fredag 29 juni 2018

Om en varning inför valet och ännu en polisanmälan - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med en varning inför valet och ännu en polisanmälan:

Varning inför valet!

När jag vid kvällsnyheterna på TV tog del av Jan Björklunds och Annie Lööfs
avståndstagande från att ge Sverigedemokraterna (SD) ordförandeposter i riksdagens utskott blev jag kanske inte förvånad men däremot skakad över dessa individers självbild trots vad de orsakat oss medborgare.

De markerade utan minsta skamkänsla att de inte kunde tänka sig att gå in i förhandlingar med SD om ordförandeposter, ja i förhandlingar överhuvudtaget.

Här har vi två ledande representanter för sjuklövern som tillsammans med de 5 övriga partiledarna Stefan Löfvén, Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin är ansvariga för det grövsta brott någonsin mot Sverige och svenska folket och trots detta förhäver sig själva och förnekar verkligheten totalt.

För mig står det i denna stund klart att deras hybris och övermod måste vara patologiskt alltså sjukligt.

Detta gör det dubbelt allvarligt att det inte finns människor i deras närmaste krets som inte ser detta.

Med hänsyn till deras totala avsaknad av ånger och ruelse innebär de ett fruktansvärt hot mot oss medborgare om de än en gång ges möjlighet att utöva makt.

Eftersom deras agerande i form av total förnekelse om vilka brott de begått känns det fruktansvärt olycksbådande att de än en gång skulle få makt.

Efter att ha upplevt deras agerande i TV slog jag upp ordet försvarsmekanismer vilket bekräftar mina farhågor om att deras förhållningssätt måste vara patologiskt.

Här nedan följer ett utdrag om just Försvarsmekanismer som ganska väl belyser att såväl Jan Björklund som Annie Lööf måste ha förskansat sig bakom dessa.

Försvarsmekanismer är enligt freudiansk psykoanalytisk teori en central jag-funktion av omedvetna psykologiska strategier som skapas för att klara av verkligheten och att upprätthålla en tillfredsställande självbild.

Sigmund Freud, Anna Freud och Melanie Klein var pionjärer på området, som mött stort intresse hos alla senare generationer som studerat det mänskliga psyket och hjärnan.[1]

Friska personer brukar använda försvar som humor, sublimering och altruism medan förskjutning, bortträngning och reaktionsbildning är exempel på försvarsmekanismer som syftar till att hålla skrämmande tankar, känslor, minnen, önskningar eller rädslor utanför medvetandet.[2]

En försvarsmekanism blir patologisk endast när dess ihållande användning leder till maladaptivt beteende, så att den fysiska och / eller psykiska hälsan hos individen påverkas negativt. Här handlar det om försvar på verklighetsförvrängnings- och förnekandenivå som till exempel omnipotens, projektion, förnekande, rationalisering. samt om försvarsmekanismer från kraftigt utagerande och apati ända upp till vanföreställningar och verklighetsförvrängning på psykotisk nivå.

Jagets eller sinnets syfte med försvarsmekanismer är att skydda sig från ångest, sociala sanktioner eller för att ge en fristad från en situation som man för tillfället inte orkar med.Så långt Olles varning inför valet. Han håller oss också uppdaterade om alla polisanmälningar han lämnar in:

Till Polismyndigheten.

Anmälan mot Skolinspektionen.

Undertecknad anmäler härmed skolinspektionen för att man lämnat Vetenskapskolan i Göteborg rä'tt att etablera en ny friskola på religiös grund i Gävle (Bomhus).

Skolan har getts namnet Nya Kastets skola och beräknas starta i höst med ca 100 elever.

Skolinspektionen har avslagit begäran om att driva skolan två gånger. Men när ägarna begärde det en tredje gång godkände Skolinspektionen ansökan.

I medierna har det nu framkommit att ägarna och företrädare för skolan har tydlig koppling till islamistisk extremism.

Den kommer enligt företrädarna att ha en islamistisk profil. Svenska skall inte vara första språk vilket självklart förhindrar integration.

Skolan kommer också att bryta mot grundlagsfäst och i allmän lagstiftning fastlagt förbud mot åtskillnad mellan könen i frågor där lagstiftningen helt förbjuder detta.

Självklart innebär tillståndet från Skolinspektionen brott såväl mot vår grundlag som FN.s konvention om mänskliga rättigheter med hänsyn till den extrema profil den kommer att ha.

Jag vill här framhålla skolinspektionens ständiga brott vad gäller tillståndsgivning till religiösa skolor.

När vi i dag så gott som dagligen får höra om en allt starkare utveckling i Sverige av extremism är det ytterst förvånande att en skola med denna inriktningen kan ges tillstånd. Se t.ex. här.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle