söndag 30 december 2018

Om Torbjörn Jerlerup - svensk socialdemokrat med rätt att hata


Ni som följer min blogg känner till sanningen om den satanistiska socialismen som liksom kommunismen och nationalsocialismen är sprungen ur den sataniska religionen Talmudisk Judendom som adopterades av det oerhört grymma krigarfolket Khazarerna av politiska skäl ca år 700. Läs här.


Ni som kanske önskar en introduktion om denna ondska, läs detta inlägg om socialismen och detta inlägg om Frankfurtskolan..

Det enda företrädare för socialismen kan är att ljuga och hata vilket inte är så konstigt då deras uppdragsgivare är Lucifer.

Socialdemokratin har många ondskefulla personer inom sin sekt, och som bekant saknar de egen politik utan nöjer sig med att arbeta för en totalitär marxistisk världsregering med säte i FN (därav titeln på förra inlägget - Om socialismen som navet för den nya världsordningen).

FN är som bekant inget annat än en hatgrupp mot den västerländska civilisationen, också den med rötter i Talmudisk Judendom (liksom EU). Läs här. Av denna anledning är det fullt naturligt att sossar vurmar för FN och deras omtalade migrationsvtal.

Torbjörn Jerlerup (även kallad "ölandstoken" i sociala medier) är en känd socialdemokratisk näthatare. I morse hittade jag en artikel om mig med titeln "Mikael Hagenbo: svensk överstelöjtnant med rätt att gilla Hitler?" som fick mig att skratta hjärtligt.

Självklart är den skriven med syftet att smutskasta mig och få mig avskedad från mitt jobb. Näthataren Jerlerup har dock gjort sin research dåligt och bevisar att han inte vet ett skvatt om mig.

Han kallar mig "en av de mest öppna antisemitiska aktörerna i svenska bloggosfären" vilket då jag tar som en hederstitel då det som kallas "antisemitism" egentligen handlar om antisatanism. Den judiske hedersmannen Dr. Henry Makow förklarar varför i denna artikel:

Anti-Semitism today is what blasphemy used to be. 

Have Jews replaced God? This is the essence of the NWO. A one-thousand-year reign of darkness is descending. Judaism is a satanic cult which replaces God with his "Chosen" i.e. the Masonic Jewish central bankers. 

Modern "cult-ure" is a Jewish solipsism based on the rejection of spiritual absolutes  ( i.e. Truth, Beauty, Justice, Love = God.)  

The banksters supplant God and recreate reality, inverting morality and nature to achieve total control. 

Anti-Semitism is a natural reaction that Jews should also embrace. It is anti-Satanism. If you're not wary of those Jews (and Gentile Freemason Satanists) who advance the banker agenda, you're simply uninformed. 

Disclaimer--Anti-Semitism is treated as though it were synonymous with genocide. It is not. No one is advocating or condoning genocide. Anti-Semitism is legitimate resistance to a pernicious political and social, occult agenda. Jews are victims of this agenda too. In a satanic cult, everyone is a victim. It's hell on earth.

Not all Jews are the same. Some like myself are opposed to the gradual enslavement of humanity and triumph of Satanism. 

"Hate" these days often is hatred of evil. Shouldn't we encourage and praise those who hate evil? What is happening to us? 


We're being dragged into a swamp by a demonic spirit.

Nu spelar det ju ingen roll vad näthatare Jerlerup kallar mig. Jag vet vad jag är, jag är en andedöpt kristen som hatar synd och ondska lika mycket som min Herre Jesus Kristus gör.

Jag avskyr Talmudisk Judendom lika mycket som jag avskyr andra religioner som t.ex. islam och katolicism. Alla religioner är sataniska då de förnekar vår Herre Jesus Kristus som dog för vår skull, bl.a. för att ersätta Moses lag med Guds nåd (grace).

Religioner håller fast vid lagen, trots att Jesus upphävde den, då den används av religiösa för att kontrollera och hota människor.

Näthatare Jerlerup skriver: Men när han befinner sig bland vänner, som i ryska vk.com, säger han öppet att han anser att judarna är fienderna och bryr sig inte om omskrivningarna om khazarjudar.

Som referens har han mitt inlägg på VK:


Ingenstans i mitt inlägg säger jag att "judarna är fienderna" utan istället berättar jag sanningen om Talmudisk Judendom (som är en satanistisk religion).

Texten är förresten intro till detta inlägg med titeln Om Sveriges (och Västeuropas) utstakade väg mot stupet.

Judar är människor och definitivt är inte alla satanister vilket Dr. Henry Makow och hans judiska källor är bevis på. Som kristen är det självklart att älska alla människor lika mycket precis som Jesus gör.

Nåväl, den s.k. "misshandelsdomen" som jag tvingades acceptera trots att jag anser mig vara oskyldig har jag skrivit om så många gånger på min blogg om så den avstår jag att vidare kommentera. Den berör inte heller mig utan den person med samma namn som mig som begravdes 2017-01-29.

Den mest spektakulära lögnen av alla är denna:

I övrigt noterar jag att Hagenbo numera ingår i en ny s.k. thinkthank, Projekta AB, där även nazianstuckna Jennifer Black och Bulan Tägtlund som varit och ev ännu är Blacks pojkvän, som ledde Soldiers of Odin, ingår. 

Jag har ingen aning om vad han svamlar om och kan någon upplysa mig om vad Projekta AB är så vore jag tacksam, för jag har ingen aning. Skriv i kommentarsfältet.

Då jag läser Bibeln minst en timma om dagen och lever efter den så avslutar jag med att citera Romans 12:21 New International Version (NIV):

21 Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Jag förlåter därför lögnarna i Facebookgruppen "Vi avslöjar rasismen" och lögnaren Torbjörn Jerlerup för de lögner de skriver om mig. Istället välsignar jag dem i Jesus namn! Amen! 

fredag 28 december 2018

Om år 2019 som upprorets och befrielsens år - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka:

Låt 2019 bli upprorets och befrielsens år från 7-klövern och de av dem insläppta  barbarerna.

Sjuklöverns partiledare från och med Fredrik Reinfeltd och övriga Stefan Löfvén, Annie Lööf, Jan Björklund, Jonas Sjöstedt, Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor, Gustav Fridolin och Isabella Lövin är alla utan undantag landsförrädare och genom sin politik vållande till den katastrofala våldsvåg som alltifrån 2005 och fortfarande gjort Sverige till ett av de värst utsatta länderna i världen vad gäller mord, våldtäkter, rån, terrorisering av flickor och pojkar i våra skolor och förstörelse av enskild och allmän egendom genom brand och sprängningar.

Alla dessa nämnda är skyldiga till historiens värsta brott. Men två av dem är mer utpräglade i sin ondsks, nämligen Stefan Löfven och Annie Lööf.

Dessa båda drivs enbart av maktbegär för egen del och kan gå hur långt som helst i sin patologiska strävan efter makt.

Därmed har de stora likheter med de maktmänniskor som förstörde sina länder vid mitten av förra sekelskiftet.

Ur Regeringsformen.
Enligt Regeringsformen 2.a § skall Regeringen  bl a verka för social omsorg och trygghet samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Men också verka för att demokratins idèer blir vägledande inom samhällets alla områden....

Grundlagen och i detta fall Regeringsformen är tydlig vad gäller Regeringens skyldigheter mot folket.

Den är vår främsta lag och är övergripande annan lagstiftning.

Det Sjuklövern orsakat svenska folket genom att tillåta barbarer fritt tillträde till vårt land och där inte endast tillämpa sin "kultur" utan också tillåta dem tvinga den på oss trots att de inte ännu inte nått upp till civilisationens nedersta stegpinne - är ett grovt brott mot Grundlagen.

Eftersom Regeringen inte hindrar dessa barbarers framfart har den gjort sig skyldig till brott mot Grundlagen.

Sanningen är tom allvarligare än så.

7-klöverpartierna gynnar och uppmuntrar nämligen dessa barbarers avsikt att ta över vårt land.

Värst i detta fallet är Socialdemokraterna där inte endast ungdomsförbundet SSU har låtit islamister bli medlemmar i ett flertal föreningar.

Men också partiets högsta ledning har förbindelser med starkt extrema individer och grupper.

Här visar sig maktgalenskapen på så sätt att man för att få fler medlemmar och därmed kunna behålla makten är beredd att som medlemmar ansluta icke demokrater och extrema grupper till partiet.

Därför har Vi, folket - enligt internationell men också av ren självbevarelsedrift rätt att göra uppror och bekämpa dessa landsförrädare eftersom de nämnda partierna tillåter barbarerna att förgöra och våldföra sig på svenska kvinnor, män, flickor och pojkar utan att på något sätt stoppa vansinnet.

På mindre än ett år skulle vi får ner brottsligheten till ett minimum om vi använde oss av utvisning för alla som gör sig skyldiga till brott där straffskalan är fängelse. Uppror är därför nödvändigt eftersom Socialdemokraterna med flera partier väljer barbarerna före sitt eget folk

Detta barbari har bl a tagit sig följande uttryck under 2018.

Ihjälskjutna  44                                      Häktade för grova vapenbrott 299
Skottlossning 272                                  Vapenbeslag 825
Skottskadade 129
Detonerade handgranater 18
Handgranater tagna i beslag 31

Det som är än mer anmärkningsvärt är att inget av Sjuklöverpartiernas ledare erkänner eller ger uttryck för att det är just de själva som skapat dagens katastrofala förhållanden i vårt land.

I går (27/12) uttryckte en hög polischef sig på så vis att han ansåg att det råder krigstillstånd i Sverige! Säkerhetsexperten Olle Fjordgren skriver här att Sverige är på väg mot inbördeskrig

DU Svensson om så är fallet och det är det, måste Du väl inse att det är varje medborgares skyldighet att göra sin plikt.

Och det innebär att vi ställer ultimatum till Sjuklövern.

Utvisa alla invandrade barbarer som gjort sig skyldiga till brott där fängelsestraff är minimum annars tar vi lagen i egna händer. Den rätten har vi enligt internationell rätt.

De människor som leder Sjuklöverpartierna är farligare än Du tror därför att deras agerande är patologiskt, vilket gör dem särskilt hänsynslösa.

När man som dessa landsförrädare inte utvisar, inte för alltid förbjuder de som förstör vårt land att inte återvända etc saknar dessa politiker utan undantag  moral och heder.

Men även på det intellektuella och kulturella planet röjer de en nivå som lämnat kulturstatens minimikrav. När t ex Annie Lööf håller en monolog om invandringens förträfflighet häpnar man över hennes brist på analys och logik.

Som före detta personalchef med tusentals rekryteringar bakom mig av kvalificerad personal skulle jag aldrig kunnat tänka mig att anställa denna människa.

Att hon trots detta varit minister och nu även med om att ta fram en regering visar tydligt på att Sverige befinner sig i total bankrutt vad gäller politiker som har egenskaper och förutsättningar att leda vårt land.

Detta förfall accelererar för var dag, varför vårt uppror inte får dröja.

Men även kulturellt har de låtit barbarerna på de platser där dessa behärskar samhället, byta ut den högt civiliserade statens normer, värderingar och samlevnadsregler mot  konflikter, kvinnoförtryck och antidemokratiska värderingar som förslavar individerna.

Svensson för din familjs, dina barns och barnbarns skull men också som tack till de människor före oss skapade ett av världens främsta länder, låt 2019 vara upprorets år där vi befriar oss från Sjuklöverns diktatur och barbarernas förgörelse av vårt folk.

Vi är värnare av människan. De - Sjuklövern - är landsförrädare och hinder för demokrati, frihet och trygghet.

Vi (folket) måste återerövra demokratin.

Demokratins möjlighet att överleva beror på att ett stort antal medborgare måste kunna göra realistiska val, efter att ha fått eller skaffat sig tillräckliga informationer och kunskaper, som inte är tillrättalagda för vissa syften.

Demokratins institutioner - regering och riksdag samt lokala och regionala fullmäktigeförsamlingar - måste vara folkviljans förlängda arm.

Detta blir de emellertid endast om riksdagspartier, riksdagsledamöter, talmän, regeringsledamöter och fullmäktigeledamöter gör sitt allra bästa genom att lyssna på medborgarna, sprida kunskap och information som inte är tillrättalagd för maktelitens och etablissemangets egna syften. Men kanske också och inte minst att de har kunskaper i de frågor de skall fatta beslut i.

(Ett lysande exempel på att så inte  är fallet är Lissabonfördraget tydligt  bevis på).

De kandidater, som vi genom vår röst ger ett politiskt förtroendeuppdrag, är emellertid långt avlägsna (ännu längre genom EU), de befinner sig på maktpyramidens topp.

Teoretiskt är de våra, folkets tjänare, men i själva verket är det tjänarna som talar om hur vi skall rösta, tycka, tänka och forma det framtida samhället. Vi befinner oss längst ned vid pyramidens fot och måste lyda  trots deras ofta usla argument.

Sveriges statsskick är visserligen representativt men det står också i Grundlagen; att "all offentlig makt utgår från folket".

I och med EU-inträdet har en maktförskjutning ägt rum - utan medborgarnas medgivande - i en omfattning som saknar motstycke sedan demokratins införande.

Riksdagen tolkar i dag det representativa systemet som om medborgarna efter valen lämnar över sin makt in blanco dvs villkorslöst.

Detta har aldrig varit meningen utan strider helt mot grundlagens anda och bokstav.

Det framgår inte minst av förarbetena till vår grundlag. Allt sedan det demokratiska genombrottet fram till 1980-talet gick de politiska partierna - vid val - fram med detaljerade program som tydligt redovisades för medborgarna.

Dessa fick därmed en tydlig information om  partiernas politik och  viljeinriktning men också vilka  principiellt viktiga frågor man tänkte driva i eventuell regeringsställning.

Därmed bands också riksdagsledamöterna upp och kunde inte - vilket numera är regel - föra en politik och besluta i en mängd för medborgarna synnerligen väsentliga frågor som inte förankrats hos folket. De kom därmed att på ett mycket konkret sått företräda medborgarna som det representativa systemet skall tolkas.

Eftersom jag är några till åren kommen minns jag att t ex Tage Erlander medvetet väntade med viktiga beslut till kommande val av respekt för medborgarna och demokratin.

Helt i strid med det representativa systemets mening beslutar och genomför riksdag och regering men även fullmäktigeförsamlingar i för medborgarna och demokratin en mängd livsviktiga frågor - under pågående mandatperiod - utan att  dessa på något sätt förankrats hos folket.

Den som också studerat förar-betena till våra grundlagar finner att informationskravet inför kommandeval är mycket tydligt.

I dag finns det ett otal exempel på sådana för medborgarna viktiga beslut, som tagits i riksdagen utan att medborgarna informerats eller fått ta ställning till dem i val.

Några exempel: Nytt pensionssystem. En jämförelse mellan å ena sidan om hur ATP och å andra sidan det "Nya pensionssystemet" kom till visar på en tydlig demokratisk förändring. ATP systemet genomfördes efter en enorm informationsinsats och folkomröstning.

Det "Nya pensionssystemet" däremot togs bakom lykta dörrar och hade aldrig förelagts folket före beslut! Men även Alkoholpolitiken, Amsterdam- Maastricht- Schengen- och Niceavtalen, Allians- och neutralitetspolitiken, EMU, Försvaret, Den allmänna värnplikten, Stridande insatsstyrkor på  utlandsuppdrag, massinvandringen etc  har aldrig förelagts folket i val.

Men det flagranta övergreppet mot grundlagen och demokratin är det av riksdagen godkända Lissabonfördraget. Det sistnämnda  innebär den största förändringen för medborgarna och Sverige vad gäller suveränitet, frihet och oberoende m m sedan Sverige blev en statsbildning!

Vid behandlingen av Lissabonfördraget stod det klart att vår grundlag la hinder i vägen för att förändra statsskicket. Med Lissabonfördragets godkännande ignorerade riksdagen detta vilket innebär att Sveriges statsskick har ändrats i strid mot vår grundlag.

I direktiven till 1997 års grundlagsutredning sas det tydligt att utredarna skulle förankra och informera om utredningsförslaget till medborgarna. Detta skedde givetvis inte.

Ändringen 2002 är om möjligt ännu allvarligare. Bl a har svenska folkets rätt att kräva folkomröstning i EU-frågor satts ur spel av riksdagen.

Denna ändrade i all tysthet grundlagen så, att riksdagen ensam, och med ett enda beslut (istället för två som grundlagen stadgar), numera kan överlåta svenskt självbestämmande till EU, även om det strider mot svensk grundlag?

Någon medveten information om detta flagranta brott mot grundlagen och folket har givetvis inte skett. Man har medvetet satt demokratins mest fundamentala spelregler ur funktion. När Lagrådet den 28 juni 2005 undersökte om regeringens påstående stämde - att den nya EU-konstitutionen inte stred mot vår svenska grundlag, sprack bubblan.

Hade regeringen rätt, behövdes nämligen ingen folkomröstning för att Sverige skulle säga ja till EU:s konstitution utan det räckte med ett enda beslut av riksdagsledamöterna.

Alla som vet hur stort svenska folkets motstånd var mot EU-konstitutionen inser att riksdag och regering som väl kände folkopinionen än en gång sökte lura oss.

Lagrådets konstaterade att visst strider EU:s konstitution mot vår grundlag, men det behövs likväl ingen folkomröstning?

Riksdagen har nämligen tidigare (utan att höra folket) lagt till en liten mening i en grundlagsparagraf (RF 10 kap. 2 par.) som innebär att när det handlar om maktöverlåtelse till EU, då har folket fråntagits rätten att kräva folkomröstning.

I stället beslutar riksdagen på egen hand och med bara ett enda beslut? Detta som skett medborgarna ovetande är inget annat än ett grundlagsbrott och en statskupp.

När Göran Persson fick klart för sig vilken maktförskjutning som ägt rum från folket till riksdagen yttrade han följande, "Inte trodde jag att man tagit ifrån svenska folket så mycket makt". Det måste vi ändra på. Tyvärr ljög han som flertalet politiker gör, eftersom någon ändring inte skett. Därmed är det sålunda nu fritt fram för riksdagen att utan att fråga folket över-lämna vårt nationella självbestämmande över naturtillgångar som skog, allemansrätt, energi, gruvor, vatten, malmer, uran osv till vad EU kallar "gemensam politik"!

Gemensam politik innebär för Sveriges del att vi avhänder oss vårt självbestämmande.

Sveriges medborgare har därmed inte rätt att bestämma över våra naturtillgångar och hur vi vill utforma vårt framtida samhälle. (Är dagens situation med massinvandringen ett exempel på detta genom att regeringen inte stänger gränserna trots att vi närmar oss katastrofen)?

Var och en som läser detta vet att någon information - trots utredningsdirektiven - vid 1997-års "demokratiutredning inte förekom till medborgarna under arbetets gång utan endast till en liten krets av etablissemanget.

Lika lite som man var intresserad av att involvera och hålla medborgarna informerade om 1997-års grundlagsutredning är man om möjligt ännu mindre intresserad av detta vad gäller den 2014 beslutade demokratiutredningen.

Som också den utgör en liten exklusiv grupp utan förankring i folket. Därtill med en helt misslyckad utredningsordförande. Grundlagsdirektiven som de ser ut, kunde mycket väl vara skrivna av någon som inte vet vad ordet demokrati står för!

Jag har tidigare hävdat att en av orsakerna till dagens politiska förfall bl a beror på att begåvningsreserven ej längre söker sig till politiken.

Den gör det inte därför att möjligheterna att förverkliga sig är i dag mycket större inom andra områden än de var under perioden l930-1960-talet.

Jämfört med den tidens politiker är den intellektuella- som bildningsnivån hos dagens politiker i katastrofalt avtagande.

Det intellektuella förfallet hos riksdagsledamöterna uppmärksammades av såväl Tage Erlander som Olof Palme. Den förstnämnde har tom skrivit om det i sina memoarer.

Respektlösheten mot Grundlagen är kanske det mest oroväckande hos dagens politiker. För att till en del förstå varför begåvningsreserven inte längre attraheras av politiken får vi gå till tidsperioden 1920-60-talet.

Under denna period var möjligheterna för såväl arbetar- som medelklassens barn att söka sig till högre studier mycket små. Därför blev politiken den enda möjligheten för de begåvade från dessa klasser.

I dag är bilden helt förändrad vad gäller möjligheten för högre studier. Politiken får därför nöja sig med medelmåttorna vilket ingen kan undgå att se.

I de båda grupperna fanns en betydande begåvningsreserv såväl bland arbetarklassen som medelklassen i vilken fanns en stor andel som röstade borgerligt.  Den enda möjligheten för dessa att slå sig fram i samhället och få utlopp för sin begåvning och utvecklingspotential var att söka sig till politiken där några krav på högre utbildning inte krävdes.

Sannolikt skulle ingen i dagens regering platsat i någon av Erlanders ministärer ja kanske inte ens i riksdagen.En annan ytterst väsentlig orsak till det politiska förfallet är avdemokratiseringen av partierna.

Med kraftigt vikande medlemsantal blir det till slut endast en liten grupp kvar i partierna som behärskar såväl partiapparat som utseende av kandidater till riksdag och fullmäktigeförsamlingar. De utgörs i dag av en kollegial grupp som utser varandra och vänner till olika politiska uppdrag.

När partierna hade ett högt medlemsantal och intresset hos medlemmarna var stort ,att närvara vid möten, kunde inte denna grupp styra och ställa i eget intresse. Vid ett något så när stort medlemsantal med fler självständiga, aktiva och orädda medlemmar fungerar demokratin bättre och styrelser och funktionärer tvingas lyssna.

I dag är det ett omvänt förhållande där styrelsen oftast tillsätter sig själv.

En grundlagsändring innebärande större frihet för medlemmarna att själva föreslå kandidater och dessas röstetal vid valen fick vara avgörande för  om de blev valda skulle säkert vara positivt ur demokratisynpunkt.

Självklart skall en grundlag ge betydligt större utrymme för folkomröstningar. I Schweiz krävs endast hundratusen röster för att få till stånd en beslutande folkomröstning.

Politikernas motstånd mot demokratin var Decemberöverenskommelsen ett lysande exempel på.

När den nu gått i graven trodde man att politikerna fått förnuftet tillbaka. Men ingalunda. Endast några veckor därefter föreslår Anna Kinberg Batra att man skall grundlagsfästa denna!

Jag överdriver inte om jag påstår att det närmaste man kan komma ett liknade förakt för demokratin  från en politiker, är Hitlers Fullmaktslag från 1933 - antagen 1934.

Det vi nu ser är ett systemskifte från ett ganska välutvecklat demokratiskt system till renodlat elitstyre. (Problemet är emellertid att dagens parlament består av en ytterst liten intellektuell elit om ens någon?).

Man kan säga, att grundlagen är ett samhällskontrakt mellan medborgare och riksdag och regering.

Så länge de sistnämnda följer grundlagen - vilket man inte gör i dag - är medborgarna lojala.

Bryter däremot regering och riksdag samhällskontraktet - det är vad som skett - har de förlorat sin legitimitet och medborgarna kommer förr eller senare att revoltera eftersom deras frihet, Sveriges oberoende etc står på spel.

Den frustration hundratusentals människor i dag känner över att de inte kan påverka samhällsutvecklingen kommer så småningom att leda till kraftfulla demonstrationer och i förlängningen kanske revolt där våld inte kan uteslutas p g a medborgarnas förtvivlan och misströstan.

Är massinvandringen en sådan fråga som till slut tar sig uttryck i ett medborgaruppror?

Det är belysande för Stefan Löfvén med fleras förakt för demokratin när dessa påstår att just massinvandringen är överordnad folkets inflytande.

Genom att ge sken av att hans handlingar helt styrs av humanism och tycka-synd-om-ism visar han tydligt att han inte är någon statsman.

Att styra ett land utan realism kan bara innebära att man inte tar ansvar och trots folkets motstånd styr mot den annalkande katastrofen.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Läs också Katerina Janouchs artikel här med titeln När svensk vardag blivit livsfarlig, vad gör vi då?måndag 24 december 2018

Om en efterlysning från Olle Ljungbeck

Jag fick ett mail från Olle:

Hej Mikael och GOD JUL och GOTT NYTT år.

Vill Du hjälpa mig med en sak? I söndagskväll vid åttatiden ringer en man på (vi bor på en gård ute i skogen) och vill överlämna en present till mig. 

Han är svensk men arbetar i Norge varifrån han nu kommit för att fira jul med sin mamma i Gävle. 

Men nu söker han upp mig enbart för att överlämna en present och tacka för mitt skrivande om tillståndet i Sverige.

Presenten är en stor flaska Whisky av fint märke. Varför han vill överlämna den är detta. 

Han har på Facebook läst mina artiklar och säger att de är fantastiska och han delar helt mina åsikter varför han vill ge mig denna gåva. 

Problemet är att besöket gick allt för fort eftersom det kom andra gäster just vid hans besök. 

Därför skulle jag vilja få tag på honom på nytt och tacka honom men också byta några ord till. 

Sannolikt är det din blogg där Du allt som ofta tar in också mina skriverier. Tror Du att Du kan efterlysa honom? 

Kanske då bäst att göra det med en av mina artiklar? 

Jag tycker det var så snopet att inte kunna sitta ner och prata med honom.

MVH

Olle Ljungbeck, Gävle
lördag 22 december 2018

Om det nya läkemedlet Lystoanal

Jag har tidigare skrivit om det innovativa läkemedelsbolaget Delta Medicals spännande produkter här, här och här. Igår hörde företagets VD Thomaz Wiberg av sig och annonserade den nya produkten, resultatet av två års utveckling. Så här presenteras nu en NY SALVA från Delta Medical (*med spår av ironi och satir).

Lystoanal ®

I produktinformationen kan man läsa:

Får du ofta ont i röven när du inte får dina känslor och åsikter curlade? Lider du av vänsterblivna ideal baserade på ideologiska dogma?

Orsaken kan vara så enkelt som att du lider av kognitiv dissonans som lätt kan åtgärdas med psykologhjälp. Men i svåra fall kan smärtan i röven vara olidlig när människor i din omgivning använder sina kognitiva kunskaper emot dig.

När sprickorna i röven också för med sig andra trängande behov som känslan av att vilja riva ordentligt med en spikklubba för att försöka lindra besvären. Då har vi produkter som lindrar!

En salva som innehåller smärtstillande tillsatser som lindrar klådan och irritationen.

Prova Lystoanal ® 110mg/g *med spår av ironi och satir

Thomaz Viberg meddelar att han är full av förväntan på mottagandet på den svenska marknaden. ”Det finns inget annat land där vi ser en större marknadspotential än just Sverige” säger Wiberg.

Wiberg meddelar också att de samtidigt släpper högabsorberande anpassade vuxenblöjor att användas under behandlingen då biverkningen slappröv annars kan upplevas som besvärande.

Statskontoret ligger just nu i förhandlingar med Delta Medical om mängdrabatt både på läkemedlet och vuxenblöjor för riksdagen, regeringskansliet, svenska myndigheter och SKL.


onsdag 19 december 2018

Om psykopaten och landsförrädaren som vägrar ge upp - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka:

Polismyndigheten, Konstitutionsutskottet, Högsta Domstolen m fl.


Stefan Löfven; "Mitt parti gör Sverige tryggare".

Stefan Löfvéns tydliga försök att manipulera och ljuga för medborgarna måste bestraffas.

Stefan Löfvén uppmanar i en partifilm på Facebook den 15 december 2018 medborgarna att bli medlemmar i hans parti eftersom "hans parti gör Sverige tryggare"!

"Vi har börjat resan mot ett tryggare Sverige, men vi måste vara fler som hjälps åt".

Ovanstående har Stefan Löfven moral att gå ut med samma dag som Säpo meddelar att vi har aldrig som fram till denna dag haft så många skjutningar med dödande utgång som hittills.

Hans uttalande är ju inget annat än ett rått hån mot alla de som fått ta del av hans "trygghet" i form av mord, våldtäkter, rån och förstörelse av enskild och allmän egendom.

Någon dag senare rapporterar samma myndighet att vi  f.n. i Sverige har mer än 2000 våldsbenägna jihadister.

Dessutom vet man att minst 150 aktiva isan -hängare som nyligen återvänt, rör sig fritt i i vårt land! Deras rörelsefrihet är total, varför de vilken dag som helst kan genomföra fruktansvärda  massakrer på svenska medborgare.

Inget görs för att undersöka deras brott och därefter ställa dem inför rätta.

Men inte nog med detta. Stefan Löfvén har varit statsminister i 4 år (avsatt efter valet 2018) under vilken tid Sverige tagit in ett sådant enormt antal migranter som aldrig tidigare.

Eftersom det - som det skall göras enligt grundlagen -  aldrig gjordes någon konsekvensanalys har tiotusentals starkt kriminella och våldsbejakande individer kunnat komma in i landet och därmed orsakat svenska folket enorma lidande i form av mord, våldtäkter, rån och förstörelse av såväl privat som allmän egendom i en storleksordning som aldrig tidigare förekommit.

Trots detta påstår denne skurk och lögnare att Sverige blir tryggare med hans parti.

I själva verket är sanningen att hans parti och därmed hans politik har skapat ett förhållande som - från att ha varit ett av världens tryggaste länder - nu till ett av de mest otrygga i världen.

Ingen kvinna i Sverige kan i dag vara trygg om hon befinner sig ensam utan säkerhetsvakt. Aldrig tidigare har så många kvinnor men också småflickor våldtagits som under Stefan Löfvéns regeringstid.

Att en individ, därtill en statsminister kan få gå ut med så fruktansvärda lögner utan att t ex Konstitutionsutskottet lägger in en misstroendeförklaring mot honom tyder på att detta utskott också består av korrupta ledamöter.

Eller att inte en enda tidning eller public service en enda gång sagt sanningen om denne mytomans/psykopatiska agerande visar på var journalisterna från dessa medier har sin politiska hemvist.

Enligt forskningen är en individ som står för så grova lögner med en uttalad avsikt att manipulera och bedra andra människor som Stefan Löfvén gör också behäftad med en stark psykopatisk personlighet.

Ingen frisk människa kan förvanska verkligheten som Stefan Löfven gör och därför är han farlig så länge han får inneha någon uppgift i det svenska samhället.

Hans enda strävan är makt och hur många människor som går under så länge han får behålla denna är för honom likgiltigt.

Att han därför än en gång kan vara kandidat till statsministerposten visar på ett enormt förfall bland svenska politiker men givetvis också en undfallenhet hos svenska folket som inte varit möjlig för femtio år sedan.

Eftersom Sverige inte har någon rättsinstans utom Konstitutionsutskottet som kan bestraffa honom vädjar jag till alla medborgare i Sverige att agera för att denne brottsling får sitt straff. Vad skiljer Stefan Löfven vad gäller lögner och manipulationen av det egna folket från Paul Joseph Goebbels, nazisterna propagandachef?

Det går inte med vilken slags advokatyr som helst, att frikänna Stefan Löfven från den fruktansvärda katastrof han är skyldig till genom  massinvandringen.

Aldrig tidigare har svenska folket utsatts för sådant våld och terror.

Att då som Stefan Löfvén gör, påstå att hans parti står för trygghet är en sådan grov lögn som endast de värsta diktatorerna och folkförrädarna tidigare nått upp till.

Alla svenska medborgares strävan måste då vara att som främsta mål kräva rättsliga åtgärder mot honom. Och dessa måste minst resultera i livstid.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


Jag avslutar med att citera Hans Li Egnell:

”Det är dina gamla väljare du pratar om, Löfven. 

Det höga tonläget, den ödesmättade tonen och pratet om allt från grundvärderingar till "själar" gav jultalet en något desperat inramning. Vilket går att förstå när man betänker att det hölls av en man som röstats ned av riksdagen två gånger och fått se sin budget spolas ned i riksdagshusets toaletter. 

Desperationen märks på bred front nu, vilket avspeglas i allt från smaklösa angrepp från vissa ledarsidor till en statsminister som försöker lära mittenpartierna vad liberala grundvärderingar är. 

Det är när socialdemokratin pressas som dess allra fulaste sidor kommer fram. Det kan visserligen vara lite underhållande att se. Men glöm inte att det är på grund av rädslan att förlora makten partiet nu försöker fula ut politiska motståndare, inte för några "grundvärderingars" skull.”Ja visst är det så. Den låga nivån hos (s) märktes redan i valrörelsen. Ett parti baserat på djävulens spel och lögner.PS. Landsförrädarna är de som förstört vårt land, inte de som oroas av verkligheten. Och Stefan Löfvén är inte den ende. Samtliga partiledare delar på denna titel. 

Svenska folket befinner sig i krig för sin överlevnad mot globalismen och sitt eget etablissemang, som övergivit väljarna för de anglizionistiska bankoligarkerna vars ärenden partiledarna går. 

Därför är det relevant att tala om landsförräderi.  DS

söndag 16 december 2018

Om det antikristliga och korrupta svenska rättsväsendet - Gästinlägg

Detta är ett Facebookinlägg av en kvinna i Västerås. Hon är ett av många offer för ett antikristligt och ondskefullt samhälle, styrt av satans tjänare i den politiska adeln.
Att rättsväsendet är genomruttet och totalkorrupt och saknar rättvisa vet jag av egen erfarenhet.
I mitt fall vände dock Gud det som hände mig till mitt livs välsignelse som saknar motstycke i mitt liv. Kvinnan som anmälde mig och ljög i rätten är förlåten sedan länge och jag har bett till Gud att hon skall hitta till hem till ljuset och frälsning. Jag hoppas att hon har gjort så.
Jag ber att även denna kvinna som skrivit detta nedan hittar hem till ljuset och friden i namnet Jesus Kristus. Över till hennes text:

Drogad och våldtagen av POLIS, nu är JAG anmäld...

Jag brukar inte lämna ut så mkt personlig info... Men nu gör jag det, nu går jag ut helt offentligt här med både namn och bild. 

Anledningen är att min gräns för vad jag klarar av är nådd, Jag vet inte vad jag ska ta till mig mera... I feb 2018 så tog jag mitt livs SÄMSTA beslut någonsin-jag anmälde en polisman i Västerås för våldtäkt. 

Jag blev våldtagen på flera olika sätt, slagen, förnedrad och fick höra när jag grät då det gjorde så ont av polismannen att "det ska göra ont att bli knullad".

Dum som jag var så litade jag på poliserna som på plats grep honom och sedan såg till att han blev anhållen som sa att "det spelar ingen roll om han är polis när han har gjort detta emot dig". 

Då visste jag inte det jag idag vet, via granskande media som tagit reda på - att större delen av hans släkt består av polisbefäl, poliser och åklagare... 

Jag fick skador fysiskt på flera olika sätt vilka dokumenterades på Västerås sjukhus, åtminstone vad jag och mitt målsägarbiträde tror... 

Då interna utredningar direkt tog över fick nämligen varken jag eller mitt målsägarbiträde ta del av NÅGRA resultat. 

Vi fick inte se min rättsläkarundersökning, inga av de förhör som hölls med de poliser som var på plats, inga analysbesked efter rapekit undersökningen

INGENTING!! Allt blev "sekretess" och åklagare Elisabeth Brand la direkt ner förundersökningen trots flera bevisa 

DÄR hade min mardröm kunnat ta slut... Men det gjorde den INTE! 

Helt plötsligt började konstiga saker hända mig... 

1. FK får in ett anonymt tips om att jag jobbar svart, att Jag jobbar trots sjukskrivning (salongen jag jobbade i ligger MITT EMOT polishuset i Västerås.)

Självklart var det jättejobbigt mitt i allt annat att återigen bli ifrågasatt och att jag fick lägga massa tid på det. 

Tid, ork och energi som jag verkligen inte hade. Men efter att ha redovisat ALLT Så lades utredningen ner, jag hade inre gjort något fel. 

2. Sen kommer NÄSTA sak! Ca 4 månader efter de lagt ner utredningen om våldtäkt av polismannen väljer Utredaren Jesper på intempolisen som hållt i utredningen att anmäler mig för NARKOTIKA brott..

Jag blev drogad i samband med våldtäkten, vilket visade sig i det rapekit som gjordes på sjukhus. 

Men detta har han valt att INTE redovisa för varken mig eller mitt målsägarbiträde under "utredningen", trots att vi hela tiden bett om att få ta del av vittnesförhör, provsvar, rättsläkarundersökning mm.

Inga provsvar, vittnesförhör, Sos-samtal, provsvar mm skulle lämnas ut efter Åklagare Brands beslut. 

De valde alltså att inte säga något om detta utan istället valde de att spara detta och ANMÄLA mig! 

Så nu ska JAG sitta på en offentlig rättegång åtalad för narkotika brott - för att jag blev drogad i samband med en våldtäkt av en polis! 

En rättegång som kommer vara helt öppen, vem som helst får vara där och där måste jag inför alla berätta om anledningen till detta, att jag blev drogad i samband med en våldtäkt. 

Det vidrigaste jag någonsin varit med om- det som skadat min tilltro till människor för evigt. 

Det som slog sönder min värld.... Och nu är jag den "skyldiga.

Dessutom i samma tingsrätt där hans släkt arbetar som åklagare. 

3 Det tar inte slut här... 

Nu har dessutom en orosanmälan till Soc gjorts, 1 år senare då de är oroliga för mina barn...Bl.a. då Jenny nu är misstänkt för narkotika brott är det en ostabil och farlig miljö för mina barn. 

Inte ETT ENDA ORD om att blev drogad i samband med våldtäkt och att provsvaret kom då de gjorde rapekit! Däremot skriver de att "då Jenny varit utsatt för en våldtäkt så kan hennes psykiska mående vara en fara för barnen... 

Då hon även tagit narkotika är det en farlig miljö för barnen och de behöver hjälp:-( 

Vad som än händer skulle jag Aldrig Vända mig till rättsväsendet igen... 

Tyvärr, allt det jag trott på är borta. Att alla är lika inför lagen oavsett jobb, släktskap mm 

Mitt liv är förstört och just nu en enda jävla kamp då de straffar mig på alla sätt de kan för att jag gjorde det oförlåtligt vidriga anmälde en polis för våldtäkt:-( 

Men Jag är inte den enda tyvärr... 

Ytterligare en polis i Västerås blev anmäld för våldtäkt i somras... Men locket ligger på!! 

Dessutom har ytterligare 2 kvinnor kontaktat mig och berättat om samma sak... 

De anmälde en polis i Västerås för våldtäkt, allt lades ner med sekretess och de har precis som Jag råkat ut för "hämnd" av polisen för detta.

Varför skriver jag då detta... Varför eldar jag på brasan.... För att NU FÅR DET RÄCKA!!! 

Antingen är det här det som kommer göra att jag inte orkar mer, eller också så får jag nu hjälp att sprida detta via FB och att ngn orkar ta tag i det. 

För jag orkar inte mera.


onsdag 12 december 2018

Om en julhälsning till de politiska landsförrädarna - Gästinlägg

En "Julhälsning" till Stefan Löfvén, Annie Lööf, Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Jan Björklund, Isabella Lövin.

Självklart är detta mail inte avsett att hylla era goda gärningar eftersom ni inte utfört sådana utan den egentliga och sanna beskrivningen på dessa skall vara Illgärningar.

Jag har slutat att längre förvånas över er totala avsaknad av självkritik och ånger över era förbrytelser Jag har också slutat förvåna mig över hur ni agerar mot Sverigedemokraterna (SD).

Individer som så totalt förnekar sin skuld - som ni gör trots den katastrof ni orsakat oss svenska folket - kan helt enkelt inte vara friska mentalt.

Med den enorma brottsbelastning ni är bärare av, och ni trots detta behandlar SD som att detta parti och dess sympatisörer skulle vara sämre än ni, kan endast ha sin orsak i att ni är sjuka.

Alternativt att ni inser er enorma skuld men på alla sätt förnekar den för att överhuvudtaget kunna leva vidare.

För ert brott mot svenska folket är så ohyggligt att jag kan förstå att man skulle mista förståndet om man tog till sig detta och började fundera över sin skuld. Många individer skulle helt enkelt inte kunna leva med det.

Det gäller emellertid då sådana som ännu har kvar något av sin mentala hälsa.

När jag skriver detta kommer jag att tänka på hur Annie Lööf reagerade och också skrev om när hennes dotter var svårt sjuk. Självklart önskar man inte ens sin värste fiende de kval som hon då gav uttryck för.

Men samtidigt slår mig tanken. Hur kan hon och ni övriga visa ett så totalt avståndstagande och brist på medlidande mot alla de svenska kvinnor, män, flickor och pojkar som genom ert vållande fått sitt liv förstört för alltid.

Hur är det möjligt att Du Annie Lööf kan stå helt kallsinnig mot allt detta lidande som Du bl a är medskyldig till och inte någon gång ta kontakt med t ex pappan till den flicka som kördes ihjäl av en terrorist som befann sig i Sverige för att ni skulle betraktas som humanister.

Hur är det möjligt att ni inte på något sätt agerar för alla de våldtagna kvinnorna/flickorna och alla de oavsett kön som misshandlats ja även dödats!?

Hur kan ni begära att bli betraktade som mentalt hela människor med det ofantliga lidande ni orsakat, för att ni ensamma ska framstå som de goda!

För vi vet alla att detta var inte sund humanism utan sjuk egoism. Hur kan ni överhuvdtaget anse er stå för en högre moral när ni av ren egoism varit och är beredda att offra tusentals människor för att ute i världen betraktas som moraliskt mer högtstående än andra.

Jag kan inte se ert avståndstagande från SD som något annat en självbevarelsedrift för att kunna överleva era enorma brott.

Är det inte på det viset utan ni fortfarande anser er vara de goda och SD de onda kan jag inte förstå det på annat sätt än att ni är så mentalt skadade att inget tillfrisknande är möjligt.

Av denna anledning är det ju livsfarligt att vara svensk med er som innehavare av regeringsmakten och kanske därmed än en gång utsättas för era förbrytelser.

Det som gör att denna risk finns tyder ju ditt Annie Lööfs agerande på när det gäller de 9000 ensamkommande. Du insisterade på att dessa skulle få stanna.

Vi har redan sett vad det kommer att innebära!

Kommer 1000 av dem att leva inom lagens gränser?

Men de andra 8000 vad kommer de att innebära för oss svenska medborgare? Vågar du tänka tanken?

Vi har ju sett det redan genom polisens rapportering. Hur många svenska kvinnor, män, flickor och pojkar skall dödas och våldtas innan Du och ni andra inser att detta handlar inte om humanism utan om ren känslokyla från er sida.

Om vi ser på historiens värsta våldsmän som Hitler, Stalin etc. Så har dessa alltid pekat ut en grupp som man lägger skulden på för sin egen brottslighet.

Det ni gör mot SD och dess sympatisörer är ju precis samma sak.

Jag är helt övertygad om att ingen av er har tillnärmelsevis som jag själv under min levnad kämpat så för demokrati, mot rasism men också mot antisemitism etc. Ute på tidningsredaktionernas arkiv ligger sedan minst femtio år tillbaka artiklar om detta skrivna av mig.

Det ni alla gör när det gäller att peka ut SD och deras sympatisörer som varande sämre än ni, är ju vad folkförrädare alltid gjort. Nämligen att skapa syndabockar för att dölja och förringa sin egen brottsliga omänskliga verksamhet.

Nu visar det sig emellertid att det inte enbart är er omänskliga känslokyla mot landets invånare som skapat dagens katastrofala förhållanden i form av våld, våldtäkter, rån, misshandel, förstörelse av egendom etc etc .

Ett utmärkande drag för regeringarna sedan 2004 har varit, och är, nonchalansen vad gäller att följa regler för lagarnas utformning.

Riksrevisionen påtalar t ex att en regeringsproposition som överlämnas till riksdagen ska vara underbyggd med en noggrann analys av vilka konsekvenser förslaget kan få på olika områden, något man menar inte har skett på bl a det migrationspolitiska området.

Samtliga 26 migrationspolitiska propositioner som lagts mellan 2004 och 2015 har granskats med avseende på vilka konsekvensanalyser som gjorts och allvarliga brister har upptäckts.

Inte minst ett seriöst regeringsansvar skulle kunnat förhindrat mycket av det lidande Du Annie Lööf och resten av sjuklövern är skyldiga till.

Alla ni rubricerade är såväl kallhamrade förbrytare som icke ansvarstagande vad gäller regelsystemets utövande rörande regeringsmakten.

Detta sammantaget har orsakat välfärdssamhällets och därmed trygghetens kollaps för svenska folket.

Men ni har också med er oskicklighet och ansvarslöshet orsakat enorma skador för det svenska samhället som om ni följt grundlagen sannolikt inte skulle slagit lika hårt mot medborgarna.

Ni har sålunda inget att säga till ert försvar. Ni har genom er usla moral, genom er ansvarslöshet och med brott mot det regelverk som styr regeringens arbete gjort det svenska samhällets katastrof än större än om ni följt regelsystemet.

Att mot denna bakgrund ändå ha fräckheten och cynismen att anklaga ett annat parti och dess sympatisörer för att vara sämre än de själva är så sjukt och förljuget att vi måste ifrågasätta såväl er moral som hälsa.

Eftersom ni inte erkänner er skuld eller tar upp hur er "humanism" så till den grad kunnat förändra det svenska samhället till en av otrygghetens och brottslighetens i dag mest utpräglade stater måste ju något vara fel. Och det felet finns hos er.

Ingen kan t ex motsäga mig om jag påstår att med SD.s politik hade Sverige än i dag varit en ledande välfärdsstat med den trygghet som tidigare politiker skapat.

Därför får vi aldrig lämna tanken att ni en gång skall ställas till svars för era ogärningar. Den dagen kommer och med den en historieskrivning som kommer att visa att inga regimer tidigare har orsakat en sådan katastrof som ni.

Lika säkert som att det är jag, undertecknad Olle Ljungbeck, som skriver detta brevet, lika säkert är det att en stor del av de 9000 ensamkommande som framförallt du Annie Lööf gjort allt för att de skall få vara kvar i vårt land, lika säkert är det att en stor del av dessa redan och i framtiden kommer att  våldföra sig på svenska kvinnor/flickor, män/pojkar.

Hur förhindrar du och ni alla rubricerade detta? Om inte, är ni om möjligt än värre förbrytare än vad jag angett här. För då ser ni med öppna ögon och utan att agera den katastrof komma som är oundviklig.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävlesöndag 2 december 2018

Om mysteriet hos de svenska medborgarna - Gästinlägg


Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka. Jag skrev ett liknande inlägg för några dagar sedan med titeln Om det omänskliga landet Sverige som du hittar här. Över till Olle::

Hur kan medborgare som säger sig hävda reell demokrati, rättsstaten och allas likhet inför lagen - utan att protestera - än en gång låta de politiker (sjuklövern) som är de största förbrytarna någonsin i vårt land, sedan det blev en nation,  få styra Sverige?

De politiker som representerat/ar 7-klövern i Sveriges riksdag och regering sedan 2006 kan utan minsta tvivel fastslås som de värsta förbrytare vi någonsin haft. Hur är det möjligt att medborgarna inte gör uppror mot dem?

Ingen kan påstå att de är som tidigare politiker vad avser intellekt, moral, bildning, mognad, rättsmedvetande och omsorg om det egna landet och dess folk. Trots detta gör vi inte uppror! Med hänsyn till hur de agerar kan det inte vara svårt för varje medborgare att se att de istället för  ansvar och trofasta  sin uppgift är makten deras enda strävan även om de leder Sverige mot otrygghet, invandrarvåld, demokratiskt, kulturellt och rättsligt förfall.

Ett utmärkande särdrag för sjuklöverns regeringar har varit och är nonchalansen vad gäller att följa regler för lagarnas utformning. Riksrevisionen påtalar t ex att en regeringsproposition som överlämnas till riksdagen ska vara underbyggd med en noggrann analys av vilka konsekvenser förslaget kan få på olika områden, något man menar inte har skett på bl a det migrationspolitiska området. Samtliga 26 migrationspolitiska propositioner som lagts mellan 2004 och 2015 har granskats med avseende på vilka konsekvensanalyser som gjorts och allvarliga brister har upptäckts.

Ett så uselt "ledarskap" får ju följdverkningar inom hela den statliga och kommunala förvaltningen. Vi ser dagligen hur miljarder av medborgarnas bidrag i form av skatter försvinner genom uselt ledarskap i de statliga myndigheterna.

Dessa människors (sjuklöverns) bildningsnivå är så låg att de istället för att förbjuda spridning och tillämpning av islamsk primitivism, vidskeplighet, och kvinnoförakt de i stället accepterar denna.  Vi ser hur de mer och mer godtar islams kultur/religion och traditioner som är människofientliga ja rent ut sagt barbariska.

För faktum är att de accepterar könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, månggifte, hedersvåld, att flickor och pojkar inte får bada, gymnastisera etc tillsammans. Att kvinnor/flickor skall ha heltäckande baddräkter etc. Män som begår våldtäkter utvisas inte utom i undantagsfall. Eftersom det jag här redovisar är verklighet går det inte att förneka att sjuklöverns politiker anser att det är rätt att kvinnor/flickor behandlas som djur.

Och därför måste de (politikerna) anses vara primitiva, vidskepliga och inte nå upp till vad som är nedre gräns för vad vi kallar den civiliserade människan.

Om vi studerar 7-klöverns ledare i dag i samband med utseende av statsminister märks deras primitiva personligheter tydligt. Ingen gång har vi t ex sett att deras mandat gäller Sverige och Sveriges folk. Endast strävan efter makt åt det egna partiet. En egenskap som humor - vilken får betraktas som ett sundhetstecken och närmast nödvändigt för att vara en fullödig människa saknas totalt hos dessa individer.

Jämför t ex dagens 7-klöver med de Erlanderska ministärerna avseende bl a denna egenskap och Du skall finna en torftighet som närmast för sjuklöverns del måste anses vara att jämföra med brister i personligheten.

Det är inte detta Sverige jag kämpat för sedan jag blev politisk medveten och genom mina skatter har stött och fortfarande stöder som pensionär.


 • Vi har största andelen analfabeter i EU ..
 • Vi har flest våldtäktsmän i Europa…
 • Vi har längsta vårdköerna i Europa…
 • Vi har också en av världens längsta bostadsköer…
 • Vi har flest bilbränder i Europa…
 • Vi har flest skolbränder i Europa…
 • Vi har det högsta antalet "självantändande" bilar och byggnader (främst skolor) i hela Världen…
 • Vi har flest barnäktenskap i Europa…
 • Vi har flest månggifte i Europa…
 • Vi har flest tvångsgifte i Europa…
 • Vi har mest återvända IS terrorist i Europa…
 • Vi har 2:a plats vad gäller kriminalitet i Europa…
 • Endast i Sverige kan våldtäktsmän få skadestånd och blir ytterst sällan utvisade trots brottets beskaffenhet.
Sverige är det enda land i hela världen där man kan få barnbidrag för sin egen fru!

Sjuklövern drar sig inte det minsta för att missbruka vetenskap och forskning om det kan tjäna egna syften. Sålunda används genusvetenskap och genuspedagogik för att omforma samhället så att det tjänar 7-klöverns intressen.

Men inte nog härmed.

Nu rekryteras en ojämförligt stor grupp av personer som avviker från normalfördelningen vad gäller   vissa speciella egenskaper till betydelsefulla tjänster inom stat och kommun.

Detta får helt klart till följd att barn och vuxna kan påverkas på ett sätt som gynnar "påverkarens" syften men missgynnar den påverkade.

Inte minst är risken för sådan påverkan stor i bl a  dagis, förskolor, grundskolor och gymnasier men även våra högskolor och universitet präglas mycket av kvasivetenskaplig genuspedagogik. Inte minst har vi där professorer som helt saknar vetenskaplig stringens för att inneha professurer eller överhuvudtaget vara lärare.

Vid dessa bedrivs helt klart en genuspedagogik som inte är vetenskaplig utan mer syftar till personlighets- och beteendeförändring i den riktning den påverkande önskar. Så det svenska folket - med öppna ögon  åser och låter ske - är att man stillatigande ser på hur ledarna för sjuklöverpartierna trots en katastrofal migrationspolitik men också i övrigt en katastrof åter ges möjlighet att regera Sverige.

Detta visar väl om något att hjärntvätten och manipulationen av medborgarna redan orsakat sådana skador att det är tveksamt om Sverige har en framtid som en civiliserad, kultiverad och utvecklad stat. En starkt bidragande sak - kanske orsaken - är massmedias och public services symbios med makten. Med en press som levt upp till sitt uppdragskulle sannolikt Sverige fortfarande varit en demokrati med en framtid vi alla kunnat se fram mot.

Till slut. Har någon innan Stefan Löfven blev politiker sett honom gå hand i hand med sin hustru vid deras närvaro vid olika evenemang etc. Nej ingen enda gång. Detta visar åter hans litenhet som person genom att så billigt efterapa dem han inte når upp till vare sig intellektuellt eller bildningsmässigt.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Du som liksom jag själv inte ett ögonblick tror att människan skapat klimatförändringen föreslår jag att Du läser sjunde kapitlet "Isiga tider" i boken "En kortfattad historik över nästan allting", av Bill Bryson. DS