måndag 30 juli 2018

Om folkmördarna och folkförrädarna - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, igen:

Hur länge till skall folkmördarna och folkförrädarna få förstöra livet och ta ifrån oss - svenska folket -rätten till ett tryggt liv där vi får skörda den välfärd vi skapat?

För några dagar sedan fick en mig mycket närstående anhörig (80 år) symptom som tydde på att något hälsoproblem tillstött. Då detta medförde betydande besvär beslöt vi att kontakta läkare. Efter samtal med en sköterska på den lokala hälsocentralen fick vi beskedet att vi skulle bli uppringda om en timme. Så skedde också.

Eftersom min anhörig kände smärta krävde vi att få konsultera en läkare på centralen. Detta skulle först inte vara möjligt men genom vår envishet fick vi till slut en tid.

Ankomna till hälsocentralen fann vi varenda sittplats upptagen av individer som det påstås skall berika oss och rädda vår välfärd. Ingen erbjöd oss en sittplats trots att ett flertal bestod av ungdomar som troligen enbart var sällskap.

På en informationstavla kunde vi läsa att centralen hade 8 läkare. Vad som trots detta gjorde oss en aning förvånade var att endast en av dessa bar svenskt namn.

Så småningom fick min anhörig komma in till läkare som var utomeuropeisk. Tyvärr kunde denna läkare inte ställa någon diagnos och inte heller någon av kollegerna som hon tillfrågade. I stället fick min anhörig beskedet att hon fick vänta på sådan och eventuellt behandling 14 dagar då hennes ordinarie  svenske läkare var åter efter semester.

Sålunda fick vi lämna hälsocentralen utan att bli hjälpta så när som rekommendationen att inköpa ett receptfritt medel av något slag.

Efter detta måste vi, över 80-åriga pensionärer, som arbetat ett helt liv och om fortfarande var för sig årligen betalar in en inte obetydlig summa i skatt, ställa frågan om det kan anses vara denna slags humanism, som inte minst Stefan Löfvén och övriga sjuklöverns "ledare" dagligen stoltserar med när de utnämner sig till världens främsta humanister!

Samtidigt vill jag fråga om det är osanning att påstå som jag skrivit i rubriken - folkmördare och folkförrädare - eftersom de politiker Stefan Löfvén inklusive de i sjuklöverpartierna som röstat för massinvandringen utan att höra folket, måste anses ansvariga för det enorma våld i form av mord, våldtäkter, rån, sexuell terror jämte förstörelse av allmän och privat egendom för miljarder som dagligen sker i dagens Sverige?

Själv anser jag att de är de ansvariga för det jag här redovisat och därför bör benämnas på det sätt jag gör.

Bevisen förstärks alltmer om att sjuklöverns massimport av ekonomiska
"flyktingar" för varje dag slår än hårdare mot välfärdsområden som åldringsvård, sjukvård, skola etc. Sista stycket stycket som jag benämner
avd 1 skrev jag för en tid sedan. Det stycket bör läsas före stycket som jag benämner avd 2.

Denna redogörelse visar på ett fruktansvärt sätt vad inte minst våra åldringar har att vänta sig av Stefan Löfvens och övriga sjuklöverns humanism på vårt eget folks bekostnad. Och fortfarande finns det svenskar som kommer att rösta på dessa och därigenom svika sina landsmän/kvinnor!
Olle Ljungbeck, Gävle 27/8 2018 efter besök hos min anförvant.

Avd 2 (2018-08-27).

Efter att det gått 14 dagar efter besöket på hälsocentralen och vi då blivit lovad läkare som skull ställa diagnos besökte vi hälsocentralen på nytt.

Tyvärr fick vi samma besked som förra gången. Det fanns fortfarande inga andra läkare än de som tidigare inte kunnat ställa diagnos. Vi begärde då men fick ingen remiss till sjukhuset. Någon annan utväg än att lämna hälsocentralen fanns sålunda inte, varför vi for hem igen.

En vecka senar fick min nära anförvant så svara smärtor i magen att vi än en gång måste söka oss till hälsocentralen. Min anförvant var då mycket dålig.

Vi hade inte mer än väl kommit in i undersökningsrummet så svimmade hon.

Som tur var kunde jag fånga upp henne så hon inte slog i golvet. Men som några vet skall man försiktigt lägga ned en avsvimmad person på golvet.

Personalen förutom "läkaren" var all invandrare med dålig språkförståelse.

I stället för att handla sprang de som yra höns utan att veta vad de skulle göra. När jag larmat ambulans som kom mycket snabbt och var enbart bemannad med svenskar lugnade det ner sig.

Väl komna till lasarettet gjordes en omedelbar undersökning och läkaren förklarade att hon måste opereras inom två timmar. Läget är nu att hon ligger kvar på sjukhuset efter operationen sedan ca två och en halv vecka och kommer minst att få ligga där ytterligare en vecka.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 80591 GävleOm skogsbränderna 2018 - Gästinlägg

Gunnar Malmström är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Denna gång om ett hett ämne..

Skogsbränder 2018.
Bränderna och brandröken ligger fortfarande tung över ett antal Norrländska läns skogar efter snart 14 dygn och kommer att fortsätta under ytterligare dygn och veckor. 

Hur kunde det gå så illa? 

Det finns ett större antal minst sagt obehagliga svar. Total och fullständig politisk nonchalans och underlåtenhet är en del. 

Politisk ideologi är ytterligare en del.  

Försök från politikernas sida att försöka föra in EU:s  förträfflighet som partner och överordnande ängel i brandkaoset den största och värsta delen av politisk fullständig mental härdsmälta.

Skogsbranden 2014 och efterföljande analys visade på mängder av materiella resurser som helt enkelt inte var tillgängliga på grund av att de helt enkelt inte var planerade än mindre budgeterade som anslag för MSB.

Ansvariga inom regeringen hade helt kallt, mer eller mindre kastat utredningen efter branden 2014 längst ned i skrivbordslådan och tillverkat en egen önskelista över lämpligt skogsbrandsförlopp. 

Den presenterade önskelistan innehöll intet av de delar som är vitala för effektiv skogsbrandsbekämpning och var överhuvudtaget inte i närheten av ett skogsbrandsförlopp vare sig i inledningsskede eller i ett stort skogsbrandsförlopp. 

Utredningen från 2014 visade med all tydlighet på att det absolut mest vitala var att i stort omedelbart sätta in flera flygplan med brandsläckande kapacitet, flygplan utrustade med kapacitet om 10-15 ton vatten per plan och fällning över brandfronten. 

Önskvärt är flygplansbärare av 20-40 ton per fällning om brandförloppet är av större omfattning och utsträckning.

Effekten av en fällning om 40-60 ton vatten i en brandfront är oerhört effektiv. Brandflyg med nämnd kapacitet fanns tillgängliga i stort inom några timmar. 

Ett telefonsamtal till det landets ambassad som finns representerat i Sverige och planen hade funnits tillgängliga inklusive flygledning inom några timmar.

Av minst sagt grumliga politiska skäl ansågs det inte vara lämpligt, alltså fick det brinna. Presenterade förklaring var och är att Sverige tillhör EU och skall därför i första hand ställa förfrågan till en organisation som inte har plan av kapacitet och än mindre disponerar resurser av nämnda slag.  Politiskt vansinne i dess högsta prydnad.

Helikopter om ca 1 tons kapacitet i en brandfront måste betraktas som totalt otillräckligt vilket ytterligare har bekräftats oavsett antal helikoptrar. Facit finns det är bara att läsa på.

Att svenska politiker i sin absoluta brist på omdöme och verklighetsförankring under pågående bränder kommit med krystade förklaringar om att det inte var ekonomiskt försvarbart med att landet hade egna brandflyg är fullständigt verklighetsfrånvarande. 

Slutnotan över pågående bränder har med bred marginal passerat över miljarden i nu läget och det inbegriper endast förlusten av nedbränd skog. 

Kostnader för återställning och att naturen kan återhämta kommer att kosta minst lika mycket om inte mer under en tidsperiod av ca 30-40 år.

Skogsägare och övriga som förlorat sin utkomst under de närmsta 30 åren inte att förglömma. För att inte nämna personliga konkurser och tragedier för enskild skogs och markägare och skogsmaskinsföretagare. 

Därtill kommer kostnader för brandflyget, helikoptrar, markmateriel, brandbekämpningsenheter på mark, brandpersonal och hela den logistiska verksamheten med förläggning mat och dryck och återställning.

Allt detta på grund av en samling förbannade dårar som huserat i Sveriges riksdag under de sista 12 åren. Fredrik Reinfeldt regeringar och departement, Stefan Löfvens regering och departement.  

Nu kryper kräken till politiker ned i sina dynghål och försöker köra MSB ledningen framför sig som inkompetenta och otillräckliga. 

MSB har under många år framfört sina synpunkter på hur resurserna inom MSB borde vara men fått stå ut med vad regeringen tilldelat i form av ekonomiska medel och de ekonomiska medlen har varit långt under gällande behov för en nation i balans då det gäller MSB och verksamheterna.

Dan Eliasson uttalade i en intervju, jag har mycket begränsad möjlighet att fatta beslut. 

Mitt ansvar är att följa och tilldela de resurser som regeringen ger mig i uppdrag att fördela om de finns inom mina domäner. 

De orden från Dan Eliasson säger allt om var ansvaret skall utkrävas, såväl retroaktivt som i nuläget. Dan Eliasson har därmed förklarat hur regleringsbrevet för MSB är utformat av regeringen. 

Med i stort sett kända faktorer kommer slutnotan att ligga mellan 2-3 miljarder kronor under nuvarande omständigheter, dessvärre kan det ses som sannolikt att kostnaderna blir betydligt större och högre i kronor och ören.

Slutsatsen är kristallklar. 

Sveriges regeringar och riksdag i samarbete med EU är totalt ansvariga för det fullständiga kaos och bristande förmåga att hantera skogsbränder i Sverige.

Ett totalt och makabert uttalande från ansvariga inom Sveriges regering är en absolut idiotförklaring av ledande politiker över eget tillkortakommande.( Se följande från regeringens uttalande).

Sverige behöver inget eget nationellt brandflyg, regeringen löser situationen genom att vända sig till EU och förklara behovet av skogsbrandsbekämpande flyg när katastrofen är ett faktum såväl under branden 2014 som nu under 2018.

Sveriges regeringar som gång på gång klappat sig självt på ryggen över egen förträfflighet kan överhuvudtaget inte bidra med hjälp inom skogsbrandsbekämpning till något av EU-länderna.

EU-ledningen i sin tur har inte tillgång till Brandbekämpningsplan eller övriga resurser. Allt är en makaber kuliss uppmålad av Sverige och EU-ledningen i syfte att dölja den solkiga verkligheten. 

Samtliga av i dag befintliga brandbekämpande flyg är uteslutande nationella resurser som inte i något avseende står under Eu ledningens domäner.

En upprepning av Dan Eliassons svar under en intervju är på sin plats. 

(Dan Eliasson uttalade i en intervju):
Jag har mycket begränsad möjlighet att fatta beslut. Mitt ansvar är att följa och tilldela de resurser som regeringen ger mig i uppdrag att fördela om de finns inom mina domäner! 

De orden från Dan Eliasson säger allt om var ansvaret skall utkrävas, såväl retroaktivt som i nuläget. Dan Eliasson har därmed förklarat hur regleringsbrevet för MSB är utformat av regeringen. 

Slutkommentar bränderna i skog och mark är en tragedi över en nations politikers tillkortakommande, självgodhet, dumhet och otillräcklighet.