fredag 9 februari 2018

Om statsministern som gjorde Sverige till en krigszon - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka med en ny bredsida mot Stefan Löfvén. Över till Olle:

Skiljelinjen mellan å ena sidan Socialdemokraterna och å andra sidan kommunisterna i forna Sovjetunionen och DDR men också mot Nazi-tyskland blir allt mindre under Stefan Löfvéns ledarskap.


Det oroande är att samstämmigheten vad beträffar deras främsta mål - makten till varje pris - är total.

I samtligas fall kan man med fog påstå att uttrycket; "Ändamålet helgar medlen" har de alla gjort till sitt.

Idèn till denna artikel fick jag när justitieminister Morgan Johansson envist motsatte sig moderaternas förslag att låta Brå ta fram statistik över hur olika etniska grupper i Sverige gjort sig skyldiga till våldsbrott, bl a våldtäkter.

Det han röjer då är en del av den Löfvenska gemenheten satt i system, för att förhindra en sanningsenlig bild av hur kriminellt belastade många av de individer är som Löfvén släppte in för att framstå som den store humanisten.

När det nu visar sig att de är en katastrof för Sveriges folk tillåter han inte ens att Brå (en statlig myndighet) gör en kartläggning för att därmed kunna ringa in och åtgärda problemen. Detta vägrar han enbart av oro över att då inte kunna värva de grupper som våldtäktsmännen ingår i.

Att massinvandringen är den största katastrof som drabbat Sverige är odiskutabelt. Den var allra minst en osjälvisk och humanistisk handling från Löfvéns sida. Hans beräkning var maktmänniskans.

Han skulle helt enkelt genom denna katastrofala massinvandring säkra sig fortsatt makt som regeringschef i Sverige. För denna skull var han helt ointresserad av vad konsekvenserna skulle bli för de svenska medborgarna. Återigen; "ändamålet helgar medlen".

Samtliga svenska medborgare har drabbats av hans närmast sjukliga maktbegär. Men framförallt kvinnorna/flickorna. Från att ha varit det land i världen där kvinnors jämställdhet med mannen kommit längst och där de kunnat röra sig fritt utan rädsla, har deras otrygghet blivit så stor att den nästan ligger högst i världen.

Med andra ord, har den man som påstår sig leda en feministisk regering, som säger sig själv vara feminist och som av förre FN-chefen  tog emot uppdraget att verka för kvinnors
jämställdhet i hela världen, genom sin maktfullkomlighet raserat allt det som tidigare kvinnor och män kämpat för - nämligen att - Sveriges kvinnor skulle bli jämställda med männen.

Beviset på denne mans besatthet av makten blev vi varse när han vid besöket i Iran krävde att de kvinnliga ministrarna skulle täcka sig med slöja. Han offrade utan vidarr kvinnornas värdighet och självkänsla för att vinna poäng hos världens mest kvinnoförnedrande regim.

Sedan har denna hans förnedring och svek mot kvinnorna bara fortsatt. Han har sålunda vägrat ta minsta initiativ eller erkänna invandrarnas brott mot kvinnor, såsom gruppvåldtäkter/våldtäkter, hedersvåld, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, muslimska ungdomars förbud att välja den de helst vill vara tillsammans med, burkhatvång, kvinnoförtrycket i parallell-klansamhällena.

Också detta ett uttryck för hans maktsträvan. Hellre accepterar han lidande och förtryck av kvinnor/flickor än riskera att förlora manliga väljare bland dessa kvinnoskändare han utan godkännande från medborgarna släppt in i landet.

Än en gång maktmänniskans moraliska svek för att vinna egna fördelar.

Att inte låta en statlig myndighet (som förhoppningsvis får anses objektiv) statistiskt redovisa och specificera från vilka grupper de individer som begår de mest avskyvärda brotten kommer ifrån, visar på en cynism mot dem vilka drabbas, som är avskyvärd.

När en regeringschef vilken borde ha som främsta ledstjärna att värna sitt folk, förbjuder en statlig myndighet att ta fram underlag, som kan ligga till grund för bekämpning och neutralisering av dem som utsätter folket för grov brottslighet, finns det givetvis från hans sida en mening med detta. Och detta visar återigen hans maktsträvan!

Ett tydligt samband mellan de som står för merparten av brottsligheten och dem, som Statsministern ser som sin "valboskap" kunde vara förödande för dennes maktsträvanden. Med andra ord. Om brottslingarna är överrepresenterade i en grupp som statsministern ser som möjlig rekryteringsbas för att behålla makten, vill han självklart inte stöta sig med denna och ej heller låta de egna medborgarna få kännedom om detta. Med andra ord.

Hans maktsträvan är i fara.

Även i tillämpningen av rättssystemet ser vi idag en förändrad attityd hos såväl politiker som vissa utövare av systemet.

Man ser i dag en tydlig tendens där förövarna i många fall behandlas med större hänsyn än offren.

I dag finns det över femtiotusen personer som befinner sig illegalt i Sverige men nästan inget görs för att ta fast och utvisa dem! Tiotusen muslimska kvinnor är könsstympade.

I många fall har det skett sedan de kom hit och fortfarande fortsätter stympningen medan Löfvéns enda åtgärd mot detta är att han talar strunt så fort han öppnar munnen!

Inte en enda gång har han öppet visat att det är hans invandrade presumtiva väljare som är orsaken.

I stället är hans målsättning att tvinga oss medborgare från ett högt utvecklat samhälle att leva tillsammans med individer från en "kultur" som knappast nått upp till nedersta trappsteget på civilisationens trappa. Eller kan vi av dem som förordar stympning och lemlästning som preventiv åtgärd not brottslighet betrakta sådant som civiliserat.

Samma gäller kravet på kvinnans underkastelse under mannen, hedersvåld, barn- och tvångsgifte, tvingande klädkoder etc.

Den som likt Löfvén undertrycker sanningen om denna kulturs värdegrund och  i stället kallar de, som revolterar mot den för rasister etc kan inte själv stå stå särskilt högt etiskt och moraliskt. Men framförallt måste en individ som blundar för detta vara synnerligen primitiv, obildad men framförallt intellektuellt underutvecklad.

Hela tiden uppvisar han en falsk image av att hans handlande styrs av humanitet. Men så gjorde ju också företrädarna för de samhällen jag nämnt ovan. Lögnen är en del av deras "framgångsrecept" fram tills de störtas när sanningssägarna tvingar fram verkligheten.

SVENSSON; Sverige har i dag en statsminister som genom en helt oansvarig och dåraktig invandringspolitik skapat en sådan katastrofal situation, som gjort vårt land till en krigszon. Detta är inga överord. Mord, våldtäkter, rån och terror utförda av invandrare från en kultur/religion som knappast kan anses civiliserad är i dag vardag för en stor del av svenska folket.

I sin uselhet och förljugenhet söker han på alla sätt tysta de röster som vill ge en verklighetsbild av det katastrofala läget.

Han söker tysta såväl enskilda som partier vilka vill ge en sann bild av vad invandringen kostar, vilka som utför brotten och vilka som hotar framförallt de svenska kvinnorna. Trots att han har makten att krossa förövarna genom långa fängelsestraff och utvisning gör han inte detta.

Med honom som fortsatt statsminister ock ledare av landet kommer katastrofen enbart att förvärras och Sverige kommer framgent att vara ett av de mest otrygga länderna i världen.

Den enda lösningen på den katastrof Löfvén är skyldig till - förstörelsen av vårt land - är utvisning av för det första de mer än femtiotusen som är här illegalt, alla som utfört brott där straffet är fängelse, utövare av hedersvåld och de som inte lever efter och accepterar den värdegrund vi grundlagsfäst.

Framförallt jämställdhet mellan kvinnor och män. Självklart har de som verkar för barn- och tvångsäktenskap liksom könsstympning ingen plats i vårt land. Ingen skall heller få tvinga en flicka eller pojke vilken partner av motsatt kön de vill umgås med. Detta tvång gör att släktgifte förekommer i alltför hög grad inom den kultur/religion de utomeuropeiska invandrarna kommer ifrån.

Detta i sin tur innebär stora negativa förändringar i arvsmassan för barn som föds i sådana familjer.

Så SVENSSON: vill Du ha tillbaka det goda Sverige som fanns före massinvandringen kan Du allra minst ge din röst åt Stefan Löfvén och de partier som bildar hans regeringsunderlag eller stöd!

Har Du tänkt på att det ingenstans i konstitutionen (grundlagen) idag finns något om straff eller påföljd för en regeringschef eller minister som begår brott mot sitt folk. När vi medborgare påtalar detta för en politiker får vi oftast ett närmast hånfullt svar;

"Ni kan ju avsätta oss vid nästa val". Så tänk på det Svensson. Ju fler vi är som inte lägger vår röst på de partier som förstört vårt lands och gjort livet närmast outhärdligt.

Utdömandet av straffet ligger i dina händer inför höstens val! Din uppgift är sålunda att sköta renhållningen eftersom politikerna själva vägrar detta.

Om Du inte följer mitt råd så finns det självklart en gräns där ett stort antal medborgare kommer att ta lagen i egna händer förr eller senare. Kanske ganska snart, när allt för många i vårdkön avlider för att denna tredubblats på några få år av dem som varje dag hotar din trygghet. Inte minst av de som måste opereras till följd av gängkrigen.

Slutligen, Stefan Löfven accepterar en kultur/religion som anser att hälften av mänskligheten (kvinnorna) skall dölja sig under skynken. En kultur som skär av ben och armar som straff. En kultur som stympar kvinnors könsorgan.

En kultur som tillåter barn- och tvångsäktenskap där vuxna män får "gifta" sig med tolvåriga flickor och vid penetration det ofta inträffar att de förblöder. En kultur där hedersvåldet regerar i parallellsamhällen.

När invandrare från denna kultur gruppvåldtar/våldtar svenska kvinnor och flickor, mördar och rånar svenska medborgare och stillatigande åser detta då tar jag inte tillbaks något av vad jag anklagade honom för i första stycket.

Med andra ord. Svenska folket måste störta dem som stöder detta!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Så långt Olle.

Ja, lögnfabriken i Rosenbad fortsätter att "styra" landet med lögner. Verkligheten (okänd för regeringen) kan man läsa om i denna artikel ur forskning och framsteg.

”Läget är jävligt allvarligt” - Den grova kriminaliteten breder  ut sig i Sverige. Utvecklingen oroar flera forskare som bevakar frågan.

Vi lever idag i ett land av verklighetsförnekare skriver överläkaren Stefan Krakowski i denna artikel.

Socialdemokratin arbetar idag enbart med att bereda vägen (genom att krossa Sverige) för den satanistiska nya världsordningen. Läs här.

Som Tino Sanandaji skriver som en kommentar till artikeln i forskning och framsteg:

Polisforskare Mikael Rying har fört data över olika typer av dödligt våld sen 1985. Nedan dödsskjutningar i kriminell miljö. 
1990–94: 4
1995–99: 7
2000–04: 8
2005–09: 9
2010–14: 14
År 2015: 28
År 2016: 28
År 2017: 43

Det borde vara svårt även för en högstadieelev med IG i matte att missa ökningen. SVT rapporterade redan efter 2015 års data ”Dramatisk ökning av dödsskjutningar”. En av de få som lyckades missa utvecklingen är kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki, som länge försäkrade att allmänheten bara inbillar sig. Idag får professorn en uppenbarelse ”Läget är jävligt allvarligt....Detta har tagit oss och polisen med total överraskning”

Medias främsta expert var en av de sista som insåg ökningen resten av Sverige pratat om i flera år. Jerzy Sarnecki lyckades med sin bedrift genom att använda metodfel, som att slå samman allt dödligt våld i stället för att studera olika trender separat samt ignorera utvecklingen i övriga världen.

Totalt har dödligt våld fallit med ca 50 procent i Europa och USA, inte minst då spontanvåld och missbrukarvård kraftigt fallit. I Sverige har detta motverkats av en motsatt trend där bl.a. gängmord ökat. Därför har dödligt våld bara fallit ca 15–20 procent i Sverige. Att vägra förstå något så enkelt tyder på vetenskaplig inkompetens, eller att man av emotionella skäl är förblindad och inte vill förstå.

Trots att Sarnecki medger att han missade utvecklingen fortsätter han kampanjen att mörka statistik över kriminellas nationell bakgrund. Det är en sak att misslyckas med sin uppgift, men varför stoppa andra från att få klarhet i siffrorna?