söndag 7 oktober 2018

Om hur socialdemokraterna kopierar nazismens och kommunismens metoder - Gästinlägg

Socialdemokraterna har startat en namninsamling som i praktiken utmålar SD-väljare som oanständiga. Statsminister Stefan Löfven tackar nu alla som skrivit på listan. "Tillsammans står vi på rätt sida av historien", skriver S. 

Rattsidaavhistorien.se heter hemsidan där Socialdemokraterna hetsar mot alla som stödjer SD. Lyssna här.

Socialdemokraterna begår också grundlagsbrott, men det är ju inte första gången - och de vet att de kommer undan med det i den genomkorrumperade synarkin Sverige.

Mats Kristiansson skriver här:

Vi vill lyfta fram några formuleringar ur det första kapitlet i regeringsformen, en av våra grundlagar. Dessa bestämmelser utgör utgångspunkt och förutsättning för den svenska rättsstaten:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Den offentliga makten ska utövas under lagarna och med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska också verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Texten kan sägas vara samhällets värdegrund och uttrycker kraftfulla rättsprinciper om legalitet, objektivitet och likabehandling som ska genomsyra all offentlig verksamhet i den demokratiska rättsstaten Sverige.

Alla som arbetar inom "det allmänna" måste respektera denna konstitutionella värdegrund.

Också ledande politiker är bundna av stadgandena i grundlagen. Regeringsformen sätter gränser för vilka lagar som får stiftas och de svenska grundlagarna uttrycker tillsammans med konventioner om mänskliga och grundläggande fri- och rättigheter de minimikrav som finns för hur människor får behandlas i Sverige i dag.

Grundlagar kan inte enkelt ändras; deras syfte är att stabilisera rättsläget och förhindra lättvindiga förändringar av sådana värderingar och principer som anses vara fundamentala för en rätts- och välfärdsstat.

I tider som den vi befinner oss i nu, där starka krafter ifrågasätter bland annat alla människors lika värde är det särskilt viktigt att vi visar rättspatos och agerar i enlighet med – och värnar – den värdegrund vi enats om genom grundlagen.

Kampanjen handlar om att hålla Sverigedemokraterna utanför makten, eftersom partiet inte skulle vara "anständigt". Ett klart brott mot grundlagen då man ifrågasätter alla människors lika värde.

De som skriver under namnlistan håller sig på rätt sida av "anständighetsgränsen", menar S, och står på "rätt sida av historien".

"Ta ställning för samarbete över blockgränsen, men aldrig över anständighetsgränsen, du också!", skriver partiet.

"SD:s politik går emot mycket av det vi är stolta över i Sverige: öppenhet, kulturell mångfald och en jämställdhet i världsklass. 

Det är vi flera partier som är överens om och flera partier har också markerat tydligt att de aldrig kan tänka sig samarbeta eller ta stöd av SD för nå regeringsmakten", fortsätter Socialdemokraterna och påstår även att SD är "ett parti med rötterna i nazismen" (hur det egentligen är med denna sosselögn, läs här).

Stefan Löfvén, och hela sjuklövern, har adopterat riktlinjer från Sovjetiska Kommunistpartiets centralkommitté från år 1943:

"Medlemmar och frontorganisationer måste oupphörligen besvära, misskreditera och uttrycka sig nedsättande om våra kritiker. När motståndarna blir alltför irriterande, stämpla dem då som fascister eller nazister eller antisemiter. Kopplingen kommer efter tillräcklig upprepning att bli ett "faktum" i det allmänna medvetandet.”

Läs här:

Citat från ovanstående länkad artikel:

I grunden är det ganska enkelt varför Sverige nu långsamt går mot avgrunden. Skälet är att de som har makten i västvärlden redan tidigt bestämde sig för hur man ville se framtiden. Centralisering av makt, gränslöshet och uppblandade nationalstater var viktiga mål. 

När man så började genomföra sin plan fanns de människor som med tiden förstod och reste invändningar. I början tog man debatten men när den, som nu när vi har facit, inte längre kan vinnas, blev man tvungen att använda synnerligen fula metoder för att tysta all kritik. 

Metoden var, och är fortfarande, att stämpla meningsmotståndare. Ord som högerextrem, rasist, nazist, fascist, främlingsfientlig, antisemit, förintelseförnekare, rasideolog, konspirationsteoretiker, mörkerkraft, högerpopulist, klimatförnekare, islamofob, o.s.v är alla ord man fyllt med så mycket avsky att ingen vill ha dem klistrade på sig och så dör debatten. 

Men hur kunde det bli så här?


Det är dags för en liten uppfriskning igen om vad Socialdemokraterna gjorde under 2:a världskriget och vad dom gör nu. Man bör sopa rent framför sin egna dörr innan man anklagar andra. Slutar det med massmord eller etnisk rensning denna gången med ? Vem har egentligen Nazistiska rötter, om inte Socialdemokraterna. Läs här.Samtidigt som Socialdemokraterna i praktiken nazistmålar SD-väljare och de politiker som vill samarbeta med partiet, hävdar man sig ändå "acceptera hur svenska folket lagt sin röst".

Statsminister Stefan Löfvén stödjer kampanjen fullt ut.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla er tiotusentals som skrivit på vår namninsamling och tagit ställning för ett regeringsalternativ där vi står upp för anständigheten och bryter blockpolitiken, säger han i en socialdemokratisk film på Facebook.

– Detta upprop är mer aktuellt än någonsin. Talmannen har gett Ulf Kristersson i uppgift att sondera ett möjligt regeringsunderlag. 

Jag kommer ta alla möjligheter att påminna de borgerliga partiledarna om att stå på rätt sida av historien, fortsätter Löfven uppenbarligen syftandes på sådant som Hitler och andra världskriget.

– Stå vid ert ord, ge inte Sverigedemokraterna makten!, säger han.

Samtidigt uppmanar han alla svenskar att skriva på hetslistan mot SD.

Socialdemokratiska partiet finansierar också smutskastningssidan Fyrvaktaren på Facebook.

En sida, vars enda syfte sedan 2015 är att få Alice Teodorescu sparkad och smutskasta Göteborgs-Posten.

Ett politiskt parti finansierar en kampanj mot en enskild tidning. I tre år, hittills.

Vad säger detta om deras syn på på fri press? Läs vad Rebecca Weidmo Uvell skriver här.

Det var en lång inledning, och nu är det dags att lämna över pennan till Olle igen.

Olle Ljungbeck, 86 år:

När är tiden inne då Stefan Löfvén och SAP byter ut namninsamlingar mot fysiska handgripligheter mot de vars rättighet att tänka fritt han inte accepterar? 

Socialdemokraterna har startat en namninsamling som utmålar SD-väljare (märk väl vilken generalisering) som oanständiga. Läs här.

Stefan Löfvén tackar nu alla dem som skriver på listan. "Tillsammans står vi på rätt sida av historien", säger han! 

Är det inte hög tid för en stor del av svenska folket som inte sympatiserar med SAP att känna oro? 

Vad menar Stefan Löfvén med oanständiga. Var det inte så det började i såväl Hitler-Tyskland som i Sovjetunionen? 

både Hitler-Tyskland som i Sovjetunionen utmålades judarna m fl som ett hot mot folken i dessa länder trots att de rent faktiskt inte var detta precis på samma sätt som Stefan Löfvén nu agerar mot SD idag. I mycket på samma grunder som dagens SD svartmålas. 

Men även vissa andra grupper anklagades för likartade saker trots att de aldrig liksom SD hotat med våld. 

Socialdemokraterna och Stefan Löfvén använder sig av samma generalisering som de nämnda diktaturerna när de varnade för hotet från judar och andra. 

Trots att Stefan Löfvén inte lär känna mer än högst tio-tjugo sverigedemokrater personligen utmålar han mer än en miljon etthundratusen som oanständiga etc. 

Har vi hört någon annan statsman i västvärlden uttala sig så generaliserande mot en stor del av sitt folket utom de nazistiska och kommunistiska diktatorerna. 

Jag kommer att tänka på några bekanta som röstat  på och troligen också är medlemmar i SD när jag hör hans skändliga och skamlösa uttalanden.  

Hustrun har i ca 15 års tid helt ideellt lett och ansvarat för IFFI (Internationella invandrarkvinnornas förening) i Gävle 5 dagar i veckan utan någon som helst ersättning. 

Hennes man har skjutsat henne till lokalen varje sådan dag och troligen spenderat åtskilliga tusen kronor utan krav på ersättning, men dessutom hjälpt till med praktiska detaljer.

Hustrun är avgudad av kvinnorna men just nu svårt sjuk. Funnes det något kvar av rättssamhället efter att Löfvén raserat det, vore det en självklarhet att han skulle ställas till ansvar för inte bara sina generaliserande kränkningar av människor han inte känner men också för all skada av katastrofal omfattning han orsakat svenska folket. 

Kan för övrigt nämna att en tidigare statsminister vid besök i Gävle särskilt utbett sig att också få besöka IFFI som han efter besöket uttalade en väldig uppskattning över.

Det är på tiden att svenska folket inser att hela Stefan Löfvéns strävan gäller makten. För att nå denna kan han offra allt vad hederlighet är. Detta ser vi ju så gott som dagligen. 

Trots att den massinvandring han är ansvarig för inneburit och innebär den största katastrof Sverige någonsin varit utsatt för rörande brott mot de svenska medborgarna och förstörelsen av ekonomin har han aldrig erkänt något ansvar för detta. 

Han har inte heller på något sätt visat offren för invandrarvåldet den minsta medkänsla. Lidandet för det egna folket (precis som nämnda diktatorer) försöker han nu dölja genom att smutskasta dem som varnat för det. 

Men också genom att uppegga de egna trogna att skapa skräck hos inte minst Sverigedemokraterna. Hans kopiering av vissa av Stalins och Hitlers metoder mot oliktänkande kunde inte vara mer exakt återanvända.

Nog skiljer sig statsminister Per Albin Hanssons tal till nationen på fyrtiotalet mot Stefan Löfvéns hatiska tal där splittring och inte sammanhållning är det centrala. Då är det att märka att det fanns ett mycket stort antal riktiga nazister i Sverige. 

Men som den store statsman Per Albin var så hade han förmågan att se till nationens bästa och inte som Stefan Löfvén genom splittring försöka vinna billiga maktfördelar för egen del. 

Per Albin avskydde säkert i grunden nazisterna mer än vad Stefan Löfvén i verkligheten gör. 

Maktmänniskor av Stefan Löfvéns typ gömmer ofta inom sig ett så hänsynslöst maktbegär att de när det gäller makten kan ta stöd av vem som helst. I dag tror han att han kan vinna regeringsmakten genom att rasistförklara SD. 

Han skulle lika väl kunnat liera sig med ett icke demokratiskt parti om han därmed kunnat säkra sin egen makt. 

Så trots att de politiska motsättningarna var större då än i dag uttalade sig Per Albin enligt nedan.

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. 

Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. 

Medan Per Albins valspråk var enande och gemenskap är Stefan Löfvéns; "Söndra och härska". 

Det innebär självklart enorma risker för att Sverige skall splittras och därmed generera ständiga allvarliga konflikter medborgarna emellan. Stefan Löfvéns undfallenhet mot invandrarbrottslighet ger närmast uppfattningen att han genom denna söker värva valboskap! 

Är det inte på tiden att Alliansen om de säger sig vara regeringsdugliga men också en allians för hela folket visar att de tar avstånd från Stefan Löfvéns allt mer uttalade maktfullkomlighet och förakt, mot såväl demokratin men också mot en miljon etthundratusen medborgare som är lojala mot vårt lands konstitution men förbehåller sig rätten att tänka fritt.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
6 kommentarer:

 1. Nja.. Det skedde ju en krigsförklaring mer eller mindre från den judiska maktelitens sida.. http://www.lagazeta.com.ar/daily_express.jpg
  Judarna sågs tillslut som en säkerhetsrisk.

  Hela ämnet när det gäller nazismen är ju tyvärr på infantil sandlådenivå idag pga den propaganda och filtrerade information man matat folk med i över 70 års tid. Därför finns väldigt lite seriös debatt och förståelse av ämnet bland vanligt folk. Men en judisk professor och föreläsare sammanfattar vad som egentligen skedde väldigt bra här:
  https://youtu.be/t32odnVdcOg?t=9m54s

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har helt rätt i det du skriver. Men sanningen börjar komma fram. Tobias Bratt, vars dokumentär du länkar till, har gjort mycket i sanningens tjänst. Inget krig är omgärdat med så mycket sionistlögner som VK2.

   Radera
  2. Kunde inte få fram ovanstående internet adress ang. den judiska professorn

   Radera
  3. Unknown:
   Bara kopiera hela adressen och klistra in i adressfältet.. Fungerar för mig.
   Har du otur kan den dock vara blockerad i vissa länder om du befinner dig utomlands.. Då får du använda en proxy/vpn.

   Radera
 2. Hjärtligt tack Mikael för detta utomordentligt bra skrivna inlägg om Socialdemokraternas metoder. Skullel vilja reeblogga detta men ser ingen funktion för detta här på din sida. Gud välsigne dig och ditt skrivande som är jättebra!

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera