lördag 31 mars 2018

Om död och uppståndelse

Det är påskafton. Jag får en impuls att börja skriva, men jag vet inte om vad. Impulsen försvinner inte utan jag känner uppmaningen ”bara skriv”. Så vad detta inlägg kommer att handla om vet jag inte, och jag vet att jag kommer att få hjälp av den Helige Ande att skriva det.

Påsken är vår viktigaste högtid. Vi firar den till minne av vår Herre Jesus Kristus död och uppståndelse.

Jesus död och uppståndelse är den största händelsen i världshistorien. Det nya förbundet mellan oss människor och universums skapare etablerades med Jesus Kristus som medlare mellan oss och Fadern. Det gamla förbundet och den judiska lagen upphävdes för gott och vi kan nu i och med det nya förbundet alla ha en personlig relation med den levande Guden. 

Någon större händelse än detta är  inte tänkbar, och allt möjliggjordes av Kristi blod på korset och uppståndelsen där döden besegrades för alla som är i Kristi kropp. Det var en fruktansvärd upplevelse för Jesus som aldrig hade begått en synd i hela sitt liv. Denna film ger en aning om Jesu lidande.

Samma makt som upphöjde Kristus från graven för 200 år sedan är idag tillgänglig för dig och mig.

Jesus hänvisade inte till någon framtida erfarenhet. Han förklarade att han är uppståndelsen och livet just nu. Det är som han är och uppfyllelsen av varför han kom.

Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" 
(Joh 11:25-26)

Jesus flyttade uppståndelsen från ett trossystem - en idé att tro på - till en person - en Frälsare för att lita på.

Han försökte flytta sitt tänkande från framtiden till nutiden. Jesus försökte förklara att tro på Honom inte är ännu religion med en trosförklaring och en lag "gör så", "gör inte så". Istället är kristendom ett förhållande med den uppståndna Kristus. Kristendomen är Kristus!

Uppståndelsen leder till livet. Så om du är en troende kan du inte låta bli fylld av liv och passion. Som kristna är vår Gud inte död. Han lever! Och djävulen har ingen chans mot oss när vi är fyllda av Hans uppståndelsekraft.

Du måste veta att Guds uppståndelsekraft är tillgänglig för oss idag. Samma makt som upphöjde Kristus från graven är tillgänglig för dig och mig när vi så önskar.

Jag tvivlar inte i en sekund på att om att om Gud trodde att det var nödvändigt att faktiskt föra någon tillbaka till livet, kunde han göra det. Men som kristen, vem vill tillbaka till jorden när man äntligen fått komma hem?

Det är viktigare för oss att förstå vad uppståndelsen betyder på andlig nivå än på en fysisk. Vår andliga död är långt mer förödande än vår fysiska. Det beror på att när vi inte känner Gud så betyder vår jordiska kropps död att våra själar är permanent separerade från honom.

Verkligheten är att det bara finns två alternativ när vi dör; himlen eller helvetet. Den olyckliga verkligheten är att om vi inte väljer Jesus spenderar vi evigheten separerad från hans kärlek och ljus.

Tro handlar om att tro utan att se. Och den typ av uppståndelse vi alla behöver är att återföras från döden som härrör från att inte ha tro på Jesus. Vi måste uppstå till ett nytt liv i Kristus. Vi måste födas på nytt och få vårt namn inskrivet i livet bok i himlen och bli en del av Kristi kropp.Varför är folk då så rädda för Jesus? Rädda för att bli helade? Rädda för att få sina synder förlåtna och få frälsning och evigt liv? Rädda för att bli uppfångade när man faller och livet rasar?Rädda för att istället för att bära på ångest, oro och fruktan inom sig istället bära på frid, kärlek och trygghet?

Kan det bero på svavelosande religion kanske?

Vet inte folk att Jesus avskydde religiösa hycklare och att det var religiösa som dömde honom till korsfästning?

Tror folk att Jesus kom för att grunda en religion, något som han avskydde när han i själva verket kom för att ta våra synder på sig själv och predika om kärlek och förlåtelse?

Kanske är det så att folk avskyr religion för det som religiösa gjorde med Jesus, men då borde ju de älska Jesus som vi Kristna gör?

Eller är det så enkelt att folk inte förstår skillnaden mellan religion och att ha en personlig relation med Jesus? Att var kristen.

Många frågor men som tur är finns det bara en sanning.

Ordet, som finns lättillgängligt för alla att läsa i Nya Testamentet. Jesus är ordet. Ordet är sanningen och där finns svaren på alla frågor man kan tänkas ha.Men då kommer nästa fråga, varför är folk rädda för, och ointresserade av, sanningen?

Gillar folk att leva med djävulens lögner inom sig (som man antagit som sanningar) och att må dåligt, vara oroliga och leva i mörker i sitt liv?

Varför skrämmer ljuset och sanningen så? Och dessutom är allt Jesus erbjuder gratis så det kan ju inte bero på snålhet...

För som jag skrev här för några dagar sedan, vem vill inte hitta hem till ljus, sanning och kärlek?

Varför väljer vissa bort livet? 

Precis som Guds ande ledde mig till att skriva detta, ledde samma ande filmmakarna i The Last Reformation produktionen av filmen du kan se nedan. Den är alldeles nyutkommen, den släpptes idag. Filmen är den andra i en planerad trilogi av filmer. 

Den första filmen lagde grunden och fokuserade på Jesu evangelium - hur man blir en ny skapelse i Kristus. Den nya filmen fokuserar på vandringen när någon har blivit född igen. Den visar att denna vandring som lärjunge är svår, men också att segrar blir en del av denna vandring när vi är trogna mot Jesu ord. Trogna mot sanningen.torsdag 29 mars 2018

Om statsmaktens förfall - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, har blivit en stående gästkrönikör vid det här laget. Nu återkommer Olle med en ny betraktelse av det dårhus som heter Sverige. Över till Olle:

Sannolikt har Sverige vad gäller politik, medierna, myndighetsutövning, rättssystemet, kultur
sammantaget aldrig tidigare befunnit sig i ett så djupt förfall som tiden efter 2000-talet.

Troligen är det en följd av statsmaktens intellektuells nedgång. Självklart påverkas de nämnda områdena om denna saknar begåvade, seriösa, omdömesgilla och rakryggade personer, som vågar agera utifrån vad verkligheten ställer för krav.

Eftersom statsmakten (regeringen men även riksdagen) har utnämningsmakten inom statsförvaltningen men också är bidragsgivare till exempelvis medierna och vissa institutioner kan de i stor utsträckning styra dessa etc efter sina egna intressen.

När det t ex gäller public service skall ju denna vara självständig gentemot statsmakten men så är det inte. Eftersom regeringen utser ordförande för public service så har den därmed också påverkansmöjligheter på vilka som skall bli chefer.

På ett av de områden där man övertydligt kan konstatera avsaknaden av kultur är just public
service. Så här lyder definitionen för public service: "Public service är en radio- eller TV-verksamhet som syftar till att ge allmänheten en särskild sorts berikande programutbud genom att företaget i fråga har ett avtal med staten rörande bolagets innehåll".

Märk väl berikande!

Det närmaste man kan komma är en hybrid mellan en forna tiders veckotidning och en boulevardtidning. (Har man någonsin vågat visa gaget för alla de medverkande porrstjärnorna och de "artister" som helt saknar konstnärlig talang).

Svenska dagbladet får årligen ca 50 miljoner och Arbetarbladet strax under 20 miljoner. Tror någon på fullt allvar att dessa köpta medier någon gång på fullt allvar utsätter regering och riksdag för grävande journalistik?

I stort sett kan man påstå att den dagspress med undantag för Göteborgsposten - som erhåller presstöd nästan aldrig kritiserar regeringens politik och framförallt inte dess invandringspolitik.

Jag vill påstå att den svenska dagspressens (med undantag för GP) symbios med statsmakten inte på något vis skiljer sig från vad som gällde i forna Sovjetunionen, DDR och dagens diktaturer.

Självklart påverkar regeringens svaga intellektuella kapacitet, obildning, fasthållande vid kulturell och religiös vidskepelse som invandrare från bl a stater där Islam är statsbärande för med sig - statliga myndigheter och institutioner.

Företrädare för Islam kan nästan utan motstånd från statsmakten driva sin kulturs/religions värderingar trots att de inte endast står i strid mot vår grundlagsfästa värdegrund utan också mot mänskliga rättigheter.

Inte minst judarna är i dag utsatta för en enorm förföljelse från islamister och regeringen gör ändå inget. Ännu värre är det ju för de svenska kvinnorna som Stefan Löfvén i stort sett gjort fredlösa för invandrade barbarer.

Jag avskyr nazister men det dessa står för avseende rasism och förföljelse mot andra grupper är ju ett minimum mot vad många av dagens invandrade bekännare av islam står för. Ändå gör regeringen inget!

Eftersom regeringen består av så okunniga, obildade och i stort sett personer utan tidigare yrkeserfarenhet saknar de förmåga till överblick och bedömning av verkligheten och klarar därför inte av att kontrollera hur de statliga verken sköter sig.

Ett förskräckande exempel är inte endast Trafikverket utan nu senast också riksförsäkringsverket där det utbetalats 900 miljoner för mycket endast under senaste året för vård av barn (Vab). Men media kallar det inte för förskingring utan för "vabfel"! Och de som använder det så är de medier som erhåller miljoner årligen.

Det är nu inte endast regeringen som försöker omprogrammera oss.

Nu väljer medierna att använda andra valörer för att beskriva statsmaktens förfall. Det var de som en gång när de gjorde sin plikt och innan de bildat symbios med makten kallades - "den tredje statsmakten"! Inte skulle vi haft en statsminister som är krigsförbrytare om medierna varit obundna.

Jo, Stefan Löfvén är krigsförbrytare genom Sveriges inblandning i kriget mot Libyen. Och inte
nog härmed. Kriget mot Libyen orsakade också den enorma flyktingkrisen som vi i Sverige fått skörda "frukterna" av.

Hade inte krigsförbrytardomstolen varit styrd av västmakterna hade utan tvivel Stefan Löfvén tvingats infinna sig inför denna domstols domarskrank. För Stefan Löfvén är det viktigare att vara på maktens sida än att kämpa för den rätta saken.

Därför har han nu som alltid allierat sig med USA, Nato och EU i fördömandet och krigshetsen mot Ryssland. Att man i dag precis som när det gällde ubåtarna helt saknar bevis betyder inget bara han som den lilla och helt oansenliga person han är får frottera sig med de stora!

Inte skulle vi haft så usla politiker och regerings- och riksdagsledamöter om inte medierna tagit emot mutor. Inte skulle en Anders Ygeman, en Morgan Johansson etc fått vara kvar om medierna inte varit korrumperade.

Ett definitivt fördömande av regeringens allmänbildning och totala brist på kompetens gör Lagrådet (högsta organ för kontroll av att förslag till nya lagar följer grundlag etc) beträffande regeringens lagförslag om att låta de 9000 afghanungdomarna stanna.

Man kan helt enkelt påstå att Lagrådet dömer ut förslaget på alla områden. Och detta är inte en engångsföreteelse utan är snarare "normalt".

Lagrådets totala förkastande av förslaget visar inte endast på regeringens generella inkompetens utan också på att man inte ens kan välja kvalificerade medarbetare.

Just när jag skriver detta kommer ytterligare ett bevis på de statliga verkens brist på verklighetsanknytning och förmåga att hantera problem.

Den folder om att barnäktenskap är förbjudna i Sverige är formulerad på ett sätt som än en gång tydliggör att ett flertal av de statliga verken saknar såväl kompetens som inlevelseförmåga.

En jämförelse med Tage Erlanders ministärer och dagens Löfvénska är som en jämförelse mellan en intellektuell elit och en grupp med handikapp såväl vad gäller kompetens, språklig begåvning som förmåga till verklighetsanalys och handlingskraft.

Sammanfattning:

Sverige betraktas ju allmänt som en sekulär stat eftersom stat och kyrka skiljdes åt för ett antal år sedan. Att Sverige skall vara en sekulär stat betonas ju inte minst av flertalet politiska partier.

Trots detta har socialdemokratin en religiös ledare i partitoppen! Och detta är inte så oskyldigt som kanske vissa tror. Denne ledare har tydligt markerat att partiet bör ha ett intimare samarbete med den invandrade religion som trots vidskepelse, primitivism, förnekande av de mänskliga rättigheterna och vars medlemmar i stor utsträckning inte accepterar vår grundlagsfästa värdegrund liksom den allmänna lagstiftningen.

Att Stefan Löfvén liksom många övriga ledande politiker i partiet har anslutit sig till ett sådant samarbete visar inte minst deras okritiska förhållningssätt till barnäktenskap, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, krav på kvinnors underordning mannen.

Detta märks också inte minst i partiets undvikande av att fördöma invandrare med islamsk bakgrund som våldtar och begår grova brott mot svenska medborgare.

Att det är så kan bero på att det kan finnas ett samband mellan å ena sidan en individs intellektuella status och bildningsnivå och å andra sidan risken av att attraheras av vidskepelse och primitivism.

Att så är fallet finns ju redan bevis på. Ett antal av partierna har ju redovisat att det borde vara tillåtet med för vår kultur så extremt avvikande beteenden
som månggifte, könsumgänge mellan syskon, men också tidelag och nekrofili.

Med så abnorma och extrema förslag är det väl ofrånkomligt att inte fundera över var dagens politiker befinner sig på en mental och mognadsmässig skala!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


Läs också mitt inlägg från december 2016 om Sverige i statsförfall här.

Olles gästinlägg från januari i år med titeln "Om statsförfallet och den politiska adelns ansvar" hittar du här.

"Tack" regeringen för att ni skämmer ut oss svenskar fullständigt genom den internationella uppmärksamheten, som här (USA) och här (Norge)!

Bilden ovan är autentisk från socialstyrelsen. Broschyren "information till dig som är gift med ett barn" beställdes skriftligen av barn och äldreminister Åsa Regnér. Läs här.

Det finns uppgifter att dåvarande barn- & äldreminister Åsa Regnér beställde 2 stycken broschyrer. Den andra broschyren, med titeln "Information till dig som är ny i Sverige, under 18 år och gift".


De genomkorrupta sossarna belönade henne med toppjobbet, med en jättelön, i det genomkorrupta Förenta Nationerna i New York (kaka söker maka).

De rödgröna fick detta drömjobb troligtvis på våren 2017 när de röstade JA för Saudiarabien som fick platsen då i FN:s kvinnokommission. Margit Wallström berättade då inte hur Sverige röstade (se här) vilket kan bara betyda att regeringen har inte rent mjöl i påsen.

Vad kan vi då vänta oss för bilder i framtiden från regeringens myndigheter beställda av ministrar i Löfvéns regering? Kanske dessa:
Läs också Katerina Janouchs krönika med titeln "Socialstyrelsen beställer en Stig Dagerman för 2018: “Att gifta sig med ett barn” här.

Slutligen här är några broschyrer som jag skulle vilja se, men de lär aldrig beställas av regeringen...

lördag 24 mars 2018

Om hatfixering och framtidstro - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, återvänder med ännu ett gästinlägg. Olles tidigare inlägg på temat hat hittar du här. Över till Olle:

Regeringen Löfven kallar nätbolagen som Facebook, Google och Twitter m. fl. till överläggningar om "hatvideor" mm. Läs härhär och här


Om detta är ett led i förhärligande av sig själva som den humanistiska stormakten och den enda feministiska regeringen låter jag vara osagt. Men eftersom ingen tror på Löfvens självförhävelse längre måste han pröva nya grepp för att manipulera de som ännu går att göra det med.

Nu är det hatet han skall göra till en stor sak (inte de enorma fysiska lidanden massinvandringen är en konsekvens av) för att dölja sitt eget tillkortakommande och råhet.

Det förvånande ur många synpunkter är att han uppehåller sig kring hat - en form av mental, tankemässig icke fysiska uttryckssätt. Medan han däremot helt nonchalerar, ignorerar ja förminskar det fysiska våldet, som mord, våldtäkter, rån, terror, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, materiell förstörelse av egendom när den utförs av individer invandrade från stater utanför Europa.

Varför kallar han inte även till sig de ledande islamister som tagit över förorterna och gjort dem till parallell/klansamhällen men även tagit i från kvinnorna i dessa samhällen allt självbestämmande och människovärde?

Märkligt är därför också att han endast kallar nätbolagen och inte kallar islamska företrädare som imamer etc. eftersom dessa ofta ger uttryck för hat i moskéerna mot judar och andra som är medlemmar i andra religionssamfund än Islam.

Självklart är det en sund reaktion att hata individer som åsamkar sitt folk en sådan fruktansvärd katastrof och så enormt mycket lidande som de vilka beslutat om eller stött besluten om massinvandringen och därför kanske för alltid raserat och förstört Sverige som en trygg och stabil stat att leva i.

För personer som Stefan Löfven och hans likasinnade är hatet allvarligare än mord, våldtäkter, rån, otrygghet etc. En person som resonerar så när han är vållande till tusentals våldtäkter, mord, rån etc måste vara känslokall och avtrubbad varför det inte finns någon anledning att ta sådana på allvar eller tro att de äger empatisk förmåga.

Men de som nu av helt förklarliga och mänskliga skäl hatar de som bär ansvar för massinvandringen och dess katastrofala konsekvenser måste materialisera sitt hat till något "fruktbart" som leder till befrielse av Sveriges folk. En sådan befrielse kan endast nås om Sveriges folk inte röstar fram sjuklövern i september.

En sådan handling innebär i så fall att dina barn och barnbarn Svensson återigen kan känna hopp och framtidstro. Med Stefan Löfven och hans likasinnade har Sveriges folk ingen framtid.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

fredag 23 mars 2018

Om att hitta hem

Kommer du ihåg känslan när du var ett litet barn och du kom ifrån dina föräldrar? Kom du ihåg oron och ångesten som kom omedelbart när du insåg att du hade kommit bort från dina föräldrar? Jag minns det, faktiskt är detta minne nog ett av de första minnen jag har.

När dina föräldrar sedan hittade dig var känslan av lättnad oerhört stark. Du kände dig så trygg som du aldrig har känt dig förut. Du var vilse men du hittade hem till kärleken igen. Lycka!

Nu som vuxen inser jag att jag har tillbringat större delen av mitt 56-åriga liv som vilse i världen. Jag sökte ständigt kärleken, men den ville liksom aldrig riktigt infinna sig i mitt liv. Ett pärlband av förhållanden som kom och tog slut var testamentet över mitt liv. Den gäckande kärleken verkade omöjlig att finna.

Jag började samla på mig saker som jag hittade i världen för att kompensera för den saknad av ”något” jag kände. Jag samlade ölburkar, och hade en av Sveriges största samlingar av ölburkar när jag var 17 år. Att hitta en ölburk som jag saknade, gärna en svensk ”flat top” var höjden av lycka.Tillfredsställelsen i att samla blev mitt signum, men samlarobjekten varierade under åren.

Nu är jag 56 år och mitt liv har helt förändrats i grunden. Saker betyder absolut ingenting för mig längre och min jättesamling av DVD-filmer och Blue Ray-filmer kommer jag att skänka bort. Vad skall jag med dem till, eller för all del, vad skall jag med TV till överhuvudtaget när jag aldrig tittar på den?

I juli 2016 hittade jag plötsligt hem, eller snarare hittade min himmelske fader mig igen.

Jag skrev om detta här i tre delar.

Kärleken som jag sökt hela mitt liv blev plötsligt oerhört närvarande i mitt liv. Kärleken hade sån makt att den började förändra mig inifrån fullständigt. Vad jag prioriterade, hur jag tänkte om livet, jobbet, ja allt, förändrades i grunden. Jag blev plötsligt upphittad igen, precis som jag blev när jag var liten.

Jesus lyfte bokstavligen upp mig ur den mörka avgrund jag befann mig i och istället blev jag överväldigad av kärlek. Jag fick ett budskap av Herren påsken 2017; ”glöm inte att det var jag som lyfte upp dig” löd budskapet tillsammans med ”tänk inte så mycket” - alltså vandra inte i köttet utan vandra i anden! Jag skrev om denna händelse här.

Herren förde ihop mig på ett övernaturligt sätt med kvinnan som jag skulle komma att gifta mig med sommaren 2017. Plötsligt förstod jag vad kärlek mellan man och kvinna innebär och vad som hade fattats tidigare. Jag förstod att för att ett förhållande skall fungera krävs det tre parter, mannen, kvinnan och Jesus Kristus.

Att bryta upp med allt det gamla som hör världen till blev för mig nödvändigt för att kunna lära mig att älska. Jesus bröt alla gamla kättingar som hade hindrat mig från att älska och kvar blev bara kärlek, en kärlek så djup och annorlunda att jag förstod att förhållandet med denna kvinna var en välsignelse från Gud.


Herren tog mig sedan ut mig på en vandring i vildmarken, livet som kristen är långt ifrån fritt från prövningar utan vi drabbas av prövningar i syfte att vi skall kunna växa.   

Herren tvingade mig ifrån mitt jobb för att Han visste att jag inte hade kraften att lämna själv det arbete som känts som en totalt död process sedan 2010. Då hade jag lyft lön men saknat vettiga arbetsuppgifter under många, många år. Det hela kröntes med år 2017 då jag helt saknade arbetsuppgifter men uppbar lön under HELA året!

Någon gång kanske jag skriver en bok om hur Försvarsmakten behandlade mig under åren 2010-2017, hur jag bl.a. utsattes för vuxenmobbing, utfrysning (som ledde till utmattningssyndrom) och annat hemskt.   

Men å andra sidan, vad tjänar det att gräva i gammalt och som var en del av mitt gamla liv som inte betyder något längre? Det tjänar ingenting till, och det är nog tur för Försvarsmakten att denna bok aldrig kommer att bli skriven av just denna anledning.

Dessutom är förlåtelse en central del i livet som kristen.

Nu fortsätter förändringen i mitt liv. Jag har släppt allt, håller på och säljer allt (även lägenhet), och vandrar nu helt i tro förvissad att Herren uppfyller sina löften i sitt Ord. 

Det är ett helt nytt liv som man får när man inte längre låter sig ledas genom köttet utan genom anden. Man överlämnar kontrollen över sitt liv till den som skapat en och vet allt om en, och som står för ovillkorlig kärlek, i fast förvissning att Han aldrig kommer att svika oss, min fru och mig, som han har förenat och välsignat. 

Så vad jag har lärt mig är, man måste hitta hem innan man kan hoppas på att hitta en partner där kärleken är äkta och stark. Som allt annat här i livet så klara man inte att leva själv, fatta alla beslut själv, just p.g.a. att man inte är skapad att leva själv separerad från ens skapare. 

Man behöver Jesus övernaturliga kraft för att bli sammanförd med en partner som det är meningen att man skall tillbringa resten av livet med.

Om känslan att bli återfunnen när man var barn, som jag inledde med, sitter kvar hela livet så är det ingenting jämfört med känslan att bli återfunnen efter 56 års vandring i synd i världen och försökt att göra så gott man kan, men ändå aldrig lyckats. 

Förklaringen är enkel, man klarar inte av att leva själv utan den kärlek och vägledning som man har i relationen med sin skapare och frälsare. 

Man är helt enkelt ingenting utan en relation med Jesus Kristus. Man har inget liv.
tisdag 20 mars 2018

Om berättigat (?) hat - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, återkommer med ännu en betraktelse. Även denna gång anmäler jag avvikande åsikt relativt Olle. Som kristen är det förlåtelse som gäller för mig, inte hat. Hat ger mörkret energi, förlåtelse ger ljuset kraft. Vi behöver mer ljus i detta land. Mörker har vi nog av! Nu när detta är sagt, över till Olle:

Känslor som kärlek, hat, empati, glädje, sorg, lust, äckel, vrede etc är sådana som finns hos varje sund och frisk människa. Detta går inte att förneka. Avgörande är hur vi hanterar dem.

Trots detta pågår det från PK-eliten (sjuklöver och pk-media) ett medvetet agerande för att avprogrammera svenska folket många av dessa naturliga känslor och därmed förneka verkligheten.

I stället vill man ersätta dessa med vad t ex Ann Heberlein kallar godhetssyndrom och jag själv för snällism och tycka-syndom-ism.

Känslor som t ex hat får inte svenska folket ge uttryck för hur berättigad en sådan känsla kan vara mot individer, som utför vissa ogärningar.

Tyvärr har hat också kommit att användas på ett icke relevant och funktionellt sätt, t. ex. när någon påstår sig hata en person för dess hudfärg utan att denna person utfört gärningar, som kunnat rättfärdiga hatet.

För mig är det självklart att om en individ utför gärningar som mord, våldtäkt, rån, materiell förstörelse av egendom, försöker införa värderingar som helt strider mot vår grundlag och allmän lagstiftning så har jag full rätt att hata dessa personer.

Att hata gärningen men inte den som står för och utför denna är ologiskt och bottnar ofta i politikers medvetna försök att skydda utövarna. Men det tyder ju också på avtrubbning och känslokyla.

I Sverige har dessa skiljaktigheterna i synen på å ena sidan gärningen och å andra sidan gärningsmannen/männen nu gått så långt att sjuklövern och pk-media på alla sätt söker förhindra medborgarnas naturliga och sunda förhållningssätt mot de individer, som skapat den katastrof Sverige nu befinner sig i på grund av massinvandringen. Du får helt enkelt inte känna hat hur fruktansvärd gärningen än är.

Självklart är det sunt att känna hat mot Stefan Löfven och övriga sjuklövern genom den fasansfulla utveckling de orsakat svenska folket genom massinvandringen.

Självklart är det rätt att hata de individer som vill påtvinga svenska folket islamska värderingar som helt strider mot det civiliserade samhällets krav på frihet och humanitet.

Självklart är det rätt att hata de individer som vill förändra vårt samhälle på en rad områden som t ex att ta ifrån de svenska kvinnorna deras rättigheter. Men också hata dem som gjort att de svenska kvinnorna i stor utsträckning upplever en otrygghet som inte fanns innan massinvandringen.

Självklart har jag rätt att hata de individer som nu driver fram parallellsamhällen där rättssystem och rättigheter helt går emot vad som gällt och gäller i övriga Sverige.

Varför hatar jag Stefan Löfven? Självklart för hans gärningar. Och det är något speciellt med hans gärningar. Dessa - liksom  vissa andra nu levande men också historiska person gör - driver han helt av maktbegär och är beredd att utsätta svenska medborgare för nästan vad som helst för att behålla makten.

För maktens skull är han beredd att offra alla de värden som vi kämpat för i mer än hundra år.

Han har visat detta genom att offra de svenska kvinnornas trygghet, men också vår lagstiftade jämlikhet. Han tillåter köns-stympning, barn- och tvångsäktenskap, hävdar aldrig kvinnors rättigheter.

När han krävde av de kvinnliga ministrarna vid besöket i Iran att de skulle bära slöja var detta ett inslag av hans maktsträvanden. Genom att förhålla sig på ett sätt som de iranska diktatorerna gillade räknade han med att stärka  sin position. Nu senast såg vi det tydligt när han inte vill lagstifta mot böneutrop utan ansåg att det är en fråga för de kommunala församlingarna!

Hos den politiska maktmänniskans handlande går som en röd tråd att gärningarna hur hårt de än slår mot den egna befolkningen alltid styrs av att kunna behålla och stärka den egna makten.

Medborgarnas lidande kommer alltid i andra hand för dessa uslingar. Cynism och hänsynslöshet för att nå egna fördelar är några av Löfvens mera framträdande egenskaper.

Stefan Löfvens och därmed socialdemokratins möjlighet att behålla makten förutsätter att han vinner invandrarnas sympati.

Detta vet han och är därför beredd att gå hur långt som helst i eftergivenhet och undfallenhet mot invandrare som därmed kan komma att rösta på partiet. På motsatt sätt är han beredd till vilka förbrytelser som helst mot svenska folket och framförallt de som är emot massinvandringen.

När han nu bl a inrättar en människorättsmyndighet, föreslår i ett lagförslag att åsikts- och yttrandefriheten skall inskränkas är detta ett led i hans strävan att ta ifrån de svenska medborgarna all möjlighet att värna sin kultur och vår värdegrund och frihet. Såväl vår kultur som vår värdegrund har i motsats till islam, nått en så hög civilisationsnivå som vi kan vara stolta över, medan islam inte nått upp till civilisationens nedersta trappsteg.

Att nu också ge 9000 invandrar-"ungdomar" fortsatt uppehållstillstånd är en eftergift mot MP och Centern men också ännu ett svek mot tidigare löfte.

Vi har redan sett att Löfven fullständigt ignorerar att tiotusentals svenska kvinnor våldtagits eller utsatts för våldtäktsförsök. Vi kan konstatera att nästan hälften av Sveriges kvinnor känner ständig otrygghet och rädsla för att vistas ute ensamma. Jogging etc vågar de inte längre. De islamistiska invandrare som hävdar kvinnans underlägsenhet och därmed rätten för muslimska män att bestämma över dem kunde inte fått en mer följsam och lojal gynnare och beskyddare än Stefan Löfven.

Så Svensson. Som jag sa tidigare är det hur vi hanterar hatet som kan försvara det. Tror Du att det är kärlek eller hat de medborgare känner till - Stefan Löfven och övriga sjuklövern  - som drabbats av den katastrof massinvandringen av individer från en väsensskilld kultur orsakat vår egen?

Tror Du att det är kärlek eller hat de anhöriga känner till de mördade och rånade? Tror Du att det är kärlek till Stefan Löfven och sjuklövern alla de tusentals kvinnor känner som våldtagits, terroriserats och som skrämts att inte våga gå ut ensamma?

Tycker Du inte att hatet är motiverat mot Stefan Löfven och sjuklövern, som tagit ifrån de svenska kvinnorna deras trygghet och hundra års utveckling för jämställdhet och lika värde?

Om Du håller med mig om att denna utveckling jag redovisar här är sann borde Du också finna det naturligt att hata dem. Men då är det också viktigt att materialisera vårt hat till något som neutraliserar men också bestraffar sådana som Stefan Löfven och sjuklövern.

Det bästa vi då kan göra är att vid kommande val ta tifrån dem makten och därmed utestänga dem från ytterligare förstörelse av vårt land och kultur.

Än en gång Svensson. Det är legitimt att hata förtryck, våld, maktmissbruk och andra illgärningar. Men också viktigt och nödvändigt att materialisera det till handlingar som hindrar illgärningsmännen/maktmänniskorna att fortsätta sitt raserande av vårt goda samhälle.

Genom att Du och en majoritet röstar bort sjuklövern kan vi återupprätta det goda samhälle som sjuklövern med islamska allierade gör allt för att rasera.

Sviker Du har dina barn och barnbarn ingen framtid.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Olles gästinlägg om religiösa skolor hittar du här. Olles gästinlägg "Om ett folk som har fått nog" hittar du här.


tisdag 13 mars 2018

Om religiösa skolor - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka.

Religiösa skolor. Religiösa skolor.

Bort med alla religiösa skolor och höj därmed bildningsnivå och civilisationsgrad i Sverige.

Nu visar småhandlarna och hycklarna sitt rätta ansikte innebärande att vi aldrig kan lita på dem.

Så har då Socialdemokraterna kommit med ett av sina få vettiga och nödvändiga förslag under regeringsperioden - nämligen att avskaffa religiösa skolor. Visserligen är deras förslag troligtvis inte tillräckligt men innebär ändå en utveckling mot en högre civilisation och förhoppningsvis en ljusare framtid för de flickor som i dag hjärntvättas att bli andraklassens medborgare och vad gäller flickor såväl som pojkar aldrig kommer att integreras i det svenska samhället.

När nu V som enda part ställer upp på förslaget visar det på småaktigheten och obildningen hos övriga partier att i stället för att ställa upp på något som kommer att gagna Sverige som helhet i stället slår vakt om egna futiliteter. Annars hycklar de varje dag om hur synd det är om de ensamkommande barnen. Men att flickor i religiösa skolor får sitt liv totalt förstört det bryr sig inte dessa obildade individer om. Hellre då värna om det primitiva och outvecklade samhället.

Sålunda har nu såväl Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Gustav Fridolin, Jimmie Åkesson tydligt visat att de vill att Sverige skall stanna kvar på den nivå där vidskepelse och inte upplysning och forskning styr utbildningen av våra barn.

Att inte kunna som i fallet med religiösa skolor höja sig så mycket att de anser dessa tillhöra en förlegad tid visar på deras bristande intellektuella som kulturella utveckling. De må ha denna vantro för sig själva men när de pressar den på våra barn visar de att de fortfarande inte nått upp till civilisationens nedersta trappsteg.

Socialdemokraternas förslag är självklart inte tillräckligt för att stoppa islamiseringen, men ett steg på vågen och därför borde alla ställa upp.

Olle Ljungbeck, hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Och kulturmarxistiska svenska kyrkan då. Vad tycker de om religiösa skolor? Inte oväntat är de positiva då de följer svenska kyrkans islamiseringsagenda. Läs här.


torsdag 8 mars 2018

Om ett folk som har fått nog - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ett nytt inlägg som beskriver vad som många av oss känner.

Vi har fått nog!

Ingen dag förflyter utan att folkhemmet/Sverige utsätts för rasering av det vi håller högt och älskar.

Inte en dag förflyter utan att barbarerna från islam riktar förödande angrepp mot allt det våra förfäder kämpat för och som är en omistlig del av det arv vi fått från dem; demokrati, rättssamhället, jämlikheten, tryggheten, sammanhållningen etc.

När barbarerna angriper och raserar detta är det enda vi får höra från de ansvariga (sjuklöverpartierna); "vi visste inget, vi har tagit för lätt på det etc etc".

Något ansvar för det som skett och sker tar de inte på sig, trots att bevisen för deras skuld är enorma och på intet vis kan ifrågasättas.

När Solna-domen med de två islamistiska centerpartistiska nämndemännen kommer på tal förnekar Sverigeförstöraren Annie Lööf detta på ett så grovt sätt att man häpnar. Hon har känt till de här människorna och vad de står för i minst 10 år. Men kanske är det inte förvånande. Lögnen är i dag politikernas viktigaste redskap.


Men måste vi inte kraftfullare och mer utmanande lyfta fram deras brott till svenska folket när vi så gott som dagligen får erfara hur de tillsamman med barbarerna förstör inte endast vår grundlagsfästa värdegrund utan också materiella värden för tiotals miljarder årligen.

Måste vi inte utöver att ställa frågan; "Hur har de kunnat genom en helt oreglerad invandring släppa in flera hundratusen barbarer - för vilka demokrati, samarbete, jämställdhet för kvinnor, trygghet att vistas på vilken plats som helst utan att bli våldtagen eller rånad etc etc"? Men också ställa frågan vad det beror på att de närmast ser katastrofen som något normalt! På annat vis kan man inte förstå deras handlingsförlamning genom att inte generellt utvisa alla som begått brott där straffsatsen är fängelse.

Måste vi inte börja fundera om det finns ett samband med acceptansen för massinvandrarnas förbrytelser mot svenska folket och de abnorma politiska förslag som sjuklövern och deras ungdomspartier på fullt allvar fört fram.

Kan vi överhuvudtaget betrakta bl a Annie Lööf som fullt tillräknelig när hon förordar mångifte och att Sverige kan ta emot 35 miljoner människor?

Eller som liberalernas förslag att tillåta "syskonsex", nekrofili etc!

Kan deras sjuka beteende helt enkelt ha sin grund i någon form av hjärntvätt! Kan dagis ha någon skuld i detta. (Jag har alltid varit en hängiven supporter för dagis och förskolan). Men det går samtidigt inte att komma ifrån att i förskolorna sedan lång tid tillbaka odlats samlevnadsformer som väl kan jämföras med hjärntvätt. Där det som Weberlin kallar godhetssyndromet och jag själv brukar benämna snällism och tyckasyndom-ism bedrivs på ett sätt som är snarlikt hjärntvätt.

Eller kan det enbart bero på en medveten strategi från mediernas och politikernas sida. Men hur kan det vara möjligt att den politiska korrektheten och enhetligheten omfattas av flertalet medier (med ett tydligt undantag GP) och politiska partier utom SD? Varför finns det inga "upprorsmän/kvinnor" som tar striden om rätten för varje svensk medborgare att ha en egen åsikt om massinvandringen men också driva dessa åsikter utan att hindras!

Sedan någon vecka pågår det i ett flertal dagstidningar någon slags snyft- och gråtvals där politikerna begråts för sin påstådda utsatthet av hat och förföljelse.

Inte minst Gefle Dagblad tar så gott som alla politiker i försvar hur illa de än förvaltat sitt pund. T ex blir snyftningarna för en av de ledande socialdemokratiska politikerna närmast parodiska. Till saken hör att denna politiker varit en total politisk katastrof för invånarna.


Däremot är det ingen av medierna som skulle kunna komma på tanken att vi som inte tillhör PK- eliten kanske drabbats och drabbas i än högre grad.

Jag kan ta mig själv som exempel. Fyller 86 om någon månad. Har i hela mitt liv kämpat för demokrati, rättssäkerhet, jämställdhet mellan män och kvinnor, flickor och pojkar. För ett sekulärt samhälle där religion aldrig får inkräkta på politiken eller på annat sätt styra ett samhälle.

Från 75-års åldern och framåt har jag kallats till förhör av Säpo 4 ggr. En gång efter fyllda 80 blev jag handfast bortförd (efter anmälan av en politiker) av två poliser på torget i Gävle där även mitt plakat konfiskerades.

Senast men troligen inte sista gången blev jag trakasserad och falskt anklagad av en socialdemokratisk riksdagsledamot, Elin Lundgren, Gävle.

När hon tagit del av vad jag argumenterade för på mitt "demonstrationsplakat" rusade hon till Gefle Dagblad och berättade att; "Jag blev så jävla provocerad". Självklart fick hon in detta i tidningen med tillägget att jag var tidigare dömd för hets mot folkgrupp. Men inte nog med detta utan hon anmälde mig också för polisen.

Nu är verkligheten en annan. Jag har aldrig blivit straffad eller dömd för något. Jag fick också tillbaka mitt plakat (ärendet hade varit ända upp hos riksåklagaren) med meddelande från åklagaren att jag inte gjort mig skyldig till någon slags brottslig handling utan helt hållit mig inom yttrandefrihetsgrundlagen ram. Och detta gäller också alla de övriga tillfällen då man försökt tysta mig.

Men inte ens när jag i Gefle Dagblad ville visa dem åklagarens rentvående av mig fick jag in detta i tidningen.

När jag då contrade med att anmäla denna moraliskt högtstående och språkligt bildade socialdemokratiska riksdagsledamot fann hon för gott att ta bort det hon skrivit på nätet. Sannolikt oroades hon över att hennes falska anklagelse kunde komma att tunna ut bankkontot.

Agerandet från hennes sida där hon går till tidningen men också gör en anmälan om hets mot folkgrupp utan att ha förvissat sig om min skuld visar att hon inte har någon större sympati för medborgarnas grundlagsenliga rättigheter.

Att jag även vid mina demonstrationer blivit hotad av invandrare tycks även för polisen vara en bisak.

Senaste gången jag kontaktade denna om en sådan hotelse fick jag beskedet att polisen hade annat att göra!

Svensson. Inser Du att läget vad beträffar de svenska medborgarnas åsikts- och yttrandefrihet har inskränkts och kommer att inskränkas än mer om Du röstar på sjuklövern. Jag har nått en ålder där man om man haft ett öppet och nyfiket sinne lärt sig mycket om tidigare historia.

Vad jag vill ha sagt är att det i dag knappast går att skilja Sverige från den begränsning av åsikts- och yttrandefriheten som rådde i forna Sovjetunionen, DDR och Nazityskland men också i ett flertal ytterligare kommunistiska stater liksom de där Islam är statsreligion.


Hur länge till kan vi låta det fortsätta så här, innan det är försent?

Du har inte bara ansvar för dig själv utan i ännu högre grad för dina efterkommande. Accepterar Du dagens utveckling kommer dina efterkommande att bli förslavade.

Hade jag i dag varit 40 år yngre skulle jag tveklöst bildat ett medborgargarde som inte skulle tvekat att slå tillbaka mot barbarernas terror!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

tisdag 6 mars 2018

Om ett öppet brev till Aleksandra Boscanin - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år (grattis Olle!), är åter:

För kännedom.

Hej Aleksandra Boscanin.

Du är den av Sveriges journalister jag mest beundrar (trots att det finns ett stort antal duktiga sådana på GP).

Det är därför jag vänder mig till dig i den här frågan. Det jag pekar på borde få betydligt större uppmärksamhet.

Det gäller sålunda de två centerpartistiska nämndemännen. Jag är 86 år och var en gång nämndeman då denna uppgift hade status.

Det vi ser av denna händelse är att det svenska rättssystemet håller på att urarta.

När man nu agerar genom att kasta ut de båda nämndemännen inger detta givetvis hopp men självklart är detta inte tillräckligt. Utan hela systemet måste sättas under debatt.

Det som framförallt förvånar mig är hur juristdomaren kommer undan!

En tingsrättsförhandling innebär oftast tre lekmän och en juristdomare med bisittning av en notarie.

Det är ju juristdomaren som formulerar domstolens beslut. Och hur denne verkar kunna svära sig fri fån att inte vara medskyldig förstår inte jag.

Han borde ju självklart kontaktat lagmannen om beslutet och dess konsekvenser.

Detta är egentligen den viktigaste frågan. Hur kommer det att se ut i framtiden om juristdomaren saknar auktoritet att kräva av nämndemännen att de skall följa lagen och inte som nu formulera denna själva.

Jag skulle vara mycket tacksam om Du vill ta upp denna fråga. Den är ju egentligen kärnfrågan.

Med vänlig hälsning

Olle Ljungbeck, Gävle

söndag 4 mars 2018

Om brott mot svenska folket - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka.

Sjuklövern är skyldig till folkbrott mot svenska folket!

Sveriges medborgare; kvinnor, män, flickor pojkar som uppnått rösträttsåldern tänker ni än en gång rösta fram en regering bestående av representanter för sjuklövern som utgör de värsta brottslingar och kriminella individer som någonsin regerat Sverige?

Att ovanstående är en sanning går inte att förneka.

Alla demokratiska krafter måste därför gå samman mot den mest antidemokratiska, rasistiska, kvinnoförnedrande och djupt kriminella politiska organisation 7-klövern utgör.

Det våld sjuklövern utsatt och utsätter svenska kvinnor, män, flickor och pojkar för genom massinvandringen är av så enorma dimensioner att de helt saknar motstycke i tidigare svensk historia.

Våldet som sjuklövern - genom massinvandringen av individer som inte nått upp till civilisationens nedersta trappsteg - är ansvarig för är så enormt grymt och har fört Sverige tillbaka till en tid med total laglöshet från de inkommande.

Allt det som tidigare svenska politiker, kvinnor och män byggt upp av demokrati, trygghet, jämlikhet mellan könen etc har de obildade, intellektuellt underutvecklade sjuklöverpolitikerna raserat och i stället skapat ett "samhälle" där otrygghet, obildning, primitivitet ja rent ut barbari blivit den rådande samhällsbilden. Kulturellt är vi även inom detta område på väg mot en total katastrof pga den obildning och det intellektuella underskott, som är ett faktum bland sjuklöverns politiker.

En jämförelse å ena sidan mellan ministärerna Erlander och å andra sidan den Löfvenska är som en jämförelse mellan högt bildade och intellektuellt högtstående individer med sådana som närmast får betraktas som helt utan kultur och begåvningsmässigt undermåliga för sina nuvarande uppgifter.

Dagens regeringschef är mer att likna vid en stamhövding i mörkaste Afrika för vilken vidskepelse, förnedring av kvinnor och helt utan rättsmedvetande styr hans handlingar. Han har på några års tid gjort vårt land till det mest otrygga  och våldsinriktade landet mot framförallt kvinnor, flickor.

Liknelsen med en barbar från en barbarstat ser vi dagligen bekräftad. Han har brutit ned och förkastat alla de jämlikhetssträvanden mellan kvinnor och män som vi lagstiftat om.

Ingen svensk kvinna kan i dag känna sig trygg vare sig hon rör sig i stadsmiljön, hemma i boendemiljön, i motionsspåret etc. Ingen svensk flicka kan känna sig trygg på stan, i skolan, på motionsrundan, i simhallen, i skolsalen eller på väg hem från skolan.

Stefan Löfven tiger still när en barbar tillåtes vara rektor för en skola med över femhundra elever - flickor och pojkar.  

Trots att denne har en värdegrund som är lika extrem och rå som den mest avskyvärda barbar, accepterar Stefan Löfven honom som ledare för en svensk skola!

De politiker - sjuklövern - som skapat och orsakat massinvandringskatastrofen  är det fullt riktigt att jämföra med nazister och våldsverkare. Synonymt med dessa är att de allra minst vill erkänna sin skuld mot svenska folket. I detta liknar de också nazister och våldsmän som aldrig vill erkänna sin skuld. I mycket har detta att göra med deras grava intellektuella brister och total avsaknad av bildning och moral. Därför kan de aldrig förlåtas utan vår strävan måste vara så länge någon av dem lever att bestraffa dem för sina ogärningar mot vårt folk.

Den bestraffning norska folket stod för efter kriget mot de överlöpare som gjorde gemensam sak med de tyska nazisterna måste bli den norm som vägleder oss när sanningens ögonblick en gång randas. Ingen av de som inte i dag erkänner sin skuld och är beredda att kasta ut barbarerna skall undkomma sitt straff!

Svensson har Du någon gång funderat över varför sjuklöverns politiker hur mycket de invandrade barbarerna än våldför sig på ditt folk ingen enda av dessa politiker erkänner sin skuld utan i stället på alla sätt söker förhindra kunskapen om vilka förövarna är bl a vilken etnicitet de har! Jo de vill till varje pris skydda sig från anklagelsen om folkbrott. En bekännelse om sitt ansvar skull otvivelaktigt göra dem skyldiga till det folkbrott som nu accelererar hela tiden!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle