tisdag 18 september 2018

Om förnekarna och ännu en polisanmälan av Stefan Löfvén - Gästinlägg

Förnekarna!

Till de stora humanisterna och medmänsklighetens banerförare Stefan Löfvén, Annie Lööf, Ebba Busch Thor, Jan Björklund, Ulf Fredriksson, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin och Isabella Lövin.

För kännedom till värnaren av Sverige, dess medborgare och kultur Jimmie Åkesson.

I går tvingades jag på nytt skjutsa min hustru till akuten i Gävle efter att era afrikanska medicinmän - som skulle berika vår sjukvård -  i stället är en riskfaktor som bla a vi nu fått erfara.

Jag håller inte längre något för orimligt vad ni kan göra för att lura medborgarna att invandringen är en tillgång, i stället för en katastrof, i er strävan  att dölja massinvandringens förstörelse av vårt land.

Med en cynism som saknar motstycke placerar ni medicinmän från djunglerna på svenska hälsocentraler med förhoppningen att de svenska medborgarna skall tro att dessa är en tillgång och räddning för svensk sjukvård.

Om detta skulle lyckas hoppas ni därmed få mindre kritik för förstörelsen av Sverige.

Sannolikt är det så. Men jag fick också av en person (också i åttioårsåldern), som i sjukvården drabbats av samma katastrof som vi, - pga okunskap från era  medicinmän från djungeln och därför nu ligger svårt sjuk på lasarettet - en trolig vidareutveckling av er strategi.

Han menar helt enkelt att i denna strategi ingår också att få ner kostnaderna i statsbudgeten och därmed klara de enorma invandringskostnaderna.

Han ansåg helt enkelt att er strategi är att skenbart ge medborgarna en föreställning om att de afrikanska medicinmännen räddar sjukvården, men att de i stället räddar statsbudgeten, genom att så många pensionärer kommer att avlida av dessa medicinmäns bristande kunskaper och därmed feldiagnosticering. (Har själv anmält vår felbehandling till IVO).

Med den cynism och hänsynslöshet ni visar mot alla mördade, våldtagna, terroriserade etc svenska medborgare håller jag inte hans teorier för osannolika.

Hur ni kan hålla på och trakassera Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson med hänsyn till hur ni förstört Sverige är självklart oförklarligt.

Men så träffade jag en psykolog häromdagen, som kom med en förklaring. Eftersom jag själv studerat psykologi och i ett stort antal år varit såväl personalrekryterare som personaldirektör har jag en ganska stor erfarenhet hur människor i vissa situationer kan reagera helt irrelevant när de agerat på ett sätt som de vill dölja eller inte erkänna.

Hon talade om hur vissa människor kan förneka grova brott pga moraliska defekter.

De förnekar all skuld. Hennes resonemang stämmer ju väldigt väl på er.

En moralisk frisk människa kan nämligen inte menade hon, som ni, ställa er helt oansvariga till den enorma katastrof ni vållat Sveriges medborgare i form av mord, våldtäkter, terror och en ständig ångest för Sveriges kvinnor, flickor att vistas ute utan beskydd. Till detta kommer den enorma förstörelsen av materiell egendom.

Hon menade att den cynism ni visar dessa människor är oförenlig hos en känslomässigt frisk människa.

Den påminner mer om en Stalins och Hitlers känsloliv. Den medmänsklighet ni påstår er utöva genom att släppa in hundratusentals utomeuropeiska invånare som fritt får våldföra sig på landets egna invånare avfärdar hon med att det endast varit ett sätt att själva framstå som goda.

Era handlingar har inte det minsta med godhet och medmänsklighet att göra utan är helt och hållet ett sätt att förhärliga er själva. Därför menade hon att tiden kommer att fälla er som de missdådare ni är.

Sannolikt dröjer inte detta så långt som till nästa val eftersom våldet mot den inhemska befolkningen ökar hela tiden och konsekvenserna av er invandringspolitik hela tiden förvärras.

Självklart är inte Stefan Löfvén och Annie Lööf några goda människor. De är renodlade maktmänniskor, som kan gå över lik för att nå sina mål, ja det gäller för övrigt er andra också.

Maktlystnaden i förening med fegheten gör er till Sveriges farligaste människor.

När det gäller fegheten så intar Jan Björklund en tätposition. När han exercerade och övade rekryter som militärt befäl en gång i tiden var hans stridsrop; "Visa nu era stridskukar"!

Men när det blir tal om avveckling av religiösa friskolor som förstör livet för flickor vågar han inte visa sin stridskuk utan nöjer sig med att förbjuda nya sådana och låta flickorna i de kvarblivna skolorna få ett förstört liv.

Den typen av människa representerar ni alla sju.

Men trots dagens situation är jag hoppfull. Rättvisan kommer att hinna ifatt er. Det har den gjort de senaste hundra åren beträffande i stort sett alla de skurkar som gjort sitt folk illa. Hade vi i dag haft medier som inte ensidigt tjänat makten hade ni fallit för länge sedan.

Men eftersom vi får fler och fler sanningssägare så blir er situation allt omöjligare och ni kommer inom mindre en tioårsperiod att falla på eget grepp.

Och då blir inte straffen några tidningsrubriker utan något helt annat. Ja det är inte heller uteslutet att det kommer att finnas medborgare som tar lagen i egna händer. Detta hände inte för så länge sedan i fd kommunistiska stater.


Olle Lungbeck är också tillbaka med ännu en polisanmälan:

Till polismyndigheten.

Anmälan av statsminister Stefan Löfven för kränkning av mig och min hustru.

Jag anmäler härmed statsminister Stefan Löfven för grov kränkning av mig och min hustru. 

Det går nästan inte en dag utan att Stefan Löfvén riktar grova och osanna anklagelser om rasism och främlingsfientlighet etc etc mot Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. Eftersom vi såväl röstat på partiet samt är medlemmar i detta och hans kränkningar är generella är de också riktade mot oss. Men därutöver har massinvandringens konsekvenser också drabbat oss individuellt. 

Att hans anklagelser är osanna konstuktioner kan nu fler och fler medborgare bevisa eftersom de drabbats av de katastrofer och lidande som Jimmie Åkesson länge varnat för som en konsekvens av en fullständigt ansvarslös och galen invandringspolitik. 

Eftersom Stefan Löfvéns kritik är osann och generell drabbar den även oss genom att han påstår att det lidande Jimmie Åkesson varnat för och som nu drabbar tiotusentals medborgare skulle vara utslag av rasism och främlingsfientlighet när det i verkligheten är reella händelser av såväl brottslig karaktär som förstörelse av det trygga samhälle vi levt i fram till massinvandringen.

I vårt fall har bl a anställningen av okunniga utomeuropeiska "läkare" i sjukvården orsakat oreparerbara skador som tom varit livshotande. 

Löfvéns generalisering och primitiva utfall vittnar om en obildning och karaktärslöshet som ger associationer till såväl Hitler som Stalins agerande mot oliktänkande. 

I det här fallet drabbar det urskiljningslöst dem som delar SD.s åsikter men är såväl goda demokrater som humanister. En statsminister som handlar så mot sitt folk måste bestraffas. 

Det min hustru drabbats av beror helt och hållet på en urskiljningslös invandringspolitik. 

En individ - Stefan Löfvén - som gjort världens tryggaste land för kvinnor till det mest otrygga, som låter mord, våldtäkter, terror och materiell förstörelse från de som han utan folkets medgivande släppt in i vårt land stadigt öka, skall inte ostraffat få kränka de som drabbats för att de tillhör ett parti som ständigt varnat för detta. 

Denne individ skall i ett land som påstår sig vara en rättsstat ställas inför domstol såväl för massinvandringen men också för att han kränker över en miljon människor varav ett stort antal fått betala dyrt både med liv och hälsa och ett förstört sådant för resten av sitt liv. 

Ett flertal har i betydligt högre grad än Löfven arbetat för demokrati och humanism medan han under sin korta tid vid makten hunnit rasera vad tidigare generationer byggt upp av demokrati, trygghet och välfärd. Inte minst de äldre.

Denne individ har förorsakat Sverige och dess folk mer ekonomisk förstörelse och lidande än någon annan i historien genom sin skuld till massinvandringskatastrofen. 

Varje ansvarsmedveten medborgare måste därför verka för att denne man straffas med livstids fängelse så enorm är hans skuld. Jag och min hustru är 86 resp 81 år. 

Jag gick ut i arbete vid femton. Nu får vi pga Stefan Löfvén en förstörd hälsa på vår ålderdom från att varit osedvanligt friska.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle