onsdag 4 januari 2017

Om ljus, kärlek och andlig autism

Det första brevet av John i Bibeln är ett bra exempel på länken mellan ljus och kärlek.

Joh 1:2, det nya budet: kärleken säger:

9 Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. 10 Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall. 11 Men den som hatar sin broder är i mörkret; han vandrar i mörkret och vet inte vart han går, ty mörkret har gjort hans ögon blinda.

Därför kan inte kärlek och ljus, "gnosis" och "agape", separeras från varandra. Hat gör oss blinda och olyckliga.

1 Johannesbrevet 3:14 säger:

Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar, han är kvar döden.

Man vistas alltså redan i helvetet, inneslutna i sig själva, med ingen önskan om gott för någon annan sig själv. Man befinner sig i ett slags andlig autism, ett betydligt mer smärtsamt tillstånd än psykologisk autism.

1 Johannesbrevet 4:20 säger:

Om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som icke älskar sin broder, som han har sett, han kan icke älska Gud, som han icke har sett.

För de som är öppna för, och uppfyllda av, Guds kärlek och låter sig styras av kärlek så framstår livet som mycket klarare, färgrikare och ljusare. De vi möter i livet framstår som värdefulla för oss, en spegel i vilken vi kan se oss själva och därmed lära känna oss själva genom en annans människas ögon.

Följaktligen måste vi älska alla levande varelser och alltid förlåta dem som gör oss illa. Hur skall vi annars begära att Gud förlåter oss, om inte vi förlåter andra?

Så fort vi drabbas av hatkänslor så blir vi blinda och innesluter oss själva i ett tillstånd i andlig autism samtidigt som vi mår dåligt genom att vistas i mörkret.

Många människor i Sverige idag är fast i en andlig autism och lever i ett mörker. Jag vet, för jag har själv varit där. Oron för utvecklingen i samhället är stor och ångesten och avsaknad av hopp är alltid närvarande. Än en gång, jag vet, för jag har själv varit där.

Sedan jag blev frälst har jag omvärderat mycket och förändrats radikalt. Mörkrets krafter kommer inte längre åt mig, och jag har gått från andlig autism till andlig evolution. Känslan av Guds ständiga närvaro i mitt liv har gjort att oro och ångest har försvunnit ur mitt liv och ersatts av kärlek och hopp.

Sverige är illa ute och till och med Gud ser detta. Lyssna på pastor Dag Järnmark från Uppsala evangeliska församling här när han berättar om när Gud själv talade till honom och bl.a. sade till honom att Sverige saknar ledare. Temat är "hur fungerar ett ledarskap insatt av Gud?"

De ledare Sverige behöver finns just nu inte inom politiken. Svenskarna behöver hitta tillbaka till ljuset igen, alltså till den Gud som skapade dem, och hämta styrka där. Precis som jag själv gjorde.

Vi befinner oss i den yttersta tiden och de ledare vi nu behöver är de som kan hjälpa människor till frälsning. Det svåraste av allt är att faktiskt ta Jesus på orden och be för de politiker som satt oss i den situation vi befinner oss i.

Våra politiker är totalt vilsna och famlar i ett totalt mörker, blinda för hur verkligheten ser ut och blinda för hur människor har det i Sverige år 2017. Trots det som de har ställt till med, så måste vi ändå förlåta dem även om vi upplever deras handlingar som oförlåtliga.

Om vi blir fler som ber för dem så kommer ljuset att hitta till deras hjärtan för andens kraft är stark. Omvänt gäller, om vi hatar dem och förbannar dem så kommer mörkrets krafter bara att bli starkare och Sverige kommer fortsätta på den nuvarande vägen mot sönderfall.Jag läser ofta på Facebook "vi måste göra något, vi kan inte bara skriva på Facebook".

Vad jag föreslår här är precis vad ni behöver göra just nu i det läge vi befinner oss i.

Att ni genom att söka er egen frälsning dessutom kommer att återfödas som nya människor är inte helt oväsentligt det heller. Det vet jag av egen erfarenhet.