onsdag 3 januari 2018

Om den politiska mardrömmen i Sverige - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka med ännu en betraktelse av det dödligt sjuka Sverige. Inlägget är en uppföljning på detta inlägg. Över till Olle:

Sverige kan gå käpprätt åt skogen - men jag kommer aldrig att samarbeta med SD"; Ulf Kristersson.


"Jag ser inga förutsättningar att budgetförhandla eller samarbeta med SD för jag delar inte deras värdegrund", Ulf Kristersson.

Så talar Moderaternas nye partiledare, som varit med om att skapa dagens katastrofsituation som minister under Reinfeldt, perioden 2006-2014, och att som riksdagsledamot nu stötta Stefan Löfvens än mer katastrofala politik!

Hans uttalande att det kan gå käpprätt åt skogen inger inget större förtroende för honom som eventuell ny statsminister efter valet.

Kanske är hans yttrande uttryck för en känsla han har, av tillkortakommande som statsminister vid en eventuell vinst för alliansen. Han förlorade ju striden med Reinfelt när denne utsågs till moderatledare vilket kanske var ett tecken på svaghet och att han inte känner sig riktigt vuxen uppgiften, varken som moderatledare eller statsminister?

Hans uttalande om att, "Sverige kan gå käpprätt åt skogen" är ju inte precis förtroendeskapande utan röjer i stället att han tvekar om sin förmåga att leda - rädda - Sverige.

Men inte nog med detta. Han och den övriga sjuklöverns ledande politiker måste bemötas kraftfullt för sitt ständigt återkommande; " vi vill inte samarbeta med SD för vi har inte samma värdegrund".

Med ovan sagda vill de få oss att tro att de är mer demokratiska, mer humanistiska och mindre främlingsfientliga än SD. Men så är det ju inte.

Varför säger man att det kan gå käpprätt åt skogen. Jo just därför att man saknar självklarheten men också övertygelsen om att en politiker först måste värna sitt eget folk och inte utsätta detta för den fruktansvärda katastrof som massinvandringen inneburit och än mer kommer att innebära.

Ser vi till hur SD agerat som parti den tid man suttit i riksdagen har man helt följt grundlagen i alla sammanhang ja man har tom kämpat för att sjuklövern skall följa grundlagen. Trots SD.s kamp för bl. a. bibehållande av parlamentarismen (en av demokratins hörnstenar) bryter sjuklövern mot denna.

Såväl i SD som i samtliga sjuklöverpartierna finns det självklart enskilda individer som faller utanför de etiska ramarna så där skiljer sig de 8 partierna inte alls åt. Däremot är SD i dag en större garant för grundlagens och demokratins efterlevnad än vad något av sjuklöverpartierna är. Detta senare är mycket illavarslande.

Dessa sju partier kan mycket väl efter valet komma att göra överenskommelser som strider mot grundlagen och därmed demokratin. Exempelvis en ny variant av Decemberöverenskommelsen!

Så när sjuklövern och nu senast Ulf Kristersson uttalar att man inte kommer att ha något samarbete med SD blir förlorarna svenska folket och demokratin.

När det gäller sjuklöverns förhållningssätt mot SD så är det som hämtat ur Orwells 1984 i vilken sanning blev lögn och lögn blev sanning. För det som dessa sju lögnaktigt beskyller SD för är de själva skyldiga till. De kan däremot om de vore sanningsenliga inte beslå SD med att på något sätt ha agerat i strid mot grundlagen och demokratin.

Kristerssons påstående att han och den övriga sjuklövern skulle stå för en mer humanistisk värdegrund än SD är en verklighetsflykt och falskhet som inte på något vis bär sanningens prägel. Hur kan den som aspirerar på att styra landet låta den egna befolkningen dagligen utsättas för mord, gruppvåldtäkter/våldtäkter, rån, förstörelse av materiell egendom etc och samtidigt påstå sig ha en bättre värdegrund än det parti som alltsedan det kom in i riksdagen kämpat för att det egna landets medborgare skall prioriteras och återfå sin frihet och trygghet?

Att i det katastrofala läge Sverige befinner sig i hävda att SD som parti inte lever upp till en värdegrund som väl kan mäta sig med de övriga partiernas är inte bara nonsens utan förtal.

Istället ger ju dagens verklighet en skrämmande illustration av hur sjuklöverpartierna inte längre hävdar den värdegrund vi lagt fast i grundlagen och därmed åsidosätter de svenska medborgarnas trygghet och välfärd. Detta gör man pga av något som kommit att kallas godhetssyndrom eller snällism, men inte är något annat än ren feghet, bristande integritet, som man förväxlar med äkta humanism och modet att stå upp för det egna folket.

De som liksom Kristersson står för denna falska tolkning av värdegrunden kommer även fortsättningsvis att svika sitt folk - det svenska.

Om Ulf Kristersson i stället sagt så här. "För mig och mitt parti finns inget viktigare och angelägnare än att rädda mitt folk från undergång. För detta kommer jag inte att spara någon möda eller kraft.

Självklart är jag då också beredd att samarbeta med alla de personer, partier som vill understödja oss i denna kamp. De individer eller partier som anser att detta nödvändiga samarbete för att rädda landet skulle vara fel bör rannsaka sina egna bevekelsegrunder. Detta innebär för den skull inte att vi ger upp vår identitet".

Ett råd Svensson. I Sverige finns det i dag endast ett parti - SD - som stått och står på medborgarnas sida i kampen för Sverige och de svenska medborgarnas rätt till välfärd och trygghet. Trots en ständig gemen förtalskampanj från pk-medierna och sjuklöverpartierna ,som saknar substans, fortsätter SD rakryggat sin kamp för vårt land och folk.

Med hänsyn till Ulf Kristerssons ovanstående tvivelaktiga uttalande kan jag inte se något annat parti att rösta på än SD om vi vill förhindra den katastrof som vi är på väg mot, men som Kristersson trots detta tvekar att samla alla krafter mot - för att nå seger.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Ett uppföljande inlägg hittar du här.