söndag 5 maj 2019

Om ondskan bakom socialism och andra -ismer och en vädjan

Socialdemokratin är som bekant en socialistisk systerideologi till nationalsocialismen.

Jag har tidigare skrivit om detta hatfyllda och Gudsförnekande parti bl.a. här, här, här och här. Det enda partiet i riksdagen som har rasbiologi i sin historia, precis som Hitlers NSDAP hade. Läs här.
Socialismens syn på hur man utplånar kristendomen
FÖR 10 TIMMAR SEDAN · OFFENTLIGT
På diverse olika fronter angriper den svenska maktapparaten allt som har med kristen tro att göra. Då inryms inte den av socialismen accepterade och genom dess politisering totalt osjälvständiga före detta Svenska Folkkyrkan. Dess roll i framtiden kommer antagligen att säkerställas på liknande sätt som den Ortodoxa kyrkan är accepterad av Putin. Då den kyrkan i allt väsentligt inte längre är förpliktigad att stå upp för sitt andliga arv utgör den heller inget hot mot den socialistiska gudlöshetens paradigm. Men enär det ännu finns rester av det kristna arvet utanför den så måste en plan exekveras som rensar på djupet i folklagret. Detta gör man genom att angripa förekomsten av bibeln och allt därmed sammanhängande på den nivå där bildningen börjar: på utbildningsnivån. I förlängningen blir det förbjudet att offentligt läsa ur den eller att citera den i offentliga sammanhang.

Det råkade sig att jag i mitt bibliotek har en bok som beskriver hur socialismen har haft detta mål av den kristna trons utplåning även utanför Sveriges gränser. Vidstående är ett utdrag ur boken som jag först i ett senare skede kommer att redogöra ursprung och författarskap för.

“De olika bekännelserna är alla likgiltiga nför min del. De har inte längre någon framtid. Åtminstone inte bland svenskarna. Nazisterna må i Guds namn sluta fred med kyrkan. Det kan vi också göra. Ja varför inte. Men det kommer inte att på sikt förhindra att kristendomen som sådan utplånas. Den skall utrotas med hull och hår, med alla rötter av dess väsen. I en del länder är kyrkan ofarlig då dess medlemmar gladeligen kan vara kristna och hedningar samtidigt. De utgör inget motstånd mot vår socialism. Det är de som är enfaldiga nog att helhjärtat tro som är vår utmaning. ..”

“Man kan kasta ut den epileptiske Paulus ur kristendomen. Det har andra gjort före oss. Man kan göra Jesus till en ädel människa och förneka hans gudomliga medlarroll. Det har i alla tider funnits sådana människor som gjort det... Men allt det där tjänar inget till. Vi blir inte kvitt kristendomens anda, och det är det avgörande . Vi vill inte ha kvar några människor som skelar upp mot himlen. Vi vill ha fria människor som vet och anar att Guds närvaro är de själva.”

“Ni frågar hur vi går vidare nu? Vi skall förhindra att kyrkorna gör något annat än vad de gör nu, dvs steg för steg förlora terräng.. Prästerna skall få gräva sin egen grav. De skall förråda sin gode Gud åt oss. För sin kära utkomst skull kommer de att prisge allt. Vi skall se till att den svenska kristenheten gör så som den katolska kyrkan gjorde. Den ympade sin teologi på hedendomen och blev själv en del av den. Vi skall behålla vad som kan bevaras men omtolka det till vår socialistiska syn. .. De (prästerna) kommer för sitt kända profit och statusbegärs skull att göra allt för att behålla sin ställning. Me deras fallenhet för vällevnad har vi dem fast i fällan. Det blir ingen kamp. De vet att eftersom det är vi som har makten har de bara oss att förhålla sig till. Gud tror de inte på. När de förstått varifrån vinden blåser kommer de inte längre att bjuda något motstånd. De är ju inte dumma. Deras kyrka har verkligen en gång varit något. Vi är också en slags kyrka. Men det är vi som är deras arvtagare. Den unga generationen är helt på vår sida. Låt de gamla ännu stappla till sina bönemöten och biktstolar.”
Jag överlåter åt er att tolka som ni vill. Men detta är en genuin socialisms syn på den kristenhet som i vår tid anses vara stort hinder för utveckling till den samhällsordning som den nuvarande regeringen och dess förbundna eftersträvar. Alla honörsord till trots.
Det som sker i Sverige i dag har varit i säck innan det kom i påse.

Teddy Donobauer
Donaster 25 Oktober
Jan-Ola Gustafsson är en man jag citerat ofta här på min blogg och vars kunskaper jag beundrar. Jag låter honom återigen komma till tals med lite tillnyktrande information om detta avskyvärda parti som arbetar för en kommunistisk världsregering i FN (NWO). Över till Jan-Ola:
Valborgsmässoafton den sista April är flaggdag och en sorts startpunkt för våren och sommaren. Vi har alltid flaggat denna dag.

Nästa dag, den första Maj har vi aldrig flaggat, även om den dagen också är flaggdag i almanackan. 

Detta beror på att jag för många år sen av en ärlig individ inom socialismen blev medvetandegjord om att den 1. Maj är det datum då Adam Weishaupt år 1776 grundade den ockulta frimurarorden Illuminati (de  Upplysta) som blev förebild för ett stort antal ordnar världen runt.

De flesta har ingen aning om varför alla "röda" -ismer firar detta datum. Detta beror på att alla de profeter som är kända grundare och förgrundsgestalter inom socialism, kommunism, nihilism, anarkism, maoism snabbt hade anammat den Illuminatis dröm om ett världsherravälde som ska styras av en elit, medan resten av befolkningen slavar för denna elit.

Detta har vi under historien fått kusliga exempel på, bland annat i Sovjetunionen och dess satellitstater samt Kommunistkina

Alla socialistiska/kommunistiska/"röda" politiska organisationer är religionssurrogat och ateistiska rörelser där både ledarna och deras följare tar avstånd från t.ex. kristendomen och den kristna Guden. 

En av kommunismens kända profeter, Karl Marx, hävdade till exempel att "religion är opium för folket", men skapade själv tillsammans med sina ordensbröder alla tiders största och mest destruktiva religion: Kommunism/socialism, och en av Marx profeter, Vladimir Lenin hävdade att "socialism är ett förstadium till kommunism".

Kolla bara den socialistiska psalmen "Internationalen" som otaliga aningslösa människor sjunger den 1.Maj! Andra versen lyder så här:

I höjden räddar´n vi ej hälsa,
ej gudar, furstar stå oss bi.
Nej själva skola vi oss frälsa,
och samfälld skall vår räddning bli.
För att kräva ut det stulna, bröder,
och för att slita andens band,
vi smida medan järnet glöder, 
med senig arm och kraftig hand!

Refr: Upp till kamp emot kvalen, sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär!  

Många socialister gråter av rörelse då de sjunger denna psalm och ordet Internationalen signalerar att MÅLET för socialismen är vad man i Sovjetunionen inte mörkade, nämligen att man strävade efter att skapa Världskommunismen! 

I varje fall vore det märkligt om kristna människor flaggade på den 1. Maj med tanke på just detta datums firande av världens största ateistiska religion.


Så långt Jan-Ola.

Min vädjan är till er alla att inte låta er ryckas med av deras hatfyllda ideologi och deras politik syftande till att krossa Sverige och orsaka inbördeskrig mellan svenskar och muslimer. Detta genom ständiga provokationer mot den svenska ursprungsbefolkningen som vid det här laget i princip redan har förlorat sin välfärd åt socialdemokraternas valboskap, bidragsmigranter.

Socialdemokratin är demonkontrollerade tjänare åt satan och det enda de kan är att ljuga, hata och förstöra. Mitt budskap till er nedan är viktigt. Lyssna på det!


Vår skyldighet som kristna är att hjälpa muslimer att gå från mörkret till ljuset innebärande frälsning i namnet Jesus Kristus och det hat som socialdemokratin vill att vi skall känna för muslimer genom att importera fler än vad landet klarar av är något vi måste möta med kärlek istället för hat.

Jesus har arbetat med muslimer länge nu, och fler och fler muslimer överger mörkret för ljuset. Här en video från 2017.


Allt vänstern vill dock är att polarisera, splittra och förstöra Sverige.


Islam är religiös avgudadyrkan som håller människor fångna, och vår skyldighet som kristna är att hjälpa muslimer till sanningen, frihet och frälsning i namnet Jesus Kristus.

Det finns en historisk fiendeskap från islam mot oss icke muslimer. Du kan läsa om den här.

Islam är dock en ideologi med stora brister (för att uttrycka det milt), men muslimer är människor som förtjänar kärlek och respekt precis om du själv förtjänar.

Läs mitt inlägg från oktober 2014 med titeln "Om rädsla och vilsenhet" här som beskriver konsekvenserna av Socialdemokratins och de andra partiernas ansvarslösa migrationspolitik då det det de facto är en hednisk människofientlig våldsideologi, som många muslimer är fast i, som man omhuldar.

De facto är islam en våldsam ideologi för arabisk imperialism. Läs mitt inlägg från 2016 med titeln "Om religion, kultur och ideologi" här.

Till och med den kulturmarxistiska svenska kyrkan omhuldar islam (infiltrerad av den kulturmarxistiska socialdemokratin).

Muslimerna själva, människorna, bryr man sig lika lite om som man gör om de infödda svenskarna

Om man hade brytt sig om muslimer så hade man inte lämnat dem åt sitt öde och "förvarat" dem i segregerade förorter.

Kärlek i Jesu namn är det enda godtagbara sättet att hantera muslimer och alla människor. Det finns inget annat acceptabelt sätt för oss kristna.

Vill du ha förändring? Börja med dig själv!


Den f.d. Wahhabitiska muslimen Sam Khan har ett mycket starkt vittnesbörd att dela med er. Det är endast Gud som har kraften att läka Sverige och att frälsa människor i namnet Jesus Kristus.

Inget politiskt parti kan göra något. Alla är fullständigt maktlösa. Lyssna på hans vittnesbörd! Här hittar du boken han talar om.

Och socialdemokraterna? Låt dem brinna i helvetet om de inte vänder om. Då är det deras val. Be för dem, för de är lika vilseledda som muslimer, som vi också måste be för.


Tänk om vi kan bygga en relation med dessa vilseledda människor baserad på kärlek och sanningen i evangeliet. Då skulle hatarna i den s.k. "vänstern" (ett samlingsbegrepp för demonkontrollerade individer) och de sionistiska arkitekterna bakom The New World Order (NWO) fullständigt tappa all kraft och Sverige skulle kunna läkas.

Vi måste alla vara beredda att förlåta för att bli förlåtna. Detta gäller även Stefan Löfvén som förmodligen är Sveriges mest hatade man någonsin. Vi kan se hur vilsen han är i denna artikel där säger att han vill förbjuda sitt eget parti...

About the history of the United States and Islam - Guest entry

The following text is a public Facebook post by Michael Pursley, posted May 05 2019, that you can find here

I decided to publish it on my blog since I see the content as something important that should be preserved.

US HISTORY:
The true hidden intentions in Thomas Jefferson's Islamic Quran, and the history of fight against the deadly Islam, and why it is no longer taught in our public schools.


When the 3rd President of the United States, Thomas Jefferson, saw there was no negotiating with Muslims, he reestablished US Marines (Though President Adams used a possibility of Franco-American war to kicked this into high gear with congress). These Marines were attached to U. S. Merchant vessels. When the Muslims attacked U.S. merchant vessels they were repulsed by armed soldiers, but there is more.

The Marines followed the Muslims back to their villages and killed every man, woman, and child in the village. It didn't take long for the Muslims to leave U.S. Merchant vessels alone.

English and French merchant vessels started running up our flag when entering the Mediterranean to secure safe travel.

Why the Marine Hymn contains the verse, "To the Shores of Tripoli” is very interesting and a must read piece of our history. And it may point out where we may be heading.

Most Americans are unaware of the fact that over two hundred years ago the United States had declared war on Islam, and Thomas Jefferson led the charge!

At the height of the 18th century, Muslim pirates (the "Barbary Pirates") were the terror of the Mediterranean and a large area of the North Atlantic.

They attacked every ship in sight, and held the crews for exorbitant ransoms. Those taken hostage were subjected to barbaric treatment and wrote heart-breaking letters home, begging their governments and families to pay whatever their Mohammedan captors demanded.

These extortionists of the high seas represented the North African Islamic nations of Tripoli, Tunis, Morocco, and Algiers - collectively referred to as the Barbary Coast - and presented a dangerous and unprovoked threat to the new American Republic.

Before the Revolutionary War, U.S. merchant ships had been under the protection of Great Britain. When the U.S. declared its independence and entered into war, the ships of the United States were protected by France.

However, once the war was won, America had to protect its own fleets. Thus, the birth of the U.S. Navy.

Beginning in 1784, 17 years before he would become president, Thomas Jefferson became America's Minister to France. That same year, the U.S. Congress sought to appease its Muslim adversaries by following in the footsteps of European nations who paid bribes to the Barbary States rather than engaging them in war.

In July of 1785, Algerian pirates captured American ships, and the Dye of Algiers demanded an unheard-of ransom of $60,000. It was a plain and simple case of extortion, and Thomas Jefferson was vehemently opposed to any further payments.

Instead, he proposed to Congress the formation of a coalition of allied nations who together could force the Islamic states into peace. A disinterested Congress decided to pay the ransom.

In 1786, Thomas Jefferson and John Adams met with Tripoli's ambassador to Great Britain to ask by what right his nation attacked American ships and enslaved American citizens, and why Muslims held so much hostility towards America, a nation with which they had no previous contacts.

The two future presidents reported that Ambassador Sidi Haji Abdul Rahman Adja had answered that Islam "was founded on the Laws of their Prophet, that it was written in their Quran that all nations who would not acknowledge their authority were sinners, that it was their right and duty to make war upon them wherever they could be found, and to make slaves of all they could take as prisoners, and that every Musselman (Muslim) who should be slain in battle was sure to go to Paradise."

Despite this stunning admission of premeditated violence on non-Muslim nations, as well as the objections of many notable American leaders, including George Washington, who warned that caving in was both wrong and would only further embolden the enemy, for the following fifteen years, the American government paid the Muslims millions of dollars for the safe passage of American ships or the return of American hostages.

The payments in ransom and tribute amounted to over 20 percent of the United States government annual revenues in 1800.

Jefferson was disgusted. Shortly after his being sworn in as the third President of the United States in 1801, the Pasha of Tripoli sent him a note demanding the immediate payment of $225,000 plus $25,000 a year for every year forthcoming.

That changed everything.

Jefferson let the Pasha know, in no uncertain terms, what he could do with his demand. The Pasha responded by cutting down the flagpole at the American consulate and declared war on the United States. Tunis, Morocco, and Algiers immediately followed suit.

Jefferson, until now, had been against America raising a naval force for anything beyond coastal defense, but, having watched his nation be cowed by Islamic thuggery for long enough, decided that it was finally time to meet force with force.

He dispatched a squadron of frigates to the Mediterranean and taught the Muslim nations of the Barbary Coast a lesson he hoped they would never forget. Congress authorized Jefferson to empower U.S. ships to seize all vessels and goods of the Pasha of Tripoli and to "cause to be done all other acts of precaution or hostility as the state of war would justify".

When Algiers and Tunis, who were both accustomed to American cowardice and acquiescence, saw the newly independent United States had both the will and the right to strike back, they quickly abandoned their allegiance to Tripoli.

The war with Tripoli lasted for four more years, and raged up again in 1815. The bravery of the U.S. Marine Corps in these wars led to the line "to the shores of Tripoli" in the Marine Hymn, and they would forever be known as the "leathernecks" for the leather collars of their uniforms, designed to prevent their heads from being cut off by the Muslim scimitars when boarding enemy ships.

Islam, and what its Barbary followers justified doing in the name of their prophet and their god, disturbed Jefferson quite deeply.

America had a tradition of religious tolerance. In fact Jefferson, himself, had co-authored the Virginia Statute for Religious Freedom, but fundamentalist Islam was like no other religion the world had ever seen.

A religion based on supremacy, whose holy book not only condoned but mandated violence against unbelievers, was unacceptable to him.

His greatest fear was that someday this brand of Islam would return and pose an even greater threat to the United States.

This should concern every American.

That Muslims have brought about women-only classes and swimming times in America at taxpayer-funded universities and public pools; that Christians, Jews, and Hindus have been banned from serving on juries where Muslim defendants are being judged; Piggy banks and Porky Pig tissue dispensers have been banned from workplaces because they offend Islamist sensibilities; ice cream has been discontinued at certain Burger King locations because the picture on the wrapper looks similar to the Arabic script for Allah; public schools are pulling pork from their menus; on and on and on and on...

It's death by a thousand cuts, or inch-by-inch as some refer to it, and most Americans have no idea that this battle is being waged every day across America. By not fighting back, by allowing groups to obfuscate what is really happening, and not insisting that the Islamists adapt to our culture, the United States is cutting its own throat with a politically correct knife, and helping to further the Islamists' agenda.

Sadly, it appears that today America's leaders would rather be politically correct than victorious!

IF YOU DO NOT REMEMBER THE PAST, YOU ARE DOOMED TO REPEAT IT.