söndag 30 december 2018

Om Torbjörn Jerlerup - svensk socialdemokrat med rätt att hata


Ni som följer min blogg känner till sanningen om den satanistiska socialismen som liksom kommunismen och nationalsocialismen är sprungen ur den sataniska religionen Talmudisk Judendom som adopterades av det oerhört grymma krigarfolket Khazarerna av politiska skäl ca år 700. Läs här.


Ni som kanske önskar en introduktion om denna ondska, läs detta inlägg om socialismen och detta inlägg om Frankfurtskolan..

Det enda företrädare för socialismen kan är att ljuga och hata vilket inte är så konstigt då deras uppdragsgivare är Lucifer.

Socialdemokratin har många ondskefulla personer inom sin sekt, och som bekant saknar de egen politik utan nöjer sig med att arbeta för en totalitär marxistisk världsregering med säte i FN (därav titeln på förra inlägget - Om socialismen som navet för den nya världsordningen).

FN är som bekant inget annat än en hatgrupp mot den västerländska civilisationen, också den med rötter i Talmudisk Judendom (liksom EU). Läs här. Av denna anledning är det fullt naturligt att sossar vurmar för FN och deras omtalade migrationsvtal.

Torbjörn Jerlerup (även kallad "ölandstoken" i sociala medier) är en känd socialdemokratisk näthatare. I morse hittade jag en artikel om mig med titeln "Mikael Hagenbo: svensk överstelöjtnant med rätt att gilla Hitler?" som fick mig att skratta hjärtligt.

Även på LinkedIn sprids samma hatmeddelande om mig av en person som heter Jesper Songer.


Självklart är den skriven med syftet att smutskasta mig och få mig avskedad från mitt jobb. Näthataren Jerlerup har dock gjort sin research dåligt och bevisar att han inte vet ett skvatt om mig.

Han kallar mig "en av de mest öppna antisemitiska aktörerna i svenska bloggosfären" vilket då jag tar som en hederstitel då det som kallas "antisemitism" egentligen handlar om antisatanism. Den judiske hedersmannen Dr. Henry Makow förklarar varför i denna artikel:

Anti-Semitism today is what blasphemy used to be. 

Have Jews replaced God? This is the essence of the NWO. A one-thousand-year reign of darkness is descending. Judaism is a satanic cult which replaces God with his "Chosen" i.e. the Masonic Jewish central bankers. 

Modern "cult-ure" is a Jewish solipsism based on the rejection of spiritual absolutes  ( i.e. Truth, Beauty, Justice, Love = God.)  

The banksters supplant God and recreate reality, inverting morality and nature to achieve total control. 

Anti-Semitism is a natural reaction that Jews should also embrace. It is anti-Satanism. If you're not wary of those Jews (and Gentile Freemason Satanists) who advance the banker agenda, you're simply uninformed. 

Disclaimer--Anti-Semitism is treated as though it were synonymous with genocide. It is not. No one is advocating or condoning genocide. Anti-Semitism is legitimate resistance to a pernicious political and social, occult agenda. Jews are victims of this agenda too. In a satanic cult, everyone is a victim. It's hell on earth.

Not all Jews are the same. Some like myself are opposed to the gradual enslavement of humanity and triumph of Satanism. 

"Hate" these days often is hatred of evil. Shouldn't we encourage and praise those who hate evil? What is happening to us? 


We're being dragged into a swamp by a demonic spirit.

Nu spelar det ju ingen roll vad näthatare Jerlerup kallar mig. Jag vet vad jag är, jag är en andedöpt kristen som hatar synd och ondska lika mycket som min Herre Jesus Kristus gör.

Jag avskyr Talmudisk Judendom lika mycket som jag avskyr andra religioner som t.ex. islam och katolicism. Alla religioner är sataniska då de förnekar vår Herre Jesus Kristus som dog för vår skull, bl.a. för att ersätta Moses lag med Guds nåd (grace).

Religioner håller fast vid lagen, trots att Jesus upphävde den, då den används av religiösa för att kontrollera och hota människor.

Näthatare Jerlerup skriver: Men när han befinner sig bland vänner, som i ryska vk.com, säger han öppet att han anser att judarna är fienderna och bryr sig inte om omskrivningarna om khazarjudar.

Som referens har han mitt inlägg på VK:

Ingenstans i mitt inlägg säger jag att "judarna är fienderna" utan istället berättar jag sanningen om Talmudisk Judendom (som är en satanistisk religion).

Texten är förresten intro till detta inlägg med titeln Om Sveriges (och Västeuropas) utstakade väg mot stupet.

Judar är människor och definitivt är inte alla satanister vilket Dr. Henry Makow och hans judiska källor är bevis på. Som kristen är det självklart att älska alla människor lika mycket precis som Jesus gör.

Nåväl, den s.k. "misshandelsdomen" som jag tvingades acceptera trots att jag anser mig vara oskyldig har jag skrivit om så många gånger på min blogg om så den avstår jag att vidare kommentera. Den berör inte heller mig utan den person med samma namn som mig som begravdes 2017-01-29.

Den mest spektakulära lögnen av alla är denna:

I övrigt noterar jag att Hagenbo numera ingår i en ny s.k. thinkthank, Projekta AB, där även nazianstuckna Jennifer Black och Bulan Tägtlund som varit och ev ännu är Blacks pojkvän, som ledde Soldiers of Odin, ingår. 

Jag har ingen aning om vad han svamlar om och kan någon upplysa mig om vad Projekta AB är så vore jag tacksam, för jag har ingen aning. Skriv i kommentarsfältet.

Då jag läser Bibeln minst en timma om dagen och lever efter den så avslutar jag med att citera Romans 12:21 New International Version (NIV):

21 Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Jag förlåter därför lögnarna i Facebookgruppen "Vi avslöjar rasismen", Jesper Songer och Torbjörn Jerlerup för de lögner de skriver om mig. Istället välsignar jag dem i Jesus namn! Amen!