onsdag 20 juni 2018

Om verklighetens EU år 2018 - Gästinlägg

Gunnar Malmström är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Börja gärna med detta inlägg om EU först.

Verklighetens EU år 2018.

Det som en gång var en god tanke och ett sätt att fördjupa samarbetet mellan Västeuropas och de skandinaviska ländernas demokratier efter WW2, har efter hand som byråkrater, socialister och ett antal mer eller mindre galna, gravt alkoholiserade, korrupta och före detta nazistiska individer förvandlat EU till ett fruktansvärt monster som i dag hotar hela den Europiska och skandinaviska befolkningen med total och fullständig ödeläggelse. 

En EU-ledning som anser att det är helt i sin ordning att människors liv slåss i spillror med död och förintelse som konsekvens för att genomföra en utopiskt socialistiskt Europa av samtliga idag fristående nationer inom Västeuropa och Skandinavien.

Vägen fram till dagens EU-monster 2018 är en förfärande studie över lögner svek bedrägerier, fullständigt förakt för allt vad demokrati och självständiga nationers står för. Samt förakt för den enskilda personen och demokratin som översta EU-byråkratin i dag står för och som fullt ut accepteras av ett antal än så länge nationella politiker som uppträder som nyttiga idioter för EU~byråkraterna. 

Den som ger sig tid att noggrant studera och analysera de tre underlagen, (jag vägrar kalla det för dokument) EURO-ARAB-DIALOGEN, BARCELONAAVTALET, LISSABONFÖRDRAGET som ligger till grund för dagens och framtidens EU kommer att finna att underlagen är fulla av motsägelser och det finns överhuvudtaget inte en stavelse som stämmer överens med de intentioner som låg till grund för ett fredligt Europa där harmoni och fred skulle råda mellan nationerna.

I princip ser hela upplägget ut som en förlängning av kommunistiska och nazistiska vansinniga storhetsdrömmar om världsherravälde. 

Däremot framkommer det med all tydlighet att EU ledare och ett antal nationella politiker offrar och plundrar ut hela Västeuropas befolkning som mer eller mindre slavar till MENA ländernas lycksökare som migranter inom Europa.

Konsekvenserna av dessa massbedrägerier som pågått konsekvent under hela tjugohundratalet från ansvariga nationella statschefer och politiska partier, tillsammans med en fullständigt och totalt korrumperad EU ledning lät inte vänta på sig. 

Europa av i dag är en krutdurk på väg att explodera i en orgie av våld med död och förödelse om den rådande ordningen får fortsätta ytterligare någon tid.

Varje person med normal hörsel, syn, läskunnighet och intelligens kan mer eller mindre varje dag se hur EU-ledarna konsekvent står bakom hela denna flödande massa av migranter som väller in i Europa, skrikande och gapande över att allt skall vara gratis, bostad, mat, kläder, livstidsförsörjning, gratis resor tillbaka till de länder de uppger att de flytt från för välbehövlig semester utan att arbeta. 

EU-ledarna inte ens blinkar över det faktum att i stort inte en enda person har flyktingstatus. 

Inom Medelhavet opererar ett större antal minst sagt suspekta organisationer med fartyg som står i direkt kontakt med flyktingsmugglarna (alternativt ägs via ombud av smugglarorganisationer).

Så kallade räddningsaktioner inleds innanför nationsgränser (territorialvatten) på andra sidan av Medelhavet av dessa suspekta organisationers fartyg vars hemvist inte tål att redovisas och transporterar med EU-ledningens goda minne migranter (så kallade flyktingar och nödställda) till Europa. 

Ställ en enda enkel fråga vem betalar? Du får inget svar! 

Däremot är det känt att varje person får betala tusentals kronor omräknat i svensk valuta för att överhuvudtaget komma i fråga för att lastas ombord på flyktingsmugglarnas flytetyg, inledningsvis kan det inte kallas för fartyg. (Även läkare utan gränser deltar i denna suspekta hantering)

Inom den Europeiska kontinenten landvägen på går ett outsinligt led av framvällande migranter. 

Det är och förblir en organiserad handel med människor som skall pressas in i Europa och undergräva de Europeiska nationernas sociala struktur och ekonomi.


En snabbkurs i Kalergiplanen.

På sikt kommer Europeiska befolkningen att förtvina och stora delar av befolkningen kommer att ta sin tillflykt till och inom före detta Östatsländer, Ryssland och nationer utanför Europa.

Det finns en överhängande risk att det kommer byggas en ny järnridå genom Europa. En eventuellt ny järnridå kommer att verka i motsatt riktning i förhållande till den som verkade tidigare.  

Därefter kommer det verkligen att förekomma flyktingar inom Europas före detta fria nationer.

Bakom hela denna förfärande verklighet står EU-ledarna och nationella lakejer och dess företrädare i stort som smått.

Så långt Gunnar. Nedan följer några rader om dagens stora händelse från Magnus Stenlund på Facebooksidan sunt förnuft


YTTRANDEFRIHETEN PÅ NÄTET – NU AVVECKLAS DEN.

I korthet: Idag kommer EU-parlamentets rättsliga utskott sannolikt föreslå förbud för länkar till nyhetssajter på internet, om man som länkande part inte betalar ersättning till nyhetssajterna. Parlamentet röstar senare. Eftersom filter inte kan skilja agnarna från vetet hotas även citaträtten. Nedan en saxad sammanfattning av förslagets effekter, se även länkar nedan från DN, Computer Sweden, samt bloggen Cornucopia.

Den nya upphovsrättslag innebär att alla tjänster måste kontrollera att inget - inte bilder, inte musik, inte video, och inte ens textcitat - som laddas upp av användarna är belagt med upphovsrätt av någon annan. I lagens artikel 13 kommer också ett ej bortförhandlingsbart förbud mot att länka till nyhetssajter, som ska gälla 20 år retroaktivt. Förslaget är ett direkt angrepp mot alternativa medier till förmån för sk gammelmedia.

För sociala medier som Facebook och Twitter innebär det att dessa måste betala licensen, och för länkarna. Då Facebook och Twitter knappast kommer orka teckna kontrakt med alla småsajter, så kommer det i praktiken innebära att man endast kommer kunna posta länkar till gammelmedia.

När ansvaret för att material olagligen laddas upp läggs på företagen, kommer dessa att skydda sig genom att installera filter som automatiskt granskar det som användarna tänker lägga upp. Youtube har redan installerat ett liknande filter.

– Filtret förstår inte innehållet, det är hela grunden i problematiken. Man har ju redan filter i dag och de stoppar ammande mödrar lika väl som pornografi, säger Daniel Westman, expert på IT-rätt och lärare på Stockholms universitet. 

En citatsituation, där användaren tar med en bit av ett verk – något som är tillåtet enligt upphovsrättslagen – skulle ett filter stoppa.

Filtret förstår inte heller ironi, humor, memes, verk som ges en ny innebörd eller används i ett nytt sammanhang, eller att man till exempel bytt ut dialogen på en filmsnutt.

Resultatet kan bli att man inte kommer kunna citera nyhetssajter. Detta är också avsikten. Tanken är enligt förslaget att inte få citera och inte få länka ska bekämpa fake news. Gammelmedia kan också frysa ut konkurrenter inom alternativa medier genom skyhöga licenskostnader för icke-önskade sajter.

Min egen kommentar till detta är att det troligen är citaträtten som är lagens egentliga mål. Ungefär som penningtvättslagen, som infördes som en antiterroriståtgärd, men som egentligen var avsedd för att skattemyndigheterna skulle kunna sätta tummen i ögat på svartjobbare och skattesmitare, till priset av upphävandet av många av rättssamhällets grundläggande principer. 

Den här gången är det alternativ media som siktet är inställt på att förgöra. Noteras att DN:s artiklar inte nämner dessa konsekvenser, det får man gå till en privat bloggare för att hitta.

Det är också ofattbart att så många till höger 'vill' missförstå detta förslag som en del i en liberal marknadsekonomi. Som civilekonom och jurist kan jag intyga till att börja med, för alla som inte förstått, att licenser, upphovsrätter och patent är ett slags undantag från ren marknadsekonomi. Dessa undantag har man för att gynna kreativt tänkande, som i sin tur förutsätts komma samhället i stort till nytta.

Att planka en bok eller film rakt av är alltså inte tillåtet, men att använda citat är ett undantag från undantaget, eftersom detta helt enkelt har ansetts behövas, inskränkningarna i det fria utnyttjandet skulle annars vara för stora och därmed negativa för samhället.

Det som nu diskuteras är knappast någon "samhällsnytta" just eftersom citaträtten är så mycket viktigare än att skydda upphovsrätten – här handlar det ju om demokratin! Det är det fria ordet och åsikter som man i praktiken vill begränsa, utan att det finns ett enda sunt skäl som talar för det. 

Gammelmedia förlorar inte intäkter på grund av att de citeras, utan på grund av att konkurrerande ny media citeras. Hur dessa citat sedan görs är också en reell anledning till varför man medvetet vill begränsa citaträtten. 

Mycket som görs och sägs är så upprörande dumt att det förtjänar att skärskådas och spridas vidare med lämpliga kommentarer bifogade. Detta vill inte somliga ska ske, nämligen de som vant sig vid att ha gammelmedia att tillgå, som lydigt berättar den historia man vill. Inte ny media, som genom sin stora uppsplittring är svår att kontrollera. 

En ytterst obekväm och svårcensurerad röst som alltfler lyssnar till. Faran för att det politiska monopolet bryts går alltså hand i hand med gammelmedias rädsla för att förlora intäkter och betalande läsare/tittare. Ingetdera skälet är acceptabelt ur demokratisk synvinkel.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

Beslutet innebär alltså att Internets styrka som varit det fria flödet av information, och även tillgång till fri information kommer stoppas och Internet som vi är vana vid är för alltid borta. 

Inga bilder, musik, video, eller textcitat - som laddas upp av användarna och är belagda med upphovsrätt av någon annan får längre delas om förslaget går igenom. Förbudet kommer gälla 20 år retroaktivt!

Anledningen till förslaget är att man vill bekämpa "fake news". 

Vi vet alla att det innebär steget närmare ett totalitärt samhälle där endast kontrollerad gammelmedia får dela information till befolkningen och alternativa nyhetskällor stoppas. Människor, regim- och EU-kritiker och den öppna debatten tystas.

Din världsbild ska alltså byggas på kontrollerad information. Känner du hur friheten och humanismen flödar genom Europa? Detta är EU år 2018. 

EU är en klon av sovjetunionen, en ond mardröm som hotar oss alla. Läs här.


http://www.gp.se/kultur/kultur/internet-som-vi-k%C3%A4nner-det-verkar-uppl%C3%B6sas-1.6671265

https://newsvoice.se/2018/06/20/eu-klubbade-just-att-det-kan-bli-forbjudet-att-lanka-pa-internet/

https://omni.se/eu-ja-till-omstritt-forslag-om-skarpt-natupphovsratt/a/OnAyJ3

https://www.breakit.se/artikel/14019/ny-eu-lag-kan-forandra-allt-en-odesfraga-for-internet

Lena Holfve skriver i denna artikel om EU:s mål att det är svårt för henne, för att inte säga omöjligt, att inte se att själva målsättningen med EU är en diktatur och en polisstat.

Läs också Chris Forsnes första del i en exklusiv serie för Katerina Magasin – med andemeningen citerad av Arnold Toynbees klassiska slutsats: ”Great civilizations are not murdered. They commit suicide.”

Jag kommer att länka till alla delarna här alltefter de blir tillgängliga för att "fira" dagens beslut i EU.

Striden om Europa, del 1: Utan historia har vi ingen framtid