onsdag 16 maj 2018

Om Quislingarna i sjuklövern - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Även denna gång vänder han sig till Svensson. Över till Olle.

Att åter igen rösta fram sjuklövern till regeringsmakten är inte ett mindre brott än vad de medborgare stod för som förde Quisling till makten i Norge.

Svenssons, tänker ni verkligen på allvar att gå och rösta på den man - Stefan Löfvén - som jämte sina sjuklöverkolleger skapat en situation i Sverige där aldrig tidigare så många svenska kvinnor/flickor våld/gruppvåldtagits som efter 2015.

De skyldiga är övervägande utländska män som Stefan Löfven och hans sjuklöverkollegor gett fritt spelrum att terrorisera svenska kvinnor/flickor men också på annat sätt tillåts förstöra vårt land?


Kan verkligen en mogen ansvarskännande medborgare än en gång rösta fram landsförrädaren och förbrytarna Stefan Löfvén, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Gustav Fridolin, Jonas Sjöstedt, Jan Björklund?

Kan en svensk medborgare med bibehållen heder än en gång rösta fram dessa människor, som orsakat så katastrofala förhållanden i vårt land vad avser grov brottslighet, som lett till tusentals mord, gruppvåldtäkter/våldtäkter, rån, förstörelse av materiell egendom för tiotusentals miljarder.

Terrorism på våra dagis och skolor så att våra egna barn är på väg att knäckas?

Enbart på Södersjukhuset har sedan 2015 antalet kvinnor som sökt sig dit till följd av att de våldtagits ökat med 100 varje år. De som kommer dit är svårt traumatiserade och chockade. Eftersom det finns ett stort mörkertal är antalet sannolikt mycket högre.

Inte ens på dagis och i våra grundskolor och gymnasium får de svenska barnen vara fredade från det barbari de nya kulturbärarna för med sig. Tänk själv!

Du skall varje dag gå till skolan med en känsla av otrygghet och rädsla.

Hur kommer detta att påverka våra barn i framtiden? Blir de psykiska vrak som måste tas om hand?

Om allt detta tiger sjuklövern.

De svenska kvinnorna kan inte utan risk för att bli våldtagna ge sig ensamma ut på en joggingtur eller helt enkelt ta en promenad utan sällskap.

Men detta är inte nog.

I Borås pågår en strid mellan kommunen och skolinspektionen respektive domstolarna. Kommunen vill inte på något vis att det skall få öppnas en islamisk friskola i kommunen.

Man vill inte heller till något pris ha islamisten Abdisiriak Waberi som rektor för skolan. Men en domstol har hittills lämnat klartecken.

Den som tagit del av hur Waberi terroriserade främst flickorna den tid han var rektor för Römosseskolan i Göteborg kan inte förstå hur denne man skall få vara ledare i en organisation där ungdomar skall vistas.

Typiskt är att ingen av ledarna för sjuklöverpartierna har agerat mot detta vansinne.

Sjuklöverpartierna har inte endast skapat en av de otryggaste staterna i världen med sin massinvandring och därav följande mångkultur.

Men denna kultur är inte vad vi normalt lägger i begreppet kultur.

Denna "kultur" grundar sig på en livs- och människofientlig ideologi. Den är i grunden våldsinriktad och brutal mot dem som inte underkastar sig.

Den saknar varje tillstymmelse till humanism och fredlig samexistens mellan folk. Den är också så kvinnofientlig att den vill göra - och gör det också - kvinnor till slavar att helt underordna sig män/pojkar.

Därför kan den aldrig medföra något positivt för oss svenskar som innan sjuklövern förstörde vårt land skapat ett av de mest civiliserade samhällena i världen.

Vi får därför aldrig acceptera att denna religion/kultur skall få fotfäste i vårt land.

Vår strävan och vårt mål måste vara att de som inte tar avstånd från islam inte heller har någon framtid i vårt land.

Ett annat tecken på att sjuklövern saknar alla de egenskaper som krävs för att leda ett land i en riktning som innebär en ständig utveckling av demokratin, kulturen, bildning, konst och litteratur etc är inte endast deras undfallenhet utan tom acceptans för det våld, vidskepelse och primitivism som invandrarna vill tvinga på vårt samhälle.

Självklart kan vi aldrig acceptera att denna primitivism slår rot i vårt land som innebär ett utvecklingsstadie som moderna stater lämnade för flera tusen år sedan.

Tänk vilka absurditeter sjuklövern är beredd att tillåta. (Åtminstone gör man inget för att bryta denna utveckling).

För att Du skall leva i enlighet med denna barbariska ideologi (islam) skall du bl a uppfylla följande.

- Som kvinna/flicka täcka din kropp så att endast ögonen är ohöljda.
- Inte som kvinna/flicka röra dig fritt och ha samma rättigheter som män/pojkar.
- Att som flicka bli könsstympad.
- Tvingad till barnäktenskap och tvångsäktenskap.
-  Inte själv få välja partner.
- Att som barn bli tvingad att fasta under Ramadan så att Du svimmar av svaghet när Du kommer till skolan.
- Att överhuvudtaget som samhällsmedborgare vara helt underställd de absurda krav som ställs i koranen och sharialagen.

Listan kunde göras mycket, mycket längre.

När jag därför nyligen läste att en svensk imam uppmanade oss att inte vara rädda för bokstavstrogna muslimer och ingen på tidningen reagerade mot detta insåg jag att Sverige är i ett värre tillstånd än vi inser.

Om det är något vi skall vara rädda för och till varje pris bekämpa så är det bokstavstroende av vad slag det än må vara.

Tyvärr saknar samtliga i sjuklövern denna "varningslampa" varför den pågående islamiseringen varje dag begränsar den sfär vi kallar för demokrati, yttrande- och åsiktsfrihet, och varje människas rätt att forma sitt eget liv efter egen vilja så länge det inte skadar andra människor.

Kännetecknade för politikernas undfallenhet i dag är att man tillåter "invandrarna" att regelmässigt bryta mot svenska lagar och regler. Man tillåts skapa parallella samhällen där olika lagar för samma brott tillåts. Man tillåter islam breda ut sig på områden som helt strider mot demokrati och frihet.

Nyligen föreslog moderaterna att svenskundervisning skulle bli obligatoriskt för invandrarbarn. Detta är självklart vettigt för de som skall vara kvar här. Men för att det skall bli effektivt bör då hemspråksundervisningen slopas.

De små justeringar sjuklövern begär att islamisterna skall genomföra för att samlevnad mellan svenskar och "invandrare" skall resultera i fredliga sådana är så få och ofullständiga att vi med säkerhet får räkna med konflikter som sannolikt kommer att bli lika blodiga som i de stater från vilka de utomeuropeiska invandrarna kommer.

Så Svenssons. Är din förhoppning att dina barn och barnbarn skall få samma trygga uppväxt och leva i samma goda och trygga land som Du fick göra innan massinvandringen efter 2000 gjorde slut på detta, kan Du omöjligt än en gång rösta fram sjuklövern/quislingarna.

Då är Du med öppna ögon beredd att offra vårt Sverige för anarki.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle