lördag 30 juni 2018

Om polisen som hellre jagar 86-åriga gubbar än våldtäktsmän - Gästinlägg

En dagsfärsk rapport från Gävle och Olle Ljungbeck, 86 år. En outtröttlig kämpe som verkligen ligger i och gör något för Sverige:

En "solskenshistoria" om Gävlepolisens snabba och resoluta ingripande mot en farlig individ!

När jag i dag lördag 30/6 stod utanför Nian i Gävle med mitt "demonstrationsplakat" såg jag plötsligt en polisbil komma emot mig. Då den stannat steg två poliser ut och bad om mitt id-kort samtidigt började de läsa vad det stod på plakatet. 

Eftersom jag lagt det på marken för att visa dem mitt id tog jag upp det igen så de kunde få innehållet så ordagrant som möjligt. Och nog läste de det ordentligt. 

Men inte nog med detta, utan en av poliserna ringde upp en kollega eller chef och drog innehållet igen. Jag upplyste dem båda att jag var inte det minsta oroad om utgången, om de i sin tur kunde tolka åsikts- och yttrandefrihetsgrundlagen rätt. 

Jag klargjorde också för dem att om de kunde grundlagen lika bra som jag så skulle de kunna doktorera på den.

Tydligen var den kollega de vänt sig till, tillräckligt kunnig för att förhindra att jag bortfördes från torget. Detta skedde nämligen för några år sedan trots att jag efter tre veckor helt friades från brottslig handling av åklagare. 

Det hör då till saken att det var en polischef som utan att göra sig införstådd om jag bröt mot lagen ändå beordrade konstaplarna att bortföra mig. Kanske kan detta vara orsaken till att man denna gång först tog reda på om mina ord stred mot grundlagen?

Ovanstående berör mig inte så mycket som att man i dessa tider med polisbrist och en alltmer accelererande kriminalitet och brottslighet, från de som skulle berika vår välfärd, ändå har tid och resurser att sända två poliser för att utröna om en 86 årig man kan ha låtit ett förfluget ord eller mening hamna bland den kritik han riktar mot den katastrofala massinvandringen.

För att något förminska det sannolikt generande ingreppet påstod man sig också med "besöket" vilja varna mig för de risker jag löpte från de jag kritiserade.

När jag då berättade att jag inte oroade mig för att bli utsatt för fysiskt våld eftersom jag fått ta emot sådana hot flera gånger tidigare. Men konstigt nog fanns det vid dessa tillfällen aldrig någon polis på torget!

Självklart är inte detta riktat till de båda poliserna utan till den övernitiske chef som hellre jagar 86-åriga gubbar än ser till att kvinnor kan vara trygga var helst de befinner sig.

Ett axplock av det skrivna på skylten.

- Massinvandringen är en katastrof.

- Sjuklövern är ett hot mot Sverige eftersom de stöder islamisterna.

- Inga islamistiska skolor.

- Ut med ondskans religion.

- Ut med Salafister, Islamister, Jihadister.

- Barnäktenskap, könsstympning, hedersvåld, böneutrop, burkha, mm är barbari.

- Utvisa dem som inte respekterar vår grundlagsfästa värdegrund.

- etc etc

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
fredag 29 juni 2018

Om en varning inför valet och ännu en polisanmälan - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med en varning inför valet och ännu en polisanmälan:

Varning inför valet!

När jag vid kvällsnyheterna på TV tog del av Jan Björklunds och Annie Lööfs
avståndstagande från att ge Sverigedemokraterna (SD) ordförandeposter i riksdagens utskott blev jag kanske inte förvånad men däremot skakad över dessa individers självbild trots vad de orsakat oss medborgare.

De markerade utan minsta skamkänsla att de inte kunde tänka sig att gå in i förhandlingar med SD om ordförandeposter, ja i förhandlingar överhuvudtaget.

Här har vi två ledande representanter för sjuklövern som tillsammans med de 5 övriga partiledarna Stefan Löfvén, Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin är ansvariga för det grövsta brott någonsin mot Sverige och svenska folket och trots detta förhäver sig själva och förnekar verkligheten totalt.

För mig står det i denna stund klart att deras hybris och övermod måste vara patologiskt alltså sjukligt.

Detta gör det dubbelt allvarligt att det inte finns människor i deras närmaste krets som inte ser detta.

Med hänsyn till deras totala avsaknad av ånger och ruelse innebär de ett fruktansvärt hot mot oss medborgare om de än en gång ges möjlighet att utöva makt.

Eftersom deras agerande i form av total förnekelse om vilka brott de begått känns det fruktansvärt olycksbådande att de än en gång skulle få makt.

Efter att ha upplevt deras agerande i TV slog jag upp ordet försvarsmekanismer vilket bekräftar mina farhågor om att deras förhållningssätt måste vara patologiskt.

Här nedan följer ett utdrag om just Försvarsmekanismer som ganska väl belyser att såväl Jan Björklund som Annie Lööf måste ha förskansat sig bakom dessa.

Försvarsmekanismer är enligt freudiansk psykoanalytisk teori en central jag-funktion av omedvetna psykologiska strategier som skapas för att klara av verkligheten och att upprätthålla en tillfredsställande självbild.

Sigmund Freud, Anna Freud och Melanie Klein var pionjärer på området, som mött stort intresse hos alla senare generationer som studerat det mänskliga psyket och hjärnan.[1]

Friska personer brukar använda försvar som humor, sublimering och altruism medan förskjutning, bortträngning och reaktionsbildning är exempel på försvarsmekanismer som syftar till att hålla skrämmande tankar, känslor, minnen, önskningar eller rädslor utanför medvetandet.[2]

En försvarsmekanism blir patologisk endast när dess ihållande användning leder till maladaptivt beteende, så att den fysiska och / eller psykiska hälsan hos individen påverkas negativt. Här handlar det om försvar på verklighetsförvrängnings- och förnekandenivå som till exempel omnipotens, projektion, förnekande, rationalisering. samt om försvarsmekanismer från kraftigt utagerande och apati ända upp till vanföreställningar och verklighetsförvrängning på psykotisk nivå.

Jagets eller sinnets syfte med försvarsmekanismer är att skydda sig från ångest, sociala sanktioner eller för att ge en fristad från en situation som man för tillfället inte orkar med.Så långt Olles varning inför valet. Han håller oss också uppdaterade om alla polisanmälningar han lämnar in:

Till Polismyndigheten.

Anmälan mot Skolinspektionen.

Undertecknad anmäler härmed skolinspektionen för att man lämnat Vetenskapskolan i Göteborg rä'tt att etablera en ny friskola på religiös grund i Gävle (Bomhus).

Skolan har getts namnet Nya Kastets skola och beräknas starta i höst med ca 100 elever.

Skolinspektionen har avslagit begäran om att driva skolan två gånger. Men när ägarna begärde det en tredje gång godkände Skolinspektionen ansökan.

I medierna har det nu framkommit att ägarna och företrädare för skolan har tydlig koppling till islamistisk extremism.

Den kommer enligt företrädarna att ha en islamistisk profil. Svenska skall inte vara första språk vilket självklart förhindrar integration.

Skolan kommer också att bryta mot grundlagsfäst och i allmän lagstiftning fastlagt förbud mot åtskillnad mellan könen i frågor där lagstiftningen helt förbjuder detta.

Självklart innebär tillståndet från Skolinspektionen brott såväl mot vår grundlag som FN.s konvention om mänskliga rättigheter med hänsyn till den extrema profil den kommer att ha.

Jag vill här framhålla skolinspektionens ständiga brott vad gäller tillståndsgivning till religiösa skolor.

När vi i dag så gott som dagligen får höra om en allt starkare utveckling i Sverige av extremism är det ytterst förvånande att en skola med denna inriktningen kan ges tillstånd. Se t.ex. här.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


onsdag 27 juni 2018

Om det stående mantrat i svensk politik - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, med ännu ett inlägg om den tragikomiska fars som är svensk politik. Jag delar inte alls Olles uppfattning om SD då enligt min uppfattning SD endast har rollen kontrollerad opposition för sionisterna/NWO-konspiratörerena i riksdagen. Något jag skrev om här.

SD framställs ha lösningen på problemet som man varit med att skapa. Skickligt bedrägeri!

Hursomhelst, jag respekterar Olles åsikt liksom jag vet han respekterar min. Det är det som är demokrati, en extremt stor bristvara i detta dårhus som heter Sverige. Nu, över till Olle:

Som ett mantra.

Sjuklövern; "Vi förhandlar inte med Sverigedemokraterna (SD)"!

I nästan vartenda framträdande där någon av sjuklöverns representanter är med får vi som ett mantra höra; "Vi förhandlar inte med SD". Senast var det Jan Björklund i polemik med Jimmie Åkesson där Björklund blev helt krossad.

När Sveriges värsta förbrytare och landsförrädare - sjuklövern - genom tiderna, hela tiden beskyller SD för rasism, etc etc, måste man ställa frågan; Är dessa personers känslokyla och total frånvaro av ånger - patologisk - i likhet med vad vissa andra folkförrädare givit uttryck för?

För hur kan man helt ignorera den fruktansvärda katastrof de genom sitt handlande orsakat Sverige och svenska folket? Ingen frisk människa kan ju bagatellisera de skador och den förödelse - inte minst otryggheten för Sveriges kvinnor - som de skapat med sin falska humanism.

De skador de vållat vårt land kan jämföras med vad som händer i ett land som våldtagits av ett fientligt sinnat land.

Ingen gång i historien har Sverige och de svenska medborgarna utsatts för så mycket våld i form av mord, terror, våld-täkter/gruppvåldtäkter, rån, sextrakasserier, skadegörelse på egendom (bilar,byggnader etc) för tiotals miljarder årligen sedan 2005.

Att sjuklövern bär ansvaret för detta är ett faktum.

Endast individer med en patologisk personlighet kan förneka och förringa så fruktansvärda brott sjuklövern är upphov till. Men inte nog med att man inte erkänner sitt ansvar och sin grova brottslighet utan man tänker också kandidera för en ny mandatperiod!

Den individ som trots deras fruktansvärda brott är beredd att återvälja dem för en ny period borde fundera över vilket liv alla våldtagna kvinnor har i dag, vilken otrygghet så gott som varje kvinna/flickakänner i dag. Och detta gäller även invandrarkvinnor, som också helt lämnas utan skydd.

Att överhuvudtaget acceptera självtagna epitet som feminist etc för sådana som Stefan Löfvén, Jan Björklund, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Ebba Busch Thor med hänsyn till hur de dagligen tillåter barbarer skända och våldföra sig på kvinnor utan att stävja våldet måste bero på grava moraliska brister.

Självklart beror dessa inskränkta och trångsynta påhopp från sjuklöverns sidan mot Jimmie Åkesson på svaghet från deras sida. Men framförallt gör de det för att inför folket maskera sina enorma brott.

Historien har ju visat hur en av de värsta förbrytarna i historien hela tiden anklagade oskyldiga människor för brott dessa inte begått för att dölja sina egna.

Att som nu inte en enda gång erkänna och be alla drabbade av invandrares våld och terror om förlåtelse och lova att utvisa alla som gjort sig skyldiga till brott där straffskalan är fängelse visar på en ondska och gemenhet som saknar motstycke.

Att som nu, sjuklövern dagligen (istället för att erkänna sin egen skuld) söker missleda medborgarna om att Sverigedemokraterna (SD) inte skulle vara demokrater etc gör man givetvis därför att deras egen skuld är så enorm när det gäller ödeläggelsen av välfärdssamhället och Sverige som ett tryggt samhälle att leva i för att därmed rikta medborgarnas kritik bort från sig själva. Men att Sjuklövern är landsförrädare och de största brottslingar någonsin är obestridligt.

Att däremot SD:s agerande sedan man kom in i riksdagen hela tiden gått ut på att värna det bästa i det som var folkhemmet är också obestridligt, varför sjuklöverns lögner endast är ett sätt att rädda sig själva från folkets dom. Och den kommer.

Att sjuklövern är ansvarig för massinvandringen och därmed skyldig till de ödesdigra konsekvenserna för Sveriges folk är obestridligt. Att massinvandringen inte utgjordes av i huvudsak individer som flydde av skyddsskäl är obestridligt.

Att  ca 80 procent "flydde" av ekonomiska skäl är obestridligt.

Att  detta kunde ske berodde på att Sjuklövern ville att världen skulle se dem som humanister vilket de inte är. Detta är också obestridligt.

Att sjuklövern är ansvarig för de våldsdåd i form av mord, våldtäkter/gruppvåldtäkter, rån, sexuell terror, otrygghet framförallt för kvinnor/flickor, liksom förstörelse av egendom för miljarder varje år är obestridligt.

Att sjuklövern tillåter "invandrare" bryta såväl mot FN-deklarationen om  de mänskliga rättigheterna liksom mot Sveriges grundlagsfästa och i allmän lag fastlagda grundvärderingar är obestridligt.

Sådana brott är t ex barn- och   tvångsäktenskap, könsstympning av flickor, "hedersrelaterat" våld innebärande kränkning och våld mot kvinnor/flickor. De religiösa muslimska friskolorna kränker ständigt flickor. Detta är obestridligt.

Att det råder allmän otrygghet i samhället, liksom otrygghet för personalen  på våra sjukhus, skolor, förskolor etc orsakad av invandrare är obestridligt.

Självklart är sjuklövern ansvarig för att detta tillstånd inte bryts. Att samhällsekonomin till följd av invandringen slår mot vård, skola omsorg  och  att dessa områden inte kan upprätthålla minimiservice är obestridligt.

Att sjuklövern gemensamt är ansvarig för detta katastrofala förfall för Sverige  som välfärdsstat och ett tidigare tryggt samhälle bär hela Sjuklövern ansvar för. Men främsta ansvar bär givetvis regeringen med Stefan Löfvén i spetsen.

Att Stefan Löfvén mer än någon annan regeringschef sedan demokratins införande är den mest lögnaktige regeringschefen någonsin är obestridligt.

Han har förutom ovanstående även brutit utvecklingen av tidigare kvinnliga och manliga politikers strävan efter jämställdhet mellan kvinnor och män.

Kvinnorna/flickorna i Sverige lever i dag under regeringen Löfvén under så otrygga, hedersvåldspräglade förhållande att något sådant aldrig tidigare förekommit i Sverige. Detta är obestridligt.

Mot detta står en helt annan och sannare bild av Sverigedemokraterna än den sjuklövern liksom den statsunderstödda mediavärlden söker skapa.

Att Sverigedemokraterna i sin gärning alltid haft, och har, Sverige och svenska folkets bästa som mål är obestridligt.

Att Sverigedemokraterna alltid som riksdagsparti hävdat grundlagarnas efterlevnad är obestridligt.

När sjuklövern genom decemberöverenskommelsen bröt mot  grundlagen och en av grundpelarna i vår demokrati - parlamentarismen - gick SD mot detta men blev överkörda. Detta är obestridligt.

Att Sverigedemokraterna alltid i riksdagen hävdar svenska folkets intressen i motsats till Sjuklövern är obestridligt.

Den medborgare som i kommande val lägger sin röst på Sverigedemokraterna kan därför räkna med att de grundvärderingar vi hittills grundlagsfäst och som en majoritet av Sveriges folk anser omistliga fortsättningsvis kommer att hävdas av SD.

Den som däremot lägger sin röst på sjuklövern får räkna med att demokratin försvagas, att de värderingar vi anser omistliga kommer att ersättas av värderingar från kulturer där demokrati är bannlyst och där jämställdhet mellan könen är ett brott, men också införandet av normer som helt strider mot den civiliserade staten.

Slutligen Svensson.

Hur kan man å ena sidan påstå att man är såväl humanist som feminist när man genom en helt oansvarig och oorganiserad invandring skapar en situation där majoriteten av det egna landets kvinnor/flickor lever i otrygghet och rädsla för att bli utsatta för våldtäkt.

Hur kan det vara humanism och feminism att satsa hundratals miljarder på "invandrare" från den kanske mest människofientliga kulturen/religionen och stillatigande åse hur dessa våldför sig på det egna folket genom mord, våldtäkter, sexuella trakasserier, rån, skadegörelse för miljarder, skjutningar så gott som dagligen etc etc?

Samtidigt som man accepterar detta våldförande på det egna folket beskyller man SD - som i sin gärning allt ifrån inträdet i riksdagen gjort allt för att värna det egna folket - för gärningar de aldrig utfört.

Självklart hade dessa lögner och förljugenhet inte kunnat föras fram okritiskt från sjuklöverns politiker om vi haft en fristående press och inte som nu köpt av sjuklövern genom statliga bidrag.

Innan Du går till val Svensson bör Du lägga vad jag sagt här om sjuklövern respektive Sverigedemokraterna i varsin vågskål.

Om Du gör detta får Du en tydlig värdemätare på vilket parti Du bör välja för att Sverige återigen skall bli det trygga, sammanhållna och framgångsrika land det var tills Sjuklövern förstörde det.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


onsdag 20 juni 2018

Om verklighetens EU år 2018 - Gästinlägg

Gunnar Malmström är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Börja gärna med detta inlägg om EU först.

Verklighetens EU år 2018.

Det som en gång var en god tanke och ett sätt att fördjupa samarbetet mellan Västeuropas och de skandinaviska ländernas demokratier efter WW2, har efter hand som byråkrater, socialister och ett antal mer eller mindre galna, gravt alkoholiserade, korrupta och före detta nazistiska individer förvandlat EU till ett fruktansvärt monster som i dag hotar hela den Europiska och skandinaviska befolkningen med total och fullständig ödeläggelse. 

En EU-ledning som anser att det är helt i sin ordning att människors liv slåss i spillror med död och förintelse som konsekvens för att genomföra en utopiskt socialistiskt Europa av samtliga idag fristående nationer inom Västeuropa och Skandinavien.

Vägen fram till dagens EU-monster 2018 är en förfärande studie över lögner svek bedrägerier, fullständigt förakt för allt vad demokrati och självständiga nationers står för. Samt förakt för den enskilda personen och demokratin som översta EU-byråkratin i dag står för och som fullt ut accepteras av ett antal än så länge nationella politiker som uppträder som nyttiga idioter för EU~byråkraterna. 

Den som ger sig tid att noggrant studera och analysera de tre underlagen, (jag vägrar kalla det för dokument) EURO-ARAB-DIALOGEN, BARCELONAAVTALET, LISSABONFÖRDRAGET som ligger till grund för dagens och framtidens EU kommer att finna att underlagen är fulla av motsägelser och det finns överhuvudtaget inte en stavelse som stämmer överens med de intentioner som låg till grund för ett fredligt Europa där harmoni och fred skulle råda mellan nationerna.

I princip ser hela upplägget ut som en förlängning av kommunistiska och nazistiska vansinniga storhetsdrömmar om världsherravälde. 

Däremot framkommer det med all tydlighet att EU ledare och ett antal nationella politiker offrar och plundrar ut hela Västeuropas befolkning som mer eller mindre slavar till MENA ländernas lycksökare som migranter inom Europa.

Konsekvenserna av dessa massbedrägerier som pågått konsekvent under hela tjugohundratalet från ansvariga nationella statschefer och politiska partier, tillsammans med en fullständigt och totalt korrumperad EU ledning lät inte vänta på sig. 

Europa av i dag är en krutdurk på väg att explodera i en orgie av våld med död och förödelse om den rådande ordningen får fortsätta ytterligare någon tid.

Varje person med normal hörsel, syn, läskunnighet och intelligens kan mer eller mindre varje dag se hur EU-ledarna konsekvent står bakom hela denna flödande massa av migranter som väller in i Europa, skrikande och gapande över att allt skall vara gratis, bostad, mat, kläder, livstidsförsörjning, gratis resor tillbaka till de länder de uppger att de flytt från för välbehövlig semester utan att arbeta. 

EU-ledarna inte ens blinkar över det faktum att i stort inte en enda person har flyktingstatus. 

Inom Medelhavet opererar ett större antal minst sagt suspekta organisationer med fartyg som står i direkt kontakt med flyktingsmugglarna (alternativt ägs via ombud av smugglarorganisationer).

Så kallade räddningsaktioner inleds innanför nationsgränser (territorialvatten) på andra sidan av Medelhavet av dessa suspekta organisationers fartyg vars hemvist inte tål att redovisas och transporterar med EU-ledningens goda minne migranter (så kallade flyktingar och nödställda) till Europa. 

Ställ en enda enkel fråga vem betalar? Du får inget svar! 

Däremot är det känt att varje person får betala tusentals kronor omräknat i svensk valuta för att överhuvudtaget komma i fråga för att lastas ombord på flyktingsmugglarnas flytetyg, inledningsvis kan det inte kallas för fartyg. (Även läkare utan gränser deltar i denna suspekta hantering)

Inom den Europeiska kontinenten landvägen på går ett outsinligt led av framvällande migranter. 

Det är och förblir en organiserad handel med människor som skall pressas in i Europa och undergräva de Europeiska nationernas sociala struktur och ekonomi.


En snabbkurs i Kalergiplanen.

På sikt kommer Europeiska befolkningen att förtvina och stora delar av befolkningen kommer att ta sin tillflykt till och inom före detta Östatsländer, Ryssland och nationer utanför Europa.

Det finns en överhängande risk att det kommer byggas en ny järnridå genom Europa. En eventuellt ny järnridå kommer att verka i motsatt riktning i förhållande till den som verkade tidigare.  

Därefter kommer det verkligen att förekomma flyktingar inom Europas före detta fria nationer.

Bakom hela denna förfärande verklighet står EU-ledarna och nationella lakejer och dess företrädare i stort som smått.

Så långt Gunnar. Nedan följer några rader om dagens stora händelse från Magnus Stenlund på Facebooksidan sunt förnuft


YTTRANDEFRIHETEN PÅ NÄTET – NU AVVECKLAS DEN.

I korthet: Idag kommer EU-parlamentets rättsliga utskott sannolikt föreslå förbud för länkar till nyhetssajter på internet, om man som länkande part inte betalar ersättning till nyhetssajterna. Parlamentet röstar senare. Eftersom filter inte kan skilja agnarna från vetet hotas även citaträtten. Nedan en saxad sammanfattning av förslagets effekter, se även länkar nedan från DN, Computer Sweden, samt bloggen Cornucopia.

Den nya upphovsrättslag innebär att alla tjänster måste kontrollera att inget - inte bilder, inte musik, inte video, och inte ens textcitat - som laddas upp av användarna är belagt med upphovsrätt av någon annan. I lagens artikel 13 kommer också ett ej bortförhandlingsbart förbud mot att länka till nyhetssajter, som ska gälla 20 år retroaktivt. Förslaget är ett direkt angrepp mot alternativa medier till förmån för sk gammelmedia.

För sociala medier som Facebook och Twitter innebär det att dessa måste betala licensen, och för länkarna. Då Facebook och Twitter knappast kommer orka teckna kontrakt med alla småsajter, så kommer det i praktiken innebära att man endast kommer kunna posta länkar till gammelmedia.

När ansvaret för att material olagligen laddas upp läggs på företagen, kommer dessa att skydda sig genom att installera filter som automatiskt granskar det som användarna tänker lägga upp. Youtube har redan installerat ett liknande filter.

– Filtret förstår inte innehållet, det är hela grunden i problematiken. Man har ju redan filter i dag och de stoppar ammande mödrar lika väl som pornografi, säger Daniel Westman, expert på IT-rätt och lärare på Stockholms universitet. 

En citatsituation, där användaren tar med en bit av ett verk – något som är tillåtet enligt upphovsrättslagen – skulle ett filter stoppa.

Filtret förstår inte heller ironi, humor, memes, verk som ges en ny innebörd eller används i ett nytt sammanhang, eller att man till exempel bytt ut dialogen på en filmsnutt.

Resultatet kan bli att man inte kommer kunna citera nyhetssajter. Detta är också avsikten. Tanken är enligt förslaget att inte få citera och inte få länka ska bekämpa fake news. Gammelmedia kan också frysa ut konkurrenter inom alternativa medier genom skyhöga licenskostnader för icke-önskade sajter.

Min egen kommentar till detta är att det troligen är citaträtten som är lagens egentliga mål. Ungefär som penningtvättslagen, som infördes som en antiterroriståtgärd, men som egentligen var avsedd för att skattemyndigheterna skulle kunna sätta tummen i ögat på svartjobbare och skattesmitare, till priset av upphävandet av många av rättssamhällets grundläggande principer. 

Den här gången är det alternativ media som siktet är inställt på att förgöra. Noteras att DN:s artiklar inte nämner dessa konsekvenser, det får man gå till en privat bloggare för att hitta.

Det är också ofattbart att så många till höger 'vill' missförstå detta förslag som en del i en liberal marknadsekonomi. Som civilekonom och jurist kan jag intyga till att börja med, för alla som inte förstått, att licenser, upphovsrätter och patent är ett slags undantag från ren marknadsekonomi. Dessa undantag har man för att gynna kreativt tänkande, som i sin tur förutsätts komma samhället i stort till nytta.

Att planka en bok eller film rakt av är alltså inte tillåtet, men att använda citat är ett undantag från undantaget, eftersom detta helt enkelt har ansetts behövas, inskränkningarna i det fria utnyttjandet skulle annars vara för stora och därmed negativa för samhället.

Det som nu diskuteras är knappast någon "samhällsnytta" just eftersom citaträtten är så mycket viktigare än att skydda upphovsrätten – här handlar det ju om demokratin! Det är det fria ordet och åsikter som man i praktiken vill begränsa, utan att det finns ett enda sunt skäl som talar för det. 

Gammelmedia förlorar inte intäkter på grund av att de citeras, utan på grund av att konkurrerande ny media citeras. Hur dessa citat sedan görs är också en reell anledning till varför man medvetet vill begränsa citaträtten. 

Mycket som görs och sägs är så upprörande dumt att det förtjänar att skärskådas och spridas vidare med lämpliga kommentarer bifogade. Detta vill inte somliga ska ske, nämligen de som vant sig vid att ha gammelmedia att tillgå, som lydigt berättar den historia man vill. Inte ny media, som genom sin stora uppsplittring är svår att kontrollera. 

En ytterst obekväm och svårcensurerad röst som alltfler lyssnar till. Faran för att det politiska monopolet bryts går alltså hand i hand med gammelmedias rädsla för att förlora intäkter och betalande läsare/tittare. Ingetdera skälet är acceptabelt ur demokratisk synvinkel.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

Beslutet innebär alltså att Internets styrka som varit det fria flödet av information, och även tillgång till fri information kommer stoppas och Internet som vi är vana vid är för alltid borta. 

Inga bilder, musik, video, eller textcitat - som laddas upp av användarna och är belagda med upphovsrätt av någon annan får längre delas om förslaget går igenom. Förbudet kommer gälla 20 år retroaktivt!

Anledningen till förslaget är att man vill bekämpa "fake news". 

Vi vet alla att det innebär steget närmare ett totalitärt samhälle där endast kontrollerad gammelmedia får dela information till befolkningen och alternativa nyhetskällor stoppas. Människor, regim- och EU-kritiker och den öppna debatten tystas.

Din världsbild ska alltså byggas på kontrollerad information. Känner du hur friheten och humanismen flödar genom Europa? Detta är EU år 2018. 

EU är en klon av sovjetunionen, en ond mardröm som hotar oss alla. Läs här.


http://www.gp.se/kultur/kultur/internet-som-vi-k%C3%A4nner-det-verkar-uppl%C3%B6sas-1.6671265

https://newsvoice.se/2018/06/20/eu-klubbade-just-att-det-kan-bli-forbjudet-att-lanka-pa-internet/

https://omni.se/eu-ja-till-omstritt-forslag-om-skarpt-natupphovsratt/a/OnAyJ3

https://www.breakit.se/artikel/14019/ny-eu-lag-kan-forandra-allt-en-odesfraga-for-internet

Lena Holfve skriver i denna artikel om EU:s mål att det är svårt för henne, för att inte säga omöjligt, att inte se att själva målsättningen med EU är en diktatur och en polisstat.

Läs också Chris Forsnes första del i en exklusiv serie för Katerina Magasin – med andemeningen citerad av Arnold Toynbees klassiska slutsats: ”Great civilizations are not murdered. They commit suicide.”

Jag kommer att länka till alla delarna här alltefter de blir tillgängliga för att "fira" dagens beslut i EU.

Striden om Europa, del 1: Utan historia har vi ingen framtid

fredag 15 juni 2018

Om googlingstips till Stefan Löfvén - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, numera stående gästkrönikör har några googlingstips till Stefan Löfvén:

Stefan Löfven googla om detta ..

Till psykolog; "Vad är jag för en personlighet när jag aldrig genomför det jag lovar"?

Till socialstyrelsen; "Hur kan vi ha 60000 könsstympade kvinnor?

Till Ygeman; "Varför har vi fortfarande kvar de 80000 som inte fått asyl?

Googla till migrationsverket; "Varför utvisar vi inte de som bryter mot våra lagar och grundlagsfästa värderingsgrund genom att mörda, begår gruppvåld/våldtäkter, begår hedersvåld, rånar, tvingar barn att gifta sig, bränner bilar och fastigheter"?

Googla till Annie Lööf;  "hur skall det gå för alla skolflickor som tvingas gå i samma skola som de 9000  afghanska männen. Tror hon de kan bli psykiska vrak"?

Googla till en psykolog; "Vad händer med kvinnor/flickor som ständigt känner oro och ångest för att bli våldtagna när de lämnar hemmet"?

Googla till SKL (Sveriges kommuner och landsting);" vad händer när det saknas 5000 vårdplatser"?

Googla till en statsvetare; "vad innebär det för framtiden med parallella samhällen"?

Googla till det judiska samfundet i Sverige; " vad anser de om att du inte bryr dig om att judar förföljs när förföljelsen utförs av islamister"?

Googla till FN-chefen; " vad anser han om att du inte följer den FN-konvention som förbjuder all slags diskriminering av kvinnor och som Sverige skrivit under bl a diskrimineringen i våra förorters parallelsamhällen och i varenda moskè"?

När Du är klar med detta kan Du googla till samme psykolog om vad cynism och maktbegär kan leda till. Men också vad han anser motsatsen till humanism heter.

Slutligen bör Du googla följande till Jimmie Åkesson;

"Jag ber om ursäkt för mitt uttalande om att Du skall googla på humanism. Självklart är det jag - Stefan Löfven - som bör göra det.

Detta, av den anledningen att ingen tidigare ledare för Sverige har förstört landet så som jag gjort tillsammans med mina kamrater i sjuklövern. Självklart erkänner jag att det är historiens värsta katastrof när svenska kvinnor inte kan vistas utanför hemmet utan livvakt.

Självklart har det aldrig tidigare i Sverige förekommit så mycket våld i form av mord, våldtäkter/gruppvåldtäkter, rån, terror, stängda skolor pga hot, hedersvåld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, parallella samhällen med flera rättssystem etc etc på grund av den helt ansvarlösa och planlösa invandring jag - Stefan Löfvén - tillåtit.

Självklart har Du hela tiden haft rätt i din argumentation. Därför ser jag det som naturligt och inte förvånande att SD blivit största parti efter valet.

Jag erkänner nu att för att få slut på denna fasansfulla utveckling måste alla invandrare som gör sig skyldiga till brott där straffet är minst fängelse skall utvisas. Men självklart också de som inte tillägnar sig och accepterar svensk värdegrund.

Så än en gång, Jimmie Du har haft rätt från första början.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


tisdag 12 juni 2018

Om rikspolitikernas lagvidriga förräderi mot medborgarna - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, fortsätter sina betraktelser över det svenska samhällets snabba sönderfall:

Vissa invandrargrupper visar en total respektlöshet mot den värdegrund vi grundlagsfäst och de allmänna lagar som alla medborgare är skyldiga att att följa.

En förutsättning för att Sverige skall återgå till normala förhållanden som rådde före senaste massinvandringen är att vi utvisar alla som obstruerar mot vår grundlagsfästa värdegrund.

Utan sådana absoluta krav går Sverige under. Därför måste de politiker som inte ställer upp på detta, strykas från röstsedlarna.

Sverige har sedan 2000 tagit emot ca en miljon invandrare. Huvuddelen av dessa kommer från kulturer med religioner och ett samhällsskick som inte är demokratiskt och där flertalet stater inte antagit FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I stället har man en egen deklaration - Kairodeklarationen - som inte är demokratisk utan placerar kvinnor/flickor på en nivå som helt strider mot vår jämställdhetslag.

Lägger man därtill att bildningsnivån (skolgång etc) är så låg att en majoritet av befolkningen i vissa av dessa stater är att betrakta som analfabeter inser varje reflekterande individ, utom sjuklövern, att möjligheten till integrering och inte minst assimilering är närmast obefintlig om inte de svenska lagarna tillämpas hundraprocentigt. Det innebär ovillkorlig anpassning till svensk värdegrund annars utvisning.

Som en följd av sjuklöverns totala aningslöshet och slapphet har konsekvenserna av denna skillnad i kultur/religion/jämlikhet mellan könen etc inneburit en enorm våldsutveckling i vårt land från de inkommandes sida.

Mord, våldtäkter, rån, materiell förstörelse av bilar och fastigheter uppgående till tiotals miljarder. Otryggheten för de svenska kvinnorna/flickorna är total. Men också invandrarkvinnor lider under detta förtryck från sina landsmäns sida.

De religiösa ledarna som imamer etc har aldrig haft en tanke på integration eller assimilation. De är från första början inställda på att deras samhällssystem skall etableras i vårt land och på sikt omfatta även svenska folket. Den som inte redan blivit medveten om att det är så, måste sakna såväl syn som hörsel.

Vi ser ju dagligen hur man inte endast obstruerar (saboterar, förhindrar) mot Sveriges lagar utan också med våld och skrämsel försöker påtvinga såväl svenska som utländska medborgare sitt levnadssätt.

Tyvärr är det inte endast sjuklöverns representanter som saknar kurage att förhindra detta utan ett stort antal av tjänstemän i stat och kommun faller också till föga.

Ett talande och skrämmande exempel är hur t ex Tomas Tobè och Cecilia Magnusson, båda riksdagsledamöter för moderaterna  försvarade Abdisiriak Waberi trots att han terroriserade invandrarflickor vid den skola han var rektor för.

Genom detta ser vi nu också vilka fantastiska förutsättningar Tobè har som kappvändare. De kallade t. ex. mig för både rasist och främlingsfientlighet när jag påtalade missförhållandena.

I dag när Waberi försöker bli rektor för en muslimsk friskola i Borås agera kommunen på alla sätt för att han inte ska få bli det p.g.a. av hans extrema fundamentalism.

Trots hans uttalade fruktansvärda kvinnosyn gjorde moderaterna honom till riksdagsledamot! Trots vad Tobè i verkligheten står för riskerar vi att få honom som justitieminister i en eventuell alliansregering.


I dagarna har vi fått höra hur invandrarföräldrar kräver att förskolepersonalen skall tvinga på barnen slöjor.

Och i många fall har personalen fallit till föga genom att tvinga på barnen dessa kvinnoförnedrande attribut.

Fortfarande sker stympning av flickors könsorgan. Barnäktenskap- och tvångsäktenskap har nu högsäsong under sommarferierna då invandrarföräldrar tar sina flickor med till hemlandet och tvångsgifter dem.

Varför, frågar givetvis den som vet att vi i Sverige har lagar som förbjuder detta?

Jo säger jag. Därför att vi har regerings- riksdagsledamöter liksom stats- och kommunaltjänstemän som inte hävdar de lagar de är skyldiga att verka för.

Självklart är många av dessa helt olämpliga för det de håller på med.

Ta t.ex. Jan Björklund. Denne fege stackare, kunde tänka sig att förbjuda framtida religiösa skolor men inte de som redan finns. Var finns logiken? Om han anser att religiösa friskolor är av ondo är han ändå beredd att för framtiden låta de redan befintliga vara kvar och offrar därmed hundratals flickor. I sanning en man värdig att vara såväl riksdags-som regeringsledamot!  Kanske han t.o.m. blir skolminister!

En annan av dessa döva, enögda och känslolösa cyniker är Annie Lööf. Utan minsta tanke på vad som skall hända tusentals svenska skolflickor när de tvingas till daglig samvaro och kontakt med någon av dessa 9000 afghaner är hon tom så fräck att hon förordar SFI-utbildning för dessa i samma lokaler som dagisbarn!

Tror någon att hon skulle tillåta detta om det gällde hennes egen dotter? Och även denna förespråkare för islamisering riskerar vi att få som minister!

Från objektivitetens främsta organ SVT fick vi i dag höra att ett stort antal moskéer har utsatts för sabotage. Även ett antal synagogor hade drabbats.

Tydligt var att SVT ville få oss att tro att allt detta enbart var nazisters verk (troligen är det
så i flera fall men inte i alla).

Att däremot sabotagen mot synagogor i övervägande omfattning är verk av islamister skulle aldrig SVT kunna tänka sig att rapportera.

Likaså att många judar lämnar vissa av våra städer eftersom förföljelsen mot dem från islamister är sådan att de inte vågar vara kvar. Har någon hört SVT eller pk-media berätta om detta?

I går fick jag telefon från polisen i Gävle. De ville diskutera min anmälan mot Skolinspektionen (klicka på länk),

Huvudmän för förskolor och där, arbetande förskollärare som påstås tvinga på småflickor slöjor.

Det har ju framkommit att förskollärarna åtlyder de muslimska föräldrarnas krav på att småflickorna skall bära slöja. Detta sker helt i strid med skollagen, som sällan efterlevs då det rör sig om islamister som bryter mot den. Polisen lovade emellertid att ta tag i min anmälan.

Självklart måste vi tvinga myndigheter och politiker att hävda svensk lagstiftning. Men för att detta skall bli verklighet krävs att SD får minst 35 procent i kommande val, och det är nog ingen omöjlighet. Jag är beredd att bli migrationsminister!

Men skall vi få slut på utvecklingen mot parallella samhällen med parallella rättssystem etc etc måste långa fängelsestraff och därefter utvisning vara obligatoriska straff för hedersvåld, mord, våldtäkt, rån, innehav av vapen och sprängmedel. Men också könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, klädseltvång. Alla brott mot jämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar.

Det skrivs i dag mycket om vilken chock det måste vara för Stefan Löfvén och SAP-anhängarna att partiet är på väg att halveras.

Många skyller på att det enbart är SD som lockar över de flyende.

Men självklart är detta inte hela sanningen. Den är i stället att Stefan Löfvén med sjuklöverns hjälp raserat Sverige och gjort det till ett kriminellt och  brottsligt inferno.

När han då inser att makten p.g.a. detta håller på att gå honom ur händerna reagerar han med en massa löften om att han skall ställa allt till rätta. Men eftersom orden och löftena - när det gäller Stefan Löfvén - nästan inte i ett enda fall leder till handling börjar medborgarna inse sveket och gör vad som är normalt och naturligt. Hoppar av skeppet med den lögnaktige skepparen.

När de nu insett att det är en mytoman som styr landet har de fått nog.

Det som nu är viktigt är att de också upptäcker att den övriga sjuklövern också består av mytomaner och aldrig kommer att agera resolut för att rädda landet.

När de upptäcker detta och det gör de sannolikt före valet kan nog SD räkna med minst 35-40 procent.

Innan jag avslutar denna artikel får jag genom SVT höra att man nu skall ta in filippinska sjuksköterskor för att klara vården. (Jag har inget emot filippinska sjuksköterskor tvärtom de är nog inte belastade med en massa sjuka värderingar). Men påstod inte sjuklövern att massinvandringens skulle rädda välfärden?

Och trots att det nu går hundratusentals arbetslösa bland dessa finns det inga som har meriter för att avlasta vården!

Så nu har vi en kostnad för alla invandrare som aldrig kommer i arbete. Därtill kommer en kostnad för alla arbetskraftsinvandrare eftersom de arbetslösa massinvandrarna inte är kvalificerade!

Regeringen hånar medborgarna!

"Kultur- och demokratiminister" Alice Bah Kuhnke drar sig inte för att raljera  om demokratin.

För det hon säger kan ju inte tolkas på annat sätt, när det framförs av en regeringsrepresentant för en regering som medvetet verkar för avskaffandet av demokratin. Men också en minister som inte vet något om demokrati och aldrig tagit den på allvar.

För några år sedan tillsatte hon vad hon kallade för en grundlagsutredning som i själva verket var ett hån mot allt det demokrati står för.

Typiskt var också att den hon tillsatte som ordförande är en av de mest misslyckade "statstjänstemän" vi haft. Det enda som kom ut av denna fiaskoartade "utredning" var förslag om rösträtt vid 16 års ålder! Med andra ord en produkt av en samling verklighetsfrämmande individer som inte förstår vad demokrati är.

Samma gäller uppdraget för vad som Bah Kuhnke nu kallar "Medborgardialog".

"Vi behöver vara många som både får uppdrag, men också känner att det är vårt ansvar att främja, försvara och förankra vår demokrati", säger hon. Med andra ord vanligt snömos.

Vidare. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och forum för levande historia får i uppdrag att stärka demokratin.

SKL får bl a uppgiften att främja medborgardialog. Forum för levande historia ska sprida kunskap om riskerna med en urholkad demokrati. Dessutom ska journalister som utsätts för hat och hot erbjudas mer stöd.

Formuleringen av uppdraget visar ju på att någon djupare tanke om vad som avses och vad demokrati är har hon inte.

Vad menar hon t ex med att journalister som utsätts för hat och hot skall erbjudas stöd?

De som utsätts för sådant är ju vi fria skribenter och inte PK-medias journalister som gör allt för att hindra att sanningen kommer fram. (Som exempel kan nämnas att jag själv av Gefle Dagblad anklagats för, "hets mot folkgrupp", trots att jag har skriftligt beslut från åklagare att jag inte gjort mig skyldig till vare sig detta eller brott mot Yttrande- och Åsiktsfrihetsgrundlagen)!

Som allt annat regeringen Löfven lovat aldrig har blivit verklighet, kommer inte heller detta hoprafsade förslag till stärkande av demokratin att leda någon vart.

I stället för sådant här trams borde det tillsättas en grundlagsutredning med folklig förankring och inte som ovan ledd av pk-folk utan med  Anne-Marie Persson som ordförande.

Eftersom vi snart går till val vore det kanske bättre att fundera om alla som nu kandiderar är lämpade för framtida riksdags eller regeringsuppdrag.

Vi kan ju börja med Annie Lööf. Hon har visserligen en jur kand i bagaget men det märks inget av detta i hennes hanterande av lagar etc.

Trots hennes konstaterande att lagförslaget är illa utformat och illa framtaget och att Lagrådet underkänner det helt godkänner hon det och röstar för att 9000 afghaner skall få stanna trotts att de inte har asyl- eller andra skäl enligt lagen.

Inte heller visar hon det minsta ansvar eller medkänsla för alla de många svenska skolflickor som skall dela skola med dessa män och hela tiden leva i otrygghet men också med stor sannolikhet drabbas av deras kvinnoförakt rent fysiskt och kanske för all framtid förstöra deras liv.

Jag kräver nu att Sverigedemokraterna (SD) som med största sannolikhet kommer att kunna styra en ny regeringsbildning efter att Stefan Löfven och SAP nästan försvunnet från den politiska kartan, spärrar Annie Lööf från möjlighet att inneha regeringsuppdrag.

Ingen medborgare som säger sig stå bakom demokrati och vår grundlag kan med bibehållen respekt rösta på en person som så uppenbart skymfar såväl vår grundlag som de allmänna lagarna.

Det enda vettiga vore ju att riksdagen tog beslut om en genomgripande översyn och demokratisering av två av våra grundlagar, nämligen Regeringsformen och Åsikts- och yttrandefrihetsgrundlagen.

Självskriven ordförande för en sådan är f.d. riksdagsledamoten Anne-Marie Persson.

Då borde man förutom att generellt stärka demokratin också i denna slå fast att Sverige (regering och riksdag) skall följa och leva efter de konventioner man som stat undertecknat.

En av dessa är den Europeiska konstitutionen om de mänskliga rättigheterna.

I denna finns skyldigheter som Sverige inte efterlever efter att en religion som Islam fått fotfäste i vårt land. Denna religion ISLAM - som helt står i strid mot den Europeiska konstitutionen och vår egen grundlag men också FN.s konstitution om de mänskliga rättigheterna - har nu p.g.a. av regeringens och riksdagens undfallenhet och slapphet genom sina ledare här i Sverige skapat ett "rättssystem" som helt bryter mot Sveriges grundlagsfästa värderingar.

Sålunda tvingas i dag många invandrare tillhörande denna religion att leva i enlighet med Islam som strider mot vårt rättssystem. Ett exempel är att Islam inte tillåter personer som så önskar att lämna denna religion.

Sverige har också skrivit under en särskild konvention där all slags diskriminering av kvinnor är förbjudet. Ett exempel på att det trots detta förekommer sådan är de skillnader som förekommer mellan män och kvinnor i moskéerna.

Samtliga partier utom SD har under den senaste mandatperioden visat att de inte är för en reell demokrati utan enbart en formell sådan. Att de inte heller är feminister och värnar kvinnors trygghet har ju tydligt framkommit genom massinvandringen.

Därför vänder jag mig främst till SD och kräver att partiet efter valet den 9 september som ett initiativ verkar för en genomgripande grundlagsutredning.

Denna skall bl. a. ge möjlighet till folkomröstningar i betydligt större omfattning än i dag.

Men framförallt skall den förhindra sådana fruktansvärda katastrofer som sjuklöverns massinvandringspolitik inneburit såväl trygghetsmässigt, ekonomiskt etc.


Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


PS. Läs också Olles gästinlägg med titeln "om nödvändigheten för folket att återta makten" här. DS

söndag 10 juni 2018

Om nödvändigheten för folket att återta makten - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka igen.

Han skriver denna gång om att folket måste återerövra demokratin, men har folket, alltså svenskarna, någonsin haft demokrati? Nej menar jag. Sverige är, och har alltid varit, en synarki, Något jag skrev om här.

Vad vi ser nu är en våg av populism i Europa vilket gör makteliten skitskraja. Vad är då populism som alla pratar om? Läs här.

Hursomhelst, över till Olle:

Vi (folket) måste återerövra demokratin.

Demokratins möjlighet att överleva beror på att ett stort antal medborgare måste kunna göra realistiska val, efter att ha fått eller skaffat sig tillräckliga informationer och kunskaper, som inte är tillrättalagda för vissa syften.

Demokratins institutioner - regering och riksdag samt lokala och regionala fullmäktigeförsamlingar - måste vara folkviljans förlängda arm. Detta blir de emellertid endast om riksdagspartier, riksdagsledamöter, talmän, regeringsledamöter och fullmäktigeledamöter gör sitt allra bästa genom att lyssna på medborgarna, sprida kunskap och information som inte är tillrättalagd för maktelitens och etablissemangets egna syften.

Men kanske också och inte minst att de har kunskaper i de frågor de skall fatta beslut i. (Ett lysande exempel på att så inte  är fallet är Lissabonfördraget tydligt  bevis på).

De kandidater, som vi genom vår röst ger ett politiskt förtroendeuppdrag, är emellertid långt avlägsna (ännu längre genom EU), de befinner sig på maktpyramidens topp.

Teoretiskt är de våra, folkets tjänare, men i själva verket är det tjänarna som talar om hur vi skall rösta, tycka, tänka och forma det framtida samhället. Vi befinner oss längst ned vid pyramidens fot och måste lyda  trots deras ofta usla argument.

Sveriges statsskick är visserligen representativt men det står också i Grundlagen; att "all offentlig makt utgår från folket".

I och med EU-inträdet har en maktförskjutning ägt rum - utan medborgarnas medgivande - i en omfattning som saknar motstycke sedan demokratins införande.

Riksdagen tolkar i dag det representativa systemet som om medborgarna efter valen lämnar över sin makt in blanco dvs villkorslöst.

Detta har aldrig varit meningen utan strider helt mot grundlagens anda och bokstav. Det framgår inte minst av förarbetena till vår grundlag.

Allt sedan det demokratiska genombrottet fram till 1980-talet gick de politiska partierna - vid val - fram med detaljerade program som tydligt redovisades för medborgarna.

Dessa fick därmed en tydlig information om  partiernas politik och  viljeinriktning men också vilka  principiellt viktiga frågor man tänkte driva i eventuell regeringsställning.

Därmed bands också riksdagsledamöterna upp och kunde inte - vilket numera är regel - föra en politik och besluta i en mängd för medborgarna synnerligen väsentliga frågor som inte förankrats hos folket. De kom därmed att på ett mycket konkret sått företräda medborgarna som det representativa systemet skall tolkas.

Eftersom jag är några till åren kommen minns jag att t ex Tage Erlander medvetet väntade med viktiga beslut till kommande val av respekt för medborgarna och demokratin. Helt i strid med det representativa systemets mening beslutar och genomför riksdag och regering men även fullmäktigeförsamlingar i för medborgarna och demokratin en mängd livsviktiga frågor - under pågående mandatperiod - utan att  dessa på något sätt förankrats hos folket.

Den som också studerat förarbetena till våra grundlagar finner att informationskravet inför kommande val är mycket tydligt.

I dag finns det ett otal exempel på sådana för medborgarna viktiga beslut, som tagits i riksdagen utan att medborgarna informerats eller fått ta ställning till dem i val.

Några exempel:

Nytt pensionssystem. En jämförelse mellan å ena sidan om hur ATP och å andra sidan det "Nya pensionssystemet" kom till visar på en tydlig demokratisk förändring. ATP systemet genomfördes efter en enorm informationsinsats och folkomröstning. Det "Nya pensionssystemet" däremot togs bakom lykta dörrar och hade aldrig förelagts folket före beslut!

Men även Alkoholpolitiken, Amsterdam- Maastricht- Schengen- och Niceavtalen, Allians- och neutralitetspolitiken, EMU, Försvaret,

Den allmänna värnplikten, Stridande insatsstyrkor på  utlandsuppdrag, massinvandringen etc  har aldrig förelagts folket i val.

Men det flagranta övergreppet mot grundlagen och demokratin är det av riksdagen godkända Lissabonfördraget.

Det sistnämnda  innebär den största förändringen för medborgarna och Sverige vad gäller suveränitet, frihet och oberoende m m sedan Sverige blev en statsbildning!

Vid behandlingen av Lissabonfördraget stod det klart att vår grundlag la hinder i vägen för att förändra statsskicket. Med Lissabonfördragets godkännande ignorerade riksdagen detta vilket innebär att Sveriges statsskick har ändrats i strid mot vår grundlag.

I direktiven till 1997 års grundlagsutredning sas det tydligt att utredarna skulle förankra och informera om utredningsförslaget till medborgarna.

Detta skedde givetvis inte.

Ändringen 2002 är om möjligt ännu allvarligare. Bl a har svenska folkets rätt att kräva folkomröstning i EU-frågor satts ur spel av riksdagen. Denna ändrade i all tysthet grundlagen så, att riksdagen ensam, och med ett enda beslut (istället för två som grundlagen stadgar), numera kan överlåta svenskt självbestämmande till EU, även om det strider mot svensk grundlag?

Någon medveten information om detta flagranta brott mot grundlagen och folket har givetvis inte skett. Man har medvetet satt demokratins mest fundamentala spelregler ur funktion.

När Lagrådet den 28 juni 2005 undersökte om regeringens påstående stämde - att den nya EU-konstitutionen inte stred mot vår svenska grundlag, sprack bubblan.

Hade regeringen rätt, behövdes nämligen ingen folkomröstning för att Sverige skulle säga ja till EU:s konstitution utan det räckte med ett enda beslut av riksdagsledamöterna.

Alla som vet hur stort svenska folkets motstånd var mot EU-konstitutionen inser att riksdag och regering som väl kände folkopinionen än en gång sökte lura oss. Lagrådets konstaterade att visst strider EU:s konstitution mot vår grundlag, men det behövs likväl ingen folkomröstning?

Riksdagen har nämligen tidigare (utan att höra folket) lagt till en liten mening i en grundlagsparagraf (RF 10 kap. 2 par.) som innebär att när det handlar om maktöverlåtelse till EU, då har folket fråntagits rätten att kräva folkomröstning. I stället beslutar riksdagen på egen hand och med bara ett enda beslut? Detta som skett medborgarna ovetande är inget annat än ett grundlagsbrott och en statskupp. (Läs detta inlägg om statskuppen 1994)

När Göran Persson fick klart för sig vilken maktförskjutning som ägt rum från folket till riksdagen yttrade han följande, "Inte trodde jag att man tagit ifrån svenska folket så mycket makt".

Det måste vi ändra på.

Tyvärr ljög han som flertalet politiker gör, eftersom någon ändring inte skett.

Därmed är det sålunda nu fritt fram för riksdagen att utan att fråga folket över-lämna vårt nationella självbestämmande över naturtillgångar som skog, allemansrätt, energi, gruvor, vatten, malmer, uran osv till vad EU kallar "gemensam politik"!

Gemensam politik innebär för Sveriges del att vi avhänder oss vårt självbestämmande.

Sveriges medborgare har därmed inte rätt att bestämma över våra naturtillgångar och hur vi vill utforma vårt framtida samhälle. (Är dagens situation med massinvandringen ett exempel på detta genom att regeringen inte stänger gränserna trots att vi närmar oss katastrofen)?

Var och en som läser detta vet att någon information - trots utredningsdirektiven - vid 1997-års "demokratiutredning inte förekom till medborgarna under arbetets gång utan endast till en liten krets av etablissemanget.

Lika lite som man var intresserad av att involvera och hålla medborgarna informerade om 1997-års grundlagsutredning är man om möjligt ännu mindre intresserad av detta vad gäller den 2014 beslutade demokratiutredningen.

Som också den utgör en liten exklusiv grupp utan förankring i folket. Därtill med en helt misslyckad utredningsordförande. Grundlagsdirektiven som de ser ut, kunde mycket väl vara skrivna av någon som inte vet vad ordet demokrati står för!

Jag har tidigare hävdat att en av orsakerna till dagens politiska förfall bl a beror på att begåvningsreserven ej längre söker sig till politiken. Läs här.

Den gör det inte därför att möjligheterna att förverkliga sig är i dag mycket större inom andraområden än de var under perioden l930-1960-talet.

Jämfört med den tidens politiker är den intellektuella- som bildningsnivån hos dagens politiker i katastrofalt avtagande.

Det intellektuella förfallet hos riksdagsledamöterna uppmärksammades av såväl Tage Erlander som Olof Palme. Den förstnämnde har tom skrivit om det i sina memoarer.

Respektlösheten mot Grundlagen är kanske det mest oroväckande hos dagens politiker. För att till en del förstå varför begåvningsreserven inte längre attraheras av politiken får vi gå till tidsperioden 1920-60-talet.

Under denna period var möjligheterna för såväl arbetar- som medelklassens barn att söka sig till högre studier mycket små.

Därför blev politiken den enda möjligheten för de begåvade från dessa klasser. I dag är bilden helt förändrad vad gäller möjligheten för högre studier. Politiken får därför nöja sig med medelmåttorna vilket ingen kan undgå att se.

I de båda grupperna fanns en betydande begåvningsreserv såväl bland arbetarklassen som medelklassen i vilken fanns en stor andel som röstade borgerligt.  Den enda möjligheten för dessa att slå sig fram i samhället och få utlopp för sin begåvning och utvecklingspotential var att söka sig till politiken där några krav på högre utbildning inte krävdes.

Sannolikt skulle ingen i dagens regering platsat i någon av Erlanders ministärer ja kanske inte ens i riksdagen.

En annan ytterst väsentlig orsak till det politiska förfallet är avdemokratiseringen av partierna.

Med kraftigt vikande medlemsantal blir det till slut endast en liten grupp kvar i partierna som behärskar såväl partiapparat som utseende av kandidater till riksdag och fullmäktigeförsamlingar. De utgörs i dag av en kollegial grupp som utser varandra och vänner till olika politiska uppdrag.

När partierna hade ett högt medlemsantal och intresset hos medlemmarna var stort ,att närvara vid möten, kunde inte denna grupp styra och ställa i eget intresse.

Vid ett något så när stort medlemsantal med fler självständiga, aktiva och orädda medlemmar fungerar demokratin bättre och styrelser och funktionärer tvingas lyssna. I dag är det ett omvänt förhållande där styrelsen oftast tillsätter sig själv.

En grundlagsändring innebärande större frihet för medlemmarna att själva föreslå kandidater och dessas röstetal vid valen fick vara avgörande för  om de blev valda skulle säkert vara positivt ur demokratisynpunkt.

Självklart skall en grundlag ge betydligt större utrymme för folkomröstningar. I Schweiz krävs endast hundratusen röster för att få till stånd en beslutande folkomröstning.

Politikernas motstånd mot demokratin var Decemberöverens-kommelsen ett lysande exempel på.  När den nu gått i graven trodde man att politikerna fått förnuftet tillbaka. Men ingalunda. Endast några veckor därefter föreslår Anna Kinberg Batra att man skall grundlagsfästa denna!

Jag överdriver inte om jag påstår att det närmaste man kan komma ett liknade förakt för demokratin  från en politiker, är Hitlers Fullmaktslag från 1933 - antagen 1934.

Det vi nu ser är ett systemskifte från ett ganska välutvecklat demokratiskt system till renodlat elitstyre. (Problemet är emellertid att dagens parlament består av en ytterst liten intellektuell elit om ens någon?).

Man kan säga, att grundlagen är ett samhällskontrakt mellan medborgare och riksdag och regering.

Så länge de sistnämnda följer grundlagen - vilket man inte gör i dag - är medborgarna lojala.

Bryter däremot regering och riksdag samhällskontraktet - det är vad som skett - har de förlorat sin legitimitet och medborgarna kommer förr eller senare att revoltera eftersom deras frihet, Sveriges oberoende etc står på spel.

Den frustration hundratusentals människor i dag känner över att de inte kan påverka samhällsutvecklingen kommer så småningom att leda till kraftfulla demonstrationer och i förlängningen kanske revolt där våld inte kan uteslutas p g a medborgarnas förtvivlan och misströstan.

Är massinvandringen en sådan fråga som till slut tar sig uttryck i ett medborgaruppror?

Det är belysande för Stefan Löfven med fleras förakt för demokratin när dessa påstår att just massinvandringen är överordnad folkets inflytande. 

Genom att ge sken av att hans handlingar helt styrs av humanism och tycka-synd-om-ism visar han tydligt att han inte är någon statsman.

Att styra ett land utan realism kan bara innebära att man inte tar ansvar och trots folkets motstånd styr mot den annalkande katastrofen.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävlelördag 9 juni 2018

Om ännu en polisanmälan - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, skriver anmälan efter anmälan:

Polismyndigheten i Gävleborg, Justitieombudsmannen (JO).

Anmälan.

Jag anmäler härmed Skolinspektionen, Barnombudsmannen och de huvudmän för förskolor som enligt en av Göteborgsposten nyligen gjord utredning inte respekterar barns rätt att i enlighet med skollagen inte bli påtvingad religion eller religiösa attribut/symboler. 

Men även de förskollärare etc som kan ha gjort sig skyldiga till att ha påtvingat barn sådana attribut mot barnens vilja.

I en nyligen gjord undersökning av Göteborgs-posten har det i ett antal kommuners förskolor förekommit att barn - flickor - i ett flertal fall påtvingats religiösa attribut mot barnets vilja. 

Skollagen är tydlig i detta falla att barn mot sin vilja inte får påtvingas sådana. Detta gäller även om föräldrarna gett skolpersonalen rätt till detta.

Såväl Barnombudsmannen som Skolinspektionen har nu i så många återkommande fall visat att man inte respekterar barns rätt att inte påtvingas religion eller religiösa attribut att jag finner det nödvändigt att nu från de myndigheter som har till uppgift att upprätthålla laglydnaden agerar kraftfullt.

Jag har själv ett flertal gånger av dessa myndigheter krävt att de skall upprätthålla lagarna inom sina ansvarsområden. 

Av Göteborgspostens undersökning har de tydligen ännu inte insett vad de är till för.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


söndag 3 juni 2018

Om upproret

Olle Ljungbeck, 86 år, har skrivit ett framtidsscenario för det vi alla väntar på. Det folkliga upproret mot förstörelsen av Sverige:

Upproret.

När de Scandiska medborgarna slår på radion/TV-n kl 07.00 den 15 december 2022 blir de chockade. 

Reportern meddelar nämligen att den numera icke legala regeringskoalitionen bestående av de Sju Förenade partierna beordrat undantagstillstånd i hela riket.

Bakgrunden är att alltsedan Scandien blev medlem av Unionen har demokratin kraftigt inskränkts och medborgarnas frihet och välfärd kraftigt beskurits. 

Men den utlösande faktorn är den katastrofala utveckling med mord, våldtäkter, rån, förstörelse av materiell egendom som bilar och fastigheter, som en följd av massinvandringen.

Detta i förening med brotten mot Scandiens grundlagsfästa värdegrund orsakad av de invandrades barbariska kultur/religion.

Arbetslösheten har stigit kraftigt för den inhemska befolkningen, dels genom beslut orsakade av unionen men framförallt till följd av massinvandringen från muslimska länder. 

Denna har inte bara lett till ökad arbetslöshet för medborgarna i Scandien utan också en kraftig försämring av välfärden i form av skola, vård, omsorg/sjukvård så att Scandien inte längre kan betraktas som ett välfärdssamhälle.  

Otryggheten och rädslan har förvärrats varje år efter 2005  genom en kraftigt ökad brottslighet som mord, våld, stöld, våldtäkter/gruppvåldtäkter etc. 

Denna ökning av brottsligheten  kan till största delen  hänföras till invandrare från utomeuropeiska länder. 

Skjutvapen och sprängämnen har blivit vanligt förekommande och därför medfört många dödsfall. 
Unionen har mer och mer antagit karaktären av en diktatur.

En stor del av naturtillgångarna har privatiserats och sålts ut till utländska ägarintressen.  

Något som medborgarna inte trott kunde hända är att en del av vattentillgångarna har privatiserats och vatten leds nu genom enorma rörsystem till nord- och Sydeuropa. 

(Denna fråga aktualiserades i Unionsparlamentet på fullt allvar i början av 2000-talet och är nu på väg att genomföras).       

Den svenske bonden som blev fri för mer än 500 år sedan äger ej längre sin egen jord och skog. 
Regering och riksdag har beslutat om att Scandien skall medverka med trupper till olika konfliktområden i för medborgarna helt meningslösa krig.   

Hittills har 105 Scandiska flickor och pojkar kommit hem i svarta liksäckar efter att de beordrats ut i krig på order från Unionen. Scandien har också genom deltagande i krig mot andra stater gjort sig skyldigt till krigsförbrytelser.

Efter senaste valet accelererade vreden hos befolkningen. Detta ledde till bildandet av ett nytt parti, ”FOLKET SKALL FORMA FRAMTIDEN”, (FsFF). 

Den utlösande faktorn är massinvandringen, som slukar enorma resurser, men som också lett till en brottslighet som Scandien aldrig tidigare varit utsatt för.

Den religion/ideologi/kultur som flertalet av ”de nya” tillhör blev alltmer militant och ”erövrade” mer och mer terräng i samhället. 

stället för att acceptera och följa den grundlagsfästa värdegrunden tillämpade man sitt hemlands barbariska och ociviliserade lagar i bl a de parallell/klansamhällen, som växte upp som svampar.

De invandrare som var för såväl assimilation som integrering skrämdes genom misshandel och hot av de radikala invandrarna.   

Det som en gång var ett välfärdsland är nu på väg mot fattigdom. Skola, vård och omsorg har hamnat i botten på de ”barometrar” vissa internationella organ upprättar för att belysa staters standard och utvecklingsnivå.  

De allmänna pensionerna har måst sänkas kraftigt för att hjälpligt hålla samhället ”flytande” till följd av de enorma kostnaderna för invandringen.

Det är att märka att sysselsättningen bland dessa är exceptionellt låg.  

Knappt hälften kommer i arbete tidigast efter tio år, resten kommer aldrig i arbete.

De som startade partiet FSFF trodde och hade som målsättning att en politisk förändring skulle vara möjlig och hoppades genom egen majoritet (en majoritet av medborgarna insåg nu det hopplösa läget)kunna vinna regeringsmakten på demokratisk väg och därmed återuppbygga samhället på nytt.      

Konfrontationen mellan de som stödde massinvandringen och de kritiska till denna tog sig alltmera våldsamma uttryck från de förstnämndas sida. 

Dessa stöddes i stort sett helt av medierna och de politiskt korrekta. Men även ett stort antal av invandrare anslöt sig till massinvandringens förespråkare. 

Ja dessa hade tom bildar ett parti som gick under namnet Allah Akbar och fått in ett antal i riksdagen trots att de tog avstånd från sådana grundläggande värderingar som demokrati och jämställdhet mellan könen.  

Det gick så långt att medierna hängde ut de som var kritiska till massinvandringen trots att dessa enbart använde sina grundlagsfästa rättigheter att verbalt kritisera utvecklingen. Något våld förekom inte från deras sida. 

Men så inträffade något som kanske många av kritikerna varnat för men. vilket medier, politiker, myndigheter sökte dölja. 

Under ett flertal år hade unga ”radikala” invandrare som vistats flera år i Scandien lockats till krigshärdarna i delar av Afrika och Asien.  

Där hade de anslutit sig till de mest extrema terrorgrupperna representerande en religion/ideologi/kultur vars målsättning är att förgöra dem som inte sympatiserar med deras religions/ideologis odemokratiska och barbariska värderingar.  

Många hade dött i striderna i sina hemländer men ett stort antal kom tillbaka till Scandien. Dessa fanatiska unga män sökte nu upp sina landsmän i de getton eller parallell-samhällen som regeringen tillåtit fritt växa fram i ett flertal städer och förorter. 

De största koncentraten av dessa invandrargetton finns i framförallt Scandiens tre största städer men även i ytterligare ett antal. 

Det är svårt att gradera var problemen var störst. Men i en stad söder om huvudstaden behärskade de kriminella invandrargängen större delen av staden.  

Som alltid är det de människor som har det sämst ekonomiskt, socialt och boendemässigt som får bära bördan.    

Därför visar det på en vidrig cynism när företrädare för de Förenade partierna anklagade dessa människor för rasism när de ansåg att de fått mer än nog av försämrad levnadsstandard såväl ekonomiskt, socialt som vad gäller skola, vård och sjukvård.  

Men också på allt skjutande, mord, rån, våldtäkter/gruppvåldtäkter etc. Uppeldade av det hat de indoktrinerats med av de mest extrema inom hatreligionen, sökte nu deåtervändande unga männen inte bara få med sina landsmän i en vendetta mot Scandiens ursprungliga invånare utan de anslöt sig också till de grupper som var för en ohämmad massinvandring och som gärna lät dem ansluta sig till deras krets.  

Inte nog härmed utan de togs också med glädje emot av medier, delar av kultureliten och politikerna. Detta tog sig till en början uttryck i ett besinningslöst våld med målsättning att fördriva ”urinvånarna” från sina hem för att skapa rena parallellsamhällen befolkade av enbart invandrare.

Detta fick ske under ivrigt påhejande från medier och de politiskt korrekta. Allt detta ledde så småningom till en folklig vrede som tog sig uttryck i ett kompakt folkligt uppror.    

Trots detta stödde regeringen våldsverkarna. Dessa våldsverkare ”triggades” alltmer av medier och de politiskt korrekta vilket ledde till ett definitivt sammanbrott.  

Den utlösande faktorn blev nedskjutningen av några av de ledande personerna i det nya partiet. Förövarna greps. Men deras identitet är fortfarande okänd  för allmänheten.  

Någon rättsprocess har ej heller inletts. Morden blev en nystart för det nybildade partiet FsFF.
Vid valet 2018 erhöll partiet drygt 35 procent av rösterna. Hellre än att förena sig med det nya partiet samlas de sju partierna i en koalition – ”Förenade partierna” – och bildar regering.  

Den nya regeringen blir en ren marionett till ”unionsregeringen”, som alltmer har utvecklat auktoritära och diktatoriska drag.   

Eftersom den inte lyckats vända trenden utan fler och fler av Europas stater står vid ruinens brant (inte minst till följd av massinvandringen) hotas den nu av totalt sönderfall.  

Och som världshistorien visat många exempel på blir ledningen inte mer demokratisk utan intar i stället en alltmer hårdför linje när den hamnar i ett trängt läge. Under tiden fram till valet 2022 eskalerar våldet alltmer och många av landets ursprungliga invånare får sätta livet till liksom att gruppvåldtäkterna ökar lavinartat.     

Vid valet 2022 får FsFF- partiet egen majoritet med 57.7 procent av rösterna. Man kräver därför regeringsmakten. 

Den sittande regeringskoalitionen vägrar emellertid att överlämna denna. Motiveringen är att FsFF har ett politiskt program som strider mot Unions politik. Att en majoritet röstat för partiets politik hjälper sålunda inte! 

Med denna krigsförklaring har den nu icke-legitima regeringen utmanat medborgarna och dessa utlöser väldiga demonstrationer som möts med brutalt våld. Stora grupper av de invandrare som leds av jihadister lierar sig med den icke-legitima regeringen och våldsamma kravaller blir följden. När den icke legitima regeringen inser att den inte kan besegra de nu ”upproriska” medborgarna begär den hjälp från unionen. 

Mellan denna och unionens stater finns ett avtal som innebär att om någon stat blir anfallen är de övriga skyldiga att ingripa till denna stats försvar. Men i det här fallet är det ingen utomstående angripare utan det egna folket som reser sig varför avtalet inte kan åberopas. Men likväl gör man det.

Trots detta bestämmer sig ett antal stater att stödja den icke-legalregeringen. Unionens krigsmakt har nu en sådan omfattning att den i storleksordning kommer som nummer fyra i världen. 

Detta har i sin tur kostat de stater som ingår i Unionen enorma summor varför den sociala nöden och fattigdomen bara ökat. Den icke legala regeringen har inkallat trupper från bland annat fyra länder i Unionen.

Enligt radio/tv är stridsvagnar på väg över Södra bron stödda av unionens flyg och sjöstridskrafter. Men detta är inte nog. Sedan ett antal år har den Scandiska regeringen tillåtit Unionstrupper m fl att öva på Scandisk mark.  

Vid denna tidpunkt befinner sig ca 15000 utländska soldater på Scandisk mark. Dessa trupper som många frihetsälskande Scandiska medborgare länge varnat för har nu fått order att inta ett antal Scandiska städer.  

Hur många Scandiska medborgare som dött eller skadats är ännu okänt. 

Vid sändningstillfället är det ännu oklart hur den Scandiska försvarsmakten ställer sig.   

Enligt uppgift har ett Scandiskt fältjägarregemente grupperat sig ute i terrängen och där intagit stridsläge. Enligt andra rykten har ett antal regementen vägrat lyda ”regeringen” och i stället förklarat sig lojala med folket och även de intagit stridsberedskap.   

Ett antal pensionerade generaler och överstar som har varit kritiska till regeringens nedskärningar och är motståndare till att Scandiska soldater sätts in i strider utanför landets gränser, har anslutit sig till de med befolkningen lojala trupperna.   

Kl 07.00 den 17 december.    

Via en hemlig radiosändare meddelar en kvinnoröst att ytterligare utländska trupper har landsatts på Scandiens sydöstra kust och i huvudstadens skärgård. Läget ser nu katastrofalt ut. Sändningen upphör plötsligt men radiorösten hinner meddela att man kommer med ny information senast. Kl 07.00 den 18 december.

Den hemliga radiosändaren låter meddela att en grupp som arbetar inom två kärnkraftverk stöder det folkliga upproret och hotar med att spränga kärnreaktorerna om de utländska trupperna inte omedelbart lämnar Scandisk jord. 

Samtidigt meddelas att de båda staterna Danalan och Nordland har begärt omedelbart inkallande av FN.s säkerhetsråd. Kl 15.00 samma dag.  

Den hemliga radiosändaren meddelar att säkerhetsrådet har fördömt invasionen och med omedelbar verkan beordrat de utländska trupperna att lämna Scandisk jord. Dessa inleder därefter sitt snöpliga återtåg samma dag. FsFF bildar nu en övergångsregering och kommer som första åtgärd utlysa en folkomröstning om utträde ur Unionen.

Den icke legala regeringen som agerat för att med utländska trupper slå ner det Scandiska folkets uppror kommer omedelbart att ställas inför domstol. 

Den nya regeringen kommer också att ge ut en s k vitbok som skall redovisa regeringarnas och politikers brott mot folket och grundlagen från och med unionsinträdet t.o.m statskuppen 2022. 

De invandrare som allierat sig med den tidigare regeringen kommer att bestraffas och efter avtjänat straff utvisas ur landet. Samma gäller alla de invandrare som begått brott som inneburit straffsatsen fängelse. All invandring stoppas.  

Däremot betonas att övriga invandrare som varit neutrala och inte begått brott ej har något att frukta. De kan i stället räkna med beskydd från den nya regeringen.

En ny grundlag kommer att tas fram där medborgarna skall ges betydligt större makt över samhällsutvecklingen. 

Riksdag och regering skall inte kunna fatta beslut i riksövergripande frågor utan att dessa först underställts medborgarna i folkomröstning.  

Bl a skall beslutande folkomröstning ovillkorligen hållas om företrädare för en sådan kan
samla minst 100000 namn för frågor som berör befolkningen i sin helhet.  

Den skall även innehålla en klausul om att riksdag och regering inte kan överlämna makt till annat organ utom riket såvida inte folket i folkomröstning godkänt detta.

Scandien skall vara en blandekonomi där en stark fri företagsamhet och en offentlig sektor skall balansera varandra. 

Skolorna förstatligas. Religiösa skolor förbjuds. Omskärelse oavsett kön kommer att förbjudas liksom heders- kultur- och religionsrelaterade handlingar som kränker den enskilde bl a böneutrop.

Samhället skall på alla områden sträva efter att höja bildningsnivån hos medborgarna, medan religiös/kulturell vidskepelse skall bekämpas.

Inga statliga medel får användas för att stödja religiösa organisationer. 

Person som inte accepterar den grundlagsfästa värdegrunden och lär sig språket kan inte bli scandisk medborgare eller inneha politiskt uppdrag. 

Hemspråksundervisningen slopas. 

Den nye riksåklagaren har antytt att man kommer att kräva livstids straff för regerings- och riksdagsledamöterna från 2005 och framåt. 

De framförallt kvinnor men också andra medborgare som utsatts för våld/gruppvåldtäkter och annat grovt våld från invandrare kan rikta talan mot regerings- och riksdagsledamöterna.   

Dessas ekonomiska tillgångar kommer därför att frysas.