torsdag 1 november 2018

Om lögnarna och landsförrädarna inom socialdemokratin - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, igen:

Lögn, lögn, lögn, och åter lögner!

"För att kunna företräda socialdemokratin ska man kunna stå för och agera utifrån våra grundläggande värderingar. Det kompromissar vi inte om"; säger socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastads.

Det säger hon mot bakgrunden av att partiet och SSU tillåtit islamistiska fundamentalister ta över ett antal SSU föreningar främst i Skåne, men även på andra håll i landet. Läs här.

Så här kan det t ex låta från de nya SSU.arna i dessa föreningar. "Islam är universalbotemedlet för mänsklighetens alla lidanden, sjukdomar och problem", säger Rizwan Elahi, tidigare ordförande i SSU och 11:a på riksdagslistan!

SSU Skånes vice ordförande Khloe Abdel Wahab berättar på facebook att hon fått 4 månaders praktikjobb på Egyptens utrikesdepartement (en extrem islamistisk stat).

Att hon fick denna praktik tror hon berodde på att den socialdemokratiska organisationen Socialdemokrater för Tro och Solidaritet - som leds av Ulf Bjereld - varit mellanhand och som länge haft tvivelaktiga kontakter med islamister.

Under denne Ulf Bjerelds ordförandeskap har organisationen skapat starka kopplingar till Muslimska brödraskapet och dess nätverk av extrema organisationer.

På hennes yttrande om kompromisslösheten finns endast ett svar. Kompromissat med islamistiska fundamentalister har partiet gjort alltsedan Stefan Löfven blev partiledare och statsminister.

Det första Stefan Löfven gjorde när han som nybliven statsminister besökte Iran var att just bryta mot vår grundlags viktigaste principer. Han krävde nämligen då att samtliga kvinnliga ministrar skulle bära schal vid sammanträffandet med de iranska ledarna.

Detta kompromissande om våra värderingar där vår grundlags främsta värdegrund finns fastlagd som t ex jämlikhet mellan kvinnor och män såg Stefan Löfven det inte som något problem att kompromissa bort.

Om inte socialdemokratin vikit sig för islamistiska fundamentalister varför har vi i dag enorma problem med hedersvåld, våldtäkter, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning,  islamistiska skolor, religiös könsapartheid, månggifte, heltäckande klädsel på kvinnor, no-go-zoner etc etc.

Och varför har vi en så utbredd antisemitism från muslimer?

Jo därför att socialademokraterna vägrar göra något åt denna utan istället gör det till ett problem enbart av nazister. Detta trots att vi enligt Säpo har högst 300 organiserade sådana.

Vad beror då denna undfallenhet och kompromissande hållning från socialdemokraternas sida på?

Självklart på inget annat än maktgalenskap. Den som följt Stefan Löfvén såväl under hans fackliga karriär som under den politiska kan inte ha undgått att notera hans maktfullkomlighet för vilken allt annat får vika.

Av detta följer att han alltid är villig att kompromissa bort det som vi medborgare finner vara det väsentliga, nämligen fasthållande vid vår grundlagsfästa värdegrund.

Där är kanske Stefan Löfvén den politiker som mer än någon annan sedan det demokratiska genombrottet varit villig att kompromissa bort även sådant som mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män.

Det framgår inte minst av det ovan sagda där Sverige mer och mer börjar likna en extrem islamistisk stat med alla de kränkningar av kvinnor som tillåts i sådana länder.

Faktum är ju att Stefan Löfvén med sin undfallenhet och kompromissvilja mot extrema islamister tillåter att kvinnor/flickor skändas.

I de muslimska friskolorna är det fritt fram för dessa fundamentalister att göra flickor till andra klassens medborgare och från tidig ålder ta ifrån dem all självtillit.

Den som sanktionerar detta är inte den kompromisslöse utan den kompromissvänliga socialdemokratin intill underkastelse med sin ledare Stefan Löfven och med enda målet att värva valboskap och därmed behålla makten.

Om man ser till Stefan Löfvéns kompromissvilja mot extrema islamister under hans statsministerperiod och vad den har orsakat såväl Sveriges medborgare som invandrade muslimska kvinnor/flickor är hans brott så stort att det historiskt inte går att finna något värre i vårt land.

Därför måste det ligga något speciellt bakom hans ständiga utfall mot Sverigedemokraterna (SD) som är ett demokratiskt parti och kanske mer än de övriga hävdat grundlagen.

Och jag kan inte finna annat än att han inser sitt brott men vill ändå inte agera mot islamisterna därför att makten betyder allt.

Men självklart är angreppen mot SD också inget annat än ett sätt att försöka dölja sin egen fruktansvärda skuld mot de svenska medborgarna och invandrarkvinnorna/flickorna.

Det som också skrämmer mig är att det numera på våra universitet finns lärare av olika dignitet upp till professorer som sannolikt i jakten på en karriär spelar med i detta kompromissande med rörelser och ideologier som borde vara bannlysta på institutioner för forskning och vetenskap.

Jag är övertygad om att utifall man bjöd in ett antal av USA.s, Englands, Rysslands etc främsta professorer för att undersöka kvaliteten på de svenska högskolorna och universiteten skull de döma ut ett stort antal därför att känslor och inte forskning styr deras verksamhet.

Jag skulle här kunna nämna några men antar att flertalet, som ställer krav på dessa läroanstalter vet vilka de är.

Att dessa merendels, ja kanske alltid återfinns på vänsterskalan och inte minst hos Socialdemokraterna och vänstern är kanske inget som förvånar efter det som uppdagats kring SSU.

En sak som vi inte får glömma är att om vi haft medier och public service som uppfattat sin roll rätt och tagit den på allvar skulle inte dagens politiska och kulturella sammanbrott inträffat.

——————

Polismyndigheten, Riksåklagaren (RÅ).

Anmälan.

Undertecknad anmäler härmed SSU-distriktet i Skåne för antisemitism och extremism.

Det har framkommit tydliga bevis på att personer i vissa föreningar inom det Socialdemokratiska ungdomsförbundets SSU-distrikt i Skåne (men även också i övriga landet) uttryckt sig och agerat på ett sätt som måste tolkas som uttalad antisemitism och därför måste ställas till svars för detta. Härutöver har också förekommit extremistiska uttalanden som kan vara brottsliga.

I denna anmälan ingår också socialdemokratiska föreningar utanför Skåne som kan ha gjort sig skyldiga till samma lagbrott.

Men även den socialdemokratiska organisationen "Tro och Solidaritet" bör granskas med hänsyn till dess nära kontakter med Muslimska Brödraskapet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 GävleInga kommentarer:

Skicka en kommentar