fredag 6 juli 2018

Om en psykologisk gåta - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, reflekterar över det han kallar en psykologisk gåta. För mig är det inte det, utan det handlar av demonisk kontroll av i princip hela riksdagen och regeringen. En kontroll som möjliggjorts av att svenskarna har vänt vår frälsare Jesus Kristus ryggen.

Socialdemokraterna är ett Gudsfientligt och ondskefullt parti som arbetar för New World Order (satan). Läs här.

Läs Bibeln så ser ni att det har hänt nationer förr, t.ex. Israel. En psykolog är därför helt maktlös och saknar kunskap för att förstå dagens skeenden som är Bibliska.

Nu över till Olle:

Det är en psykologisk gåta hur de som förstört vårt land kan förneka sitt brott så totalt men också uppvisa ett förhållningssätt mot alla dem som drabbats - offer som anhöriga till dessa - av invandrarnas våld i form av mord, våldtäkter, rån, terror, materiell förstörelse etc. utan minsta empati eller ångerfullhet.

Jag skulle önska att någon psykolog trädde fram och för svenska folket före valet ger oss en bild av dessa människors personlighet och psyke.

Mot bakgrunden av hur de hitintills förstört Sverige borde varje medborgare i landet bäva för att de än en gång skall komma till makten och sannolikt göra tillståndet än värre.

En psykolog borde kunna ge människorna en förklaring och kanske en antydan om vilken risk vi löper genom att åter ge dem tillträde till regering och riksdag.

Vi måste ju var och en fråga oss om människor som påstår sig stå för humanism och medkänsla kan agera som sjuklövern gjort. T ex Annie Lööf när hon vräker ut sig mot SD: "Vi måste visa och stå för mänsklighet och humanism".

Detta säger hon när hon helt nonchalerar att tusentals svenska medborgare dödats, våldtagits, rånats, terroriserats etc av dem som hon anser vi skall visa humanitet mot!

Typiskt för sjuklöverns sätt att debattera är deras problemformulering. Den saknar helt en problematisering av frågan eller problemet.

Problematisering handlar ju helt enkelt om att väga in aspekter som gör frågeställningen svårare och mer komplicerad att besvara.

Det innebär bland annat att du ska titta på frågan ur flera olika vinklar, fördjupa dig i frågan och göra den mer komplex än vad som kan uppfattas vid en första anblick.

När därför Stefan Löfven, Annie Lööf lovar svenska folket bättre vård, skola omsorg, höjda pensioner etc etc är detta inget annat än tomma löften, eftersom de inte problematiserat löftena och därför inget vet om de går att uppfylla.

Och detta inte minst därför att vi har flera hundratusen invandrare som vi aldrig vet om de kommer i arbete och därför enbart blir tärande.

Belastningen på våra "välfärdsområden" pga av invandringen tar man inte hänsyn till när man ger sina falska löften.

Inte minst gängskjutningarna skapar en belastning på våra sjukhus som riskerar livet på vanliga medborgare. Och hur mycket plats på våra sjukhus och förlossningssalar tar inte alla de 65 tusen könsstympade kvinnorna?

Men inte nog härmed. Nu går ordföranden för läkarförbundet i Stockholm ut och förklarar att det blir nödvändigt att ha pistolbeväpnade vakter på akuter och behandlingsavdelningar! Läs här.

Detta nämner inte Löfven och sjuklövern ett ord om!

I debatter använder sig flertalet sjuklöverpolitiker av slagordspolitik där slagorden ersätter en verklighetsbeskrivning. Detta är en av orsakerna till att sådana som Stefan Löfvén, Jan Björklund, Annie Lööf etc kommer till korta i debatter.

De möter inte sin motståndare utifrån vad denne säger utan med slagord (praktexemplet är ju Löfvens debatt med Åkesson om våldtäkter etc).


Tydligt är ju hur Sjuklöverns politiker i stället för att möta motståndaren i den fråga denne tar upp, i stället väljer att ta upp sådant som faktiskt inte är något större problem för att avleda medborgarnas uppmärksamhet från det faktiska problemet.

Ett sådant exempel är nazismen. Jag har alltid avskytt denna ideologi men också utövarna av den eftersom de agerar primitivt, infantilt och tölpaktigt.

Jag kan dock trots detta inte dela sjuklöverns uppfattning att dessa är det stora problem man gör det till.

Enligt SÄPO lär vi ha ca 300 organiserade nazister som mer beter sig som tölpar när de uppträder (medan vi har kanske minst tiotusentals salafister, jihadister, islamister varav ett stort antal är presumtiva terrorister).

De inom parentes nämnda är ju i verkligheten de som trakasserar judar trots detta ges nazisterna skulden.

Nazisternas (NMR) primitiva och råa agerande i Almedalen tas nu upp av socialdemokraterna och övriga sjuklövern för att förminska den katastrof de själva skapat genom en okontrollerad massinvandring.

Trots nazisternas pöbeluppträdande vill jag påstå att det hot de står för är som en flugskit, jämfört med vad som pågår av terror, mord, våldtäkter och ofredande från invandrargrupper som kommer från stater utanför Europa.

Så här sa Stefan Löfvén när han angrep nazisterna verbalt i Almedalen; "Jag ser hat och hot mot politiker på nätet och mot  vanliga människor som förödande för engagemang och ett öppet samhälle, vem vågar engagera sig framöver"?

Sålunda inte ett ord om de tusentals som mördats, våldtagits, rånats, terroriserats, fått sina bilar och fastigheter förstörda av de invandrare Stefan Löfvén släppt in i landet utan att höra medborgarna.

Medan polisen kan neutralisera nazisterna på en vecka går det tiotusentals salafister, jihadister, islamister fria trots att Säpo varnar för att de är presumtiva terrorister.

Medan Löfvén förstorar upp problemen med nazisterna har vi medborgare bara att vänta på den annalkande katastrofen i form av massakrer på svenska medborgare från de nämnda.

En talande bild av hur media gör skillnad på brottslingar såg jag på en löpsedel för en stund sedan. " Nazist överföll kvinna". Läs artikel här.

Självklart var det bra att man pekade ut denne nazist. Men än bättre hade det varit om man satt ut hans namn. Men har ni någon gång på löpsedlarna kunnat läsa; "invandrare, afghan, somalier våldtog, rånade kvinna etc? Nej aldrig.

När nu äntligen Stefan Löfvén och sjuklövern börjar inse att de genom massinvandringen skapat en situation som hotar vårt samhälle och dagligen medför livsfara och lidande för den egna befolkningen börjar de tala om skärpta straff och mångdubbelt fler poliser.

Då vill jag svara. Även med tio tusen fler poliser kan vi inte minska invandrarbrottsligheten märkbart.

Inte heller den otrygghet som framförallt våra kvinnor/flickor tvingas leva i, under en feministisk regering! Inte heller längre straff kommer tillnärmelsevis att förändra dagens fruktansvärda invandrarbrottslighet.

En stor del av denna är helt kulturbetingad och och ofta också klanorienterad. Den enda möjligheten att uppnå ett tillstånd vad beträffar brottslighetens omfattning som rådde före massinvandringen är utvisning för alla brott där straffet är fängelse.

Om inte detta görs bör svenska folket ställa in sig på evig otrygghet och förlust av anhöriga genom olika våldsdåd där skjutvapen men också sprängämnen ofta är avrättningsredskapet.

Vid ett seminarium i Almedalen flaggade igår polischefen Jan Evensson från Region Stockholm att polisen nu har drygt ett år på sig att vända trenden med allt fler skjutningar. Samtidigt lyfte polispanelen fram att skjutningarna i Sverige skapar ett tillstånd där polisen måste prioritera hårt. Läs här.

Du Svensson bör noga tänka över vem Du lägger din röst på i valet.

Den som värnar om våldsmännen eller de som hela tiden värnat om Sverige och de svenska medborgarna. Om Du tänker på dina anhöriga och efterkommande finns endast ett val - Inte sjuklövern!

I dag har också första målet om de "unga" afghanernas uppehållstillstånd prövats i domstol. Enligt chefsrådmannen går den nystiftade lagen inte att tillämpa! Läs här, här och här.

Detta innebar att den person det gällde inte kan få uppehållstillstånd eftersom han inte kan styrka sin identitet.

Men det kanske absolut allvarligaste i det här fallet är att Bilderbergaren Annie Lööf som tänker sig en regeringspost i en kommande regering röstat för lagens giltighet trots att hon är jurist.

Detta är en skandal som överträffar alla tidigare skandaler rörande brott mot grundlagen.

Olle Ljungbeck, Gävle

Redaktörens PS. Annie Lööf är sannolikt redan utsedd av Bilderbergruppen att bli statsminister. Valet kommer att manipuleras i önskad riktnings så att så blir fallet. Samma skedde med Reinfeldt och faktiskt också Löfvén. George Soros var behjälplig då och kommer så vara även i september. Läs om Annie Lööf och Bilderbergmötet i juni 2017 här. DSLäs också Jan Norbergs artikel "Verkligheten kommer ikapp massmigrationsromantikerna" här.