torsdag 29 mars 2018

Om statsmaktens förfall - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, har blivit en stående gästkrönikör vid det här laget. Nu återkommer Olle med en ny betraktelse av det dårhus som heter Sverige. Över till Olle:

Sannolikt har Sverige vad gäller politik, medierna, myndighetsutövning, rättssystemet, kultur
sammantaget aldrig tidigare befunnit sig i ett så djupt förfall som tiden efter 2000-talet.

Troligen är det en följd av statsmaktens intellektuells nedgång. Självklart påverkas de nämnda områdena om denna saknar begåvade, seriösa, omdömesgilla och rakryggade personer, som vågar agera utifrån vad verkligheten ställer för krav.

Eftersom statsmakten (regeringen men även riksdagen) har utnämningsmakten inom statsförvaltningen men också är bidragsgivare till exempelvis medierna och vissa institutioner kan de i stor utsträckning styra dessa etc efter sina egna intressen.

När det t ex gäller public service skall ju denna vara självständig gentemot statsmakten men så är det inte. Eftersom regeringen utser ordförande för public service så har den därmed också påverkansmöjligheter på vilka som skall bli chefer.

På ett av de områden där man övertydligt kan konstatera avsaknaden av kultur är just public
service. Så här lyder definitionen för public service: "Public service är en radio- eller TV-verksamhet som syftar till att ge allmänheten en särskild sorts berikande programutbud genom att företaget i fråga har ett avtal med staten rörande bolagets innehåll".

Märk väl berikande!

Det närmaste man kan komma är en hybrid mellan en forna tiders veckotidning och en boulevardtidning. (Har man någonsin vågat visa gaget för alla de medverkande porrstjärnorna och de "artister" som helt saknar konstnärlig talang).

Svenska dagbladet får årligen ca 50 miljoner och Arbetarbladet strax under 20 miljoner. Tror någon på fullt allvar att dessa köpta medier någon gång på fullt allvar utsätter regering och riksdag för grävande journalistik?

I stort sett kan man påstå att den dagspress med undantag för Göteborgsposten - som erhåller presstöd nästan aldrig kritiserar regeringens politik och framförallt inte dess invandringspolitik.

Jag vill påstå att den svenska dagspressens (med undantag för GP) symbios med statsmakten inte på något vis skiljer sig från vad som gällde i forna Sovjetunionen, DDR och dagens diktaturer.

Självklart påverkar regeringens svaga intellektuella kapacitet, obildning, fasthållande vid kulturell och religiös vidskepelse som invandrare från bl a stater där Islam är statsbärande för med sig - statliga myndigheter och institutioner.

Företrädare för Islam kan nästan utan motstånd från statsmakten driva sin kulturs/religions värderingar trots att de inte endast står i strid mot vår grundlagsfästa värdegrund utan också mot mänskliga rättigheter.

Inte minst judarna är i dag utsatta för en enorm förföljelse från islamister och regeringen gör ändå inget. Ännu värre är det ju för de svenska kvinnorna som Stefan Löfvén i stort sett gjort fredlösa för invandrade barbarer.

Jag avskyr nazister men det dessa står för avseende rasism och förföljelse mot andra grupper är ju ett minimum mot vad många av dagens invandrade bekännare av islam står för. Ändå gör regeringen inget!

Eftersom regeringen består av så okunniga, obildade och i stort sett personer utan tidigare yrkeserfarenhet saknar de förmåga till överblick och bedömning av verkligheten och klarar därför inte av att kontrollera hur de statliga verken sköter sig.

Ett förskräckande exempel är inte endast Trafikverket utan nu senast också riksförsäkringsverket där det utbetalats 900 miljoner för mycket endast under senaste året för vård av barn (Vab). Men media kallar det inte för förskingring utan för "vabfel"! Och de som använder det så är de medier som erhåller miljoner årligen.

Det är nu inte endast regeringen som försöker omprogrammera oss.

Nu väljer medierna att använda andra valörer för att beskriva statsmaktens förfall. Det var de som en gång när de gjorde sin plikt och innan de bildat symbios med makten kallades - "den tredje statsmakten"! Inte skulle vi haft en statsminister som är krigsförbrytare om medierna varit obundna.

Jo, Stefan Löfvén är krigsförbrytare genom Sveriges inblandning i kriget mot Libyen. Och inte
nog härmed. Kriget mot Libyen orsakade också den enorma flyktingkrisen som vi i Sverige fått skörda "frukterna" av.

Hade inte krigsförbrytardomstolen varit styrd av västmakterna hade utan tvivel Stefan Löfvén tvingats infinna sig inför denna domstols domarskrank. För Stefan Löfvén är det viktigare att vara på maktens sida än att kämpa för den rätta saken.

Därför har han nu som alltid allierat sig med USA, Nato och EU i fördömandet och krigshetsen mot Ryssland. Att man i dag precis som när det gällde ubåtarna helt saknar bevis betyder inget bara han som den lilla och helt oansenliga person han är får frottera sig med de stora!

Inte skulle vi haft så usla politiker och regerings- och riksdagsledamöter om inte medierna tagit emot mutor. Inte skulle en Anders Ygeman, en Morgan Johansson etc fått vara kvar om medierna inte varit korrumperade.

Ett definitivt fördömande av regeringens allmänbildning och totala brist på kompetens gör Lagrådet (högsta organ för kontroll av att förslag till nya lagar följer grundlag etc) beträffande regeringens lagförslag om att låta de 9000 afghanungdomarna stanna.

Man kan helt enkelt påstå att Lagrådet dömer ut förslaget på alla områden. Och detta är inte en engångsföreteelse utan är snarare "normalt".

Lagrådets totala förkastande av förslaget visar inte endast på regeringens generella inkompetens utan också på att man inte ens kan välja kvalificerade medarbetare.

Just när jag skriver detta kommer ytterligare ett bevis på de statliga verkens brist på verklighetsanknytning och förmåga att hantera problem.

Den folder om att barnäktenskap är förbjudna i Sverige är formulerad på ett sätt som än en gång tydliggör att ett flertal av de statliga verken saknar såväl kompetens som inlevelseförmåga.

En jämförelse med Tage Erlanders ministärer och dagens Löfvénska är som en jämförelse mellan en intellektuell elit och en grupp med handikapp såväl vad gäller kompetens, språklig begåvning som förmåga till verklighetsanalys och handlingskraft.

Sammanfattning:

Sverige betraktas ju allmänt som en sekulär stat eftersom stat och kyrka skiljdes åt för ett antal år sedan. Att Sverige skall vara en sekulär stat betonas ju inte minst av flertalet politiska partier.

Trots detta har socialdemokratin en religiös ledare i partitoppen! Och detta är inte så oskyldigt som kanske vissa tror. Denne ledare har tydligt markerat att partiet bör ha ett intimare samarbete med den invandrade religion som trots vidskepelse, primitivism, förnekande av de mänskliga rättigheterna och vars medlemmar i stor utsträckning inte accepterar vår grundlagsfästa värdegrund liksom den allmänna lagstiftningen.

Att Stefan Löfvén liksom många övriga ledande politiker i partiet har anslutit sig till ett sådant samarbete visar inte minst deras okritiska förhållningssätt till barnäktenskap, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, krav på kvinnors underordning mannen.

Detta märks också inte minst i partiets undvikande av att fördöma invandrare med islamsk bakgrund som våldtar och begår grova brott mot svenska medborgare.

Att det är så kan bero på att det kan finnas ett samband mellan å ena sidan en individs intellektuella status och bildningsnivå och å andra sidan risken av att attraheras av vidskepelse och primitivism.

Att så är fallet finns ju redan bevis på. Ett antal av partierna har ju redovisat att det borde vara tillåtet med för vår kultur så extremt avvikande beteenden
som månggifte, könsumgänge mellan syskon, men också tidelag och nekrofili.

Med så abnorma och extrema förslag är det väl ofrånkomligt att inte fundera över var dagens politiker befinner sig på en mental och mognadsmässig skala!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


Läs också mitt inlägg från december 2016 om Sverige i statsförfall här.

Olles gästinlägg från januari i år med titeln "Om statsförfallet och den politiska adelns ansvar" hittar du här.

"Tack" regeringen för att ni skämmer ut oss svenskar fullständigt genom den internationella uppmärksamheten, som här (USA) och här (Norge)!

Bilden ovan är autentisk från socialstyrelsen. Broschyren "information till dig som är gift med ett barn" beställdes skriftligen av barn och äldreminister Åsa Regnér. Läs här.

Det finns uppgifter att dåvarande barn- & äldreminister Åsa Regnér beställde 2 stycken broschyrer. Den andra broschyren, med titeln "Information till dig som är ny i Sverige, under 18 år och gift".


De genomkorrupta sossarna belönade henne med toppjobbet, med en jättelön, i det genomkorrupta Förenta Nationerna i New York (kaka söker maka).

De rödgröna fick detta drömjobb troligtvis på våren 2017 när de röstade JA för Saudiarabien som fick platsen då i FN:s kvinnokommission. Margit Wallström berättade då inte hur Sverige röstade (se här) vilket kan bara betyda att regeringen har inte rent mjöl i påsen.

Vad kan vi då vänta oss för bilder i framtiden från regeringens myndigheter beställda av ministrar i Löfvéns regering? Kanske dessa:
Läs också Katerina Janouchs krönika med titeln "Socialstyrelsen beställer en Stig Dagerman för 2018: “Att gifta sig med ett barn” här.

Slutligen här är några broschyrer som jag skulle vilja se, men de lär aldrig beställas av regeringen...