fredag 15 mars 2019

2000-talet - då Sverige blev ett dårhus - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka:

Tiden efter år 2000 är en absurd och förnuftslös period i Sveriges historia.

Så gott som dagligen kan vi numera läsa om politikernas omoral och därmed förakt
mot de som valt dem.

I Sverige har vi de senaste veckorna kunnat läsa om dessa stackare som synes sakna allt vad moral och etik heter.

Penningbegäret står över allt annat. Med dagens situation som bakgrund är det inte många riksdagspolitiker och kommunalpolitiker som kan hävda att de sökt sig till politiken för att arbeta för sitt lands och folks bästa.

Ett annat förakt visar EU-parlamentarikerna som låter en alkoholist verka som ordförande för EU.

Trots hans tydliga alkoholism som ingen EU-parlamentariker kan undgå att notera vid nästan varje framträdande, låter man honom vara kvar.

Ja t.o.m. när han raglar upp för trappan till ett sammanträde eller session låtsar man inte se det. Det innebär i praktiken att man spottar medborgarna i ansiktet.


Är det helt enkelt denna flathet och undfallenhet som skapat dagens moraliska och etiska degeneration bl a i Sveriges riksdag och regering?

Men oavsett detta är det på tiden att skärpa villkoren för att kunna vara minister eller riksdagsledamot.

Varför inte börja med att omgående ta ifrån ledamöterna rätten till bibehållna arvoden om de tar "time out".

Att av egen vilja ta ledigt från riksdags- och regeringsarbetet med bibehållen lön finns inte medgett i riksdagsordningen och är därför en rättighet som ledamöterna självsvåldigt givit sig själva.

Jag kan inte under min 87-åriga levnad och sedan jag började tänka själv minnas någon period under denna tid som mer präglats av förnuftslöshet, likriktning, förakt för vetenskap och erfarenhet.

Men också kravlöshet, bristande analys inför förändringar etc. Denna kravlöshet har till slut inneburit att normalt ansvarstagande även på politiker- och myndighetsnivå har blivit en sällsynthet.

I stället för ansvarstagande i sina uppgifter som folkvalda, har huvudmotivet för att bli politiker varit att gynna sig själv.

Det vi i dag ser av politikers- liksom ett stort numerär av medborgarnas åsikter om politik, klimat, brottslighet, migration, vetenskap, samhällsansvar etc påminner mer om att skapa kaos i stället för ett ordnat och lagreglerat samhälle.

Under de senaste dagarna har vi inte minst sett hur omoral och egen vinning präglar en stor del av politikerna såväl på kommunal, nationell som unionsnivå. Ingen girighet verkar vara för grov för att en politiker skall rodna.

Värst av alla under denna period vad gäller ansvaret för det politiska förfallet är regeringen Löfven. En av de värsta bristerna under denna "regering" är och har varit bristen på konsekvensanalys när man skapat nya lagar i samband med samhällsförändringar.

Inte minst Riksrevisionsverket och Lagrådet har gång på gång anmärkt på att regeringen aldrig gör konsekvensanalyser som täcker problemen och därför kan de inte förutse vad som händer när en lag sjösatts för att reglera samhällsförändringar.

På ett område och det kanske i dag viktigaste nämligen massinvandringen saknades i stort sett konsekvensanalyser vilket lett till att denna kanske blivit den största katastrof som drabbat vårt land och folk någonsin. Varken kostnader, kriminalitet, konsekvenser för de egna medborgarna etc belystes.

Detta har i sin tur lett till en enorm brottslighet som nästan ingen svensk medborgare kan undgå att drabbas av i någon form. Men också orimliga kostnader som inte förutsetts och nu är på väg att kosta oss välfärden för skola, gamla och sjuka.

I dag fick vi i nyheterna veta att två moskeer på Nya Zeeland utsatts för ett attentat med många döda och sårade.

Vad man kan förstå av informationen är att någon eller några Nya Zeeländska medborgare upprörts av de attentat muslimer/islamister riktat mot andra länders invånare, däribland Sverige och nu velat vedergälla/hämnas för dessa attentat.

När sådant händer kan man nästan vara säker på att våldet eskalerar och den andra sidan hämnas på attentatsmannens "folk".

Många med mig har under flera år varnat för ett inbördeskrig i Sverige om inte regeringen agerar mot det fruktansvärda våld som utövas mot svenska medborgare av utifrån kommande individer.

Men inget har gjorts!

I dag går minst 2000 utländska individer fria i Sverige vilka av Säpo karakteriserats som extremister och i många fall är terrorister.

En av attentatsmännen i Nya Zeeland angav att en av orsakerna till hans handling var terrorhandlingen i Stockholm då bl a en ung flicka fick sätta livet till.

Vi medborgare i Sverige måste nu ställa frågan till regeringen och Stefan Löfvén - och det med skärpa. Vilka åtgärder vidtages nu för att någon, eller några av de tvåtusen frigående terroristerna inte skall hämnas på svenska medborgare!

Skulle något så fruktansvärt hända finns inga argument som kan försvara Stefan Löfvéns handlingsförlamning och cynism mot svenska folket.

Ingen kan försvara detta fruktansvärda dåd. Men ingen politiker i ansvarig ställning kan om något sådant händer igen, svära sig fri från att vara medbrottsling därför att man inget gjort för att förhindra det.

Att terrorhandlingar förr eller senare möts av en motterror borde åtminstone ansvariga politiker vara medvetna om.

Händer något liknande i Sverige är Stefan Löfvén en given medbrottsling även om han inte hållit i vapnet. Självklart måste han då ställas inför en folkdomstol.

I Sverige pågår sedan några veckor en både hysterisk, farsartad, förnuftsvidrig  masspsykos i form av demonstrationer rörande klimatet på ett flertal platser som nu också spritt sig till övriga delar av världen.

Psykosen har dragits i gång av  en 16-årig skolflicka som gjort sig känd för att ha skolkat stora delar av sin skoltid. Hon har dessutom nominerats för Nobels fredspris av det genomkorrumperade etablissemanget. Läs här.

Inga sakliga argument förs fram utan psykosen tar sig mest uttryck i banderoller och plakat.

Själv kommer jag att tänka på John Cleese film; "Life of Brian". Det minne jag bl a har av denna var att en folkmassa jagade en sandal i öknen.


Kunskaperna om klimatet hos de mestadels ungdomar som nu demonstrerar är sannolikt lika grunda som de vilka jagade sandalen.

Självklart är  det som nu händer på våra gator och torg ett tecken på ett sjukt samhälle där psykosen och inte förnuftet styr människors handlande.

Att inte förnuftet styr är ju uppenbart.

Vi står i dag inför två allvarligare problem som vi i motsats till klimatutvecklingen har alla de kunskaper om som vi behöver för att agera klokt.

Det ena är förstörelsen av våra hav. Det andra är jordens överbefolkning.

Gör vi inte något åt havens förorening vilken vi kan mäta såväl som, sanningsenligt uttala oss om vilka konsekvenserna blir att om inget görs är det ute med oss.

Samma gäller överbefolkningen.

Utan en begränsning av tillväxten har vi katastrofen inom närtid.

Snällism, tycka-synd-om - ism, godhetssyndrom och kravlöshet.

Ingen tidigare period under min levnad har kännetecknats av en sådan kravlöshet som dagens. Den har bl a inneburit att rättssystemet har kollapsat.

Brottslighet och kriminalitet bara ökar därför att de sanktioner som skulle återföra oss till vad som kan kallas ett rättssamhälle bytts bort mot rubriken ovan.

Så länge vi inte vågar dra en gräns för medborgarskap eller vistelse i Sverige där en från utlandet kommande individ utvisas då vederbörande gjort sig skyldig till brott där straffpåföljden är fängelse kommer kriminaliteten att bli mer omfattande och grövre.

De människor det rör sig om blir inte bättre av att vi daltar med dem snarare tvärt om.

Som vanligt är det de som skulle vara renhållningsarbetare - medierna och public service, som för att hålla läsar- och tittarsiffrorna tillräckligt höga spelar med i denna psykosartade fars.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Ja, gravt hjärntvättade ungdomar kan som sagt samla sig för att protestera mot den lögnaktiga myten om klimathotet.

Men när andra andra försöker få folk att protestera mot det svenska maktmissbruket som är ett reellt hot, då kommer det 300 personer...