fredag 25 januari 2019

Om den antiintellektuella och förståndshandikappade regeringen - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ett nytt gästinlägg:

Endast en fullständigt skrupelfri person kan påstå att det skall gå att samarbeta med två grupper som har helt olika politiska åsikter och när man med den ena gjort en överenskommelse att inte släppa in den andra.

Den personen - i detta fall Stefan Löfvén - är en mer utpräglad skrupelfri person än vad Sverige någonsin haft som regeringschef.

Med tanke på att skrupelfri står för en hänsynslös och samvetslös person med en personlighet och karaktär som Löfvén under sin tid som statsminister med råge visat inte endast endast prov på utan utnyttjat till bristningsgränsen mer än någon annan före honom, är det oförklarligt att han har något som helst anseende kvar.

Med andra ord en så moraliskt förkastlig person att för att behålla makten kan han bryta mot allt vad moral, etik och heder står för. Och det har han gjort sedan han tillträdde.

En av hans främsta egenskaper är också att dölja problemen och utmåla sig själv som stå för det goda när det är precis tvärt om.

Han är en mästare i att påstå sig stå för moral när det är tvärtom. Han uttalar ofta; "att tillsammans blir vi trygga". När det i stället borde heta; Med Mig, Stefan Löfvén har Sveriges kvinnor/flickor, pojkar/män, skolelever och åldringar aldrig varit så otrygga.

Trots att detta är ett faktum spelar etablissemanget, public service, massmedia m fl med i detta falskspel som är på väg att slå ut Sverige som trygg kulturstat.

Att då se hela etablissemanget, massmedia och en stor del av Sveriges befolkning inte visa sin avsky mot honom eller minsta antydan till förakt mot detta samvetslösa politiska spel gör mig rädd för var Sverige befinner sig moraliskt.

Att bara höra honom uttrycka att det går mycket väl att komma överens å ena sidan med L och C och å andra sidan V efter att han kommit överens med de båda förstnämnda att inte släppa fram V räcker för att inse vad han är för människa.

Åtminstone inte på de ca 72 frågor han gjort upp med L och C om. Men det är ju just dessa frågor som är viktiga och som V vill ha inflytande i!

Det har sagts att V inte kommer att fälla Löfvén och så blir det kanske. Men då visar V inte omtanke om Sveriges folk.

Med en fällning och därmed ett oskadliggörande av Löfvéns förstörelse av Sverige skulle de i framtiden framstå som ett parti som tog ansvar.

En partiledare/regeringschef för vilken makten är allt och för vilken moral, heder, etik  inte existerar liksom omtanken om människornas livsvillkor , borde aldrig fått tillträde till politiken.

Självklart kommer det jag skriver här om Stefan Löfvén, om han ges möjlighet att vara kvar som regeringschef ytterligare en period, att än mer rasera vårt land och göra otryggheten till något som leder till uppror men innan dess har tiotusentals svenska medborgare drabbats av olika form av olycka.

Vad har då de som nu inte endast låter bli att kritisera hans förstörelse av Sverige utan även de som stöder honom att säga?

Inte kan de påstå att de inget visste med hänsyn till hur uppenbart hans maktbegär överskuggar humanitet, medmänsklighet  moral och omtanke om Sverige folk.

Regeringarna Löfvén, den tidigare men också den nuvarande, är de mest antiintellektuella regeringarna vi någonsin haft.

Detta tar sig bl a uttryck i ministrarnas och regeringstjänstemännens tolerans ( ja tom hyllande av vidskepelse etc)  för det mest primitiva, vidskepliga, barbariska, obildade i de utomeuropeiska migranternas kultur/religion, kvinnosyn och barbariska riter mot flickor/kvinnor. 

I Sverige får dessa migranter när de kommer till vårt land fortsätta att sprida och tvinga anhöriga att utöva sin primitiva kultur/religion etc utan att Stefan Löfvén eller övriga regeringsmedlemmar ingriper.

Det finns många exempel på detta. I stället för avståndstagande och förbud tillåter de barbariet fortsätta. Det tyder inte endast på antiintellektualism utan också på bristande förstånd och en ytterst primitiv personlighet. 

T ex; Att inte kvinnor är likaberättigade med män. Kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, tvångsgifte, hedersvåld, att kvinnor skall dölja sin kropp etc.

Stefan Löfvén är en av de främsta antiintellektuella och sannolikt den mest obegåvade statsminister vi någonsin haft.

Självklart omger han sig med personer av samma slag.

En som representerar antiintellektualismen och primitivismen i svensk politik med råge är inte minst den nya Kultur- och demokratiministern Amanda Lind.

Hon skäms inte för (därför att hennes personlighet är sådan ) att erkänna att hon ser fd ministern och islamisten Mehmet Kaplan som sin hjälte.

Det rör inte henne det ringaste att som framgår av nedanstående bild.


Kaplan driver en slags apartheid mot kvinnor. Detta trots att vi i Sverige lagstiftat om jämlikhet mellan könen.

Men inte heller Stefan Löfvén bryr sig. Han var ju förresten den förste att praktisera denna ojämlikhet och apartheid mot svenska kvinnor när han tillsammans med en rad svenska kvinnliga ministrar tvingade dem att skyla sig med schalar.

Självklart är en sådan individ utvecklingsmässigt handikappad.

Trots att de praktiska/faktiska konsekvenserna av den religion/kultur som en stor del av de utomeuropeiska migranterna är bärare av innebär hedersvåld, ojämlikhet mellan könen etc och därför strider mot vår grundlag låter Stefan Löfvén och de i europeisk mening icke civiliserade övriga ministrarna detta fortgå.

Av denna anledning kan svenska kvinnor numera inte vistas ensamma ute med risk att bli våldtagna eller terroriserade.

Därför är nu Sverige ett av de mest belastade samhällena vad gäller olika slags våldsbrott.

Från att ha varit en av världens tryggaste länder får nu svensken aldrig känna trygghet som ett resultat av sådana som bl a Amanda Linds, Maria Ferms m fl oförmåga att kunna skilja på ett civiliserat förhållningssätt kontra ett ociviliserat och primitivt sådant.

Trots att det i Sverige varje år sker ca 4000 barnvåldtäkter och många tusen fler på vuxna kvinnor tar dessa stackare inte avstånd från barbariet.

Självklart är ingen med ett synsätt som Amanda Lind mfl ministrar vuxna sin uppgift. Men om detta bryr sig inte regeringen Löfven det allra minsta! Denna regering med sådana ministrar är självklart det värsta hotet mot Sveriges folk någonsin.

I dag berättar medierna om att ytterligare 20000 migranter skall få ta hit sina närstående!

Vi vet att en stor del av de utomeuropeiska migranterna har kommit till genom inavel. Vi vet också att inavel innebär såväl fysiska som mentala defekter.


Inte minst drabbas intellektet. Självklart kommer dessa defekter att ha sådana konsekvenser som leder till såväl enorma kostnader som stora samhällsproblem i framtiden.

I dag redovisar tidningarna hur olika länder placerar sig på "Innovationslistan".

Då framgår det att Sverige gått från en andraplats till i dag en sjundeplats! Utbredd inavel kan knappast ta oss upp till den plats vi lämnat.

När Löfvén tillträdde som statsminister lovade han att Sverige skulle ha den lägsta arbetslösheten 2019.

Nu erkänner finansministern att detta mål går inte att uppnå. Men hon säger inte varför. Nämligen att det tar i snitt 8 år för dagens migranter att bli självförsörjande alltför många blir det aldrig.

Vidare fortsätter han; "Nu kan vi ta nya tag, samhällsproblemen kan inte vänta, jobben skall bli fler, välfärden bättre! Detta säger han efter fyra års regeringstid!

Samtidigt får vi veta att sysselsättningsmålet kommer inte att nås, skola, sjukvård och åldringsvård är i kris. Trots detta röstar svenska folket på honom!

Att regeringens förståndshandikapp är orsaken till dagens många problem förstås ju när man hör olika ministrar uttala sig om framtiden.

Stefan Löfvén när han tillträtt som statsminister nu senast; "Tryggheten skall öka och brottsligheten bekämpas".

I verkligheten är det ju så att trots ett fyraårigt regeringsinnehav så har de negativa konsekvenserna av massinvandringen hela tiden ökat och Sverige har "äntligen" lyckat placera sig överst på den europeiska topplistan vad avser nästan all slags grov brottslighet.

Inte minst när dessa stackare intervjuas av någon reporter röjer de på ett häpnadsväckande sätt sin inkompetens och oduglighet.

Kan någon fatta vad Ygeman menar när han utfrågas om vad han vill åstadkomma; "Jag vill jobba för att Sverige blir starkare, smartare, grönare"! Tänk er en nytillträdd direktör för ett av våra större företag som när han utfrågas av styrelsen svarar på detta sätt!

Nu hör det ju till saken att Ygeman aldrig haft ett riktigt arbete och ändå får han ansvar för ett departement!

Du Svensson, hur länge till tror Du Sverige kan vara en välfärdsstat och överhuvud vara kvar på innovationslistan med massinvandring av inavlade individer, varav många är analfabeter och flertalet saknar utbildning och med en kultur/religion som är samhällsnedbrytande?

Vad tror Du verkliga socialdemokrater som Alva Myrdal, Inga Thorsson, Ulla Lindström skulle sagt om sådana som Amanda Lind, Maria Ferm (den senare som blivit hög tjänsteman på departementet) vilka skryter om sitt knarkande och hyllar kvinnoförtryckare som t ex Mehmet Kaplan liksom också en stor del av de invandrade utomeuropeiska männen/pojkarna är.

Tror Du att det var detta som bl a dessa tre kvinnor arbetade för och hoppades skulle bli framtidens Sverige?

Olle Ljungbeck, hanåsvägen 110, 80591 Gävle