torsdag 6 april 2017

Om mångkulturens dolda agenda - Gästinlägg

Det är dags för ännu ett läsvärt gästinlägg av Gunnar Malmström. Över till Gunnar:

Mångkulturens första steg är att skapa grundförutsättningarna för att genom ytterligare steg producera den globala individen utan ras och etnisk bakgrund.

Därmed försvann mångkulturen från agendan av FN och EU-politikerna själva.

Den politiska floskeln om mångkulturens härlighet döljer förödande tankar skapade av politiker och teoretiker inom FN och EU på högsta nivå.

Accepterade av ett antal nationer med undermålig politisk och demokratisk ledning, däribland Sverige genom regeringarna Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfvén.

Under de nämnda regeringarna har landets demokratiska och politiska, inklusive delar av den svenska grundlagen helt eller delvis satts ur funktion. Sverige är av i dag inte en demokrati och inte en helt genomförd diktatur.

Finns det överhuvudtaget något som helst giltigt skäl för svenska folket att sätta sin tilltro till politiker som under snart 30-40 år fullständigt och totalt ignorerat det egna landets invånare framför drömmen om den globala floskeln, värdegrund, ett ord som är fullständigt tomt och innehållslöst.

Det är därmed också en sanning att svenska representanter i såväl FN som EU totalt och fullständigt åsidosatt den egna nationen för en simpel klapp på ryggen och feta arvoden med livstids pensioner omfattande miljonbelopp årligen.

Det kan konstateras att Sverige som nation är att likställa med FN och EU på den korrumperade och byråkratiska agendan.

FN är inte längre vad det var avsett att verka för. Tillintetgjort av korruption och byråkrati.

EU är inte längre vad det var avsett att verka för. Tillintetgjort av korruption och byråkrati.

Undermåliga politiker, tjänstemän och byråkrater har fullständigt underminerat och tillintetgjort de grundläggande förutsättningarna för hur FN och EU var tänkt att verka för Europas välbefinnande.

Såväl ledningen för FN som EU är mer eller mindre inget annat än en gemensam klubb för inbördes beundran och ryggdunkningar.

Kostnaderna är enorma och resultatet av insatsen är i princip helt försumbart. Korruption mutor och bedrägerier förbrukar i stort alla ekonomiska medel. Samtidigt som organisationerna begär utökade ekonomiska tillskott och eftergifter för byråkratins utökande på bekostnad av nationernas suveränitet och skattebörda.

Att ansöka om EU-medlemskap för en nation kostar enorma pengar och anpassning till EU-borgen. När nationen väl godkänts och betalat medlemsavgiften betraktas nationen som livegen inklusive nationens medborgare.

En begäran om utträde från EU på grund av missnöje med EU-föreningens skötsel av ekonomi och övriga åtaganden betraktas närmast som förräderi och bestraffas med alla upptänkliga medel främst ekonomiska sanktioner. Är det rimligt eller ens förenligt med demokratiska värden att agera helt bortom anständighetens gränser?

EU-ledningen håller sakta men säkert på att driva ett antal före detta öststatsländer att lämna EU för att säkra nationernas oberoende under Rysk ledning.

England har begärt utträde för att säkra nationens suveränitet under Amerikansk ledning.

Under något sammanhang föds tanken om den globala medborgaren inom ledningen för FN alternativt EU agenda att på sikt genom helt naturlig väg frambringa individer som inte är vita, bruna, gula, svarta. Helt enkelt nya människor av obestämbar ras och ursprung.

Tanken om mångkulturen inleds genom ett antal minst sagt märkliga omständigheter.

Mångkulturena skulle enligt teoretikerna tjäna som katalysator och påskynda processen att skapa den nya individen.

Individen, enligt tänkarna har inte en etnisk eller religiös fast ståndspunkt är inte bunden till nationsgränser. Individen är helt enligt tänkarna en världsmedborgare utan belastning av kulturella och etniska värderingar.

Resultatet är känt, allt gick fullständigt i baklås i förhållande till teorins dårar inom FN och EU.

Europa har under snart 30 år översvämmats av individer från olika kulturer, klantänkandet har förstärkts inom Europa genom migranternas agerande. Minoriteter av migranter låser in egna värderingar, utbyte över för klangränserna är i princip omöjligt.

Etniska grupper sluter sig samman mot allt och alla utanför gruppen. Vissa etniska och religiösa grupper kräver av det nya hemlandet att acceptera medtagna kulturer och drar sig inte för att med öppet våld angripa värdlandets strukturer och medborgare om de inte accepterar medförda etniska och kulturella tillvägagångssätt oavsett.

Anpassning till europeiska demokratiska värderingar är för vissa etniska och religiösa grupper helt uteslutet.

I stort samtliga MENA länder omfattas av stukturer som är klanbundna individer och inte vill ha en bindning till demokratiska strukturer och under inga omständigheter anpassas till demokratiska värderingar.

Majoriteten av migranter åsidosätter tillsammans med värdnationerna FN-resolutioner över de skyldigheter migranter har över för värdlandet.

Värdlandet åsidosätter värdlandets skyldigheter över för migranterna och det egna landets medborgare att med kraft och om så krävs sätta in våldsmonopolets resurser för att stävja och upprätthålla de demokratiska och FN stadgar som gäller och skall följas med eller utan våldsmonopolets insatser.

FN och EU byråkraternas experiment har fullständigt misslyckats på grund av helt undermålig kunskap om verkligheten och drivkrafterna bakom religiösa, kulturella och etniska oskrivna lagar och klantänkande.

Konsekvenserna är att EU är på väg att såväl implodera som att explodera.

Implodera ekonomiskt genom de ekonomiska pålagor EU- länderna bär genom EU byråkraternas experiment. Samt att byråkraterna inom FN fortsätter som om inget har förändrats inom Europa.

Ett antal nationer är på väg att explodera genom öppet våld och risk för inbördeskrig.

Vissa länder tillämpar sedan att antal år tillbaka undantagstillstånd partiellt. Militär och polis är en allt vanligare syn inom stadskärnor bärande full stridsutrustning redo att användas med sekunders förberedelsetid.

Drömmen om ett fredligt och socialt sammansvetsat Europa har förpassats till drömmarnas rike. Nu gäller våld och konfrontation mellan olika kulturer och klaner.

Inte ens Nazismens värsta dårar kommer upp i jämförelse med dagens politiker inom FN och EU beträffande fullständigt intelligensbefriat agerande, beteende och fullständiga hänsynslöshet.

Smek och gulla med de absolut värsta avarterna inom MENA länderna.
Resultatet är förödande. Kristna minoriteter inom MENA länderna slaktas och våldförs på samma sätt som judarna under WW2.

Fattiga och utsvultna människor i Afrika lämnas helt åt sitt öde, parallellt med att feta välmående individer väller in i Europa och kallar sig för flyktingar och kräver särbehandling på grund av olika etniska bakgrunder, personer som kommer från länder som överhuvudtaget inte har vare sig asylskäl eller flyktingstatus än mindre flyr på grund av hungersnöd.

De som flyr från hungersnöd och missväxt vandrar i de flesta fall mot en säker fattigdöd, under tiden som Eu byråkraterna samlas för dagens gratis afterwork drink och mingel i väl tempererade och behagfula inredningar fullständigt obesvärade av verkligheten.

Eu-politiker och byråkraters ansvarsområde bör begränsas till böjningsvinkeln på gurkor och den teoretiska storleken på jordgubbar.

Organisationens storlek anpassas därefter och enkelt inrymmas i ett kontorsutrymme omfattande maximalt 10 kontorsrum inklusive telefonväxel modell mindre och lager för kontorsmateriel.

Ett utrymme fungerande som konferens och lunchrum. Ett kombinerat utrymme för gemensamma toaletter. En kontorslokal omfattande cirka 150 kvadratmeter. Lämpliga till tjänsten är avdankade och missanpassade före detta EU ledare och ordförande i olika integrationsärenden.

Resterande delar av EU parlamentets byggnationer kan med fördel rivas och forslas bort och inom området upprätta en park med lummig grönska och en minnessten aldrig mer skall Europa förfalla till vanvettets kontinent.

Europa skall bestå med nationalstater, demokrati och respekt för demokratins jämställda värden mellan man och kvinna. Lag och ordning efterlevas av alla.

Om det nu inte skulle vara en acceptabel ordning för någon eller andra hinder föreligger är det bara att åka vidare till passande land och område, gäller även för dem som arbetat för dårhuset EU.

Så långt Gunnar Malmström.

Vad är då Sverige om det inte är en diktatur eller en demokrati? Svaret är att Sverige är en synarki styrd av storfinansen. Läs här.

Vad är då syftet med EU? Läs här.

Läs också denna artikel om inbördeskriget som redan startat. Mellan oss som vill ha äkta demokrati och vänstern som vill ha ett totalitärt system med invånare som är förslavade (NWO). Socialismen är själva motorn i NWO som jag skrev om här.

Gro Harlem Brundtland, Arbeiderpartiet i Norge, var Norges statsminister 1981, 1986-1989 och 1990-1996 är också socialist och var den som drev frågan om folkmordsagendan FN Agenda 2021 i Brundtland Commission i FN.

Läs här hur du blir grundlurad av makteliten.

Läs denna artikel om henne, Verkar det bekant?

All socialism är ond oavsett om den är röd eller brun.