torsdag 30 november 2017

Om det politiska kaoset i Sverige - Gästinlägg

Gunnar Malmström är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Över till Gunnar:

Året är november 2017. Valet 19:e september 2018 är i praktiken avgjort.

Partiernas samlade ekonomiska resurser inför valet 2018 kan med fördel spenderas på de tusentals ensamstående familjerna med undermålig ekonomi, tillsammans med svältande och undernärda pensionärerna, socialt utslagna svenskar, utan hopp för morgondagen.

Men se vi lever inte i de bästa av världar, det blir ingen hjälp från ovan än mindre från regeringskansliet som håvar ut miljarderna på annat håll. Begreppet vi har haft turen att födas i ett socialt tryggt och stabilt Sverige finns inte längre. Nä nu gäller det om att vara mångkulturell nationslös och mest och bäst av allt, inte ha en aning om hur gammal man är eller var man kommer ifrån.

Så ser det nya Sverige ut, skapat av Fredrik Reinfeldt (FR) med stab gemensamt med Stefan Löfven (SL) med stab som faktiskt blev nya mästare och puttade ut FR som den givna lögnens och bedrägeriets mästare.

Kampen om vem som kommer att sno åt sig mest i pension har ännu inte inletts mellan giganterna SL och FR. FR leder sedan flera år på poäng, men det är som vanligt utan konkurrens.

Stefan Löfvens fullständiga brist på känsla för sin egen nation och landets invånare är fullständigt utom all form för anständighet och den andan är stabil till 365 dagar om året.

SL är en person som sviker allt och alla ljuger och bedrar när andan faller på.

Makten och oanständigheten är de två följeslagare som är riktlinjen för allt agerande. Konsekvens och analys över fattade beslut förekommer inte inom denna person och omgivningen.

Det som är den enda sanningen ena dagen är det motsatta näst påföljande dag och i den andan styrs Sverige obönhörligen mot en total nationell katastrof.

SL ledstjärna ligger faktiskt ganska nära khmer Rouge ideal, riv ned och förstör allt.

Se till så att nationen förblöder totalt. Utarma nationens medborgare fullständigt.

Till SL:s hjälp står ett koppel av beteendeskurkar som fullt ut vet hur det går att manipulera och bedra.

Tyvärr är Stefan Löfven inte ensam om den totala frånvaron och uppfattningen över vad som är en god statsledande persons största och övergripande ansvar.

Det finns vid SL sida ett parti som totalt saknar allt vad som innefattas av begreppen hederlighet och moral.

Något utanför men ändå innanför finns ytterligare ett litet parti. Det måste erkännas fast det tar emot lite. Vänsterpartiet leder skyhögt över röd-gröna röran på anständighetens smala väg.

Tyvärr finns ytterligare minst två politiska partier som lever efter begreppet total frånvaro av att stå upp för givna löften och anständighet.

Centerpartiet med Annie Lööf i spetsen och hängande efter henne Liberalernas ledare Jan Björklund.

För Annie Lööf är det mest troligt att det krävs en hel tillverkningsindustri av damskor för att klara alla uppätna skor.

Kvar står ytterligare två politiska partier och vacklar. KDS Ebba Bush Tour och så den kaxigaste av dem alla Moderaternas Ulf Kristensson.

NU Ulf Kristensson har du ingen att prata med, de har vänt dig ryggen, nu står du där med mellan 15-20% av Moderater som kanske är villiga att kasta bort sina röster rakt ut i papperskorgen genom att ytterligare en gång lägga sina röster för moderaterna med andra ord på dig UK med stab, är du verkligen värd den gesten från moderata väljare?

Man kan utan tvekan ställa en fråga som är aktuell, vad de röstande får tillbaka från Ulf Kristensson och partiet moderaterna.

Ulf Kristensson ditt agerande som moderaternas partiledare är minst sagt patetiskt och staben runt dig består av Fredrik Reinfeldts hantlangare.

Den enda som hade moral och pondus inom moderaterna var Anna Kindberg Batra (AKB).

AKB var klok och förstod vad det var för skitstövlar inom ledningen och avgick som ordförande. Du Ulf Kristensson var en av de falskaste runt AKB.

Nu står du där ensam och övergiven med ditt moderata parti, gör nu det enda rätta hoppa över in i Stefan Löfvens, lögnens och bedragarnas totala ansvarslösa tillvaro.

Du finner dina kolleger där som står för absolut ingenting av värde för den svenska nationen utöver förstörelse och utarmning av nationen, du kommer mötas av glada tillrop från Annie, Jan, Stefan, Gustav, Jonas och kanske till och med Ebba, de du Ulf! nu är ni åter samlade.
Vad skall det nu bli för namn på det hela, kan det bli december två. Jag tror er faktiskt inte om att framföra ett större tankevärv.

Sverigedemokrater stå kvar med huvudet högt, med ärlig blick, med tro och hopp i själ och hjärta för nationen vi så väl och troget kämpat för att aldrig vika inför galenskapens tyranni. Det sista vi kanske tvingas till är att gemensamt öppet framföra den Lutheranska kristna Trosbekännelsen.


Om ett öppet brev till konstitutionsutskottet - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år från Gävle, är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Över till Olle:

Till Konstitutionsutskottet, Sveriges riksdag.

Vi kräver ett uttalande från Konstitutionsutskottet om förslaget till ny migrationspolitik men också om hanteringen av de riksdagsledamöter som trakasserat eller förgripit sig mot kvinnor.

Vi medborgare kräver att Konstitutionsutskottet kallar till sammanträde om nedanstående frågor, och därefter för medborgarna markerar om hanteringen enligt utskottet skett i enlighet med grundlagen och vårt rättssystem.

Om utskottet inte är berett att göra oss tillviljes kan vi medborgare inte längre betrakta vare sig regeringen eller riksdagen som kompetenta och därmed inte anse dem ha rätt att leda landet.

Om utskottet finner att regeringens handlande strider mot grundlag och och andra lagar har de partier som instämmer i detta skyldighet att agera i enlighet med vårt parlamentariska system  - nämligen fälla regeringen om de sammantaget utgör en majoritet.

Kraven har sin grund i att regeringens handlande enligt nedan helt står i motsatsförhållande till den migrationspolitik  man lagt fast tidigare.

Följande uttalande av Statsminister Stefan Löfven innebär rent faktiskt att han endast någon dag efter sitt uttalande helt frångått vad han här säger - för en helt ny migrationspolitik; "Man får söka asyl i Sverige, men är det så att man får ett nej, så är det ett nej. Om vi inte har den ordningen, ja då har vi ingen ordnad migrationspolitik längre".

Eftersom regeringen nu frångått tidigare gällande regler och beslut innebär det nya förslaget även en rad oklarheter varför ett klargörande om vad som faktiskt gäller är nödvändigt.

Det minsta vi medborgare har rätt att kräva av regering och riksdag vid behandling av inte minst lagfrågor, är att rättssäkerheten garanteras och tydlighet beträffande tolkningen.

Förslagets otydlighet och därmed brist på exakthet visar hur rätt Riksdagens Revisorer har i sin tidigare kritik om illa underbyggda beslut/förslag utan konsekvensanalys.

1.   Regeringen presenterade under måndagen ett förslag om att med hjälp av det s k gymnasieundantaget ge ensamkommande asylsökande möjligheten till fyraåriga tillfälliga uppehållstillstånd. Förslaget handlar om de asylsökande och ensamkommande som kom till Sverige innan 24 november 2015 och som fyllt 18 år under asylprocessen, eller fått sin ålder uppskriven.

Oavsett om man är för eller emot att de berörda skall få stanna, så måste de och vi medborgare har rätt att begära att hanteringen sker på ett rättssäkert sätt. Och detta innebär den gjorda överenskommelsen med Miljöpartiet absolut inte.

Vad innebär den t ex för den migrant som kom hit från Afghanistan som 18-åring den 23 november 2015, och talade sanning för Migrationsverket? Men nu är tillbaka i Afghanistan!

Eftersom polisen meddelat att man kommer att fortsätta utvisningen tills en ny lag (om förslaget vinner majoritet) kan detta innebära att asylsökande som håller sig undan tills lagen vunnit laga kraft får stanna medan de som inte gör detta kommer att utvisas! Vad är detta för rättstrygghet och likabehandling?

2. Som ett resultat av #metoo rörelsen har det framkommit att ett antal män inom olika verksamhetsområden gjort sig skyldiga till trakasserier och övergrepp mot kvinnor. På så sätt har det blivit känt att också ett antal riksdagsledamöter och kommunala politiker är skyldiga till sådana handlingar.

Några har då valt att lämna sitt parti men likväl sitta kvar i riksdag eller fullmäktigeförsamling. Andra har lämnat partiet och då beviljats avgångsvederlag som helt strider mot vad som kan anses moraliskt försvarligt.

OBSERVANDUM. Jag är på mitt 86 år. Eftersom jag alltid varit intresserad av politik och då mest av allt demokrati. Genom detta mitt tidiga intresse kommer jag väl i håg statsministrar från Per Albin och framåt liksom andra ministrar och riksdagsledamöter. En jämförelse mellan politiker före 80-talet och dem därefter vilka ni tillhör, visar på en enorm skillnad i vad avser omtanke om de egna medborgarna, demokratiskt sinnelag, oegennytta, moral, och intellekt där ni generellt sett befinner er på en lägre nivå på alla nämnda områden.

Ja jag skulle vilja påstå att när det gäller demokratin så har denna efter 8o-talet nedmonterats till en formell sådan och inte reell som den var dessförinnan.

Det förvånande är att ni inte gör något åt detta varför man med skäl kan påstå att ni inte hävdar demokratin. Ja man kan tom påstå att ni lever farligt men ändå inte bryr er. Det finns nämligen en vrede ute i landet och den omfattas av ett mycket stort antal medborgare inte endast SD. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att som en efterdyning av #Metoo-rörelsen väcks en rörelse till följd av den katastrof ni orsakat svenska folket genom massinvandringen, som kan komma att utkräva ansvar av er.

Detta av den anledningen att ett folk som levt i värdens tryggaste och främsta välfärdsland kan medborgarna inte plötsligt viljelöst acceptera att varje dag utsättas för grovt våld i form av mord, rån, våldtäkter, förstörelse av egendom till miljardbelopp och vars kvinnor/döttrar aldrig kan gå ut med risk för att bli våldförda av invandrare.

 Detta är självklart inget hot och kan allra minst vara det när det kommer från en 85-årig man. Hur skulle det kunna vara det? Men det är en varning till dem som i sitt övermod och auktoritära synsätt faller för frestelsen att underskatta svenska folkets tålamod när det känner sig och de sina hotade alltifrån att förlora sin trygghet, välfärd och självbestämmande och liv.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


tisdag 28 november 2017

Om regeringens vapenaffär - Gästinlägg

När regeringen körde över FMV och beslutade att köpa det gamla och omoderna Patriot-systemet trodde jag inte det var sant. Läs artikel i Dagens Industri här. Det var helt klart inte rikets försvar som var motivet till köpet utan något helt annat. Man väljer medvetet att köpa ett gammalt, flera miljarder kronor dyrare system. Läs här.

FMV bildades när regalskeppet Vasa sjönk just därför att kungen aldrig mer skulle få lägga sig i designen av vapensystem. Kungen motsvaras idag av regeringen.

Jan Malmberg skriver här ett gästinlägg om vapenaffären. Över till Jan:

SVENSKT DUMSKALLERI OCH BESSER-WISSERISM ILLUSTRERAD GENOM JÄMFÖRELSER I RÄCKVIDD MELLAN SVENSKA OCH RYSKA AA-ROBOTAR

För några veckor sedan begick den socialistiska 7-klöver-diktaturen ännu ett obegripligt landsförräderi, då man beslutade att köpa in det undermåliga fiaskot Patriot från USA, istället för ett modernare system från några EU-länder, eller rentav utveckla nya system själv (Ryssland vill nog inte sälja S-400 till ett litet förrädiskt idiotland som Sverige, så det var inte värt att försöka tror jag).

Innan jag fortsätter så tänkte jag inflika att jag är Rysslandsvänlig, och jag anser att alla länder bör ha ett bra försvar, såväl Sverige som RF. I den här finfina analysen kommer jag dock att välja att betrakta RF som en motståndare, eftersom att det är det som svenska besser-wisser-dumskallar gör, och jag vill demonstrera hur inkompetent och korkat Sverige är.

Det första vi kan göra är att kolla på det gröna strecket i kartbilden jag har lagt upp här. Det strecket visar på ett ungefär den maximala räckvidden hos den nya svenska AA-roboten Meteor, som Gripen utrustas med, förutsatt att Gripen-planen håller sig över svenskt territorium.

Det röda strecket visar på samma sätt den maximala räckvidden hos Rysslands långräckviddigaste AA-robot, då avlossad från ryska jaktplan som är över ryskt territorium. Förvisso är det inte så att varje rysk AA-robot har cirka 400km i räckvidd, men vissa typer har det, och många andra ligger på mellan 77-120-200-300km, alltså, i de flesta fallen betydligt längre räckvidd än Meteor.

Som framgår så täcks signifikanta delar av Sverige in av RF:s långräckviddigaste system, medan svenska Meteor inte ens är i närheten av att stänga ner Kaliningrad. Och landbaserade Patriot har ännu kortare räckvidd än Meteor.

Så varför jublar svenskar besser-wissrar över Patriot och Meteor, när systemens räckvidd och kapacitet står sig slätt mot existerande och kommande rysk robotteknologi?

Så låt oss säga att det blir krig i Nordeuropa, mellan Ryssland och och flera NATO-länder. Finlands orientering i en sådan konflikt är minst sagt oklar, och beror förmodligen av varför konflikten inleds.

Baltikum ryker direkt, och inom 1-2 dygn kan man räkna med att ryska flygplan opererar från Baltikum, så då får man flytta det röda strecket ännu längre in på svenskt territorium.Vad det innebär, är att ryska CAPs (combat air patrol) kan ligga i Östersjön, och med hjälp av ryska radarspaningsflygplan hålla Gripen-flygplanen på marken, eller borta i Västra Sverige. På marken kan Gripen-flygplanen raderas ut av ryska kryssningsrobotar, typ Kalibr men även andra system, medan Patriot inte kan göra någonting.

Patriot-systemet har inte heller en räckvidd som gör att systemet kan förhindra ryska SEAD-uppdrag (suppression of enemy air defense) att öppna eld mot batterierna bortom deras svarsräckvidd.

Så Patriot är alltså i stort sett helt obrukbart, och kommer att - så fort det slås på - erhålla en skur av ryska ARMs (anti-radiation missiles), varvid batteriet har två val, 1) fly fältet direkt eller 2) stanna kvar och bli skadade eller utslagna.

Och Gripen-planen måste alltså komma betydligt närmre ryska jaktplan och ryskt luftvärn för att kunna skjuta mot ryska flygplan, på grund av Meteors i sammanhanget begränsade räckvidd.

Alltså - antingen blir Gripen-flygplanen nedskjutna i luften, eller så blir de söndersprängda av kryssningsrobotar på marken (eller sabotageförband).

Varför sitter då svenska journalister, skattemedelsförskingrande politiker, besser-wisser-dumskallar och andra sorters kriminella landsförrädare och slår sig för bröstet över Patriot-systemet, detta dyra amerikanska föråldrade skräpsystem som inte ens kan skydda sig själv eller installationer mot inkommande moderna kryssningsrobotar???

Svaret är enkelt: Sverige är ett hopplöst kaxigt, arrogant, dumdrygt besser-wisser-land, där de flesta inte fattar någonting.

Ett socialistiskt totalfiasko av obildade överbelånade 7-klöver-muppar som helt saknar kunskap om i stort sett allting förutom (i bästa fall) deras omedelbara arbetsområde. Utöver det är svensken i allmänhet lamslagen och feg, så det fåtal som ser genom 7-klöver-marxisternas dumskallerier säger i de flesta fallen ändå ingenting.

Patriot-fiaskot är bara ett av de senaste årens många kriminella landsförräderier. Här är listan på konsekvenser det kommer att få för de kriminella socialistiska förrädarna som har tagit beslutet:

(Avsiktligt tomt)

Det finns ingen lista över konsekvenser. Det är det som är poängen - i det socialistiska dagislandet Sverige kan ingen myndighetsperson, politiker eller mainstream-journalist göra fel. (Det är bara vi vita män i den privata sektorn som kan göra fel i dagens Sverige.)

I Sverige finns det INGA konsekvenser för kriminella landsförrädare. Hur många kriminella 7-klöver-politiker eller riktigt grovt kriminella journalister på mainstream-tidningarna har dömts för deras inblandning i inte bara förstörelsen av Sverige, utan för inblandningen i förintandet av Libyen (och skapandet av slavmarknaderna där), stödet till kriminella FSA-terrorister och ISIS i Syrien, samt det politiska och finansiella stödet till den nazistiska terrorist-regimen som US State Department installerade i Ukraina 2014?

Ingen. Ingen kriminell globalistisk neo-marxistisk landsförrädare inom 7-klövern eller mainstream-medierna har dömts eller råkat illa ut. Journalisterna som hetsade mot Khaddafi och som skapade slavmarknaderna i Libyen är än idag aktiva, och tar noll ansvar.

Så långt Jan. Jag låter min vän Jan-Ola Gustafsson avsluta med en kommentar och ett boktips:

Det är MÅNGA som vet att vräka ut många miljarder på Patriot-systemet är förskingring av statsmedel, alltså sådant som brukar kallas "monkey business" internationellt. Det här är helt enkelt ÄNNU ett smygsteg in i NATO, det som beskrevs för ett antal år sedan av den amerikanske presidentrådgivaren Zbigniew Brzezinski på sidan 84-85 i hans världskända bok: "The Grand Chessboard" som beskriver USA:s geopolitik för 2000-talet.

Jag har frågat många politiker och ledande militärer om de känner till boken, men ingen har svarat ja, uppenbarligen p.g.a. att de inte kan/orkar läsa en bok på engelska eller att de är helt ointresserade av hur man i USA ser på små länder där LAGEN RUTTNAR I DET LAND DÄR STATEN STYRS AV RÖVARBAND och där man kan luras till vad som helst.

Läs också detta inlägg om den angloamerikanska vapenindustrin och detta inlägg om Sverige och vår synarkistiska modell och lägg ihop ett plus ett. Du inser då vem som egentligen beslutar om stora frågor i Sverige, och det är inte regeringen.

måndag 27 november 2017

Om -ismer och frihet

Olika av människan skapade -ismer har under historiens lopp mördat miljarder människor “för den goda sakens skull”. En -ism kan vara politisk, som t.ex. nationalsocialism (nazism), kommunism, islamism, sionism och terrorism eller religiös som t.ex. katolicismen eller judaismen.

Denna artikel innehåller sju starka och obestridbara bevis, i form av citat från Adolf Hitler, att Hitler var en stolt socialist, ideologiskt nära den svenska socialdemokratin.

Det är ingen skillnad på ideologier och religioner, de är båda sociala konstruktioner skapade av människor med syfte att kontrollera människors frihet och beteende.

Vilka motiv som än ligger bakom -ismen så förenas de i en gemenskap, det är denna världens ande, satan, som ligger bakom -ismen. 

Som människor är vi skapade till Guds avbild och vi är alla lika mycket älskade av Honom. Han vill inget hellre än att bli älskad tillbaka som Han älskar oss. Han, den allsmäktige, vill ha en personlig relation med oss utan mellanhänder från denna värld.

Jesus Kristus är vägen till fadern. Han är Guds son, men också Gud och en del i den Heliga Treenigheten, Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Ingen världslig relation kan vara så spännande och ge så mycket som en personlig relation baserad på kärlek med dessa Gudomliga entiteter. 

Vi som har denna personliga relation med Gudsgestalten får ofta etiketten “religiös” stämplad i pannan. “Han har blivit religiös”. Dessa människor förstår inte vad ett möte med Jesus innebär, att man blir förvandlad och att det hela är helt på det personliga planet.


"If any man is in Christ, he is a new creature" (2 Cor. 5:17a)

Jag kan inte tala för andra men jag kan tala för mig. Jag avskyr religion lika mycket som jag avskyr samtliga existerande -ismer. Att bli kallad religiös är därför lika förolämpande som att bli kallad nazist, även om man numera bara skrattar åt denna anklagelse i dagens sjuka samhälle. 

Varför? Jo, som jag skrev i inledningen; -ismer och religioner tillhör denna världens ande, och eftersom jag som frälst redan är inskriven i livets bok i himlen, och har ett evigt liv i himlen att se fram emot, så lockar ingenting skapat av människan mig. Absolut ingenting. Samtliga -ismer och religioner är istället ren ondska då de mördat miljarder människor under historiens lopp. 

Världsliga saker som att se på TV och DVD-filmer betydde mycket för mig tidigare innan jag föddes på nytt, men idag anser jag att det är lika stort slöseri med tid att se på TV som att ägna sig åt politik. Allt som inte utvecklar mig andligen eller ligger inom ramen för det kall som jag har fått av Herren går bort i prioriteringen och istället prioriteras relationen med Fadern, Jesus och den Helige Ande, och med min älskade fru såklart, som har samma prioritering.

Boken som man aldrig blir klar med att läsa, Bibeln, tar mycket tid av mig samt övriga kristna böcker.  

Så ni som undrar varför skrivandet på denna blogg har minskat radikalt, här har ni förklaringen. Jag funderar på något helt nytt. Kanske en ny kristen blogg? Kanske skriva en kristen bok? 

Jag vet inte vart den Helige Ande kommer att leda mig, men en sak är fullt klar. Jag är inte samma person som jag var för ett år sedan när jag sprutade ur mig blogginlägg. Jag skrev om min resa här.  

Herren har byggt om hela mitt inre och den person jag var för ett år sedan är död och begraven. Idag är jag fri och lever i kärlek och ljus. Jag vänder aldrig tillbaka till världens mörker.

Jag avslutar med några tänkvärda ord från den kristna legenden Derek Prince:

Death Brings Life

This is Derek Prince with a word for you from the Word.

Jesus replied, “I tell you the truth, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life.” NIV

What a vivid picture that is. Do you see it? You are holding the grain of wheat there in your hand. It’s got a hard little shell around it, it’s all by itself, it’s right there in your hand. It’s yours, it’s your life, you control it, you make the decisions. You can decide what you want to do to it. You can hold onto it and keep it. But if you keep it, Jesus says, it will remain alone. Nothing more will ever come out of it.

How many lonely people there are all around us in the world today? They are lonely just for that very reason. They are holding onto that little grain. They are not willing to let it go. And so they have it. It’s all theirs but it’s, oh, so lonely. What’s the alternative?

Let it go, drop it. Hand it over to God. Let God take control of it. Be willing to drop into the ground, lose sight of it, and be buried even there in the dark. Maybe people will walk over it, but God’s promise is that a new life will come out of it: a life that’s worth living, a life that’s not just for time, but for eternity.
Om likhet inför lagen och religiösa skolor - Gästinlägg

Den grånade äldre gentlemannen från Gävle, Olle Ljungbeck, är tillbaka. Hans tidigare gästinlägg hittar du här. Över till Olle:

Högsta Domstolen, Riksåklagaren (RÅ), Justitieombudsmannen (JO), Diskrimineringsmannen (DO), Polismyndigheten i Stockholm, Justitiekanslern (JK), Barnombudsmannen (BO), Skolinspektionen, Konstitutionsutskottet. Partiledarna, riksdagsledamöter.

Lagarnas efterlevnad och likhet inför lagen!

Att brott beivras när medborgare gjort sig skyldig till lagöverträdelse liksom att de då behandlas lika oavsett social status/ställning skall vara oavvisligt tvingande i ett rättssamhälle.

Vid sådana brott skall inte heller den skyldige befrias från ansvar även om han/hon erkänner brottet.

I Sverige stiftar riksdagen lagarna, domstolarna dömer. Däremellan har vi de myndigheter vars uppgift är att pröva åtal mot medborgare som bryter mot lagen.

I samband med att en hashtagg  - "MeToo" - lades ut på sociala medier för att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor visade det sig bl a att sådana övergrepp förekom inom många områden inte minst inom statliga och kommunala förvaltningar.

Inom dessa är det inte ovanligt att vederbörande tjänsteman men även politiskt tillsatt befattningshavare/funktionär som t ex borgar- kommunal och landstingsråd etc i sitt anställnings/tjänsteavtal är garanterad visst avgångsvederlag i särskilda fall då vederbörande tvingas avgå men också då vederbörande själv begär det.

Det senare har skett i något eller några fall i dagsläget. Vederbörande har erkänt sig skyldig till enligt vad han själv benämner det som - sextrakasserier etc.

Denna person kommer nu av skattemedel beviljas en arbetsfri inkomst under 5 år utgörande en summa på sammanlagt 4.8 miljoner. Avtalet har slutits i en kommun där hans eget parti tillsammans med några stödpartier styr denna. Det kan också betonas att detta parti innehar posten som finansborgarråd.

Det kan inte anses rimligt utan grovt anstötligt att en person som visserligen erkänt en trolig brottslig gärning därtill en sådan som bryter mot den lagstiftning om kvinnors och mäns jämställdhet, som inte minst hans eget parti och partiordförande ofta framhåller att de håller särskilt högt och därför kallar sig själva som partiet för feministiskt!

Eftersom mannen erkänt gärningen skall det självklart i en rättsstat krävas att de myndigheter som har till uppgift att pröva åtal vid misstanke om brott gör detta. Om inte! Var hamnar vi då? Skall en person som erkänner att han/hon mördat i så fall frikännas?

Religiösa skolor.        

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell). Hur detta nu går att förena?

I Sverige finns det sålunda ett antal religiösa samfund som driver sådana. Bl a kristna och på senare tid också bekännare av Islam.

Även om man är motståndare till religiösa skolor så tvingas man att erkänna att värdegrunden skiljer sig avsevärt mycket mer från det vi menar med svensk grundlagsfäst och i allmän lagstiftning fastlagd sådan i skolor där Islam utgör konfessionell grund mot där kristendomen gör det.

Obestridligt är också att anmärkningarna mot skolor drivna i Islamsk regi är betydligt fler än mot kristna skolor. Inte endast mot religionsinslagen utan också i mycket hög grad mot det vi kallar vår (Sverige som nation) värdegrund. Sålunda bryter "islamska" skolor generellt mot kravet på jämställdhet mellan flickor och pojkar. Flickor i "islamska" skolor löper mycket stor risk att hamna i en situation där de fostras till underdånighet mot män. Här samverkar kultur och religion att resultera i diskriminering av flickor.

Samma risk löper inte flickor i kristna skolor eftersom såväl kultur/religion är den svenska/europeiska.

Inte minst pga av de många anmärkningarna mot muslimska/islamska skolor så har partierna börjat diskutera om "religiösa" skolor skall förbjudas.

Tanken som då framförts är att nuvarande "religiösa" skolor ska få vara kvar medan inga nya skall få startas. Detta är ett förslag som vittnar om politikernas feghet och brist på moral.

Man vågar helt enkelt inte avskaffa alla de "religiösa" skolorna av rädsla för vissa grupper och väljare kanske inte minst dagens  invandrare! Väljer man att ha kvar nuvarande religiösa skolor men inga nya tillåts, skapar man därmed 1:a och 2:a klassens medborgare bland kvinnor.

Redan debatten som nu pågår är ju ett resultat av att man insett att "religiösa" skolor inte ger den värdegrund vi lagstiftat om. Att då vara så cynisk, feg, att man inte rättar till detta utan framgent offrar ett stort antal, framförallt invandrarflickor är brottsligt och strider helt mot rättsstatens grundläggande principer.

Därför vänder jag mig åter till den grupp som jag nämnde i inledningen. En rättsstat kan inte grundas på politikernas känslor utan måste bygga på saklighet och objektivitet.    

Under ett uppehåll i skrivandet av den här artikeln slår jag på Tv.n och får då i flera program från tillsynes mycket upprörda hallåer och andra höra att någon mindre begåvad person vid Sd.s landsmöte yttrat sig på ett rasistiskt sätt och därmed inte står bakom begreppet "Alla människors lika värde". Uttrycket är visserligen något ofullständigt översatt men eftersom politiker, medier etc använder sig av det får vi väl anta att inte minst dessa menar vad de säger nämligen att alla människor är lika värda. Eller...

Hur kan man då med vett och vilja eller berått mod inför kommande val gå fram med förslag om att inga nya "religiösa" skolor skall få startas men väl de nuvarande få vara kvar?

Då ger man ju inte endast den person rätt som på landsmötet hävdade människors olika värde utan även de uttalade rasisterna rätt i sin värdegrund.

Eftersom det inte går att förneka om man är saklig och objektiv att flickorna i religiösa muslimska friskolor diskrimineras såväl i förhållande till pojkarna i dessa skolor och än mer till ungdomar i svenska konfessionslösa skolor är de politiker som vill ha kvar ett sådant system lögnare därför att i verkligheten erkänner de inte människors lika värde. De är med andra ord beredda att i framtiden ta ifrån ett stort antal flickor deras människovärde.

Hur ett sådant handlande kan stå för, "Alla människors lika värde" kan endast skrymtare som Annie Lööf, Jan Björklund, Stefan Löfven, Ebba Busch Thor och övriga partiledare m fl anhängare av en annan värdegrund än den de säger sig stå för förklara.

Sannolikt kommer ett kommande lagförslag gå på remiss till er som jag nämnt i inledningen. Men Sveriges statsledning etc är i ett djupt förfall i dag varför ni borde frigöra er från er neutrala hållning när det gäller värnandet av rättsstaten och gå ut till medborgarna och debattera detta viktiga område innan det är försent. Får politikerna hållas är Sverige inte länge till en sådan. Talet om människors lika värde är redan i dag en chimär och kommer att vara det i än högre grad om barn skall behandlas som om de är olika värda redan vid skolstart.

Jag vill också vädja till er (det borde man inte behöva i en rättsstat) som skall pröva om gärningen skall leda till åtal även om, som i Stockholmsfallet vederbörande erkänt. Självklart är det en kränkning mot oss andra medborgare att en person som grovt förbrutit sig mot våra jämställdhetslagar blir befriad från ansvar och i stället får kvittera ut miljonbelopp.

Att något sådant är möjligt borde vara kränkande för varje individ som arbetar med att bekämpa brott.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS bilden nedan är min hyllning till Olle DSlördag 25 november 2017

Om vänskapskorruption och röta inom etablissemanget - Gästinlägg

En ny och välkänd gästkrönikör, Olle Ljungbeck från Gävle. En outtröttlig 80+-are med ett enormt engagemang för Sverige. Det är en ära att få introducera Olle som gästkrönikör:

Det svenska etablissemanget - politiker, mediapersoner, artister och skådespelare - uppvisar en degeneration och ett förfall som både skrämmer och gör oss vanliga förbannade.

När degenerationen och förfallet har sin rot i samhällets toppskikt (regering och riksdag) sprider det sig snabbt till övriga delar av etablissemanget.

Det råder ingen tvekan om att den katastrof (massinvandringen) Sveriges regering och riksdag satt Sverige i är en konsekvens av grava intellektuella brister, moraliskt och etiskt förfall hos dessa ansvariga.

Förfallet har de senaste åren accelererat inom såväl statlig som kommunal förvaltning. Självklart har det sin orsak i att ledarskapet från regering och riksdag har havererat och inte längre existerar som reglerande faktor.

Genom usel eller tom avsaknaden av en genomtänkt policy för tjänstetillsättningar där krav på personlighet och lämplighet för uppgiften noga klargjorts gör det lätt att peka ut såväl ministrar som myndighets- och andra chefer, som i dag är helt olämpliga för sina uppgifter. (Min bakgrund som personalrekryterare och personaldirektör av tusentals medarbetare alltifrån springpojkar till direktörer säger mig detta).

Det har givetvis sin orsak i framförallt en regeringschef som genom intellektuell undermålighet saknar resurser och förmåga att leda. I stället för att besätta här nämnda chefsfunktioner efter personlighet och skicklighet får vänförhållanden och partitillhörighet styra tillsättningarna.

Det finns många exempel på detta. Det grövsta kan nog åndå påstås vara utnämningen av Bah Kuhnke till kultur- och demokratiminister. Det är inte endast ett hån och ett förakt mot dessa båda områden utan visar också hans totala likgiltighet inte minst för demokratin.

Exemplen är många hur illa hon förvaltat sin uppgift. Priset tar hon nog när hon vid vad som har kallats en demokratiutredning, - som ordförande - tillsatte en person, som aldrig lyckats med någon uppgift han betrotts eftersom han alltid tillsatts pga av vänskapskorruption och aldrig på grund av kvalifikationer och kompetens. Resultatet av utredningen stannade i stort sett vid att rösträttsåldern borde sänkas till 16 år!

Ett förslag som endast kan komma från någon helt förvirrad och icke seriös person.

Det vi nu ser i avsaknaden av gott ledarskap i myndigheter, institutioner och andra offentliga organisationer är en direkt följd av att samma katastrofala situation råder i  regering och riksdag.

Stefan Löfven som gång på gång gått ut med att hans regering är världens mest feministiska och att han själv är feminist har på ett närmast provocerande sätt visat att dessa påstående är rena lögnen.

I sin undfallenhet mot könsstympning, hedersvåld, barn- och tvångsäktenskap, förtrycket mot flickor i muslimska friskolor, liksom okänsligheten för tusentals våldtäkter och sexterror mot svenska kvinnor och flickor utförda av invandrare ger han ju också fritt fram, ja jag skulle tom vilja säga carte blanche för de primitiva svenska män som tagit sig friheten att agera mot kvinnor som om de inte kände till orden moral och respekt.k

Självklart är det också så att det vi av hävd kallar kulturinstitutioner inte existerar längre när utnämningar och tillsättningar vid sådana inte längre tillsätts efter den kompetens institutionen kräver.

Då tar personliga böjelser och egen behovstillfredsställelse hos de ansvariga överhanden och i stället för kultur får vi kultursnobbism, som samlar sådana som Arnault och likasinnade.

När media och public service kallar sådana för kulturpersonligheter sviker de återigen sin uppgift att avslöjare falskhet och bedrägeri.

Inte minst blir då rövslickeriet en ofta använd väg till egen "framgång".

Mediernas svek gör då att svinen kan bibehålla sina positioner så länge som skett i nu aktuella fall.

Jag skall här ge en liten bild av händelserna kring den nu avslöjade kvinnoskändaren med anknytning till Svenska Akademin Jean-Claude Arnault.

Sedan någon vecka visar SVT ett program "Liv och Horace Engdahl i Europa - den nya resan". Dessa båda presenteras som två av Sveriges mest tongivande kulturpersonligheter! Självklart är detta falsk varubeteckning.

När Horace Engdahl 1999 valdes in i Akademin tillträdde han också uppdraget som dess ständige sekreterare och innehade denna uppgift till 2009. Valet chockade många riktiga författare och kulturpersonligheter. För det första hade han endast producerat sig några få gånger och många ansåg att alstren knappast kunde påstås vara litteratur i dess egentliga bemärkelse.

Hade t ex kulturgiganten Arthur Lundkvist levat vid denna tid hade Arnault aldrig fått sätta sin fot i Akademin. Inte heller hade Horace Engdahl eller nuvarande ständige sekreteraren kommit ifråga.

Engdahl är förutom att vara gift med Ebba Witt Brattström också sedan ett tiotal år mycket god vän med Arnault. Brattström har i dagarna också berättat om att hon väl kände till Arnaults agerande mot kvinnor! Faktum är också att denne Arnault är gift med Katarina Frostensson på stol nr 18.

Även Arnault uppges av mediaetablissemanget vara en "stor" kuturpersonlighet och driver ett eget företag som påstås verka inom kultursektorn!

För sina "förtjänster" har han tilldelats Nordstjärneorden av  kulturminister Bah Kuhnke, som varit en stor beundrare av honom tills i går!  

Från Akademin har han dessutom erhållit betydande penningbelopp under åren.

När nu Kuhnke hör om hans inte särskilt gentlemannaskapsnärmanden till kvinnor säger hon sig känna äckel.  

För mig verkar hennes äckelkänsla komma något sent och jag tvivlar starkt på att avslöjandet kan ha kommit överraskande för henne.

Och här skulle jag vilja vara lite insuinant. I partierna, bland politiker, på alla de institutioner där flertalet konstarter förekommer får vi se överraskade såväl kvinnliga som manliga chefer sätta upp ett förvånat ansikte och säga; "Det hade jag ingen aaaaning om! Skall vi tro detta? Är det inte mer sannolikt att såväl kvinnliga som manliga ministrar, riksdagsledamöter, chefredaktörer, teaterchefer etc hela tiden vetat om detta men varit alltför servila, hämmade, komplexfyllda, ja fega, för att ingripa.

Frågan som därför måste ställas är; "Varför är man nu så upprörd över det som hänt på deras egna arbetsplatser trots att det i flertalet fall inte skett några regelrätta våldtäkter", medan man inte agerat eller agerar till stöd för de tiotusentals invandrarkvinnor/flickor som får sina liv förstörda genom könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, de ca 80000 invandrarflickor/pojkar som inte får välja egen partner utan kanske tvingas leva ett helt liv med en person de känner avsmak för, men också alla dem som utsätts för hedersvåld etc.

Och varför ser man stumt på, när flickor i muslimska skolor från förskola och uppåt tvingas vistas i en miljö där man tar allt självförtroende ifrån dem? Och när skall någon samla alla de svenska kvinnor som gruppvåldtagits, våldtagits för att om möjligt ge dem livsviljan tillbaka.

Borde vid det här laget inte minst mediafolket - chefredaktörer, journalister, public sevice etc slås av en aning om, att just de kan vara de som är de  skyldiga till det som nu seglar upp och kan bli den största skammen under årtionden -  nämligen likriktning och tystnadskulturen som medfört att sanningen är tabubelagd.

Känns det inte en aning genant när kända politiker som t ex Ohly nu ställs vid skampålen. Han som står så högt över Åkesson i moral att han vägrar ta honom i hand. Eller Aftonbladets chefredaktör Olsèn på vars tidning vi återfinner ett inte ringa antal av dessa kvinnoskändare och hon trots detta påstår sig ha så mycket högre moral än SD att detta parti inte kan tillåtas annonsera i denna.

Eller tidningen på min egen ort Gävle som går ut med att jag bebedrivit hets mot folkgrupp och hädat trots att åklagaren helt frikänt mig. (Att hädelseparagrafen var avskaffad kände man inte till). Eller ger plats för en socialdemokratisk riksdagsledamot att i tidningen ge sken av att jag brutit mot yttrandfrihetslagen trots att detta inte är sant. Det har jag tom åklagarens yttrande på. När jag då vill yttra mig, nekas detta!

Självklart är dessa de i grunden skyldiga till den ruttenhet som  nu spelas upp. De som skulle vara den tredje statsmakten har i stället lierat sig med makten och etablissemanget.

De har i stället för att söka sanningen och avslöja rötan inom etablissemanget skapat sig en egen moral för att kunna bekämpa sanningssägarna. Skändligare kan ingen agera.

I sin strävan att inte riskera att bli anklagade för att inte ha gjort det jobb vi rimligen kunnat begära av dem, gör vissa kvinnliga chefredaktörer och journalister sig till offer hur litet de än utsatts för dessa ynkliga mäns tafsande.

En sak borde stå klar för varje tidningsläsare. Hade media gjort sitt jobb hade detta aldrig fått fortgå som det nu gjort. För en journalist måste det endast finnas en väg - nämligen sanningens. Troheten mot denna måste vara absolut och inte ett köpslående om den, med de, med vilka man delar sina sympatier.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

fredag 24 november 2017

Om samhällets fördärv - Ett bibliskt perspektiv - Gästinlägg

Robin Lundin återkommer här med ännu ett gästinlägg. En ung man som utvecklats  mycket under den tid jag känt honom, vilket bevisas bl.a. genom detta gästinlägg. Över till Robin:

Vi kan nu se hur globalisterna i EU och Sveriges riksdag (för att nämna några) med näbbar och klor gör allt dem förmår för att befästa sin makt genom att anpassa den främst till sig själv. Vi har sett hur yttrandefriheten blivit ifrågasatt, manipulerad och censurerad. 

Sist men inte minst har vi en regering som vansköter landet både ekonomiskt och socialt, vars enda konsekvens på sikt blir att man till varje pris plundrar landet. Men detta är bara toppen på ett stort isberg av världslig ondska, och det skulle ta allt för lång tid i anspråk att gå igenom samtliga företeelser.

Mörkret härskar

"En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn- ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning-och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. 

Mer än så, avslöja dem-vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när alltsammans avslöjas av ljuset blir det synligt, för överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: "Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa i dig." Efesierbrevet 5:8-14

Det är detta mörker som idag genomsyrar hela vårt samhälle och som även gjorde det då aposteln Paulus nedtecknade dessa ovannämnda bibelord. Så gott som nästan överallt i de politiska intrigerna så är smörjmedlet fanatism, avund, dårskap, illvilja, jävighet, ockultism med mera, vilket sammantaget gestaltas i de maktkamper man som bekant utropar till "jämlikhet och demokratisk frihet" vilket inte är annat än ett enda stort bondfångeri. 

Den moraliska dekadensens fördärv breder ut sig ju längre in i ändens tid vi kommer och vi kan nu se tecken efter tecken på detta i de världspolitiska händelser som nu får världens sista skönhet att på allvar rämna i fasaden. 

Med ständiga hot om kärnvapenkrig och i samklang med ständigt pågående terror, hat, förföljelse, svält, miljöförstöring och övriga mänskliga umbäranden så går det inte längre att förneka det uppenbara, att människan är utom räddning att själv kunna avbryta den negativa spiralen av ondska som styr henne. 

Samma scenario spelas dagligen upp därute som en evig skräckfilm utan avslut. En djävulsk demonisk makt som får människan att bli besatt av synden, leder henne hela tiden bort ifrån Gud. 

Processen inleddes vid syndafallet och kommer pågå till Kristus kommer åter. Detta är vad Bibeln talar om. Jesus avslöjar tydligt för oss vilken taktik Djävulen använder sig av. "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd" (Johannesevangeliet 10:10). Denna tjuv och dess anhang slår Jesus fast är Djävulen. Paulus kallar honom även för "våran tidsålders gudom"  (2:a Korinthierbrevet 4:4).

Vad är Gud?

Gud manifesterar sitt väsen i tre, Fadern, Sonen och den Helige ande. Varför just bara en enda son? Varför använder han en sådan manifestation och inte i till exempel många söner?  

Jo då vi tänker oss alla människoliknande söner stå uppställda på rad med var och en i samma förhållande till sin fader, vad blir då skillnaden mot en son? Ingen alls, förutom att det krånglar till allt, det blir mer logiskt med en son, eftersom du kan plocka bort både rummet och tiden och samtidigt behålla Guds entitet.  Likaså med ett oändligt antal enkronor, så blir saken densamma att vi blir tvingade att ta till ett rum eftersom ett antal enkronor har ju på samma vis ett lika värde men de behöver ändå ett rum för att manifestera sig. 

Eftersom Gud står utanför den linjära tiden så kan han betrakta allt som ett enda nu. Det finns ingen förfluten tid eller framtid. Men däremot finns Gud som en entitet, alltså storhet i sig själv och han manifesterar sig i tre, precis som en kub har tre dimensioner. En tvådimensionell kvadrat utan djup har inget optiskt perspektiv på hur den tredimensionella kuben rumsligt ter sig. Människan är Guds skapelse och vi är därmed hans barn. Varför är då inte allt i världen Gud, även vi?  

Ty om allt vore Gud och även vi själva "allsmäktiga" så skulle vi när våra kroppar dör likt vattendroppar som försvinner för evigt när dom landar i en vattenpöl, även dö en andra död. Vi måste alltså vara fristående från honom men ändå dansa i symbios med honom. Med andra ord vi är en produkt av hans entitet.

Om nu Fadern, Sonen alltid har funnits och alltid kommer att finnas, så vill våra hjärnor  ändå envisas med frågan, men vem kom då först, Sonen eller Fadern, någon måste ju ha kommit före den ena? Om du även lägger två böcker på varandra och tänker dig Fadern, Sonen (bildligt talat), så kommer du automatiskt vilja utröna vilken bok som lades dit först. Eller hur? 

Men då är svaret återigen att tiden inte är linjär och Fadern och Sonen har därför varken något före eller efter att utgå ifrån så därför har de alltid funnits. Människan är ju alltid hänvisad till sin kausala verklighetsuppfattning och att däri försöka tränga bortom för att fullt ut förstå Gud är människan oförmögen till.

I Kristus finns hoppet och räddningen

Jesus syfte däremot är att manifestera Faderns vilja, som är av kärlek och rättfärdighet. Ingen människa eller fallen ängel kan Gud tvinga komma hem till honom, ty de måste av egen fri vilja göra det. Därav bestraffar inte Gud sina vilsna barn för dess synder, de straffar enbart sig själva. 

Detta insåg även Människosonen då han inför korsfästelsens stund sade: "Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör."

Själva uppståndelsen av Jesus efter korsfästelsen var det som gav människan själslig räddning från evig förtappelse. Synderna blev förlåtna, både retroaktivt och framgent, men det moraliska egenansvaret kopplat till individens fria vilja låg kvar då som innan och nu. 

Skillnaden var här att människan nu fick Helig ande, varför Jesus även sade att det var bättre för oss om han lämnade den här världen en stund (Johannesevangeliet 16:7).  Korsfästelsen får vi aldrig se som ett martyrskap, ty i ett martyrskap döljer sig hämnd och hat, alltså motsatsen till kärlek. Jesu korsfästelse var ett verk av Fadern, en altruistisk handling, där han tog människornas skuld på sig. 

Med andra ord, finns det ändå hopp och räddning för vår värld av idag, Paulus säger i Efesierbrevet 3:20: "Han som verkar i oss med sin kraft (nåd) och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka". Det Paulus åsyftar är Guds nåd, genom nåden finns kraft, vilken ges av Helig ande.

Slutet

Efter syndafallet och efter Jesu försoning genom korset, så inleds ändens tidevarv, alltså tiden i mellan Jesu korsfästelse och hans återkomst. När detta slutet kommer att äga rum är det dåraktigt att försöka sig på att lista ut, allt vi vet är att vi ska va förberedda och att han kommer att komma som en tjuv om natten. 

Jesus nämner även att i slutet av ändens tid kommer många falska profeter att i hans namn framträda och trots detta skall man icke tro dem utan vara på sin vakt. Det är således inte en förlust om Jesu återkomst sker nästa år eller om 350 år, det som är poängen är att han kommer.

Vad som händer vid slutet talar bland annat Uppenbarelseboken om:

"Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan skall han släppas lös för en kort tid." (20:1-3).

Därefter kommer Guds rike att åter råda på jorden så som det från början var tänkt med skapelsen.


onsdag 22 november 2017

Om socialdemokraternas och miljöpartiets bedrägeri - Gästinlägg

Gunnar Malmström är tillbaka med ännu en betraktelse över situationen i landet. Över till Gunnar:

Socialdemokraterna och Miljöpartiets bedrägeri.

Under täckmantel av allsköns underligheter som förekommer inom Pk-eliten, Meetoo och liknande.

Just nu pågår det alldeles för mycket brus om höjd pensionsålder och en mängd underliga utspel från Magdalena Andersson om konfiskering av garantipensionen för pensionärer om de emigrerar till länder utanför EU och eventuellt även inom EU, Jakt på presumtiva lagliga skattesmitare och en hel del annat.

En justitieminister som basunerar ut att det är män som är orsaken till våldtäkter.

En Moderatledare som mer eller mindre gallskriker om att aldrig föra någon form av dialog med SD.

Liberalernas partiledning som meddelar att det fattats beslutet om att Sverige skall upphöra som självständig nation och bli en region inom det framtida Europas förenta stater.

Ordningsmakten och polisen helt handlingsförlamad genom tysta dekret från regeringen att inte ingripa oavsett hur de illegala uppträder.

Helt klart är att hela detta väldiga paket av underligheter är orkestrerat av S-regeringen i samverkan med 7-partiklanen.

(Bruset, står för overkill of information). Allmänt begrepp som innebär att det är svårt att se igenom vad som ansvariga inte vill skall synas och kunna tolkas. En form för medveten desinformation.

I skydd av bruset pågår det stora bedrägeriet som kan komma att utlösas genom att Socialdemokraterna och miljöpartiet i all tysthet kommer fram till en uppgörelse med övriga partier inom 7-partiklanen.

Samtliga som nekats uppehållstillstånd och även de som erhållit avvisningsbeslut, alternativt håller sig gömda får stanna i Sverige och ges uppehållstillstånd, TUT efter hand.

Det handlar om tusentals kända illegala i landet med avvisningsbeslut. Dessutom kan det röra sig om ytterligare tusentals illegala okända personer, huvuddelen män från MENA länderna.

Om nu inte en överenskommelse med 7-partiklanen kommer till stånd kommer det under alla omständigheter fortsättas med dimridåer fram till att det på ett eller annat sätt står klart att personer avvisade och personer utan skäl för uppehållstillstånd får uppehållstillstånd efter hand. Vad det nu innebär med orden efter hand.

Inledningsvis TUT som kommer att omvandlas till PUT. Parallellt med att övrig migration fortsätter som om inget hänt och allt är under kontroll.

Socialdemokraterna vågar inte göra klart för miljöpartiet att nu är det nog och sparka ut dem ur regeringen och ombilda till en minoritetsregering med hoppande majoriteter.

Det finns förklaringar, läget för S-regeringen är allt annat än gynnsamt för förhandlingar.

Centern står fast vid 30 miljoner migranter, med andra ord öppna gränser. Hur det skall lösas socialt och ekonomiskt ingår inte i Centerns ansvar, det vilar på S-regeringen enligt Centerpartiet.

Liberalerna som i princip inte ser Sverige som en nationalstat, enligt liberalerna är Sverige en region inom Europas förenta stater och att svenska flaggan skall bytas ut mot EU-federtionens flagga med blå botten och en stjärna för varje regiondel, när den tiden kommer.

I övrigt öppna gränser, enligt EU-ledningens önskemål och kvotflyktingar.

(EU-ledningen rekommenderar att länder med kors i sin nationalsymbol byter ut korset mot något som inte förnärmar Muslimer. För att i ett senare skede erhålla den riktiga EU-federationens flagga)

Vänsterpartiet som inte vet vare sig ut eller in i frågan och inte får vara med i den inre cirkeln genom S-partiets agerande.

Moderaterna och KDS vet att dödsstämpeln sitter direkt om de öppet stöder S-regeringen.

Därför kommer det att komma någon form av amnesti och uppehållstillstånd för illegala personer i Sverige och i första hand för avvisade och illegala Afghaner.

Hela hanteringen under de sista 6 månaderna visar att S-regeringen inte kan utmana Miljöpartiet.

Enda utvägen är att 7-partiklanen ger sin tysta välsignelse genom att partierna utanför S-MP-V lägger ned sina röster och släpper igenom MP:s  krav på partiell amnesti för Afghaner inledningsvis.

Hur den lösningen kommer att drabba S-regeringen är svårt att tolka. Men mest troligt är att Svensson fortsätter sova. Pk-kultureliten fortsätter med sexuella trakasserier. Journalister och media kommer som vanligt hänga på i dansen runt PK och Kultureliten på samma villkor.

Media forsätter officiellt klanka på USA och favorithatet mot Ryssland fortsätter som vanligt.

Det är verkligen illa bäddat i nationen Sverige på grund av inkonsekvens och rent vanvett.


måndag 13 november 2017

Om den kollapsade humanitära stormakten - Gästinlägg

Min vän Gunnar Malmström är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Över till Gunnar:

PK-Elitens värdegrund, var och är grundlös och värdelös.

Det mesta bruset har nu klingat av. Att grundpelarna Sveriges Radio och SVT är institutioner för korrekthet, sanning och opartiskhet är sedan många år bakåt i tiden borta. Idag istället totalt infekterad av kulturer som inte ens hör hemma inom de kriminella bordellvärldarnas strukturer och politisk korrekthet (kulturmarxism).

SR-Ledningen har nogsamt blundat och fullständigt ignorerat kulturer av översitteri, verbala tvångsmetoder, sexuella trakasserier utverkat mot såväl manliga som kvinnliga anställda inom branschens olika strukturer.

Det råder inget som helst tvivel om att enskilda individer fått acceptera sexuella övergrepp med därtill hörande situationer fysiskt mot egen vilja.  

Slutsatsen är; acceptera eller du har inget uppdrag inom SR koncernen. Utåt har dock översittarna viftat med flaggan "allas lika värde".

Tyvärr är SR-koncernen inte ensam om dylikt hantverk av anställda och chefer i såväl låg som hög befattning.

Konstaterat är att i princip inte en enda så kallad statlig institution för kulturella evenemang i minst lika hög grad infekterats av kulturer som inte hör hemma inom anständighetens domäner.

Allt från Kungliga Dramaten och hela vägen ned genom hela Sveriges teaterlivs olika enheter.

Nöjesbranschers artister Film, musik, sång och artistliv har inte förskonats.

Vill du upp och bli stjärna kostar det inte bara kunskap och talang, det har i många fall kostat avkall på integritet för att nå målet.

Längre ned i ledet, innan du blivit någon, är träsket i stort oändligt.

En i stort helt gratis porrbransh för hugade spekulanter har stått till buds, under förutsättning att personen tillhör de som är något inom rådande kultur och därmed kan se till att de som råkat komma i fråga förstått att hålla tyst och inte bråka.

Framgång kan enkelt köpas genom fysiska handlingar, gäller för män och kvinnor och även mellan samma kön.

Det övergripande riktigt stora problemet för att nämnda kulturer hållits levande och även frodats har ett gemensamt utgångsläge samlat under ett namn: politik.

För att nå toppen krävs att man utåt viftar med rätt politiska flagga och står för en korrumperad värdegrund.

Nämnda värdegrunden saknar alla former av normal, anständighet, omdöme, hänsyn och empati, av den enkla anledningen att den är politisk och kan från sekund till nästa helt förändras, allt efter politikens önskemål.

Dagstidningar och journalister agerar hand i hand med politiken och regeringen som tyvärr har den totala diktaturens stämpel och signum.

Skriv vad jag önskar och absolut inte som det är om det råkar strida mot den just nu rådande korrumperade värdegrunden.

Helt uppe i toppen på denna beklämmande sörja av olika kulturer som i sista änden har samma korrumperade värdegrund, helt utan innehåll och moral sitter regering och riksdag.

Alla samhällets varbölder spricker till slut och nu sitter regering och riksdag med ett gigantiskt problem.

Hela den mediala hären av politiska förespråkare visar sig vara totalt och fullständigt korrumperade, och därtill i många fall sexualförbrytare i mindre eller större omfattning.

Vem kan sätta sin tilltro till regering och media som står för så usla hantverk och agerande?

Den humanitära stormakten Sveriges regering har fallit samman och slagits till slant av sin egen korrumperade värdegrund.

Värdegrunden bestod av trakasserier och personliga och nationella övergrepp mot allt och alla.

Detta korrupta svenska hantverk har kunnat fortgå på grund av tusentals personers totala brist på omdöme, hänsyn och empati och ytterst ansvariga är regeringarna Reinfeldt och Stefan Löfvén.

Så långt Gunnar. Läs också Erik Hörstadius utmärkta krönika i affärsvärlden med titeln "förgiftad värdergrund" här.