genocide in Soviet Union - Jewish Bolsheviks Murder 60+ Million in Russia & Ukraine". Citat från denna artikel:

The world has begun to awaken to the horror of the atrocities perpetrated in the former Soviet Union and elsewhere under the rule of Communism. Yet few understand the depth of the evil involved, the source the ideology, and it's true goals.

Though suppressed, the undeniable facts are that Communism is a jewish ideology and movement, inspired by Talmudic Judaism, and created and led by ethnic jews for the purpose of mass genocide and destruction, and for the achievement of their planned "New World Order."

Ingenting i världshistorien är omgiven av så många lögner som de två världskrigen. Historiens största slakt var folkmordet i Ryssland 1917 där 66 miljon kristna slaktades av bolsjevikiska judar.

Så texten i denna artikel med titeln "Hitler Was Financed by the Federal Reserve and the Bank of England" om att ww2 skulle vara den största slakten i historien helt enkelt inte sann.

Det faktum att de zionistiska judiska bankirerna orkestrerade och finansierade båda världskriget är dock sant.

Läs denna artikel. Citat: John Loftus är en före detta underrättelseofficer och Riksåklagare i USA och tillhörde under sin tid på Justitiedepartementet dem med högst säkerhetsprövning i världen, och hade därför tillgång till topphemliga dokument. När John Loftus började gå igenom de hemligstämplade filerna i arkiven om landets affärer under 1900-talet upptäckte han att USA hade sponsrat både Stalin, Hitler och arabiska terrorgrupper, och kunde bekräfta vad professor Antony Sutton många år tidigare sagt i böcker som ”Wall Street and The Rise of Bolshevism”, ”Wall Street and The Rise of Hitler” & ”The Best Enemy Money Can Buy”, att bankirer och företagare i väst sponsrade och byggde upp Lenin, Stalin och Hitlers grupper.

För att summera; Hitler var inget annat än en agent åt Rotschilds, och Zionisterna. Zionisterna är de falska judarna som iscensatte den egna utrotningen av dem själva.

Fast det var de äkta judarna och alla som var emot dem som blev dödade. Allt var redan uträknat för att Zionisterna, Khazarerna skulle skapa en stat Israel åt dem själva.

De flesta av judarna i Israel är idag de falska judarna, Khazarerna. Och de skyddar sig själva med att attackera alla som angriper dem med att de är antisemiter.

Fast dessa zionister, Khazarer är inte semiter. De har inget med judar att göra. Men de har själva tagit Judendomen som sin täckmantel.

Och Hitler var också frimurare. Det finns många artiklar om att han inte skulle vara det utan snarare emot frimurare, det är dock ren och skär historieförfalskning skrivet av frimurarna själva.

Frimurarna är experter på manipulation. Läs denna artikel med titeln Adolf Hitler — Agent of Zionism and Freemasonry.

Avsluta med att läsa denna artikel av Sever Plocker med titeln Stalin's Jews - We mustn't forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish

...the number is surely at least 20 million, including victims of the forced collectivization, the hunger, large purges, expulsions, banishments, executions, and mass death at Gulags.