fredag 3 augusti 2018

Om det vänsterliberala dårhuset Sverige - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ännu en betraktelse över det vänsterliberala dårhuset Sverige. Över till Olle:

Efter att ha sett Sverigedemokraternas (SD) film om det socialdemokratiska partiets agerande under 1920 - 50-talet är det inte utan att jag känner en rysning eftersom partiets dåtida cynism och hänsynslöshet så tydligt återspeglar vad det svenska folket nu är utsatta för till följd av en helt oansvarig massinvandring.

Det är skrämmande hur partiet i dag uppvisar samma cyniska och samvetslösa agerande mot dem som utsätts för våld från de invandrare, partiet tänker sig som framtida väljare.

I stället för att infånga, bestraffa och därefter utvisa alla som begått brott där fängelsestraff är minimum visar man en tolerans som är en kränkning mot rättssamhället.

Då förstår man hur Stefan Löfvén men också övriga ledare inom sjuklövern kan - i stället för att bekämpa - ha överseende och tillåta det våld i form av mord, våldtäkter, rån, sexuell terror, könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, hedersrelaterat våld, parallellsamhällen/klansamhällen, klädselattribut som kränker kvinnor/flickor, materiell förstörelse av allmän och privat egendom etc.

I stället för att kraftfullt bekämpa islams samhällsnedbrytande krafter får dessa  allt mer fäste i vårt land. Ja så omfattande att en stor del av våra förorter i dag styrs av värderingar hämtade från koranen och sharia. Det är ingen tvekan om vilka sossarna ser som sina viktigaste väljare i sin iver att islamisera Sverige. Denna bild är enligt uppgift på Facebook från Eskilstuna 2018-08-02. Bilden är ett montage (fejk), men ändå en perfekt illustration för sossarnas islamiseringspolitik.


Dessa handlingar som är resultatet av en urskiljningslös och oplanerad massinvandring har inneburit att sjuklöverpartierna skadat sitt land och folk på ett sätt som raserat välfärdssamhället, förstört tryggheten, gjort kvinnorna i stort sett fredlösa för invandrade illgärningsmän, gjort mord, våldtäkter, rån skjutningar och förstörelse av privat och allmän egendom till dagliga händelser. Men detta är inte nog.

Den fruktansvärda brist på handlingskraft, framförhållning, politisk hederlighet och ansvarstagande har lett till  dagens oreparerbara skador för vårt land och folk.

Men katastroferna är inte slut.

Säpo räknar med att det finns flera tusen salafister, jihadister, islamister som vilken dag som helst kan orsaka fruktansvärda terrorhandlingar. Trots detta låter sjuklövern dem gå fria! Vad har Du Svensson för försvar för ditt val av något av dessa partier när de nämnda illgärningsmännen slår till med full kraft mot t ex ett dagis eller annat?

Alliansen kunde redan 2014 tagit över regeringsmakten men gjorde det inte.

Detta strider mot grundlagen där det står; "att regeringen skall ha en majoritet bakom sig för att kunna regera".

Så när Alliansen skyller ifrån sig och anklagar de rödgröna för katastrofen så är de själva lika skyldiga.

För hade de velat en annan politik för att rädda Sverige hade de kunnat kasta ut de rödgröna och själv tagit över regeringsmakten. De har därmed i praktiken stött rödklöverns raserande av Sverige.

Varför skulle det bli en annan politik om De tar över efter valet?


De har ju hela tiden sanktionerat de rödgrönas politik trots att de kunnat föra en helt annan, som gynnat oss medborgare. De är därför inte endast medskyldiga till massinvandringskatastrofen utan också till Trafikverkets haveri, men också till att skogsbränderna inte stoppades i tid, liksom konsekvenserna av dagens skördekatastrof.

Inget av sjuklöverpartierna har haft den framförhållning som borde varit självklar med hänsyn till att sådant hänt tidigare.

I stället för att stärka brandförsvaret efter bränderna i Västmanland har man  avvecklat resurser och minskat beredskapen.

Skördekatastrofen är till stora delar självförvållad. Självklart kunde man inget göra åt sommarens torka. Men i stället för att betala storbönderna miljontals kronor för att de på uppdrag av EU lägger tiotusental god åkerjord i träda skulle dessa marker odlats.

Vi är många som i flera är krävt att Sverige skall vara självförsörjande på baslivsmedel men också ha en så stor odling av dessa grödor att man har reserver för minst ett år.

Det mest karakteristiska epitetet borde för deras del vara; "sömngångare".

Som framgår av ovanstående kan en ansvarsmedveten och förnuftig medborgare inte lägga sin röst på de Rödgröna om de vill värna om ett tryggt samhälle som Sverige var före massinvandringskatastrofen.

Här är några exempel på hur fel det är att ge sin röst till något av allianspartierna.

Ulf Kristersson: Om våldtäkterna och övriga våldet; "Exakt varför de ökar vet jag inte! Den grova brottsligheten och våldtäkterna är här för att stanna"!

Sagt i januari av en person som aspirerar på att bli statsminister. Som genom detta uttalande visat sin totala uppgivenhet och bristande handlingskraft.

Annie Lööf: Trots en jur kand och med aspirationer på att bli minister respekterar hon varken grundlagen eller allmän lag genom att rösta igenom Gymnasielagen som såväl Lagrådet som ett antal domstolar dömt ut.

Därtill hennes fullt allvarligt menade uttalande att Sverige kan ta emot 35 miljoner invandrare.


Men också att vi i dagens situation skall släppa in inte endast närmast anhöriga som föräldrar och syskon utan längre avlägsna släktingar! Läs här.

Jan Björklund: Sin feghet visar han när han anser att vi skall förbjuda nyetablering av religiösa skolor men låta de nuvarande vara kvar. Läs här. Egentligen samma cynism som sossarna genom att han offrar unga flickor i de kvarvarande religiösa skolorna av ren feghet. Dessutom och inte minst allvarligt. Han har förstört den svenska skolan.

Ebba Bush Thor: Egentligen den minst farliga men hon vill inte förbjuda de religiösa friskolorna som hindrar integration i det svenska samhället och förstör livet för de flickor som tvingas gå i dessa.

Gemensamt för dessa fyra är att de passivt åser hur Sverige förvandlas från ett sammanhållet och enat land till ett samhälle där islam får mer och mer inflytande som till slut resulterar i två rättssystem och slutligen inbördeskrig.

De gör detta kallt och cyniskt trots att de med hjälp av SD kan förvandla dagens katastrof till nytt hopp för svenska folket, om ett samhälle där välfärd och trygghet åter skall bli verklighet.

Dagligen ser vi hur regeringen med stöd av alliansen så gott som på alla områden undergräver Sveriges förutsättningar att vara ett gott och tryggt land.

Nu senast har man av USA upphandlat ett för tiotals år sedan föråldrat luftvapensystem benämnt patriot. Läs här.

Detta visar självklart inte på att man i första hand sett till svenska folkets trygghet utan det har skett av rena vänförhållanden med USA och NATO. Om det nu vore så illa som man påstår att Ryssland är ett hot mot vårt land skulle man ju inte köpa ett vapen som detta land slår ut på en halvtimme. Men faktum är att köpet grundas helt och hållet på ett vänskapsförhållande och inte realism.

Du som tänker lägga din röst på något av sjuklöverpartierna (SAP, MP, V, M,C, L och Kd) den 9 september är väl medveten om att dessa partier skadat Sverige och medborgarna så katastrofalt i nutid och för framtiden som ingen annan regim före dem.

Den cynism och det människoförakt som SD redovisar hos socialdemokraterna mot sitt eget folk, i sin film kan vi också återfinna hos flertalet av sjuklöverpartierna.

Därför finns det ingen anledning att tro att dessa i dag skulle värna mer om dagens svenska folk än socialdemokraterna.

Med alliansen vid makten kommer förstörelsen och våldet mot svenska folket att inte endast öka utan liksom beträffande socialdemokraterna att accelerera.

Som ett observandum kan nämnas att Centern var det parti som också hade rasism inskrivit i sitt partiprogram. Partiet hette då Bondeförbundet.

Högern var inte "sämre". De ”tvingades” utesluta sitt ungdomsförbund SNU 1934 eftersom det var så starkt nazistinfluerat.

När man hör Stefan Löfven inte vilja samarbeta med SD för påstådd rasism etc blir man något förvånad. Socialdemokraterna har i årtionden samarbetat med V (kommunisterna) trots att partiets partiledare alltsedan Lars Ohly och bakåt gett tydliga och öppna uttryck för sina starka sympatier för bland annat Lenin och Stalin!

Sjöstedt är mer slipad och har därför inte röjt sig som de tidigare.

Sjuklöverpartiernas bekännelse till västerländsk demokrati fick sig en allvarlig törn för något år sedan då dessa partier slöt decemberöverenskommelsen, som satte en av demokratins hörnpelare ur spel.

Decemberöverenskommelsen upphävde nämligen parlamentarismen som står inskriven i vår grundlag.

Endast Sverigedemokraterna stod fast vid grundlagen och vägrade kompromissa! Så i detta handlade sjuklövern helt i strid med vår viktigaste lag och därmed demokratin.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110 80591 Gävle

Slutligen, en kvinna som heter Åsa skriver:

NSDAP eller SAP?

Svårt att avgöra. Tyska nazistiska NSDAP under 1900-talet skiljer sig inte mycket från dåtidens Socialdemokrati. 

Men det framstår som glasklart var NMR fått sitt tankegods ifrån.

SD har genom sin nyutkomna dokumentär samlat ihop varenda litet grand av skit som kastats mot dem från sossarnas håll under åren, lagt det på ett lastbilsflak och nu tömt hela stora skitlasset över SAP - 1 månad innan valet.

It ain't pretty.

Men. Som historiskt dokument synnerligen intressant. Det är inget vi eller våra barn har fått eller kommer få läsa om i skolan. Jag ska försöka förmå mina barn att se den som en del av den historiska allmänbildning jag försöker förmå dem att skaffa. För den är även en del av svensk historia.

Med det sagt så hoppas jag att denna dokumentär kan generera nånting positivt i den politiska debatten. Att den kan få stopp på pajkastningen. För de partier som har ett fläckfritt förflutet är extremt lätträknade och borde rendera till självrannsakan och eftertanke innan man kastar skit mot andra.


Men synnerligen sevärd dokumentär.

Se den.