söndag 31 december 2017

Om avvecklingen av Europas civilisationer - Gästinlägg

Så här på nyårsafton är det lämpligt att titta framåt. Hur kan framtiden och år 2018 komma att utveckla sig?

En norsk Facebookvän som heter Tor förklarar här varför vår generation kan komma att bli den sista som känner Europa som kontinenten var. Över till Tor:

Bent Jensen, professor, filosofie doktor, menar, bl.a. här, att "vår civilisation snart är över!" Han hävdar:

"Våra föräldrar och farföräldrar och många generationer före dem skapade dessa enasatående fria, välordnade och välmående samhällen, men din och min generation har raserat allt. Och de skador vi har orsakat, är irreversibela/inte möjliga att återställa. Som samhällsvetarna säger. Vi har passerat den punkt där avvecklingen av Europas nationer kan stoppas eller vändas.

Nu kan vi bara försöka beskriva och förklara hur och varför bara en generation européer bar sig åt att förstöra 1000 år av kultur.

Det Europa som du och jag växte upp i kommer snart att vara borta och ersättas av något helt annat som inga européer för bara en generation sedan kunde föreställa sig.

Ett Europa som inte längre kommer att vara igenkännbart, och ett Europa som inte är Europa. Den grundläggande faktorn är demografi. Här är några anledningar:

1. Bristande reproduktion. Européerna kommer inte att bry sig om att reproducera sig. I Norge, som har få etniska norska invånare, har redan 25 procent av alla barn som föds, utländska föräldrar.

Det föds därför för få europeiska barn, och europeiska populationer krymper. Européerna har förlorat mest grundläggande överlevnadsinstinkt. Det är en historiskt unik företeelse.

En fjärdedel av de tyska kvinnorna- i de stora städerna en tredjedel - kommer inte att skaffa barn, och antalet aborter ökar.

Tyskland flera miljoner turkar, men kommer att vara mer än fördubblades till år 2020. Enligt FN: s och EU: s prognoser kommer Tysklands nuvarande befolkning på 80 miljoner att minska till bara 60 miljoner år 2050, och där kommer turkarna och andra muslimer utgöra en stadigt ökande andel, tills de utgör majoriteten före sekelskiftet.

Italien kommer att krympa med 20 miljoner till 37 miljoner och Spanien med 10 miljoner till endast 28 miljoner. I Östeuropa, inklusive Ryssland och Ukraina, ser det ännu värre ut.


2. Massiv och långvarig migration från främmande kulturer. Den andra betydande faktorn är invandringen. Europeiska länder har genom historien fått - och på nolltid integrerat - invandrare från andra europeiska länder: tyskar, svenskar, judar och hugenotterna invandrat till Danmark och har varit en vinst för landet.

Men dagens invandrare från muslimska länder är av en helt annan sak, då de inte vill att integreras.

De tar sin religion från Mellanöstern, Nordafrika och Pakistan att leva isolerat i sina egna getton, så att de inte påverkas av värdländernas kultur. Och deras antal växer explosionsartat, eftersom de får betydligt fler barn än européer. I Frankrike, med sex miljoner muslimer i Nederländerna den muslimska befolkningen mer än fördubblats sedan 1980.

Är du medveten om att många tyska städer har en muslimsk befolkning på 30-35 procent? Detsamma gäller för engelska och franska städer.

I Tyskland, där det år 1960 fanns ca 7000 muslimer, är det idag 5 000 000!

Ett stort antal tyska städer kommer att ha en muslimsk majoritet inom en överskådlig tid. 160 000 högutbildade tyskar lämnar varje år i landet.

I Bryssel och andra europeiska städer är mer än hälften av nyfödda barnen från muslimska familjer. I Birmingham finns det fler moskéer än kyrkor.

Den europeiska välfärdsstater förstörelse blir det oundvikliga resultatet. De verkar naturligtvis en magnet för de miljontals människor i Mellanöstern, Nordafrika och på andra håll. Man har rätt till bostad, gratis dagvård, sjukvård, utbildning och utbildning.

För en tid sedan kunde vi på TV bekanta oss med en palestinsk kvinna med sju barn, som har bott i år i Danmark 21 år utan att ha lärt sig att läsa och skriva - och förmodligen utan att någonsin ha arbetat.

De utgör en enorm börda och upptar en oproportionerligt stor del av de sociala budgeten. Vi vet från ekonomiska beräkningar att det är bara invandrare med utbildning, vilket resulterar i en ekonomisk nyttovinst och som är i arbete från dag ett; och lämnar landet igen, när de inte längre arbetar.

Istället får Europa miljontals människor utan utbildning. Många av deras barn får inte heller utbildning. Det går ut över de som genom hårt arbete har byggt upp landet och finansierat ett överflöd av sociala förmåner.

Kom ihåg att samhället inte längre har råd att ge gamla i flera städer en festlig julafton på vårdhem.

Vi är bara i början. Genom de enorma förändringar i framtiden som kommer att inträffa i befolkningsstrukturen, med allt färre européer och fler och fler muslimska invandrare, och deras ättlingar kommer de europeiska ländernas ekonomier att fortsätta att krympa.

Det blir en allt mindre BNP per. capita.

Andelen produktiva och innovativa människor kommer att falla, medan andelen av låg- eller minus produktiva kommer att stiga kraftigt. Samtidigt kommer det som samhället spenderar på sociala åtgärder, polisen, rättsväsendet och kriminalvården tjänster fortsätter att växa. Skatter och avgifter på de produktiva behöver höjas för att finansiera detta de facto förstörelse av de europeiska välfärdsstaterna.

3. Snällism och naivitet i västeuropas stater. En tredje avgörande faktor är demokrati eller snarare den demokratiska rättsstaten, som européerna med rätta är stolta över. Det ger medborgarna frihet och en rättsäkerhet som inte finns i de laglösa länder där muslimska invandrare och deras efterkommande kommer ifrån.

Här är polisstater med klanvälde, korruption och förtryck.

Demokrati är en fin regeringsform och rättsstatsprincipen är en ovärderlig bra, men dess institutioner är skapade av och för demokratiska och laglydiga europeiska medborgare.

Rättssäkerheten kommer till korta över de enorma och växande utmaningar på bred front i Europa som är en följd av den muslimsk massinvandring.

4. Dumsnälla internationella lagar. En fjärde faktor är härva av lagar, direktiv och internationella konventioner, som europeiska politiker har spunnit in våra stater in i, och som nu hindrar dem från att avbryta helt uppenbara brott.

Eller så säger europeiska politiker åtminstone ännu. Det kan också vara så att de bara använder de internationella konventionerna som en ursäkt att inte göra något som fungerar.

Tydligen är det inte ens möjligt för europeiska stater för att förhindra illegal invandring.

Det hävdas även att politikerna inte har möjligt att utvisa grova brottslingar som har danskt medborgarskap. Även terrorister och personer som efterlysts för mord skyddas av konventionerna.

Människor som går i krig mot våra soldater och vår polis får inte röras.

Då och då gör politiker kosmetiska förändringar, men som sedan snabbt av experter och media utsätts för en storm av anklagelser att bortse från anständighet, medkänsla och medmänsklighet.

Tiden är redan här, där muslimska invandrare kan vara avgörande för resultatet av ett val till de europeiska ländernas parlament.

För en tid sedan arrangerade politikerna själva i en patetisk marsch mot terrorism, där representanter för de muslimska terrorregimer deltog - en både kväljande och undergiven gest.

För politikerna vill inte göra något allvarligt med de hot som de skulle kunde avvärja, om bara de ville.

5. Media som i allmänhet är vänsterorienterad. Medierna är en femte problem. Framför allt har de s.k. kallade public service-TV-kanalerna utvecklats till ett slags politiska partier som saknar folkligt mandat, men som anser i sin egen självförståelse ha rätt att sätta den politiska dagordningen och besluta vad som får och behöver diskuteras och vad inte behöver och får diskuteras.

Och när alla undersökningar visar tydligt att dessa medier styrs av vänstern, de skapar en permanent förskjutning av den offentliga debatten om allvarliga samhällsangelägenheter, bland annat Europas undergång.

6. Dåraktiga väljare och fega politiker. De sägs att vi får de politiker vi förtjänar. Det är under alla omständigheter väljarna, som vid val efter val röstar om de politiker som genomför sin hänsynslösa politik och som har lagt grunden för den kommande katastrofen, och som verkligen inte vill göra något för att förhindra en katastrof.

Därför går Europa under framför våra ögon; Således eftersom vi låter politiker, som vi i vår dumhet väljer, styra oss rätt ned i avgrunden."

Jag har skrivit ungefär samma som detta själv en gång, så jag håller naturligtvis med Bent Jensen.

Jag hade, förutom hans 6 punkter ytterligare en 7:e punkt, nämligen nedmonteringen av försvaret av vårt eget land till förmån för deltagande i de många USA-ledda krig som kostar oss hundratals miljarder. Krig i fjärran, barbariska muslimska kaosländer som inte kan hålla reda på sig själva på grund av en grym islamistisk mördarideologi som tar livet av i genomsnitt 529 människor dagligen.

Denna ideologi vi importerar frivilligt till Västeuropa och Norge. Långsiktigt sågar vi därför även av den gren som våra efterkommande skall sitta på. Förstå det den som har möjlighet.

Så långt Tor. Jag släpper också in Lasse Wikman med en replik på vad Tor skriver ovan:

Vilken domedagspredikant. Det är nog snarare så, att det håller på att vända.

USA står inför en snar kollaps. T o m rapporterar numer SVT om det fruktansvärda elände som är i USA. USAs handelsbalans är katastrof. Gigantiska minussiffror över lag. 

Trump har spelat stor roll, för att fånga in tusentals pedofiler, dessutom har han sett till att USA dragit sig ur, nästan, ur Syrien.

I Mellanöstern har USA förlorat alla tidigare bundsförvanter. De enda land Där USA är kvar är i Afghanistan. Detta för att tillföra USA behövliga inkomster från opiumhandel. 

CIA som var de som ställde världen inför ett krigshetsande Nordkorea är utmanövrerade. 

Atomvapenhotet från Nordkorea var CIAs verk. De asiatiska länderna går samman som aldrig förr och slutet sig mot USA. Ukraina som blev kuppat av CIA, är p g att ansluta sig österut och den fredliga Sidenvägen. 

De afrikanska länderna samarbetar numer väldigt mycket med Kina. USA är på många håll utsparkade. EU är oförmögna att fatta beslut. De faller troligen snart

Se också denna video:


fredag 22 december 2017

Om en lögnaktighet som är jämförbar med demagogi - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år; är tillbaka med ännu en betraktelse på dårhuset Sverige. Hans senaste (tidigare) om Sveriges statsförfall hittar du här.

Denna gång skriver Olle om ett ämne som intresserar mig mycket. Sverige och geopolitik. Sverige är en lydstat åt USA:s krigarimperium som just nu håller på att falla sönder (liksom Sverige gör).

Rysshatet frodas hos politikerna i ALLA partier, i Försvarsmakten och i media. Och allt är resultatatet av lyckad CIA-propaganda och Sveriges verkliga statsskick, som en synarki.

Sverige har begått ett enormt geopolitiskt strategiskt misstag när man manövrerat in sig i en situation där man har blivit en lydstat åt den djupa staten (CIA) genom Wallenberg och vapenindustrin. Läs här.

Ryssland utmålas som ondskans imperie, när sanningen är en helt annan. Det är det sönderfallande krigarimperiet USA, som Trump (ditsatt av Gud - läs här) just nu rensar upp i, som är hotet mot Sverige. Gud välsigne Trump för vad han gör!

Framtidens tillväxt finns österut. Men vilket land kommer att vilja ha med Sverige att göra? Ja, inte Ryssland i alla fall.

Nu över till Olle;

En lögnaktighet som är jämförbar med demagogi.

I dag pågår det en lögnkampanj mot Ryssland från regeringens och sex av sjuklöverpartierna som i sin brist på saklighet och logik närmast får anses vara demagogisk.

Det har från demagogernas sida aldrig funnits minsta intresse att närmare undersöka varför Ryssland skulle vara ett hot. Ej heller hur framtiden ser ut för Ryssland och utifrån ett sådant perspektiv göra en värdering om hot verkligen föreligger.

När EU för ett antal år sedan införde sanktioner mot Ryssland fanns det inga "rationella" orsaker till detta. Varken Ukraina eller något annat land hotades. "Annekteringen" av Krim var inte heller skäl för detta. Utan sanktionerna var ett led i USA.s och Natos maktspel och inget annat. Skulle USA behandlats på samma sätt som Ryssland skulle detta land ständigt befinna sig på svarta listan.

Som den lydige vasall EU är så böjde man sig för USA.s krav.

När nu sex av sjuklöverpartierna knappast finner ord tillräckligt skrämmande för att tala om för svenska folket vilket hot Ryssland utgör har detta också sin förklaring. Orsaken är i det här fallet inte heller "rationell". Grundorsaken till deras lögnaktighet är nämligen konsekvenserna av massinvandringen. För var dag som går blir följderna av denna uppenbart alltmer katastrofal och samtliga partier i sjuklövern fasar för framtiden.

Men tiger givetvis om detta.

Tills i går 21/12 då Magdalena Andersson inför det skräckscenario vi har framför oss äntligen talade klartext! Läs här och här. Hon sade exakt samma sak som SD sade år 2015 och då kritiserades  kraftigt för. Men kommer regeringen att agera?Att inför det kommande valet sanningsenligt för medborgarna förklara situationens allvar skulle innebära ett misstroende mot de sju partierna som skulle få förkrossande följder i valet.

Att spela upp ett hot utifrån - som inte finns - när de inrikes problemen tornar upp sig på ett sätt för vilket man saknar lösning har regeringar använt sig av i alla tider.

Endast en dåre skulle inlåta sig i något utrikesäventyr när man sitter på ett guldägg som Putin gör. Och Putin är ingen dåre utan kanske den skarpaste statsmannen i världen i dag.

Vilka är då guldäggen?

JO! Inget annat land har såda enorma naturresurser som Ryssland. De består av av god jordbruksjord, skog, malmer, olja, gas etc.

Landet ligger på norra halvklotet vilket gör att det ur klimatsynpunkt inte kommer att drabbas tillnärmelsevis som södra halvklotets stater.

Med sina enorma arealer av god jordbruksjord kommer landet om några få år att vara Europas "kornbod", ja kanske världens. Man är redan på väg.

Kina och Ryssland storsatsar nu på kolossala projekt i asiatiska Ryssland. Allt detta leder till "megainfrastrukturprojekt" som järn- motorvägar, liksom jättelika gruvprojekt innefattande i stort sett alla slags malmer. I förlängningen följer en jättelik industrialiseringsvåg.

Utvecklingen av isbrytare kommer att leda till åtkomsten och nyttiggörandet av naturtillgångarna i den del av Ryssland som gränsar mot norra ishavet på ett sätt som få kunnat ana.

Redan nu kan vi ur ekonomisk statistik ana den enorma utvecklingskapacitet som finns.

Några siffror:

- Rysslands handelsöverskott ökade 50 % i oktober jämfört med samma månad i fjol.

- Perioden jan - okt blev överskottet 90 miljarder dollar jämfört med 70 året innan.

- Årets totala handelsöverskott rör sig strax över 100 miljarder dollar.

- Ett överskott som troligen kommer att skena de närmaste åren. Såväl Kinas som Rysslands ekonomier exploderar.

Den enorma ekonomiska expensionen i Asien där bl a Ryssland är vinnare till följd av sina enorma naturtillgångar gör också att Ryssland inte behöver Europa men Europa mer än väl behöver Ryssland.

Agerandet från EU såväl från Sverige mot Ryssland innebär inget annat än att dessa skjuter sig i båda fötterna. Som i sin tur kan leda till en recession, vilken kan bli den djupaste någonsin. Att då hoppas på USA är som att vända sig till en utblottad f d miljardär.

Den besinningslösa demagogi som regeringen, försvarsutskottets ledamöter, S, M, L, KD, FP,C jämte ett antal riksdagsledamöter och överbefälhavaren m fl söker skrämma medborgarna med i sina lögner om Ryssland - som ett hot - har sannolikt aldrig tidigare förekommit. Inte ens under det kalla kriget eller under andra världskriget.

Och eftersom det inte finns minsta sanningshalt i påståendena måste orsaken att skrämma medborgarna på det mest demagogiska sätt vara en annan än att Ryssland skulle vara ett hot.

Aldrig minsta försök till en realistisk och saklig värdering hur framtiden ter sig för Ryssland.

Och utifrån en sådan granskning göra en bedömning om vi är hotade. Endast obevisade beskyllningar utan minsta bevis. Samma primitiva beteenden som med ubåtarna.

Det är skrämmande att höra företrädare för försvarsutskottet och försvarsberedningen som Oscarsson, Wiman och Wallmark göra uttalanden som helt saknar stringens, klarhet och skärpa i en så viktig fråga som om vi är hotade av ett annat land.

Att socialdemokraterna (som jag visserligen inte i dag har minsta förtroende för) ställer upp på detta är ju inget annat än ett sätt att få vara kvar vid makten.

Min uppfattning om en objektiv och sanningsenlig utredning, skulle definitivt göra slut på alla spekulationer att Ryssland är ett hot.

Istället borde EU och Sverige inleda förhandlingar med Ryssland på alla områden. Ett samarbete som nu kineserna sett vikten av.

Om inte, kommer Europa att bli en förlorare liksom Sverige.

Ja ett scenario som ingen av demagogerna har tänkt sig kan bli verklighet. Fortsätter utvecklingen pga av massinvandringens konsekvenser att rasera Sverige som välfärdsstat men också att tryggheten försvinner och islamistiska värderingar tar över på våra egnas bekostnad är det inte osannolikt att Ryssland blir det immigrationsland för svenskarna som USA var på 1800-talet. Jag tror att Putin skulle ta emot oss.

Att leva i Sverige om inte utvecklingen vänder kommer kanske hundratusentals svenska medborgare att se som en omöjlighet.

Verkligheten i dag:

40 mördade, 306 skjutna och 135 skadade endast i år en utveckling som kommer att accelerera varje år såvida inte några radikala politiker tar över och kastar ut minst hundratusen som inte skall vara här.

Till detta kommer också tusentals kvinnor/flickor som våldtagits, misshandlats etc och att deras frihet att vistas ute som varit en självklarhet före massinvandringen tagits ifrån dem!

Med en sådan framtidsbild kommer självklart Putins Ryssland att te sig som drömlandet.

Så Svensson, Du är som i allt annat som gäller sjuklöverns agerande - grundlurad - därför måste din målsättning inför nästa års val vara klar och entydig. De skall bort och därefter bestraffas. Endast då kan Sverige räddas.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Så långt Olle. Jag lägger också in Kinakännaren Brage Norins två analyser från den 21/12 nedan om undret i Asien:

BRAKANDE NYHETER - "Breaking news" (lite fritt översatt).

Försäljningen av en andel av världens största oljehav som ägs av det saudiska företaget Aramco Oil Co, kommer sannolikt att äga rum i den kinesiska finansstaden Hong Kong. Kinas finanscentrum får både finanskvarteren i London, New York och Tokyo att se ut som fattigstugor. Kinas hamnstad Hong Kong är alla finanscentrums "King Kong". Här görs det - tro det eller ej - astronomiska oljeaffärer som betalas i glimmande äkta guld. I två städer i Kina - Shanghai och Hong Kong - sker denna synnerligen unika oljehandel. 

Kina har förberett detta steg i över ett årtionde. De har år efter år efter år köpt upp ofantliga mängder guld i världsmarknaden. Kina är i särklass världens största guldproducent. Allt guld har lagrats i Kina. En vacker dag skulle beslutet komma. Nu har det historiska beslutet fattats. Kina erbjuder sig att betala inköpt olja i en mycket unik valuta - Yuan som kan växlas in mot guld.

INTE ETT ORD I HELA DEN SJUKA VÄRLDEN.

Den historiska nyheten är helt okänd i den förljugna världen. Där betraktas allmänheten som en pöbel som enbart ska få läsa sådant som husbonden i väst bestämmer. Vi betraktas som en flock nollor som inte har någon som helst behov att läsa, höra eller se några sanna världsnyheter.

Jag hisnar när jag läser rubriken:

 DEC 20: Breakingviews: Saudi Aramcos Backup IPO Plan Runs Through China.

DETTA SKAKAR OM HELA DEN RUTTNANDE FINANSVÄRLDEN  I VÄST.

Storbritanniens Theresa May och högsta chefen för "London Stock Exchange" (LSE) har uppvaktat Saudiarabiens kungason Muhammed bin Salman "MbS" intensivt i månader. Finansdrängarna lovade att skapa en helt ny "listing category" eftersom ett helstatligt utlandsägt företag inte passar in i de ekonomiska spelreglar som har vuxit fram på finanskasinot LSE - i London. Ändringar av finansiella spelregler tar tid och Saudiarabiens kronprins MbS har bråttom. I början av nästa år vill han ha affären avklarad - helst före sin kröning till kung i landet.

Att London Stock Exchange LSE inte kan genomföra affären i verkligt fysiskt guld är naturligtvis genant - men det finns ytterligare ett problem. Den största aktieägaren på LSE heter Qatar. Saudiarabiens unga kronprins gjorde bort sig så inni helvetet när har lät sig luras av CIA att utlösa blockaden mot Qatar. Detta misstag glömmer Muhammed bin Salman aldrig någonsin. Han är mycket mycket irriterad över att han lät sig luras i fällan. Blotta tanken på att sälja en andel av Aramco Oil Co i London får MbS att må illa.

NÅ HUR ÄR DET DÅ PÅ "VALSAN" - WALL STREET?

Det är faktiskt tio gånger värre - minst. "US Justice Against Sponsors of Terrorism Act" (JASTA) antogs av de mentalsjuka idioterna i USA:s kongress 2016. Denna lag möjliggör astronomiska skadeståndskrav mot Saudiarabien. Bevisen om inblandningen är vattentäta. Ett antal CIA-prinsar hade godkänt att 13 av de så kallade terroristerna på de plan som flögs in i Tvillingtornen var värdelösa saudiska CIA-agenter. De fick offras i operationen. 

Men - för helvetet - det var ju CIA som höll i trådarna för massmordet av 3 000 amerikaner i New York den elfte september 2001. Det är den nakna sanningen - sanningen inför GUD!

Dessutom har alla inblandade prinsar i detta CIA-terrordåd spärrats in för gott. Muhammed bin Nayef är sannolikt en av dessa sjuka andar. Han som i början av 2017 fick motta CIA:s högsta utmärkelse "för exemplarisk underrättelsearbete" av CIA:s nytillträdda chef. Alla prinsar i Saudiarabien som på ett eller annat sätt var inblandade i "nine-eleven" sitter redan inspärrade på livstid - även massmördaren och mångmiljardären Bakr bin Ladin. Bin Ladins familj var inbjuda till Washington för att skåda händelsen. 

Denna familj transporterades tillbaka till Saudiarabien dagen efter terrordådet. Detta flygplan var det enda som tilläts lyfta från en amerikansk flygplats den 12:e september 2001. Sjukare kan ingenting bli.

VAD ÄR "VALSANS" CHANSER ATT FÅ MARKNADSINTRODUCERA ARAMCO OIL Co?

Det sanna svaret är NOLL - exakt noll. 

Jag vill gärna meddela mina läsare att jag alltid försöker skriva sanningen. Jag har ingen uppdragsgivare - annat än "sanningen inför Gud". Jag är mycket medveten att jag snuddar vid den "röda linjen". Jag är mycket medveten om att denna sanning är "farlig", men det är någonting inom mig som uppmanar mig att fortsätta att skriva. För den som vill vara med och slåss för sanningen - sprid gärna mina artiklar.

DEN HISTORISKA AFFÄREN I HONG KONG HAR REDAN FÖRBERETTS I DETALJ.

Saudiarabiens väldiga oljehav blir snart delägt med Kina. Det blir exakt som jag sett och skrivit om i så många artiklar. Vi får fred i Mellanöstern. Den fredsöverenskommelsen kommer att lysa upp hela jorden. Vi får världsfred. Att få uppleva denna lyckostund är hisnande . vare sig vi befinner oss i kropp eller i andevärlden.

Brage Norin - Skogså Tankesmedja.


SOM ETT SMATTERBAND HÖRS IMPERIETS SÖNDERFALL.

Citat: Israels Benjamin Stormhat - "FN är ett hus av lögner".

USA:s FN-ambassadör - "vi ska notera alla och var och en vid omröstningen om Jerusalem"- (We will take note of each and every vote on this issue) - går till historien. Hon varnade med ett tomt hat i blicken: "Trump bevakar er" - (Trump is watching You). Detta är extremt sinnessjukt. Den amerikanska FN-ambassadören måste vara helgalen - "akta er noga president Trump bevakar er".

VÄRLDEN HAR SKÅDAT MYCKET.
Men aldrig någonsin i historien har nåt så enastående sjukt skådats.
Till och med Aftonhatet - som ryker av rysshat - ryggar tillbaka och tycker att det är pinsamt.

TRUMP ÄR USA:s I SÄRKLASS BÄSTA PRESIDENT - någonsin i USA:s historia.

Detta sa han ordagrant: "Well, we are watching those votes. ...Let them vote against us. We´ll save a lot. We don´t care" - (okay - vi ska noga observera era röster ... Låt dem rösta mot oss. Vi kommer att spara en hel del. Vi bryr oss inte). Därefter hotade han öppet att länderna skulle straffas hårt ekonomiskt av USA. Vilken gudavald president - han isolerar krigarimperiet från hela världen

Sanningen är ju att tio personer/familjer har samlat på sig halva jordens förmögenhet. Den "en procenten" - de stenrika - äger nästan allt. Massor av nationer i utvecklingsvärlden har ruinerats tack vare USA koloniala plundringspolitik. Många länder har tvingats låna tillbaka litet av de stenrikas stöldgods för att överleva. Det är sanningen inför Gud. Några få i den fattiga världen har tjänat på USA politik - de som mutades och förrådde sina folk.

USA:s och Israels agerande i FN är EXTREMT kontraproduktivt - agerandet är ofattbart. Att Guds favorit i det amerikanska presidentvalet var Trump råder ingen som helst tvekan om. Nu över till något annat.

HOPPSAN - "AS TRUMP IS DISTRACTED, THE CHINESE ARE MOVING IN ON UKRAINE".
Se upp Trump - "medan Trump distraheras - väller kineserna in i Ukraina" (fritt översatt). Det var en intressant varning. Vad händer i Ukraina?

KINA RÄDDAR UKRAINAS FOLK UNDAN KATASTROFEN.
Det väller in kinesiskt kapital i en serie av "nya infrastrukturprojekt" i Ukraina. Detta annonserades nyss ut efter att kinesiska toppdiplomater besökte Ukraina för en tid sedan. Putins ord vid hans senaste "tal till nationen" vittnar om vad som hänt. Rysslands och Ukrainas folk är bröder - vi är ett folk.

Det ukrainska folket är så sårat och splittrad och har förlorat framtidstron fullständigt. President Porosjenko kanske har stöd av någon procent av befolkningen. Han hatas av folket. Kina kommer in som en räddare. Ukraina ska dras in i det asiatiska projektet "den nya sidenvägen". Aldrig i historien har en så välkommen hjälp erbjudits något land. Belt and Road Initiative - BRI - väller fram som en freds-tsunami i Ukraina.

SÅ HÄR UTTRYCKER SIG EN POLITISK ANALYTIKER. 
Professor Franklin Holcomb - en analytiker vid "Institute for the Study of War" skriver:
Ett acceptabelt slut på konflikten mellan Ukraina och Ryssland byggs nu upp med hjälp av kinesiska fonder. Detta öppnar upp förbindelserna mellan öst och väst. Ukrainas folk har lidit nog av CIA:s terror. Den CIA-regim som kuppades in i Kiev har skadat landet tillräckligt. Det är dags att Porosjenko avgår. 

Sitt nu tryggt på stolen - eljest kan ni lätt falla av, 
Ukrainas premiärminister Volodymyr Groysman säger efter ett möte med Kinas vice premiärminister Ma Kai - som nyss var i Kiev på förhandlingar: “China has been and still remains our strategic partner and our strategic priority” - (Kina har varit och är fortfarande vår strategiska partner och vårt lands strategiska prioritet).

Hur kommenterar Ma Kai Kinas inställning: “We consider Ukraine as one of the logistics and industrial hubs on the way to the European Union.” Därmed har vi "svart på vit"t. 

Kina ställer upp och räddar landet från ett totalt sönderfall. Det betyder också att miljoner ukrainare i Polen och flera andra länder snart kan återvända hem. Det betyder att familjer kan återförenas. Det betyder att Ukrainas folk kan börja drömma igen. 

CIA:s dolkstöt mot Ukraina dödade inte landet. Folket vaknade upp. Fy Fan - vilket brott mot mänskligheten som CIA har gjort sig skyldigt till. Nedskjutningen av det civila flygplanet över östra Ukraina var ett djävulskt illdåd. Massor av små barn dödades! Carl Bildts engagemang i Ukraina är en enorm skam för Sverige.

Som vanligt är de kinesiska investeringarna jättelika. Ukrainas premiärminister Groysman är lyrisk. "År 2019 kommer att bli - the year of China and Ukraine." Ryssland och Kina arbetar "i synergi" med varandra. Såren ges tid att läka. Bingo blev det även för EU. Den väntade flyktingvågen från Ukraina kommer att utebli. 

Allt går med blixtens hastighet när kineserna beslutar sig för något. De första nio månaderna i år steg handeln mellan Ukraina och Kina med hela 14,5% och nådde under denna period upp till 5,6 miljarder dollar. Ukraina är idag Kinas största leverantörer av majs. För några år sedan importerade Kina 95% av sin (importerade) majs från USA. I år kommer 95% från Ukraina. Ukrainas jordbruksproduktion kommer att må mycket bättre i framtiden. 

NÅ HUR GÅR DET I KOREA - NORD OCH SYD?
Det går mycket bra - allt enligt planerna. De ständiga krigshetsande militära övningarna i början av varje år - vars egentliga syfte har varit att hålla folken i norr och syd splittrade - skjuts upp. Det officiella motivet är att inte störa de olympiska vinterspelen. Sydkoreas president Moon som begärde att övningarna skulle skjutas på - använde den motivering. USA kunde dra sig ur med hedern i behåll. Frågan om övningarna genomförs senare återstår att se.

Den amerikanska basketspelaren Dennis Rodmans försök att smutskasta Kim Jong-un har möjligen haft effekt. Rodmans ord: "Jag vet vad Kim Jong-un önskar sig mera än allt annat i världen" var ett vidrigt angrepp på en människa som älskar honom. Det var ett illdåd. Det är känt i hela världen att Rodman är "gay" och Rodman fick garanterat bra betalt för sitt fula spektakel. Hur djupt kan människor kan sjunka? 

I vilket fall har Kina tappat lusten att delta i det sjuka skådespelet i Nordkorea. Nu går Kinas press ut med artiklar om att Kin Jung-un har svikit sin far och sin farfar Kim Il Sung. Han är landets gud och evige president. Han fyllde nyss 104 år (i sin grav). När Kina i sin officiella press anklagar Kim Jong-un för att förråda sin farfar - då är det kört.

Freden är på väg i Korea. Folket kommer att återförenas. CIA:s fasansfulla terror är över. Det går med andra ord bra i Korea - mycket bra. USA kör vidare med teatern. Föreställningen "The Black Jack Brigade" har startat. Filminspelningen av jippot pågår. Den amerikanska specialstyrkan förbereder sig för att gå in i Nordkorea för att rensa landet från kärnvapen. De amerikanska soldaterna får öva filminspelning. Det är nästan bara trams som bjuds på i den förljugna världen.

NÅ HUR GÅR DET I ÖVRIGA SYDOSTASIEN?
Kina och Vietnam har grävt ner stridsyxorna. Ländernas relationer är "in full bloom". En samarbetsplan för åren 2017 - 2021 har utarbetats. Detta år blev ett genombrottsår. Massor av samarbetsavtal har tecknats för åren framöver. Så här yttrar sig förre chefen för (håll i er) "Institute of World Economics and Politics under the Vietnam Academy of Social Sciences": "detta visar att de två sidorna (Kina och Vietnam) redan har en fungerande långsiktig plan - inte bara kortsiktiga projekt".

NÅ HUR GÅR DET MED NORD STREAM 2?
Det går djävligt bra. Kvaerner ASA har tecknat avtal för bygget av den sektion där gasledningen "landstiger". Det går VÄLDIGT bra - speciellt med hänsyn till vad som händer i Ukraina. Det är tragiskt att Polen och några Baltstater och Danmark stretade emot. Ryssland folk och Europas folk hör samman. Vi måste återförenas - och detta skeende går just nu med blixtens hastighet.

Det smäller med andra ord som ett smatterband när jordens sista krigarimperium sönderfaller. 

Vi får tyvärr inga viktiga sanna nyheter i den förljugna världen. Vi tvingas betala TV-licens för att hjärntvättas. Tragedin kan inte vara större. Men å andra sidan har alla imperier hjärntvättat de sina. Så har det varit i väldigt många år. 

Sanningen är som regndroppar av guld. Den som hör klangen när dessa droppar slår i marken och samlar ihop guldkornen får snart en klar bild av vad som sker. Livets enda meningsfulla väg heter "vägen, sanningen och livet". Vi förstår inte att det är människans viktigaste väg att vandra.


Brage Norin - Skogså Tankesmedja.

torsdag 21 december 2017

Om Sverigebilden och att rädda Sverige

Det är bekymmersamt att normal kritik av misskötseln och vanstyret av Sverige leder till avstängda konton på sociala medier och att människor blir avskedade från sina jobb p.g.a. sina åsikter som inte på något sätt är extrema utan bara handlar om sunt förnuft, s.k. ”bonnförnuft” och kärlek till vårt land.


Främst gäller det kritik av regeringen, invandringen och islam. Denna utveckling är direkt farlig och hotar alla i Sverige. Endast de styrandes bild av samhället får gälla. Inga andra åsikter än de politiskt korrekta tillåts. Ve den som avviker från värdegrundsdemokratin, då angriper den kulturmarxistiska diktaturen i vardande med full kraft. Man får löpa gatlopp i media och finna sig bli av med jobbet eller inte bli anställningsbar. Läs Robin Lundins gästinlägg om politisk korrekthet i tre delar här.

Den bild de kallar ”Sverigebilden” har inte ett dugg med hur vanliga svenskar upplever Sverige att göra utan är en idealistisk ”godhetsillusion” av synarkin Sverige skapad för hålla den hjärntvättade majoriteten av folket kvar i illusionen av demokrati. Omvärlden är inte lika korkade, så de ser.

Sverigebilden skapas av regeringens politik. Som här. Sverige blir självklart omdiskuterat i media utanför landet baserat på politiska beslut. I Tyskland trodde man detta vansinne (Schweden: Partner müssen Sex-Genehmigung einholen. Schweden verschärft das Sexualstrafrecht. Partner müssen sich ab 1. Juli 2018 vor dem Geschlechtsverkehr ein Einverständnis einholen, auch beim Ehepartner) var ett för tidigt 1:a april skämt, men det är ju regeringens politik.

Vi stackars medborgare får skämmas ögonen ur oss. Men, det är bara att vara ärlig mot utlänningar man möter. Sverige styrs av galningar, och jag brukar be människor att be för Sverige.

För mig som kristen och frälst ser jag Sverige inte bara med världsliga ögon utan också med andliga ögon. Jag vet att situationen i landet inte bara är en följd av politik, utan framför allt av satans kamp med Gud i den yttersta tiden.

Det handlar inte om höger och vänster, högerextremism eller vänsterextremism, det handlar om en kamp mellan demonkontrollerade människor (i princip hela vänstern) och icke demonkontrollerade människor.

Satan har kunnat etablera en högborg i Sverige utan större motstånd. Ett sekulärt land som vänt Gud ryggen var ett lätt byte för satan. Motståndet uteblev. Den tidigare "statsbärande" (idag statsförstörande) socialdemokratin är ateister, fullt upptagna med att arbeta in Sverige i den satanistiska New World Order (NWO) via FN. Läs här om socialismen och NWO.

Den svenska kyrkan är kontrollerad av satan genom den rådande samhällsideologin, kulturmarxism som smugits in av Gudsfientliga och satanistiska hemliga sällskap som illuminati och frimurare (läs om frimurare här). Äkta kristna präster blir avskedade eller mobbas ut ur den kulturmarxistiska svenska kyrkan. Läs om Helena Edlunds öde här.

Läs också här om svenska kyrkan och läs denna bok om illuminati och  frimureriet. Lyssna på Myron Fagan i hans historielektion från 1967 här.

Här är en direktlänk till videon för er som inte vill läsa på sidan:Satans demoner har olika stor makt. Den starkaste formen av demonisk kontroll handlar om hela nationer som är demonkontrollerade. Där är antagligen Sverige, som hamnat där genom att man vände ryggen åt Gud.

Sen kommer regional besatthet, t.ex. en stad, och sedan personlig besatthet av personer som styrs och kontrolleras av demoner.

Att genomföra s.k. ”Spiritual Warfare” mot så mäktiga demoner som den demon som kontrollerar ett land som Sverige kräver enormt mycket av den som kallas till att genomföra denna krigföring av Jesus. Man behöver direkt hjälp av Jesus själv och definitivt ett team som ber tillsammans.

En vän till mig, Lewis H Clementson, har skrivit en bok om sin kallelse och sin kamp i södra Frankrike mot demoner.

I Lewis bok, som du hittar här, ”Heaven can’t wait - how to ascend to heaven and enter the Father’s presence as a son” berättar Lewis om sina tre år i Frankrike och läsaren ges en inblick i vad han och hustrun fick gå igenom. Mycket mer detaljer har jag fått mig berättat av honom personligen de gånger vi har träffats. Det är fascinerande att lyssna på en sann Gudsman som mött både Jesus och Fadern 20 gånger. Du kan själv lyssna på honom här.

Så, till pudelns kärna. Det finns bara ett sätt att rädda Sverige och det är genom bön för riksdag och regering att de skall nås av den Helige Ande och kunna fatta kloka beslut så att folket som de ansvarar för kan leva i fred. Gud kan nämligen göra mirakel och rädda Sverige om människor återkommer till Honom i tro och i bön.

If my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.

2 Cronicles 7:14

Då svenska kyrkan är förlorad åt fienden (med undantag av vissa enskilda kristna präster) är det upp till oss kristna, den riktiga kyrkan - Kristi kropp, att be för Sverige. Gud säger till oss i sitt ord att om vi ödmjukar oss, ber och söker honom och slutar synda så kommer Han återkomma från Himlen, förlåta våra synder och hela vårt land.

Alla planer på att slå tillbaka mot synarkin med våld stärker bara satans makt. Väpnat uppror mot diktaturen är inte bara förödande för Sverige utan är också uppror mot Gud.

Att hoppas på politiken, glöm det! Tron att vi kan rädda oss själva - att något politiskt system eller ideologi kan fixa mänskliga problem - har bara lett till mer mörker. Vi behöver gå mot ljuset, Jesus Kristus. Där finns räddningen för vårt land.

Här är en broder som talar som om det vore jag. Jag flyger liksom honom i formation med Jesus.Läs också mitt tidigare inlägg på samma tema med titeln "Om att läka Sverige och kärlek till vårt land" här.

I inlägg ovan finns berättelser om människor som mår illa, ja till och med tar livet av sig på grund av situationen i Sverige, kontrollerat av satans lakejer. Här är en kvinna till som berättar. Hon heter Linda. och så här skriver hon:

Det var länge sedan jag uttryckte oro över den enorma våg av brutala våldtäkter som drar fram över Sverige.

Sanningen är att den skrämmer mig mer än någonting annat just nu. Det är med hjärtat i halsen jag går ut ensam. Aldrig efter att solen gått ner.

Dessa s.k män inkräktar inte bara på våra kroppar. De inkräktar på vårt psyke, vår trygghetskänsla, vår frihet.

Jag önskar jag kunde stå rakryggad inför dessa "män" och säga att "ni skrämmer mig inte". Men det gör dem. Så mycket att det hämmar mig i min vardag.

Jag vet hur det är att känna sig så hjälplös, så rädd för sitt liv. Resan tillbaka från ett övergrepp är lång. Min resa är inte över än idag. Och då lyckades de inte fullborda våldtäkten.

Tänk alla de kvinnor som nu måste leva, ärrade för livet, både fysiskt och psykiskt. Jag gråter med er. Mitt hjärta går sönder för er.

Det är dags att ta bort skygglapparna och prata om de verkliga problemen. Vad gör vår feministiska regering för att vi kvinnor ska våga gå ut om kvällarna? Vem tar ansvar när tusentals kvinnor får hela sin kropp och själ besudlade av dessa monster?

Svenska folket måste bestämma sig för att detta måste få ett slut. Vi måste göra skillnad, göra om, göra bättre. Det är mindre än 9 månader kvar till val. Frågar du mig är det 9 månader vi inte har råd med, för varje dag väljer fler och fler människor att stanna hemma bakom låst dörr för att de inte vågar gå ut.

Läs Marcus Birros blogginlägg "när verkligheten knackar på" här. Citat: Sverige slits isär men makten vill lära oss att Sverige inte alls slits isär. På punkt efter punkt har verkligheten dykt upp vid maktens tröskel och sagt: "Här är jag. Så här ser jag ut. Det är hos mig folk lever sina liv. Du och resten av kostymerna på led har inte haft en suck eller aning om hur jag egentligen sett ut. Så därför är jag här.

Detta är den sanna Sverigebilden. Den som politiker och medier gör allt, och då menar jag verkligen allt, för att mörka. Vägra mörker, gå mot ljuset.


onsdag 20 december 2017

Om Sveriges statsförfall - Gästinlägg

Jag gjorde för ett år sedan en analys om huruvida Sverige befann sig i statsförfall eller inte. Du hittar min analys här. Frågan kvarstår nu ett år senare, befinner sig Sverige i statsförfall? Döm själv, och läs vad Olle Ljungberg, 85 år, skriver nedan. Över till Olle:

Nu har de invandrade islamisterna nått ett av sina mål. Att tvinga tillbaka de svenska kvinnorna inom hemmets väggar. Och Stefan Löfvén går dem till mötes genom att uppmana kvinnorna att stanna inne!

Massinvandringen av individer tillhörande den kulturkrets där islam är statsreligion har inneburit och kommer att innebära den största katastrof Sverige och svenska folket någonsin drabbats av.

Därför måste också de politiker - sjuklövern- som är ansvariga för denna anses vara de grövsta brottslingarna i Sverige sedan vårt land blev en nation.

Det innebär att vi som hela tiden varnat för följderna av massinvandringen aldrig får mattas i våra strävanden att för medborgarna förklara sjuklöverns och mediernas brott mot svenska folket. Detta måste innebära att vi på alla sätt informerar om deras skuld för att därmed påverka väljarna att välja företrädare som kastar ut dem som inte respekterar vår värdegrund men också med målet att en gång ställa dem till ansvar som är skyldiga till den svenska historiens värsta brott mot medborgarna.

I omtanken om vårt eget folk får vi emellertid inte glömma alla de invandrade kvinnorna och flickorna från den nämnda kulturkretsen som lever i ett fruktansvärt förtryck och lidande inte minst i förorternas parallell- och klansamhällen från sina egna män, söner och bröder. Det som borde vara en självklarhet, nämligen stödet från feministerna och vänstern för dessa utsatta existerar tyvärr inte.

Endast ett fåtal intellektuella invandrarkvinnor från framförallt Iran, Irak etc har modet och moralen att bekämpa förtrycket. De blir i sin tur förföljda och riskerar i flertalet fall att även strykas från t ex riksdags- och fullmäktigelistor.

I detta sammanhang slår en tanke mig. #Metoo har ju visat att ett ganska stort antal av de vilka avslöjats som sexualförtryckare också är vänsterprofiler. Självklart är det främmande för dessa att gå i spetsen för kvinnors rättigheter och rätten för dessa att bli respekterade.

Trots att vi dagligen får information om grova brott som mord, våldtäkter, rån, brutal misshandel av så väl unga som äldre människor försöker politiker, myndigheter och poliser dölja vilka det är som är utövare av våldet.

Detta gör man trots att de vet att invandrare är överrepresenterade och kanske i 75-80 procent av fallen är förövare!

I stället för att ställa upp på sitt folks sida och komma med radikala och effektiva åtgärder mot våldet gör sjuklövern i stort sett endast, till intet förpliktigande uttalanden mot detta, utan att komma med åtgärder som neutraliserar förövarna genom inlåsning och efter avtjänat straff utvisning.

Detta citat av kulturminister Alice Bah Kuhnke säger i sin enfaldighet allt om regeringens och ansvariga politikers realism och seriöst menade avsikter att göra något åt brottsligheten. Citatet gäller i det här fallet hennes yttrande i anledning av muslimernas allt mer aggressiva antisemitism;

"Jag är här för att markera mot hatet mot judar och antisemitism, men också för att manifestera för kärlek och alla människors lika värde".

Återigen samma godhetspekoral där adressaten aldrig pekas ut eller tydliggörs. Inte förrän de senaste antisemitiska utspelen i Malmö har det någon gång från politiker, myndigheter och poliser uttryckts att det i huvudsak är muslimer som står för hatet och hoten. I stället har man såväl verbalt som underförstått påstått att det är nazister och Sverigedemokrater som är förövarna. Jag avskyr nazister men av den anledningen skall de inte beskyllas för något de inte är ansvariga för.

I alla sammanhang när det gäller invandrare från den islamska kulturen mörkar de som skall bekämpa våldet om vem som är ansvariga. På så vis präglas samhället från PK-sidan i dag av en slags paradox vad gäller medkänsla för offren.

Men även lagstiftningen får slagsida till mer hänsyn mot förövarna än mot offren. Så till exempel kommer våldtäkt (som är ett mycket frekvent brott vad gäller invandrare från den islamska kulturkretsen) att få två nya brottsrubriceringar: Oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp!

Kan detta bero på en överslätande attityd mot de grupper där denna

form av brott är synnerligen frekvent? En våldtäkt måste ju all- tid anses vara en fruktansvärd kränkning och att då rubricera den på detta sätt är inte endast löjeväckande utan en respektlöshet mot offren som saknar motstycke. Och kan en våldtäkt vara aktsam?

Vänsterns och de politiskt korrekta är på väg att utsläta och nivellera språket för att det skall sammanfalla med det s k godhetssyndromet och snällismen.

Liksom de förordar det kravlösa samhället söker de göra språket så utslätat som möjligt och tror sig därigenom uppnå ett jämlikare samhälle!

Detta är ju inget annat än humbug och charlataneri.

Ett uttryck för härför är t ex att gå in och ändra på texten i vår litteratur.

Ex i Astrid Lindgrens böcker m fl. Redan när jag gick i folkskolan ansågs censur av litteratur vara en av de lägsta och uslaste handlingar en stat kunde utföra. Historiskt framgår det ju också att det är diktaturerna som står för dessa brott.

Vi är med andra ord på väg att få (vi har det till viss del redan) det samhälle som Orwell varnade för; där ja är nej och nej är ja.

Vi har kommit ganska långt på denna nedförsbacke mot ett samhälle liknande de gamla kommunistländerna som Sovjet, DDR men också Hitlertyskland och dagens länder som styrs genom islam och sharia.

Att så är fallet bestyrks vi snabbt i om vi lyssnar på Stefan Löfven eller övriga partiledare och inte minst om vi läser PK-medias ledare och Publik service nyhetsrapporter.

Det är en kuslig utveckling som väntar oss om inte fler träder fram och bekämpar den. Detta skulle aldrig kunnat inträffa perioden 20-50-tal därför att vi hade så många stora författare och konstnärer som med skärpa och klarhet skulle motsatt sig denna kulturella nedgång. Vissa av dem deltog intensivt i samhällsdebatten.

Problemet i dag är att det finns inga stora sådana längre och de som skulle kunna vara en blåslampa har sålt sig åt PK-alliansen.

När vi som i går möts av att invandrade våldtäktsmän frias i tingsrätten trots att spermier från tre män påträffas hos den våldförda kvinnan förstår man att kampen för kvinnors rättigheter måste startas på nytt.

Att sedan invandrarmän kan få störa de demonstranter som demonstrerar mot den kränkande domen visar också på att rättssystemet inte längre tjänar medborgarna.

Det behövs i dag ingen vetenskaplig utredning i Sverige för att fastslå att den kamp upplysta, frimodiga och modiga kvinnor och män startade för hundra år sedan och resulterade i ett samhälle, som väckte beundran överallt i världen nu är på väg mot sitt slut pga av sjuklöverns totala kapitulation för invandrade barbarer.

Kvinnornas frigörelse och jämställdhet mellan kvinnor och män ersätts med sjuklöverns goda minne av normer från de helt outvecklade kulturerna vad beträffar upplysningstidens idèer.

Svensson! År Du beredd att avge nyårslöftet att denna utveckling skall vi tillsammans göra slut på det kommande året? Det kan innebära att inte ge sjuklövern din röst men det kan också innebära att vi använder nödvärnsrätten, som folkrätten tillförsäkrar oss. Om inte, kan Du inte svära dig fri den dagen din hustru, dotter eller annan anhörig blir ett offer för de invandrade barbarerna!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Olles tidigare inlägg hittar du här.

Avslutningsvis, jag är benägen att hålla med Katie Hopkins som framgår här. Sverige har fallit. Lyssna till henne här när hon talar på David Horowitz´s restoration weekend i USA.

Så var det med den "Sverigebilden" Löfvén!

Bianca Muragtagic konstaterar i denna artikel att det är fler våldtäkter i Sverige nu än under Bosnienkriget. I denna artikel ställer hon frågan "vem kommer att skydda mig och min familj i dessa farliga tider?"

Svaret är Bianca, inte staten i alla fall. Sverige har fallit, och statens våldsmonopol fungerar inte längre. Lika illa är det med rättssystemet. I Sverige kan fem män våldta en kvinna och sätta eld på hennes underliv och ändå gå fria trots överväldigande teknisk bevisning.

Läs vad Marcus Birro skriver här. Oavsett om det är domstolen eller polismyndigheten som är genomkorrupt så bevisar detta att rättssystemet har kollapsat och att Sverige nu är en bananrepublik.

"Det jag aldrig trott skulle hända i vårt land, har 2017 blivit verklighet i Sverige. Allt snabbare framväxt av skuggsamhälle där flickor och kvinnor far illa, grova våldtäkter, misshandel, gängkriminalitet och ett samhälle som präglas av osäkerhet, våld och sist men inte minst av en ”acceptans” av icke önskvärda företeelser såsom separation av män och kvinnor i publika miljöer.

Svenska värderingarna som jämlikhet och frihet har kommit att gälla även frihet för extremister som fritt får förkunna sin lära. Den nuvarande utvecklingen är en skam för Sverige", skriver f d organisations- och ledarskapskonsulten Kerstin Hofgren Ingasdotter här.

Slutsats: Medborgarkontraktet mellan staten och medborgarna är brutet. Det är vad jag kallar statsförfall!fredag 15 december 2017

Om en svensk hjälte - Bechir Rabani

Allt som sker, sker av en anledning. Livet tar sig märkliga vägar i mellan åt. Saker man planerat för blir inte alls som man tänkt sig och tvärtom. Vi har alla ena foten i graven som det är och livet borde vara fullt av glädje och kärlek. Det är väldigt enkelt att fastna i ett hamsterhjul av rutiner. Dagarna flyger förbi och man hänger knappt med. Tryggheten i vardagen är ibland ett hinder i sig... Den kan hindra oss från att våga, att prova nytt, att tänka nytt, vi blir vårt eget fängelse. Isolerade i våra mentala boxar letar vi fel hos andra. Dom är si och dom är så, vi är inte dom och dom är inte vi.. Och då vi är vi och dom är dom så hör vi inte ihop..

Vi har ena foten i graven som det är.. När tiden är inne så spelar varken vi eller dom någon roll längre, livets gång tar inte hänsyn till vi eller dom.. När tiden är inne finns det bara ett vi. Vi som levde och vi som dog..

Bless us.. 🙏🏾

Så här skrev Bechir Rabanis yngre bror, Mommo, på Facebook torsdagen den 14/12 kl 00:04, alltså dagen innan Bechir avled.

Klockan 19:40 ca den 15/12 skriver Mommo:

Vi har idag som många redan vet hastigt förlorat min bror, han lämnar ett enormt tomrum bakom. Vår värld har vänts upp och ner och just nu försöker vi bara ta oss igenom timme för timme. Vi är överväldiga över all den kärlek som många visat oss idag. Bechir var min storebror, en person som alltid gick sin egen väg och som alltid fanns där för dom han brydde sig om. Jag älskar dig min bror nu och för alltid!!

Jag har fått väldigt många telefonsamtal, sms och meddelande här, jag har läst dom alla och blir verkligen rörd för den kärleken ni ger oss och framför allt min bror. Jag har tyvärr inte hunnit svara på något än.

Jag vill också be er att inte spekulera öppet på nätet kring vad som hände eller inte hände, vi vet i nu läget att Bechir föll ihop i natt och vad som ligger bakom vet vi inte.

Vi har en tung tid framöver och vill fokusera på att stötta varandra igenom den.

Tack..

Jag ber därför alla att respektera familjens önskemål att inte spekulera i Bechirs hastiga bortgång. Familjen har det tillräckligt svårt ändå.

Bechir kom in i mitt liv våren 2016. Den "brune mannen" (i den rosa undertröjan) som han skämtsamt kallade sig själv i våra dialoger på Facebook, blev snabbt en person för mig som jag fick enormt stor respekt för.

Denna artikel från mars 2016 håller än, och hans analys är knivskarp. Han resonerade i denna artikel om hur den så kallade ”antirasismen” används för att få svenskar att nedvärdera det egna landet och bereda vägen för globalisternas agenda.

Han menade att indoktrineringen har gått så långt att många svenskar har blivit hjärntvättade till att skänka bort sitt eget land.

Kombinationen stort hjärta, extrem empatisk förmåga, extremt rättspatos och en mycket skön humor var helt oemotståndligt. Han blev den "brune mannen" för mig och vi brukade skämta om detta med varandra. Vi fann att vi båda älskade sanningen lika mycket som vi avskydde lögnerna från etablissemanget.

Bechir hade en sällsynt smörjelse, att kunna skriva skarpt, men ändå med humor, finess och värme.

Hans engagemang och kärlek för utsatta i samhället visste inga gränser. Facebookgruppen "WGM (White Girls Matter)" växte snabbt till en stor grupp på Facebook. Gruppen fokuserade på att belysa ödet för alla de kvinnor/flickor som våldtas i Sverige varje dag av migranter. Det var ingen tvekan om vilken sida Bechir stod på.

Politikerna stod på förövarnas sida, men Bechir, hans kärlek och sympati var enbart för de utsatta flickorna/kvinnorna.

Bechirs enorma engagemang för Sverige och svenskarna växte ytterligare hos den syrianske palestiniern Bechir. Han tog initiativet till medborgarjournalistgruppen megafonerna som hade som mål att släppa fram och skydda visselblåsare, granska den politiska adeln och mainstreammedias ondskefulla journalister som tillsammans byggt upp ett nät av lögner som de matar svenskarna med dagligen.

För mig väckte hans engagemang för Sverige många tankar. Jag blev övertygad om att hoppet för Sverige fanns just hos svenska invandrare som Bechir som själva har en referens och vet hur lätt det är att förlora friheten i en totalitär stat som Sverige är på väg mot med stormsteg.

Etniska svenskar är allt för hjärntvättade av media och indoktrinerade i socialism för att se vartåt Sverige är på väg var min slutsats. Därför är personer, med invandrarbakgrund, så viktiga för Sverige. Svensken är för mentalt förstörd för att kunna rädda sig själv i många fall.

Nyheten om Bechirs bortgång drabbade mig på samma sätt som alla andra idag. Första tanken, det är inte sant, detta är ett elakt rykte från vänstern bara. Jag hade precis läst Bechirs sista post på VK och därför var nyheten helt overklig för mig.

Min brune broder, vi pratade om att träffas någon gång. Så blev det tyvärr inte och nu har jag liksom många andra tvingats att acceptera att vi förlorat dig.

Det var en ära att få lära känna dig även om vi aldrig fick träffas fysiskt. De facto kommer jag inte just nu på någon annan svensk som jag har sån respekt för som dig. Den respekten försvann inte med din bortgång, utan den kommer att leva kvar inom mig liksom minnet av dig; en riktig svensk, brun som en papparkaksgubbe.

Nedan är länkar till gästinlägg som Bechir gjorde på min blogg:

Om globalisternas fördumning av befolkningen.
Om ett avtrubbat folk.
Om hederskultur och hyckleri.
Om NATO-samarbete.
Om mer om globalistagendan och TTIP.
Om den givmilda äppelskrutten.
Om hur vi indoktrineras att hata oss själva.

Dessa gästinlägg får bli en del av Bechirs efterlämnade kvarlåtenskap på Internet. Läs dem och reflektera över hans budskap och hur han framför det. Samtliga inlägg är texter han skrev på Facebook i ett av de Facebookkonton som Fascistbook raderade. Men i denna blogg lever de vidare.

Jag avslutar med att släppa in Stefan Torssell, en annan känd gästkrönikör på min blogg:

Bechir Rabani har avlidit. Jag trodde inte det var sant. Han har arabisk bakgrund. Några gånger har han och jag haft skriftlig kontakt med varandra. Vi var djupt oeniga om synen på Israel, men det var inget som hindrade oss från en ömsesidig respekt av varandra.

Bechir Rabani var en inspirerande och kämpande patriot för Sverige. Han gjorde sig mest känd när han återgäldade den oförskämda journalistkåren med deras egna metoder.

Expressen och Aftonbladet hade haft kontakt med kriminella organisationer för att få fram namn och adresser till vanliga hederliga och anständiga medborgare i Sverige som har givit sin åsikt till känna om vanskötseln av riket.

Tidningarnas reportrar har sedan besökt medborgarna i deras hem och filmat dem. De beskylldes för allehanda skymfligheter.

Bechir Rabani gjorde motsvarande mot tidningarnas reportrar. Han ville fråga dem varför de agerade som de gjorde. En student filmade händelsen.

Sanna Hill på Nya Tider stod på avstånd och skrev ett reportage för tidningen.

Hela mediasverige anklagade Bechir Rabani och Nya Tider för förföljelse och påstod att de försökte tysta journalisterna.

Att intervjua någon kan knappast vara ett försök att tysta.
Tvärtom

Journalisternas skrän blev en förevändning för att stoppa Nya Tider från att delta på Bokmässan 2018, och ...
... nu är Bechir Rabani död.

Etablissemangets skymfligheter mot dem som inte accepterar vanskötseln av riket har blivit så många och grova att rättssystemet har en absolut skyldighet att säkerställa en fullständigt korrekt medicinsk beskrivning av dödsorsaken med absolut öppenhet.

Medias mångåriga och högljudda förföljelse av Bechir Rabani och den efterföljande tystnaden efter hans död är talande.

Vila i frid broder.


Du var 33 år när du gick bort. Samma ålder som vår Herre Jesus Kristus konstaterar jag. Jesus är världens förste och störste dissident. Han offrade sig för mänskligheten och dog inte förgäves utan för vår skull, och ditt offer för Sverige skall heller aldrig glömmas.

Vi som varit utsatta för mediadrev vet vad du fick gå igenom. För att inte tala om all tid du lade ner för att stå upp för ett hunsat och förtryckt folk som saknar förmåga att stå upp för sig själva.

Många står nu beredda att ta över din stafettpinne. Som Newsvoice skriver här. Nu skall vi skaka fram 100 nya i samma anda. Det behövs 100 stycken, för att hitta någon ny som du är nog omöjligt.

Nedan är de sista programmen som Bechir gjorde. Ett granskande reportage om vänstern och Robert Aschberg.


Se också denna produktion om Bechir av DID-mannen:


Läs denna fina minneskrönika av Torbjörn Sassersson, redaktör på NewsVoice.se

Uppdatering 2017-12-20

Den judiske hedersmannen Henry Makow har idag gett vidsträckt internationell publicitet åt mysteriet med Bechirs dödsfall:

Swedish Activist's Murder Spurs Call to Action - Bechir Rabani's death has aroused the Swedish people to confront the complete corruption of the Swedish elite and MSM. The real Swedish opposition --rational people-- has found their martyr. Läs här.

Bechirs bror Mommo tillkännagav också idag när och var Bechirs begravning äger rum.

Hej, vi i familjen har beslutat oss för att Bechirs begravning kommer att vara offentlig. Min brors önskan var att få en stor begravning och det vill vi att han ska få. Begravningen kommer att ske nu på fredag den 22/12 kl 11.00 på Romares väg 47 pålsjö.

Jag vill här med förtydliga att min brors begravning inte kommer bli en plattform för spekulationer och eller media. Jag personligen kommer att avlägsna alla som är där av annat syfte än ta förväll av min bror.

Vi hoppas att min brors önska faller in och han får en stor och hedersvärd begravning.

Varma hälsningar Mommo med Familj.. ❤️

Jag hoppas att en hedervärd mans begravning inte skall solkas genom att bli ett tillfälle för ovärdigt uppträdande. Hans beundrare har förhoppningsvis takt och omdöme för att det ska bli ett värdigt, mäktigt och minnesvärt farväl av en vän som sörjs av alla som i Bechir såg ett föredöme i kampen för sanning, rätt och frihet.Om fördumningen i politiken och den formella demokratin - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, fortsätter sin serie gästinlägg om det samtida Sverige. Över till Olle:

Socialminister Annika Strandhäll; "Vi står eniga bakom pensionsuppgörelsen". Eniga!

Men vad säger medborgarna och var tog demokratin vägen?

Regeringen och Alliansen säger sig nu ha gjort upp om att höja lägsta uttagsåldern för pension till 64 år. Detta gör man trots att vi har val nästa år!

Visar detta på någon som helst respekt för demokratin?

Eftersom det är en fråga som berör hela svenska folket skall den enligt grundlagen (läs förarbetena) föreläggas folket i val eller folkomröstning. Men som vi sett sedan tiden efter EU-inträdet urholkas demokratin alltmer och är i dag endast formell.

Hanteringen av pensionsförändringarna sedan införandet av ATP är en god mätare på hur demokratin utvecklas eller inte utvecklas.

Några exempel:

Nytt pensionssystem 1960, ATP. En jämförelse mellan å ena sidan om hur ATP
och å andra sidan det "Nya pensionssystemet" 1994 kom till visar på en tydlig
demokratisk förändring.

ATP- systemet genomfördes efter en enorm
informationsinsats och folkomröstning. Det "Nya pensionssystemet" 1994 däremot,
togs i stort sett bakom lykta dörrar och folket fick ingen information före beslut.

Trots att vi har riksdagsval om nio månader struntar regeringen och allianspartierna i detta i dag och fattar beslut redan nu om införandet av höjd pensionsgräns!

Det visar på en total respektlöshet för vad medborgarna anser.

Såväl V som Sd är emot uppgörelsen. Men detta inte i första hand för att hanteringen bryter mot grundlagen utan för att det missgynnar vissa grupper. Som t ex kvinnor och personer med tunga jobb där förslitningen kommer tidigt. I detta har man helt rätt.

Att Sverige nu inte längre är en reell demokrati utan endast en formell sådan har sannolikt med de senaste årtiondenas rekrytering av politiker att göra.

Jag har tidigare hävdat att en av orsakerna till dagens politiska förfall bl a beror på att begåvningsreserven ej längre söker sig till politiken. Den gör det inte, därför att möjligheterna att förverkliga sig är i dag mycket större inom andra områden än de var under perioden l930-1960-talet.

Jämfört med den tidens politiker är såväl den intellektuella- som bildningsnivån hos dagens politiker i katastrofalt avtagande. Det intellektuella förfallet hos riksdagsledamöterna uppmärksammades av såväl Tage Erlander som Olof Palme. Den förstnämndehar tom skrivit om det i sina memoarer.

Respektlösheten mot Grundlagen är kanske det i dag mest oroväckande.

För att till en del förstå varför begåvningsreserven inte längre attraheras av politiken får vi gå till tidsperioden 1920-60-talet.

Under denna period var möjligheterna för såväl arbetar- som medelklassens barn att söka sig till högre studier mycket små. Därför blev politiken den enda möjligheten för de begåvade från dessa klasser då inga krav på utbildning ställdes. I dag är bilden helt förändrad vad gäller möjligheten till högre studier för barn från arbetar- och lägre medelklass. Politiken får därför nöja sig med medelmåttorna vilket ingen kan undgå att se.

I de båda grupperna fanns en betydande begåvningsreserv såväl bland arbetarklassen som medelklassen i vilken en stor andel också röstade borgerligt. Den enda möjligheten för dessa att slå sig fram i samhället och få utlopp för sin begåvning och utvecklingspotential var att söka sig till politiken. Sannolikt skulle endast ett fåtal i dagens regering eller riksdag platsat i någon av Erlanders ministärer eller dåtidens riksdagar.

Jag är övertygad om att ju högre bildningsnivå och intellekt politikerna besitter, desto mer värnar man om demokratin. Den medelmåttigt begåvade ser endast problem och svårigheter med denna. Trots att flertalet ministrar under Erlander kom från arbetarklassen skulle en mycket stor del kunnat skaffa sig professorskompetens om studiemöjligheter funnits.

Nu menar jag självklart inte att vi generellt behöver politiker med professors kompetens men väl mer begåvade än dagens och inte rekryterade från en självvald grupp där släktskap, vänskapsförhållanden etc och där den fria konkurrensen rörande politiken inte längre existerar för större delen av svenska folket.

(Självklart räcker det inte med en hög IQ utan en framgångsrik individ måste också ha en personlighet som kompletterar intellektet).

Vi ser i dag så gott som dagligen representanter för såväl regering som riksdag, som merendels är födda efter 60-talet inte ens behärskar engelska och vad allmänbildning beträffar är generande okunniga.

Jag skulle kunna här räkna upp ett ganska stort antal såväl regerings- som riksdagsledamöter vilka sannolikt inte ens skulle platsat i dåtidens landstings- och kommunalfullmäktige församlingar.

När vi i dag ser och hör ministrar som inte ens behärskar engelska kan inte detta skyllas på fattigdom och oöverstigliga hinder för kunskapsinhämtning. Ett stort flertal saknar högre utbildning och har tidigt kommit in i politiken via ungdomsförbund och gått vidare till partiet. I dag finns det flera såväl ministrar som riksdagsledamöter, som varken haft ett riktigt arbete eller utbildning innan de blev riksdagsledamöter eller ministrar.

De skiljer sig därmed på ett högst anmärkningsvärt sätt från normalbefolkningen. Detta måste givetvis också ge utslag i praktisk kompetens som att tackla de frågor politiken ställer. En hyfsat begåvad människa ser troligen mer problemen som en utmaning medan däremot en mindre sådan är rädd för dem och skjuter dem på framtiden i stället för att finna lösningar.

Vi har t ex i dag en statsminister som alltid säger; " Detta är oacceptabelt", hundra gånger. Men ändå händer inget!

Självklart är denna utveckling högst oroväckande. Sannolikt kommer inte någon förbättring till stånd om inte kraven på politiker förändras.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Fd personalchef

Olles förra inlägg (Om förstörelsen av Sverige - brev till Stefan Löfvén) hittar du här.


onsdag 13 december 2017

Om förstörelsen av Sverige - brev till Stefan Löfvén - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka med ännu ett gästinlägg. Över till Olle:

Du är den skyldige Stefan Löfven. Du tillsammans med övriga sjuklövern har förstört Sverige för lång tid, kanske för alltid!

Med hänsyn till de enorma lidanden i form av mord, våldtäkter, rån, egendomsbrott etc ert "humanistiska" engagemang orsakat svenska folket måste ni anses vara de grövsta förbrytarna sedan Sverige blev en statsbildning.

Nu har det hat, våld antisemitism som vi visste skulle komma från de invandrade barbarerna drabbat judarna.

Men det är inget nytt, det har pågått länge.

Ni, Du har vetat om det länge, men som den lögnare Du är har Du skyllt det på nazister och Sverigedemokrater. Jag avskyr nazister men likväl skulle det inte som Du gör, falla mig in att beskylla dem och andra för något de inte är skyldiga till. Hela svenska folket känner vid det här laget väl till att Du är en gemen lögnare. Troligen den värste vi någonsin haft på den post Du innehar.

Så här sa Du för några dagar sedan;

”Attackerna mot judar i Malmö och Göteborg är en naturligt följd av att SD släpptes fram av Alliansen. Så banades väg för nazismen”. Det är en skam att en statsminister kan ljuga så grovt.

Du har inte någon gång haft modet att kritisera muslimerna vilka brott de än utfört. Först nu när de söker bränna ned en judisk lokal reagerar Du därför att Du är tvungen eftersom Du inte kan skylla på någon annan och det finns bevis på vilka förövarna är.

Du reagerar inte trots att bevis finns för all den brottlighet som därutöver är resultat av invandringen.

Det behövs att Ylva Johansson äntligen träder fram och erkänner att vi inte kan acceptera deras värderingar utan de måste acceptera våra, om inte deras brottslighet skall göra Sverige till ett nytt Mexico.

Du har hela tiden vetat om invandrarnas brottslighet men inte gjort något. Det borde du bestraffas för. Du vet också att den kommer att fortsätta om inte radikala åtgärder vidtas, ändå gör Du ingenting?

Det finns endast två sätt att få ner invandrarbrottsligheten till nivåer vi kan leva med,

1. Mycket långa fängelsestraff för brott som faller under allmänt åtal.

2. Efter att dessa är avtjänade - utvisning. Om inte, återstår endast stopp på all invandring.

Jag observerade att när invandrare försöket bränna ned judarnas lokal i Göteborg uttryckte Du dig som vanligt på det sätt Du brukar. Nämligen att någon annan har ansvaret. för att de lagförs och straffas.

Nu är det ju så att Du som statsminister har högsta ansvaret för att brottsligheten minimeras.

Därför skall Du omgående ta initiativ till att stifta sådana lagar jag nämnt här. I annat fall har Du ingen trovärdighet och allt blir som det är i dag. Vi vill inte varje gång höra; " Det är oacceptabelt och sedan händer ingenting. En fortsatt brottslighet på den nivå Du bär skulden till leder självklart till det svenska samhällets sönderfall alternativt inbördeskrig.

Vi är många som inte kommer att tveka om hoten blir mer akuta. Och då är det självförsvar och nödvärn som gäller.

Men det är inte endast svenska folket Du har svikit. Du sviker också alla invandrarkvinnor/flickor.

Det gör Du genom att inte ta tag i dessa frågor. Det räcker inte med att hundra gånger upprepa det är oacceptabelt.

Nedanstående är minimum av vad som måste göras för att nå ett civiliserat tillstånd bland dagens invandrare:
 • Utrota Könsstympning
 • Förbjud barn- och tvångsäktenskap
 • Förbjud religiösa- och skolor som drivs av religiösa eller liknande samfund.
 • Förbjud och bestraffa hårt allt hedersvåld.
 • Förbjud klädkoder.
 • Förbjud könsskilda bad och aktiviteter.
 • "Hedersvåld".
Men för att åstadkomma något enligt ovan måste Du ovillkorligen ta Ylva Johansson på orden (som vaknat ur dvalan) och kräva ovillkorlig lydnad till de värderingar vi såväl grundlagsfäst, som lagt fast i allmän lagstiftning, och inte tro att det räcker med; "det är oacceptabelt, det är oacceptabelt" etc hundra gånger utan att det följs av handling.

Brottsrubricering gällande statsminister Stefan Löfven:
 • Brott mot grundlagens stadgande om demokrati.
 • Brott mot regeringsformens 2.a § om trygghet för medborgarna.
 • Brott mot lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.
 • Brott innebärande oskickligt ledarskap i egenskap av regeringschef.
 • Brott mot regeringens regelverk genom felaktig tillämpning av detta.
Den som anser sig inte få tillräckligt underlag i grundlagen för bekräftelse om brott mot demokratin bör studera förarbetena till regeringsformen då denna behandlades i sin helhet. Detta är ett självklart förfarande vid våra domstolar om tveksamhet råder.

Hur känns det Stefan Löfven när Du går och lägger dig på kvällen?

Sänder Du en tanke eller kan Du ens somna när Du lägger dig på kvällen och Du påminns om all den olycka du vållat svenska folket. Den som orsakats av din självtillräcklighet, som gjort att Du kan gå över lik för att framstå som den du inte är, nämligen humanist.

Sänder Du en tanke till alla de av invandrare våldtagna kvinnorna/flickorna som fått sina liv förstörda för all framtid? Eller de som på annat sätt fått sitt liv raserat för att Du därigenom skall framstå som såväl humanist som feminist?

Att påstå att Du är såväl humanist som feminist är lika sant som att påstå att Hitler älskade judar.

Sanningen om dig är i stället att andra människor betyder inget om Du kan göra karriär på deras bekostnad.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Olles tidigare inlägg hittar du här. Läs också brevet till Stefan Löfvén från augusti 2015 med titeln "en politikers ansvar" här.

Ett uppföljande inlägg "Om fördumningen i politiken och den formella demokratin" hittar du här.


lördag 9 december 2017

Om USA:s president - Israels bundsförvant - Gästinlägg

Robin Lundin är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Över till Robin:

Onsdagen den 6:e december skrev USA:s president Donald Trump historia i världen.

Detta genom att offentligt tillkännage att Jerusalem är och förblir Israels huvudstad och där han även ämnar vilja förflytta USA:s ambassad ifrån sin nuvarande plats Tel Aviv till Jerusalem.

Det dröjde inte länge förrän resten av omvärlden bekände sin anti-israeliska position där målet för samtliga parter påstås vara "tvåstatslösning".

Historisk bakgrund

Allt sedan Israels bildande 1948 så har tvåstatslösningen fram och tillbaka använts som ett politiskt slagträ och ibland till och med avvisats av Israels grannar.

Befinner man sig i underläge gentemot Israel tycks tvåstatslösningen passande nog va mer attraktiv än någonsin.  Denna "tvåstatslösning" är ett påfund av globalisterna i FN och har ingen som helst moraliskt rättfärdig återkoppling på historien.

Redan vid Israels bildande 1948 avvisade Israels samtliga grannar tvåstatslösningen och gick till militärt anfall, så fort britterna hade lämnat området.

Israel har allt sedan Abrahams dagar för drygt 4000 år sedan varit judarnas land, givet dem av Herren. Således kan vi enkelt konstatera att i modern tid har Israels existens på allvar satts på prov vid flertalet försök men varje gång har dem misslyckats och just angående detta säger Gud till profeten Jesaja 54-15:

"Om någon går till angrepp är det inte jag som vållat det, och vem som än angriper dig skall falla för din hand."

Tvåstatslösningen som en dimridå

Sveriges utrikesminister Margot Wallströms reaktion på Trumps beslut blev följande uttalande:

Regeringen beklagar djupt det amerikanska uttalandet om Jerusalem. Jerusalem har givits en särskild rättslig och politisk status av FN, vilken säkerhetsrådet uppmanat världssamfundet att respektera. Uttalandet riskerar att leda till starka reaktioner och ökad instabilitet i en redan orolig region, samt till långvariga strategiska konsekvenser för fredsprocessen. EU är tydlig i sin syn på Jerusalem som en separat enhet, och som framtida huvudstad för två stater.

Inget kan vara mer felaktigt än detta uttalande, eftersom Bibeln tydligt avvisar alla försök till tvåstatslösning, eftersom det helt sonika inte ingår i Guds plan.

Bibeln som helhet visar istället tydligt att Israel kommer att vara en judisk-kristen plats på jorden och även platsen där Jesu återkomst kommer att äga rum. Att nu i stort sett hela omvärlden resonerar såsom Margot Wallström är ett uppror mot Gud och hans plan för mänskligheten.

Bibeln bekräftar det kompakta motstånd vi nu ser äger rum i FN där Sverige var en av de drivande parterna för att sammankalla FN:s säkerhetsråd där 14 parter ställde sig fientligt inställda till Trump-administrationens beslut om Jerusalem.

Bristen i deras kritik är att de tror en tvåstatslösning skulle innehålla något magiskt frälsningsrecept som därmed även skulle kunna sätta punkt för alla fientligheter mellan Israel och dess grannar. Dess agerande förklaras dock av Hesekiel 36-3:

Därför skall du profetera och säga: Så säger Herren Gud: Ni har förhärjats och förtrampats av alla och blivit de övriga folkens egendom. Man pratade om er överallt och förtalade er.

Kristna människor som tror på Bibelns texter som ord inspirerade av Gud har givetvis tolkat bildandet av staten Israel år 1948 som en bekräftelse på vad Gud lovat Abraham och hans efterkommande.

Därför är det enkelt att se hur väldigt mycket av det som skett för Israel i Mellanöstern sedan 1948 faktiskt i förlängningen är en gestaltning av Guds löften till Abrahams efterkommande om att församla dem inom Israels gränser, allt i linje med vad profeterna i Gamla Testamentet förutsagt.

Profeten Abraham beräknas ha levt på 2000-talet före Kristus, närmare bestämt tror man han föddes år 1948 före Kristus och år 1948 efter Kristus besannades Herrens löfte om att ge judarna dess land åter!

Är detta blott en ren tillfällighet? Knappast om vi läser följande i Hesekiel 37:21-22:

Se, jag skall hämta Israels barn ut från de folk till vilka de ha måst vandra bort. Jag skall samla ihop dem från alla håll och föra dem in i deras land. Och jag skall göra dem till ett enda folk, på Israels berg, en och samma kung skall de alla ha.

Detta bekräftas av vår evige frälsare Jesus Kristus i Lukas 21:24:

De skall falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hednafolken, och Jerusalem skall trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi.

Så oavsett vad de stora världsledare på EU-nivå än säger så talar Bibeln sitt tydliga språk om hur Gud inte på några som helst grunder tänker medverka till någon som helst form av tvåstatslösning, detta redan i Gamla Testamentet genom Joel 3:1,2:

Ty se, i de dagarna och på den tiden, då jag återupprättar Juda och Jerusalem, då skall jag församla alla hednafolk och föra dem ned till Josafats dal och där skall jag hålla dom över dem, för mitt folks och min arvedels Israels skull, därför att de har förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat mitt land.

Allting som sker nu i ändens tid ligger helt i linje med dessa ovannämnda profetior. Gud som oberoende av den linjära tiden förutsåg naturligtvis att personer som Margot Wallström med flera kraftigt skulle bjuda Israels rätt till självständighet motstånd.

Israels fiender vill i förlängningen upplösa dess stat och fördriva den judiska befolkningen. Då detta redan har ägt rum och de nu återfått sin stat enligt Guds löfte, så kan vi alltså vara helt försäkrade om att Israel aldrig mer kommer att upplösas som stat.

Socialdemokraternas marxistiska arv

Socialdemokratin är precis som sina föregångare inom marxismen en ateistisk materiell rörelse som förnekar Bibeln in i det sista.

Under det sovjetiska väldet försökte man även utplåna kristendomen men misslyckades. Det är inte särskilt förvånande att kommunismens efterkommande i form av dagens socialdemokrater delar 1968-rörelsens anti-israeliska tradition.

Redan under 1980-talet var socialdemokrater (med övriga vänsterorienterade) med partiledare och statsminister Olof Palme i spetsen framme och erkände krigsherren Yassir Arafats organisation PLO som en rättmätig organisation och man gav även PLO:s fulla support till dess krav på palestinsk statsbildning i Israels land!

Som efterspel på detta kunde vi även se när vår nuvarande regering den 30 oktober 2014 erkände Palestina som en stat, något som aldrig bidrog till den nuvarande fientliga respons som vi skådar angående Trumps utspel om Jerusalem. Margot Wallströms egna ord oktober 2014:

Syftet med Sveriges erkännande är att bidra till en framtid där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet. Vi vill bidra till att skapa mer hopp och framtidstro bland de unga palestinier och israeler som annars riskerar tro att det saknas alternativ till dagens situation.

Detta kan låta fagert som om en änglalik fredsduva kommit på en genial idé om vilket recept som är det rätta för att lägga ned konflikten för evigt och upprätta ett humant paradis i och kring Israel.

Men likt en blänkande fasad så bedrar alltid skenet, det vet vi med stor säkerhet utifrån Guds ord i Bibeln.

Margot Wallström vill med sin globalistiska tvåstatslösning gå i opposition gentemot Guds löfte om att Israel och Jerusalem först och främst är judarnas land (som för övrigt enbart täcker 2 % av hela Mellanösterns landyta) och göra om det till något i linje med en kulturmarxistisk utopi om en multikulturell önskedröm.

Svenska kyrkan - en falsk kyrka

Wallström är en del av ändens tids korrupta globala system och detta förklarar givetvis varför hon inte tror på Gud och Bibeln.

Vid över 800 olika tillfällen så talar Gud om Jerusalem i Bibeln.

Andra Krönikeboken 33:7:

Detta hus och Jerusalem, som jag har utvalt bland Israels stammar, skall jag för alltid göra till hemvist för mitt namn.

Även Svenska kyrkans ärkebiskop (som förövrigt knappast kan vara kristen) gör ett anti-israeliskt utspel då hon kommenterar Trumps beslut om att erkänna Jerusalem:

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit.

Denna oro känner man inte om man som kristen istället förlitar sig på Guds ord i Bibeln. Eftersom Gud gav ett löfte redan till Abraham om att landområdet som är dagens Israel var judarnas land (vilket förnyades genom såväl Isak, Jakob, och slutligen Kristus) så är det omöjligt att som kristen uttrycka oro för Trumps beslut.

Men Svenska kyrkan och dess ledning är naturligtvis ingen äkta kristen församling, det är en statsstyrd politisk aktör. Låt vara att en del i dom lägre nivåerna inom Svenska kyrkan självklart kan ha en kristen tro, eftersom dessa i alla fall inte har något kyrkopolitiskt inflytande att tala om.

Och även att det "kyrkliga ledarskapet" i Jerusalem är eniga med Svenska kyrkan ligger helt i linje med vad Bibeln varnat oss för. Följande citat säger allt om såväl detta som Svenska Kyrkan av idag. Andra Petrusbrevet 2:1-2:

Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvsbringande kätterier; de kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet.  Många skall följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg.

Vi kunde nyligen även bevittna hur dess kyrkomöte antog en ny handbok där man valt att slopa de traditionella uttrycken "Fadern och Sonen", varför man överhuvudtaget väljer att behålla det kristna korset kan tyckas märkligt, men är likväl något som går i enlighet med vad Bibeln säger oss.

Man kan trots detta naturligtvis tycka att inget vore mer rätt än att Svenska kyrkan plockar bort korset så att graden av oärligt hyckleri minskar.

Som Jesus varnar för i bland annat Matteus 24:4: Se upp så att ingen bedrar er.

Nordkorea och Wallström i samförstånd

Att vi nu lever i ändens tid bekräftas av vad som sker i världspolitiken, vi kan tydligt se hur Nordkoreas ledning kan ta Margot Wallström i hand och vara helt överens om att judarna inte förtjänar Jerusalem som sin egendom. Nordkorea säger:

Det här draget visar tydligt för hela världen vem som är världsfredens och säkerhetens förstörare, paria och skurk.

Till detta kan vi enkelt läsa vad Johannes fick till sig genom Guds uppenbarelse i Uppenbarelseboken 13:8:

Och alla jordens invånare skall tillbe honom (Djävulen), var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet (Kristus) som blev slaktat.

Detta förklarar varför vi nu kan skåda hur unisont världens olika ledare motsätter sig Israels rätt till självständighet då naturligtvis inget annat är att förvänta.

Även då Israel valde att bygga en skyddsvall (för att skydda sig mot de ständiga terrordåd som under decennier skett på israeliskt territorium) på Västbanken valde till och med den internationella domstolen i Haag att fördöma Israels beslut och även Sveriges dåvarande regering.

Vi ser således ständigt hur samma mönster återupprepas gång på gång och även om vi vet att vi lever i ändens tid kan vi ibland undra varför det dröjer så länge innan Jesu återkomst äger rum för att en gång för alla göra upp med all djävulskap i denna värld?

Svaret på detta finner vi i 2:a Petrusbrevet 3:8-9:

Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Läs mer om svenska kyrkans förfall här.
Läs mer om socialdemokratin och marxismen här.