måndag 7 maj 2018

Om ett öppet brev till FN:s generalsekreterare - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ännu ett öppet brev. Denna gång till FN.s Generalsekreterare Antonio Guterres. Över till Olle:

Denna skrivelse har sänts till FN.s nuvarande generalsekreterare Antonio Guterres för att befria Statsminister Stefan Löfven från ett uppdrag han ej är värdig att inneha.

Olle Ljungbeck, Gävle

Till FN.s Generalsekreterare Antonio Guterres

Fråntagande av statsminister Stefan Löfven  uppdraget att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i hela världen.

Förre generalsekreteraren för FN Ban Ki-moon gav under sin tid som generalsekreterare uppdraget åt den svenske statsministern Stefan Löfven att på FN.s uppdrag verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i hela världen. Stefan Löfven har emellertid inte på långt när agerat utifrån Ban Ki-moons intentioner. Snarare har han genom sitt agerande motverkat jämställdhetssträvandena mellan kvinnor och män som var hans givna uppgift.

Under sina utlandsbesök har han agerat helt emot de jämställdhetssträvanden som Ban Ki-mon avsåg.

Det som är den utlösande faktorn som fått mig att nu agera och av er begära ett entledigande av statsminister Stefan Löfven är hans totala kränkning av världens kvinnor genom sitt agerande i samband med en valdebatt i Sveriges television söndagen den 7 maj i år.

Med Stefan Löfven som fortsatt ledare för projektet kommer jämställdhetssträvandena stanna av eller t o m gå i en riktning som försämrar förhållandena för kvinnor i hela världen.

Jag förutsätter att min begäran bifalles och nuvarande generalsekreteraren omgående utser en värdig person för uppdraget.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle, Sverige

To the UN Secretary General Antonio Guterres.

Request for an abolition of Prime Minister Stefan Löfven's assignment to promote equality between women and men throughout the world.

The former Secretary General of the UN, Ban Ki-moon, gave, in his time as Secretary-General, an assignment to the Swedish Prime Minister Stefan Löfven.

The assignment is to act on behalf of the UN, for equality between women and men throughout the world. However, Stefan Löfven has not acted according to the intentions of Ban Ki-moon. Instead, Stefan Löfvén has, through his actions counteracted the gender equality efforts between women and men.

During his visits abroad, he has acted completely against the gender equality efforts that Ban Ki-mon intended.

The triggering factor that caused me to act now, and request your dissmissal of prime minister Stefan Löfven is his complete violation of the women of the world, through his actions in connection with an election debate in the Swedish television Sunday, May 7 this year.

If Stefan Löfvèn continues as the leader of the project, gender equality efforts will be upheld or go towards deterioration of the conditions for women all over the world.

I expect  my request to be approved and that the current Secretary-General immediately appoints a more worthy person for the assignment.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Sweden

PS. Någon var fundersam om jag verkligen skickar artiklarna till adressaten, som i det här fallet till FN.s generalsekreterare. Självklart gör jag alltid det. När det gällde FN-chefen var det inte möjligt att hitta någon mailadress. Däremot hade man ett förtryckt mailunderlag, men då fick man endast skriva 500 tecken. Så därför har jag skickat det med vanligt brev till följande adress.

To the UN Secretary  General Antonio Guteras
405 East 42 nd Street
New York. Ny 10017
USA

Så vill någon annan skriva till honom så är detta adressen. DS

Med vänlig hälsning
OlleOm den svenska politiska sandlådan - Gästinlägg

Svensk rikspolitik är ett tragikomiskt skämt. Kvalitén på svenska partiledare är så låg att jag förstår inte att någon vill rösta på någon av dem. De borde samtliga arresteras och ställas inför folkdomstol anklagade för högförräderi alternativt spärras in på sluten psykvård.

Ett Sverige som snart går till val med enda alternativen att rösta på någon ur detta garnityr är en tragedi för Sverige och en skrämmande utveckling.

Sverige är verkligen riktigt illa ute och dömt till undergång. Det finns inget som kan vända utvecklingen. Vägen mot avgrunden är utstakad, det visar den demografiska utvecklingen och den pågående samhällskollapsen.

Partiet som många hoppas på, SD, är bara kontrollerad opposition.

Gunnar Malmström är tillbaka med ett nytt gästinlägg, denna gång en betraktelse över partiledardebatten som sändes i STASI-TV igår. Över till Gunnar:

Söndag 2018-05-06 kl 23-05

Kvällens agenda partiledardebatt var en bedrövelsens tillställning!

Ett antal personer som enligt egen bedömning har ansett sig vara kompetenta att leda och verka för den svenska nationen uppvisade i princip sin totala inkompetens att på ett statsmannamässigt sätt föra en dialog, misslyckades som vanligt fullständigt.

Av den utlagda tiden får bedömas att 85 % av tiden låg på sandlådenivå om ens det betyget är hållbart


Om det skall sättas betyg på uppriktighet och kompetens är följande personer direkt diskvalificerade.

Stefan Löfvens Socialdemokraterna bidrag till ett positivt och uttalad klart definierat mål förekom inte i något sammanhang allt vilade på kanske om och i så fall. Betydande svårigheter att hålla sig inom ämnet, gled gång på gång in i rollen som avdankad Lo-ordförande. Bäst belysande som pajkastning i sandlådan.

Det mest bisarra ögonblicket någonsin i en partiledardebatt (?) inträffade då statsminister Stefan Löfvén (S) börjar prata jobb och Lagen om anställningsskydd (LAS) på Åkessons fråga om varför vi ska behålla utländska våldtäktsmän i Sverige. Han blev utskrattad av publiken.


Isabella Lövin för miljöpartiet talade mest i gåtor och i stort allmänt svammel, totalt och fullständigt oförstående inför att Sverige är en del av resten av världen. Det framgick fullständigt klart att några betydande statsbärande kunskaper och kompetenser inte var märkbara.

Jonas Sjöstedt för vänsterpartiet är och förblir en vilt sluggande person i sandlådan som uppenbarligen drivs av ett engagemang som är uppriktigt men har tyvärr som vanligt helt tappat begreppen över möjligt och omöjligt.  Som vanligt gick argumenteringen in och över personangrepp när kunskapen saknades.

Jan Björklund lyckades under några sekunder rikta och sammanfatta en bild av tillståndet inom nationen, för att därefter falla ned i sandlådan.

Ebba Bush Thor lyckades att uttala ett antal vettiga synpunkter och åtgärder men samtidigt i nästa andetag fälla sig själv ned i sandlådan.
Annie Lööf framförde ett antal vettiga synpunkter och åtgärder, men begick samma misstag som Ebba BT och gled ned på sandlådenivå i ett antal av sina framförda argument.

Ulf Kristensson framförde och stod för ett antal klara och distinkta uttalanden som ligger i linje av och med de behov som krävs för att rätta upp Sveriges utsatta läge ekonomiskt och socialt.

Jimmy Åkesson var som vanligt synnerligen vass och förklarade vad som krävs och att det är hög tid att övriga partiledare förstår vad som gäller.

Sammantaget var Åkesson och Kristensson på samma våglängd. De har klart för sig att det inte håller med tjusiga drömmar och nationell inkompetens för att reda ut det utsatta läge som Sverige står inför och de problem som hopar sig framöver om inget görs åt underliggande nedbrytande faktorer.

Under hela debatten saknades ett betydande avsnitt och det är FN konventionen över att assimilering är ett grundläggande krav för att klara av migrationen. Det hymlades i bakgrunden om krav på att lära och förstå det svenska språket och den sociala struktur som gäller inom landet och övriga Europa. 

Belysande var att ingen vågade öppet stå för att assimilering är lösningen för att integrera migranter som därmed blir assimilerade. Integration kan endast ske om assimilering ligger som grund. I annat fall kommer Sverige att sprängas i enklaver som leder till våld och kriminalitet.

På en punkt tycktes samstämmighet råda och det gäller om att producera eldrivna fordon. Kravet på omställning till eldrift från bensin och diesel var närmast enhälligt, med viss tveksamhet.

Men ingen tycks förstå att utfasningen av bensin och diesel till förmån för el innebär att hela det svenska elnätet till stora delar måste byggas om och utökas.

Det kommer att krävas samma energi mängd per fordon och mil oavsett om drivmedlet är el alternativt fossilt bränsle. Hur tankarna går beträffande stora energislukande arbetsfordon är helt okänt. Hur en sådan batterilåda skall konstrueras är verkligen en utmaning.

Till denna bild skall så läggas höghastighetståg, energi mängden att bygga dessa enorma konstruktioner och skapa förutsättningar för att upprätthålla tillgång till elenergi kommer att kosta nybyggnation av ytterligare ett antal elproduktionsanläggningar med tillhörande distributionsnät.

Mest sannolikt är att Sverige måste bygga minst två nya stora kärnkraftverk, alternativt för all evig framtid förstöra de i dag orörda platser inom de svenska vattendragen. Befintliga kärnkraftverk kan inte fasas ut.

Samtliga större svenska jordbruk måste förses med egna stora laddningsstationer för arbetsfordonen. Samma gäller för maskinstationer och övrig distribution av varor och förnödenheter.

Kostnaderna för denna omställning ligger på hundratals miljarder årligen under en 10 till 20 års omställning inom Sverige.

Hur många länder i Europa har möjligheten att följa denna utveckling? Flertalet länder har absolut inga möjligheter att producera el för eget behov redan av i dag inom Europa.

Även i detta avsnitt tycktes samtliga partiledare utöver Jimmy Åkesson inte inse att Sverige är en del av Europa och övriga världen.