söndag 17 mars 2019

Om det nya Sovjetunionen (Del 2) - Gästinlägg


Kenny Korén är tillbaka. Denna gång med en fristående fortsättning på mitt blogginlägg från januari 2016 om det nya Sovjetunionen (EU) som du hittar här. Över till Kenny:

Från internetflödet " De ser importen av så många invandrare som möjligt som en fortsättning av projektet från Kommunistiska manifestet, där det står skrivet att ett socialistiskt och klasslöst samhälle endast kan skapas efter att man har slagit sönder familjen, nationen, religionen, den privata egendomen och den privat utbildningen."

Jag har tagit mig friheten till egna reflektioner och jag vill därför låta var och en bilda sig en egen uppfattning efter att ha sett detta nedanstående youtubeklipp med Engelsk text.


En god vän Annika Gran Charmolu föreslog att jag skulle stänga av ljudet vilket underlättade i alla fall för mig.

Jag vill samtidigt tacka dig för att att det var du som upplyste mig om detta youtubeklipp om Ventotene-manifestet och Altiero Spinelli. Jag hade aldrig fått en kunskap om det här, som mycket annat under åren, utan din försorg så hedras den som äras bör.

Om du någon eventuell läsare vill se mina reflektioner som rena fantasier och konspirationsteorier så är det upp till var och en. När det gäller invändningar så emottages de tacksamt men då gällande den fakta som presenteras om Ventotene-manifestet.

Min egna skrivna text publicerad år 2017 med vissa få nya tillagda justeringar.

Enligt Ventotene-manifestet skrivet av Ernesto Rossi och Altiero Spinelli, men där endast Altiero Spinelli`s namn står ovanför huvudingången till EU-parlamentet, så skall ländernas suveränitet kraftigt begränsas.

Ländernas medborgare och dess politiker skall enligt deklarationen inte längre få bestämma självständigt utan stå under en yttre kontroll.

Det man skall vara högst medveten om att det inom EU-parlamentet finns en parlamentarisk Spinelligrupp där han enligt EU-gruppens egna texter anses som den första och absolut den viktigaste personen för det federala EU och att Venton manifestet anses vara ett grunddokument för dagens Europa.

Ordagrant enligt manifestet

" Det är nödvändigt att ländernas självförsörjning upphör".

"Den slutliga likvidationen av gränser som delar Europa till suveräna länder."

" Privat egendom och tillgångar måste beroende av situationen avskaffas, begränsas, bli rättad eller utökad."

" Meningen med att skapa en federal stat som står på sina egna ben är att den har en europeisk armé i stället för en nationell armé. Det finns ett behov av ett tillräckligt antal myndigheter och det innebär att varje unionsland har riktlinjer för att hålla en allmän ordning".

"Vår rörelse ger säkerhet om målen och riktningarna för handlingar som inte är ett erkännande som en del av folkviljan utan från det medvetna som representanter av vad som är den djupaste behoven av ett modernt samhälle".

"Tack vare detta ställer vi riktlinjerna för en ny ordning som skall informera befolkningarna vad som är deras första sociala disciplin".

Låt detta sjunka in trots att vi redan är medvetna att det är och har varit EU`s strategi och att all makt skall utgå ifrån folket enligt vår grundlag sedan länge mer eller mindre tagits ifrån oss genom att politikerna har ändrat i vår grundlag och infört en form av diktatur bakom det Svenska och många andra länders befolkningars rygg.

Min egna tolkning är att detta manifest skrivet av två stycken kommunister eller kanske enligt andra i vilket fall socialister eller neo -marxist imperialister men oavsett gällande en helt annan tid och under helt andra förutsättningar. Manifestet har till vissa delar använts som en manual för superkapitalister och globalister som vill införa en ny världsordning.

Vilka delar av manifestet som används och vilka som inte gör det det är förstås ur betraktarens öga och till att orka bemöda sig med till att göra research ifrån flera olika källor. Alltså inte bara ifrån propagandistiska pro EU och värdlandsavtalets medieplattformar dvs ifrån Svensk MSM-media med SVT och DN i främsta ledet.

En av Spinellis strategier som lätt känns igen är hur de som har ett starkt inflytande över den förda agendastyrda globalistiska politiken och politikerna själva i EU-parlamentet det är via små steg, sakta men säkert, genomföra sin strategi för att undvika uppretade folkmassor. Till sin hjälp har man maktelitens ägarkoncentrationer av olika mediekanaler.

Stora delar av EU parlamentet har en mycket långsiktig strategi där multinationella företag skall ha en fri tillgång till extremt lågbetalda "skuldslavar" via politikernas och privatbankernas ohederliga allians och där man man kan se tendenser på en vilja att införa en ny typ av feodalsamhälle.

Det enda man i alla fall utåt sett försöker motverka det är de multinationella företagens skatteflykt.

Så länge man medvetet eller beroende på inkompetens misslyckas med detta så minskar förutsättningarna för den "småskaliga" inhemska produktionen vilket innebär att de enskilda länderna blir alltmer beroende av EU. Det finns en anledning till att 9 av 10 jordbruk i Sverige har försvunnit sedan EU-inträdet.

Nationalstaternas forna relativt homogena befolkningar skall enligt makteliten och våra beslutande politiker splittras i en mer lättstyrd mångkulturell samhällsordning där massorna inte gemensamt gör uppror eftersom den är alldeles för oenig om det demokratiska samhällets grundförutsättningar.

Varför låtsades man att massinvandringen skall minska när man samtidigt talar om en anhörighetsinvandring på över 500.000 personer under åren 2017-2021?
Svaret på den frågan är enkel. Nationalstaterna skall upphöra och bli underlydande provinser till makten som styr över EU-parlamentet och till FN.

Varför agerar Svenska kustbevakningen och utländska hjälporganisationer vid medelhavet som asylsökarsmugglare istället för att forsla tillbaka folk till sin avgångsdestination vilket skulle motverka många människors drunkningsdöd?

Minns att alliansen och den nuvarande regering har ändrat i vår grundlag och skrivit in att Sverige skall vara en del av EU och att man i en enig riksdag på 70-talet tog ett beslut om att Sverige skall vara ett mångkulturellt samhälle.

Svenska staten och dess regeringar har tagit bort kommunernas självständighet som varit en del av vår grundlag sedan 1700-talet genom att man tvingar kommunerna att ta emot asylsökande.
Det gjorde man utan att ha gjort en lagstadgad konsekvensanalys av vad det bl.a får för ekonomiska konsekvenser.

Detta och att Sverige skall vara mångkulturellt genomfördes inte via folkomröstningar och efter en grundlig information till medborgarna utan som en statskupp i skymundan.

Den dagen som kriminaliteten, våldsamheterna och våldtäkterna ökar ännu mycket mer beroende på att invandringen ökar ifrån länder som är dysfunktionella och våldsamma och det med med människor med en kulturellt nedärvd snedvriden kvinnosyn då väntar kaos och en risk för ett inbördeskrig.

Om inte annat så kommer vi att få se ett slut på de välfärdssystem och det pensionssystem som har byggts som vi har varit vana vid och som vi har finansierat via skattsedeln. Likaså vår trygghet och det samhälleliga kittet som har hållit oss samman genom gemensamma värderingar kring demokrati, samfällighet, kultur, rättsväsendets principer, trosfrihet och kvinnosyn.

Då rättsstaten och polisväsendet inte längre kan skydda oss vilket vi redan nu ser dagliga exempel på trots ett förnekande från politiker i höga positioner och regimvänliga s.k journalister då finns det en risk att en polisstat kommer att införas.

Det kanske med hjälp av en utsänd EU-polis eller en EU-armé enligt manifestet och/eller NATO-trupp via en utökning av värdlandsavtalet. Det är även en myt att Svensk militär inte kan sättas in mot civila

Det kommer i så fall att ske för att samhället inte skall genomgå en totalkollaps och för att inte inre strider mellan olika grupperingar utbryter beroende på att alla sociala skyddsnät är borta. Eventuella Polisstyrkor eller militär av andra nationaliteter som sätts in i Sverige kommer att göra så att brutaliteten mot det Svenska folket kommer att eskalera och bli allt grövre.

Det andra alternativet är enligt min sett att se in i framtiden det är att vi står inför ett inbördeskrig när maten tryter och ingen längre går säker på våra gator när vårt Sverige har fallit samman. Det är när antalet s.k no go zoner är spridda över hela landet och gått ifrån 10-tals till 100-tals och sedan till 1000-tals vilket utvecklingen pekar emot.

När den tickande bomben medvetet iscensatt eller beroende på en total inkompetens av den dåvarande alliansen och den nuvarande regeringen det är när de beräknade 80.000 personer som enligt Ygeman kan komma att utvisas, vilket han visste aldrig kommer att ske. Då kommer många att välja att gå under jorden och bl.a leva av kriminalitet, rån och begå våldtäkter.

År 2016 så räknade Migrationsverket med att 46.000 människor kommer att avvika efter att ha nekats asyl och efterlysas av polisen fram till år 2019. Denna siffra som jag anser vara en alltför låg beräkning kommer hur som helst kontinuerligt att öka likaså våldet och otryggheten

Man försöker dölja den extrema ökningen av grupp - och överfallsvåldtäkterna, minns kod 291, och det beroende på alliansens och den nuvarande regeringens helt sanslösa invandringspolitik och dess konsekvenser.

Om gärningsmännen som är dömda för våldtäkt är i en majoritet som kommande ifrån MENA-länderna ö.h.t döms, så döms de ofta till extremt låga straff och det innebär enligt gällande straffpraxis att de i en allt lägre och lägre omfattning döms till utvisning.

Ställ dig frågan varför man från politikerhåll har haft denna medvetna strategi att medvetet skada värnlösa flickor och kvinnor. Redan BRÅ- undersökningar ifrån år 1999 och år 2005 påvisade den extrema överrepresentationen av våldtäktsmän ifrån dessa MENA- länder så det var inget som de inte kände till skulle ske när man helt öppnade upp Sveriges gränser.

Deras globalistiska och/ eller kulturmarxistiska agendor tog absolut ingen hänsyn till konsekvenserna för Sveriges infödda befolkning inte ens när de såg vad deras invandringspolitik ledde till när Sverige nu ligger i topp när det gäller grupp-och överfallsvåldtäkter, skjutningar och gängmord, skol-och bilbränder samt åldringsbrott i hela Europa.

Dessa oansvariga politiker och myndighetspersoner uppvisar både ett sekteristiskt och ett psykopatiskt beteende.

Vi har i vår enfald trott att politikerna försörjda av oss velat vårt allra bästa men sedan EU-inträdet så har som tidigare har nämnts nio av tio Svenska jordbruk försvunnit vilket gör att stora delar av Sveriges befolkning kommer att svälta ihjäl under en storkonflikt.

Förutsättningarna för en levande landsbygd har medvetet till en stor del raserats av politikerna som sedan länge även har tagit bort våra beredskapslager vilket är ett hot mot vår överlevnad.

Jag anser att man via politikerdirektiv och myndighetsutövning genomför en stort svek mot Sveriges befolkning. Man begränsar de privata tillgångarna enligt manifestets direktiv och det ifrån den infödda befolkning oavsett ursprung via allt högre skatter och avgifter och istället ger det till utrikesfödda invandrare där många är analfabeter eller i alla fall har en extremt låg utbildningsnivå och där en majoritet enligt FN inte flyr ifrån något krig.

Genom denna globalistiska och kulturmarxistiska politik så dränerar man även befolkningens gemensamma tillgångar som sedan generationer byggts upp av våra förfäder.

Det är enkel nationalekonomisk matematik att den låga andelen utrikesfödda som har ett heltidsarbete eller ett arbete som inte är skattefinansierat eller ett jobb ö.h.t hos de som kommit ifrån vissa kulturer och nationer den är så låg att pensionssystemet och välfärdsnäten på sikt kommer att haverera.

Så varför gör man nu detta medvetet ifrån den s.k makteliten och politikerhåll?

Ställ dig frågan varför och de enda som har varit helt öppna med strategin bakom det hela i Sverige det är Fredrik Reinfeldt och Anders Borg som helt öppet deklarerade att de ville söndra välfärdsstaten Sverige och skapa fler lågbetalda arbeten samtidigt som Anders Borg deklarerade i USA att " You Make War, We Get the Refugees!" - It's a Win-Win.".

Det skapar alltså nya skuldslavar till bankerna och lydiga arbetsmyror till staten på bekostnad av en majoritets välfärd och allt lägre pensionsutbetalningar och därav det accelererande antalet av fattigpensionärer som nu överstiger över 250.000 personer som bidragit till vårt välstånd.och trygghet.

Därför så får allt färre infödda ungdomar ett eget boende eftersom de diskrimineras för att de blivit födda i Sverige vilket är en orättvisa som deras föräldrar tvingas subventionera genom skatteinbetalningar.

Man har inom EU direktiv att motverka alla former av patriotism, nationalism, konservatism, antisemitism och på sätt och vis också, i alla fall mig, den inhemska religionen och det med stor hjälp av bl.a vår Ärkebiskop samt att motverka en intolerans mot andra religioner och homofobi.

Från Svenskt regeringshåll och Alice Bah Kunke, ni vet den s.k demokratiministern, som vill inskränka demokratin men som också är kulturministern som inplanterar att våra museer inte skall visa upp sina samlingar utan att det görs ur olika andra perspektiv som t.ex ur ett HBTQ -perspektiv.

Det för att utställningarna inte får medföra en risk för nationalism och patriotism eller konservatism och en stolthet över vårt kulturarv alltså ett kulturarv som vi enligt många politiker och bedragerskan Mona Sahlin inte ens har någon.

Nåväl ni ser förstås det enkla sambandet mellan EU´s strategi och den f.d barnprogramledarens?

När vissa av medlemsländerna ser vad som sker i sina hemländer både ekonomiskt och trygghetsmässigt och vad som sker i bl.a i Frankrikes förorter (som dock inte har lika många bilbränder och skolbränder som Sverige per capita ) och som nu vägrar ta emot fler personer ifrån framförallt MENA-länderna då skall de straffas av EU via ekonomiska sanktioner eller tas i uppsträckning av "vår" statsminister Stefan Lövén.

Gör gärna egen research om FN´s roll i globaliseringen och agenda 2021 och agenda 2030.

Även om Bilderberggruppen och vilka Svenskar som varit där och fått instruktioner och om committee of 300 samt om den Trilaterala Kommissionen dit Annie Lööf blev invald år 2017.

Så långt Kenny Korén.

Läs också detta inlägg om socialismens blodiga historia. Detta är framtiden för alla som bor i EU.

Verkar detta citat nedan från artikeln bekant när det gäller EU?

Socialism demands that we place blind trust in whoever takes the power to distribute society’s goods and services. History shows those who have this power abuse it in horrific ways.

Läs denna artikel om hur EU när en skapelse av Khazarjudarna (Jew World Order) som gör sitt bästa för att ödelägga det kristna Europa och eliminera oss "Goyim".

Citat: One cannot completely and totally oppose the EU, without mentioning its anti-European agenda, the origins of which are undeniably and self-evidently Jewish, as are the staunchest promoters of a dysgenic, anti-European: 'United States of Europe', today and historically.Läs mitt blogginlägg om Frankfurtskolan här för att förstå vilka krafter som ligger bakom den systematiska förstörelsen av det kristna Europa som nu är i slutfasen av genomförandet enligt Sion vises protokoll.

Om några veckor införs de verktyg för censur och åsiktsförtryck som EU-diktaturen behöver för de sista stegen att införa det nya Sovjetunionen. Läs Emanuel Karlstens otroligt viktiga text om det som kallas ”Internetfilter”, ”länklicens”, Artikel 13 och 11 i EU:s stora copyrightreform här.

Nästa steg inom EU är väl nattliga arresteringar av dissidenter eller "tragiska olyckor" som dissidenter och oliktänkande råkar ut för, som när Carl-Fredrik Algernon "råkade" falla framför ett tunnelbanetåg 1987 (läs här).


fredag 15 mars 2019

2000-talet - då Sverige blev ett dårhus - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka:

Tiden efter år 2000 är en absurd och förnuftslös period i Sveriges historia.

Så gott som dagligen kan vi numera läsa om politikernas omoral och därmed förakt
mot de som valt dem.

I Sverige har vi de senaste veckorna kunnat läsa om dessa stackare som synes sakna allt vad moral och etik heter.

Penningbegäret står över allt annat. Med dagens situation som bakgrund är det inte många riksdagspolitiker och kommunalpolitiker som kan hävda att de sökt sig till politiken för att arbeta för sitt lands och folks bästa.

Ett annat förakt visar EU-parlamentarikerna som låter en alkoholist verka som ordförande för EU.

Trots hans tydliga alkoholism som ingen EU-parlamentariker kan undgå att notera vid nästan varje framträdande, låter man honom vara kvar.

Ja t.o.m. när han raglar upp för trappan till ett sammanträde eller session låtsar man inte se det. Det innebär i praktiken att man spottar medborgarna i ansiktet.


Är det helt enkelt denna flathet och undfallenhet som skapat dagens moraliska och etiska degeneration bl a i Sveriges riksdag och regering?

Men oavsett detta är det på tiden att skärpa villkoren för att kunna vara minister eller riksdagsledamot.

Varför inte börja med att omgående ta ifrån ledamöterna rätten till bibehållna arvoden om de tar "time out".

Att av egen vilja ta ledigt från riksdags- och regeringsarbetet med bibehållen lön finns inte medgett i riksdagsordningen och är därför en rättighet som ledamöterna självsvåldigt givit sig själva.

Jag kan inte under min 87-åriga levnad och sedan jag började tänka själv minnas någon period under denna tid som mer präglats av förnuftslöshet, likriktning, förakt för vetenskap och erfarenhet.

Men också kravlöshet, bristande analys inför förändringar etc. Denna kravlöshet har till slut inneburit att normalt ansvarstagande även på politiker- och myndighetsnivå har blivit en sällsynthet.

I stället för ansvarstagande i sina uppgifter som folkvalda, har huvudmotivet för att bli politiker varit att gynna sig själv.

Det vi i dag ser av politikers- liksom ett stort numerär av medborgarnas åsikter om politik, klimat, brottslighet, migration, vetenskap, samhällsansvar etc påminner mer om att skapa kaos i stället för ett ordnat och lagreglerat samhälle.

Under de senaste dagarna har vi inte minst sett hur omoral och egen vinning präglar en stor del av politikerna såväl på kommunal, nationell som unionsnivå. Ingen girighet verkar vara för grov för att en politiker skall rodna.

Värst av alla under denna period vad gäller ansvaret för det politiska förfallet är regeringen Löfven. En av de värsta bristerna under denna "regering" är och har varit bristen på konsekvensanalys när man skapat nya lagar i samband med samhällsförändringar.

Inte minst Riksrevisionsverket och Lagrådet har gång på gång anmärkt på att regeringen aldrig gör konsekvensanalyser som täcker problemen och därför kan de inte förutse vad som händer när en lag sjösatts för att reglera samhällsförändringar.

På ett område och det kanske i dag viktigaste nämligen massinvandringen saknades i stort sett konsekvensanalyser vilket lett till att denna kanske blivit den största katastrof som drabbat vårt land och folk någonsin. Varken kostnader, kriminalitet, konsekvenser för de egna medborgarna etc belystes.

Detta har i sin tur lett till en enorm brottslighet som nästan ingen svensk medborgare kan undgå att drabbas av i någon form. Men också orimliga kostnader som inte förutsetts och nu är på väg att kosta oss välfärden för skola, gamla och sjuka.

I dag fick vi i nyheterna veta att två moskeer på Nya Zeeland utsatts för ett attentat med många döda och sårade.

Vad man kan förstå av informationen är att någon eller några Nya Zeeländska medborgare upprörts av de attentat muslimer/islamister riktat mot andra länders invånare, däribland Sverige och nu velat vedergälla/hämnas för dessa attentat.

När sådant händer kan man nästan vara säker på att våldet eskalerar och den andra sidan hämnas på attentatsmannens "folk".

Många med mig har under flera år varnat för ett inbördeskrig i Sverige om inte regeringen agerar mot det fruktansvärda våld som utövas mot svenska medborgare av utifrån kommande individer.

Men inget har gjorts!

I dag går minst 2000 utländska individer fria i Sverige vilka av Säpo karakteriserats som extremister och i många fall är terrorister.

En av attentatsmännen i Nya Zeeland angav att en av orsakerna till hans handling var terrorhandlingen i Stockholm då bl a en ung flicka fick sätta livet till.

Vi medborgare i Sverige måste nu ställa frågan till regeringen och Stefan Löfvén - och det med skärpa. Vilka åtgärder vidtages nu för att någon, eller några av de tvåtusen frigående terroristerna inte skall hämnas på svenska medborgare!

Skulle något så fruktansvärt hända finns inga argument som kan försvara Stefan Löfvéns handlingsförlamning och cynism mot svenska folket.

Ingen kan försvara detta fruktansvärda dåd. Men ingen politiker i ansvarig ställning kan om något sådant händer igen, svära sig fri från att vara medbrottsling därför att man inget gjort för att förhindra det.

Att terrorhandlingar förr eller senare möts av en motterror borde åtminstone ansvariga politiker vara medvetna om.

Händer något liknande i Sverige är Stefan Löfvén en given medbrottsling även om han inte hållit i vapnet. Självklart måste han då ställas inför en folkdomstol.

I Sverige pågår sedan några veckor en både hysterisk, farsartad, förnuftsvidrig  masspsykos i form av demonstrationer rörande klimatet på ett flertal platser som nu också spritt sig till övriga delar av världen.

Psykosen har dragits i gång av  en 16-årig skolflicka som gjort sig känd för att ha skolkat stora delar av sin skoltid. Hon har dessutom nominerats för Nobels fredspris av det genomkorrumperade etablissemanget. Läs här.

Inga sakliga argument förs fram utan psykosen tar sig mest uttryck i banderoller och plakat.

Själv kommer jag att tänka på John Cleese film; "Life of Brian". Det minne jag bl a har av denna var att en folkmassa jagade en sandal i öknen.


Kunskaperna om klimatet hos de mestadels ungdomar som nu demonstrerar är sannolikt lika grunda som de vilka jagade sandalen.

Självklart är  det som nu händer på våra gator och torg ett tecken på ett sjukt samhälle där psykosen och inte förnuftet styr människors handlande.

Att inte förnuftet styr är ju uppenbart.

Vi står i dag inför två allvarligare problem som vi i motsats till klimatutvecklingen har alla de kunskaper om som vi behöver för att agera klokt.

Det ena är förstörelsen av våra hav. Det andra är jordens överbefolkning.

Gör vi inte något åt havens förorening vilken vi kan mäta såväl som, sanningsenligt uttala oss om vilka konsekvenserna blir att om inget görs är det ute med oss.

Samma gäller överbefolkningen.

Utan en begränsning av tillväxten har vi katastrofen inom närtid.

Snällism, tycka-synd-om - ism, godhetssyndrom och kravlöshet.

Ingen tidigare period under min levnad har kännetecknats av en sådan kravlöshet som dagens. Den har bl a inneburit att rättssystemet har kollapsat.

Brottslighet och kriminalitet bara ökar därför att de sanktioner som skulle återföra oss till vad som kan kallas ett rättssamhälle bytts bort mot rubriken ovan.

Så länge vi inte vågar dra en gräns för medborgarskap eller vistelse i Sverige där en från utlandet kommande individ utvisas då vederbörande gjort sig skyldig till brott där straffpåföljden är fängelse kommer kriminaliteten att bli mer omfattande och grövre.

De människor det rör sig om blir inte bättre av att vi daltar med dem snarare tvärt om.

Som vanligt är det de som skulle vara renhållningsarbetare - medierna och public service, som för att hålla läsar- och tittarsiffrorna tillräckligt höga spelar med i denna psykosartade fars.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Ja, gravt hjärntvättade ungdomar kan som sagt samla sig för att protestera mot den lögnaktiga myten om klimathotet.

Men när andra andra försöker få folk att protestera mot det svenska maktmissbruket som är ett reellt hot, då kommer det 300 personer...
lördag 9 mars 2019

Om det allvarligaste hotet mot Sverige någonsin - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, återkommer med ännu en betraktelse. Denna gång om det satanistiska (ateistiska) och Sverigehatande och islamvurmande partiet socialdemokraterna. Partiet som har som mål att utrota svenskarna. Över till Olle:

Socialdemokraterna är med Stefan Löfven som partiledare och i förening med islamister det allvarligaste hotet mot Sverige och svenska folket någonsin.

För varje dag som går utkristalliserar sig ett tydligt framtida scenario.

Socialdemokraterna har valt strategi för att till varje pris behålla makten. Tyvärr har liberaler och centerpartister gått i denna fälla.

Med Stefan Löfvén som partiledare har partiet socialdemokraterna för att kunna behålla makten, bestämt sig för att alliera sig med extrema muslimer som islamister, salafister, jihadister etc.
Detta har vi redan sett flera exempel på.

I Skåne har man accepterat att islamister och andra extrema muslimer tagit över ledarskapet i ett flertal föreningar.

I Göteborg avsätter man Ann-Sofi Hermansson som tagit upp kampen mot hedersvåld och extrema muslimer.

I flera partidistrikt finns extremister som funktionärer.

De islamister som stridit för IS-räkning är man beredd att låta återvända.

I rädsla för att komma i onåd med dagens muslimska extremister i Sverige vill man ha en EU-tribunal som skall döma dem, istället för att Sverige gör det. Man vägrar också att ta ifrån dem eventuellt svenskt medborgarskap.

Allt detta gör man för att inte förlora extremisternas stöd och därmed väljare.

De kanske mest frapperande exemplen är dock hur man i stort sett avstår ifrån att bekämpa det grova invandrarvåldet för att stå väl med extremisterna.

Under de två senaste regeringsperioderna med socialdemokraterna och Stefan Löfven som statsminister har det grova invandrarvåldet accelererat enormt i stället för att minska! Då rör det sig om mord, våldtäkter, rån, terror mot kvinnor och skolflickor liksom förstörelse av bilar och fastigheter genom bränder.

När därför Stefan Löfven uttrycker sig så här; "Tillsammans är vi trygga" visar han en fruktansvärd ironi och cynism. Otryggheten har aldrig varit större än den är under Stefan Löfvén.

Det finns en tydlig strategi i det socialdemokratiska partiet att gå "varsamt" fram mot extremisterna inom framförallt muslimska/islamistiska grupper.

Inom dessa grupper lever fortfarande klankulturen kvar trots att man lämnat hemlandet. Det innebär att klanledarna fortfarande har stark kontroll över klanmedlemmarna och tom kan få dem att rösta på ett visst parti - t ex socialdemokraterna.

De kräver givetvis någon form av kompensation för detta vilket socialdemokratin och Stefan Löfven gått med på.

Det innebär att de i stor utsträckning tillåts praktisera och tillämpa en värdegrund som är avskyvärd och utesluter jämlikhet med kvinnor.

Men också andra värderingar som inte går att förena med demokrati. Sålunda har barn- och tvångsäktenskap som hedersvåld, könsstympning, tvånget att bära kränkande attribut etc etc ökat under socialdemokratiskt styre.

Stefan Löfvéns slapphet mot invandrarvåld och terror har fått fruktansvärda konsekvenser i skolan.

Massor av svenska flickor har fått sin skolgång förstörd och går varje dag med djup oro till skolan. Allt detta har sin orsak i Stefan Löfvéns undfallenhet mot extremisterna enbart för att behålla makten.

Från och med starten på regeringsinnehavet som t ex besöket i Iran där Löfvén tvingade de kvinnliga ministrarna att bära slöja  har regeringen tydligt visat att man offrar svensk demokrati, jämlikhetssträvanden och en frigörelse för invandrarkvinnorna från hedersvåld, mot en motprestation från klanledarna, innebärande att dessa verkar för att medlemmarna i klanen lägger sina röster på socialdemokraterna.

Sjukvård, åldringsvård och skola befinner sig i dag i fritt fall därför att Sverige inte längre tilldelar dessa områden de resurser som behövs. Istället går dessa till invandrare. De är i dag flera hundratusen för många för att resurserna skall räcka till det nödvändigaste och Sverige därmed skall kunna upprätthålla en rimlig standard på det vi kallar välfärdsområden.

Trots den katastrof som närmar sig för här nämnda områden kan vi förvänta oss ytterliga flera hundratusen migranter och till dessa ytterligare lika många anhöriga!

Att trots vetskapen om detta, liberaler och centerpartister ändå stöder regeringen Stefan Löfven får utan tvekan betraktas som ett fruktansvärt svek och riskerar att för alltid slå ut välfärdssamhället Sverige.

Sverige har varit en nation sedan 15-hundratalet. Under denna period har vi haft ledare som riskerat såväl Sveriges oberoende som folkets välfärd. Ingen av dessa har emellertid orsakat så katastrofala förhållanden för svenska folket som regeringen Löfvén.

Han har av det trygga välfärdslandet Sverige genom en o-kontrollerad massinvandring skapat förhållanden för befolkningen som närmast kan liknas vid inbördeskrig.

Genom att släppa in individer som kan  jämföras med barbarer har han skapat en situation då ingen medborgare längre kan känna trygghet.

De svenska kvinnorna och flickorna lever under ständig otrygghet och kan inte längre röra sig fritt om de är ensamma med risk att utsättas för våldtäkt av utifrån kommande barbarer.

Stefan Löfvéns "ledarskap" kännetecknas av total känslokyla. Han styrs helt av maktbegär och kan för att behålla makten liera sig med nästan vem som helst vilket det finns många exempel på.

Skall Sverige överleva såväl som välfärdsland där tryggheten är garanterad måste regeringen Löfven störtas innan mandatperiodens utgång. Men han och hans medbrottslingar får inte gå fria därefter utan måste ställas inför riksrätt där straffet måste bli livstid.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Har någon av de som läser detta, noterat att nästan varje dag sedan mer än en vecka innehåller PK-media uppgifter om sjuklöverpolitiker som antingen lurat oss medborgare på miljoner eller kränkt kvinnor etc. Detta sker samtidigt som de sju partiledarna ständigt upprepar att de på grund av sin och sitt partis höga moral inte kan tänka sig att samarbeta med SD. DS

Så långt Olle. Ja, Sverige är tack vare de svenska politiska landsförrädarna Europas mest Soros/Clinton-lojala och korrupta nation.

Någon som tvivlar på vart kärnan av den djupa staten finns?

OBS! Bilderna nedan kan innehålla spår av ironi...
Jag avslutar med ett femtioettårsjubileum:torsdag 7 mars 2019

Om prioriteringen av krigsförbrytare framför rikets säkerhet - Gästinlägg

Kenny Korén och Gunnar Malmström återkommer här som gästkrönikörer med en nya texter om det politiskt korrekta dårhuset Sverige, som har politiker som är det absolut största hotet mot Sverige och har en säkerhetspolis, polis och en Försvarsmakt som inte kunde bry sig mindre, och följaktligen utgör en del av hotet mot nationen och det svenska folket. Över till Kenny:

Fråga dig varför den dåvarande regeringen och Morgan Johansson konsekvent till skillnad från många andra länder under flera år har vägrat att kriminalisera s.k terrorresor och varför man gör det först nu när kriget verkar närma sig sitt slut? 

Politikernas strategi gör så att alla som hittills har rest för att stödja ett Muslimskt Kalifat dvs minst 300 personer kan få återvända till Sverige. I Sverige så finns det enligt SÄPO, troligtvis en mycket låg beräkning, mellan 2000-3000 Jihadister och där ett antal krigsförbrytare får stanna med hänvisning till deras mänskliga rättigheter eftersom de "riskerar" dödsstraff i sina hemländer.

Man prioriterar alltså krigsförbrytare framför sin egna befolknings säkerhet och man låter inte offren få upprättelse i en rättegång. 

Vem tror att Sveriges nuvarande politiker anser att man inte skulle ha utvisat nazister till Nürnbergrättegångarna eftersom de riskerade och även fick dödsstraff. 

Skulle man med dagens retorik handlat rätt genom att efter andra världskriget ha avstått ifrån att t.ex ha deporterat Herman Göring som vid flera tillfällen och under mycket lång tid befann sig i Sverige ifall han nu hade befunnit sig på Svensk mark vid krigsslutet?

Tänk dig det motsatta att Nazisterna hade fått en fristad i Sverige efter andra världskriget slut. 

Fråga dig varför Alice Bha Kunke ljög under en intervju på SVT om att man i Örebro hade lyckats väl med att rehabilitera IS-terrorister. Det var något som de ansvariga i Örebro aldrig hade hört talas om och varför fick hon sitta kvar när det avslöjades att hon medvetet hade stått och ljugit inför Sveriges befolkning och av vem blev hon tillsagd att ljuga? 

Mona Sahlin och många andra kämpade för att misstänkta mördare från IS eller de som aktivt hade stött ett kalifat som har begått våldtäkter och halshuggit eller bränt sina offer skulle få förtur till lägenheter och jobb när de återkommer till Sverige allt detta tvångsfinansierat via skattsedeln.

Det är exakt vad som kommer att ske när terroristerna nu kommer tillbaka till Sverige hemflugna till vårt land bekostat av Sveriges befolkning 

Flera höga ledare inom IS har förkunnat att nu skall kriget för ett upprättandet av ett Kalifat som styrs med sharialagar föras ute i Europa vilket redan har skett vid flera tillfällen. Majoriteten av Sveriges högst ansvariga politiker och ansvariga myndighetspersoner tar välvilligt emot dessa potentiella dödshot mot civilbefolkningen. Man valde att söka sig till IS eftersom man inte ville leva i ett Västerländskt land som Sverige och genom detta val så har man tydligt visat att man varken vill integreras eller leva efter våra demokratiska principer.

Vi skall alltså betala för att risken för fler terrordåd i Sverige ökar markant och det medans våra egna barn och barnbarn hamnar sist i bostadskön. I Sverige så informerar polisen socialtjänsten om misstänkta sk. "återvändare" från kriget i Mellanöstern men man talar aldrig om de brutala Islamistiska grupper som finns i Afrika vars medlemmar tar sig till Sverige. 

Vad gör då Socialtjänsten på många platser runt om i Sverige efter att de har fått denna information ifrån Svensk Polis? Svaret är absolut ingenting alternativt så kallar man IS-terrorister till helt frivilliga samtal. 

Det finns statistik på sedan flera år tillbaka att socialtjänstens resultat av sina insatser gentemot unga kriminella har gett ett mycket klent resultat. Trots det så stod nyligen rikspolischefen och förordade att socialtjänsten skall vara en stor del i att lösa den extrema våldsutvecklingen bestående av unga personer som är mycket våldsamma och grovt kriminella 

Nu anser de högst ansvariga politikerna och högsta ledningen inom polisen att socialtjänsten skall lösa frågan med de absolut värsta och brutalaste religiösa sektmedlemmarna ifrån IS.  

Fråga dig varför Regeringen med Göran Persson och Thomas Bodström i spetsen inte kunde garantera att Assange inte skulle kunna komma att utvisas till USA och där det inte fanns några som helst 100% garantier för att han inte riskerade ett dödsstraff ifall han utelämnades eller fick ett över 100 - årigt fängelsestraff?

Ingen person som har någon som helst trovärdighet och som har läst förhörsprotokollen gällande Assange och våldtäktsanklagelserna kan förneka att lydstaten Sverige hade fått ett uppdrag att så långt som möjligt omöjliggöra Assange fortsatta arbete med Wikileaks.

Enligt en majoritet av riksdagspolitikerna så är terrorister skyddsvärda medans de som avslöjar krigsbrott inte är det

Fråga dig varför Morgan Johansson, Ylva Johansson och t.ex Stefan Löfvén gång på gång dolt vilka som är i en extrem majoritet som dömda för grupp och överfallsvåldtäkter samt skjutningar, sprängningar, bil och - skolbränder samt åldringsbrott trots att det drabbar Sveriges befolkning mycket hårt?

Varför har de medvetet skapat ett dagens mycket otrygga Sverige som var helt otänkbart att kunna föreställa sig under den tid som jag hade förmånen att växa upp?   
                                  
Anders Kassman operativ chef på SÄPO om hur SÄPO prioriterar krigsförbrytares humanitära rättigheter framför Sveriges befolknings säkerhet. 

Hela Kalla fakta programmet finns att se på TV 4 PLAY.        

Så långt Kenny. Nu över till Gυnnar Malmström:

IS är huvudnyheter under veckor 2019-03-07.

Sista striden för IS är nu i slutskedet inom det tänkta kalifatets inledning. IS/Daesh som mördarmaskin var i storhetstid lika stort som en yta motsvarande Frankrike.
 
Ödeläggelse och förstörelse, plundring och fördrivning av lokalbefolkningen i miljontal inom städer, byar och landsbygd i en omfattning som inte är greppbar. 

Till denna förödelse skall läggas tusentals som mördats, stympats, skadats, förslavats, våldtagits och slutligen halshuggits för att tysta vittnen över de enorma grymheter som utverkats av IS/Daesh.

En stor del av bestialiteterna överskuggar Nazisternas ageranden och de i flesta fall jämställas.  

I denna bild av grymhet, förstörelse och vanvett skymtar Sverige, som med alla medel motsatt sig juridiskt att åtala och döma individer som frivilligt anslutit och medverkat i nämnda förödelse och återvänt till Sverige. 

Hur är det möjligt att sju politiska partiers riksdagsföreträdare i Sveriges riksdag inklusive regeringen frivilligt ställer upp i praktiken med den svarta vålds och blodindränkta mantel som representerar IS/Daesh och unisont med alla till buds stående medel verkar för att i praktiken samtliga våldsverkare inom IS/Daesh juridiskt inte skall vara åtalbara för de bestialiteter och brott mot mänskligheten IS/Daesh verkat för?

Trycket mot Sveriges särbehandling av IS och grupperingar i samma anda ökar dag för dag i internationella, nationella media och inom ett antal länders regeringar.

Stefan Löfvén står förmodligen inför en situation som kan leda till hela regeringens fall. Skulle så ske är det en välgärning och en förutsättning för att rensa upp i det träsk som heter Sveriges riksdag och angränsade departement.

På regeringsnivå har ansvariga regeringar medvetet förhalat och motverkat alla former av förslag att juridiskt kriminalisera brott mot mänskligheten utförda av IS/Daesh.

Agerandet att förhala och motverka en kraftfull lagstiftning av brott mot mänskligheten är förfärande i sin uselhet, agerandet har pågått under snart tio år uppenbart aktivt sedan 2013 och fram till dags dato.
  
Konsekvensen av agerandet är att samtliga individer som aktivt och passivt genomfört brott mot mänskligheten inom IS/Daesh och närliggande sammanslutningar är helt straffria som svenska medborgare när de återvänder till Sverige. 

Därutöver medverkar statsmakten regeringen och delar av riksdagens partier med att aktivt skydda personer som genomfört brott mot mänskligheten på alla nivåer inom landet med häpnadsväckande sociala förmåner och skuggande identiteter. 

Ett antal större och mindre organisationer knutna till olika politiska partier inom riksdagspartierna har villigt öst hundratals miljoner i bidrag till terrorist organisationer på olika nivåer såväl inom landet som utanför landets gränser. 

Uppfinningsrikedomen att finna passande transfereringsvägar är minst sagt häpnadsväckande.
 
Nu närmar sig räkenskapens dagar och mer eller mindre panik har utbrutit inom regering och riksdag och berörda departement. Stefan Löfvén och partistyrelsen försöker finna en väg ut ur eget vedervärdigt agerande under tiden från 2013 och fram till dags dato. Uppenbart är nu att alla kryphål är stängda. Sveriges regeringar och riksdag sitter fast i eget förvållande.

Som sista utväg körs nu regeringens justitieminister fram som huvudansvarig. Det draget är något av det mest avskyvärda avledningsförsök regeringen Löfvén står bakom under alla år. 

Landets justitieminister må vara vad som helst, men helt uppenbart är att justitieministern agerat i enlighet med statsministerns och partistyrelsens anda, önskemål och inriktning i samverkan med ett antal övriga riksdagsledamöter från olika politiska partier. 

Därutöver finns det anledning att närmare betrakta riksdagens agerande över det missförhållande som råder när individer är straffriförklarade inom landets gränser, under motiveringen brott mot mänskligheten kan inte bevisas.
Det argumentet beror uteslutande på juridiska förhalningar genomförda av regeringen Stefan Löfvén och partistyrelsen och tidigare regeringar.

En riksdag av anständighet och heder hade först varnat om samlat misstroendevotum mot regeringen och därefter genomfört och fällt regeringen.

Därmed är samtliga partier utom Sverigedemokraterna minst lika skyldiga till den förfärande utveckling som är för handen.

I Sverige av i dag finns enligt Säpo ca 150 identifierade IS företrädare, mörkertalet är förmodligen betydande i förhållande till Säpos normala strategiska uttalande. 

Därutöver finns det enligt trovärdiga källor tusentals radikaliserade individer med betydande sympatier för IS. En överhängande risk är att fraktioner av IS kommer för eller senare att utverka grovt våld inom landet med erfarenhet från grov våldsverkan och kunskaper i tillvägagångssätt och ledning. 

Det krävs inte särskilda utrustningar för att utöva kvalificerat våld i omfattande skala fördelat över stora ytor av landet.

Det är vad de svenska regeringarna och riksdagsledamöter under ca 10 år satt hela den svenska nationen under. 
  
Internationellt anses Sverige vara en betydande säkerhetsrisk för i främsta hand den egna nationen och därutöver angränsande nationer. 

Sverige betraktas internationellt som en betydande bas för terrorister på grund av det skydd och förmåner som regeringar medvetet står bakom.

Det hela beror uteslutande på den motvilja och motarbetande som finns inom regering och riksdag att följa såväl EU lagar och internationella lagar och som grund skapa nationella lagar.

Lagförslag som röstats ned, åsidosatts och förnekelsen av verkligheten i egenskap att skydda IS och närliggande organisationers verksamhet inom landet.

Ett antal verkande organisationer är terrorist stämplade internationellt och förbjudna. I Sverige hälsas de med välkomna till Sverige och bidragskarusellen körs i gång med full utdelning av svenska skattemedel.
 
Den övergripande frågan måste ställas, vad ligger bakom och varför?

Så långt Gunnar.

Folk vill hellre dö i terrordåd än kallas rasister. Fienden behöver inte ens sparka in dörren, den står vidöppen fylld med handhjärtan och välkomnande socialsekreterare, saft och bullar. Det är alltid mest synd om mördaren.

Vi måste alla förstå hur svårt han eller hon haft det i sin barndom.

Priset får vi alla betala, skriver Lennart Matikainen här.

Liberalernas försök att stigmatisera invandringskritik får motsatt effekt bland konservativa.

Utfrysningen leder till att nationalisternas dragningskraft ökar. Professor Eric Kaufmann, London-baserad forskare med fokus på invandring, etnicitet och populism, har väckt stor uppståndelse med sin bok ”Whiteshift”, om hur västvärldens majoritetsbefolkningar reagerar när de känner att positionerna hotas. Nu skriver han om utvecklingen i Sverige – exklusivt för Kvartal:

När rasistvapnet blir obrukbart

Avslutningsvis:

Det här är Stockholms socialborgarråd, Jan Jönsson (L), som ska styra upp alla IS-bödlar (äktheten i bilden kan inte garanteras, men med en liberal kan man vänta sig detta).

Känns det tryggt?

Rätt man på rätt plats?             Nyhetsmorgon i TV4 från 2016-06:


lördag 23 februari 2019

Om folkets makt - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka:

Folket skall forma framtiden men också bestämma om t ex traditioner etc skall fortleva på nationell nivå.

Sverige är i dag ingen fullvärdig demokrati. Denna är endast formell men har inte alltid varit det.

Från och med införandet av demokrati på tjugotalet fram tom Tage Erlanders regeringsperiod och i viss mån till Olof Palmes, men inte längre, kan man tala om en reell demokrati. 

Fram till denna tid förelades folket/medborgarna vid val de frågor som eftervalet skulle utgöra regeringens politik. Men efter Palme har det successivt skett en förändring som innebär att ytterst få betydelsefulla frågor föreläggs folket i val. 

De viktiga sådana som kan vara såväl positiva som negativa för medborgarna bestäms ensidigt av regeringen eller av regering och riksdag gemensamt. 

Men de har aldrig presenterats för folket vid valet och därmed förankrats hos medborgarna.

Det sägs att vårt statsskick är representativt. Vilket innebär att riksdagen/ledamöterna representerar folket. Men eftersom partierna inte redovisar de viktiga frågorna så att medborgarna kan uttrycka sin mening om dessa i val går det inte att tala om ett representativt system. Detta gör att det absolut inte går att betrakta Sverige som en reell demokrati. 

Vill vi ha en sådan måste politikerna förankra dem som på Tage Erlanders tid. Den som jag (är 87 år) alltid varit intresserad av politik och därför följt den från barnsben kan intyga att det var så. 

Det finns t ex från Erlanders tid ett flertal exempel på frågor som han medvetet senarelade för att folket skulle få säga sin mening i val.

Jag har länge tänkt skriva och belysa denna katastrofala utveckling för demokratin som varje historiker borde känna ansvar för att belysa.

Utöver politikernas brott mot demokratin har vi nu också fått en annan grupp som helt självsvåldigt går in och tar beslut över huvudet på medborgarna - tjänstemännen.

Det som fick mig att fatta pennan nu, i denna fråga är en ganska bagatellartad händelse. Men principiellt ändå mycket viktig.

Det gäller bilden på en muslimsk kvinna med schal med texten; "Välkommen till Gävle". Bilden finns uppsatt vid infarten till Gävle av kommunens kommunikationschef Johan Adolfsson. Hans kommentar till bilden är; "Vi ska inte skildra världen som den är idag, utan som vi vill att den ska se ut".  


Adolfsson är en av upphovsmännen till ”Bilder som förändrar". Fotografier av personer i Gävle som på olika sätt gjort positiva insatser i Gävle.

Det viktiga för mig är inte att bilden föreställer en muslimsk kvinna med schal eller vilken nationalitet hon hör hemma i. 

Nej vad jag menar är att det är principiellt viktigt att inte tjänstemän fattar beslut och utifrån den egna ideologin driver och beslutar i frågor som medborgarna ensidigt skall ha avgörandet i.

Därför är det inte - tjänstemän - som Johan Adolfsson som skall besluta om vilken policy som skall gälla i kommunala frågor genom att som i det här fallet självsvåldigt välja ut en person tydligt hemmahörande i en viss kulturkrets som välkommen till Gävle.

Sannolikt är det inte enbart motståndare till massinvandringen som reagerat mot detta utan det kan också vara personer med annan etnisk bakgrund som menar; "varför hon och inte jag?".

Att hon som en bland ett hundratal andra personer av olika etnicitet mm presenteras på olika platser i Gävle som varande värdefulla för Gävle p.g.a. sin gärning eller speciella insatser är däremot inte fel.  

Frågor som folket genom val eller folkomröstning ensidigt skall fälla avgörandet i kan såväl vara nationella som kommunala och röra sig om förutom de vanliga stora realpolitiska frågorna som skatter, försvar, rättsväsende, migration, välfärd, strategier, värderingar, men även om traditioners firande på nationell nivå etc.

De senare betydelselösa för vissa men viktiga för andra.

Exempel på sådana kan ju vara den omtalade bilden, men också firandet av traditioner som jul, påsk, Valborg, midsommar etc.

I dag har det blivit mer och mer vanligt att förskolor, kommunala tjänstemän m fl ensidigt fattar beslut om firande eller icke i sådana frågor.

Självklart skall alla frågor av betydelse för folket såväl känslomässiga/emotionella, som sådana vilka ligger till grund för realpolitiken som välfärd, försvar, rättssystem. migration etc avgöras av folket.

Helt enkelt frågor där en majoritet av folket berörs oavsett om de är för eller emot.

Ett sätt att återutveckla demokratin och göra den reell kan kanske vara att förbjuda tjänstemän att fatta ensidiga beslut i sådana frågor jag nämnt.

Beslut om att dessa frågor alltid skall underställas folket i val eller folkomröstning på kommunal eller nationell nivå skulle kanske kunna vara en början till en utvecklad demokrati där de stora och betydelsefulla frågorna slutligen avgörs av folket och inte som nu endast de i många fall betydelselösa.

Olle Ljungbeck, hanåsvägen 110, 80591 Gävle

tisdag 19 februari 2019

Om ett öppet brev till socialdemokraterna och riksdagsledamöterna Åsa Lindestam, Elin Lundgren, Patrik Lundqvist. - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka:

Med anledning av er artikel; Den politiska överenskommelsen ändrar inte vad vi är - socialdemokrater.

Eftersom ni försvarar Januariöverenskommelsen med påståendet att överenskommelsen inte ändrar på vad ni är - socialdemokrater, finns det ju även hos er själva tvivel på just detta. Att många medborgare tvivlar på det är ett faktum.

Och visst finns det fog för tvivel inte minst genom Stefan Löfvens undfallenhet och hans förhållningssätt till invandrarvåldet och mot kvinnors i dag utsatthet och otrygghet.

Eftersom Socialdemokraterna, SAP i dag i första hand är ett maktparti dvs att makten går före
ideologin kan detta inte ifrågasättas .

Inte minst Januariöverenskommelsen innebar ju att stora avsteg gjorts från grundideologin.

Stefan Löfvén har mer än någon annan partiordförande för SAP visat att SAP är genom honom berett till stora och viktiga avsteg från den grundideologi som Per Albin och Erlander stod för.

Inte minst gäller detta en så viktig fråga som jämställdhet mellan kvinnor och män och i detta
innefattar jag då trygghet för kvinnor, flickor att utan rädsla vistas på vilken plats de väljer att befinna sig på.

Detta har blivit verkligheten för svenska kvinnor sedan 2015 då SAP tog över regeringsmakten och Stefan Löfven blev statsminister.

Att behålla makten har han tydligare visat viktigare än att värna kvinnors jämställdhet och trygghet.

Det visade sig första gången då han vid besöket i Iran krävde att alla kvinnliga medföljande ministrar skulle bära schal!

För att säkra sin makt är SAP berett till stora eftergifter för landet Sverige och dess folk vad gäller trygghet och bibehållen välfärd.

I Skåne har det visat sig att en stor del av SAP.s ungdomsorganisation SSU med ledningens goda minne tagits över av extrema islamister så att dessa behärskar en stor del av denna organisation i landskapet.

Partiet accepterar sålunda extremister för att kunna behålla makten!

I dagarna gick tre kända invandrarkvinnor Gulan Avci, Amieh Kekabareh samt socialdemokraten Nalin Pekgul ut och anklagar SAP för att svika invandrarkvinnorna.

Många av dessa utsätts fortfarande som i sitt hemland för hedersvåld, barn- och tvångsgifte, könsstympning etc. Utan att SAP ingriper!

I Göteborg har lokala socialdemokratiska politiker med understöd av partiledningen avsatt
kommunalstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson därför att hon enligt partiet agerar mot just hedersvåld och extremism från invandrargrupper.

Många fler exempel kunde redovisas här. Hur salafister och andra extrema islamister hålls om ryggen av partiet. Och det är i bl a de här sammanhangen det framgår att makten är viktigast.

Genom att inte agera mot de mest radikala islamisterna räknar man att få stora grupper av anhängare till islam som partimedlemmar. Ändamålet helgar medlen skulle man kunna säga är SAP.s och Stefan Löfvéns moral.

Det som nu visat sig är ett tydligt tecken på att hellre tillåter SAP förtryck, hedersvåld, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning från extremister än att stävja detta och låta egna medlemmar för vilka moralen är viktigare än maktbegäret göra det av risken att förlora presumtiva medlemmar och därmed makten.

Ett exempel på detta är hanteringen av Ann-Sofie Hermansson, Göteborg, som genom sitt värnande av kvinnor/flickor agerat mot extremister som partiet stoppat av risk för att SAP förlorar valboskap framöver.

Och faktum kvarstår att många SAP - politiker kan gå långt i sin strävan att på det egna folkets bekostnad agera mot dessa för att vinna över invandrare till det egna partiet.

Själv har jag drabbats av detta. För ett år sedan när jag stod med min demonstrationsskylt utanför Nian på stortorget i Gävle fick jag erfara detta.

Då passerade en socialdemokratisk kvinnlig riksdagsledamot som läste skylten. Efter läsningen skyndade hon sig att dels falskeligen anmäla mig för polisen för och i lokaltidningen för hets mot folkgrupp.

Det hon emellertid inte visste var att samma skylt hade en gång tidigare anmälts av någon.

Såväl jag som skylten togs då om hand av polisen. Skyltens innehåll gick så långt som till
riksåklagaren. Denne meddelade mig efter några veckor att skylten inte innehöll något som stred mot yttrandefrihetsgrundlagen. Därför kunde jag hämta min skylt som jag därefter demonstrerat med flera gånger.

Att den socialdemokratiska riksdagsledamoten inte bad om ursäkt säger en del om hennes moral.

En mogen individ med moral hade givetvis bett mig om ursäkt för den falska och osanna anklagelsen. Men ett sådant agerande är kanske naturligt för det nya socialdemokratiska partiet?!

Jag vill med detta visa att en socialdemokratisk riksdagsledamot drar sig inte för att falskeligen anmäla en medborgare för hets mot folkgrupp i förhoppningen att hon då kan vinna sympati hos invandrare och därmed värva fler sådana till partiet.

Då väjer man varken för lögnen eller fäster vikt vid om dessa presumtiva medlemmar tillhör radikala grupper för vilka kvinnor inte har samma rättigheter som män. För övrigt kan jag nämna att jag mina 87 år till trots gått ostraffad genom livet.

Att Socialdemokraterna som regeringsparti med Stefan Löfvén som statsminister är skyldig till det invandrarvåld som är på väg att göra Sverige till en av de högst brottsbelastade länderna i världen och Sverige till ett av de otryggaste, framförallt för kvinnor och flickor är odiskutabelt.

Men sant är också att partiet i hopp om att kunna öka antalet medlemmar och därmed behålla makten inte endast överser med våldet utan också kastar ut de medlemmar- som är riktiga socialdemokrater - och därför reagerar mot kriminaliteten, våldet, extremismen, hedersvåldet och kvinnoförtrycket från invandrare.

Med ett långvarigt och aktivt medlemsskap i det socialdemokratiska partiet - som jag lämnat för ca 25 år sedan känner jag väl till socialdemokraternas grundideologi.

Att påstå att man fortfarande står fast vid denna är en uppenbar lögn. För de nämnda partiledarna var Sverige och dess folk viktigast.

Därför blev landet också det mest omtalade vad gäller välfärd, trygghet och strävan till jämlikhet mellan kvinnor och män.

I dag innebär den socialdemokratiska politiken motsatsen. Detta kommer att innebära att partiet kommer att gå tillbaka. För att förhindra detta tar man till vilka skamgrepp som helst. Ett av dessa är överseende mot allt det våld och otrygghet krimminella, religiösa och politiska extremister står för i vårt land.

Därför är inte partiet ideologiskt, moraliskt, humanistiskt som det en gång var. Era tvivel även om ni förnekar dem är sålunda något att ta på allvar.

Före valet drev såväl socialdemokraterna som vänstern att följande frågor inte var förhandlingsbara.

- Inga marknadshyror
- ingen vinst i välfärden
- ingen avskaffad värnskatt.

Med ett penndrag har Stefan Löfven gått globalisten Annie Lööf till mötes så det blir både marknadshyror, vinst i välfärden och avskaffad värnskatt. Allt för maktens skull.

Vad kommer då Jonas Sjöstedt och vänstern att göra? Sannolikt lägga ned vänsterns röster och då får Annie Lööf som hon vill.

Skall V kunna hindra det och i motsats till socialdemokratin låta ett nej vara ett nej måste de rösta emot Stefan Löfven som statsminister.

Men tror någon att Sjöstedt kommer att rösta nej? Inte jag.

Men i så fall har vänsterväljarna inget alternativ längre utan har i stället fått två nya borgerliga partier.

Sådan är politiken i dag. Ett nej är ett ja och ett ja är ett nej. 3 miljoner medborgare som hyr sina lägenheter kunde bli ett ganska framgångsrikt parti.

Alternativet är att rösta på ett part där ovanstående frågor inte är förhandlingsbara. Men finns det något sådant efter socialdemokraternas svek och sannolikt också efter vänsterns.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Läs också Olles förra gästinlägg Om den auktoritära statens kontroll genom ägarstyrd agendamedia - Gästinlägg 


lördag 16 februari 2019

Om den auktoritära statens kontroll genom ägarstyrd agendamedia - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka:

När en stor mediekoncern köper upp en annan mediekoncerns flertalet tidningar och inga röster hörs om detta hot mot yttrande- och åsiktsfriheten är ett sådant samhälle i tydligt förfall och demokratin hotad.  

Yttrandefrihet anses vara en förutsättning för ett demokratiskt statsskick. 

När en stor mediekoncern - Bonniers - köper upp en annan mediekoncerns flertalet tidningar - Mittmedia - och inga röster hörs om detta hot mot yttrande- och åsiktsfriheten är ett sådant samhälle i tydligt förfall och demokratin hotad. 

I en diktatur är det första som händer efter ett maktövertagande att tidningarna ställs under hård kontroll för att så småningom gå över i statlig ägo. De som eventuellt blir kvar i enskilt ägande censureras starkt och  diktaturens åsikter blir de enda som får spridas.

Sådana här transaktioner är tyvärr inget nytt. Sverige präglas åtminstone under de senaste 50 åren av en utveckling där ägarspridningen minskat och ett fåtal numera äger flertalet medier.

Om jag jämför ägarspridningen från min egen barndom och tonår (är 87 år) ingick ett ytterst fåtal tidningar i en koncern, utan varje dagstidning hade sin ägare.

Självklart innebar ett sådant förhållande en större nyansering av åsikter, synpunkter och samhällskritik men också ett starkare värn av demokratin.

Detta har sin motsats i dagens koncerntidningar där ofta en stor del av innehållet är gemensamt i alla. Även sådant som politiska åsikter etc.

I min barndom då fortfarande en stor del av befolkningen levde på "landet" fanns det oftast en socialdemokratisk, en bondeförbunds- och en högertidning i de olika landsdelarna. Gränserna mellan dessa tidningar var tydliga varför de framförallt på ett helt annat sätt än i dag speglade skiljelinjerna i politik och synen på
samhällets utveckling. 

Något jag saknar mycket i dag är de satiriska teckningarna som helt försvunnit i dagens snäll-ism, tycka syndom-ism och godhetssyndrom.

Dessa teckningar var många gånger minst lika påverkande som en skarp tunga. Utifrån detta perspektiv går det inte att förneka att tidningarna blivit torftigare, slätstrukna  med en rädsla för att beskriva och skildra verkligheten som den är. 

Att i dag benämna media som den tredje statsmakten är inte endast osanning utan ett stort skämt.

Jag hade häromdagen en insändare om politikernas lurendrejeri. Hur de lovar mycket men håller nästan intet.

Jag skrev;

Mytomani är en utbredd sjukdom hos politiker. Låt oss slippa konstatera detta när mandatperioden är slut. 

Det kan väl ha varit en liten överdrift att ta alla över en kam. För insändarredaktören var det dock tydligen inte sant utan för magstarkt, ironiskt, förlöjligande mm eftersom denne tog bort meningen.

Om mitt påstående inte är sant för 100 procent av politikerkåren så är den emellertid detta med råge när det rör sig om bl a landets statsminister. 

Jag har roat mig med att studera hur många av sina löften han infriat eller genomfört. Icke genomförda sådana ligger inte långt under 100 procent. Och då menar jag löften av betydelse. 

Självklart innebär tidningsmonopol en fara för demokratin, men självklart  också för andra samhällsviktiga funktioner och uppgifter som upprätthållande av rättsstaten, rättssystemet. Funktioner inom välfärdsstaten som skola, vård och omsorg riskerar självklart att inte bevakas på ett sådant sätt att dessa bibehålles på välfärdsstatens nivå.

Den främsta frågan nu och långt in i framtiden - migrationen/massinvandringen - kan pga av mediernas nästan totala brist på kritik av hur politikerna skött/sköter denna - få förödande konsekvenser. 

Nästan alla som utan att vara, vare sig rasister eller främlingsfientliga men kritiska mot massinvandringen, har stängts ute från i stort sett alla möjligheter att framföra sina åsikter hur riktiga och sanna de än är. 

Detta hade ju aldrig skett om vi haft samma ägarspridning bland medierna som fram till femtio- sextiotalet. 

Att trots att de ingår i tidningsmonopol, stötta många av dessa tidningar med skattepengar kan inte bero på annat än att makten/regeringen funnit att denna symbios gynnar den.

I dag kan man utan att tala osanning påstå att tidningsmonopolet håller usla regeringar om ryggen för egen vinnings skull. Därför borde ingen få äga mer än en tidning.

Med ett sådant förhållande hade Sverige i dag inte accepterat dagligt våld och kriminalitet i form av mord, våldtäkter, bränder av allmän och enskild egendom. En otrygghet för kvinnor/flickor varhelst de befinner sig - på hemväg från arbetet, från bion, i skolan etc etc, som nästan placerat oss i toppen på våldslistan.

Var finns ni alla politiker, "kulturpersonligheter", rättsvårdare etc etc som säger er stå för ett kultiverat, upplyst, demokratiskt samhälle? 

I dag har vi endast en formell demokrati. Sannolikt är en del av orsaken till detta att media har bildat symbios med makten. Träd fram nu ni politiker, "intellektuella", kulturpersonligheter, författare som en gång (det var länge sedan) socialdemokratins pionjärer när de  grundlade världens tryggaste välfärdssamhälle. 

Visa modet att tala klartext till dagens politiker vars målsättning om vi ser det resultat de åstadkommit de sista tjugo åren - istället för att som pionjärerna bygga upp nu håller på att rasera välfärds- och trygghetssamhället. 

Våga visa att den rasering av tryggheten i det svenska samhället är orsakad av importerade individer från kulturer med helt annan värdegrund än vår. Våga stå för och hävda att alla de som lönat oss med våld och otrygghet skall utvisas för alltid.

Ett land där sanningen om samhällets utveckling och politikernas svek mot folket - utan censur - får framföras av enskilda medborgare i medierna är en förutsättning om vi skall kunna tala om ett friskt och demokratiskt sådant. 

Med Bonniers köp av mittmedia har Sverige tagit ett stort steg mot den auktoritära staten där ett av dess redskap är just Medierna!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

fredag 1 februari 2019

Om krossandet av nationalstaten Sverige - Gästinlägg

Annika Gran Charmolu är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Det förra inlägget med titeln Om Sverige som pilotland i den Nya världsordningen hittar du här.

Idag sker dagligen brott mot rikets säkerhet från den politiska adelns sida. Ingen reagerar. Inte ens SÄPO som ansvarar för brott mot rikets säkerhet. Med bakgrund i Försvarsmakten som officer i 35 år så ser jag detta tydligt och har hyfsat bra kunskap om lagstiftningen, men som sagt ingen reagerar. Det får bara fortgå.

Jag ser också ständiga och återkommande brott mot grundlagen. Ingen reagerar.

Jag skrev om ett av alla grundlagsbrott här.

Vem skall svenskarna vända sig till när SÄPO, FM, och RPS är en del av problemet? Vilket rättssystem skall vi luta oss emot som medborgare när det svenska rättssystemet är genomkorrumperat?  Ni kommer väl ihåg Hilda och Ruben? Om inte, läs här.

Nu över till Annika:

Operation totalsabotage Sverige målsättning nationalstatens krossande - Globalisternas angrepp på Sverige - Varför allt det hemska sker.

Sveriges sårbarhet ökar för var dag som går- och man ökar på denna sårbarhet medvetet. En godtrogen befolkning påverkas alltmer men fråntas via MSM och public service möjligheten att se helheten gällande destruktionen.

Elberoendet ökar över tid och eltillgången är begränsad. En regnfattig sommar har drivit el-pris i höjden. Nu vill man från centralt håll att alla bilar ska drivas med el. Inget konkurrerande bränsle ska finnas. Om alla i Roslagen som i veckor stod utan el och mobilnät dessutom inte kunnat ladda ett elfordon hur katastrofalt utsatta hade de inte varit då?!

Om alla har eldrivna fordon och nödsituationer uppstår om elnätet ligger nere hur att nå sjukhus? Ska alla skaffa com-radio för att nå SOS? Hur många ambulanser kan bistå transport för de många utsatta? I tex glesbyggd där inte bilen är nog laddad blir man helt strandsatt- man kan inte ringa man kan inte åka.....

Se branden i Engelsberg 2014. En slags generalrepetition inför bränderna 2018. Jag var då branden utbröt på resande fot och rastade hunden i Fagersta. Det var snustorrt i markerna och i solen långt över 30 grader och blåste styv kuling. Något mer österut sågs jag det gigantiska brandmolnet från Engelsberg.

På tv rapporterade man om branden från Engelsberg. En skogsmaskin sade man vara orsaken. 

Jag följde påföljande dagars direktsända rapporter om branden. Man hade inga riktiga vattenbombande plan, men man avböjde det Ryska erbjudandet att omgående bistå med sina extremt effektiva vattenbombande plan. Istället lät man bränderna rasa och det tog dagar innan plan, mindre effektiva, från kontinenten nådde brandområdet.

Med andra ord lät man riskera människoliv och lät egendomar för miljard belopp gå upp i flammorna.


En utredning om brandförsvarets sårbarhet gjordes men denna gömdes undan, ingen åtgärder vidtogs alltså för att stärka beredskap och brandförsvar.

Istället la man miljoner på genusutredningar av brandförsvar. Inga vattenbombande plan köptes in.

Så var det dags igen 2018. Knastertorra marker. Uppgivna brandorsaker var åsknedslag, gnistbildning från tåg och skogsmaskiner. Vilka entreprenörer gällande skogsavverkning ger sig ut med skogsmaskiner med Engelsbergsbranden i färskt minne? Var det ens åska vid uppgivet tillfälle på platsen?

Kommunikationssystemet Rakel visade sig inte fungera. (Ett system som polisen klagat på sen år tillbaks, fö.) Många i brandförsvaret var hänvisade till privata mobiltelefoner.

Man bad inte om hjälp från Ryssland med sin armada av vattenbombande plan utan lät skogsarealer och egendomar för miljardsummor gå upp i rök för att invänta några få mindre vattenbombande plan från Italien.

På MSB hade man planerat tillsättande av Dan Eliasson som myndighetschef vilket skedde tidigt 2018. På våren 1samma år skickades broschyren "Om kriget eller krisen kommer" ut.

Där kunde man läsa att man som enskild individ är enskilt, privat ansvarig för sin beredskap i form av förnödenheter, sitt egna beredskapslager av mat etc i fjorton dagar. Det finns inga beredskapslager i Sverige från centralt håll till skillnad tex från våra nordiska grannländer.

Dan Eliasson är inte alls inkompetent. Han är tillsatt att utföra ett specifikt uppdrag och som enligt egen utsago teknokrat utför han detta uppdrag.

Han har varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan samt rikspolischef.

Hans uppdrag på alla dessa myndigheter har varit att i princip rasera dessa. Dessa myndigheter har via dysfunktion möjliggjort ett söndrande av Sverige. Ingen av dessa centrala organisationer har kunnat utvecklas på ett konstruktivt sätt utan snarare tvärt om. Alla som har verkat i konstruktiv anda har tystats och trängts bort.

Man kan säga att Danielsson är extremt effektiv att fullfölja sitt uppdrag för att söndra och försvaga samhällsbärande myndigheter. Han är en effektiv grindvakt i globalist-agendans tjänst vars mål är att krossa nationalstaten Sverige på sikt.

Högst troligt är att vi har än fler storbränder att vänta med samma låga nivå på beredskap.

Man må skrika sig hes om konsekvensanalyser, hotbilder och utredningar men de lyser med sin frånvaro från myndighetshåll. Det är inte meningen att åtgärder och förbättringar ska komma till stånd. Samhällsplanering och beredskap är numera synonymt med samhällssöndrande!!!!

Som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är Dan Eliasson garanten för att Sveriges sårbarhet tvärtom ska öka som den grindvakt han är.

I hotbilden som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har skyldighet att kartlägga, för att i förlängningen begränsa samhällets sårbarhet, är telekommunikation och elförsörjning.

För några år sedan var det angrepp och sabotage mot mobilmaster i Sverige. Häromdagen var det bombangrepp mot en elstation av central betydelse för huvudstadsregionens elförsörjning. Det blev några blänkare i nyhetsmedia. Ingen uppföljning, inga utredningar har presenterats för allmänheten! Man låter med andra ord påskina att det inte finns någon anledning till oro och att bry sig.

Då allt mer av Sveriges infrastruktur ska vara beroende av el blir elen den avgörande mest sårbara kärnan för Sverige. Någon hävdade att enkom två el-knytpunkter i Sverige behöver slås ut för att Sverige ska förlamas.!?!

En stor del av Dalarna stod utan el för några år sedan. Roslagen fick stå utan el och fungerande elmaster i veckor.

Ingenting utreds och presenteras för allmänheten! Inga åtgärder presenteras! Ingen proaktivitet från myndighetsansvariga!

I dagarna kommer rapporter om att elförsörjningen inte kan tryggas. Elen räcker inte till. Samtidigt bygger Amazon, ett bolag med långt större globalistiska aspirationer än någonsin Ikea extremt elslukande datacenters i Katrineholm, Eskilstuna och Västerås. (Facebook har sitt datacenter i norra Sverige.) 

Inte nog med att detaljhandel och andra företags slås ut i Amazons kölvatten, man bereder i stort sett inga arbeten. Verksamheten är starkt automatiserad vid  lagerlokaler. De få arbeten som bereds är med dåliga villkor.

Dessutom belastas elnäten hårt och nyetablering och expansion försvåras för industrier. För elkonsumenter privat så innebär det högre elpriser och nätavgifter. Ökad efterfrågan innebär alltid prishöjningar på den numera avreglerade elmarknaden.

Kärnkraft och biobränsle kraftverk har man från flertalet svenska politiska partier för avsikt att avveckla och i enlighet med klimatavtal hårdbeskatta. Vilket innebär än högre el-priser.

Samtidigt har man målet att hela fordonsparken i Sverige ska övergå från fossila bränslen till eldrivet. Detta utan en kritisk analytisk konsekvensanalys gällande individens och samhällets sårbarhet.

Denna omställning leder till ökad sårbarhet även för rikets säkerhet. Men ingen riktigt lyfter frågan och framförallt MSB som är ansvariga för detta område är tysta. Dvs inga nödvändiga åtgärder planerade.

Utöver att då elmotorer ska stå som enda alternativ utan konkurrens för privatpersoner att färdas i egna fordon kan bilisten bli drabbad av brist på el dvs skyhöga el-priser och vad värre är att individen kan bli vid strandsatt vid elavbrott. Det gäller även de inom civilförsvar och räddningstjänst.

Havererar el-nät så havererar mobilnät och Sverige och svenskarna står värnlösa!

Så vad är då konsekvensen, planen och målen och den yttersta målsättningen?

Det kan du lätt ta reda på genom att läsa om FN Agenda 2030. Läs här och här. Regeringen har på sina hemsidor uppgivit att man har ställt in målet att man ska vara i frontlinjen och vara den första nationen på jorden att implementera denna plan och nå målet formulerat i Agenda 2030. 

FN Agenda 2030 är globalisternas FN's plan på det globala Utopia. Läs här.

Alla ska bo i städer. Privat ägande ska kraftigt begränsas. Konsumtion av varor och tjänster ska regleras från centralt håll.

All konsumtion kommer ske i en "energivaluta". Du får lön i en viss energimängd som du kan konsumera för. Från centralt prisätter man olika varor och tjänsters förbrukningsvärde i energimängd. 

Det kan komma innebära att tex el slags tilldelas per person.  Det kan få till konsekvens att individers rörelsefrihet begränsas kraftigt, den kan kontrolleras och regleras.

Elbilen blir ens övervakare i det totalreglerade Agenda 2030.

Just 2030 är året man ska ha detta implementerat i Sverige.

För att realisera sitt framtida globalistiska Utopia måste en söndring av det tidigare samhället och nationen komma till stånd fullständigt för att människor ska förstå nödvändigheten av denna nya samhällsordning.

Det vill säga en total kollaps av Sverige. Att skappa den ultimata sårbarheten för att bryta ner samhällskroppen.

Nationen Sverige är utsatt för asymmetrisk krigföring. Angripare är globalistregimen. Den är den svenska politikeradeln lierad med. Angreppet kommer således inifrån riket mot befolkningen. De avlönas av medborgarna sjukt nog.

Eliasson fick uppdrag att söndra berörda myndigheter för att bereda framgång för vapensystemet massmigration.

Regeringen fullföljer med FN's global impact -migrationsavtalet. (Bilderberg/globalist-lakej neoliberala centerns Annie Lööf bidrar till massanhörigmigration).


Svenska politikeradeln är framgångsrika med att nå sitt mål. Samhällskroppen rasar sakta och säkert ihop. Man har kunnat dupera de godtrogna tillitsfulla medborgarna i åratals.

Man satsar allt på att nå fram till Agenda 2030-utopin. Man offrar helt cyniskt individers liv, trygghet och hälsa.

Den fascistiska totalitära globalismen kommer tillintetgöra och krossa nationen Sverige och dess befolkning.

Så långt Annika.

Jag släpper också in en anonym skribent upphittad på Facebook som har förstått vad det handlar om:

”Bilderberg-Annie utsätts för hatdrev. Är någon förvånad?

Jag är mer förvånad att människor inte är mer förbannade. Över hur denna samhällsomstörtande regering fått komma till makten ännu en gång.

Det vi nu kommer att få bevittna är ett synnerligen målinriktat arbete för att fullfölja Agenda 2030. Ett samhälle som kommer att försvåra livet för människor avsevärt. 

Bilar skall bara vara en ynnest för de bättre bemedlade. Många småföretagare kommer aldrig att klara kraven och de pålagor som står för dörren. 

Att resa med flyg kommer inte heller att kunna vara en självklarhet för många. När man lägger ihop alla nya skatter och andra pålagor som kommer att införas har många med nöd och näppe endast råd att bo. Om ens det. 

Hyror kommer att höjas. Det är redan på gång. Att hyra en trea i Solna eller Sollentuna med ordinär standard ligger på 12-15000 kronor idag. De som kan kommer att låna pengar för att köpa sitt boende. Detta är också politikernas mål. 

Att flytta ut från städerna skall vara en omöjlighet. Inga arbetstillfällen och de allt högre bilkostnaderna kommer att omöjliggöra detta. 

Stora delar av naturen kommer att stängas av. 

Utöver detta skall Sverige hårdlansera "klimatflyktingar", anhöriginvandring och flyktingar utan asylskäl men med ömmande skäl. Vi skall importera sjuka människor som behöver högkvalificerad sjukvård.

Idag får vi inte själva tillgång till denna vård i den omfattning som vi skulle behöva. Men med Annie Lööf som kravställare kommer allt detta att gå igenom. 

Annie Lööf stod i riksdagen och anklagade Jimmie Åkesson för att han inte tycker om människor från andra länder. Om jag varit Jimmie Åkesson hade jag svarat att "det är skillnad på sympatikänslor för andra människor och ett rent folkutbyte". 

Annie Lööf och hennes väljare har mer sympati för folk från andra länder. Rasismen mot vita är alltmer uppenbar från hennes läger. Jag har ingen medkänsla för Annie Lööf. Hon är en demon i mitt tycke".

Behöver du läsa på om FN Agenda 2030s plan för att utrota oss alla, Kalergiplanen, kan du läsa här.

Det är dags för en global folkresning mot globalisterna och deras lakejer inom politiken och i media. Det är dom eller vi. Det räcker inte längre med att skriva. De har förklarat krig mot oss alla, det är dags att slå tillbaka.