måndag 1 januari 2018

Om statsförfallet och den politiska adelns ansvar - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka med ännu ett gästinlägg. Denna gång om statsförfallet (som Olle skrev om här) och den politiska adelns ansvar för detta. Det är ju valår, så läs vad Olle skriver. Över till Olle:

Stefan Löfvén är pga av vad han orsakat Sverige och svenska folket genom massinvandringen den största brottsling vi haft sedan Sverige blev en nation. Han måste avgå och ställas inför "Riksrätt".

När 1974 års regeringsform (grundlag) ersatte den föregående övertogs riksrättens uppgifter av högsta domstolen 1975. Nuförtiden existerar inte någon direkt riksrätt i Sverige. Däremot prövar Högsta domstolen, enligt tredje kapitlet 3 § rättegångsbalken, åtal av brott i utövningen av tjänsten eller uppdraget som begåtts av statsråd etc.

När det gäller åtal mot statsråd m fl finns det särskilda bestämmelser om detta i regeringsformen, i 11 kapitlet 8 § respektive 13 kapitlet 3 §.

Åtal mot statsråd

11 kap 3 § Regeringsformen. Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen. Lag (2010:1408).

Det råder ingen som helst tvekan om att Stefan Löfvén skulle ställas inför riksrätt om vi hade en demokratisk riksdag och därmed ett konstitutionsutskott som såg till landets bästa. (Något att tänka på inför valet; "Allianspartierna kan med hjälp av SD fälla regeringen vilken dag de vill, men gör det inte. De är därmed medskyldiga till ödeläggelsen av vårt land och brotten mot folket).

Med ovanstående vill jag endast visa att Allianspartierna inte kan svära sig fria från den förstörelse som de invandrade barbarerna ges fria händer att utföra!

Genom att Stefan Löfven släppt in hundratusentals individer med en kultur och religion som utan överdrift måste betraktas som barbarisk och inte civiliserad, har han gjort sig skyldig till brottslig gärning, som aldrig någon tidigare före honom gjort.

Den brottslighet han bär ansvaret för, tar sig uttryck i mord, våldtäkter, rån, stöld och förstörelse av privat och offentlig egendom avseende tiotusentals svenska medborgare. Till detta kommer en fruktansvärd utveckling för de svenska kvinnorna - otryggheten - denna gör att flertalet av dessa inte längre vågar gå ut ensamma.

Endast detta, är skäl nog för att Löfvén omedelbart måste avsättas eftersom han inte agerar enligt grundlagen - nämligen att garantera medborgarna trygghet.

En "ledare" som Stefan Löfvén, som kan utsätta medborgarna och inte minst kvinnorna för så fruktansvärda förhållanden att leva under måste avsättas och få det straff hans gärningar kräver.

Ett ledarskap som tillåter sådan otrygghet och sådant våld ske varje dag utan att göra något åt det, brister i alla egenskaper som humanism, empati, och handlingsförmåga.

Den fortgående islamiseringen som inte endast är en fruktansvärd skymf mot dagens kvinnor/flickor utan också mot de kvinnor och män som fram till att Stefan Löfvén tillträdde, hela tiden drev kvinnors rättigheter framåt. Med Stefan Löfvén har de inte i dag ens den frihet och trygghet de garanterades efter kvinnofridslagarna på 1200-talet.

Massinvandringen som skedde på Stefan Löfvéns initiativ var enbart ett uttryck av ren egoism för att i andra länder och hos andra statschefer ge ett falskt intryck av honom som den store humanisten. I stället för att fortsätta bygget av det goda samhället har han lyckats förstöra Sverige totalt enligt följande.

Det som varit en av Sveriges mest beundrade framsteg nämligen jämställdheten mellan kvinnor och män håller han på att rasera totalt. Denna reform, som skapats av kvinnor och män i Sverige de senaste hundra åren har han snart förvandlat till ett islamistiskt fängelse. Hans tal om att vara feminist är inget annat än ett av de råaste hån, som en svensk politiker, vilken står för det Stefan Löfvén gjort och i dag gör mot kvinnorna - kan uttala.

Jag har varit personalchef och därmed också rekryterare av allt från springpojkar till direktörer. Därför anser jag mig kunna ge en ganska klar karakteristik av Stefan Löfven.

Han är en fullblodskarriärist och därmed också beredd att "gå över lik" för att nå sina syften. Han är intellektuellt svag och därmed också obildad och okunnig.

Han har stort behov av att visa sig i sammanhang där han umgås med etablissemanget. Som t ex vid kungabröllop- dop, nobelfestligheter etc. Ett tydligt tecken på hans "litenhet" som människa.

Han är ett extremt exempel på en individ som nästan alltid tar till de stora orden - superlativen - men aldrig låter dessa följas av handling. Personer som Löfven är alltid en katastrof på ett företag om han olyckligtvis hamnar som chef för företaget eller någon enhet.

Det är mycket hög tid för handling om inte islamisterna skall ta över vårt land.

Vi ser dagligen, förutom det enorma våldet och den otrygghet detta skapar, nya former av islam.

Därför måste följande åtgärder vidtagas.

- Islam förbjudas om utövare och förkunnare fortsättningsvis agerar mot våra grundlagsfästa och i allmän lag fastlagda värderingar.

- Ingen hemspråksundervisning.

- Inga skolor med annan än staten eller kommunerna som huvudman och ansvarig för driften.

- Om förbuden mot barn- och tvångsgifte, könsstympning överträds skall ansvarig utvisas.

- Brottslig gärning som betingar fängelse skall följas av utvisning efter avtjänat straff.

- Rätten att själv välja partner är den enskildes egen

- Klädkoder förbjuds

- Hedersvåld skall efter avtjänat fängelsestraff leda till utvisning.

- Allt hindrande av kvinnors rätt till lika behandling som män skall bestraffas

- Parallellsamhällen/klansamhällen skall ovillkorligen "brytas upp"

- Alla försök att införa värderingar eller regler etc som strider mot svensk lagstiftad värdegrund skall bestraffas.

- Moskeer etc får ej byggas med medel från utlandet

- Invandrare som tillämpar egna lagar och bestraffar individer enligt dessa i parallellsamhällena/klansamhällen skall utvisas så länge dessa samhällen finns kvar.

- Invandrare som påträffas med vapen eller sprängmedel skall omgående utvisas.

. etc

Inför valet måste Du ha följande klart för dig SVENSSON!

Alliansen kan när som helst avbryta förstörelsen av Sverige genom att avsätta Stefan Löfvén. Om de inte gör detta är de medskyldiga till varje mord, våldtäkt, rån. misshandel, förstörelse av privat och allmän egendom som utförs av invandrare/asylsökande.

De kan genom misstroendeförklaring åstadkomma detta så snart de önskar.

Genom Sverigedemokraternas stöd är de garanterade att lyckas.

De kan också härefter starta en rättegång mot honom.

De har sålunda ingen annan än sig själva att skylla på att Sverige dag för dag närmar sig en nationell katastrof. De kan inte heller svära sig fria från att de svenska kvinnorna/flickorna förlorat såväl jämställdhet som frihet.

Inte minst friheten att röra sig fritt i samhället!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Att Stefan Löfvén inte lever i verkligheten, men ändå tillåts vara statsminister, visar hans uttalande i den amerikanska kanalen CNBC från 2016-01-20. Läs och lyssna här.

Enligt Moderaternas nye partiledare Ulf Kristersson kan den misslyckade invandringen till Sverige få landet att gå "käpprätt åt skogen". Men han tänker ändå inte samarbeta med Sverigedemokraterna, klargör han på nyårsdagen. Läs här.

Det är dessa politiker, utan ansvar för landet, som SVENSSON röstar fram val efter val. Varför?