onsdag 28 februari 2018

Om ett öppet brev till Sveriges politiker - GästinläggHej statsminister,
Hej vice statsminister,
Hej alla statsråd och alla politiker i vårt fantastiska land Sverige!

Mitt namn är Bassam Al-Baghdady och är en tvåbarnspappa som bryr sig verkligen om att det ska gå bra för Sverige. Inte minst för att Sverige är det land som tog emot mig för 18 år sedan som flykting från Saddam Hussiens stora fängelse. Men också för att mina barn som är födda här ska ha det minst lika bra som jag fått det.

Det är inte lätt att vara flykting. På en lista av tio alternativ för vad man kan göra för att skydda sig själv och sin familj är att byta land ligger inte särskild högt i listan. Men, man tvingas till det ibland. Och det gjorde jag. För att jag inte hade andra val då.

Väl i Sverige träffade jag både goda och onda människor. Precis som över allt i hela världen. Folk som sa till mig du kommer att misslyckas, såsom min SFI-lärare och folk som omfamnade mig och sa, det kommer att gå bra. Mellan dessa två stod jag och kämpade på. Det var inte lätt, men det var mödan värt.

Jag städade toaletter i skolor där jag drömde att en dag skulle jag börja studera på. Jag städade trapporna i höghus som jag önskade bo i. Jag jobbade vissa dagar upp till 16 timmar. På nätterna studerade jag på egen hand svenska språket och försökte översätta mina egna dikter som är skrivna på arabiska till svenska.

Det var en ovanlig lugn som la sig över min själ. Jag blev kär i det här landet. Jag blev förälskad i den stilhet och tystnad som omfamnar våra skogar och hus. Jag förstod inte det i början. Men det tog inte lång tid innan jag förstod det. I Sverige har vi inga megafoner som skriker ut ideologiskt propaganda såsom in Nord Korea och Irak. Vi har ingen böneutrop som trycker ner oss och åberopar någons gudoms storhet över oss vi dödliga människor.

Den som inte har växt upp och levt ett helt liv under en sådan övermäktig propaganda maskin kommer aldrig att förstå vad det betyder att bli befriad från det. Tänk, att du börjar använda din hjärna, dina tankar och dina ord helt på egen hand. Men... ack!!

Nu höjs röstarna över hela Sverige för att åter igen tvinga oss vi som flydde denna ideologiska tortyr till underkastelse. Vi som blivit hjärntvättade, torterade och trakasserade av dessa auktoritära ideologier och dess självvalda representanter under så lång tid av vårt liv, tvingas nu igen till underkastelse. Den fristad som vi sökte ASYL till för att undkomma en diktatur blev en fristad för ideologier som skapade det diktatur och den diktator vi flydde ifrån.

Det som gör mig riktig besviken på det Sverige som tog emot mig som flykting för 18 år sedan att man har helt slutat bry sig om de riktiga offren. Snarare Sverige började plötsligt bry sig om vad de självvalda religiösa extremister vill och säger. De påstår att de för vår talan, vi invandrare som flydde just deras auktoritära våld och förtryck. De påstår att vi vill ha böneutrop för att vi ska ”känna oss som hemma”. Sanningen är att vi riskerade våra liv och korsade kontinenter och hav just för att vi inte klarade av att vara ”hemma”.

Till dig som är politiker, tjänsteman eller ansvarig. Tycker du att jag behöver fly än en gång med mina barn för att förhindra att mina barn blir utsatta för samma ideologiskt tortyr och hjärntvätt som jag själv blev utsatt för i mitt gamla hemland Irak?

Tycker du, att en förening ska ha högtalare utanför ditt fönster för att ropa ut ett budskap, i det här fallet, på ett språk som du inte ens förstår?

Tycker du verkligen att en Yazidi kvinna som bevittnade hur hennes man och bror blev halshuggna och hur hennes 9 åriga dotter blev beslöjad och våldtagen av IS-krigare under (AllahAkbar) utrop ska höra samma utrop här i Sverige?

Sist men inte minst, tycker du verkligen att alla som motsätter sig ett kränkande och extremt politiskt laddat böneutrop är rasister? Tänk efter!!

Du behöver inte svara mig här och nu. Läs mitt brev en gång till och fundera på vilket Sverige ska mina och dina barn växa upp i. Ett Sverige där mina barn behandlas och döms utifrån sin karaktär och handlingar eller ska de behandlas utifrån sin religiösa tro och hur mycket pigment de har i sin hud.

Nu avslutar jag här. Men det finns mycket som jag vill säga men vågar inte riskera mitt liv igen. När du vill ta ett seriöst och sansat samtal med mig om vad kan du göra, du kan alltid nå mig på (al.baghdady(at)gmail.com)

Tack för att du läste mitt brev
Nu kan du fortsätta jobba för ett ännu bättre Sverige

Hälsningar
Bassam Al-Baghdady


fredag 16 februari 2018

Om en polisanmälan för skolinspektionen - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka med en ny polisanmälan. Tyvärr är det genomkorrumperade rättsystemet marinerat i socialism så resultatet lär väl vänta på sig. En viktig symbolhandling är det dock. Över till Olle:

Till sjuklövern; Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin.

För kännedom till Jimmie Åkesson

Som framgår av nedanstående har jag polisanmält Skolinspektionen för att de godkänt islamisten Abdisiriak Waberi som rektor för en blivande muslimsk skola.

Jag har bifogat en av de artiklar jag skrev när Waberi var rektor vid Römosseskolan i Göteborg. Av detta framgår det tydligt att Waberis ideologi och värdegrund helt strider mot de lagar och konventioner jag angett i anmälan.

Från några av er har kommit uttalande som att detta är förskräckligt etc. Men någon handling som innebär att Waberi hindras från att tillträda rektorsskapet har jag inte noterat. Sålunda följs era ord ytterst sällan av handling medan ni däremot är snabba att pådyvla andra åsikter som rasism, nazism etz.

Ni har här en verkligt tillfälle att visa att ni står för demokrati och mot nazism och rasism genom att förhindra detta brott mot de ungdomar som kommer att vistas vid skolan. Skyll inte på att det är ett domstolsärende och ni därför inte kan göra något. Jag kan troligen de spelregler som gäller i det här fallet betydligt bättre än ni och vet därför att ni kan hindra det.

Om ni inte gör detta kommer jag alltid att betrakta er som bärare av den värdegrund som nazistiska och rasistiska ideologier står för. Inte minst visar ni detta genom att tillåta en person leda en skola som så grovt kränkt ja närmast terroriserat invandrarflickor.

Olle Ljungbeck, Gävle
Till Polismyndigheten.

Jag anmäler härmed Skolinspektionen för att myndigheten godkänt en ny muslimsk friskola - Römosseskolan i Borås - med islamisten Abdisiriak Waberi som rektor.

Jag hänvisar - för min anmälan- förutom till nedanstående skrivelse under Waberis tid som rektor vid Römosseskolan i Göteborg även till följande lagar, deklarationer och konventioner.

1.  Svensk grundlag. (Då bör också förarbetena till denna tagas del av).

2.  Skollagen.

3.  Svensk jämställdhetslagstiftning

4.  Fn.s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

5.  Barnkonventionen

Samtliga var för sig lägger hinder i vägen för ett godkännande av Abdisiriak Waberi som rektor för Römosseskolan i Borås.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

                                      -------

Kräv skadestånd för de flickor som kränkts på Römosseskolan.

Om ni menar vad ni säger, ‘att demokrati och respekt hänger ihop’, bör ni omgående kräva skadestånd för de flickor som kränkts under Waberis rektorsperiod på Römosseskolan”, skriver Olle Ljungbeck i ett debattsvar till riksdagsledamöterna Tomas Tobè (m) och Cecilia Magnusson (m).

Svar till de moderata riksdagsledamöterna Tomas Tobè och Cecilia Magnusson. Jämte begäran om svar från den moderate riksdagsledamoten Abdirisak Waberis.

Jag hade visserligen inte förväntat mig ärliga och sakliga argument från de som fått uppgift att svara. Men jag kunde inte tro att svaret skulle vara så lågt, billigt och osakligt. Som vanligt börjar ni med de vanliga vedermälen för att skrämma till tystnad (i det här fallet främlingsfientlighet och hot om förtal). Detta biter varken på mig eller numera ett stort flertal av folket, därför att de har genomskådat ert numera förlegade trick att skrämma till tystnad.

Ett bomskott att tala om främlingsfientlighet

För ett förtydligande kan det kanske ändå vara på sin plats att nämna att såväl min hustru, som jag (jag i mindre omfattning) arbetar med stöd åt invandrarkvinnor. Min hustru har sålunda helt ideéllt ansvarat för invandrarkvinnornas förening (IFFI) i Gävle sedan mer än 15 år.

Hon har under denna tid fyra till fem dagar varje vecka lett verksamheten på IFFI. Själv skjutsar jag henne dit varje morgon och hjälper till där jag behövs.

Så ert tal om främlingsfientlighet var ett bomskott. Om någon däremot har skäl att hota med förtal borde det rent logiskt vara jag. Men i motsats till er vill jag att vi diskuterar saken.

Döljer händelser

Om det är av medveten beräkning eller inte så utelämnar ni den mest allvarliga kritiken mot Waberi. Är det kanske för att ni inte vill stöta er med presumtiva väljare? Ni döljer nämligen nogsamt de händelser som utspelat sig på den islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg, och som var den egentliga orsaken till min artikel, trots att en av er är bosatta där! Det är bl a därifrån jag hämtat mina skäl till att skriva den förra artikeln.

Under den tid Abdirisak Waberi var rektor där, har Skolinspektionen konstaterat grova och allvarliga kränkningar mot eleverna. Dessa kränkningar måste sakligt kopplas till Waberi och hans religion (islam) och den kultur som finns i anslutning till denna. I första hand har kränkningarna riktats mot flickor, men även i vissa fall pojkar, även om de senare klart gynnats i vissa sammanhang på flickornas bekostnad. Waberi lämnade tjänsten som rektor då han blev riksdagsledamot. Detta faktum friar honom dock inte från ansvar för de grova kränkningar och missförhållanden som rått även efter hans frånträde. Han är nämligen ordförande i Islamiska organisationen ”Sveriges Islamiska skolor”.

Allvarlig kritik

Under perioden från och med Waberis tid som rektor och fram till nyligen har Skolinspektionen vid sju olika tillfällen riktat grav och allvarlig kritik mot Römosseskolan för bl a kränkning, mobbing, att man inte följer läroplanen etc etc. Skolinspektionen har även hotat med indraget tillstånd.

Det som förvånar mig och gör mig upprörd och orolig är att ni varken nämner detta eller skolinspektionens återkommande anmärkningar. Att Magnusson inte nämner det kan inte tolkas på annat sätt än att hon vill undanhålla läsarna sanningen.

Som alla vet infaller för kvinnor regelbundna menstruationscykler från tonåren och uppåt. För många flickor är detta såväl psykiskt som fysiskt jobbigt. Detta naturliga tillstånd inträffar i en flickas kanske känsligaste period i livet. För varje förälder och skolledare är det därför viktigt att inte utsätta flickorna för något som kan påverka deras självkänsla negativt eller kränka dem.

Förbjöd flickor med mens

På Römosseskolan gjorde man tvärtom under Waberis rektorstid. Man förbjöd flickor med mens att vara i lektionssalen, de fick inte vara i moskén eller vidröra koranen etc. De blev en slags paria! Den som känner islam och med denna sammanlänkade kultur rörande kvinnor, kan inte dra någon annan slutsats än att flickorna skulle sättas på plats och ges en tydlig antydan om att de är mindre värda än männen. Detta bekräftades också av Skolinspektionen i flera fall. Samtliga pojkar hade t ex fått sådana betyg att alla fick behörighet till gymnasiet, alltså 100 procent! Flickorna nådde däremot endats behörighet i 71 procent? Detta strider helt mot statistiskt säkerställda mätningar för vårt land. Sålunda har Römosseskolan under Waberis ledning som enda skola i landet helt avvikit från normen mot vad som gäller i övriga Sverige!

Om ni båda vill ta del av bl a Skolinspektionens samtliga inspektionsprotokoll med de grava anmärkningar som riktas mot skolan kan jag översända alla sju till er som jag utfått mot erläggande av en viss avgift. Jag skänker er dem.

Så till ert tal om att vara frihetens parti.

I dag lever ca 70000 ungdomar mest flickor i ständig oro för att bli bortgifta. Ni har ju regeringsmakten varför det vore lätt att lagstifta om detta. Ni får med all säkerhet SD på er sida. Er beskrivning om religionsfrihet i ert inlägg är så luddigt hållet att det lika väl kan tolkas som rätten att i religionsfrihetens namn kränka människor. Detta är nämligen vad som skett vid Römosseskolan Det dunkelt sagda är med andra ord det dunkelt tänkta eller inte…..?

Om ni menar vad ni säger, ”att demokrati och respekt hänger ihop”, bör ni omgående kräva skadestånd för de flickor som kränkts under Waberis rektorsperiod.

Personligen har jag i ett brev till Jan Björklund krävt detta.

Sju frågor till Abdisiriak Waberi

Jag önskar nu från Abdirisak Waberi själv få svar på följande frågor. Detta vill jag av den anledning att han för att vara trovärdig måste stå för sina värderingar inför alla sina landsmän/kvinnor. Med er som talespersoner kan han i ett trängt läge och med risk att tappa sin auktoritet, mycket lätt komma undan med att det var ni som påstått att han står för det och det och inte han.

1. Vad var motivet att generellt kränka flickor och gynna pojkar?

2. Varför kränkte skolan flickorna när de hade mens. Anses de orena? Eller bara för att de skall veta sin plats?

3. Varför kan inte en man knäböja och be vid en kvinna?

4. Får flickor såväl som pojkar själva välja vem de vill gifta sig med oberoende av religion, icke troende, icke av samma etnska härkomst som vederbörande själv?

5. Får flickor deltaga i sexualundervisning, simma, gymnastsera, spela fotboll, dansa tillsammans med pojkar?

6. Skall kvinnor och män ha samma rättigheter? Tillämpas sådan pedagogik i Römosseskolan?

7. Borde Du inte som svensk riksdagsledamot tydligare markera de generella värden som regering och riksdag lagstiftat om? Inte minst i din roll som ordförande i organisationen, ”Sveriges islamska skolor”.

Ni nämner att det i Sverige finns 500000 muslimer. Jag förstår att det från er sida verkar lockande att få dessa som medlemmar eller få deras röster. Därför kan det vara frestande att blunda för det som Skolverket kritiserat Römosseskolan för under Waberis ledning. Tillåt mig också att vara ytterligt förvånad över att en man som av moderaterna satts på valbar plats och invalts i riksdagen inte kan svara för sig själv!

Vad ger detta för signaler?

Av två riksdagsledamöter borde vi medborgare kunna kräva en mer intellektuell debatt än undanhållande av sanningen i en så här allvarlig fråga. Istället har vi fått nöja oss med en massa till intet förpliktigande floskler om ”frihetens parti”, ”demokrati och respekt hänger ihop”, ”varje människas rätt att forma sitt eget liv” etc etc. Ni står ju inte för detta. Framförallt inte mot de som kanske bäst behöver ert stöd!

Olle Ljungbeck, Gävle

Av: Redaktionen, redaktionen@hoglandsnytt.se

fredag 9 februari 2018

Om statsministern som gjorde Sverige till en krigszon - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka med en ny bredsida mot Stefan Löfvén. Över till Olle:

Skiljelinjen mellan å ena sidan Socialdemokraterna och å andra sidan kommunisterna i forna Sovjetunionen och DDR men också mot Nazi-tyskland blir allt mindre under Stefan Löfvéns ledarskap.


Det oroande är att samstämmigheten vad beträffar deras främsta mål - makten till varje pris - är total.

I samtligas fall kan man med fog påstå att uttrycket; "Ändamålet helgar medlen" har de alla gjort till sitt.

Idèn till denna artikel fick jag när justitieminister Morgan Johansson envist motsatte sig moderaternas förslag att låta Brå ta fram statistik över hur olika etniska grupper i Sverige gjort sig skyldiga till våldsbrott, bl a våldtäkter.

Det han röjer då är en del av den Löfvenska gemenheten satt i system, för att förhindra en sanningsenlig bild av hur kriminellt belastade många av de individer är som Löfvén släppte in för att framstå som den store humanisten.

När det nu visar sig att de är en katastrof för Sveriges folk tillåter han inte ens att Brå (en statlig myndighet) gör en kartläggning för att därmed kunna ringa in och åtgärda problemen. Detta vägrar han enbart av oro över att då inte kunna värva de grupper som våldtäktsmännen ingår i.

Att massinvandringen är den största katastrof som drabbat Sverige är odiskutabelt. Den var allra minst en osjälvisk och humanistisk handling från Löfvéns sida. Hans beräkning var maktmänniskans.

Han skulle helt enkelt genom denna katastrofala massinvandring säkra sig fortsatt makt som regeringschef i Sverige. För denna skull var han helt ointresserad av vad konsekvenserna skulle bli för de svenska medborgarna. Återigen; "ändamålet helgar medlen".

Samtliga svenska medborgare har drabbats av hans närmast sjukliga maktbegär. Men framförallt kvinnorna/flickorna. Från att ha varit det land i världen där kvinnors jämställdhet med mannen kommit längst och där de kunnat röra sig fritt utan rädsla, har deras otrygghet blivit så stor att den nästan ligger högst i världen.

Med andra ord, har den man som påstår sig leda en feministisk regering, som säger sig själv vara feminist och som av förre FN-chefen  tog emot uppdraget att verka för kvinnors
jämställdhet i hela världen, genom sin maktfullkomlighet raserat allt det som tidigare kvinnor och män kämpat för - nämligen att - Sveriges kvinnor skulle bli jämställda med männen.

Beviset på denne mans besatthet av makten blev vi varse när han vid besöket i Iran krävde att de kvinnliga ministrarna skulle täcka sig med slöja. Han offrade utan vidarr kvinnornas värdighet och självkänsla för att vinna poäng hos världens mest kvinnoförnedrande regim.

Sedan har denna hans förnedring och svek mot kvinnorna bara fortsatt. Han har sålunda vägrat ta minsta initiativ eller erkänna invandrarnas brott mot kvinnor, såsom gruppvåldtäkter/våldtäkter, hedersvåld, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, muslimska ungdomars förbud att välja den de helst vill vara tillsammans med, burkhatvång, kvinnoförtrycket i parallell-klansamhällena.

Också detta ett uttryck för hans maktsträvan. Hellre accepterar han lidande och förtryck av kvinnor/flickor än riskera att förlora manliga väljare bland dessa kvinnoskändare han utan godkännande från medborgarna släppt in i landet.

Än en gång maktmänniskans moraliska svek för att vinna egna fördelar.

Att inte låta en statlig myndighet (som förhoppningsvis får anses objektiv) statistiskt redovisa och specificera från vilka grupper de individer som begår de mest avskyvärda brotten kommer ifrån, visar på en cynism mot dem vilka drabbas, som är avskyvärd.

När en regeringschef vilken borde ha som främsta ledstjärna att värna sitt folk, förbjuder en statlig myndighet att ta fram underlag, som kan ligga till grund för bekämpning och neutralisering av dem som utsätter folket för grov brottslighet, finns det givetvis från hans sida en mening med detta. Och detta visar återigen hans maktsträvan!

Ett tydligt samband mellan de som står för merparten av brottsligheten och dem, som Statsministern ser som sin "valboskap" kunde vara förödande för dennes maktsträvanden. Med andra ord. Om brottslingarna är överrepresenterade i en grupp som statsministern ser som möjlig rekryteringsbas för att behålla makten, vill han självklart inte stöta sig med denna och ej heller låta de egna medborgarna få kännedom om detta. Med andra ord.

Hans maktsträvan är i fara.

Även i tillämpningen av rättssystemet ser vi idag en förändrad attityd hos såväl politiker som vissa utövare av systemet.

Man ser i dag en tydlig tendens där förövarna i många fall behandlas med större hänsyn än offren.

I dag finns det över femtiotusen personer som befinner sig illegalt i Sverige men nästan inget görs för att ta fast och utvisa dem! Tiotusen muslimska kvinnor är könsstympade.

I många fall har det skett sedan de kom hit och fortfarande fortsätter stympningen medan Löfvéns enda åtgärd mot detta är att han talar strunt så fort han öppnar munnen!

Inte en enda gång har han öppet visat att det är hans invandrade presumtiva väljare som är orsaken.

I stället är hans målsättning att tvinga oss medborgare från ett högt utvecklat samhälle att leva tillsammans med individer från en "kultur" som knappast nått upp till nedersta trappsteget på civilisationens trappa. Eller kan vi av dem som förordar stympning och lemlästning som preventiv åtgärd not brottslighet betrakta sådant som civiliserat.

Samma gäller kravet på kvinnans underkastelse under mannen, hedersvåld, barn- och tvångsgifte, tvingande klädkoder etc.

Den som likt Löfvén undertrycker sanningen om denna kulturs värdegrund och  i stället kallar de, som revolterar mot den för rasister etc kan inte själv stå stå särskilt högt etiskt och moraliskt. Men framförallt måste en individ som blundar för detta vara synnerligen primitiv, obildad men framförallt intellektuellt underutvecklad.

Hela tiden uppvisar han en falsk image av att hans handlande styrs av humanitet. Men så gjorde ju också företrädarna för de samhällen jag nämnt ovan. Lögnen är en del av deras "framgångsrecept" fram tills de störtas när sanningssägarna tvingar fram verkligheten.

SVENSSON; Sverige har i dag en statsminister som genom en helt oansvarig och dåraktig invandringspolitik skapat en sådan katastrofal situation, som gjort vårt land till en krigszon. Detta är inga överord. Mord, våldtäkter, rån och terror utförda av invandrare från en kultur/religion som knappast kan anses civiliserad är i dag vardag för en stor del av svenska folket.

I sin uselhet och förljugenhet söker han på alla sätt tysta de röster som vill ge en verklighetsbild av det katastrofala läget.

Han söker tysta såväl enskilda som partier vilka vill ge en sann bild av vad invandringen kostar, vilka som utför brotten och vilka som hotar framförallt de svenska kvinnorna. Trots att han har makten att krossa förövarna genom långa fängelsestraff och utvisning gör han inte detta.

Med honom som fortsatt statsminister ock ledare av landet kommer katastrofen enbart att förvärras och Sverige kommer framgent att vara ett av de mest otrygga länderna i världen.

Den enda lösningen på den katastrof Löfvén är skyldig till - förstörelsen av vårt land - är utvisning av för det första de mer än femtiotusen som är här illegalt, alla som utfört brott där straffet är fängelse, utövare av hedersvåld och de som inte lever efter och accepterar den värdegrund vi grundlagsfäst.

Framförallt jämställdhet mellan kvinnor och män. Självklart har de som verkar för barn- och tvångsäktenskap liksom könsstympning ingen plats i vårt land. Ingen skall heller få tvinga en flicka eller pojke vilken partner av motsatt kön de vill umgås med. Detta tvång gör att släktgifte förekommer i alltför hög grad inom den kultur/religion de utomeuropeiska invandrarna kommer ifrån.

Detta i sin tur innebär stora negativa förändringar i arvsmassan för barn som föds i sådana familjer.

Så SVENSSON: vill Du ha tillbaka det goda Sverige som fanns före massinvandringen kan Du allra minst ge din röst åt Stefan Löfvén och de partier som bildar hans regeringsunderlag eller stöd!

Har Du tänkt på att det ingenstans i konstitutionen (grundlagen) idag finns något om straff eller påföljd för en regeringschef eller minister som begår brott mot sitt folk. När vi medborgare påtalar detta för en politiker får vi oftast ett närmast hånfullt svar;

"Ni kan ju avsätta oss vid nästa val". Så tänk på det Svensson. Ju fler vi är som inte lägger vår röst på de partier som förstört vårt lands och gjort livet närmast outhärdligt.

Utdömandet av straffet ligger i dina händer inför höstens val! Din uppgift är sålunda att sköta renhållningen eftersom politikerna själva vägrar detta.

Om Du inte följer mitt råd så finns det självklart en gräns där ett stort antal medborgare kommer att ta lagen i egna händer förr eller senare. Kanske ganska snart, när allt för många i vårdkön avlider för att denna tredubblats på några få år av dem som varje dag hotar din trygghet. Inte minst av de som måste opereras till följd av gängkrigen.

Slutligen, Stefan Löfven accepterar en kultur/religion som anser att hälften av mänskligheten (kvinnorna) skall dölja sig under skynken. En kultur som skär av ben och armar som straff. En kultur som stympar kvinnors könsorgan.

En kultur som tillåter barn- och tvångsäktenskap där vuxna män får "gifta" sig med tolvåriga flickor och vid penetration det ofta inträffar att de förblöder. En kultur där hedersvåldet regerar i parallellsamhällen.

När invandrare från denna kultur gruppvåldtar/våldtar svenska kvinnor och flickor, mördar och rånar svenska medborgare och stillatigande åser detta då tar jag inte tillbaks något av vad jag anklagade honom för i första stycket.

Med andra ord. Svenska folket måste störta dem som stöder detta!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Så långt Olle.

Ja, lögnfabriken i Rosenbad fortsätter att "styra" landet med lögner. Verkligheten (okänd för regeringen) kan man läsa om i denna artikel ur forskning och framsteg.

”Läget är jävligt allvarligt” - Den grova kriminaliteten breder  ut sig i Sverige. Utvecklingen oroar flera forskare som bevakar frågan.

Vi lever idag i ett land av verklighetsförnekare skriver överläkaren Stefan Krakowski i denna artikel.

Socialdemokratin arbetar idag enbart med att bereda vägen (genom att krossa Sverige) för den satanistiska nya världsordningen. Läs här.

Som Tino Sanandaji skriver som en kommentar till artikeln i forskning och framsteg:

Polisforskare Mikael Rying har fört data över olika typer av dödligt våld sen 1985. Nedan dödsskjutningar i kriminell miljö. 
1990–94: 4
1995–99: 7
2000–04: 8
2005–09: 9
2010–14: 14
År 2015: 28
År 2016: 28
År 2017: 43

Det borde vara svårt även för en högstadieelev med IG i matte att missa ökningen. SVT rapporterade redan efter 2015 års data ”Dramatisk ökning av dödsskjutningar”. En av de få som lyckades missa utvecklingen är kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki, som länge försäkrade att allmänheten bara inbillar sig. Idag får professorn en uppenbarelse ”Läget är jävligt allvarligt....Detta har tagit oss och polisen med total överraskning”

Medias främsta expert var en av de sista som insåg ökningen resten av Sverige pratat om i flera år. Jerzy Sarnecki lyckades med sin bedrift genom att använda metodfel, som att slå samman allt dödligt våld i stället för att studera olika trender separat samt ignorera utvecklingen i övriga världen.

Totalt har dödligt våld fallit med ca 50 procent i Europa och USA, inte minst då spontanvåld och missbrukarvård kraftigt fallit. I Sverige har detta motverkats av en motsatt trend där bl.a. gängmord ökat. Därför har dödligt våld bara fallit ca 15–20 procent i Sverige. Att vägra förstå något så enkelt tyder på vetenskaplig inkompetens, eller att man av emotionella skäl är förblindad och inte vill förstå.

Trots att Sarnecki medger att han missade utvecklingen fortsätter han kampanjen att mörka statistik över kriminellas nationell bakgrund. Det är en sak att misslyckas med sin uppgift, men varför stoppa andra från att få klarhet i siffrorna?


torsdag 8 februari 2018

Om synden; illusion eller verklighet? - Gästinlägg

Som människor består vi av kropp, själ och ande (ande = det som gör oss unika relativt djuren).

Men många av oss är helt vilsna i skapelsen och man skall nog passa sig för att påstå ”så här är det!”

Vår riktiga (äkta) identitet är vår spirituella identitet (den inre mannen - anden). Det är med denna del av oss som kan bli en del av Gudsgestalten om man väljer att motta gåvan den Helige Ande. Då lever Gud bokstavligen i oss.

Köttet (kroppen) är den del av som representerar död och där synden lever och frodas. Ett skal som vi är fast i den tid som kallas en livstid.

Robin Lundin skriver i detta gästinlägg sitt mest filosofiska inlägg någonsin. Jag följer denne unge och mycket intelligente mans andliga utveckling med fascination.

Han har på ett sätt vandrat samma väg som jag. Det började med tro på politiken till insikter vad som är viktigt att fokusera på den korta tid som kallas vår livstid. Vår relation med vår skapare via vår Herre Jesus Kristus.

Gud har fullt klart en plan för Robin och kommer att använda honom som en del av Kristi kropp.

ROBIN LUNDIN·DEN 7 FEBRUARI 2018:

Inom materialismen så påstår man att det inte finns någon synd hos människan. Att synden är en kollektiv vanföreställning som föder denna illusion.

Men samtidigt förnekar man inte att människan har fri vilja, ty det inser man ändock är en förutsättning för att man ska kunna bli “spirituell” eller “upplyst”.

Att människan enligt dess meningsuppbyggnad ändå äger fri vilja, men samtidigt paradoxalt nog kan sitta och förneka synden leder dock inte till någon reflektion ifrån dess sida.

Om det nu är sålunda att vi äger fri vilja men saknar vår syndfulla natur, så är vi även samtidigt helt ansvarsbefriade och då strider det även mot alla tingens ordning att vi ska kunna välja mellan gott och ont. Men något inom de flesta av oss säger oss likväl att det goda vi vill göra, det gör vi inte, och det onda vi inte vill göra, det gör vi, (för att låna ett uttryck av aposteln Paulus) vilket leder till eftertänksamhet.

Om ingen synd finns och därmed frånvaron av valmöjligheten, så är allt vi upplever relativt.

Det blir alltså en klar motsägelse i argumentet att fri vilja föder frånvaron av synd. Materialismen vill säkert ha en materiell förklaring på det ondas problem men nöjer sig med att hänvisa till genetiken och miljön, samtidigt som den utesluter möjligheten för att dessa kan stå i begrepp med metafysiken.

En moralisk valmöjlighet mellan det goda och det onda borde ju dock vara en förutsättning för att hennes fria vilja ska äga autonom status. Men om det nu är omöjligt att välja mellan det goda och det onda enligt dess "relativitetslära" så finns ingen synd och därmed har människan inget annat val än att följa sin förprogrammerade anvisning. Och då spelar det ingen roll, vilka "synder" hon begår, om det så är rån, mord eller våldtäkt. Ingenting får några konsekvenser, allt är meningslöst.

Att man är så förvirrad så att man motsäger sig själv är talande för att det onda ligger och lurpassar på dess tankeliv och förklarar även varför man ramlar i fällan.

Vi kan statuera ett exempel. Vi tänker oss en materialist med fri vilja, men utan moral eller synd. En man är otrogen mot sin fru och han gör det dessutom helt öppet gentemot henne. Hon blir ledsen och han förmanar henne till att acceptera situationen och lägga band på sin sorg så att hans beteende kan ursäktas. Och enligt "relativitetsläran" leder det även till slutsatsen att hon snarare är skyldig att acceptera sin mans överträdelse eftersom hans handlande ändå inte kan mätas i någon giltig vågskål.
Detta ogenomtänkta synsätt är idag allmänt förhärskande inom dagens samhälle.

I 2:a Korinthierbrevet av Paulus kapitel 12, skriver han bland annat:

Och för de väldiga uppenbarelsers skull, för att jag inte skall bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte skall bli högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den skall lämna mig i fred. Men han svarade: "Min nåd är allt du behöver.

Och det stämmer på girighetens härförare inom såväl politik som det ekonomiska systemet, dessa har inte tagit till sig Guds nåd, alltså har de bara taggen, som de lever fullt ut rakt igenom.

Och därför kan de heller inte förvalta sin makt väl, vilket inte sällan leder till missbruk.

De liksom vi har alla vår syndfulla natur och makten är i grunden inte själva orsaken, utan det är utövaren av själva makten som istället avslöjar den syndfulla människans sanna natur. Det säger sig självt att materialismen är den förhärskande dogmen i samtliga politiska ideologier av idag.

Detta är även något som präglar vår tid vi lever i nu som aposteln Paulus underrättar oss om i det 2:a Timotheosbrevet 3:1-5:

Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Det borde vara uppenbart att dagens samhälle är fullständigt marinerat i Paulus 2000 år gamla förutsägelser om vår tid. Framförallt märker vi det i globalismens politiska korrekthet, som är Sveriges ersättningsteologi på bekostnad av Kristus.

Alla människor påstås ha samma värde, men få beaktar detta värde och många glömmer att det inneboende värdet i den inre människan inte kan mätas i Guds frånvaro.

Vi har ofta lättast att tänka oss Gud som passiv och maktlös inför världens olika händelser och inte minst har humanismens filosofi fått oss att tro att om allt i världen bara vore absolut totalt jämlikt rent materiellt så skulle vi alla sluta jämra oss över vårt elände.

Men en sådan slutsats är inkonsekvent i den bemärkelsen att människan själv då bortser ifrån sin syndfulla natur, vilket gör att även om allt vore materiellt jämlikt skulle vi ändå drabbas av avundsjuka och vilja ha mer än vår nästa.

Detta leder till att humanismens dogm om jämlikhet är falsk eftersom den ser människan som god och ren i grunden, men tillfälligt blockerad av kollektiva snedsteg.