fredag 25 januari 2019

Om den antiintellektuella och förståndshandikappade regeringen - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ett nytt gästinlägg:

Endast en fullständigt skrupelfri person kan påstå att det skall gå att samarbeta med två grupper som har helt olika politiska åsikter och när man med den ena gjort en överenskommelse att inte släppa in den andra.

Den personen - i detta fall Stefan Löfvén - är en mer utpräglad skrupelfri person än vad Sverige någonsin haft som regeringschef.

Med tanke på att skrupelfri står för en hänsynslös och samvetslös person med en personlighet och karaktär som Löfvén under sin tid som statsminister med råge visat inte endast endast prov på utan utnyttjat till bristningsgränsen mer än någon annan före honom, är det oförklarligt att han har något som helst anseende kvar.

Med andra ord en så moraliskt förkastlig person att för att behålla makten kan han bryta mot allt vad moral, etik och heder står för. Och det har han gjort sedan han tillträdde.

En av hans främsta egenskaper är också att dölja problemen och utmåla sig själv som stå för det goda när det är precis tvärt om.

Han är en mästare i att påstå sig stå för moral när det är tvärtom. Han uttalar ofta; "att tillsammans blir vi trygga". När det i stället borde heta; Med Mig, Stefan Löfvén har Sveriges kvinnor/flickor, pojkar/män, skolelever och åldringar aldrig varit så otrygga.

Trots att detta är ett faktum spelar etablissemanget, public service, massmedia m fl med i detta falskspel som är på väg att slå ut Sverige som trygg kulturstat.

Att då se hela etablissemanget, massmedia och en stor del av Sveriges befolkning inte visa sin avsky mot honom eller minsta antydan till förakt mot detta samvetslösa politiska spel gör mig rädd för var Sverige befinner sig moraliskt.

Att bara höra honom uttrycka att det går mycket väl att komma överens å ena sidan med L och C och å andra sidan V efter att han kommit överens med de båda förstnämnda att inte släppa fram V räcker för att inse vad han är för människa.

Åtminstone inte på de ca 72 frågor han gjort upp med L och C om. Men det är ju just dessa frågor som är viktiga och som V vill ha inflytande i!

Det har sagts att V inte kommer att fälla Löfvén och så blir det kanske. Men då visar V inte omtanke om Sveriges folk.

Med en fällning och därmed ett oskadliggörande av Löfvéns förstörelse av Sverige skulle de i framtiden framstå som ett parti som tog ansvar.

En partiledare/regeringschef för vilken makten är allt och för vilken moral, heder, etik  inte existerar liksom omtanken om människornas livsvillkor , borde aldrig fått tillträde till politiken.

Självklart kommer det jag skriver här om Stefan Löfvén, om han ges möjlighet att vara kvar som regeringschef ytterligare en period, att än mer rasera vårt land och göra otryggheten till något som leder till uppror men innan dess har tiotusentals svenska medborgare drabbats av olika form av olycka.

Vad har då de som nu inte endast låter bli att kritisera hans förstörelse av Sverige utan även de som stöder honom att säga?

Inte kan de påstå att de inget visste med hänsyn till hur uppenbart hans maktbegär överskuggar humanitet, medmänsklighet  moral och omtanke om Sverige folk.

Regeringarna Löfvén, den tidigare men också den nuvarande, är de mest antiintellektuella regeringarna vi någonsin haft.

Detta tar sig bl a uttryck i ministrarnas och regeringstjänstemännens tolerans ( ja tom hyllande av vidskepelse etc)  för det mest primitiva, vidskepliga, barbariska, obildade i de utomeuropeiska migranternas kultur/religion, kvinnosyn och barbariska riter mot flickor/kvinnor. 

I Sverige får dessa migranter när de kommer till vårt land fortsätta att sprida och tvinga anhöriga att utöva sin primitiva kultur/religion etc utan att Stefan Löfvén eller övriga regeringsmedlemmar ingriper.

Det finns många exempel på detta. I stället för avståndstagande och förbud tillåter de barbariet fortsätta. Det tyder inte endast på antiintellektualism utan också på bristande förstånd och en ytterst primitiv personlighet. 

T ex; Att inte kvinnor är likaberättigade med män. Kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, tvångsgifte, hedersvåld, att kvinnor skall dölja sin kropp etc.

Stefan Löfvén är en av de främsta antiintellektuella och sannolikt den mest obegåvade statsminister vi någonsin haft.

Självklart omger han sig med personer av samma slag.

En som representerar antiintellektualismen och primitivismen i svensk politik med råge är inte minst den nya Kultur- och demokratiministern Amanda Lind.

Hon skäms inte för (därför att hennes personlighet är sådan ) att erkänna att hon ser fd ministern och islamisten Mehmet Kaplan som sin hjälte.

Det rör inte henne det ringaste att som framgår av nedanstående bild.


Kaplan driver en slags apartheid mot kvinnor. Detta trots att vi i Sverige lagstiftat om jämlikhet mellan könen.

Men inte heller Stefan Löfvén bryr sig. Han var ju förresten den förste att praktisera denna ojämlikhet och apartheid mot svenska kvinnor när han tillsammans med en rad svenska kvinnliga ministrar tvingade dem att skyla sig med schalar.

Självklart är en sådan individ utvecklingsmässigt handikappad.

Trots att de praktiska/faktiska konsekvenserna av den religion/kultur som en stor del av de utomeuropeiska migranterna är bärare av innebär hedersvåld, ojämlikhet mellan könen etc och därför strider mot vår grundlag låter Stefan Löfvén och de i europeisk mening icke civiliserade övriga ministrarna detta fortgå.

Av denna anledning kan svenska kvinnor numera inte vistas ensamma ute med risk att bli våldtagna eller terroriserade.

Därför är nu Sverige ett av de mest belastade samhällena vad gäller olika slags våldsbrott.

Från att ha varit en av världens tryggaste länder får nu svensken aldrig känna trygghet som ett resultat av sådana som bl a Amanda Linds, Maria Ferms m fl oförmåga att kunna skilja på ett civiliserat förhållningssätt kontra ett ociviliserat och primitivt sådant.

Trots att det i Sverige varje år sker ca 4000 barnvåldtäkter och många tusen fler på vuxna kvinnor tar dessa stackare inte avstånd från barbariet.

Självklart är ingen med ett synsätt som Amanda Lind mfl ministrar vuxna sin uppgift. Men om detta bryr sig inte regeringen Löfven det allra minsta! Denna regering med sådana ministrar är självklart det värsta hotet mot Sveriges folk någonsin.

I dag berättar medierna om att ytterligare 20000 migranter skall få ta hit sina närstående!

Vi vet att en stor del av de utomeuropeiska migranterna har kommit till genom inavel. Vi vet också att inavel innebär såväl fysiska som mentala defekter.


Inte minst drabbas intellektet. Självklart kommer dessa defekter att ha sådana konsekvenser som leder till såväl enorma kostnader som stora samhällsproblem i framtiden.

I dag redovisar tidningarna hur olika länder placerar sig på "Innovationslistan".

Då framgår det att Sverige gått från en andraplats till i dag en sjundeplats! Utbredd inavel kan knappast ta oss upp till den plats vi lämnat.

När Löfvén tillträdde som statsminister lovade han att Sverige skulle ha den lägsta arbetslösheten 2019.

Nu erkänner finansministern att detta mål går inte att uppnå. Men hon säger inte varför. Nämligen att det tar i snitt 8 år för dagens migranter att bli självförsörjande alltför många blir det aldrig.

Vidare fortsätter han; "Nu kan vi ta nya tag, samhällsproblemen kan inte vänta, jobben skall bli fler, välfärden bättre! Detta säger han efter fyra års regeringstid!

Samtidigt får vi veta att sysselsättningsmålet kommer inte att nås, skola, sjukvård och åldringsvård är i kris. Trots detta röstar svenska folket på honom!

Att regeringens förståndshandikapp är orsaken till dagens många problem förstås ju när man hör olika ministrar uttala sig om framtiden.

Stefan Löfvén när han tillträtt som statsminister nu senast; "Tryggheten skall öka och brottsligheten bekämpas".

I verkligheten är det ju så att trots ett fyraårigt regeringsinnehav så har de negativa konsekvenserna av massinvandringen hela tiden ökat och Sverige har "äntligen" lyckat placera sig överst på den europeiska topplistan vad avser nästan all slags grov brottslighet.

Inte minst när dessa stackare intervjuas av någon reporter röjer de på ett häpnadsväckande sätt sin inkompetens och oduglighet.

Kan någon fatta vad Ygeman menar när han utfrågas om vad han vill åstadkomma; "Jag vill jobba för att Sverige blir starkare, smartare, grönare"! Tänk er en nytillträdd direktör för ett av våra större företag som när han utfrågas av styrelsen svarar på detta sätt!

Nu hör det ju till saken att Ygeman aldrig haft ett riktigt arbete och ändå får han ansvar för ett departement!

Du Svensson, hur länge till tror Du Sverige kan vara en välfärdsstat och överhuvud vara kvar på innovationslistan med massinvandring av inavlade individer, varav många är analfabeter och flertalet saknar utbildning och med en kultur/religion som är samhällsnedbrytande?

Vad tror Du verkliga socialdemokrater som Alva Myrdal, Inga Thorsson, Ulla Lindström skulle sagt om sådana som Amanda Lind, Maria Ferm (den senare som blivit hög tjänsteman på departementet) vilka skryter om sitt knarkande och hyllar kvinnoförtryckare som t ex Mehmet Kaplan liksom också en stor del av de invandrade utomeuropeiska männen/pojkarna är.

Tror Du att det var detta som bl a dessa tre kvinnor arbetade för och hoppades skulle bli framtidens Sverige?

Olle Ljungbeck, hanåsvägen 110, 80591 Gävle

tisdag 22 januari 2019

Om ondskans toppnoder på planeten och den globala revolutionen

Detta inlägg handlar om ondskans toppnoder i vår värld, den Romersk-katolska kyrkan och Vatikanen, Europas kungligheter samt perifert det anglozionistiska finansiella centrumet, City of London (som inte är en del av Storbritannien).

Jag börjar med att citera Ralf Neumaier:
The Real Families, who from behind the scenes, control the World through Religion, Finance, Property, Land, and through control and manipulation of the Markets of the World are the Black Nobility/Papal Bloodlines. 
Not the Rockefellers or the Rothschilds or the Bush/Clinton Regime, those are all lower on the totem pole subservient to the papal bloodlines of the jesuits/black nobility.
The Black Nobility/Papal Bloodlines are the founders of the secret society of our day from which all the others that are connected to and originated from — the Committee of 300, The Club of Rome, the C.F.R., the R.I.I.A., the Bilderbergers, the Round Table… all originate from the Committee of 300 and therefore from the European Black Nobility families.
The Black Nobility own and run the Vatican, SMOM, Jesuits, KOC, and La Cosa Nostra. 
The European Monarchies like the British Crown are branches of Rome and they manage secret societies like the Freemasons which infiltrate government agencies and run corporations for the monarchs. 
The SMOM is the top military council and it works closely with the Orders of St John ran by Protestant monarchs. 
The Knights of Malta are the engineers of war. 
The royal and noble bloodlines are all working together as a global crime syndicate and part of the modernized Roman Empire. 
The Greek royal House of Glucksburg run the Greek fraternities and sororities and use initiates as their agents. 
The British Crown controls universities like Yale and Harvard and use them for recruiting Crown agents. 
Jesuits are Roman intelligence and infiltrators and use their universities for recruiting and training Vatican agents. Many Knights of Columbus are police officers, mayors, lawyers, and judges and they protect the Italian Mafia.
The "Black Nobility" are/were the oligarchic families of Venice and Genoa, Italy, who in the 12th century held the privileged trading rights (monopolies). The first of three crusades, from 1063 to 1123, established the power of the Venetian Black Nobility and solidified the power of the wealthy ruling class.
The Black Nobility aristocracy achieved complete control over Venice in 1171, when the appointment of the Doge was transferred to what was known as the Great Council, which consisted of members of the commercial aristocracy (among them the infamous de’Medici family). 
Venice has remained in their hands ever since, but the power and influence of the Venetian Black Nobility extends far beyond its borders, and today it is felt in every corner of the globe. (Don’t forget, our modern banking system originated in Italy.)
The most important families in relation to the Black Nobility are:
House of Bernadotte, Sweden
House of Bourbon, France
House of Braganza, Portugal
House of Grimaldi, Monaco
House of Guelph, Britain (the most important one aka. Orsini)
House of Habsburg, Austria
House of Hanover, Germany (the second most important one)
House of Hohenzollern, Germany
House of Karadjordjevic, Yugoslavia (former)
House of Liechtenstein, Liechtenstein
House of Nassau, Luxembourg
House of Oldenburg, Denmark
House of Orange, Netherlands
House of Savoy, Italy
House of Wettin, Belgium
House of Wittelsbach, Germany
House of Württemberg, Germany
House of Zogu, Albania
The Windsor family tree
All the families listed are connected with the House of Guelph, one of the original Black Nobility families of Venice, from which the House of Windsor and thus the present Queen of England, Elizabeth II, descends. The Guelphs are so intertwined with the German aristocracy through the House of Hanover that it would take several pages to mention all their connections. All (almost) European royal houses originate from the House of Hanover and thus from the House of Guelph — the Black Nobility.
The Black Nobility are the ancient bloodlines of the Papal States and they own and run the Holy See and Vatican. Black Nobility are considered sovereign princes. The Vatican is used as the centralized point of control and is one of the oldest continual corporate entities in existence. The Holy See is the "All Seeing Eye" and operates as an intelligence network which then works with intelligence agencies like the CIA, NSA, and MI6 to enhance their intelligence system. The Latin phrase Novus Ordo Seclorum means New Order of the Ages and is on the US dollar bill and US Great Seal. The Vatican uses Latin as an official language and for documents. America is named after Amerigo Vespucci and he was working for the Medici family of Florence and Rome. Vespucci created the term New World for America. Corporations are fraudulent constructs because they are considered a person with rights under law and because owners and controllers of corporations are enabled to bypass accountability for any crimes committed by the corporation. Corporations are not people and therefore cannot have rights. Corporations are also monopolies that use subsidiaries to conceal their dominance over industries. Corporations should not exist.
The Black Nobility use the mafia as their enforcers to keep the other secret societies in line. They also blackmail initiated members to make it difficult to get out or to speak out against them. The mafia refer to the code of silence as omerta. A common theme among initiates of secret societies is the "Shhh" symbol. The most effective way to deal with the secret societies is by first shutting down the mafia.
The Black Nobility earned its title through dirty tricks, so when the population revolted against the monopolies in government, as anywhere else (aren’t we), the leaders of the uprising were quickly seized and brutally hanged. The Black Nobility uses secret assassinations, murder, blackmail, the bankrupting of opposing citizens or companies, kidnapping, rape and so on…
The Black Nobility is the most ruthless organization on the planet and they are seeking complete human enslavement and global domination. They work closely with the other royal families and they are all unified in their plot for take over while they use the tactic of divide and conquer and the illusion of compartmentalization.The Black Nobility own and run the Vatican, SMOM, Jesuits, KOC, and La Cosa Nostra. They are not all powerful and they must be dealt with. When they are exposed and resisted without fear they are the ones that tremble in fear.
These Families Rule the World: The Shadow Forces Behind the NWO
Membership list of the Black Nobility of Italy
Prince Stefano Lucchesi-Palli of Campofranco
Count Carlo Lucchesi-Palli
Prince Nicolo Boncompagni-Ludovisi
Prince Alessandro Jacopo Boncompagni-Ludovisi
Prince Roffredo Gaetani-D'Aragona-Lovatelli
Prince Gelasio Gaetani-D'Aragona-Lovatelli
Prince Bonifacio Gaetani-Dell'Aquilla-D'Aragona
Prince Vitaliano XI Borromeo
Countess Beatrice Borromeo
Countess Matilde Borromeo
Count Carlo Fernando Borromeo
Count Carlo Borromeo II
Prince Fabrizio Massimo-Brancaccio
Prince (????) Massimo-Brancaccio the father of Giacomo
Prince Giacomo Leone Massimo-Brancaccio
Prince Stefano Massimo of Roccasecca
Prince Cesare Massimo of Roccasecca
Prince Carlo Massimo
Prince Valerio Massimo
Princess Barbara Massimo
Prince Filippo Massimo-Lancellotti
Count Stefano Massa of Sorrento
Count Sergio Massa of Sorrento
Baron Girolama de Massa and Giustiniani
Countess Beatrice Del Bono Venezze of Giustiniani-Venice
Count Vittorio Del Bono Venezze of Giustiniani-Venice
Count Matteo Giustiniani of Sardi
Count Jacopo Giustiniani of Sardi
Prince Niccolo Giustiniani
Count Leone Contini Bonacossi
Count Alberto Passi de Preposulo
Count Gian Luca Passi de Preposulo
Baron Emilio Galli-Zugaro
Baron Fabrizio Galli-Zugaro
Baron Umberto Galli-Zugaro
Marqius Riccardo Imperiali
Prince Rosario Imperiali
Prince Camillo Aldobrandini
Prince Clemente Aldobrandini
Princess Olimpia Aldobrandini-Rothschild
Countess Cristiania Agnelli Condesa Brandolini de Adda
Count Brandino Brandolini di Adda
Count Ruy Brandolini di Adda
Count Guido Brandolini di Adda
Count Lando Cerretani-Bandinelli-Paparoni
Count Ascanio Sforza-Cesarini
Count Muzio Sforza-Cesarini
Prince Giovanni Angelo Theodoli-Braschi
Princess Cosi Theodoli-Braschi
Prince Guglielmo Giovanelli Marconi
Prince Giovanni Torlonia
Prince Marino Torlonia
Prince Guido Torlonia
Count Alessandro Lequio-Torlonia
Duke Leopoldo Torlonia
Count Manfredo Paulucci de Calboli
Prince-Pastor Piero Visconti
Prince-Pastor Alessandro Paradisi
Count Massimo Pierleoni
Princess Maria Camilla Pallavicini
Prince Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini
Prince Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini
Prince Filippo Rospigliosi
Prince Carlo Odescalchi
Prince Baldassare Odescalchi
Princess Lucia Odescalchi
Princess Sofia Odescalchi
Prince Vittorio Emanuele IV of Savoy and Prince of Naples
Prince Emanuele Filiberto of Savoy and Prince of Venice
Princess Clotilde of Savoy and Princess of Venice
Princess Maria Gabriella of Savoy
Princess Maria Beatrice of Savoy
Princess Maria Isabella of Savoy-Genoa
Prince Giberto di Arrivabene-Valenti-Gonzaga
Countess Bianca di Arrivabene-Valenti-GonzagaPrince Amedeo of Savoy-Aosta
Prince Aimone of Savoy-Aosta
Princess Maria Cristina of Savoy-Aosta
Prince Annibale Brivio Sforza
Princess Marta Brivio Sforza
Prince Lilio Ruspoli-Sforza
Princess Maria Pia Ruspoli
Prince Franceso Ruspoli
Princess Giacinta Ruspoli
Princess Giorgia Pacelli
Prince Francesco Pacelli
Prince Filippo Pacelli
Prince Jonathan Doria-Pamphilj
Prince Prospero Colonna di Stigliano
Prince Stefano Colonna di Stigliano
Prince Prospero Colonna di Paliano
Prince Marcantonio Colonna di Paliano
Prince Ascanio Colonna di Paliano
Prince Urbano Riario Sforza-Barberini-Colonna di Sciarra
Prince Oddone Colonna
Prince Raimondo Orsini
Prince Domenico Napoleon Orsini
Prince Girolamo Strozzi
Prince Maurizio Ferrante Gonzaga
Prince Corrado Gonzaga
Prince Filippo Corsini
Prince Duccio Corsini
Prince Lorenzo de Medici-Tornaquinci-Foscari
Prince Ottaviano de Medici
Prince Juliano de Medici
Prince Lorenzo de Medici
Prinecss Alessandra Borghese
Prince Lorenzo Borghese
Prince Scipione Borghese
Prince Urbano Sacchetti
Prince Pietro Lanza di Scalea
Prince Giuseppe Lanza di Scalea
Count Rocky Agusta
Baron Francesco Adragna
Prince Carlo of Bourbon-Two Sicilies
Princess Beatrice of Bourbon-Two Sicilies
Prince Pedro of Bourbon-Two Sicilies the Duke of Calabria
Prince Antoine of Bourbon-Two Sicilies
Prince Carlos of Bourbon-Parma
Princess Maria Pia of Savoy-Bourbon-Parma
Prince Mario Chigi-Albani
Prince Flavio Chigi-Albani
Count Neri Capponi
Count Sebastiano Capponi
Count Niccolo Capponi
Marquis Andrea Serlupi d'Ongran
Prince Domenico Serlupi-Crescenzi-Ottoboni
Prince Ettore d'Alessandro di Pescolanciano
Saturnalian Brotherhood – The 13 Jesuit/Papal Bloodlines:
• House of Borja
• House of Breakspeare
• House of Somaglia
• House of Orsini
• House of Conti
• House of Chigi
• House of Colonna
• House of Farnese
• House of Medici
• House of Gaetani
• House of Pamphili
• House of Este
• House of Aldobrandini

Royal Fascist Bloodlines
The Massimo, Savoy, Windsor, and Bourbon families are all royalty and connected through marriage and bloodline. 
The Massimo family are really a Vatican Royalty and ruled in the former Papal States. 
The Black Nobility are covering up that they are the shared owners of the Holy See which is running a global empire. 
The top princes of the top families of the Black Nobility are like monarchs covertly ruling over Rome's territories through out the world. 
The Massimo family are the most dominant family of the Black Nobility. They have intermarried with the Bourbon and Savoy royal families numerous times as well as the House of Wettin. The Bourbon and Savoy families are intermarried with the House of Battenberg and House of Habsburg. 
The grandmother of the Roman born Juan Carlos of Spain was Queen Victoria Eugenie of Battenberg and her father was Prince Henry of Battenberg who married Princess Beatrice of the United Kingdom. 
Prince Philip, Duke of Edinburgh's mother was Princess Alice of Battenberg. I believe the Battenberg family were established by the House of Massimo. 
The Roman Knight of Malta; August von Senarclens de Grancy was believed to be the real father of Prince Alexander of Hesse whose offspring were renamed Battenberg since he was not a real Hesse. 
The word Gran in Grancy means great big or massive and its likely that the Massimo family established a branch in the Roman Catholic populated town of Grancy Switzerland. 
Massimo means great big or massive. The Battenberg princes use the two lions on their coat of arms just like the two lions on the Massimo coat of arms. 

The Empress consort of Russia; Princess Maximiliane Wilhelmine Auguste of Hesse was also believed to be the daughter of August von Senarclens de Grancy. She took the name Auguste as well as Maximiliane a feminine and English version of Massimo.
The coat of arms of Prince Henry of Battenberg with the two golden lions while the red striped lions come from the House of Hesse.
The ancient Roman House of Massimo's coat of arms with the two exact same golden lions that is later used by the Battenberg family. There is also a smaller lion in the middle on top of the helmet. The red lions refer to the red hair genetic trait and Prince Stefano Massimo and Prince Carlo Massimo both have red hair. Below is Victoria Eugenie of Battenberg's coat of arms.
The Massimo, Savoy, Windsor, and Bourbon royal families are the inner core group within the royal and noble families. 
They were the ones who engineered the Fascists and Nazis. 
The House of Savoy put Benito Mussolini the fascist dictator of Italy into power who established the Vatican City as a sovereign nation in 1929 under the Lateran Treaty. 
By establishing the Vatican City as a sovereign nation this has given the Black Nobility a base on operations to carry out their criminal activities while being shielded by religion. 
The Savoy and Bourbon families who are intermarried put the fascist dictator of Spain Francisco Franco into power who reinstated the House of Bourbon as the ruling monarchs in Spain. 
Most of the German Nobility were the ones that enabled Adolf Hitler to rise into power through their wealth, authority, and influences. 
Many German princes were Nazis as well. Prince Edward VIII of Windsor was known for supporting the Nazis. Prince Philip's family were also tied in with the Nazis and German Nobility. 
The word holocaust means a burnt offering and it was British and United States military that firebombed civilian populations in Dresden Germany as well as bombing civilians in Nagasaki and Hiroshima. 
The Nazi salute was the Roman salute. Nazism was fascism. WWII was a power grab and a controlled genocide orchestrated by these royal families and others. 
Massimo Carminati was nicknamed the "Last King of Rome" and was a high level member of the Banda della Magliana and Nuclei Armati Rivoluzionari right wing fascist militant group which was used to secure the Massimo family's control over the government of the City of Rome. Massimo Carminati secretly worked as an agent for the Massimo family.
Prince Harry Windsor's coat of arms using one golden lion in the same format as well as the crowned lion on top just as the House of Massimo uses. The red lion symbolizes the red hair trait and Prince Harry has red hair. 
The white unicorn likely refers to their House of Hesse lineage. The word Hesse derives from archaic Greek word Heste which means a horse. These families are all one big clan working together orchestrating wars and conflict while they dominate over society. They are mass murderers, thieves, human traffickers and all around tyrants.

Jag förutsätter att du har läst och förstått mitt inlägg om Frankfurtskolan som du hittar här, mitt inlägg om Västeuropas utstakade väg mot stupet som du hittar här och mitt inlägg om världshistoriens värsta massmördare som du hittar här.

Jag börjar med en text av Carl Norberg som är känd på Facebook för sina geopolitiska analyser. Inlägget är långt och omfattande men för de som vill förstå är det som skrivs väldigt värdefullt. Över till Carl Norberg:

Så tar vi lite om den Brittiska delen av den Djupa Staten - IG Farben - bakom Adolf Hitler:

En av de största PR-bluffarna någonsin som begåtts av den brittiska kronan, är att kung Edward VIII, som abdikerade tronen 1938, på grund av hans stöd för nazisterna, var ett svart får, en avvikelse i en i övrigt opåverkad Windsorlinje. 

Nazismen var en skapelse av den Djupa Staten bakom IG Farben.

Ingenting kunde alltså på den tiden ligga längre från den då rådande verkligheten – än den allmänna uppfattningen. Hegemonin ifråga tycks faktiskt vara närmast homogen även ur det perspektivet på betraktelsen – så stor lögn som möjligt gäller.Den brittiska monarkin, och City of Londons ledande bankirer som alltså inte exakt sällan utgjorde en del av IG Farben, stödde entusiastiskt Hitler och nazisterna, finansierade Führerns valkampanjer, och gjorde allt för att bygga upp den nazistiska krigsmaskinen, via IG Farben för Storbritanniens planerade geopolitiska krig mellan Tyskland och Ryssland.

För att som alltid återetablera kontrollen över strategiska naturresursflöden betalningsinfrastruktur och betalningsmedel.

Stöd för Nazi-stil på folkmord har därför givetvis alltid varit i centrum av huset Windsors politik och långt efter avsägelsen av Edward VIII, vidhöll Merry Windsor sina direkta ”nazistiska” kopplingar. 

Så när prins Philip, en av grundarna tillsammans med prins Bernhard av Nederländerna, av Världsnaturfonden (WWF), berättar för en intervjuare att han hoppas att återfödas som ett dödligt virus för att hjälpa till att lösa befolkningsproblemet på jorden, så tycks han bara göra vad som kommer naturligt för en ättling av den Anglozionistiska mest kungliga av det kungliga i oligarkin.

Men för att komma bortom såpoperan och verkligen förstå Windsors av i dag, är det bra att börja med prins Philip. Inte bara var han utbildad i Hitlerjugends läroplan på Wellanderskt manér, utan hans tyska svågrar som han levde med, blev alla högt uppsatta figurer i nazistpartiet.

Innan hans familj tvingades i exil, hade prins Philip varit i successionslinjen till den grekiska tronen, som inrättades efter en brittiskt-driven kupp mot sonen till kung Ludwig av Bayern, som blev kung Otto I (f.1 Juni 1815 – 26 Juli 1867). 

Efter att ha avsatt Kung Otto 1862, körde City of Lonon en talangtävling, sökande efter en efterträdare, vilket resulterade i valet av prins William, son till den blivande arvtagaren och brorson till den danske(!) kungen, kronprins Christian. 

År 1862 blev prins William av Danmark installerad som kung George I av Grekland, och gifte sig med en dotterdotter till tsar Nikolaj I 1866.

Prins Philip är ett barnbarn till drottning Victoria, och han är släkt till de flesta av de nuvarande och tidigare krönta huvudena i Europa, däribland sju tsarer. 

Prins Philips mor var prinsessan Alice av Battenburg, som var dotter till prinsessan Victoria av Hessen, vars mor var en annan prinsessa Alice, Victorias andra dotter och tredje barnet. Äktenskapen av prins Philip systrar stärkte definitivt de tyska aristokratiska banden.

Under 1931-1932, gifte sig Filips fyra äldre systrar enligt följande: Margarita med en tjeckisk-österrikisk prins vid namn Gottfried von Hohenlohe-Langenburg, ett barnbarnsbarn till Englands drottning Victoria; Theodora med Berthold, markgreve av Baden; Cecilia med Georg Donatus, storhertigen av Hessen-by-Rhen, också ett barnbarnsbarn till drottning Victoria; och, Sophie med Prins Christoph av Hessen.

Tre av Philip svågrar var alltså en del av en grupp tyska aristokrater som var dels anglofiler och pro-nazistiska Zionister på samma gång och som fortfarande är en existerande subversiv kraft i Tyskland av i dag.

Hans Kungliga Höghet Prins Bernhard, kunglig gemål till drottning Juliana av Nederländerna och far till den nuvarande drottning Beatrix, medgrundare och blev den första chefen för Världsnaturfonden (WWF..) i oktober 1961.

Bernhard av Lippe-Biesterfeld, född den 29 juni 1911 i Jena, död den 1 december 2004 i Utrecht, var en tyskfödd nederländsk prins, gift med och prinsgemål till drottning Juliana av Nederländerna och far till Beatrix av Nederländerna. 

Han var brorson till den siste regerande fursten av Lippe, Leopold IV. 

Den 29:e maj 1954 höll Bilderberggruppen sitt första möte på Hotel de Bilderberg i Oosterbeek i Nederländerna, under värdskap av prins Bernhard. 

År 1961 var han alltså behjälplig med att skapa Världsnaturfonden och blev dess förste ordförande. Syftet var inte alla människors väl eller lika behandling, det behöver knappast tilläggas eller utvecklas vid det här laget.

Som nyutexaminerad jurist var prins Bernhard – helt häpnadsväckande nog – anställd av, tadaaa: I.G. Farben i Paris. 

Fram till 1936 var han medlem i SA och Reiter-SS samt i nazistpartiet. År 1935 lärde han känna prinsessan Juliana. Som furstlig och protestant var han acceptabel som svärson och tronföljarinnans gemål.

När Lockheed – samma gamla vanliga företag inom den Djupa Staten – skandalen tvingades Prins Bernhard att avgå från sina viktigaste offentliga funktioner år 1971, ersattes han av prins Philip. 

Prins Bernhard, som likt prins Philip, rekryterades till den eko-fascistiska kulissen, hade alltså också starka rötter i den Anglozionistskapade nazistiska rörelsen. 

Faktum är – som Kalle Sjölin brukade säga -att hela Huset Oranien hade det: Drottning Wilhelmina, mor till den framtida drottning Juliana, gifte sig med en playboy som tiggde pengar för Hitlers räkning; Juliana gifte sig en SS-man (Prins Bernhard); och, Drottning Julianas dotter Beatrix gifte sig med en tidigare medlem i Hitlerjugend.

Så vem som bestämmer vad i detta? Tjaaaee det är som alltid Echelons herde som verkar utan att synas.

Prins Bernhard blev först intresserad av nazisterna 1934, under sitt sista studieår vid universitetet i Berlin. 

Han rekryterades av en medlem av den nazistiska underrättelsetjänsten, men arbetade först öppet i det motoriserade SS. 

Bernhard åkte till Paris för att arbeta för det gamla vanliga företaget – IG Farben, som banat väg för nazisternas ekonomiminister Hjalmar Schacht som etablerade slav – arbetsläger – systemet, dock inte utrotning, genom att bygga koncentrationsläger för att bland annat omvandla kol till syntetisk bensin och gummi – en verksamhet där IG Farbens verksamhet i svenska Ljungaverk inom kort kommer att hamna i ljuset av verkligheten.

Bernhards roll var att bedriva spionage på uppdrag av SS. Enligt den April 5, 1976 numret av Newsweek, var denna roll en del av en speciell SS underrättelseenhet inom IG Farbenindustrierna, det fanns även enheter från Gestapo på plats i exempelvis Ljungaverk i Sverige. 

Något som alltså har uppenbarats i vittnesmål vid Nürnbergrättegången, men nu även framkommer dokumenterat på andra håll samtidigt.

Hur som helst,när Bernhard lämnade SS för att gifta sig med den framtida drottningen Juliana, undertecknade han sin avskedsansökan till Adolf Hitler, Heil Hitler! 

William Hoffman skriver i sin bok Drottning Juliana: ”Spänningarna [över äktenskapet] minskade inte när Adolf Hitler lämnade sitt eget gratulationsmeddelande. Tidningar uttryckte att ”det vore bättre om den framtida drottningen hade hittat en gemål i något demokratiskt land i stället för i tredje riket”. ” 

Det här är alltså mannen som rekryterade Prins Philip till miljön av fascism, men prins Philips egna nazistiska rötter sträckte minsann ut sig redan långt tidigare än så.

Hitlerjugend och Universalfascism var väl vad de var redan då, så även genom påverkan av hans syster Theodora, så blev unge Philip skickad till den med det Wellanderskt-klingande namnet Tyska skolan……. i närheten av Bodensjön som hade grundats av Bertholds far, Max von Baden, som arbetade genom hans sedan länge personliga sekreterare, Kurt Hahn.

Under första världskriget, hade prins Max von Baden varit kansler, medan Oxford-utbildade Hahn först tjänstgjorde som chef för Berlin UD:s underrättelsetjänst, då som särskild rådgivare till Prins Max i förhandlingar om Versaillesfördraget. 

Von Baden och Hahn hade inrättat en skola i en flygel, Schloss Salem, som sysselsatte sig med en kombination av klosterväsendet och nazisternas styrka-genom-glädje-system. Några andra som fanns med i kommittéväsendet efter Versailles var som bekant svenskar..

Först som en anhängare av nazisterna, kom Hahn, som var en del ”judisk”, snart i trubbel med SS eftersom allt inte gick att korrumpera, dölja och kom därför att stödja de mer centrala delarna av nazistpartiet. 

Vad Hahn verkligen hade blivit är vad som Henry Kissingers vän, Michael Ledeen har benämnt som en universell fascist – globalist, i betydelsen av Vladimir Jabotinsky, greve Coudenhove-Kalergi, Strasser bröderna, och andra fascister som de inbitna nationalromantiska nazisterna inte ville ha något att göra med. 

Det är lite som att ” antisemiter är judars bästa vänner” till dess att de inte är det längre och då har de blivit till något annat.

Även om både Hahns kraftfulla kontakter och den korrumperade strukturen givetvis tillät honom att undkomma koncentrationslägren, var han tvungen att lämna skolan som han grundade i Tyskland före Philips ankomst dit och han etablerade en ny skola i Skottland, som kallas Gordonstoun. 

Vilken skulle spela en viktig roll i att fostra alla gossebarn mellan drottning Elizabeth II och Philip. 

När Philip anlände till Hahns skola i Schloss Salem, var den under kontroll av nationalromantiska Hitlerjugend och nazistpartiet, och läroplanen hade blivit nazistisk ”rasvetenskap” påhittad av Ernst Rudin och finansierad av Rockefeller Foundation – på tal om Bill Gates och den amerikanske presidenten i dagar som dessa..

Hahn blev rådgivare till utrikesdepartementet i London och manade till politisk undfallenhet baserad på att det tilltalade de centristiska nazisterna. Philips anhöriga arbetade för SS. Maken till Philips syster Sophie, Prins Christoph, omfamnades av nazisterna, som såg honom som en kanal till en undfallenhetsfraktion i Storbritannien som personifierade av kung Edward VIII.

Genom att gå med i nazistpartiet 1933, blev Prins Christoph 1935 chef för Forschungsamt (direktoratet för vetenskaplig forskning), en särskild underrättelseoperation som drevs av Hermann Göring, och han blev också SS – överste inom Heinrich Himmlers personliga stab han var en klockren Anglozionist. 

Forschungsamt använde elektroniska spaningsmetoder för att övervaka nazistpartiet, samtidigt som de arbetade med Gestapo mot den katolska kyrkan, de religiösa judarna – precis som zionistgangsters så ofta tycks ha gjort – och såklart mot arbetsmarknadsorganisationerna.

Enligt en version så gällde att :när rykten om homosexualitet spreds mot kapten Ernst Roehm, vände sig Himmler till Forschungsamts tjuvlyssnare, och beordrade långa knivarnas natt som följd. Vilket naturligtvis även var det mest säkra sättet att manifestera en lögn genom reflexiv kontroll.

Den äldste av Prins Christophs och Sophies barn hette Karl Adolf, efter Hitler. Senare skulle Prins Philip främja dennes utbildning. Prins Christophs bror, Philip av Hessen, gifte sig med en dotter till kungen av Italien, och blev officiell kontaktperson mellan dessa nazistiska – fascistiska regimer. Mussolini tillsattes av samma bankirliga som vanligt genom Volpi Di Misurata och Italien blev precis som Japan en ”axelmakt”..

Fyra år efter att prins Philip lämnade Schloss Salem för att delta i Gordonstoun Academy i Skottland, den 16 november 1937 , så fick Philip veta att hans syster Cecilia och hennes man Georg Donatus, ärftlig storhertig av Hessen-by-Rhen, hade kraschat i ett av Görings Junkerflygplan på en resa till London för Georges brors bröllop. Enligt den brittiska tidskriften Private Eye, blev begravningen en samlingspunkt för ledande nazister och deras undfallande allierade.

Prins Philip själv hade utvecklat hemlighetsfulla band med kung Edward VIII, som fortsätter efter att Edvard avsattes 1938. 

Faktum är också att en av de centrala figurerna i 1930-talets Nazi brittiska backup-kanal var Filips farbror och sponsor, Lord Louis Mountbatten av Burma (ursprungligen, Battenberg, alltså en gren av huset av Hessen). 

Tills han tvingades abdikera, hade kung Edward VIII haft fullt stöd av Dickie Mountbatten.

Genom mycket av andra världskriget, upprätthölls hemliga kanaler för kommunikation mellan den brittiska kungafamiljen och deras pro-Hitler kusiner i Tyskland, av Lord Mountbatten, genom sin syster Louise, som var kronprinsessa av naturligtvis pro-nazistiska Sverige som redan då utåt sett var en Anglozionistkoloni, med ett dolt enormt inflytande i den Djupa Staten

Louise var prins Philips moster. Även Buckingham Palaces ryktesspridning har försökt att skildra denna krigstida samarbete med fienden som enbart familjekorrespondens, i kanalen ingår tydligen meddelanden från prins Philip hemliga bundsförvant, hertigen av Windsor (fd Edward VIII). 

Den 20 November 1995, rapporterade Washington Times, något som bygger på nyligen upptäckta portugisiska Secret Service-filer först publicerade i London Observer, att hertigen av Windsor hade varit i nära samarbete med nazisterna i Spanien och Portugal för att underblåsa en revolution i krigstida Storbritannien, som skulle störta Churchill regeringen, avsätta sin bror kung George VI, och tillåta honom att återta tronen, med drottning Wallis [Simpson, den amerikanska för vilken han abdikerade tronen] vid sin sida. 

Om detta berättas det även i en bekant melodi av Karl Gerhard. Portugisiska underrättelsetjänstuppgifter visade att Walter Schellenberg, chef för Gestapo kontraspionage, var en kontaktpunkt i denna komplott.

Efter Schellenberg träffade den spanska ambassadören i Portugal, Nicolas Franco, bror till fascistiska general Francisco Franco, berättade ambassadör Franco för en portugisisk diplomat: Hertigen av Windsor, fri från ansvar för kriget i oenighet med engelska politiker, kunde vara mannen att sätta i toppen av Imperiet.

Oavsett, korrespondens var gömd i Sophie och prins Christophs slott Kronberg, kung George VI kände sig därför i juni 1945, tvungen att skicka den tidigare MI-5 officeren Anthony Blunt, för att samla upp denna korrespondens.

Drottning Elizabeth II insisterade enligt rapport på att det inte finns något förhör av Blunt om hans hemliga resa till slottet. Vilket gör det inte mindre än anmärkningsvärt att det startas ett utbyte av information i saken mellan kung George VI och president Eisenhower, hur som helst så har House of Windsor alltid varit desperata att undanhålla de sekretessbelagda handlingarna från Kronbergs slott som föll in i amerikanska arméns händer, långt bortom den normala tiden. 

Helt klart var att prins Philips beskyddare Lord Dickie Mountbatten, Mountbattens syster kronprinsessan Louise och Philips svåger Prins Christoph av Hessen inte alltid bara utbytte julhälsningar.

Så var finns då dessa handlingar idag…..kanske Donald Trump har en aning?

Så på tal om den Djupa Staten i Italien: Vilket då här i detta blir på tal om Vatikanen och 1900-talet.

En tysk officer erkände att han hade många krigstidspioner i Vatikanen, en av dem som eventuellt var den hyllade och kunniga ekonomiska rådgivaren Bernadino Nogara som inte exakt var helt utan kopplingar till den Anglozionistiska bankhegemonin och IG Farben.

Under kriget började Nogara investera i italienska försäkringsbolag som ”utvecklats till insatser som gynnades av det pågående mordet på Europas judar. Vilka andra som gynnades av ariseringsprocesserna behöver vi inte utveckla ännu en gång i detta.

Dessa företag tjänade pengar genom att hålla alla finansiella tillgångar från de avlidna judiska försäkringstagarnas livförsäkringar och vägra att betala för de som fortfarande lever.

Men eftersom Vatikanen inte var en direkt försäkringsgivare, var det aldrig nödvändigt att betala ut någon återbetalning efter kriget.

Många finansiella register ”förstördes” under kriget, och Vatikanen vägrade tillgång till egna register. 

Därför är systemets fulla räckvidd oklart. Man att IG Farbens Svenska intressen var bäst i klassen på att förstöra dokument, är som bekant anledningen till Sveriges placering i den Djupa Staten idag.

Samtidigt vägrade påven att offentligt fördöma någonting som det tredje riket gjorde, trots att Vatikanen var en av de mest informerade institutionerna på massmordet, långt innan de allierade ”upptäckte” någonting, det saknades ju inte precis inblandning på den sidan heller Vatikanstaten var den perfekta platsen att dölja miljarder stulna i krigstider.

Kyrkan hjälpte också och räddade många nazistiska krigsförbrytare efter kriget. 

Bernardino Nogara (17 juni 1870 – 15 november 1958) var finansiell rådgivare till Vatikanen mellan 1929 och 1954, utsedd av påven Pius XI och bevarad av påven Pius XII som den första direktören för den ”Heliga finansförvaltningen” .

Enligt historikern John F. Pollard lagde Nogara ”grunden” för ”en av de största pelarna för Vatikanens finansiella styrka efter andra världskriget”.

Nogaras karriär präglades lustigt nog av en ”förmåga att röra sig i de högsta kretsarna av industri och politik samt kyrkan”. 

I sin roll som chef för den särskilda förvaltningen gjorde Nogara stora investeringar i många av Europas största företag, vilket gjorde att han personligen blev styrelseledamot i ett ”ansträngande” antal företag och utsåg direktörer till många andra. 

Idag uttrycker Donald Trump att Sverige har några av jordens ”smartaste” industrialister.

Även om han – Nogara – var en katolsk man med flera nära släktingar i de heliga orden, insisterade Nogara på att hans investeringar förblev obegränsade av religiösa eller doktrinära överväganden. 

Under Pius XI gjorde Nogara stora investeringar i företag som strider mot katolsk socialundervisning och gjorde direkta lån till Mussolinis regering före Mussolinis 1935-invasion av Etiopien.

Vilka intressen som låg bakom Moussolini – alltså gamle Volpi&CO behöver knappast utvecklas igen här.

Volpi tillsatte Mussolini men okay, vi tar lite om Volpi igen då:

Giuseppe Volpi, 1: a graven av Misurata (19 november 1877 – 16 november 1947) var en italiensk affärsman och politiker.

Greve Volpi utvecklade verktyg som tog elektricitet till Venedig, Norditalien och Balkan senast 1903.

Under 1911-1912 agerade han som förhandlare när han avslutade Italien-Turkiska kriget .

Han var guvernör i Tripolitanias koloni] från 1921 till 1925.

Som Italiens finansminister från 1925 till 1928 förhandlade han framgångsrikt Italiens återbetalning av skulden till Förenta staterna och med England och knöt lirans värde till värdet av guld. Vilka som satt i olika kommittéer för krigsskadestånd är numera känt i större allmän omfattning.

Under Pius XII investerade Nogara rutinmässigt i företag som utnyttjat och möjliggjorde Axelmakternas krigsmakt – alltså IG Farben – under andra världskriget. 

Även om dessa investeringar var dolda från de allierade (med vilka Nogara givetvis också handlade), genom användning av holdingbolag och offshore banker, under Nogara ”som vatten hittar en väg, fann Vatikanens pengar sig flyta till den heliga sidan av förintelsen.”

Men förutom ett köp av Vatikanen i maj 1940 av ett mindre aktieinnehav i ett italienskt försäkringsbolag, La Fondaria, har inga primära källbevis någonsin erbjudits till stöd för dessa senare påståenden, medan dokument som nyligen upptäckts i National Archives, London (i T231- och T160-serien) avslöjar att Nogara överförde Vatikanstatens hela utländska investeringsportfölj till USA i början av kriget – vi blev så förvånade – och under hela krigets varaktighet samlade aktivt en stor portfölj av aktier i brittiska och amerikanska krigsrelaterade industrier i stöd från den allierade krigsinsatsen. Kan man tänka sig…

Däremot har inget dokument ännu framlagts för att underbygga påståendet att några medel investerades i Tyskland.”

Kan det möjligen finnas några dokument någonstans?

Vatikanen tycks förresten numera alltså ha utvecklade tankegångar om att det stundar förändringar….

Så långt Carl Norberg.

Khazarmaffian har jag skrivit många gånger om i olika inlägg. Här följer en sammanfattning:

Khazarmaffian ligger bakom den flyktingkris vi nu ser i Europa.

Västvärldens politiker är både köpta och tillsatta av khazarmaffian och deras frimurarorganisationer.

Syftet är att trasa sönder vårt folk och våra länder med migration från tredje världen och dekadens genom kulturmarxism. FN och EU är khazarmaffians organisationer för att ta över både Europa och USA med en ny världsordning som vi kan kalla för "Jew World Order" (eller som är vanligast, "New World Order").


FN Agenda 2030 har inget med miljö att göra, det handlar om att få total kontroll över folken i Europa och USA. Genom massinvandring och mångkultur vill khazarmaffian ställa grupp mot grupp för att skapa kaos i våra samhällen.

Genom kaos kan eliten söndra och härska för att ta över våra samhällen och dumpa våra löner.


Här kommer den franska proteströrelsen Gula Västarna in i bilden. För det franska folket handlar det om en allmänt försämrad levnadsstandard. De höjda avgifterna på bensin och diesel fick bägaren att rinna över.

Runt 80 procent av folket stödjer de Gula Västarna och vill inte längre styras av khazarmaffian, i vilken president Emmanuel Macron ingår.

Folket är trötta på ständigt ökade levnadskostnader och skattehöjningar. Folket vill inte förbli slavar under khazarmaffian och deras Agenda 2030.

Allt är planerat sedan lång tid tillbaka, redan på 60- och 70-talet startade khazarmaffian sin "vänstervåg" och påbörjade folkförflyttningar till både Storbritannien och Australien.

Under denna "vänstervåg" med hippiekultur, droger, flourtillsats i dricksvatten och vilseledande propaganda hade folket blivit avskärmade från omvärlden och verkligheten.

Även detta var planerat, en medicinerad, drogad och hjärntvättad befolkning ser inte vad som sker med deras samhällen.

Syftet var redan då att göra oss mottagliga och inställsamma till förändringar som invandring och mångkultur för att på sikt kunna ta över våra länder och samhällen med en ny världsordning, den vi idag ser konsekvenserna av - Pax Judaica genom Agenda 2030.

Se denna video där Louis Farrakhan säger sanningen om Khazarmaffian.

Du har två val, köp khazarmaffians lögner och fortsätt ditt liv som förslavad, eller så gör du tvärtom och slår dig fri.

Vi vet idag vem som äger bankerna och nästan all media (läs om bankerna här). Vi vet vem som alltid ljuger och förtrycker andra människor. Vi vet vem som startar alla krig. - Hur ska vi få till en förändring om ingen vågar adressera och säga ifrån?

Se denna video med James Traficant, som var en sann patriot som stod upp för USA och sitt folk.

Han påtalade att kongressen inte arbetade för det amerikanska folket, kongressen arbetade för Israel.

Tyvärr fick han betala priset för att ha sagt sanningen - oskyldigt dömd och inlåst i nästan 8 år och därefter mördad av Mossad.

"Israel has used America as a whore" / James Traficant (1941-2014) 

"This maybe you don't want to hear, I don't know and I certainly don't want to hurt you on your show you are one of the best, you're fair.

But I believe that Israel has a powerful stranglehold on the American government.

They control both members of the House and the Senate. They have us involved in Wars of which we have little or no interest, and our children are coming back in body bags.

Our nation is bankrupt over these wars and if you open your mouth you get targeted - and if they don't beat you at the pole they'll put you in prison."


Kristendomen började ungefär 2000 år sedan, kort efter Kristi uppståndelse och uppståndelse. Det var i Antioch (en forntida grekisk stad), som de troende först kallades kristna.

Apostlagärningarna 11:26 SFB15
Han fann honom och tog med honom till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna.

Katolsk betyder att du är medlem i Kristi universella kropp, alltså Kristi kyrka.

Men det betyder inte att du är medlem i den romersk-katolska kyrkans religion. Förstå skillnaden!

Definition: Ordet ”katolik” kommer av det forngrekiska ordet ”katholikos”, som betyder ”universell”.

Påvens anhängare började kalla sig katoliker först på 1600-talet. De kände ett behov av att särskilja sig från protestanterna. Det var ursprungligen tillämpat på alla kristna eftersom vi alla ingår i universalkyrkan på det sättet att vi alla är medlemmar i Kristi kropp.

Vår frälsare Jesus Kristus startade Kristi kyrkokropp och den kyrkan (katolska) fortsätter till denna dag. Det finns dock en skillnad mellan att vara kristen och den romerska religionen.

Vad hände då? Jo, romanism kom in i kyrkan! Den Romersk-katolsk kyrkan etablerade sin religion.

Vid det 2:a århundradet trodde redan kyrkan som Jesus Kristus startade på spädbarnsdop vilket saknar stöd i Bibeln.

Mer romanism, skapat av människor med maktambitioner, började komma in i den Romersk-katolska religionen någonstans i det 4:e århundradet:

Tingel-tangel som pärlor, ljus, klädnader, kläder, hierarkiska nivåer inom prästerskapet (maktfördelning) kom in - i själva verket uppstod en brytning mellan präster och lekmän och endast prästerskapet fick hantera nattvarden.

När det sjätte århundradet kom var den romersk-katolsk kyrkans religion, och påvestolen, fullt utvecklad.

När det 9:e århundradet kom ser vi en religiös mässa som idag med purgatoium, avlatningar och sakrament. Den romersk-katolsk kyrkans religion var nu en religion skapad av människor, långt ifrån det ursprungliga evangeliet. Den var dock inte kodifierad förrän Trentrådet på 1500-talet.

Som kristna kan vi känna igen oss i en del av den romersk-katolska kyrkans religion.

De är Trinitära, de tror på Kristi Gudom, de tror att de 66 böckerna i Bibeln som vi tror på är inspirerade av den Helige Ande.

Tyvärr så är nu kärnan i deras romersk-katolska teologin och kristologin uppblandad med 5% dödligt gift som deras syn på frälsning, som inte följer, evangeliet och deras teologi är därför falsk.

Den satanistiska judendomens infiltration av katolska kyrkan kan du läsa om här. Citat från artikeln:

This is the incredible story of how the Jews infiltrated the Vatican and subverted it in the 1950’s and 1960’s. The Jews were able to turn Roman Catholic teachings of 2000 years on its head by instituting Vatican II. They even got the Roman Catholic church to absolve the Jews of the crime of killing Jesus. Jewish control of the Roman Catholic Church is so effective that Jews actually have a mechanism for censoring Roman Catholic teachings!
The man you hear interviewed here is: Michael Collins Piper, the author of the book Judas Goats. Piper died under very mysterious circumstances. So here you get to hear him speaking about what his investigative journalism uncovered. Piper is one of 3 American Free Press journalists who have all died under mysterious circumstances.
NB: I later did a video about Crypto-Jews and showed how likely it is that the current Pope (whose best friend is a Rabbi!) might well be a crypto-Jew!
The first Jesuits were crypto‑Jews. Ignatius Loyola himself was a crypto‑Jew of the Occult Cabala. A crypto‑Jew is a Jew who converts to another religion and outwardly embraces the new religion, while secretly maintaining Jewish practices. As John Torell explains: “In 1491 San Ignacio de Loyola was born in the Basque province of Guipuzcoa, Spain. His parents were Marranos and at the time of his birth the family was very wealthy. As a young man he became a member of the Jewish Illuminati order in Spain. As a cover for his crypto Jewish activities, he became very active as a Roman Catholic. Läs här.

Romanism är därför en stor fara för att rädda din odödliga själ! Håll dig därför till: "Jesus plus ingenting!"

Idag är alla länder att betrakta som företag och alla befolkningar i alla länder styrs av Vatikanstatens juridiska system för kontroll över Vatikanens egendom (som de hävdar att äga för och på Guds vägnar).

År 1302 hävdade Vatikanens Holy See Corporation (Företaget "Heliga Stolen" - som faktiskt är ett privat företag ägt av Venetian noble families) ägande av alla saker och allt liv á Guds vägnar, med en påvlig bulla som heter Unam Sanctum. Läs här och här.


Det var med detta dokument, skrivet i blod på en babys torkade hud, som de började sin dominans över hela världen.

Vi är alla införlivade i deras sataniska "helgedom" som fiktiva personer. Vi får välja VD, inte ledare, i våra respektive länder.

De makter som kontrollerar Vatikanen är ättlingar till det gamla romerska riket, känt under namnet "Black Nobility Council". Läs här

Den svarta adeln (Black Nobility Council) är grundarna till the Committee Of 300, som också kallas Illuminati eller de "upplysta".


Drottning Elizabeth II, är överhuvud för dessa 300 härskande familjer.

Målet med the Committee Of 300 är att uppnå en ny världsordning (N.W.O) som stavas bakåt är (O.W.N).
Nedanstående är citat av Dr John Coleman. (Skrivet ca år 1993, Se denna länk)


21 Illuminati-målen och kommittén av 300 av Dr. John Coleman (ca 1993)

From: Conspirators' Hierachy: The Story of The Committee of 300

1. To establish a One World Government/New World Order with a unified church and monetary system under their direction. The One World Government began to set up its church in the 1920:s and 30:s, for they realized the need for a religious belief inherent in mankind must have an outlet and, therefore, set up a "church" body to channel that belief in the direction they desired.

2. To bring about the utter destruction of all national identity and national pride, which was a primary consideration if the concept of a One World Government was to work.

3. To engineer and bring about the destruction of religion, and more especially, the Christian Religion, with the one exception, their own creation, as mentioned above.

4. To establish the ability to control of each and every person through means of mind control and what Zbignew Brzezinski called techonotronics, which would create human-like robots and a system of terror which would make Felix Dzerzinhski's Red Terror look like children at play.

5. To bring about the end to all industrialization and to end the production of nuclear generated electric power in what they call " the post-industrial zero-growth society". Excepted are the computer- and service industries. US industries that remain will be exported to countries such as Mexico where abundant slave labor is available. As we saw in 1993, this has become a fact through the passage of the North American Free Trade Agreement, known as NAFTA. Unemployables in the US, in the wake of industrial destruction, will either become opium-heroin and/or cocaine addicts, or become statistics in the elimination of the "excess population" process we know of today as Global 2000.

6. To encourage, and eventually legalize the use of drugs and make pornography an "art-form", which will be widely accepted and, eventually, become quite commonplace.

7. To bring about depopulation of large cities according to the trial run carried out by the Pol Pot regime in Cambodia. It is interesting to note that Pol Pot's genocidal plans were drawn up in the US by one of the Club of Rome's research foundations, and overseen by Thomas Enders, a high-ranking State Department official. It is also interesting that the committee is currently seeking to reinstate the Pol Pot butchers in Cambodia.

8. To suppress all scientific development except for those deemed beneficial by the Illuminati. Especially targeted is nuclear energy for peaceful purposes. Particularly hated are the fusion experiments currently being scorned and ridiculed by the Illuminati and its jackals of the press. Development of the fusion torch would blow the Illuminati's conception of "limited natural resources" right out of the window. A fusion torch, properly used, could create unlimited and as yet untapped natural resources, even from the most ordinary substances. Fusion torch uses are legion, and would benefit mankind in a manner which, as yet, is not even remotely comprehended by the public.

9. To cause. by means of A) limited wars in the advanced countries, by means of starvation and diseases in the Third World countries, the death of three billion people by the year 2050, people they call "useless eaters". The Committee of 300 (Illuminati) commissioned Cyrus Vance to write a paper on this subject of how to bring about such genocide. The paper was produced under the title " Global 2000 Report" and was accepted and approved for action by former President James Earl Carter, and Edwin Muskie, then Secretary of States, for and on behalf of the US Government. Under the terms of the Global 2000 Report, the population of the US is to be reduced by 100 million by the year of 2050.

10. To weaken the moral fiber of the nation and to demoralize workers in the labor class by creating mass unemployment. As jobs dwindle due to the post industrial zero growth policies introduced by the Club of Rome, the report envisages demoralized and discouraged workers resorting to alcohol and drugs. The youth of the land will be encouraged by means of rock music and drugs to rebel against the status quo, thus undermining and eventually destroying the family unit. In this regard, the Committee commissioned Tavistock Institute to prepare a blueprint as to how this could be achieved. Tavistock directed Stanford Research to undertake the work under the direction of Professor Willis Harmon. This work later became known as the " Aquarian Conspiracy".

11. To keep people everywhere from deciding their own destinies by means of one created crisis after another and then "managing" such crises. This will confuse and demoralize the population to the extent where faced with too many choices, apathy on a massive scale will result. In the case of the US, an agency for Crisis Management is already in place. It is called the Federal Emergency Management Agency (FEMA), whose existence I first enclosed in 1980.

12. To introduce new cults and continue to boost those already functioning which include rock music gangsters such as the Rolling Stones (a gangster group much favored by European Black Nobility), and all of the Tavistock-created rock groups which began with the Beatles.

13. To continue to build up the cult of Christian Fundamentalism begun by the British East India Company's servant Darby, which will be misused to strengthen the Zionist State of Israel by identifying with the Jews through the myth of "God's chosen people", and by donating very substantial amounts of money to what they mistakenly believe is a religious cause in the furtherance of Christianity.

14. To press for the spread of religious cults such as the Moslem Brotherhood, Moslem Fundamentalism, the Sikhs, and to carry out mind control experiments of the Jim Jones and "Son of Sam" type. It is worth noting that the late Khomeini was a creation of British Military Intelligence Div. 6, MI6. This detailed work spelled out the step-by-step process which the US Government implemented to put Khomeini in power.

15. To e xport "religious liberation" ideas around the world so as to undermine all existing religions, but more especially the Christian religion. This began with the "Jesuit Liberation Theology", that brought an end to the Somoza Family rule in Nicaragua, and which today is destroying El Salvador, now 25 years into a "civil war". Costa Rica and Honduras are also embroiled in revolutionary activities, instigated by the Jesuits. One very active entity engaged in the so-called liberation theology, is the Communist-oriented Mary Knoll Mission. This accounts for the extensive media attention to the murder of four of Mary Knoll's so-called nuns in El Salvador a few years ago. The four nuns were Communist subversive agents and their activities were widely documented by the Government of El Salvador. The US press and the new media refused to give any space or coverage to the mass of documentation possessed by the Salvadorian Government, which proved what the Mary Knoll Mission nuns were doing in the country. Mary Knoll is in service in many countries, and placed a leading role in bringing Communism to Rhodesia, Moçambique, Angola and South Africa.

16. To cause a total collapse of the world's economies and engender total political chaos.

17. To take control of all foreign and domestic policies of the US.

18. To give the fullest support to supranational institutions such as the United Nations, the International Monetary Fund (IMF), the Bank of International Settlements, the World Court and, as far as possible, make local institutions less effective, by gradually phasing them out or bringing them under the mantle of the UN.

19. To penetrate and subvert all governments, and work from within them to destroy the sovereign integrity of the nations represented by them.

20. To organize a world-wide terrorist apparatus [Al-queda, ISIS, ISIL, etc.] and to negotiate with terrorists whenever terrorist activities take place. It will be recalled that it was Bettino Craxi, who persuaded the Italian and US Governments to negotiate with the Red Brigades kidnapers of Prime Minister Moro and General Dozier. As an aside, Dozier was placed under strict orders not to talk what happened to him. Should he ever break that silence, he will no doubt be made "a horrible example of", in the manner in which Henry Kissinger dealt with Aldo Moro, Ali Bhutto and General Zia ul Haq.

21. To take control of education in America with the intent and p urpose of utterly and completely destroying it. By 1993, the full force effect of this policy is becoming apparent, and will be even more destructive as primary and secondary schools begin to teach " Outcome Based Education" (OBE).

Se denna dokumentär om Illuminati:

Jim Marrs explores the true story of the Illuminati, their philosophy of life and mechanisms for secretly taking control of the governments of the world. http://bit.ly/UnexplainedExperiences  
We have all heard varying tales of the schemes that the ruling elite will go through to unleash their plans for the whole of humanity. 

Despite the lack of consistency with these reports, there may indeed be a core ruling elite upon which these tales are based. But until we get more people willing to stand up for integrity and honesty, and work to make the human condition better, we will continue to be subject to the machinations of the Illuminati, in all guises.

Den romersk-katolska kyrkan skapades för att de insåg att det skulle bli enklare och mer ekonomiskt att styra ett stort territorium med hjälp av rädsla från en svavelosande och terroriserande religion snarare än med militär makt. Den romersk-katolska kyrkan är faktiskt ett företag och alla länder i världen är företag under Vatikanen. "The kingdom of Sweden" är faktiskt ett företagsnamn.

Genom att arbeta på detta sätt, med ockult stöd från Lucifer, skapade de ett nätverk av representanter och religiösa hängivna som kunde placera tiondelar (skatter) på de outbildade och omedvetna människorna.

Under Vatikanets rättssystem har vi inte en nation eller en nationalitet. Företagsregler dikterar och det långsiktiga målet är att skapa en form av totalitär kommunism som låtsas vara frihet och demokrati.

Vi har inga lagar i landet, endast admiralitet/maritima lagar i havet, och befolkningarna är egendom för de företag som vi refererar till som länder. Läs denna artikel.

Citat:

These laws were founded on the basis of trade in the beginning of commerce and Trans Oceanic travel. These laws through the Vatican and Bank of London has enslaved people into a system of perpetual debt, taxes, and legislature to draw in revenue at the expense of higher prices. These laws are never voted upon and are imposed upon citizens with little to no forewarning.

They can do this because you are:

A Maritime Admiralty Product.

Your body is 70% water

You were “Birth” from your mothers “Birth Canal”

You were “Registered” with a “Social Security Number”

By your “DOCtor” who acts as “Witness”

When He Gives You your “Birth Certificate”

This a reason why you can be “Charge” with a crime if you do not take your children to the proper region to attend school, or do not send them to public school.. 

Your children are “Ward’s” of the State, that is why babies are born in Ward’s. Hospitals are Military Bases, That is why the head Surgeon is called The “Surgeon General” It is all controlled through the Federal Reserve….

Alla företag, frivilligorganisationer, globala styrelseorgan som Internationella valutafonden, Världsbanken, centralbankerna och till och med Förenta nationerna är en del av detta ockulta system, om de personer som arbetar i dem vet det eller inte.

Denna diskussion täcker många av de fakta som anges ovan.

Lyssna på dessa videos, de är väldigt väldigt viktiga!! 

LÄMNA INTE DETTA INLÄGG UTAN ATT VIKA DE 80 MINUTER DET TAR ATT LYSSNA PÅ INTERVJUN NEDAN!


USA IS A CORPORATION Admiralty Law | BIRTH CERTIFICATE IS COMMERCE |2016


Vill du fördjupa dig ytterligare i detta ämne? Läs då mitt inlägg med titeln Om hur du föds in i ett slaverisystem här.

Den globala revolutionen, som började i Frankrike, sveper nu över hela planeten och består av människor som sakta men säkert lär sig ovanstående fakta och undersöker för sig själva, för att bekräfta verkligheten som har dolts från insyn i århundraden.

Den här globala revolutionen är känd som #GiletJaunes, vilket betyder Gula Västar och vars demonstrationer består av människor som kräver att de ska erkännas, lyssnas på och respekteras som levande varelser och inte något företags egendom, oavsett hur det kan vara maskerat för att verka gott.

Numera är alltså den gula revolutionen global. Läs här.

Citat:

The Yellow Vest anti-government movement started in France on November 17, when over 300,000 people across France protested a carbon tax on fuel that French President Emmanuel Macron touted as evidence of France’s leadership when it comes to mitigating climate change.

The Yellow Vest protests quickly evolved into a general anti-government movement – with hundreds of thousands of angry French citizens taking to the streets for ten straight weeks of mostly peaceful protests marked with pockets of violence, looting and mayhem.

What’s more – the movement has gone worldwide – with perhaps the most notable protests outside France taking place in Belgium, where Brussels riot cops have dealt with week after week of protesters blocking oil depot and throwing hard objects at them.

Som utgångspunkt för global reform kräver de gula västarna att alla medborgare har rätt att kräva en folkomröstning i folkomröstning, istället för att förlita sig på de valda företrädarna.

Rörelsen kräver folkomröstning initierad av medborgarna (RIC), även känt som Citizens Initiated Folderings (CIR) i vissa länder.


Här är en kort video som förklarar RIC eller CIR


Den globala revolutionen är ostoppbar och nu skall den globala eliten störtas. 1% ha ingen chans mot 99%! Och de är rädda, livrädda! Läs här.

Nyckeln är folkbildning, och det är därför jag skriver på min blogg. För att sprida kunskap om ondskan.

Läs denna artikel med titeln The Top of the Pyramid: The Rothschilds, the Vatican and the British Crown Rule World

Läs denna artikel med titeln "The Rothschilds are Jesuits"

Jesuit Oaths Reveal the Insidious Nature of the Society of Jesus — Front Organization for Satanic Dark Occultists
Seldom is it mentioned: that the Rothschilds, along with other western bankers and industrialists, financed the rise of Hitler as a bulwark against the Soviets.
The ultra-right wing falsely describes the Rothschilds as “Jewish bankers” when, in fact, the Rothschilds are interwoven with the Catholic Church, and, jointly with the traditional mafia and the American CIA, interlocked with the Vatican Bank, which was pro-Nazi.
The Society of Jesus, also known as the Jesuits, is one of the most influential organizations on the planet. To most, it is just a charitable group that helps promote the Roman Catholic Church, and is merely a branch of Catholicism. But to a small handful of researchers, the Jesuits are the military arm of the Vatican, an insidious and reprehensible clandestine spy agency, possibly the father of all modern-day intelligence services, responsible for infiltrating and manipulating almost every nation, religious group, and society on earth.
According to several scholars, the Jesuits are a front organization for a Sabbatean Frankist cult, a rather obscure title for a religious order that believes salvation comes through the exaltation of sin; they can be described as Satanists and Luciferians—but even these appellations are not wholly accurate.
They believe that the universal creator is a cosmic myth, that the dark Lucifer archetype is the one true god and that the individual, the ego, is the only thing worth developing. They believe that only by doing the opposite of what god commands them to do via religious writings, can they reach enlightenment.
This means engaging in rape, pedophilia, human sacrifice, deception, theft, manipulation, and the destruction of all things beautiful, good, and righteous, is not only something they enjoy but part of their religious practice. They literally believe that they must do these things, and more, to stay in power and advance spiritually.
If you are not an American you will understand why your country is on its present course, as it too is controlled by the Jesuit General through his select Jesuits, Knights of Malta, Shriner Freemasons, the Knights of Columbus, and the Illuminati’s Masonic, Cabalistic, Labor Zionist, Sabbatean Frankist (named after the Black Pope’s baptized Jacob Frank), Jewish House of Rothschild. For the Order controlled the infamous House of Rothschild since no later than the French Revolution and Napoleonic Wars, after which Jesuit-led Crusade the Rothschild family was surnamed the “Guardians of the Vatican Treasury.
http://www.the-bible-antichrist.com/roman-catholic-church-persecution.html
In this speech given in Washington D.C. at the Willard Hotel in 1961, Benjamin Freedman who was born a Jew but converted to the Catholic Faith, exposes the Zionist Jew Conspiracy and his involvement in it.

It is also imperative to understand that the true “axis of evil” lies in the City of London with the Rothschilds (one of the major players), Chatham House and many other outlets being their administrative arm, not forgetting the Committee of 300, especially the Crown Templar who control governments and the judiciary in the United Kingdom, including their old colonies and empires such as the US and the the Commonwealth etc…..the Crown Templar then act for and on behalf of the Pope, the Vatican and their satanic masters the Jesuits.
I find it hard to believe that the main structure of the New World Order was born out of elements of the Puritans who first settled in the US, German Nazi’s (including the dreaded SS), Elite Zionist Mafia, The Knights Templar and the Jesuits in Rome……..don’t you find it incredible that the very people who acted against the Jews during WW2 are now in partnership together and this evil satanic empire are all legally associated with the Vatican.
Don’t you find it so hard to believe that those that were/are so critical of Nazi War Crimes (the Zionists and the Church) are all in bed together when it comes to the New World Order!!!

When will all the sheeples out there fully understand that it is the New World Order who form and fund our security services along with the drug cartel who also play a major role because they are also the cabal!!

Se denna film om hur Vatikanen styr världen:


Läs detta och detta inlägg om hur eliten (Vatikanens Holy See) har förslavat oss alla från den dag vi föddes.

Jag avslutar med att släppa in en man som heter Leif Bengtsson som har några tänkvärda ord att säga:

Det första vi absolut måste göra är att undersöka om den historia vi fått presenterad för oss är riktig. I många fall finns avgörande bevis för att så inte är fallet.

Vi måste då tillsammans exponera den verkliga historien för att så många som möjligt skall kunna förstå den omvärld som blivit resultatet av historieförfalskningen.

Samtid och framtid är helt beroende av de historiska skeenden.

I skolans historieböcker finns oftast flera exempel på hur judarna har fördrivits under årtusenden.

Men inte någonstans finns något svar på varför judarna förföljts. (Anm: svaret finns här)

Elevernas kunskap begränsas då till att alla människor i årtusenden förföljt judarna för att dom är judar, det är synd om dom och att vi andra är onda.

Bara genom att belysa vad som verkligen hänt befriar barnen från denna stigmatisering och kanske vågar dom gå vidare med egna funderingar runt “WW1 o WW2”. Kanske fördjupa sig i varför lagen om “hets mot folkgrupp” kom till osv.

Dessa ovanstående omständigheter skulle klart förändra folks förståelse för nuläget.

Rockefeller, Rotshild, Braun, Lenin, Bilderberg, Frankfurtskolan osv är andra som borde granskas offentligt i historieböckerna.

Kanske skulle folk då också förstå att BIS, WB, FN, WWF, IPCC, EU, NATO och överhuvudtaget all överstatlighet har andra intressen än folkens säkerhet o välmående.

Tänk också mångkultur, normkritik, genusperspektiv FI o liknande påhitt.

Härifrån kan vi sedan som fria människor fundera över hur vi vill ha det. Område för område nation för nation.

Finns viljan finns vägen för kunskapsutbyte o handel och för den delen även migration.

En bra start är att backa bandet och precis som folket i England bestämde sig för Brexit låta hela EU-projektet tyna bort för ett nytt projekt där folksamarbete istället för att vara ett “elitens propagandakanal” som prioriteras.


När kunskapen finns kommer vi tillsammans att finna en vettig väg komma vidare på.