lördag 9 december 2017

Om USA:s president - Israels bundsförvant - Gästinlägg

Robin Lundin är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Över till Robin:

Onsdagen den 6:e december skrev USA:s president Donald Trump historia i världen.

Detta genom att offentligt tillkännage att Jerusalem är och förblir Israels huvudstad och där han även ämnar vilja förflytta USA:s ambassad ifrån sin nuvarande plats Tel Aviv till Jerusalem.

Det dröjde inte länge förrän resten av omvärlden bekände sin anti-israeliska position där målet för samtliga parter påstås vara "tvåstatslösning".

Historisk bakgrund

Allt sedan Israels bildande 1948 så har tvåstatslösningen fram och tillbaka använts som ett politiskt slagträ och ibland till och med avvisats av Israels grannar.

Befinner man sig i underläge gentemot Israel tycks tvåstatslösningen passande nog va mer attraktiv än någonsin.  Denna "tvåstatslösning" är ett påfund av globalisterna i FN och har ingen som helst moraliskt rättfärdig återkoppling på historien.

Redan vid Israels bildande 1948 avvisade Israels samtliga grannar tvåstatslösningen och gick till militärt anfall, så fort britterna hade lämnat området.

Israel har allt sedan Abrahams dagar för drygt 4000 år sedan varit judarnas land, givet dem av Herren. Således kan vi enkelt konstatera att i modern tid har Israels existens på allvar satts på prov vid flertalet försök men varje gång har dem misslyckats och just angående detta säger Gud till profeten Jesaja 54-15:

"Om någon går till angrepp är det inte jag som vållat det, och vem som än angriper dig skall falla för din hand."

Tvåstatslösningen som en dimridå

Sveriges utrikesminister Margot Wallströms reaktion på Trumps beslut blev följande uttalande:

Regeringen beklagar djupt det amerikanska uttalandet om Jerusalem. Jerusalem har givits en särskild rättslig och politisk status av FN, vilken säkerhetsrådet uppmanat världssamfundet att respektera. Uttalandet riskerar att leda till starka reaktioner och ökad instabilitet i en redan orolig region, samt till långvariga strategiska konsekvenser för fredsprocessen. EU är tydlig i sin syn på Jerusalem som en separat enhet, och som framtida huvudstad för två stater.

Inget kan vara mer felaktigt än detta uttalande, eftersom Bibeln tydligt avvisar alla försök till tvåstatslösning, eftersom det helt sonika inte ingår i Guds plan.

Bibeln som helhet visar istället tydligt att Israel kommer att vara en judisk-kristen plats på jorden och även platsen där Jesu återkomst kommer att äga rum. Att nu i stort sett hela omvärlden resonerar såsom Margot Wallström är ett uppror mot Gud och hans plan för mänskligheten.

Bibeln bekräftar det kompakta motstånd vi nu ser äger rum i FN där Sverige var en av de drivande parterna för att sammankalla FN:s säkerhetsråd där 14 parter ställde sig fientligt inställda till Trump-administrationens beslut om Jerusalem.

Bristen i deras kritik är att de tror en tvåstatslösning skulle innehålla något magiskt frälsningsrecept som därmed även skulle kunna sätta punkt för alla fientligheter mellan Israel och dess grannar. Dess agerande förklaras dock av Hesekiel 36-3:

Därför skall du profetera och säga: Så säger Herren Gud: Ni har förhärjats och förtrampats av alla och blivit de övriga folkens egendom. Man pratade om er överallt och förtalade er.

Kristna människor som tror på Bibelns texter som ord inspirerade av Gud har givetvis tolkat bildandet av staten Israel år 1948 som en bekräftelse på vad Gud lovat Abraham och hans efterkommande.

Därför är det enkelt att se hur väldigt mycket av det som skett för Israel i Mellanöstern sedan 1948 faktiskt i förlängningen är en gestaltning av Guds löften till Abrahams efterkommande om att församla dem inom Israels gränser, allt i linje med vad profeterna i Gamla Testamentet förutsagt.

Profeten Abraham beräknas ha levt på 2000-talet före Kristus, närmare bestämt tror man han föddes år 1948 före Kristus och år 1948 efter Kristus besannades Herrens löfte om att ge judarna dess land åter!

Är detta blott en ren tillfällighet? Knappast om vi läser följande i Hesekiel 37:21-22:

Se, jag skall hämta Israels barn ut från de folk till vilka de ha måst vandra bort. Jag skall samla ihop dem från alla håll och föra dem in i deras land. Och jag skall göra dem till ett enda folk, på Israels berg, en och samma kung skall de alla ha.

Detta bekräftas av vår evige frälsare Jesus Kristus i Lukas 21:24:

De skall falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hednafolken, och Jerusalem skall trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi.

Så oavsett vad de stora världsledare på EU-nivå än säger så talar Bibeln sitt tydliga språk om hur Gud inte på några som helst grunder tänker medverka till någon som helst form av tvåstatslösning, detta redan i Gamla Testamentet genom Joel 3:1,2:

Ty se, i de dagarna och på den tiden, då jag återupprättar Juda och Jerusalem, då skall jag församla alla hednafolk och föra dem ned till Josafats dal och där skall jag hålla dom över dem, för mitt folks och min arvedels Israels skull, därför att de har förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat mitt land.

Allting som sker nu i ändens tid ligger helt i linje med dessa ovannämnda profetior. Gud som oberoende av den linjära tiden förutsåg naturligtvis att personer som Margot Wallström med flera kraftigt skulle bjuda Israels rätt till självständighet motstånd.

Israels fiender vill i förlängningen upplösa dess stat och fördriva den judiska befolkningen. Då detta redan har ägt rum och de nu återfått sin stat enligt Guds löfte, så kan vi alltså vara helt försäkrade om att Israel aldrig mer kommer att upplösas som stat.

Socialdemokraternas marxistiska arv

Socialdemokratin är precis som sina föregångare inom marxismen en ateistisk materiell rörelse som förnekar Bibeln in i det sista.

Under det sovjetiska väldet försökte man även utplåna kristendomen men misslyckades. Det är inte särskilt förvånande att kommunismens efterkommande i form av dagens socialdemokrater delar 1968-rörelsens anti-israeliska tradition.

Redan under 1980-talet var socialdemokrater (med övriga vänsterorienterade) med partiledare och statsminister Olof Palme i spetsen framme och erkände krigsherren Yassir Arafats organisation PLO som en rättmätig organisation och man gav även PLO:s fulla support till dess krav på palestinsk statsbildning i Israels land!

Som efterspel på detta kunde vi även se när vår nuvarande regering den 30 oktober 2014 erkände Palestina som en stat, något som aldrig bidrog till den nuvarande fientliga respons som vi skådar angående Trumps utspel om Jerusalem. Margot Wallströms egna ord oktober 2014:

Syftet med Sveriges erkännande är att bidra till en framtid där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet. Vi vill bidra till att skapa mer hopp och framtidstro bland de unga palestinier och israeler som annars riskerar tro att det saknas alternativ till dagens situation.

Detta kan låta fagert som om en änglalik fredsduva kommit på en genial idé om vilket recept som är det rätta för att lägga ned konflikten för evigt och upprätta ett humant paradis i och kring Israel.

Men likt en blänkande fasad så bedrar alltid skenet, det vet vi med stor säkerhet utifrån Guds ord i Bibeln.

Margot Wallström vill med sin globalistiska tvåstatslösning gå i opposition gentemot Guds löfte om att Israel och Jerusalem först och främst är judarnas land (som för övrigt enbart täcker 2 % av hela Mellanösterns landyta) och göra om det till något i linje med en kulturmarxistisk utopi om en multikulturell önskedröm.

Svenska kyrkan - en falsk kyrka

Wallström är en del av ändens tids korrupta globala system och detta förklarar givetvis varför hon inte tror på Gud och Bibeln.

Vid över 800 olika tillfällen så talar Gud om Jerusalem i Bibeln.

Andra Krönikeboken 33:7:

Detta hus och Jerusalem, som jag har utvalt bland Israels stammar, skall jag för alltid göra till hemvist för mitt namn.

Även Svenska kyrkans ärkebiskop (som förövrigt knappast kan vara kristen) gör ett anti-israeliskt utspel då hon kommenterar Trumps beslut om att erkänna Jerusalem:

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit.

Denna oro känner man inte om man som kristen istället förlitar sig på Guds ord i Bibeln. Eftersom Gud gav ett löfte redan till Abraham om att landområdet som är dagens Israel var judarnas land (vilket förnyades genom såväl Isak, Jakob, och slutligen Kristus) så är det omöjligt att som kristen uttrycka oro för Trumps beslut.

Men Svenska kyrkan och dess ledning är naturligtvis ingen äkta kristen församling, det är en statsstyrd politisk aktör. Låt vara att en del i dom lägre nivåerna inom Svenska kyrkan självklart kan ha en kristen tro, eftersom dessa i alla fall inte har något kyrkopolitiskt inflytande att tala om.

Och även att det "kyrkliga ledarskapet" i Jerusalem är eniga med Svenska kyrkan ligger helt i linje med vad Bibeln varnat oss för. Följande citat säger allt om såväl detta som Svenska Kyrkan av idag. Andra Petrusbrevet 2:1-2:

Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvsbringande kätterier; de kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet.  Många skall följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg.

Vi kunde nyligen även bevittna hur dess kyrkomöte antog en ny handbok där man valt att slopa de traditionella uttrycken "Fadern och Sonen", varför man överhuvudtaget väljer att behålla det kristna korset kan tyckas märkligt, men är likväl något som går i enlighet med vad Bibeln säger oss.

Man kan trots detta naturligtvis tycka att inget vore mer rätt än att Svenska kyrkan plockar bort korset så att graden av oärligt hyckleri minskar.

Som Jesus varnar för i bland annat Matteus 24:4: Se upp så att ingen bedrar er.

Nordkorea och Wallström i samförstånd

Att vi nu lever i ändens tid bekräftas av vad som sker i världspolitiken, vi kan tydligt se hur Nordkoreas ledning kan ta Margot Wallström i hand och vara helt överens om att judarna inte förtjänar Jerusalem som sin egendom. Nordkorea säger:

Det här draget visar tydligt för hela världen vem som är världsfredens och säkerhetens förstörare, paria och skurk.

Till detta kan vi enkelt läsa vad Johannes fick till sig genom Guds uppenbarelse i Uppenbarelseboken 13:8:

Och alla jordens invånare skall tillbe honom (Djävulen), var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet (Kristus) som blev slaktat.

Detta förklarar varför vi nu kan skåda hur unisont världens olika ledare motsätter sig Israels rätt till självständighet då naturligtvis inget annat är att förvänta.

Även då Israel valde att bygga en skyddsvall (för att skydda sig mot de ständiga terrordåd som under decennier skett på israeliskt territorium) på Västbanken valde till och med den internationella domstolen i Haag att fördöma Israels beslut och även Sveriges dåvarande regering.

Vi ser således ständigt hur samma mönster återupprepas gång på gång och även om vi vet att vi lever i ändens tid kan vi ibland undra varför det dröjer så länge innan Jesu återkomst äger rum för att en gång för alla göra upp med all djävulskap i denna värld?

Svaret på detta finner vi i 2:a Petrusbrevet 3:8-9:

Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Läs mer om svenska kyrkans förfall här.
Läs mer om socialdemokratin och marxismen här.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar