måndag 6 maj 2019

Om klimatvansinnet - Egna företagare och företagsledare, säg ifrån - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka:

Med icke bekräftade eller vetenskaplig säkerhet håller miljöfantasterna i Sverige på att slå ut vårt lands konkurrenskraft i världen, i tron att Sveriges insatser för att få ner koloxidhalten på något sätt påverkar det totala utsläppet av koldioxid.

Men även om det kunnat bevisas att människan är orsak till ett varmare klimat (vilket jag själv inte tror ett dugg på), kan det inte vara vettigt att vi som knappast påverkar koldioxidutsläppen så att detta är mätbart, ändå skall agera så vi slår ut oss själva från världsmarknaden.

Det vittnar varken om förnuft eller realism när klimatfanatikerna med Miljöpartiet i spetsen i sin fanatism vill sänka Sveriges industripotential till förindustriell nivå i tron att man därmed kan rädda klotet.

Det klimatfanatikerna nu håller på med kan jämföras med följande. Det påstås att ett antal lågt liggande öar i Stilla Havet kommer att översvämmas inom en snar framtid. Att söka rädda dem från översvämning kan jämföras med hur miljöfanatikerna nu agerar i Sverige och hur lite detta påverkar världens utsläpp av koldioxid.

Tänk att man ger hundra personer varsin kaffekopp och säger till dem att nu skall de tömma Stilla Havet på så mycket vatten att översvämningen förhindras.

Lika lite kan Sverige om man så förbjuder alla klodioxidutsläpp påverka jordens totala utsläpp.
Med den galenskap miljöfanatikerna nu driver koldioxidfrågan är det endast en tidsfråga innan en stor del av industrin måste lämna landet.

När Miljöpartiet nu också vill att EU skall införa strafftullar på varor från USA visar detta på ännu ett helt intelligensbefriat förslag.

När man i dag åhör och följer 7-klöverpartiernas - med Miljöpartiet i spetsen - klimatfanatism måste man ställa sig frågan, om våra politiker helt tappat förmågan till kritiskt tänkande och pragmatisk förmåga.

Lägger man därtill hur dessa politiker, medier och en stor del av befolkningen närmast messias- förklarar en 16-årig skolkande och skolstrejkande flicka med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som helt saknar kunskap om vår planets utvecklingshistoria kan man inte undvika att ställa denna fråga.

"Är dagens klimathysteriker drabbade av en epidemi som omöjliggör förmåga till självständigt tänkande såväl som konsekvensanalys"?

Nu måste ni som leder Sveriges företag och industriella verksamhet säga ifrån att om det fortsätter så här måste ni lämna landet.

Då får ni säkerligen en markering från de svenska medborgarna om att de håller med er och vi kan återgå till en mera rimlig miljöpolitik. Och kanske inom en snar framtid ett helt avståndstagande från den extrema politik som nu bedrivs av i stort sett alla Sjuklöverpartierna.

Eller skall vi låta miljöfanatikerna driva vårt land tillbaka till en förindustriell nivå och vi på nytt blir ett av de fattigaste länderna i världen.

När vi väl hamnat där är det inte lätt att komma tillbaka. Men vad som däremot är säkert är, att inom en tioårsperiod kommer ärliga forskare med säkerhet kunna säga att klimatväxlingar är något naturligt i Jordens utveckling och sker människan förutan.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Läs också Lars Berns analys " Klimatfascismen – cui bono?" här.

Citat: För att vi skall förstå vad som händer våra samhällen i väst måste vi analysera bakgrunden till att vi har drabbats av denna klimatångest som öppnat för rent fascistiska strömningar i våra samhällen.

Fattigsverige är på väg tillbaka med stormsteg. Kanske borde alla engagerade klimalarmister ta sig en funderare över vart de skall ta vägen, när folkets ursinne vaknar då de upptäckt att de blivit grundlurade och att klimatet rullar på som det alltid gjort med upp och nedgångar.About socialism and liberty - Guest entry

Katerina Szilagyi here provides powerful yet succinct comparative descriptions of Socialism and Liberty.

As long as taking proper and compassionate care of the genuinely needy is included, the case for Liberty is, to the vast majority of us, clearly the better way. Over to Katerina:

A few people have recently commented on my grasp of what is truly happening in the world.

Truly, it is no great mystery.

You must have sensed it, a kind of inner tension, a nagging unease that, somehow, things are happening, decisions are being made, without your knowledge, that will change and shape the way your world and that of your children will be. A feeling of impotence that you cannot affect those decisions, and a strange angst that this is not how it is meant to be, for, after all, don’t you choose your governments.

I just looked at the world one day and it was, as if for a brief moment, a fog that had obscured reality, was cleared as if by a gentle wind, and I SAW.

All of our society, what we think we know about the nature of our world, our government, our laws, the way our understanding of what is happening in the world is shaped by the media, the way we work and pay our bills but never really seem to change our circumstances from one month to the next....

It’s all just an illusion. It’s like in the film, The Matrix, where humanity is blissfully unaware that there is a deeper, darker, level to the world.

It is only when some random occurrence happens, when the People are told to use their “Freedom” by the Establishment, because the Establishment thinks the result is a foregone conclusion and fits their plans, and the result is shockingly different that the ordinary individual can also catch a glimpse.

As what happened with Brexit. Forget the issue for a moment on Britain leaving Europe. Forget even those who want to leave or remain. Consider instead that the People were given a free choice and that the result went against the wishes of the Establishment. Against their expected outcome.

There are two possibilities. Either the Establishment will accept the decision, admitting that the People have REAL power over their own destiny, or, they will disregard the result and work to shape the process back to THEIR purpose, their agenda. And WE know which one of these outcomes is unfolding, don’t we?

But by doing so, The People, for that moment, see themselves, that they are not free. That the Establishment, the Deep State, the Global Cabal, call it what you will, has them locked into a sheep pen, the wooliest of helpless bleating lambs to be used as the bottom level of their pyramid of unimaginable wealth and power.

The Establishment believe YOU, the People, do have a role, a purpose, and they oversee it from their Halls of Power.

It is to be born, to work, to consume, to produce the next generation and to die.

You may have a “Vote”, for whatever that is worth. But the Establishment, the Cabal, is a layer above governments, they control governments, they control the finances and the wealth and the interest rates in a spiral of usury, whilst their puppet governments control their slaves.

Perhaps you have heard of the “Bilderberg” meetings? Do you know what happens behind those closed doors?

Well, I shall tell you, and I know because my family is part of what you might call the “Old World Order”, the aristocracy of Old Europe and opposed to the Cabal.

The Bilderberg meetings are an event where the representatives of the Cabal, the Elite faction that “Owns” the World Financial System, assembles Representatives from the Governments of the major nations and instructs them on how the World finances will unfold, what part they are to play in the pillaging of Humanity.

That is the true nature of your world. You struggle to achieve, to earn, to meet your financial obligations, whilst all around you, that which your society provides diminishes year after year. But it isn’t meant to be like that, your standard of living, the ease of your life is meant to be so much more. And, were it not for this monstrous parasite sucking on your wealth, the sweat of your labour, it would be. Socialism, what you call Capitalism but actually isn’t, they are all just tentacles of the same beast, taking as much as they can from YOU.

And the beast is never sated. Now they wish to pack in millions more immigrants to be the new consumers, more drones at the base of the pyramid. Never mind that ethnic and religious tensions will tear your society to shreds, it will just prevent you organising any coherent opposition to their control, down there at the base of the pyramid. Just so long as the millions of immigrants also keep consuming their products, even if it is with welfare paid for by YOUR taxes.

All of this is hidden from you. Just so long as you keep ticking along, receiving your monthly wage, paying your tax, paying your bills, paying the interest they demand, buying their latest products, living in your safe, ordered, society.

Did you read in the morning paper, someone has blown themselves up with a suicide vest in a train station? Must just be some mentally disturbed individual.

Did you read that ten teenagers were stabbed in the city? Blame the parents.

Did you read that gangs were sexually abusing girls in care homes? Well, maybe the “wayward” girls are to blame?

Did you read that a youth was shot because he owed money to drug dealers? Well, that’s what happens when you mess with drugs.

Just so long as this doesn’t happen in your leafy suburban street and it doesn’t affect you.

But this is your society, your country, and it is slowly and steadily, like a threat sneaking up, approaching your OWN street.

The World Order doesn’t care if chaos and anarchy arrive on your doorstep, if law and order break down, if your son is stabbed for his mobile phone or your daughter is gang raped. Just as long as you keep spending.

So, all that is hidden must now be revealed. And the People must see and the People must choose.

A society of free men and women, with law and order protecting them, or subjugation to the World Order, slaves to the “System”, with a rotten society crumbling under the strain of millions of semi-feral rats, fighting to seize anything they can.

A revolution must come. Not a Marxist one that imposes more tyrants, but a reshaping of the entire society, a Brave New World of freedom, prosperity and opportunity.