torsdag 5 april 2018

Om ännu ett öppet brev till Stefan Löfvén - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ännu öppet brev till statsminister Stefan Löfven.

Stefan Löfven känner du stolthet över din förstörelse av Sverige och ditt folkbrott mot svenska folket?

Jag frågar därför att det som tog hundra år för hederliga svenska män och kvinnor att skapa ett av de finaste länderna (folkhem) i världen, tog endast en mandatperiod för dig Stefan Löfven att rasera!

Från att ha varit ett samhälle med fattigdom och otrygghet, arbetade dessa kvinnor och män osjälviskt för att förbättra levnadsförhållandena för sitt folk.

Några kan nämnas här; Hjalmar Branting, Per Albin Hansson, Tage Erlander, Kata Dahlström, Inga, Thorsson, Nancy Eriksson, Ulla Lindström, Ernst Wigfors, Gunnar Sträng, Rikard Sandler, August Palm, Gustav Möller etc.

Du Stefan Löfvén har raserat det som bl a dessa kvinnor och män - som inte skämdes för att de älskade sitt land och folk - byggde upp.

Du har gjort det för att förhärliga dig själv. Du trodde att Du genom en ohämmad massinvandring utan hänsynstagande till konsekvenserna för det svenska folket skulle bli uppburen som en stor humanist, när Du i själva verket är motsatsen. Jo visst är det så. Den okänslighet du fortlöpande visar mot dem som dagligen utsätts för enormt lidande i form av mord, våldtäkter, rån, otrygghet, materiell förstörelse etc från de individer du släppt in i landet - utan att först rådfråga folket - röjer dig som den okänslige cyniker du är.

De socialdemokratiska politiker jag nämnde här ovan var din fullständiga motsats.

De hade integritet och stolthet både som individer och för sitt land. Jag minns som ett litet exempel när Ulla Lindström vägrade niga för drottning Elisabeth. Vad tror du hon hade sagt när du krökte ryggen för diktatorerna i Iran och tvingade de kvinnliga ministrarna att sätta på sig sjal och du därmed kränkte dem och gjorde dem till andra klassens individer?Jag kommer här att ställa ett antal frågor till dig som du kan svara ja eller nej på genom att kryssa ditt svar över alternativ. När du är klar med detta kan du lämna dina svar till medierna så svenska folket får ta del av dem.

1.   Historiskt sett har ingen tidigare skadat svenska folket som Stefan Löfvén. Ja    Nej

2.   Historiskt sett har ingen genom sina handlingar vållat så enormt lidande och otrygghet för det  egna folket som Stefan Löfvén. Ja   Nej

3.   Har du förståelse för att många hatar dig för detta och att sådana känslor kan rättfärdigas genom det du är ansvarig för.  Ja   Nej       

4.   I Sverige växer i dag parallellsamhällen med skilda rättssystem upp i ett flertal av våra städer och samhällen. I dessa underordnas kvinnorna alla de rättigheter männen har. Kvinnor i hela Sverige våldtas, misshandlas, och fråntas den trygghet som var naturlig före massinvandringen. Du låter detta ske. Men du tillåter också barn- och tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning etc eftersom dessa brott fortgår löpande!

Vill du svara ärligt? Är du i själva verket antifeminist? Ja   Nej

5.   Jag har sedan några år tillbaka genomfört enmansdemonstrationer mot massinvandringen och därmed förstörelsen av Sverige, på Stortorget i Gävle. Vid ett tillfälle kom den socialdemokratiska riksdagsledamoten Elin Lundgren förbi och blev enligt vad hon påstod i lokaltidningarna jävligt provocerad! Så inte nog med att hon gick till tidningarna utan hon anmälde mig också till polisen.

Då hör det till saken att just detta plakat med text hade någon gjort en anmälan mot tidigare, varför åklagaren prövat om texten stred mot yttrande- och tryckfrihetslagen.

Denne kom då fram till att det gjorde den inte och jag fick tillbaka mitt plakat och kunde demonstrera med det fortsättningsvis utan att bryta mot lagen. Tycker du inte det är respektlöshet mot vår lagfästa yttrandefrihet att en riksdagsledamot gör såväl en anmälan till polisen men också går till tidningarna innan hon vet om jag gjort något olagligt? Handlar en sann demokrat så?  Ja   Nej

6.   Till slut. Jag håller inte för omöjligt att en framtida regering när massinvandringen kulminerat i en total katastrof för Sverige och svenska folket kommer att ställa dig Stefan Löfvén och övriga medansvariga inför något vi kan kalla för riksrätt på grund av landsförräderi och att ni då döms till långa fängelsestraff.

Därför vill jag fråga dig vilket straff du i ett sådant fall anser vara rimligt. 10 ,  20, eller livstids fängelse?

Medan jag skriver detta och väntar på ditt svar fortlöper mord, våldtäkter, rån, terror etc. Och bl a de svenska kvinnorna och flickorna blir alltmer otrygga. Har du kanske fattat det här med feminism fel?  Ja, Nej.

Skulle du av någon oförklarlig anledning inte känna för att svara på mina frågor lämnar vi det åt medborgarna att redovisa vad de tycker eller tror.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle