fredag 20 april 2018

Om ställningstaganden inför valet - Gästinlägg

I år är det valår i Sverige. För att verkligen ge dig en uppfattning om vad som hänt i Sverige och vad som står på spel, notera detta!

År 2000 hade Sverige 8,8 miljoner invånare. Sedan dess har Sverige tagit 1,7 miljoner invandrare eller 20% av befolkningen.

De flesta av dem från muslimska MENA-kulturer med en medeltida syn på t.ex. kvinnors värde och rättigheter. Det motsvarar om USA med 282 miljoner människor år 2000 hade tagit 56 miljoner människor.

Kom bara ihåg dessa nummer när du tittar på nyheterna. De är fakta.
Julia Caesar skriver här: ”I stället för att ta ansvar för det mandat de har, att i första hand värna sin egen befolkning, har de aktivt valt att utsätta svenska folket för stora risker för våld, i syfte att framstå som humanitär stormakt och världssamvete. Vilken trovärdighet har ett världssamvete som åsidosätter sitt eget folk?"

Olle Ljungbeck, 86 år, återkommer ännu en gång med ett gästinlägg som kretsar kring detta. Över till Olle:

Svensson inför det kommande valet står Du inför en situation då konsekvenserna av hur du väljer att lägga din röst kan få katastrofala följder för dig själv såväl som för din familj som svenska folket och landet Sverige. Ett återväljande av sjuklöverpartiernas nuvarande riksdags-och regeringsledamöter kan endast sluta i ytterligare sammanbrott för Sverige som ett tryggt samhälle att leva i.

Med det menar jag inte minst en fortsättning av det våld som massinvandringen inneburit i form av mord, våldtäkter, rån, förstörelse av materiell egendom. Men också könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. Liksom framväxten av ytterligare parallellsamhällen med olika lagar för samma brott beroende om Du är svensk eller individ tillhörande en utomeuropeisk kultur/religion. Med andra ord ett tudelat samhälle där vi så småningom går mot regelrätt inbördeskrig.

Sverige är ett helt annat land jämfört med vad det var före 2005 med hänsyn till trygghet, välfärd etc.

För de svenska kvinnorna och flickorna innebär livet i dag en ständig otrygghet. Orsaken är massinvandringen.

I dagarna har regeringen lagt fram sin budget. Löfven och finansministern skryter om hur man satsar på skola, sjukvård, åldringsvård etc etc.

Men om Du tar dig en fundering på beloppens "storlek", på de områden som regeringen satsar till vad vi hänför som välfärd, kommer en sak att slå dig.

Nämligen, hur små dessa belopp är i förhållande till vad som går till invandrare.


De belopp regeringen nu anslår i budgeten för skola, sjuk- och åldringsvård täcker inte på långt när behoven.

Självklart är de inte tillräckliga när vi de tre senaste åren fått in inte mindre än trehundratusen nya invandrare. Lägger man därtill att efter 8 år har endast varannan av dessa arbete så är det uppenbart att tillskottet till nämnda områden inte på långt när räcker för att ge de egna medborgarna en rimlig välfärd. Detta innebär att vi går mot en än större försämring för skola, sjuk- och åldringsvård. Konjunkturinstitutet inser detta och tvekar inte om att skatterna måste höjas.

De som får bekosta detta är de svenska medborgarna. En stor del av de utomeuropeiska invandrarna som enbart är tärande får däremot en höjd standard på svenska folkets bekostnad!

Ett utmärkande drag hos regeringen Löfven är tron på att kunna lösa alla problem skattevägen. Att inte våga använda sig av vår lagstiftning för att nå reella resultat är ett av hans mest utmärkande drag.

Vad innebär det t ex för Sveriges ekonomi  att inte utvisa minst de 80000 personer som inte fått asyl, trots att lagen tydligt medger detta?  Vad innebär det ytterligare att regeringen vägrar utvisa 8000 unga män utan i stället skapar en ny lag som enligt Lagrådet totalt strider mot vad som enligt grundlagen gäller för stiftning av ny lag?    

Detta är inte endast ett brott mot demokratin utan också en respektlöshet mot det regelsystem och fundament denna vilar på.

För att få igenom lagen måste de rödgröna få stöd av centern som antytt att man kan komma att stödja "lagen". Samtidigt beskyller Annie Lööf SD för att inte vara demokratiska. Detta gör man tom mot bakgrunden av att Centern tillsammans med övriga sjuklövern skapade decemberöverenskommelsen.


Ett grovt brott mot grundlagen och därmed demokratin. SD var däremot enda riksdagsparti som vägrade acceptera detta.

Vi är ju många som förvånats och förvånas över Annie Lööfs ofta omogna och okunniga uttalanden. Det påminner mig om en händelse när jag arbetade vid ett stort företag som personalrekryterare. Annie Lööf skryter ju ofta över sin begåvning. Hon lär ha haft högsta betyg i alla ämnen. Efter en lång tid av brist på civilingenjörer lossnade det plötsligt och verkställande direktören bestämde att vi skulle rekrytera ett stort antal sådana.

Jag blev något förvånad när VD ratade de som hade högsta betyg genomgående. Hans förklaring var emellertid att dessa ofta är studiebegåvningar och när de kommer ut i arbetslivet ofta blir misslyckade. Han valde därför personer som hade ett mindre antal höga betyg, resten fick gärna vara slätstrukna. Hans förklaring var att dessa individer hade en inriktning och visste vad de ville och ble oftast lyckade rekryteringar av denna anledning.    

Faktum är att vi inte sedan det demokratiska genombrottet på 20-talet haft så intellektuellt svaga, obildade och utan yrkeserfarenhet som dagens regerings- och riksdagsledamöter. Detta kan vara en av orsakerna till respektlösheten mot demokratin och grundlagen men också mot lagarna i allmänhet och statsskickets regler.

Jag har givit några exempel ovan?

Var finns exempelvis logiken när Löfven satsar en miljard för ökad  jämställdhet i världen men tvingar sina kvinnliga ministrar att bära slöja vid statsbesöket där! En av orsakerna är givetvis att han medvetet agerar (även om detta inte är logiskt) på ett sätt som skall få omvärlden att beundra honom och se honom som en stor statsman.

Nedanstående har vi redan men kommer att få mer av om sjuklövern vinner valet.

-  Accelererande grov brottslighet som mord, våldtäkter, rån och enorm materiell
förstörelse av egendom.

-  Ökad otrygghet och våld mot kvinnor/flickor.

-  Fler parallell/klansamhällen där inte svensk lag utan islamisk lag styr samhällena.

-  Ökat våld i skolor, vid sjukhusmottagningar etc som kräver bevakning av vakt- och polispersonal. Redan i dag vädjar sjukhuspersonalen  om skydd mot beväpnade gäng. 7 av tio skolor har anställt vakter!

-  Mer vidskepelse, återgång till primitivare förhållanden och framförallt en tillbakagång för kvinnor som i dag gäller i muslimska/islamska stater.

En förutsättning för att Sverige inte skall gå tillbaka till det barbari som i dag råder i många stater där islam är statsreligion är att vi på alla områden hävdar svensk värdegrund som den finns inskriven i grundlagen och allmän lagstiftning.

Endast genom att konsekvent hävda de svenska lagarna kan vi bibehålla ett civiliserat, tryggt och humanitärt högtstående samhälle. Islamsk värdegrund är barbari.

Svensson. Kom inte och beklaga dig när det inträffat som jag förutspår här.

Om Du än en gång röstar fram de nämnda i sjuklövern som måste klassas som de värsta landsförrädare Sverige någonsin haft. kan Du inte skylla på någon annan än dig själv. Men tänk också på att Du med en röst på sjuklövern har förstört framtiden för dina barn och barnbarn. Ja, Du kan genom din röst ha lagt grunden till ett kommande inbördeskrig.

Slutligen. För någon dag sedan visade SVT ett reportage som man kallade en framgångssaga. En 35-årig kvinna som vistats i Sverige i 16 år utan att någon gång haft ett arbete. Hon hade nu fått ett s k nystartjobb (som ju också betalas med skattemedel) där arbetsuppgiften bl a är att städa.

I sin fanatism att manipulera medborgarna att tro att arbetslösheten för invandrare löser sig, drar sig varken Ylva Johansson eller övriga rödklövern för att förnedra och kränka dessa. Vad visar då reportaget?

Jo en kvinna som skall utföra ett mycket smutsigt arbete i nästan släpande långkjol och i övrigt en klädsel som allra minst hör hemma i denna typ av arbete. Inte heller arbetsredskapen är anpassade för uppgiften. En svensk yrkesarbetande städerska skulle varit klädd i långbyxor och för övrigt till jobbet anpassad klädsel. Inte heller skulle hennes arbetsredskap varit en skyffel och sopborste utan en dammsugare anpassad för städning i trappor. Läs här.

Att Ylva Johansson etc inte noterar galenskapen visar på deras engagemang och verklighetsförankring! Exemplen är oändliga.

Utmärkande i högre grad än någonsin är hur lättvindigt dagens regering öser ut miljarder som inte leder till någon som helst nytta eller förändring. Men när det däremot kommer till konkreta/reella åtgärder som t ex att genomföra åtgärder som grundar sig på lagstiftning händer ingenting. De 80000 + de 8000 är talande bevis för detta. Men de är inte de enda.

Terrorister, våldtäktsmän, andra grova brottslingar får i många fall röra sig fritt när de i stället skulle låsas in eller utvisas. Fortfarande förekommer barn- och tvångsäktenskap, hedersrelaterad brottslighet bara accelererar liksom könsstympning. De religiösa muslimska friskolorna får ha rektorer som med alla medel motverkar integrering och anpassning till vår grundlagsfästa värdegrund.

Religiös vidskepelse med sin grund i islam vinner ökat fotfäste genom att svenska politiker i sin obildning inte har förstånd och begåvning att bannlysa den.

I stället för ett sekulariserat samhälle är Sverige på väg mot accepterande av religiösa fördomar, vidskepelse etc. I stället för att verka efter upplysningstidens idéer är vi på väg mot ett mörker som rådde för flera tusen år sedan.

Och de som skall bekämpa detta - politiker, regerings- och riksdagsledamöter som tjänstemän inom stat och kommun har varken bildning, mognad eller kurage att agera mot  detta andliga, kulturella förfall och degeneration.

Men därför kommer de också att gå till historien som de vilka var på väg att bli det civiliserade samhällets dödgrävare. Men min förhoppning - Svensson - är att Du inte med din röst låter detta bli verklighet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS. För en stund sedan lyssnade jag på 18-nyheterna. "Hallåan" informerade då om att flera hundra "Knytblusar" demonstrerade mot Akademin. Det är typiskt för etablissemanget och PK att göra meningslösa och till inte förpliktigande demonstrationer.

Ingen av dessa skulle våga gå ut ensam med ett plakat på torget. Men vad jag vill säga här är att det för påverkan på verkligheten betyder lika lite om man samlas i knytblusar för att demonstrera eller som Löfven kastar ut miljarder. Påverkan på skeendet blir i båda fallen noll. DS.

1 kommentar:

  1. Får jag bara fråga om nu SD får egen majoritet i riksdagen, så slänger man då ut alla 80000 som inte fått asyl, vilket då kräver enorma resurser, många är ju i interneringsläger. Och så har SD löst alla problem, är det så du tänker och föreslår. alternative driva fram ett ännu värre hatklimat som leder till att utlänningar lämnar. Men vilka är det som lämnar, jo Gällivara killen som var så lat att han hade två jobb. Du tycks tro att alla problem är lösta genom SDs invandrar fientliga politik. Tänk till en gång till vad som måste till. Observera att de allra flesta kom under Bildts och Alliansregeringens tid. Medan Löfven tagit tag i fakta och stoppat upp massinvandringen. Och skyll inte all brottslighet på invandrare som nu kommit, det är nog andra generationen som inte kommit in i bra jobb och stadiga jobb. Nu vill Alliansen göra alla till provanställda och sänka lönenivåerna- vem vill betala 100% om man kan betala 70% av avtalsenlig lön - hur ska dom då kunna försörja sig. En röst på SD betyder en röst på Alliansen.

    SvaraRadera