lördag 19 januari 2019

Om Sverige som pilotland i den Nya världsordningen - Gästinlägg

En mycket kunnig och smart vän, Annika Grahn Charmolu, skriver här ett gästinlägg om frimurarelitens planer för oss och som jackar väl in i mitt inlägg om socialismen som navet för den nya världsordningen och i mitt inlägg om Frankfurtskolan.

Det är nu upp till oss att se till att deras satanistiska plan inte lyckas. Misslyckas vi är det slut med Sverige och dina barns och barnbarns framtid existerar inte längre. Över till Annika:

Löfvén som gammal fackpamp, och trots praktiskt taget utan utbildning, lyckades med bedriften att ta sig fram till svenska statsministerposten. 

Han och Socialdemokraterna strävar efter ett nytt proletariat. Socialismen och Marx kan då få renässans.

Globalistiska kampsången Internationalen samt "Proletärer i alla länder, förena er!" visar socialisternas målsättning - ett globalt proletariat under ett global centralt styre. Givet - en elit ska styra, och planekonomi och reglerade individuella rättigheter ska gälla. 

Arbetareparti har de sedan länge slutat att vara utan företräder numera migrationsgrupper och bidragsberoende. De är socialdemokraternas nuvarande "proletariat".  

Dessa utgör numera väljarbas som man genom massmigration kommer stärka till valet 2022. (Än fler kommer då fått rösträtt i riksdag). 

Hans regering skrev givet på FN Global Impact trots varandes expeditionsregering och utan debatt i riksdag. Avtalet översattes inte ens till svenska!

När väststaters välfärd kollapsar och civil oro bryter ut träder andra internationella avtal i kraft som även de skrivits under i lönndom och som dolts bortom offentlighetens ljus och därmed offentlighetsprincipen. 

Tänker närmast på Kigali Principles som undertecknades  2016 av den Socialdemokratiska regeringen under Löfven av Kristina Persson på World Economic Forum on Africa i Kigali, Rwanda. Kristina Persson talande nog framtidsminister. "Temat för årets möte är den snabba digitaliseringen som nu pågår i Afrika." ?!? 

Så presenterades sammankomsten på regeringens sidor och inte ett ord om avtalet. 

När så välfärdsnationen Sverige kollapsar planenligt infinner sig FN's internationella styrkor. Nyutbildade poliser, i FN's regi, står redo i tusentals i Kina för att överta ordningsmakten i fallerade nationer i Europa. 

FN's säkerhetsråd övertar makten över regionen och som skrivningen är i Kigali-avtalet lämnar makten den oroliga nationens huvudstad då den civila oron utbryter i nationen.

Bitar på plats för myndighetsdestruktion av Socialdemokratisk regim har effektivt kommit till stånd via hantlangare och grindvakt s-märkte Dan Eliasson plus Anders Danielsson. (Migrationsverk, försäkringskassa, polismyndighet och senast MSB- dvs skydd och beredskap senast att undermineras- )

Nationen och dess parlament och regering har då inget att sätta emot detta beslut av FN's säkerhetsråd utifrån detta avtal. Därför mutade sig den socialdemokratiska regeringen med biståndspengar sig till en plats i FN's säkerhetsråd under 2018!!!

Eventuellt motstånd för att inte övertas av FN och dess styrkor har redan underminerats av främst "läckan" på Transportstyrelsen. Alla i Sverige som har kunskap om polisiära och militära operationer har funnits tillgängliga för utomstående att identifiera kartlägga för att vid behov oskadliggöra/eliminera.

Maria Ågren tog över ansvaret för Transportstyrelsen efter Staffan Widlert när upphandlingen var i slutfasen. Hon fick ta fallet för ett beslut redan fattat. Och denna "läcka"  ligger förövrigt helt i linje strategisk med den planerade kollapsen av Sverige och dess påföljder.

Stefan Löfven ljuger då han säger sig ha varit naiv. Som globalisten Wallenbergs lakej och hantlangare sker allt från hans regering sida helt planenligt. Det enda man kan säga om hans naivitet var att han underskattade folkets missnöje.

Planen kom på skam som det var planerat för 2018. Sverige var mer stresståligt än vad man räknade med och inget undantagstillstånd kom att kunna utlysas under 2018 då Sverige och Socialdemokraterna hade plats i FN's säkerhetsråd. 

Pga eller tack vare alla turer kring regeringsbildning kunde ändå så regeringen Löfven lyckas, utan egentligt väljarmandat och utan debatt och omröstning i riksdag, skriva under Global Impact. Ett avtal om fri global migration, som inte medger att migrationsdebatt längre får föras. 

Alla nykomna migranter ska omgående ha rätt till Sveriges välfärdssystem - utan medborgarskap, utan arbete, och bostäder skall även beredas dessa.

Alla har i mainstream media och på Public Service har länge hållit tyst om avtalet och samtliga trycker på och hävdar som ett mantra att avtalet inte är bindande. Detta är väldigt missvisande och vilseledande. Rent utsagt lögn om man tar del av avtalet och dess skrivningar. (finns översatt på Swebb-tv's hemsida)

Min enda förhoppning är att nyval utlyses och att uppväckta medborgare går till val för att rädda Sverige, sig själva och de sina. Rädda oss från den globala plan-ekonomi som aldrig tidigare visat sig leda till annat än övergrepp och misär. Se alla nationer under 1900-talet som talande exempel.

(Är det inte helt fantastiskt att Merkel - en kvinna fostrad och präglad av en uppväxt i totalitära kommunistiska DDR har fått styra Europas största demokrati. Hon ställer sig följdriktigt bakom totalitära centralistiska regimer och FN med sitt Global Impact vilket innebär immigrationstvång för västliga demokratier. Så krossas välfärden i dessa länder och den marxistiska läran om proletariat kan få en renässans.)

Kenny Korén-
Så här tolkar jag detta enligt den Engelska översättningen. Jag talar inte Tyska så jag reserverar mig för ev. felaktigheter.

Angela Merkel medger att avtalet kommer att antas som en regel för alla FN:s medlemsstater när det träder i kraft eftersom en majoritet av staterna har samtyckt till den.

När hon svarade på frågor från om FN:s migrationsavtal Global Compact gjorde förbundskanslern det alldeles klart att avtalet skulle vara bindande.

Även Socialdemokraterna i Sverige har medvetet ljugit och bedragit sin inhemska befolkningen.


För några år sedan hittade jag en karta på Internet av hur Sverige i framtiden skulle se ut. Nationen var där uppstyckad i flera regioner. Södra Sverige hade Köpenhamn som säte. Östra delen som jag minns hade Tallinn som huvudort.

Västra Sverige hade enligt indelningen Oslo som huvudort. Samtliga nya huvudorter i NATO-länder. Indelningen av Sverige till flera protektorat var planerat att ske efter nationens kollaps.

Den jobbar för fullt på och nu med högsta växeln i då nya regeringen flaggat för massiv anhöriginvandring. Alla funktioner är sedan lång tid tillbaks på fallrepet. 

Polis skola, vård omsorg - listan lång på de offentliga skattefinansierade samhällsfunktioner som inte i något fall visar på positiv utveckling. Svenska medborgare de med högst produktivitet på jorden och med det högsta samlade skattetrycket ska försörja än fler. 

I fjol med påstådd restriktivt inflöde av migranter kom ändå ytterligare migranter motsvarande hela Jämtlands befolkning som skulle försörjas och bistås med skattemedel. 

Då flertalet migranter är utan giltiga identitetshandlingar kommer anhöriginvandringen inte att kunna kontrolleras. 

Vi kommer med största säkerhet utifrån Lööfs och Löfvéns uttalade ambition att kunna räkna med att utifrån varenda individ med permanent uppehållstillstånd tillkommer fler migranter exponentiellt. 

Många kommuner runt om i landet extremt ekonomiskt belastade utöver att alla samhällsfunktioner är det. 

Det är inte meningen att det ska lösa sig utan tvärt om är den monstruösa planen att Sverige ska gå under på alla områden. 

Migranterna lockas av generösa villkor- bidrag, bistånd, bostäder allt fritt och gratis utan motprestation.

Naturligtvis är det hit de flesta söker sig. De välutbildade med språkliga kunskaper främst engelska och franska, söker sig till länder med respektive språk. 

Det är med andra ord ekonomiskt och social krigföring som sker mot nationalstaten Sverige och dess befolkning. 

Politikeradeln avlönade av skattebetalarna krigar så mot sitt egna folk och land. 

Migrationen är deras effektiva vapensystem. (Synd är att den karta som visade Sveriges planerade uppstyckning i protektorat är extrem svår att finna. Den hade tjänat som bevismaterial i ett kommande åtal gällande landsförräderi.

måndag 14 januari 2019

Om de förbannade klåparna i politiken - Gästinlägg

Sveriges väg mot en enpartistat, en NWO-diktatur, är snart fullbordad. Vi som kan tänka själva ser detta hur tydligt som helst, men tyvärr verkar huvuddelen av svenskarna sakna tankeförmåga och är helt blinda. Läs Lena Holfves inlägg som handlar om detta här. Jag håller helt med bloggaren "Laglöshetens hemlighet" i vad som skriv här.

Svenskarna, om det numera finns något som kallas svenskar, är i särklass det dummaste och mest naiva folket i världen...

Citat från Lena Holfves inlägg: Ganska snart kommer rensningar där man gör sig av med folk man tror kan sätta käppar i hjulet, och partier kommer att förbjudas och först ut är givetvis sd.

C och L förintar sig själva, Fi är redan borta, och många skriver nu att C+L kommer att straffas av sina väljare. De ska upphöra.

Sd:s väljare tror att de är emot den nuvarande makten men i verkligheten röstar sd som s i riksdagen. 

De är en kontrollerad opposition, och för att få igenom dessa nya lagar har man nu planterat absolut rätt kvinna i HD:

Cecilia Renfors. Som politisk aktivist, feministisk mångfaldskramare, kanske den för Sverige farligaste personen under det kommande årtiondet, i och med att hon utnämnts till ledamot av Högsta Domstolen.

Som i praktiken oavsättlig kommer hon där att kunna fortsätta verka för aktivism, allt från att med domstolsprejudikat införa Global Compact, till att islamofobi får den vida tolkning som den hon argumenterade för som JO och att gymnasielagsamnestin ska tolkas så vitt och brett som möjligt, istället för att upphävas. 

Hennes medverkan i Lagrådet gör att hon dessutom har dubbla roller och kan medverka till att fler olagliga lagar kommer till, för att sedan fastslå deras laglighet genom utslag i HD.

Genom att inte ha nån officiell regering alls får man igenom såväl Global Compact samt gör en revolution i HD.

Här är en lysande träffsäker beskrivning av Harriet Larsson om den besinningslösa uppkomlingen från Maramö som har fått Bilderbergarnas uppdrag att leda Sverige mot fördärvet!

Nu över till Gunnar Malmström som är tillbaka med ett nytt gästinlägg:

Liberalernas ordförandes sanslösa uttalande!

Enbart blå rök för att försöka lugna ned den storm av kritik som riktas mot L och C.
Beslutet att ge reservationslöst stöd till S är det mest omdömeslösa som kan förekomma. Tänk till om vad det är för dårar inom C och L. som bara kan tänka i så verklighetsfrånvarande tankar.

C och L riksdagsgrupper har redan placerat sig på läktaren och får sitta där under 4 år om inte V och övriga gör processen kort och stoppar hela (apspelet) kommande vecka.


S har avgått med en delseger, enkelt uttryckt S vann första slaget men förlorade striden.

Tre partier har under de sista två veckorna visat den fullständiga nonchalans som råder mot samarbetspartner under för S del 25-30 år och för C, L ca 15 år och partierna kommer att få betala med fullständigt förlorad trovärdighet, inget parti med självbevarelsedrift är beredda att ta de tre partiernas ord för trovärdigt i ett samarbetsförhållande. 

Det står fullständigt klart att det i dag föreligger följande S, C, L, är förlorarna. MP är inte ens betydelsefulla i ärendet.

SD och V är vinnarna, de två partierna har stått fast vid partilinje och inriktning av politiska mål, de är att gratulera.

M sitter med bakläxa som var uppenbar för alla, förutom moderaterna själva. Det är en omöjlighet att byta ut en Reinfeldt mot en kopia och ha kvar samma styrelse som startade nedmonteringen av Sveriges ekonomiska och sociala struktur mot en i dag förtvinande fattignation.

KDS har velat runt i samma korridorer och låtsats än hit och dit utan att stå upp för den djupa verkligheten.

Annie Lööf har lyckats med konststycket att slå sönder alliansen, som i och för sig enbart varit en kuliss utan inneboende kraft och målsättning, helt och hållet beroende av en tafflighet inom Moderaterna utan motstycke. 

Skälet för taffligheten ligger i att Moderaterna kör med samma besättning som var under Reinfeldts tid och som försökt låtsas som om den tiden inte existerar längre och lika förbannat fortsatt på samma väg som Reinfeldt. Resultatet total tafflighet och omdömeslöshet.

Annie Lööf har lyckats spräcka Liberalerna totalt och som kommer att leda till att ett antal ansvarsfulla personer kommer att lämna partiet inom kort. Kvar blir ryggdunkarna, lismarna och ideologernas dårar och det är en sorglig grupp av nollor och feminister.

Annie Lööf stora bedrift är att hon dessutom har spräckt det egna partiets lojalitet, ett större antal väljare kommer att byta parti: A L bör vara tacksam om C klarar 4 procent spärren nästa val.

Dolkstöten mot Vänsterpartiet är utan tvekan A L största strategiska misstag gemensamt med Stefan Löfven.

Vänsterpartiet behövs bara när regeringen tillträder, säger Centerpartiets Annie Lööf.


Jag flikar in ett Facebookinlägg av Annika Grahn Charmolu som kommentar på video ovan:

Hon har krokat av demokrati, Sveriges nations och svenskarnas bästa. Hon har krokat av allt utom sitt ego och makten och den globalistiska fascistiska eliten. 

Hon får dopamin-kickar av "duktighet" och "lydighet"! Hon är fast i samma fälla som så många andra "duktiga" svenskor beroende av dopamin genom "duktighet". De har de bästa godaste och finaste värdegrunder som de låtit sig duktigt programmerat in. De kan läxan duktigt utantill!

I en annan tid och i ett annat land hade de varit duktiga koncentrationslägervakter som lagt sig på kvällen i rena lakan med ett självgott leende på läpparna över sin duktighet och till freds somnat med ett leende på läpparna över sin korrekta duktighet via sin lydiga gärning. 

Den duktiga Lööf tjänar är Wallenberg och Bilderbergare dvs den globalistiska nationalstatskrossande kriminella globalistiska fascistiska finanseliten. 

Hennes mål är evigt mer erkännande av hennes duktighet. i hennes fall av klättring i makthierarkin. 

Hon äcklar mig! 

Hennes dopaminberoende borde behandlas. Andra "duktiga" tjejtanter har haft stort förtroende och sett upp till henne. Tragiskt! Djupt äcklad!

(PS L Brodin :
"Så här resonerar bara en i**ot som inte ens kan räkna. V behövs bara vid omröstningen till riksdagen. Därefter behövs deras 28 mandat inte längre, påstår hon i en intervju. 

Utan dessa 28 mandat har "mittenregeringen" 167 mandat och oppositionen 154. Lägger inte V ner sina röster VID VARJE OMRÖSTNING de kommande åren faller regeringen. Har stollan inte ens fattat detta?")

Även om nu inte Vänstern fäller förslaget till ny regering kommande vecka så kommer S, Mp, C, L partierna att ställas inför den betydande verkligheten. 

Vänsterpartiet tillsammans med övriga partier kommer inte under några som helst omständigheter tillåta att konstellationen har fria händer, första bästa tillfälle och de kommer att fälla regeringen utan minsta tvekan, svinhugg går igen och i det svekförhållande som S partistyrelse serverat finns ingen pardon att vänta från Vänsterpartiet. Sveket iscensatt av Annie Lööf. 

Sammanfattning 4partiklanen kommer inte att överleva en länge tid, kanske inte ens kommer att se dagens ljus. 

Om det finns utomstående dirigenter till den röra som nu ligger för handen finns ett enkelt svar. 

Förbannade klåpare, ni har inte tillräkligt bakom pannbenet för att spränga Sverige ned i avgrundens nationslöshet och diktatur som ni så hett eftertraktar.

DÖ:2 Det spel som nu visas upp är en nyutgåva av DÖ:1.

En väsentligt förändrad variant av DÖ1. Resultatet är detsamma. Var helt införstådda med att 7-Partiklanen internt är helt överens om att allt handlar om att utestänga SD.

Den så kallade 4-partiregeringen har garantier för att M och KD inte kommer att samverka eller samordna med SD och därmed är spelplanen öppen.

Vänsterpartiet är spelmotorn i planen att fullständigt grundlura samtliga väljare.

Ulf Kristersson och moderata partistyrelsen har garanterat de övriga 6-partierna att aldrig någonsin föra några förhandlingar med SD än mindre göra sig beroende av SD.

Ebba Bush Thor KDS är lite vacklande men håller fortfarande dörren stängd över för alla former av samverkan med SD.

Apspelet mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är en riktigt dålig variant av urusla skådespelare som uppvisar en fullständig parodi av indignation, artister Jonas Sjöstedt och Stefan Löfven.

Lägg märke till att skrivelsen författad av 4-partigruppen om noll inflytande för Vänsterpartiet kommer som slutkläm i ett dokumentavsnitt.

Författarna har inte gjort sig besväret att dölja innehållet av den enkla anledningen att det skulle vara enkelt för svenska folket att med egna ögon förstå varför Vänsterpartiet nödvändigtvis måste ingå i 5-partiregeringen med passivt stöd av M-partiet och KDS-partiet. Därmed är DÖ-sjuan uppe igen i ny skepnad.

Undermineringen av Sverige kommer att öka markant fram till att det hela havererar och EU träder in i bilden för att rädda svensk ekonomi under förutsättning att Sverige som nation upphör och att EU ledningen tar över styrningen av före detta nationen Sverige.

Så långt Gunnar Malmström.

Frimuraren (och därmed satanisten) och riksdagens talman Per Olof Andreas Norlén, född 6 maj 1973 i Bromma, riksdagsledamot för Moderata samlingspartiet blev Sveriges riksdags talman den 24 september 2018. Han designade DÖ1 och kommer nu designa DÖ2. Läs här om hans medlemskap i det satanistiska ordenssällskapet Frimurarna.


Som folkvald riksdagsledamot och talman skall löfte och lojalitet ligga till väljarna och INTE till ett hemligt satansdyrkande ordenssällskap.


Läs här om världens mest korrumperade land. Sverige.

Här är den avgörande information om svensk regeringsstyrning som inga svenska PK-journalister i massmedierna kommer att skriva om. Det menar Kalle Hellberg som sammanställt hur Bilderberggruppen och Wallenberg selekterat vilka personer som ska få höga ministerposter sedan 1950-talet fram till idag.


Läs Peter Krabbes utmärkta inlägg om haveriet i det svenska politiska landskapet här.

Jag avslutar detta gästinlägg med en text av Christina Lagerson:

”Klockan är tjugo över sju. Jag går att söka i sjön, sömnen utan slut. Förlåt mig, jag orkade inte uthärda.”

Med de orden avslutade Vilhelm Moberg ett brev som han lämnade till sin fru den 8 augusti 1973, tolv dagar före sin 75-års dag.

De var hans sista ord. Han tog sen sitt liv i vattnet nedanför sitt hus Söderäng i Tomta på Väddö i Roslagen.

Vad skulle Moberg ha sagt om dagens Sverige? 
Hur skulle han inte våndats? 

” Ett politiskt likgiltigt folk faller lättast offer för diktaturen”. Skrev han i bitterhet, i förtvivlan.

Låter tyvärr som ett alltför bekant tillstånd i dagens Sverige....eller hur? 

Moberg förutspådde tidigt landets öde och hans kamp för att väcka det svenska folket till insikt, till kunskap och till handling var desperat. 

Han gav till sist upp.

Är det dags för oss också ? Ska vi också ge upp? 
Eller....?

Så här skrev han på fyrtiotalet:


fredag 11 januari 2019

Om landsförrädarna i sjuklövern - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka:

Sjuklöverns nästa steg för att eliminera Sverigedemokraterna - internerings- eller koncentrationsläger!

Sjuklövern är beredd att ta till vilka ytterligheter som helst för att därmed kunna undgå medborgarnas dom vad gäller deras krossande av det svenska trygghets- och välfärdssamhället.

Självklart tar de inte till grundlagsstridiga åtgärder om de inte är rädda för folkets kommande dom.

Deras målsättning att ta ifrån 1,1 miljon medborgare deras rättigheter måste ha sin grund i att de slutligt insett sitt fasansfulla brott mot svenska folket och därför måste göra sig av med SD för att förhindra att sanningen kommer fram.

Eftersom de inte kan sudda ut massinvandringskatastrofen ur medborgarnas medvetande måste de söka andra alternativ för att döva sitt samvete och skrämma medborgarna till tystnad om detta enorma brott.

Är det inte egendomligt? Sverige har aldrig sedan vi blev en nation - av statens ledare (sjuklövern) - utsatts för en sådan grymhet som skett och sker genom att tillåta massinvandring av utomeuropeiska barbarer - trots detta förtigs det helt i public service och massmedia!

Det märkliga är - men är också förrädares vanliga beteenden - att genom brutala och hänsynslösa metoder tysta dem (SD) som vågar tydliggöra deras våldsdåd.

Trots att sjuklövern utfört det genom historien värsta brott som några ledare och deras hantlangare någonsin gjort sig skyldiga till så förnekar de detta genom att aldrig på minsta sätt erkänna att det är de insläppta  utomeuropeiska barbarerna som står för merparten av allt våld i vårt land.

I stället får vi till leda höra, "vi vet inte vilka det är och orsakerna till våldet". Längre kan man inte gå i bedrägeri och lögner.

Trots att vi vet att migranter från utomeuropeiska länder står för merparten av  våld såsom mord, våldtäkter, rån, misshandel med kniv eller annat föremål, bränder av allmän och offentlig egendom erkänner dessa moraliskt undermåliga politiker (sjuklövern) inte detta.

I sin patologiska ondska och fräckhet söker de därför ta ifrån 1.1 miljon medborgare deras politiska rättigheter för att de därmed skall kunna komma undan beviset på sin enorma skuld till svenska folket.

Precis samma metod har andra despoter gjort före dem. För var dag som går blir sjuklöverns åtgärder i överensstämmelse med de värsta diktatorerna som Hitler och Stalin.

Allt ont som dessa orsakade folket skylldes på judar, delar av det egna folket etc. Dessa människor som gjordes till syndabockar för Hitler och Stalins enorma brott var samma typ av människor som i dag görs till syndabockar av Stefan Löfvén, Ulf Kristersson, Jan Björklund, Jonas Sjöstedt, Annie Lööf, Gustav Fridolin, Ebba Busch Thor och Isabella Lövin.

Arbetare, småföretagare och vanliga löntagare som dagligen går till sitt jobb och i motsats till de barbarer som sjuklövern släppt in gör rätt för sig.

Att då sådana moraliska ynkryggar som sjuklöverns ledare, vilka dagligen visar sin totala låghet som människa skall få triumfera är oacceptabelt.

Eller vad säg om Jan Björklund som i sin moraliska storhet är beredd att förbjuda nyetablering av religiösa friskolor. Men av hänsyn till opinionen från de religiösa friskoleförespråkarna i det egna partiet inte vill förbjuda redan etablerade sådana.

Hellre låter han råheten ta över och därmed vägra att ta bort de redan etablerade.

Att detta sen kommer att drabba tusentals unga flickor i framtiden i de kvarvarande skolorna och de därmed får sitt liv spolierat berör inte denne hycklare det allra minsta.

Eller Annie Lööf en lantlig fjolla som lyckats ta en jur kand och därmed tror sig stå för en intelligens som på något sätt skulle vara märkvärdig.

Utifrån detta anser hon sig stå över andra människor. Finns det något fall där diagnosen hybris så väl rimmar med personens agerande som i hennes fall? Hennes monolog om invandringen borde tydliggöra för varje svensk att hon är en humbug.

Hennes totala avsaknad av analytisk förmåga borde diskvalificera henne för allt arbete som kräver tankeförmåga. Lägger man därtill hennes globalism som inte är något annat än en slags övermänniskoattityd där hon vill slå sönder välfärdsstaten i nationell form.

Är det inte underligt att en person som vill bli minister eller tom regeringschef i åtminstone en formell demokrati känner sig hedrad av att bli inbjuden i en mycket obskyr organisation -Trilaterala Kommissionen - vars grundare är bl annat Henry Kissinger som organiserade störtande av Chiles folkvalde president Allende.

Det är nästan tragikomiskt att denna person med stohetsvansinne låter sig förföras av ett antal kallhamrade kriminella globalister i tron att de vill se henne som en jämlike, när de i stället i henne ser ett aningslöst redskap för sin smutsiga hantering.

Om Stefan Löfvén finns inget mer att säga. Han har som huvudansvarig till massinvandringskatastrofen visat på en sådan total brist på humanitet när det gäller det egna folket att det endast är jämförbart med nazism och Stalinism.

Han försökte först inbilla oss att massinvandringen var ett uttryck för hans humanism när han i stället enbart gjorde detta för att för världen framstå som världsmästare i humanitet.

Allt hans agerande går endast ut på makt. Det lidande av katastrofal omfattning han vållat det svenska folket berör honom inte det allra minsta bara han får behålla makten. Ingen svensk har trots den enorma katastrof han är orsaken till, hört honom någon gång beklaga offren.

Tydligt är också att hans handlingar fortfarande går ut på att skydda barbarerna hur fruktansvärt de än behandlar hans eget folk.

Eller vad sägs om hans senaste galenskap? Nu har han stiftat en lag som gör det möjligt för invandrade brottslingar som dömts till utvisning för sina brott få detta beslut upphävt och därmed tillåts stanna kvar och göra nya brott!

Men inte nog härmed. I dag är det i stort sett fritt fram för is-anhängare och deras likar att bli medlemmar i såväl det socialdemokratiska partiet som i ungdomsförbundet SSU!

De övriga i sjuklövern är precis samma andas barn de har inte heller någon gång erkänt sin skuld eller beklagat offren.

Våldet från de insläppta utomeuropeiska barbarerna tillåts av sjuklövern att eskalera för varje dag utan att de erkänner sin skuld.

Nu senast (9/1) fick vi veta att det de senaste 5 åren gjorts anmälningar om 3500 hot och våldsbrott i våra skolor.

Märk väl! De senaste 5 åren!

Men ingen i TV, massmedia etc antyder om orsaken. Att huvuddelen av dessa brott som gjort världens tryggaste skola till ett helvete är de invandrade barbarerna skyldiga till!

När jag därför åhör TV reporterns utfrågning av en tjänsteman från skolinspektionen om denna våldsorgie i våra skolor utan att han på minsta vis söker få fram vilka som är de skyldiga förövarna, känner jag en djup vrede.

Inget kan tydliggöras mer än att de ansvariga i regeringen, på tjänstemannanivå, i public service och massmedia medvetet döljer vilka de ansvariga är trots att de är lätta att identifiera.

Efter att ha lyssnat på denna tv-intervju står det helt klart att det finns en tydligt utformad policy inom public service att aldrig på minsta sätt erkänna att invandrare står för flertalet av dessa brott.

Hellre än att detta erkänns skall våra barn fortsättningsvis få mördas, stympas, utsättas för ständig terror utan att förövarna utvisas.

Svensson, vad är Du för en förälder som låter detta fortgå? När tänker Du göra slut på barbarernas härjningar?

Den dag ditt barn får en kniv instucken i halsen är Du medansvarig och kan aldrig svära dig fri om Du inte gör gemensam sak med de övriga svenskar,  som endast kräver en enda sak - nämligen inte bara dessas utan alla invandrade  barbarers omedelbara utvisning.

Det än mer katastrofala är emellertid  att samma tystnadspolicy som public service står för om invandrarvåldet också antagits av massmedia och stora delar av den statliga och kommunala förvaltningen liksom regering och riksdag.

Sålunda är Sverige i dag i stort sett en fullvärdig kopia av nazityskland och det kommunistiska sovjet när det gäller lögner och osanningar från de styrande och medierna.


Självklart är dessa individers (sjuklövern) destruktiva beteende mot sitt eget folk av patologiskt slag.

Ingen frisk människa kan ju låta de katastrofala följderna av massinvandringen bara accelerera. Ingen frisk människa kan totalt förneka alla de mord, våldtäkter, rån, terrorism, våldet i våra skolor utförda av invandrade barbarer och trots detta betraktas som sund.

Inte skulle 80 procent av svenska folket ge sjuklövern sin röst om de visste hela sanningen.
Svensson än en gång.

Självklart är Du indirekt medansvarig till mord på våra barn, till våldsdåden mot dem, utförda av de invandrade barbarer som sjuklövern släppt in.

Men sjuklövern är inte endast indirekt skyldiga utan som ansvariga för att de kom in i vårt en gång så trygga land bär de samma ansvar som mördarna, våldtäktsmännen och terroristerna.

Därför är jag förvissad om att rättvisan en gång kommer att ställa sjuklövern till svars.

Det är av rädsla för svenska folkets framtida utkrävande av ansvar av Stefan Löfvén, Annie Lööf, Jan Björklund, Jonas Sjöstedt, Ulf Kristersson, Gustav Fridolin, Ebba Busch Thor och Isabella Levin som dessa nu till varje pris söker likvidera oss Sverigedemokrater.

De tror i sin naivitet att de av dem - under den tid Sverige varit en nationalstat - värsta brott och grymheter som statsledningen eller den politiska ledningen (i detta fall sjuklövern) någonsin utfört kommer att glömmas bort.

I detta har de helt fel. Svenska folkets utkrävande av ansvar kan komma mycket tidigare än de anar.

Icke förhandlingsbara frågor!

Före valet drev såväl socialdemokraterna som vänstern att följande frågor inte var förhandlingsbara.

- Inga marknadshyror
- ingen vinst i välfärden
- ingen avskaffad värnskatt.

Med ett penndrag har Stefan Löfven gått globalisten Annie Lööf till mötes så det blir både marknadshyror, vinst i välfärden och avskaffad värnskatt. Allt för maktens skull.

Vad kommer då Jonas Sjöstedt och vänstern att göra? Sannolikt lägga ned vänsterns röster och då får Annie Lööf som hon vill.

Skall V kunna hindra det och i motsats till socialdemokratin låta ett nej vara ett nej måste de rösta emot Stefan Löfven som statsminister.

Men tror någon att Sjöstedt kommer att rösta nej? Inte jag.

Men i så fall har vänsterväljarna inget alternativ längre utan har i stället fått två nya borgerliga partier.

Sådan är politiken i dag. Ett nej är ett ja och ett ja är ett nej. 3 miljoner medborgare som hyr sina lägenheter kunde bli ett ganska framgångsrikt parti.

Alternativet är att rösta på ett part där ovanstående frågor inte är förhandlingsbara. Men finns det något sådant efter socialdemokraternas svek och sannolikt också efter vänsterns?

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle