fredag 9 december 2016

Om de ryggradslösas avbön - Gästinlägg

Återigen ett gästinlägg av min vän Gunnar Malmström:

En efter en kryper ansvariga ministrar, politiker och tjänstemän in i medias ljus och ett totalt falskhetens skimmer omger deras gestalter.

Med nästan patetisk ton i varje ord försöker de köpa absolution för alla okvädningsord som genom åren fällts över politiska företrädare och enskilda personer som haft kurage och mod nog att ifrågasätta konsekvenserna av en ohämmad och totalt okontrollerad migrationspolitik vars konsekvenser innebar och innebär för Sverige.

Det råder inget tvivel om att fler och fler av politiker och ansvariga efter hand som de logistiska fördämningarna brister och de ekonomiska sociala konsekvenserna får fullt genomslag i samhället på alla upptänkliga sätt kommer att meddela att de tyvärr inte förstod och än mindre har direkt medverkat till fullständigt migrations haveri.

Förslagen och besluten har tagits av någon annan.

Avbönen från ministrar och politiker har nu visat i klartext att det finns en person som är ansvarig för sakernas tillstånd namnet är bekant Fredrik Reinfeldt, med tillägg.

Men de egentligt ansvariga är Miljöpartiets ledning och partiet som drivit på och varit omedgörliga och stod för total okontrollerad migration.

Ingen ansvarig politiker eller partiledare kommer kännas vid beslutet om att miljöpartiet bjöds in som en del av alliansen. För alliansen del står det därmed klart att Miljöpartiet är den politiska skurken alla kategorier.

En minst sagt intressant fråga uppenbaras. Det finns två regeringar som från varsin kant på den politiska arenan valt att välja in miljöpartiet som en faktor för att behålla den politiska makten.

Hur kommer socialdemokraterna och Stefan Löfven, vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt förhålla sig till Miljöpartiets ledning inom en snar framtid?

Kommer miljöpartiet i sin helhet och ynkedom att väljas som gemensam politisk slagpåse för de partier som med det politiska egenintresset valde att samarbeta med miljöpartiet för att behålla regeringsmakten och därtill hörande fördelar?

Kommer partierna med beklagande meddela att de tyvärr utsatts för en politisk konstant smutsig utpressning från miljöpartiet som låtit meddela att fick partiet inte som de föreslog skulle det få långtgående politiska konsekvenser?

Det absolut övergripande är hur många ministrar, partiledare, politiker och tjänsteföreträdare kommer att med äkthet i orden och rent samvete be svenska folket om förlåtelse och meddela att de aldrig mer kommer att ställa upp som politiska företrädare i något sammanhang.

Meddela att de inte lägger skulden för egna fattade beslut på någon annan.