tisdag 7 mars 2017

Om att manipulera den svenska befolkningstillväxten - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av gästkrönikören Karin. Tidigare inlägg av Karin hittar ni här (Om svenska regeringars största misstag) och här (Om invandringsvansinnet).

Att manipulera den Svenska Befolkningstillväxten genom åren!

För att på lång sikt byta ut hela befolkningen, eller rättare sagt blanda ut den med människor från andra kontinenter!

Det började för mer än 50 år sedan efter andra världskriget, då Kvinnorna behövdes i arbetslivet.

Kvinnorna uppmuntrades till att föda färre barn, och FN började att "inventera" världens befolkning

Först var siktet inställt på "familjeplanering" och försöka få befolkningarna i de folkrikaste länderna att börja med "barnbegränsning", vilket stred mot flera Religioner och kulturer i dessa länder.

Detta gick trögt även om det gjordes stora satsningar på utbildning och information. Barn ansågs vara en familjs största tillgång, ju fler desto bättre.

Då kom tankarna på att förflytta stora delar av människorna från de barnrika och fattiga länderna till länder med bättre ekonomi.

Något som bland annat Sverige hakade på!

Ett Sverige som alltid velat se sig som "världsledande i humanitet".

Men för att kunna ta emot människor från dessa länder behövdes alla vuxna ute i arbetslivet! Sveriges HELA befolkning behövde arbeta och betala skatt för att kunna bekosta importen av outbildade människor från "tredje världen".

Men det var viktigt att syftet med denna agenda inte blev känd av "befolkningen", för dåtidens politiker insåg att det skulle bli protester.

Detta var samtidigt som "efterkrigsbarnen" födde stora kullar barn på 1960-talet. Nu gällde det att bygga ut barnomsorgen, som dels gav arbetstillfällen och därmed också skatteintäkter. Dels fick mammorna att ta ett arbete utanför hemmet.

Då försöken med "barnbegränsning" inte lyckats i de andra länderna så skulle det lyckas i Sverige.

Nu var "goda råd dyra" och det startades flera kampanjer!

Både från FN och från dåvarande Regering kom skräckrapporter om jordens överbefolkning och den KRIS som den inom en snar framtid skulle innebära.

http://varldskoll.se/jordens-befolkning-hur-manga-manniskor-finns-det-i-varlden/1692/

http://www.so-rummet.se/lektioner-och-lararmaterial/lararhandledning/befolkningsexplosionen-vad-beror-den-pa

http://www.millenniemalen.nu/blog/familjeplanering-en-mansklig-rattighet-som-gynnar-ekonomisk-utveckling/

Det kom skräckrapporter om att maten inte skulle räcka till alla om befolkningsexplosionen inte stoppades!

http://www.perm1949.se/befolkning.html

https://www.svd.se/nya-ovantade-ron-jordens-befolkning-exploderar

http://www.millenniemalen.nu/bvb/framsteg-du-kanske-inte-kande-till/befolkningsokningen-avtar/

Vi svenskar skulle gå i bräschen och "vara ett föregångsland" genom att begränsa Sveriges befolkningsökning. Vi uppmuntrades att istället adoptera barn från fattiga länder.

Vi blev hela tiden matade med olika slagord!
"arbete åt alla", "barnafödandet är en kvinnofälla", " mödraskapet är överskattat", "kvinnans rätt till sin egen kropp" o.s.v.

Vi blev bombarderade med information om olika preventivmedel och abortdebatten tog fart.

http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Preventivmedel/

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Sex-och-relationer/Preventivmetoder/Preventivmedel--skydd-mot-graviditet/?ar=True

http://preventivmedel.nu/

http://www.lul.se/Global/HOH/SUF_kunskapscentrum/Informationsmaterial/Information_preventivmedel.pdf

Den sexuella frigörelsen var en del av den tidens manipulation, vi skulle kunna ha sex utan att bli med barn.

Vi uppmanades till att syssla med "fritidsintressen" och "social samvaro" istället för att koncentrera oss på att bilda familj.

Och skaffade vi oss barn skulle dessa "uppfostras" av utbildade barnpedagoger på dagis, skola och fritids.

All denna indoktrinering lyckades!

Allt fler avstod från att skaffa barn, eller så skaffade svenskar bara ett eller två barn. För det var för dyrt med alla avgifter för "barntillsynen".

Det var ett av sätten att manipulera svenska familjers storlekar.

Nu kom nästa fas i processen med att importera människor från andra länder.

Vi fick religionsfrihet och mångkultur för att locka människor med annan religion och kultur till Sverige.

Men merparten av de som immigrerade till Sverige vägrade att anpassa sig till vårt sätt att leva. De skapade ett parallellt samhälle i vårt land och många valde att leva på bidrag, istället för att bidra till den gemensamma välfärden.

Internationellt startade "FN agenda 2030" som arbetade aktivt med denna förflyttning av jordens befolkning. Och Sverige var en av de pådrivande länderna.

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Sa-arbetar-SCB-med-de-globala-malen-i-Agenda-2030/

Olika händelser runt om i världen påskyndade denna "folkomflyttning" och invandringen eskalerade i en omfattning ingen räknat med.

Men Sverige hade förbundit sig till FN agenda 2030 och globaliseringstanken, och ville inte backa ut.

Politikereliten var fortfarande förblindade av tanken på "Sverige som en humanitär stormakt", "Världsledande inom utrikespolitiken", "Den Svenska Modellen" o.s.v.

Nu kämpar politikereliten för att Svenska folket ska acceptera att få sämre social standard till förmån för personer som vägrar att införlivas i det Svenska samhället. Personer som anser att de är förmer än svenskarna och att de har rätt att bestämma i vårt land.

Men hela Sveriges befolkning är inte så indoktrinerade som eliten hoppades att vi skulle vara och svenskarna har på senare tid insett att de under lång tid blivit lurade och förledda.

Nu börjar kampen för att "bevara Sverige Svenskt" och fler och fler ansluter sig i den kampen.

Ett uppföljande inlägg av Karin hittar du här.