fredag 22 december 2017

Om en lögnaktighet som är jämförbar med demagogi - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år; är tillbaka med ännu en betraktelse på dårhuset Sverige. Hans senaste (tidigare) om Sveriges statsförfall hittar du här.

Denna gång skriver Olle om ett ämne som intresserar mig mycket. Sverige och geopolitik. Sverige är en lydstat åt USA:s krigarimperium som just nu håller på att falla sönder (liksom Sverige gör).

Rysshatet frodas hos politikerna i ALLA partier, i Försvarsmakten och i media. Och allt är resultatatet av lyckad CIA-propaganda och Sveriges verkliga statsskick, som en synarki.

Sverige har begått ett enormt geopolitiskt strategiskt misstag när man manövrerat in sig i en situation där man har blivit en lydstat åt den djupa staten (CIA) genom Wallenberg och vapenindustrin. Läs här.

Ryssland utmålas som ondskans imperie, när sanningen är en helt annan. Det är det sönderfallande krigarimperiet USA, som Trump (ditsatt av Gud - läs här) just nu rensar upp i, som är hotet mot Sverige. Gud välsigne Trump för vad han gör!

Framtidens tillväxt finns österut. Men vilket land kommer att vilja ha med Sverige att göra? Ja, inte Ryssland i alla fall.

Nu över till Olle;

En lögnaktighet som är jämförbar med demagogi.

I dag pågår det en lögnkampanj mot Ryssland från regeringens och sex av sjuklöverpartierna som i sin brist på saklighet och logik närmast får anses vara demagogisk.

Det har från demagogernas sida aldrig funnits minsta intresse att närmare undersöka varför Ryssland skulle vara ett hot. Ej heller hur framtiden ser ut för Ryssland och utifrån ett sådant perspektiv göra en värdering om hot verkligen föreligger.

När EU för ett antal år sedan införde sanktioner mot Ryssland fanns det inga "rationella" orsaker till detta. Varken Ukraina eller något annat land hotades. "Annekteringen" av Krim var inte heller skäl för detta. Utan sanktionerna var ett led i USA.s och Natos maktspel och inget annat. Skulle USA behandlats på samma sätt som Ryssland skulle detta land ständigt befinna sig på svarta listan.

Som den lydige vasall EU är så böjde man sig för USA.s krav.

När nu sex av sjuklöverpartierna knappast finner ord tillräckligt skrämmande för att tala om för svenska folket vilket hot Ryssland utgör har detta också sin förklaring. Orsaken är i det här fallet inte heller "rationell". Grundorsaken till deras lögnaktighet är nämligen konsekvenserna av massinvandringen. För var dag som går blir följderna av denna uppenbart alltmer katastrofal och samtliga partier i sjuklövern fasar för framtiden.

Men tiger givetvis om detta.

Tills i går 21/12 då Magdalena Andersson inför det skräckscenario vi har framför oss äntligen talade klartext! Läs här och här. Hon sade exakt samma sak som SD sade år 2015 och då kritiserades  kraftigt för. Men kommer regeringen att agera?Att inför det kommande valet sanningsenligt för medborgarna förklara situationens allvar skulle innebära ett misstroende mot de sju partierna som skulle få förkrossande följder i valet.

Att spela upp ett hot utifrån - som inte finns - när de inrikes problemen tornar upp sig på ett sätt för vilket man saknar lösning har regeringar använt sig av i alla tider.

Endast en dåre skulle inlåta sig i något utrikesäventyr när man sitter på ett guldägg som Putin gör. Och Putin är ingen dåre utan kanske den skarpaste statsmannen i världen i dag.

Vilka är då guldäggen?

JO! Inget annat land har såda enorma naturresurser som Ryssland. De består av av god jordbruksjord, skog, malmer, olja, gas etc.

Landet ligger på norra halvklotet vilket gör att det ur klimatsynpunkt inte kommer att drabbas tillnärmelsevis som södra halvklotets stater.

Med sina enorma arealer av god jordbruksjord kommer landet om några få år att vara Europas "kornbod", ja kanske världens. Man är redan på väg.

Kina och Ryssland storsatsar nu på kolossala projekt i asiatiska Ryssland. Allt detta leder till "megainfrastrukturprojekt" som järn- motorvägar, liksom jättelika gruvprojekt innefattande i stort sett alla slags malmer. I förlängningen följer en jättelik industrialiseringsvåg.

Utvecklingen av isbrytare kommer att leda till åtkomsten och nyttiggörandet av naturtillgångarna i den del av Ryssland som gränsar mot norra ishavet på ett sätt som få kunnat ana.

Redan nu kan vi ur ekonomisk statistik ana den enorma utvecklingskapacitet som finns.

Några siffror:

- Rysslands handelsöverskott ökade 50 % i oktober jämfört med samma månad i fjol.

- Perioden jan - okt blev överskottet 90 miljarder dollar jämfört med 70 året innan.

- Årets totala handelsöverskott rör sig strax över 100 miljarder dollar.

- Ett överskott som troligen kommer att skena de närmaste åren. Såväl Kinas som Rysslands ekonomier exploderar.

Den enorma ekonomiska expensionen i Asien där bl a Ryssland är vinnare till följd av sina enorma naturtillgångar gör också att Ryssland inte behöver Europa men Europa mer än väl behöver Ryssland.

Agerandet från EU såväl från Sverige mot Ryssland innebär inget annat än att dessa skjuter sig i båda fötterna. Som i sin tur kan leda till en recession, vilken kan bli den djupaste någonsin. Att då hoppas på USA är som att vända sig till en utblottad f d miljardär.

Den besinningslösa demagogi som regeringen, försvarsutskottets ledamöter, S, M, L, KD, FP,C jämte ett antal riksdagsledamöter och överbefälhavaren m fl söker skrämma medborgarna med i sina lögner om Ryssland - som ett hot - har sannolikt aldrig tidigare förekommit. Inte ens under det kalla kriget eller under andra världskriget.

Och eftersom det inte finns minsta sanningshalt i påståendena måste orsaken att skrämma medborgarna på det mest demagogiska sätt vara en annan än att Ryssland skulle vara ett hot.

Aldrig minsta försök till en realistisk och saklig värdering hur framtiden ter sig för Ryssland.

Och utifrån en sådan granskning göra en bedömning om vi är hotade. Endast obevisade beskyllningar utan minsta bevis. Samma primitiva beteenden som med ubåtarna.

Det är skrämmande att höra företrädare för försvarsutskottet och försvarsberedningen som Oscarsson, Wiman och Wallmark göra uttalanden som helt saknar stringens, klarhet och skärpa i en så viktig fråga som om vi är hotade av ett annat land.

Att socialdemokraterna (som jag visserligen inte i dag har minsta förtroende för) ställer upp på detta är ju inget annat än ett sätt att få vara kvar vid makten.

Min uppfattning om en objektiv och sanningsenlig utredning, skulle definitivt göra slut på alla spekulationer att Ryssland är ett hot.

Istället borde EU och Sverige inleda förhandlingar med Ryssland på alla områden. Ett samarbete som nu kineserna sett vikten av.

Om inte, kommer Europa att bli en förlorare liksom Sverige.

Ja ett scenario som ingen av demagogerna har tänkt sig kan bli verklighet. Fortsätter utvecklingen pga av massinvandringens konsekvenser att rasera Sverige som välfärdsstat men också att tryggheten försvinner och islamistiska värderingar tar över på våra egnas bekostnad är det inte osannolikt att Ryssland blir det immigrationsland för svenskarna som USA var på 1800-talet. Jag tror att Putin skulle ta emot oss.

Att leva i Sverige om inte utvecklingen vänder kommer kanske hundratusentals svenska medborgare att se som en omöjlighet.

Verkligheten i dag:

40 mördade, 306 skjutna och 135 skadade endast i år en utveckling som kommer att accelerera varje år såvida inte några radikala politiker tar över och kastar ut minst hundratusen som inte skall vara här.

Till detta kommer också tusentals kvinnor/flickor som våldtagits, misshandlats etc och att deras frihet att vistas ute som varit en självklarhet före massinvandringen tagits ifrån dem!

Med en sådan framtidsbild kommer självklart Putins Ryssland att te sig som drömlandet.

Så Svensson, Du är som i allt annat som gäller sjuklöverns agerande - grundlurad - därför måste din målsättning inför nästa års val vara klar och entydig. De skall bort och därefter bestraffas. Endast då kan Sverige räddas.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Så långt Olle. Jag lägger också in Kinakännaren Brage Norins två analyser från den 21/12 nedan om undret i Asien:

BRAKANDE NYHETER - "Breaking news" (lite fritt översatt).

Försäljningen av en andel av världens största oljehav som ägs av det saudiska företaget Aramco Oil Co, kommer sannolikt att äga rum i den kinesiska finansstaden Hong Kong. Kinas finanscentrum får både finanskvarteren i London, New York och Tokyo att se ut som fattigstugor. Kinas hamnstad Hong Kong är alla finanscentrums "King Kong". Här görs det - tro det eller ej - astronomiska oljeaffärer som betalas i glimmande äkta guld. I två städer i Kina - Shanghai och Hong Kong - sker denna synnerligen unika oljehandel. 

Kina har förberett detta steg i över ett årtionde. De har år efter år efter år köpt upp ofantliga mängder guld i världsmarknaden. Kina är i särklass världens största guldproducent. Allt guld har lagrats i Kina. En vacker dag skulle beslutet komma. Nu har det historiska beslutet fattats. Kina erbjuder sig att betala inköpt olja i en mycket unik valuta - Yuan som kan växlas in mot guld.

INTE ETT ORD I HELA DEN SJUKA VÄRLDEN.

Den historiska nyheten är helt okänd i den förljugna världen. Där betraktas allmänheten som en pöbel som enbart ska få läsa sådant som husbonden i väst bestämmer. Vi betraktas som en flock nollor som inte har någon som helst behov att läsa, höra eller se några sanna världsnyheter.

Jag hisnar när jag läser rubriken:

 DEC 20: Breakingviews: Saudi Aramcos Backup IPO Plan Runs Through China.

DETTA SKAKAR OM HELA DEN RUTTNANDE FINANSVÄRLDEN  I VÄST.

Storbritanniens Theresa May och högsta chefen för "London Stock Exchange" (LSE) har uppvaktat Saudiarabiens kungason Muhammed bin Salman "MbS" intensivt i månader. Finansdrängarna lovade att skapa en helt ny "listing category" eftersom ett helstatligt utlandsägt företag inte passar in i de ekonomiska spelreglar som har vuxit fram på finanskasinot LSE - i London. Ändringar av finansiella spelregler tar tid och Saudiarabiens kronprins MbS har bråttom. I början av nästa år vill han ha affären avklarad - helst före sin kröning till kung i landet.

Att London Stock Exchange LSE inte kan genomföra affären i verkligt fysiskt guld är naturligtvis genant - men det finns ytterligare ett problem. Den största aktieägaren på LSE heter Qatar. Saudiarabiens unga kronprins gjorde bort sig så inni helvetet när har lät sig luras av CIA att utlösa blockaden mot Qatar. Detta misstag glömmer Muhammed bin Salman aldrig någonsin. Han är mycket mycket irriterad över att han lät sig luras i fällan. Blotta tanken på att sälja en andel av Aramco Oil Co i London får MbS att må illa.

NÅ HUR ÄR DET DÅ PÅ "VALSAN" - WALL STREET?

Det är faktiskt tio gånger värre - minst. "US Justice Against Sponsors of Terrorism Act" (JASTA) antogs av de mentalsjuka idioterna i USA:s kongress 2016. Denna lag möjliggör astronomiska skadeståndskrav mot Saudiarabien. Bevisen om inblandningen är vattentäta. Ett antal CIA-prinsar hade godkänt att 13 av de så kallade terroristerna på de plan som flögs in i Tvillingtornen var värdelösa saudiska CIA-agenter. De fick offras i operationen. 

Men - för helvetet - det var ju CIA som höll i trådarna för massmordet av 3 000 amerikaner i New York den elfte september 2001. Det är den nakna sanningen - sanningen inför GUD!

Dessutom har alla inblandade prinsar i detta CIA-terrordåd spärrats in för gott. Muhammed bin Nayef är sannolikt en av dessa sjuka andar. Han som i början av 2017 fick motta CIA:s högsta utmärkelse "för exemplarisk underrättelsearbete" av CIA:s nytillträdda chef. Alla prinsar i Saudiarabien som på ett eller annat sätt var inblandade i "nine-eleven" sitter redan inspärrade på livstid - även massmördaren och mångmiljardären Bakr bin Ladin. Bin Ladins familj var inbjuda till Washington för att skåda händelsen. 

Denna familj transporterades tillbaka till Saudiarabien dagen efter terrordådet. Detta flygplan var det enda som tilläts lyfta från en amerikansk flygplats den 12:e september 2001. Sjukare kan ingenting bli.

VAD ÄR "VALSANS" CHANSER ATT FÅ MARKNADSINTRODUCERA ARAMCO OIL Co?

Det sanna svaret är NOLL - exakt noll. 

Jag vill gärna meddela mina läsare att jag alltid försöker skriva sanningen. Jag har ingen uppdragsgivare - annat än "sanningen inför Gud". Jag är mycket medveten att jag snuddar vid den "röda linjen". Jag är mycket medveten om att denna sanning är "farlig", men det är någonting inom mig som uppmanar mig att fortsätta att skriva. För den som vill vara med och slåss för sanningen - sprid gärna mina artiklar.

DEN HISTORISKA AFFÄREN I HONG KONG HAR REDAN FÖRBERETTS I DETALJ.

Saudiarabiens väldiga oljehav blir snart delägt med Kina. Det blir exakt som jag sett och skrivit om i så många artiklar. Vi får fred i Mellanöstern. Den fredsöverenskommelsen kommer att lysa upp hela jorden. Vi får världsfred. Att få uppleva denna lyckostund är hisnande . vare sig vi befinner oss i kropp eller i andevärlden.

Brage Norin - Skogså Tankesmedja.


SOM ETT SMATTERBAND HÖRS IMPERIETS SÖNDERFALL.

Citat: Israels Benjamin Stormhat - "FN är ett hus av lögner".

USA:s FN-ambassadör - "vi ska notera alla och var och en vid omröstningen om Jerusalem"- (We will take note of each and every vote on this issue) - går till historien. Hon varnade med ett tomt hat i blicken: "Trump bevakar er" - (Trump is watching You). Detta är extremt sinnessjukt. Den amerikanska FN-ambassadören måste vara helgalen - "akta er noga president Trump bevakar er".

VÄRLDEN HAR SKÅDAT MYCKET.
Men aldrig någonsin i historien har nåt så enastående sjukt skådats.
Till och med Aftonhatet - som ryker av rysshat - ryggar tillbaka och tycker att det är pinsamt.

TRUMP ÄR USA:s I SÄRKLASS BÄSTA PRESIDENT - någonsin i USA:s historia.

Detta sa han ordagrant: "Well, we are watching those votes. ...Let them vote against us. We´ll save a lot. We don´t care" - (okay - vi ska noga observera era röster ... Låt dem rösta mot oss. Vi kommer att spara en hel del. Vi bryr oss inte). Därefter hotade han öppet att länderna skulle straffas hårt ekonomiskt av USA. Vilken gudavald president - han isolerar krigarimperiet från hela världen

Sanningen är ju att tio personer/familjer har samlat på sig halva jordens förmögenhet. Den "en procenten" - de stenrika - äger nästan allt. Massor av nationer i utvecklingsvärlden har ruinerats tack vare USA koloniala plundringspolitik. Många länder har tvingats låna tillbaka litet av de stenrikas stöldgods för att överleva. Det är sanningen inför Gud. Några få i den fattiga världen har tjänat på USA politik - de som mutades och förrådde sina folk.

USA:s och Israels agerande i FN är EXTREMT kontraproduktivt - agerandet är ofattbart. Att Guds favorit i det amerikanska presidentvalet var Trump råder ingen som helst tvekan om. Nu över till något annat.

HOPPSAN - "AS TRUMP IS DISTRACTED, THE CHINESE ARE MOVING IN ON UKRAINE".
Se upp Trump - "medan Trump distraheras - väller kineserna in i Ukraina" (fritt översatt). Det var en intressant varning. Vad händer i Ukraina?

KINA RÄDDAR UKRAINAS FOLK UNDAN KATASTROFEN.
Det väller in kinesiskt kapital i en serie av "nya infrastrukturprojekt" i Ukraina. Detta annonserades nyss ut efter att kinesiska toppdiplomater besökte Ukraina för en tid sedan. Putins ord vid hans senaste "tal till nationen" vittnar om vad som hänt. Rysslands och Ukrainas folk är bröder - vi är ett folk.

Det ukrainska folket är så sårat och splittrad och har förlorat framtidstron fullständigt. President Porosjenko kanske har stöd av någon procent av befolkningen. Han hatas av folket. Kina kommer in som en räddare. Ukraina ska dras in i det asiatiska projektet "den nya sidenvägen". Aldrig i historien har en så välkommen hjälp erbjudits något land. Belt and Road Initiative - BRI - väller fram som en freds-tsunami i Ukraina.

SÅ HÄR UTTRYCKER SIG EN POLITISK ANALYTIKER. 
Professor Franklin Holcomb - en analytiker vid "Institute for the Study of War" skriver:
Ett acceptabelt slut på konflikten mellan Ukraina och Ryssland byggs nu upp med hjälp av kinesiska fonder. Detta öppnar upp förbindelserna mellan öst och väst. Ukrainas folk har lidit nog av CIA:s terror. Den CIA-regim som kuppades in i Kiev har skadat landet tillräckligt. Det är dags att Porosjenko avgår. 

Sitt nu tryggt på stolen - eljest kan ni lätt falla av, 
Ukrainas premiärminister Volodymyr Groysman säger efter ett möte med Kinas vice premiärminister Ma Kai - som nyss var i Kiev på förhandlingar: “China has been and still remains our strategic partner and our strategic priority” - (Kina har varit och är fortfarande vår strategiska partner och vårt lands strategiska prioritet).

Hur kommenterar Ma Kai Kinas inställning: “We consider Ukraine as one of the logistics and industrial hubs on the way to the European Union.” Därmed har vi "svart på vit"t. 

Kina ställer upp och räddar landet från ett totalt sönderfall. Det betyder också att miljoner ukrainare i Polen och flera andra länder snart kan återvända hem. Det betyder att familjer kan återförenas. Det betyder att Ukrainas folk kan börja drömma igen. 

CIA:s dolkstöt mot Ukraina dödade inte landet. Folket vaknade upp. Fy Fan - vilket brott mot mänskligheten som CIA har gjort sig skyldigt till. Nedskjutningen av det civila flygplanet över östra Ukraina var ett djävulskt illdåd. Massor av små barn dödades! Carl Bildts engagemang i Ukraina är en enorm skam för Sverige.

Som vanligt är de kinesiska investeringarna jättelika. Ukrainas premiärminister Groysman är lyrisk. "År 2019 kommer att bli - the year of China and Ukraine." Ryssland och Kina arbetar "i synergi" med varandra. Såren ges tid att läka. Bingo blev det även för EU. Den väntade flyktingvågen från Ukraina kommer att utebli. 

Allt går med blixtens hastighet när kineserna beslutar sig för något. De första nio månaderna i år steg handeln mellan Ukraina och Kina med hela 14,5% och nådde under denna period upp till 5,6 miljarder dollar. Ukraina är idag Kinas största leverantörer av majs. För några år sedan importerade Kina 95% av sin (importerade) majs från USA. I år kommer 95% från Ukraina. Ukrainas jordbruksproduktion kommer att må mycket bättre i framtiden. 

NÅ HUR GÅR DET I KOREA - NORD OCH SYD?
Det går mycket bra - allt enligt planerna. De ständiga krigshetsande militära övningarna i början av varje år - vars egentliga syfte har varit att hålla folken i norr och syd splittrade - skjuts upp. Det officiella motivet är att inte störa de olympiska vinterspelen. Sydkoreas president Moon som begärde att övningarna skulle skjutas på - använde den motivering. USA kunde dra sig ur med hedern i behåll. Frågan om övningarna genomförs senare återstår att se.

Den amerikanska basketspelaren Dennis Rodmans försök att smutskasta Kim Jong-un har möjligen haft effekt. Rodmans ord: "Jag vet vad Kim Jong-un önskar sig mera än allt annat i världen" var ett vidrigt angrepp på en människa som älskar honom. Det var ett illdåd. Det är känt i hela världen att Rodman är "gay" och Rodman fick garanterat bra betalt för sitt fula spektakel. Hur djupt kan människor kan sjunka? 

I vilket fall har Kina tappat lusten att delta i det sjuka skådespelet i Nordkorea. Nu går Kinas press ut med artiklar om att Kin Jung-un har svikit sin far och sin farfar Kim Il Sung. Han är landets gud och evige president. Han fyllde nyss 104 år (i sin grav). När Kina i sin officiella press anklagar Kim Jong-un för att förråda sin farfar - då är det kört.

Freden är på väg i Korea. Folket kommer att återförenas. CIA:s fasansfulla terror är över. Det går med andra ord bra i Korea - mycket bra. USA kör vidare med teatern. Föreställningen "The Black Jack Brigade" har startat. Filminspelningen av jippot pågår. Den amerikanska specialstyrkan förbereder sig för att gå in i Nordkorea för att rensa landet från kärnvapen. De amerikanska soldaterna får öva filminspelning. Det är nästan bara trams som bjuds på i den förljugna världen.

NÅ HUR GÅR DET I ÖVRIGA SYDOSTASIEN?
Kina och Vietnam har grävt ner stridsyxorna. Ländernas relationer är "in full bloom". En samarbetsplan för åren 2017 - 2021 har utarbetats. Detta år blev ett genombrottsår. Massor av samarbetsavtal har tecknats för åren framöver. Så här yttrar sig förre chefen för (håll i er) "Institute of World Economics and Politics under the Vietnam Academy of Social Sciences": "detta visar att de två sidorna (Kina och Vietnam) redan har en fungerande långsiktig plan - inte bara kortsiktiga projekt".

NÅ HUR GÅR DET MED NORD STREAM 2?
Det går djävligt bra. Kvaerner ASA har tecknat avtal för bygget av den sektion där gasledningen "landstiger". Det går VÄLDIGT bra - speciellt med hänsyn till vad som händer i Ukraina. Det är tragiskt att Polen och några Baltstater och Danmark stretade emot. Ryssland folk och Europas folk hör samman. Vi måste återförenas - och detta skeende går just nu med blixtens hastighet.

Det smäller med andra ord som ett smatterband när jordens sista krigarimperium sönderfaller. 

Vi får tyvärr inga viktiga sanna nyheter i den förljugna världen. Vi tvingas betala TV-licens för att hjärntvättas. Tragedin kan inte vara större. Men å andra sidan har alla imperier hjärntvättat de sina. Så har det varit i väldigt många år. 

Sanningen är som regndroppar av guld. Den som hör klangen när dessa droppar slår i marken och samlar ihop guldkornen får snart en klar bild av vad som sker. Livets enda meningsfulla väg heter "vägen, sanningen och livet". Vi förstår inte att det är människans viktigaste väg att vandra.


Brage Norin - Skogså Tankesmedja.