onsdag 29 augusti 2018

Om det blinda totalitära Sverige

Nyheter måste användas för att förändra samhället och påverka människor. Om nyheterna är objektiva, och endast avsedda för att informera, är nyhetsrapporteringen konservativ. I ett litet land som Sverige har en tidning av Dagens Nyheters storlek en oerhörd styrka. 

Vi kan på egen hand förändra den allmänna opinionen. […] Ett litet land har inte råd med individuella personer som har egna åsikter. Det måste finnas en grupp. Och eftersom svenskarna reagerar i grupp är de lättpåverkade.

Olof Lagercrantz, chefredaktör för Dagens Nyheter 1960-75.


Källa: The New Totalitarians (1972).

En relativt okänd men högaktuell bok om Europas motsvarighet till Nordkorea - Sverige. 

(Texten nedan är upphittad på Facebook, men något modifierad av mig).

Boken som texten nedan handlar om hittar du här på engelska och nedan är omslaget:


1984 närmar sig med stormsteg (Kina verkar ligga något före, men det kanske beror på ideologi). Se härVi verkar ju kommit en bit på väg vi också, med tanke på bl.a. den senaste tidens Facebook-censur initierad och koordinerad av Sveriges totalitära kulturmarxistiska regering.
Nedan följer ett avsnitt från den svenska översättningen av "The New Totalitarians" med titeln ”Det blinda Sverige" av Roland Huntford (1971). Länk till boken här (Filen är nästan 200 MB stor).


Huntford var gift med en svenska och var under åren 1961 – 1974 stationerad i Stockholm, som korrespondent för den brittiska tidningen The Observer. 
Efter att han lämnat Sverige år 1974 gjorde han sig ett namn inom polarforskningen, men dessförinnan hällde han en rejäl skvätt ättika i den svenska sockerkakssmeten. 

Huntford beskrev Sverige som en lightversion av George Orwells ”1984” eller kanske Aldous Huxleys ”Du sköna, nya värld”. 

Efter ett nästan 40-årigt socialdemokratiskt maktinnehav menade han att svensken hade indoktrinerats till att bli ett med staten. Hans mor var ryska och Huntfords uppfattning var att Sverige mera liknade andra öststater än övriga Europa.

Jämförelsen var inte gripen ur luften. Huntford behärskade ryska och hade bedrivit studier i bolsjevismens tidiga historia. 

På tal om bolsjevismens tidiga historia, se den nästan två timmar långa dokumentärfilmen av Jüri Linna nedan. Se den för att förstå Europa, och framför allt Sverige, av idag.Huntford arbetade mer som en forskare än som en journalist och det tog honom tre år att skriva ”The New Totalitarians”. 

De första 18 månaderna ägnade han sig åt att läsa in sig på svensk historia. 

Därefter intervjuade han ett åttiotal svenska beslutsfattare som till hans förvåning var ytterst samarbetsvilliga. Flera av dem blev senare förskräckta över det som Huntford skrivit och ansåg sig felciterade. 

Expressen skrev en serie artiklar som den 29 januari 1972 resulterade i en dementi från Statsrådsberedningen. 

Då protesterade Olof Palme, Ingvar Karlsson, Sven Moberg och Camilla Odhnoff under rubriken ”Det har vi aldrig sagt”.”

Den nya socialismen finansieras med hjälp av världens högsta skattetryck. I den form som Sverige har utvecklat, verkar de nya totalitärerna med både morot och piska. Genom övertalning och manipulation.

De mycket rika kan utnyttja avdrag. Dom fattigaste får bidrag. Det har redan visat sig vara mycket effektivare än de gamla socialistiska systemet, som förbjöd själva kapitalismen, och var beroende av våld

Vad svenskarna begär istället är välstånd och inget annat. De har konditionerats till tron på att deras materiella säkerhet är en gåva av staten. Och de betraktar politisk träldom som ett nödvändigt villkor och ett hyggligt pris för välståndets fortsättning.

Språket har manipulerats på så sätt att det har blivit praktiskt taget omöjligt att ge uttryck för opposition, särskilt när det gäller staten och kollektivet.

”När vi söker efter uppfyllda profetior kan det ha sin nytta att göra en exkursion till ”År 1984”. 

Svenskarna har bevisat makten hos den form av betydelseforskjutande manipulationer som Orwell kallade ”ny-tal”: forändrandet av ord till att betyda någonting annat.

På så vis kan tänkandet dirigeras och icke önskvårda uppfattningar elimineras genom att vi berövas möjligheten att uttrycka dem.

”Frihet” betyder i Sverige ännu inte som hos hjärntrustbarnet i Orwells Sanningsministerium ”slaveri”, men det inkluderar faktiskt ”underkastelse” – och därmed har ett effektfullt ord i oppositionens vokabulär blivit neutraliserat.

På samma sätt har det blivit utomordentligt svårt att tala om staten i annat än i högaktande termer, emedan alla ord på detta ämnesområde blivit positivt laddade. 

Regeringen är mån om att överallt ha kanaler för indoktrinering och propaganda. 

I slutanalysen blir syftet med agitprop detsamma som hos Orwells tankepolis eller Huxleys kontrollanter: kontrollen över tänkandet.

Det var mycket få som var i stånd att känna igen indoktrineringen i den språkliga manipuleringen. I ordets egentligaste bemärkelse hade folket genomgått hjärntvätt.

Samförståndets princip styr allting: den privata konversationen, det intellektuella livet och statens regerande.

Det finns ett konspiratoriskt drag i Huntfords uppfattning av hur makten fungerar i Sverige. 

Han menar att det är ungefär trehundra personer som alla känner varandra och som tillhör ett ”spindelvävsnät” av likasinnade. 

De har strängt privata möten om vilka det aldrig rapporteras i massmedia. Det är där den politiska dialogen äger rum medan riksdagsdebatten mest är ”taktisk svada”. 

Det som möjliggör för detta nätverk att fungera och så totalt regera Sverige är samförståndsandan. 

Det betyder också att de fåtaliga dissidenter som finns saknar betydelse. De kommer aldrig in i maktens inre cirklar och de har rent allmänt svårt att göra sig hörda.

Svenskarna har en närmast ömsint relation till överheten och förstår därför inte demokratins innersta väsen, som är att skapa samhället genom politisk dialog: 

De är fullständigt tillfreds med att lämna landets styrelse och skötsel åt byråkraterna, under förutsättning att fasaden är korrekt klädd”.

Inte heller hade Huntford särskilt mycket till övers för svenska universitet. De var totalt kapade av socialdemokratin och vänstern och utgjorde förgreningar av den statliga byråkratin. 

Den akademiska friheten var bara en retorisk fras, om ens det: ”Akademisk frihet har aldrig förekommit i Sverige: oberoende universitet skulle ha förhindrat tankekontrollen och var därför inte önskvärda.” 

Om svenska journalister tyckte han ännu sämre. De skiljer sig från sina kollegor utomlands på följande sätt:

Behovet av att förses med ett lager godkända åsikter är ett särdrag hos den svenska pressen och övriga massmedia.

De agerar som en hjord.

De är konformister till övermått och önskar bara att befordra det allmänna samförståndet.

Det finns ingenting av den självrannsakan och efterprövning av grundprinciperna som annars ‘plågar’ västerlandet.

Svensk press saknar den vitalitet och kritiska problemuppställning som kännetecknar den bästa anglosaxiska pressen; den är obligatoriskt samstämmig i en direkt förfärande grad – och detta i ett land där det skall härska yttrandefrihet. 

Pressen stöder allt som systemet bygger på; den viktigaste grundvalen är samförstånd, men den täcker allt annat också.

Det är praktiskt taget omöjligt för någon som opponerar mot regeringen att få göra sig hörd. Radio och TV har förvandlats till partiets och statens lydiga tjänare.

Bedömt uteslutande efter sina olika massmedia verkar Sverige som om det styrdes av en tolerant, manipulerande diktatur.

Medierna gör ett intryck av att finnas till för att indoktrinera en bestämd synvinkel.

Det finns ett bestämt område av tolererade åsikter, och det är litet och trångt; ve den som inte håller sig inom dess råmärken! (idag kallad "åsiktskorridoren").

Det verkligt intressanta och skrämmande är att så mycket av det som Huntford skrev för över fyrtio år sedan stämmer in på dagens situation. 

Den stora skillnaden är att Huntford förklarar 1970-talets Sverige som ett resultat av ett långt och i det närmaste totalt socialdemokratiskt maktinnehav.

I Sverige har personligheten blivit undertryckt. Kollektivet dyrkas på individens bekostnad. 

Författaren vet vad han talar om. Han arbetade 8 år i Sverige som tidningen The Observers korrespondent.

Och nej, Sverige har ALDRIG varit en demokrati. 

Här kan du läsa om de principer som styrt Sverige ända sedan frimurarna Hjalmar Branting, kung Gustav V och Marcus Wallenberg sr. skapade den synarki (gemensamt styre) mellan den politiska makten, storkapitalet och det dominerande näringslivet under VK1 och 1920-talet (som kulminerade med mordet på Kreuger i Paris 1932).
  
Om detta kan ni läsa om i boken "Sverige, en synarkistisk modell" (länkat ovan) av Tore Fredin som i många år arbetade med underlaget till sin bok. 

Skaffa den och läs den så kommer ni att förstå att den "representativa demokrati" som vi har i Sverige är en teater där partierna väljer ut de lydiga lakejer som de placerar på valsedlarna, och väljarna har INGA kunskaper om dessas kunskaper, erfarenheter eller andra kvalifikationer för att styra ett land.

De som kommer in i riskdagen (medveten felstavning) följer slaviskt de order som de får från sina bossar i "regeringen" och besluten präglas därför av den maffia som för ögonblicket har makten under en mandatperiod.

Denna situation där riksdagsledamöterna är underkastade diktaten från partiledaren finns utmärkt beskriven av två kvinnor, den ena moderat och den andra centerpartist. 

Den moderata ledamoten av riskdagen Anne-Marie Pålsson har i sin mycket intressanta bok "Knapptryckarkompaniet" beskrivit skurken Reinfeldts partidiktatur som var allt annat än demokratisk.

Skådespelaren Solveig Ternström råkade ut för samma sorts partidiktatur inom Centerpartiet där hon kom in i politiken och beskriver denna beklämmande upplevelse i boken "Dagbok 2008-2014 - Från Dramaten till Riksdagen". 

Den som vill förstå VARFÖR svensk politik inte stämmer med lögnerna under valkampanjerna bör i eget intresse läsa dessa två böcker.


De flesta svenskar har ingen aning om de mekanismer som format den svenska politiken under många årtionden, eftersom detta kräver långa och djupa studier och givetvis en förmåga till självständigt tänkande istället för att hela tiden kritiklöst konsumera och svälja den tillrättalagda version som media i symbios (samexistens) med politikerna pumpar ut till medborgarna. 

Medborgarna i Sverige behandlas som sig bör i en totalitär stat. Ingen bryr sig om att fråga folket så som det uttrycks i regeringsformen "all makt utgår från folket".

Tino Sanandaji skriver i denna artikel:

Sveriges befolkning var länge unikt homogen. 1930 var 1% av befolkningen utlandsfödd, 1960 var 1,7% födda utanför Norden och 1980 var 0,9% födda utanför Europa. De senaste 25 åren har invandringen till Sverige varit extremt stor. 2016 var 993.784 st, 10 % av befolkningen, född utanför Europa. 2017 var 18,5 % utlandsfödda och andelen födda utomlands/svenskfödda med båda föräldrarna födda utomlands var 24,1 % !!

Denna befolkningsmässiga förvandling genomförd på bara en generation är en av de största samhällsförändringarna någonsin. Men ingen djupare analys av det framväxande mångkulturella samhället har någonsin gjorts av de som fattar de avgörande besluten. Därför finns nu ingen politisk fråga som är mer i behov av granskning än denna. 

Ingen annan fråga har så djupgående konsekvenser för samhällsutvecklingen. Därför bör invandringspolitiken prioriteras högt då man väljer vilket parti man lägger sin röst på. Man har all rätt att stödja liberal invandringspolitik.

Men de som gjort denna förvandling möjlig gör sitt yttersta för att dölja fakta om vad detta innebär för samhället. Därför följer nedan 10 centrala fakta som alla bör känna till om dess
konsekvenser. 

Kritiken i texten är inte riktad mot invandrarna utan mot de som driver den extrema invandringspolitiken. 

Denna text om sanningen om "utanförskapslinjen" är främst avsedd för att vidarebefordra till de 87% som vid valet -14 röstade på något av de 7 riksdagspartier som genomfört utanförskapslinjen, varav en hel del gjorde det av den enda anledningen att de är okunniga om konsekvenserna av utanförskapslinjen. Alla siffror finns bekräftade i referenserna.

Sanningen är att mångkulturalismen har redan raserat folkhemmet. Det är omöjligt att återställa Sverige. Att Sverige blev mångkulturellt var aldrig ett beslut som utgick från det svenska folket självt. I själva verket var det etniska aktivister som lanserade idén om det mångkulturella Sverige. 

I synnerhet från judiskt håll men även från estländare, finnar och samer. Allt började med en artikel i DN i november 1964 av den judiske aktivisten David Schwarz, men det är en annan historia som du kan läsa om i denna bok "Hur Sverige blev en mångkultur" av Meister Eckehart.

Man måste kanske vara utlänning för att se på Sverige som det är. Detta handlar om en bok som skrevs 1971 och som redan då beskrev det dystopiska Sverige som landet är idag. Dimensionen mångkultur tillsattes undergångssmeten år 1975 då en enig riksdag antog proposition 1975:26 att det homogena Sverige skulle bli mångkulturellt. Redan då var alltså Sveriges ledande politiker högförrädare mot folket som givit dem förtroendet att leda landet.

Svenskarna är kanske världens dummaste folk som Knut Lindelöf skriver i denna artikel?

Världens dummaste folk? Så blir de godtrogna svenskarna grundlurade (Ebes förlag) av Sven Ruin. 

Temat i boken är att svenskarna låter sig luras av politiker, myndigheter, medier och företag på ett sätt som håller på att föra landet helt ur kurs och sätta demokratin och självständigheten ur spel.

Läs också här om hur socialdemokraterna blev ett landsförstörande extremistparti tillsammans med miljöpartiet. 

Läs detta inlägg om Sveriges största statsförstörande parti (S) och läs här om hur socialdemokraterna, precis som Nazityskland gjorde, sponsrar Muslimska brödraskapet.

Se långfilmsdokumentären "A Swedish Elephant" om dårhuset Sverige:Se långfilmsdokumentären "The Swedish Theory of Love" nedan. 1972 togs beslutet om det sociala experimentlandet Sverige. "Alla ska vara oberoende". Där fråntogs familjen uppgiften att ge trygghet och gemenskap till varandra och barnen. Det är därför Sverige har högst antal ensamhushåll i världen (och förmodligen därför också som Sverige är ledande i självmord).Den ljusnande framtid är vår? Skulle inte tro det...

torsdag 23 augusti 2018

Om mörkret över Sverige - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka. Denna gång med en betraktelse över de sorgliga resterna av Sverige. Landet som tog hundratals år att bygga upp men bara två mandatperioder att fullständigt förstöra. Över till Olle:

I vilken situation/tillstånd skall ett land - i detta fall endast en formell demokrati - befinna sig i, för att en stor minoritet (omkr 1/4) av landets befolkning, har moralisk rätt att göra uppror mot regimen för att den utan att höra folket släppt in en stor gruppinvandrare som på plats inte endast terroriserar utan dödar, våldtar, rånar landets egen befolkning men också förstör materiell egendom för miljarder utan att regeringen och med den allierade partier försvarar landets egna invånare? 


Vi är i den situationen nu att vi som inte längre tolererar det som sker måste ta ställning och seriöst överväga om vi längre kan fortsätta den väg som innebär förstörelse av vårt land och slaveri av vårt folk innan det är för sent. 


Innebär inte det kommande valet en förändring med en tydlig maktförskjutning i vår riktning måste alternativ övervägas. Alternativet är inte ett utan flera.


I kväll 22/8 redovisar Uppdrag Granskning en del av kränkningen och våldet mot vårt folk. Det gäller våldtäkter. Programmet visar att en stor majoritet av de som dömts för våldtäkter är utomeuropeiska individer. Somliga har försökt förklara detta med socioekonomiska termer. Men sanningen är att det rör sig om kulturbetingad brottslighet som det knappast går att stävja under de kommande generationerna. 


Då måste man först och främst förbjuda ondskans religion som skapar dessa brottslingar.


Till detta kan läggas en kultur som är så väsensskild från vad som kan anses vara ett civiliserat tillstånd.


Att bara se de primitiva individer som av regeringen gestillstånd att driva skolor och förstöra barns liv från första ögonblick de sätter sin fot i "skolan" är tillräckligt för att starta ett uppror. 


De länder där världens ondaste "religion" är statsreligion har inte nått upp till civilisationens första trappsteg. 


Nu vill sjuklövern ge den fotfäste och ta över i vårt land. 


Om detta sker blir det eviga våldet och tillbakagången i Sverige ett faktum. 


Vi ser dagligen hur denna kultur/religion dagligen vinner mer mark i vårt land. Detta land som före massinvandringen stod på civilisationens översta trappsteg är nu med regeringens och barbarernas såväl fysiska som psykiska våld på väg att gå under. 


Kvinnor och flickor har blivit fredlösa och barbarerna kan utan många gånger någon som helst bestraffning såväl döda, våldta, misshandla och terrorisera dem. Självklart är sjuklövern ansvarig för detta. 


Att därför lägga sin röst på något av dessa partier är att krossa det fina samhälle tidigare generationer byggt upp och föra det tillbaka till medeltiden. 


De skolor, moskeer etc dessa barbarer ges rätten att driva är inget annat än en återgång till de mest primitiva samhällsformer världen skådat.


När en av Sveriges främsta förespråkare för vårt lands- och kulturs utplåning Annie Lööf kan yttra följande borde det vara tillräckligt för att starta ett uppror. Så här säger hon; " Flyktingarna förbättrar Sverige genom kunskap och drivkraft". 


Om vi hade en press värld namnet skulle denna inte vilat förrän man fått henne att lämna allt vad politik heter. Detta är inget annat än ett hån mot landets egna invånare och de som tidigare byggt det. 


Borde vi inte ha moralisk rätt att göra uppror när vårt land som före massinvandringen var ett av de mest utvecklade om man utgår från såväl upplysningstidens idèer som vad gäller vetenskap- och författarskap etc? 


Självklart har vi rätt att rädda våra och våra anhörigas liv och framtida existens.


I stället för att bekämpa massinvandrarnas primitivism och vidskepelse anammar politikerna denna och ger tom dessa barbarer utrymme i olika offentliga och politiska organisationer. 


I kväll fick vi också veta att en riksdagskvinna från KD och en riksdagsman från M lämnat sina partier efter att ha kommits på med att de stulit pengar från folket. 


Vidare har C tvingats utesluta en riksdagskandidat som var placerad som nummer två efter Annie Lööf på riksdagslistan. 


Han uteslöts på grund av sina konspirationer tillsammans med en av Turkiets mest högerextrema grupper. 


Svensson, när inser Du att merparten av sjuklövern tjänar inte Sveriges land och folk utan  enbart sina egna syften. 


Att tusentals svenska kvinnor våldtagits och terroriseras får ske för att dessa sju partier skall kunna locka barbarerna att rösta på dem. 


Har Du någon gång hört någon av sjuklöverns ledande politiker erkänna sina brott eller åtminstone be svenska folket om ursäkt och lovat att återställa välfärdssamhället och tryggheten? Självklart inte. 


Människor som likt sju-klövern saknar såväl moral, hederlighet och känsla för sitt land och folk gör inte detta. 


Så Svensson vill Du efter valet den 9 september kunna se en framtid för dig själv, dina barn, dina anhöriga och Sveriges folk då kan Du inte lägga din röst på något av sjuklöverpartierna. 


Då lägrar sig mörkret för evigt över ditt land. 


Och kom ihåg att det är värre än Du tror därför att regering och övriga sjuklöverpartier döljer vad som verkligen sker.


Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävlelördag 18 augusti 2018

Om vikten att utkräva ansvar av landsförrädarna - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka. I förra inlägget benämde han det politiska etablissemanget för "fårskocken som leder svensk politik", men här skärper Olle tonen ytterligare och pratar om den politiska adeln som de verkligen är.

Landsförrädare gentemot svenska folket!

Vi, det svenska folket, befinner oss i krig mot New World Order-konspiratörerna (globalisterna) så därför är det relevant att använda begreppet "landsförrädare" då detta är ett krigsbrott. De använder bl.a. vapnet islam mot oss för att krossa vårt land. Läs här. Den satanistiska ideologin kulturmarxism används också för att krossa landet. Läs här och här.

Sverige kan förmodligen aldrig läka igen om de inte ställs till ansvar och det är detta Olle skriver om denna gång. Över till Olle:

Svenska kvinnor och män!

Svenska kvinnor och män! Sjuklövern med Stefan Löfvén i spetsen har raserat det svenska samhället som ingen regim före dem gjort sedan Sverige blev en nation. Trots detta utkräver ni inte ansvar.

Har ni ingen självrespekt eller är ni slavnaturer?

Den katastrof de rubricerade orsakat Sverige och svenska folket är så enorm att det är svårt att beskriva hela vidden av den. Men en sak går inte att motsäga. De är på grund av sitt landsförräderi indirekta mördare och skyldiga till sammantaget tiotusentals svenskars död, våldtäkter, terror, misshandel och förstörelse av privat och samhällsägd egendom får tiotals miljarder under ett flertal år.

Självklart är dessa landsförrädare indirekt skyldiga till bränderna i Göteborg m fl städer. Trots detta (eller kanske därför) går man inte in med kraftfulla åtgärder och berövar barbarerna och våldsmännen deras frihet. Kan man på ett mer uppenbart sätt offra sitt eget folk?

Att inte utkräva ansvar av dessa (sjuklövern) brottslingar innebär att vi inte längre kan definiera Sverige som en rättsstat. Politikerna har befriat sig själva från det ansvar som normalt utkrävs av vanliga medborgare då de brutit mot lagen.

För inte kan man väl när det gäller vem som är ansvarig för de grova brott som massinvandrarna orsakat svenska folket mera tydliggöra de skyldiga som varande sjuklövern med Stefan Löfven och de övriga 5 partiledarna jämte de två språkrören.

Dessa har sanktionerat terrorn mot folket och har dessutom fräckheten att berömma sig av detta genom att kalla sig humanister när de i stället borde benämnas avskum. De är de skyldiga till den värsta katastrof i form av död, lidande, våld, förstörelse som någon gång drabbat Sverige.

Hur kan ni svenska män och kvinnor låta dessa förrädare och indirekta mördare än en gång få möjligheten att regera Sverige? Ni offrar därmed era barn och barnbarns framtid för er feghet.

Vi degraderar oss själva till stackare om vi inte utkräver ansvar. Vad är vi för ett folk som accepterar att de värsta brottslingarna och förstörarna av vårt land får ställa upp i val för att på nytt kunna fortsätta förstörelsen och terrorn.

Kan orsaken till att ni svenska kvinnor och män låter dessa (sjuklövern) gå fria, att katastrofen är så enorm att ni inte fattar vidden av den?

Eller är ni för fega att ärligt och uppriktigt stå för den sanna bilden att sjuklövern har förstört Sverige och de är såväl landsförrädare som indirekta mördare?

Är ni i er feghet rädda för att inte bli kallade humanister utan i stället rasister och främlingsfiender?

I så fall har landsförrädarna lyckats övermåttan i sin strävan att tysta er.

När ni beskylls för rasism från dessa grova brottslingar borde ni i stället ta det som ett beröm och inte kapitulera för deras demagogi.

Den 9 september har ni möjlighet att kasta ut dem från regering och riksdag utan möjlighet att komma tillbaka.

Om inte, röstar ni fram landsförrädare och indirekta mördare. En gång får ni kanske stå till svars för era barn och barn- barn. Men då kan det vara försent.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Bifogar senaste plakatet som jag nu stått med på Stortorget i Gävle de senaste tre lördagarna. I dag 18/8 möttes jag av ett ovanligt positivt bemötande. Så kanske fler har vaknat efter vad som hänt i Göteborg. DS

Läs också vad min anonyme utländske vän skrev igår, betraktande Sverige utifrån. Läs här.

Min reflektion är att fåren inte är politikerna utan det svenska folket som låter vansinnet fortsätta år efter år. Så också efter årets val.


fredag 17 augusti 2018

About a message from a friend - Guest entry

A dear friend, who read this prophecy about Sweden, sent me a message to forward to the people of Sweden:

Hello Sweden, This is the rest of the civilized world calling. Are you home?

We just called to tell you how foolish you look.

You look like complete idiots to the rest of the world, except Angela of course because she wants to destroy you too.

We had always admired you for your common sense and continual success. Now we see a unique collection of morons leading your country into the abyss.

Don’t you see what your leaders are doing?

They are destroying your country and you are letting them do it.

Muslims have never hidden their intentions. Just read the Qur’an and you will see over 30 serahs commanding his followers to kill all infidels. That is you.

We, who have brains, can also readily examine 1,400 years of history and see a Jihad of butchery, conquest and occupation. Apparently, you do not have brains. Such a shame. You were once a proud and glorious nation.

Now you are not, and by your own hands. Good bye.

The author writes to me that he does not remain anonymous for fear of the Muslims, but rather for fear of whatever craziness your leaders might do. They are crazy you know.onsdag 15 augusti 2018

Om fårskocken som leder svensk politik - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka:

Stefan Löfvén; "Vad fan håller ni på med", "Jag blir förbannad".

Ovanstående är vad Stefan Löfvén har att säga om ett av de värsta terrorbrotten i vårt land! Läs här.

Vad bryr jag mig om hans verbala spel för gallerierna?

Vad jag och svenska folket förväntar oss av landets regeringschef är hur man snarast sätter fast dessa barbarer och ger dem de straff de skall ha. Och då skall det inte röra sig om böter eller några månaders fängelse utan minimum tio år och därefter utvisning.

Vad han skulle gjort från första ögonblick var att sammankallat regeringen och de brottsbekämpande myndigheterna för beslut om omedelbara åtgärder för att fånga in dessa icke civiliserade individer.

Polisen kan gripa och bortföra en drygt 80-årig man från torget i Gävle trots att han inte på något sätt bryter mot lagen. Däremot kan man inte gripa dessa som eldar upp mer än hundra bilar på en kväll. Var finns logiken?

Men denne man Stefan Löfvén är ett negativt urval ur befolkningen.(Det är förövrigt också de andra från sjuklövern).

Men Löfvén är därtill den politiker som helt saknar moral och etik. Som f d personalchef med lång erfarenhet av rekrytering av chefer förstod jag för länge sedan att han är en individ som saknar handlingsförmåga.

Det säkraste kännetecknet för detta är något jag lärt mig genom lång erfarenhet. Dessa människor utan handlingsförmåga visar just bristen på denna egenskap genom att verbalt alltid ta till de stora orden när det inom deras ansvarsområde händer något dramatiskt. (Detta gör de sannolikt av det skälet att de inser sin brist på handlingsförmåga).

Är det någon som läser detta som någon gång sett, vad gäller Stefan Löfvén, orden följas av handlingar som löser "problemet"?

Men samma idioti på gränsen till imbecillitet uppvisar Annie Lööf när hon uttalar sig om denna terror; "Vi vill återupprätta rättssamhället". Denna stackars självförhärligande fjolla har nyss genom "Gymnasielagen" gett dödsstöten åt rättssamhället!

Att ändå kunna uttala sig som hon gör visar tydligt på hennes moral..

Hela sjuklövern påminner i samband med detta terrorangrepp på det svenska samhället som en skock får som råkat ut för något. De springer runt, runt och bara bräker.

Det vi nu sett under en följd av år hur sjuklöverns "ledare" reagerat då något dramatiskt hänt borde ju som minimum vara att konstitutionsutskottet gjorde en undersökning på samtliga sju om de faller under normalnivån när det gäller mognad, handlingsförmåga och intellekt. Det behövs dock ingen större utredning för att bevisa att så är fallet.

Att dessa åter skall få ställa upp i val och kanske ytterligare sänka det svenska samhället till en nivå där medborgarna om de stannar kvar i landet riskerar sina liv, hälsa egendom etc är något som varje medborgare starkt borde fundera på den 9 september.

Den som röstar på dessa är närmast att jämföra med en Kamikazepilot.

Det öde svenska folket kommer att gå till mötes om sjuklövern än en gång röstas fram till makten blir även - om annorlunda än kamikazepilotens -, en förstörelse av Sverige och en terror som saknar motstycke.

Under alla förhållanden kommer lidandet för svenska folket inte att bli mindre utan än värre.

I stället för att agera genom att stoppa terrorn från de inströmmade barbarerna har man ägnat större delen av sin tid åt hatiskt agerande mot det enda parti som vill rädda vårt land. Bara detta visar ju på vilket ansvar de tar för vårt land.

Deras litenhet och därmed bristande ledarskap genomsyrar allt de tar sig till. En röst på dessa en gång till så att de når regeringsmakten innebär för oss medborgare det definitiva slutet på det goda och trygga samhället.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle.

Avslutningsvis, lögnaren och floskelmaskinen Stefan Löfvéns uttalanden då då?

Så här skriver Tino Sanandaji på Facebook:

De som tror att brand i flera orter samtidigt är exceptionellt missar att det numera ofta brinner lite varstans, men folk är avtrubbade så det tappat nyhetsvärdet när det inte är massbrand. Vi får helt enkelt trösta oss med hoppet att Stefan Löfvéns senaste krafttag kommer att lösa problemet:

2016 om 106 bilbränder i Malmö ”Det är fullständigt oacceptabelt”

2016 om angrepp mot polisen: ”Fullständigt oacceptabelt”

2016 ”fullständigt oacceptabelt att vi har ett sådant klimat att människor tar sig rätten att mörda”

2017 om brott ”Jag blir förbannad på riktigt”

2017 om gängmord ”Fullständigt oacceptabelt”

2017 om sexbrott: ”fullständigt bedrövligt och oacceptabelt”

2017 om brandattentat ”detta är fullständigt oacceptabelt”

2017 om Afrika: ”Att människor säljs som slavar är oacceptabelt”

2018 om dödskjutningar: ”Samhället kan aldrig acceptera detta”

2018 om bränderna i Göteborg: ”Jag blir förbannad – på riktigt!”

Läs också Ann Heberleins debattartikel här. Vi har tyckt synd om bilbrännarna för länge
Nu får Sverige betala för oviljan att se ”offren” för vad de är


lördag 11 augusti 2018

Om Stockholms pridefestival 2018 - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Denna gång om den kulturmarxistiska festivalen Stockholm Pride.

Denna gång skriver jag detta inlägg tillsammans med Olle och kompletterar med egen text.

Denna årliga festival. Stockholm Pride,  är en attack mot det svenska folket – en uppvisning i kulturmarxism och dekadens som hånar oss kristna och vår frälsare Jesus Kristus. Läs härhär och här.

Den kulturmarxistiska svenska kyrkan använder pride för att förfalska Guds evengelium. Läs här.

Den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet är på väg att presentera en rapport om Pridefestivalens negativa effekter på folkhälsan. Nu vill de bjuda upp till debatt, men motparten nobbar inviten. Läs här.

Vet du att det finns en homolobby vars mål är att krossa kärnfamiljen och sexualisera och avköna alla barn? Alla skall bli en "hen".

RFSU – Riksförbundet För Sexuell Upplysning – har material som är riktat till pedagoger på låg-och mellanstadienivå samt förskolelärare och handlar om barn och deras sexualitet.

Häftet heter ‘Barns sexualitet – en vägledning’. Häftet fokuserar på barn från spädbarnsålder till puberteten och fokus är på förskoleåldern.

I häftet menar RFSU att barns sexuella lekar och sexuella utforskande är en del av ett barns liv och utveckling. Man menar också att det är naturligt att barn även är intresserade av vuxnas kroppar och att de vill röra de vuxnas könsorgan. Läs här.

Vuxna inom Riksförbundet För Sexuell Upplysning (RFSU) driver en kampanj för att ”samhället skall bejaka barns sexualitet” genom att dagispersonal skall uppmuntra barnen på dagis att leka sexlekar och ”utforska sin sexualitet” genom att ta på sig själva och onanera. Läs här.

Kan man lyckas med detta krossas nämligen landet inifrån, vilket är exakt vad NWO sataniska ideologi kulturmarxism eftersträvar. Inte nog med detta, hela jippot är även ett uppror mot Gud och är sataniskt.

Inte ens ÖB tvekar att skämma ut både sig själv och myndigheten Försvarsmakten genom att satsa på deltagande i Stockholm pride. Läs och lyssna här och här.


Det är tur att Herren tog mig ifrån förfallet i Försvarsmakten. För detta är jag evigt tacksam då jag saknade kraften själv att lämna så Herren fick lyfta ur mig.

Detta tangerar inte dåligt omdöme hos ÖB som denna artikel menar, detta är de facto dåligt omdöme och ÖB måste avgå! Han har nog inte omdöme nog att vare sig avgå eller skämmas antar jag.

Känns det bra hos dig att landets försvarsmakt slåss på satans sida mot vår frälsare och bidrar till att dra Guds dom över landet?

Officerskåren lallar med som hjärntvättade får och ingen i denna förr hedervärda kår tycks reflektera över att det faktiskt är antikrist man tjänar. Jag vet efter 35 år i denna kår att den politiska korrektheten (kulturmarxism) och den irrationella ryssfobin sitter stenhårt inmurad i kulturen.

Pride är ett uslag för antikrist lära som erövrar vårt land och regeringen och dess myndigheter rullar ut röda mattan för antikrist och spottar universums skapare och vår frälsare rätt i ansiktet. Läs här.

Lika illa är det med cheferna för MSB, polismyndigheten och Försvarshögskolan som också utan att tveka drar sina myndigheters namn i smutsen. Myndigheterna som förvaltar våldsmonopolet verkar älska den satanistiska ideologin kulturmarxism vilket i sig är oerhört oroande.

Över till Olle:

Undertecknad anmäler härmed Pridearrangörerna vid Stockholms Pridefestival.

De aktiviteter som nedanstående foton visar från festivalen är såväl förargelseväckande som djupt kränkande av de individer som utsätts för meddemonstranters behandling av dem.

Många av handlingarna bibringar inte åskådaren uppfattningen att det rör sig om kärlek. Snarare associerar det till förtryck.

Ett förtryck där den starke på ett egoistiskt och inte kärleksfullt sätt utnyttjar en annan person av rent egoistiska skäl. Det är dessutom en skymf mot de barn som genom sitt deltagande i demonstrationen genom att inte förstå vad det rör sig om, utsätts för en psykisk påverkan som helt klart kan vara skadlig.

Självklart skulle dessa handlingar inte accepterats av ordningsmakten om de utförts av enbart heterosexuella individer.

Samtidigt som jag gör denna anmälan vill jag deklarera att min principiella inställning är att varje individ och det gäller då inte minst HBTQ personer skall ha rätten att älska och ha sexuellt umgänge med individ av samma kön så länge vederbörande inte skadar eller skymfar denna/e.

Vi har i Sverige en stark lagstiftning som garanterar rätten för HBTQ-individer att älska och utöva sexuellt umgänge med individ av "annat" eller motsatt kön.

Därför finns ingen anledning att av något slags missriktat godhetssyndrom, snällism eller tyckasyndom-ism gå utanför de ramar där människor kränks eller skadas såväl fysiskt som psykiskt.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Läs också mitt inlägg från 2016 här med titeln "Om det nya perversa Sverige och införandet av NWO".

Slutligen, Sverige har många kloka kvinnliga debattörer som reagerar på vansinnet i Sverige genom att skriva. En sådan är Claudia de Longueville, som reagerar på denna artikel av Alice Teodorescu (Sverige behöver modiga politiker) genom att skriva:

Alice Teodorescu: ”Den som fortfarande tvivlar på om åsiktskorridorer existerar i dagens Sverige, om rädslan har tagit människor som gisslan, bör begrunda förra veckans omdiskuterade Pride-debatt.”

Åsikts- och yttrandefriheten är, som du konstaterar under hård press i gamla världen, inte minst i detta rike, Alice.

Den politiska korrekthetens fasansfulla farsot har här kopplat ett järngrepp.

Det har under decennier utvecklats en sjuklig vurm för åsiktsförtryck, som blivit allt tydligare. 
En morbid likriktning, som Sverige i motsats till övriga europeiska länder haft en olycklig fallenhet för.

Så länge som svindlerierna och nyspråket kan fortskrida, så länge kan verkligheten döljas och massorna hållas i schack.

Sveriges svårartade situation är en direkt följd av ett omfattande undertryckande av det fria ordet.

De politiska partierna kommer aldrig någonsin att vilja tillstå, att deras ängsliga och handfallna agerande är dikterat av en förgiftad tankesfär av sinnesrubbade doktriner.

Allt överlagrat av ett mördande åsiktsförtryck, som under lång tid förpestat atmosfären och omöjliggjort allt rationellt tänkande på alla plan i den svenska nationen.

Det är en otäck atmosfär, som råder i dagens Sverige, Alice.

Det finns ingen måtta på dårskapen i ett rike, där en stor del av tredje statsmakten tagits över av åsiktspoliser.

I ett sådant land kan indoktrineringen och hjärntvätten gå hur långt som helst.

Denna kommentator, med avstamp på flugskitsnivå, jagas med blåslampa nästan varhelst hon visar sig.

Så stor är rädslan och ruttenheten i denna stat, att de ställen är ytterligt fåtaliga, där hon ses med blida ögon.

Risken för att bli spärrad och utestängd är ständigt överhängande.

Tjallare, brandare och skvallerbyttor är allestädes närvarande.

Är det för mycket begärt, att Gud skulle vara så god, att han straffar de gangsters som på bara fyra år importerat så fasansfulla problem att de ekonomiska och kulturella skadorna är irreparabla?

Varför i hela friden har just Svea rike drabbats så hårt av den politiska korrekthetens gräsliga gissel?

En hemsökelse, vars otäcka följder närmast är att likna vid medeltidens böldpest.

En landskatastrof, vars yttersta konsekvens förefaller vara ett folkutbyte, som kan komma att transformera det gamla kungadömet till ett Nordens Särkland.

Claudia, varför det är som det är kan du läsa om här i ett inlägg med titeln "Om den trojanska hästen kulturmarxism och socialdemokraterna".

Sverige är verkligen illa ute och Försvarsmakten och polismyndigheten står på satans sida.

Framtida poliser utbildas i det kulturmarxistiska nästet södertörns högskola och framtida officerare på den politiskt korrekta och ryssfobiska Försvarshögskolan (jo jag vet, jag har både jobbat och studerat där i många år). Vad säger det om framtiden?

Vem vågar nobba pride frågar sig Ruth Nordström på ledarplats i tidningen världen idag. Läs här.

Det är fruktansvärt att läsa om alla perversiteter som hon nämner i artikeln. En sak är säker, rikets överbefälhavare är för feg för att nobba pride. Och han skall leda försvaret av landet om det behövs!

Kan Sverige tillfriskna? Enda möjliga räddningen för Sverige är en väckelse i namnet Jesus Kristus och en total omvändelse.

Ett steg i detta är att förbjuda det sataniska jippot pride. Hur stor är sannolikheten för ett folk som glömt vilka de är - skapade till avbild av universums skapare?

Jag är återigen tacksam mot min frälsare, denna gång över att jag fick möjlighet att lämna Sverige helt och emigrera och för att Han förde ihop mig med min älskade hustru.

Två av dessa tre bilder är farliga för barn i Sverige. Gissa vilka!


Vem vill bo kvar i dårhuset och synarkin Sverige (läs här) med sina riggade val (läs här), demonkontrollerade högförrädare till s.k. "politiker" som hatar det folk som sägs ha valt dem (vilket alltså inte är sant) och med genomkorrumperade myndigheter, dito rättsväsende? Inte jag!


Uppdatering 2019-08-04

Om att ta ansvar - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Denna gång om floskelmaskinen och rikslögnaren Stefan Löfvén. Över till Olle:

Stefan Löfven; "Tillsammans tar vi ansvar". 

Det enda Stefan Löfvén är bra på är att formulera slagord. Märk väl formulera. Han har formulerat hundratals sådana men de har alla varit till intet förpliktigande. Med andra ord har de inte lett till några åtgärder alls.

Och som alltid ger han sken av något han inte menar. Tag t ex detta senaste; "Tillsammans tar vi ansvar". Men så förhåller det sig ju inte.

Varken han själv eller den grupp  - invandrarna och de asylsökande ekonomiska emigranterna - som skulle rädda välfärden, har tagit sitt ansvar eller avkrävts det av Löfvén eller av Sjuklövern.

I stället konsumerar (matas de med) en stor del av det utrymme som bl a skall gå till skola, vård och omsorg. Det innebär att dessa områden är i kris och varken åldringar, sjuka, skolelever får de resurser som krävs för att upprätthålla en nödvändig standard.

I stället för att avkräva invandrarna insatser så de åtminstone betalar sina egna kostnader som rör sig om ca 100 miljarder pr år så tillåter de att dessa konsumerar mer och mer av det utrymme som skall gå till de viktigaste välfärdsområdena.

De vill inte lära språket som är en nödvändighet för att komma in i samhället och jobba. Se på kvinnorna i sina långa särkar, sjalar etc. Inte har de för avsikt att jobba. I så fall skulle de åtminstone anpassa sin klädsel så de kan utföra ett jobb utan att snava eller falla omkull.

I stället får de grunda egna skolor där barnen inte i första hand får lära sig svenska språket utan "utbildningen" i dessa skolor är helt och hållet inriktad på att bli kvar i det ”egna samhället” med alla hinder detta innebär för en vettig integrering i det nya landet.

Till Stefan Löfvén om ett exempel på att ta ansvar.

Min hustru är 80 och jag är 86 år. Vi bor på landet och sköter oss själva helt utan hjälp från någon. Vi värmer vårt hus med ved. Jag fäller, sågar, klyver och lagrar varje år 20 kubikmeter för den kommande vintern.

Varje vecka dammsuger vi och våttorkar golven två gånger. Vi tvättar själv våra kläder och utför allt annat nödvändigt och kostar därför inte samhället en krona varför jag kan påstå att vi tar ansvar - men ett självklart sådant hos en ansvarsmedveten person.

Men dina invandrare, som är allt från barn till vuxna män och kvinnor  mellan 18 år och mer? På alla de boenden de har och för närvarande befinner sig blir de uppassade, får sin mat lagad, får städat, diskat och tvättat på samhällets bekostnad. Härtill får de en inte obetydlig månadsersättning för att inget göra.

Min och vår vilja att göra rätt för oss skall inte uppfattas som något skryt från min sida. Att jag t ex är bättre än andra pensionärer. Hundratusentals svenska pensionärer gör det samma. Dvs sköter sig helt själva utan någon kostnad för samhället . Vilka, "Dina invandrare eller de pensionärer jag nämner här, tar sitt ansvar?

Nej i stället mördar de, våldtar, rånar, förstör och bränner upp privat och samhällsägd egendom för tiotals miljarder varje år. Men inte nog med detta.

När poliser, brandsoldater, ambulanspersonal rycker ut för att skydda medborgarna från skadegörelse etc möts de av stenkastning etc. Skulle du ta ditt ansvar vilket du inte gör på något område skulle du omgående kräva att de inte enbart gör rätt för sig utan också anpassar sig till vår grundlagsfästa värdegrund och inte som nu i stället raserar vårt samhälle.

Vi, svenska folket och däribland inte minst sjuka och pensionärer får mer än väl ta vårt ansvar genom en dagligen försämrad välfärd. Den är så försämrad att det egna landets medborgare inte får den hjälp och vård som de är berättigade till. Därför skördar ditt falska svammel om att ta ansvar, dagliga offer bland landets egna medborgare.

Artikelns rubrik var vad Stefan Löfvén sa. Nedanstående är vad han menade.

Ni, varje svensk, barn, kvinna, man skall ta ert ansvar genom att avstå från såväl nödvändig standard på skola, sjukvård och omsorg.

Detta skall ni göra till förmån för de tiotusentals unga, friska, arbetsföra invandrare varav ett stort flertal är ekonomiska emigranter.

Om detta innebär - som det gör - sämre skola, sjuk- och åldringsvård som kan innebära förvärrad sjukdom och för tidig död så måste vi ta detta i humanismens tjänst. En stor del av dessa människor kommer utifrån vad jag nu gör, att nu och i framtiden rösta på mitt parti och det är vad som betyder mest för mig.

De offer - denna - min framtidssatsning kostar er svenska medborgare ser jag med min humanistiska lidelse som nödvändiga.         
                                                              ------
Till slut. De dårar inom miljöpartiet etc som nu vill lägga 50 miljarder på miljön borde inse att även om vi släcker ner allt som har med fossila bränslen etc att göra så påverkar det inte klimatet en promille. Det är som att spotta i havet i tron att man kan höja vattennivån.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Dårarna i mljöpartiet vill också införa skatt på privata parkeringsplatser. Läs här. Hela deras politik bygger på en enda stor lögn. Lögnen om global warming.

Miljöpartiet sprider inför valet 2018 lögner med sina valaffischer där man använder foto på svältande isbjörn från 2015 från Svalbard där isbjörnsbeståndet inte alls har minskat utan är stabilt. Läs här.

Det finns de facto inga som helst rapporter om någon minskning av isbjörnsbeståndet – utan det är antingen stabilt eller ökar.

”Faktum är att världens isbjörnar just nu mår bra”, säger Jon Aars, en av världens ledande isbjörnsforskare. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) sprider även vidare denna lögn i partiets valfilm...


Det sägs att 97% av världens klimatforskare är överens om att det pågår en allvarlig klimatförändring som hotar livet på jorden. Och att det är människan som orsakat detta klimathot genom att släppa ut koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären.

Den prestigefyllda rymdorganisationen NASA skriver på sin hemsida att det finns ett flertal vetenskapliga studier som visar att minst 97% av klimatforskarna är överens om att den globala uppvärmningen med stor sannolikhet beror på människan.

Problemet är bara att det inte alls är vad dessa studier visar. Läs här.

Billy Wideling skriver på Facebook:

EN GÅNG FÖR ALLA OM LÖGNEN OM CO2 (KOLDIOXID)

Visste ni att påståendet om att CO2 (koldioxid) utsläpp skulle vara skadligt för miljön är en bluff ?

CO2 betyder att det är en kol atom och 2 syreatomer, tillsammans fyller de alla atomernas oktetter så det är en extremt stabil molekyl.

CO2 är på inga sätt giftigt för något levande, det oxiderar inte och det interagerar inte med nästan något annat.

Vanlig kolsyra i läsk är just CO2.

CO2 är exakt lika stabilt som H2O (vatten), fast tyngre.

H2O har en vikt på 18.02 g/mol medans CO2 har en vikt på 44.01 g/mol, alltså är koldioxid ungefär 2.5 gånger tyngre än vattenångan.

CO2 räknas visserligen till en av växthusgaserna men är en av de minst effektiva växthusgaserna på grund av sin atomvikt, det kommer nämligen inte upp i atmosfären utan ramlar bara ner till marken.

H2O däremot är en stark växthusgas och kommer relativt högt upp i atmosfären där det bildar moln som blir regn.

Så, på det så är däremot CO2 livsviktigt för alla gröna växter, ju mer CO2 ju bättre växer växterna och ju mer syre kan de producera.

Effekten heter fotosyntes och går till så här: 6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi -> C6H12O6 (druvsocker) + 6 O2

Med andra ord, så använder växter vatten och koldioxid för att göra druvsocker och så restprodukten syre, så CO2 är det bästa vi kan ha för att öka skördar och få en starkare natur.

Ytterligare på mänsklighetens samlade utsläpp av CO2 genom alla tider motsvarar vad ett enda medelstort vulkanutbrott släpper ut.

Så, varför påstår då många "experter" att CO2 är farligt på diverse ospecificerade sätt ?

Ja.... har ni märkt att varor med "låga CO2 utsläpp" är mycket dyare ?

Och att regeringen vill hårdare beskatta saker som släpper ut CO2 ?

Det är helt enkelt en enorm bluff, en lögn, för att företag ska dra in mer pengar och regeringar kan ursäkta högre skatter. Se denna film.

Läs också Rune Söderlunds tre år gamla gästinlägg om en politikers ansvar här. Något Stefan Löfvén struntar fullständigt i när han kör över folket och begår grundlagsbrott.

Bilden nedan visar några sinnessjuka "satsningar" som högförrädarna i regeringen Löfvén ägnar sig åt.


Just, det den internationella satsningen på global feminism om 1 miljard saknas i bilden. Läs om denna här.