söndag 19 maj 2019

Om personlighetsstörningar, det galna Sverige och lite andra funderingar - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka.

Jag erkänner att jag börjar tro att galenskapen har gripit en stor del av dem som styr och administrerar vårt land. Vilka företrädare har vi i riksdagen och EU-parlamentet?

Till Konstitutionsutskottet och polismyndigheten.

Nedanstående text och bild cirkulerar nu på nätet och i medierna.


När jag nu vänder mig till rubricerade myndigheter/organisationer har detta inte att göra med vilken sexuell läggning personen på bilden har. Det står varje individ fritt.

Men jag måste som medborgare ställa frågan om man som riksdagsledamot/ EU-parlamentariker kan vara två personer?

Eftersom ledamotskapet i riksdagen eller i EU-parlamentet kräver respekt för väljarna kan jag inte ha förståelse eller acceptera om vederbörande person raljerar eller han verkligen betraktar sig som två personer.

Menar han verkligen att han är två personer handlar det självklart om en allvarlig personlighetsstörning och då måste vederbörande få psykiatrisk hjälp.

Oavsett vad han menar så är hans agerande som folkvald ovärdigt och ett hån mot väljarna.

Jag kräver också att resan såväl som vilket namn som stod på biljetten undersöks av polisen.

Som medborgare har jag full rätt att känna mig kränkt av Federleys agerande om han inte är sjuk.

 Tomas Bodström har så bra inputs på Federley/Ursula dramat att jag ska dela med mig till er:

Idag har en av Riksdagens färgstarkaste ledamöter, Fredrick Federley kommit med ett av de mest otroliga uttalande som någon av vårt lands folkvalda någonsin sagt.

På frågan om varför han har fått en resa till Kanarieöarna av ett flygbolag svarar han att det är hans dragperson Ursula som har fått den. Det jag undrar är vilket namn som det stod i biljetten. Eftersom flygbolagen ofta kräver pass är det också intressant att veta hur många pass han hade med sig.

Buuhuu.. Det var inte JAG som åkte det var min DRAG PERSONLIGHET.

FREDRIK FEDERLEY jag ska förklara en sak för dig. Du har tagit detta så långt att det inte längre kallas "drag personlighet" det heter schizofreni.

Plus att Ursula ser ut som nåt från Jerry Springer! Allt det här påminner mig om ett av mina gamla inlägg. Läs här.

------

Till Konstitutionsutskottet, Säpo, Polisen.

För kännedom till Högsta Domstolen, Riksåklagaren, Justitieombudsmannen.

Undertecknad anmäler härmed Socialdemokraternas partiordförande och statsminister Stefan Löfvén jämte SSU för att stödja islamistisk extremism.

Enligt regeringsformens 2:a § skall regeringen bl a verka för omsorg och trygghet för medborgarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

(Författaren. Trygghet i lagtexten avser enligt förarbetena också trygghet till liv och rätten att inte bli utsatt för våld och kriminalitet).

Alltsedan Stefan Löfven tillträdde som regeringschef har våldet från utomeuropeiska individer ökat katastrofalt. Enligt Regeringsformen skall regeringen på alla sätt motarbeta och stävja denna brottslighet. Men så har inte skett. Som medborgare måste jag då ställa frågan. Varför låter Stefan Löfven våldet fortgå och accelerera i sådan omfattning från utomeuropeiska invandrare?

Svaret är. Stefan Löfven ser de hundratusentals utomeuropeiska invandrarna som framtida partimedlemmar och räknar med att dessa  fortsättningsvis skall trygga regeringsmakten åt SAP. I muslimska stater där Islam är huvudreligion är klansamhället det normala. Ett sådant samhälle styrs ofta av en närmast diktatorisk klanledare.

Denne kräver oftast blind lydnad av klanmedlemmarna. Stefan Löfven har i detta system funnit en möjlighet att behålla den politiska makten. Genom att skapa goda kontakter med dessa klanledare (extremister) kan han också få klanmedlemmarnas röster.

Alltsedan Stefan Löfven tillträdde som regeringschef har det islamistiska våldet accelererat i vårt land. Detta våld utgöres av bl a mord, våldtäkter, rån, terror mot svenska ungdomar och förstörelse av privat och allmän egendom.

Till detta kommer hedersvåld. könsstympning av flickor, barn- och tvångsäktenskap, tvång att bära kränkande klädsel etc. Redan vid sitt första statsbesök hade han bestämt sig för att tolerera extremism för att vinna politiska fördelar. Vid sitt statsbesök i Iran tvingade han t ex de svenska kvinnliga ministrarna att bära schal.

När ungdomspartiet tydligt visar sin antisemitism och skanderar slagord mot Israel väljer Stefan Löfven att bagatelliserar detta. Han påstår bl a att eftersom SSU är en självständig organisation är det deras ensak hur de uttrycker sig! Skillnaden mellan detta och hur han hela tiden pådyvlar SD åsikter de inte har stöder teorin om hans tolerans av extremister. Tar inte Säpo itu med Löfvens tydliga stöd till islamistisk extremism är inte organisationen trovärdig.

Jag kan nämna mig själv som exempel. Ett flertal gånger har jag blivit kallad till förhör av Säpo men också bortförd med våld från Stortorget i Gävle. Ingen gång har varken förhören eller gripanden givit belägg för att jag på något sätt brutit mot yttrandefrihetsgrundlagen utan jag har blivit friad varje gång. Ställer man det jag förhörts och gripits för mot hur Stefan Löfven stöder islamistisk extremism istället för att ta tydligt avstånd ifrån denna blir uttrycket; "Allas likhet inför Lagen", synnerligen aktuellt.

Brottet anmälan avser. Statsminister Stefan Löfven bryter helt klart mot grundlagen 2:a § i sina maktpolitiska strävanden.

Enligt denna är Regeringen skyldig att på alla sätt värna medborgarnas trygghet. Detta har inte skett och sker inte eftersom Stefan Löfven för att trygga sitt och partiets framtida regeringsinnehav inte bekämpar det enorma våld som utomeuropeiska invandrare vållat och vållar de svenska medborgarna.

Grunden för hans medvetna åsidosättande av brott utförda av dessa är hans strävan att kunna bibehålla sitt och partiets makt genom att intaga en passiv roll mot brott utförda av dessa invandrare.

Detta har visat sig på flera sätt. Bland annat genom att han i stor utsträckning tolererar islamistiska extremister i partiorganisationen och inte heller fördömer sådana i Ungdomsförbundet. Inte ens när dessa ger uttryck för antisemitiska slagord.

Nuvarande svenska lagstiftning ger möjlighet att på högst ett år bekämpa och slå ut större delen av brottslighet utförd av invandrare. Men möjligheten till ytterligare lagstiftning om så erfordras äger Regeringen också fullmakt till.

Statsminister Stefan Löfven har som regeringschef från 2015 tillåtit en helt oansvarig utomeuropeisk invandring. (Hans yttrande om att migrationen står över demokratin är belysande för hans icke demokratiska samhällssyn. Självklart borde invandringen varit en fråga för medborgarna inte minst med hänsyn till Grundlagens ; "All makt utgår från folket").

De invandrade representerar därtill en kultur och oftast en religion med helt andra värderingar än våra. Värderingar som om svenska medborgare praktiserade dessa ovillkorligen skull bestraffas. Detta har lett till en kriminalitet och våldsvåg som Sverige aldrig tidigare kommit i närheten av.

Det är sålunda ställt utom allt tvivel att Statsminister Stefan Löfvén inte vidtagit/er de åtgärder som är nödvändiga för att stoppa de utomeuropeiska invandrarnas kriminalitet och våld mot svenska medborgare. Han gör det för att för det egna partiet vinna politiska fördelar såsom stöd från invandrares röster. Brottet mot grundlagen är tydligt och därför måste Stefan Löfvén åtalas.

Ett åtal som till följd av bevisen mot honom endast kan resultera i avsättning och bestraffning genom fängelse.

-----

Var på Stortorget i Gävle i dag 18/5. Sjuklövern var mangrant representerade. Jag stod mitt emellan deras valstugor med mitt plakat.


Retade självklart en del. Sjuklöverns valarbetare gjorde allt för att få de förbipasserande att ta deras valbroschyrer. Men högst 2 av 10 tog emot dem.

Däremot gladde det mig mycket att så många kom och läste min skylt. Man kan inte tolka dagens "demonstration" som annat än att folk håller på att vakna.

Lite annat.

Tror någon av er att socialdemokratiska kvinnor som Inga Thorsson, Karin Kock, Ulla Lindström m fl ens i sina vildaste fantasier kunnat tänka sig att en svensk socialdemokratisk partiordförande och tillika statsminister som Stefan Löfvén skulle ge fritt fram för islamistiska extremister och barbarer att i Sverige tvinga sina medinvandrade  kvinnor att acceptera sitt hemlands kvinnokränkande liv att underordna sig mannen på alla områden?

Att dessa invandrade barbarer tillåter barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, tvång att dölja sig så att endast ögonen syns! Självklart skulle de aldrig trott att något sådant var möjligt. Men med Stefan Löfven som partiordförande är detta en realitet för alla invandrarkvinnor.

Lägg därtill alla de våldtäkter och terror som dess utländska män utövar mot såväl invandrarkvinnor som svenska kvinnor. Med detta som bakgrund måste självklart Stefan Löfven klassas som ultraextremist och inget annat.

Självklart är Stefan Löfvens agerande ett brott mot jämställdhetslagen och därmed också grundlagen men också mot det som socialdemokratin en gång stod för liksom mot ett civiliserat samhälles värderingar.

                     -----------------------------------

Jag är inte anhängare till något av sjuklöverpartierna  men kan inte låta bli att känna en viss beundran för Ebba Busch Thor. Nu ser man tydligt skillnaden i personlighet på  henne och Annie Lööf. Det är ingen tillfällighet att Busch Thor tar över.

Annie Lööf framstår mer och mer i sin retorik som en slagordspolitiker. Ebba Busch Thor däremot är konkret, analytisk och mänsklig på ett helt annat sätt än Lööf. Busch tänker innan hon talar. Lööf har tänkt vad hon skall säga innan hon ställts inför problemet.

                               -------------------------------------

Återigen en politiker som stjäl från oss medborgare. Nu senast Eu-parlamentarikern Malin Björk som stulit 1 miljon. Samtidigt berömmer dessa tjuvar sig över sin medmänsklighet, humanism, flyktingkärlek etc etc.

Man tycker med all denna översvallande godhet borde de även ha ett uns av respekt för medborgarnas pengar.

Men någon överensstämmelse mellan å ena sidan deras ständigt rapande av sin människokärlek och girighet finns inte.

Jag vet inte om man skall skratta eller bli förbannad när Malin Björk (V) aningslöst förklarar - efter att ha stulit en miljon av medborgarnas medel - talar om att hon minsann köpt 100 kaffekoppar och ett antal klitorisar! Läs här.

Jag har anmält Skolinspektionen ett antal gånger men utan resultat. Om denna myndighet skött sitt jobb skulle Säpo i dag inte haft skäl att frihetsberöva rektorn för den islamiska friskolan som går under namnet "Vetenskapsskolan"!

Då hade han aldrig tillåtits bli rektor. Men detta är ju inte enda muslimska friskola som får agera helt utanför skollagen med skolinspektionens goda minne. Är det någon generaldirektör som borde fått sparken för länge sedan så är det självklart Skolinspektionens.

                                 ------------------------------------
Hur länge dröjer det innan islamisterna tagit över det socialdemokratiska partiet? SSU styr man ju redan i dag.

Är Stefan Löfvens ständiga skrämselpropaganda inget annat än ett sätt att dölja var det egna partiet är på väg?
                                    -----------------------------------------

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle