söndag 16 juli 2017

Om den samhällsomstörtande planen - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Gunnar Malmström:

Den samhällsomstörtande planen slår tillbaka!

Regeringarna Reinfeldt och Löfven har satt hela Sverige på undantag då det gäller den svenska befolkningens sociala och ekonomiska framtid, med detta menas de svenskar som lever i Sverige av i dag och även utanför landets gränser och har generationer av svenskar som förfäder.

En plan avseende undanträngning av svenska folket, svensk kultur och kulturarv är klart märkbart.

Med största sannolikhet är ett antal samhällsomstörtande svenska politiker inom 7-partiklanen väl medvetna om och verkar för att över tid helt eliminera den svenska kulturen som har ett historiskt perspektiv över ca 3000 år bakåt i tid, men knappast en framtid under rådande förhållanden.

Regeringen Reinfeldts uttalande och övriga politiker inom 7-partiklanens totala tystnad att Sverige inte tillhör svenskarna utan tillhör invandrarna är ett absolut uttalande över att svenska folket skall undanträngas över tid genom migration av folkgrupper som styrs av villkor som klart deklarerar att alla otrogna skall fördrivas alternativ elimineras.

Stefan Löfven är statsministern med regering inklusive 7-partiklanen som i dag ser de konsekvenser som migrationen från 2000 talet och fram till 2015 har resulterat i en splittrad nation år 2017.

Migrationen efter 2015 och framåt kommer att på ett ytterst påtagligt sätt under 2017 och de närmsta 5-10 åren fullständigt splittra den svenska nationen i samma riktning som i Skåne och speciellt i Malmö stad.

Malmö stad är sedan många år tillbaka en totalt splittrad och konkursutsatt stad.

Utan kommunala utjämningsbidrag och övriga bidrag på mer än 5 miljarder årligen kan inte Malmö upprätthålla basala funktioner.

En ny variant av vanstyre av nationen är det nya påfundet att flyga in tusentals migranter till norra Sverige under minst sagt tveksamma förutsättningar för de influgna migranterna.

Det finns ingen framtid för migranterna, utöver arbetslöshet, tristess och frustration.

Migranterna kommer efter hand att lämna de platser där de finns i dag efter anvisning av migrationsverket och söka sig till storstäderna och påskynda samma öde som drabbat Malmö.

Det är dessvärre endast en fråga om när och inte om, när ett antal städer har samma söndertrasade struktur och framtid som Malmö och när gränsen har passerats och det inte finns ekonomiska medel att häva problemen är anarkin en följande konsekvens.

Dessvärre finns ytterligare problem för nationen Sverige, som om ovanstående inte är tillräckligt för att fullständigt ödelägga Sverige som Nation.

Problemet heter röd-grön regering, med Stefan Löfven alternativt Annie Lööf som möjlig statsminister efter valet 2018.

Annie Lööf har inte i något avseende deklarerat avsteg för de 30 miljoner migranter som Annie Lööf anser det finns plats för inom landet Sverige. Annie Lööf med anhang inom röd-gröna-blå röran påbörjar önskedrömmen om ytterligare 30 miljoner migranter från MENA-länderna.

Med sannolikhet kommer Annie Lööfs uttalande som ett eko av Fredrik Reinfeldt att han under sina resor med flyg sett enorma arealer av Sverige som var obebott. Ett kvitto på att Fredrik Reinfeldt var och är galen, men duger uppenbarligen för Annie Lööfs ambitioner.

Annie Lööf är den verkliga vapendragaren för kvinnors rätt i samhället. Månggifte, barnäktenskap, könsstympning av flickor och ytterligare antal MENA varianter av olika former för mentalt och fysiskt våld av kvinnor.

Ett obestridligt faktum är att inom de flesta MENA-länderna existerar och frodas, kriminalitet, hedersmord, kvinnoförtryck, mängder av odemokratiska funktioner och ses som en naturlig del av samhället. Arvet från MENA-länderna tar migranterna med sig till Sverige som en del av tidigare sociala liv.

Svenska politiker har i lågmälda uttalanden i nutid mer eller mindre öppet förklarat att Sverige som nation bör inse att liknande förhållanden är att vänta inom Sverige och det bör ses som positivt utvecklande för landet och som ett mångkulturellt inslag inom nationen.

Sveriges framtid ligger i händerna på de nordiska grannländerna!

Sannolikt kommer efterhand ett stort antal svenskar flytta från landet med företag och personal. Förmågor inom samtliga infrastrukturella nödvändiga funktioner för en nations demokratiska överlevnad kommer inte att finnas kvar på grund av de nya svenskarna från MENA-länderna.

Förhoppningsvis kommer ett antal Europeiska nationer och framför allt nordiska grannländerna sätta stopp för dårarna inom svensk regering. I yttersta fall intervention i syfte att återställa demokratin.

Sveriges grannländer kommer att påverkas ytterst negativt om Sverige totalhavererar socialt och ekonomiskt.

Hundratusentals, möjligen närmare en miljon så kallade nysvenskar kommer att försöka lämna före detta nationen Sverige i olika riktningar när kassakistan är tom och anarkin slår till med full kraft.

Stängda gränser, skarpa militära gränsförband. Förbud för överflygning till Sverige över närliggande territorium. Sjövägarna blockeras på territoriella villkor inom Skagerrak, Kattegatt och hela Östersjöområdet och Bottenhavet.

Det finns en lång lista av åtgärder som kan komma att genomföras av nationer som gränsar till Sverige om så krävs för att skydda nationens säkerhet och framtid.

En bild av Sverige av i dag år 2017.

Observera ingen normal svensk kunde i sina vildaste fantasier för 20-25 år sedan föreställa sig ett Sverige som mer eller mindre laglöst till stora delar, ett land där våld och kriminalitet härskar med regeringens goda minne.

Demokratin fullständigt satt ur funktion. Det svenska folket satt på undantag av landets styrande politiker. I stort alla rättsvårdande och övriga vitala samhällsfunktioner är mer eller mindre ett fullständigt kaos.

Den svenska nationens krisförråd totalt och fullständigt utplånat och utsålt av regerande politiker i all hemlighet under närmare 30 år.

Viktiga samhällsfunktioner kommer att falla samman inom något dygn vid en eventuell kris.

Landets egen försörjnings förmåga ligger långt under 40 % i ett enklare krisläge och totalt i botten vid en långvarig kris efter ca 5-7 dygn.

Den svenska polisen och försvarets rätt att upprätthålla våldsmonopolet i syfte att upprätthålla lag och ordning är en omöjlighet och närmast obefintlig.

Svenska försvaret av nationen och Polisen fortsätter undermineras medvetet av regeringen och 7-partiklanen.

Den enda glädjen i sorgen över vårt Sverige är att siste verkliga svensken släcker ljuset för dårarna inom PK-klanen och Decembergänget.