måndag 21 november 2016

Om globalisering och global awareness

Världen kontrolleras idag av den angloamerikanska vapenindustrin som jag skrev om här.

Om de tretton familjer som håller i trådarna i toppen hade stoppats mycket tidigare hade världen sett mycket annorlunda ut. Att de fått fortsätta sedan Napoleonkrigen att mörda människor genom att starta krig kan tyckas obegripligt, men är det det?

Alla människor har i sig en önskan om makt och rikedom och varje individ besitter mer eller mindre av de av katolska kyrkan identifierade sju dödssynderna, även så kallade kardinalsynderna och huvudsynderna, i sin själ; Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja.

Alltså egenskaper som inte är förknippade med moral och etik utan dess motsatser.

Inom kristendomen, speciellt katolicismen, har alla synder en motsats. Dessa motsatser kallas för dygder, som inom katolicismen kallas för de sju heliga dygderna, som alla har en spegelmotsats till dödssynderna.

De sju heliga dygderna är följande:

Ödmjukhet – motsats till Högmod, generositet – motsats till Girighet, kyskhet – motsats till Vällust, medmänsklighet – motsats till avund, avhållsamhet – motsats till frosseri, tålamod – motsats till Vrede och flit – motsats till Lättja.

Så människor som besitter dessa egenskaper kan lättare identifieras som moraliska och etiska.

Här hittar vi vanliga människor som bara vill leva sitt liv i trygghet och inte drivs av kraften att aldrig få nog och följaktligen inte är beredda att bokstavligen kliva över lik för att nå sina mål.

I kombination med ett korrupt banksystem, och avsaknad av empati och moral, så var receptet för mänskliga katastrofer utskrivet då dessa företrädare för dödssynderna lätt kunde vinna över dygdiga människor.

Vi vanliga människor, som nöjer sig med att hoppas på en storvinst på triss, och har empati och moral, kan inte föreställa sig att det finns sådan mänsklig ondska som det finns hos de som sedan decennier arbetat för en ny världsordning (NWO).

Därför har de kunnat fortsätta, då det finns andra ondskefulla människor under dem i hierarkin som vill stiga i graderna. "Man biter inte den hand som föder en" heter det i ordspråket och det är egentligen anledningen att de har kunnat fortsätta.

Andra människor besatta av synd har velat få sin del av kakan på bekostnad av vanliga dygdiga människor och skyr inga medel för att få detta.

Där har vi vår politiska adel som låtit sig korrumperas av globalisterna och svikit folket som gett dem förtroendet att styra landet. För dem är det bara egen vinning och makt som lockar och man måste vara blind för att inte se detta uppenbara faktum.

Precis som de sju dödssynderna har en motkraft i de sju dygderna så har globalisternas NWO en motkraft som betraktar globalisering ur ett mer etiskt och moraliskt högstående perspektiv.

Denna kraft kallas för "global awareness" och lägger till ett försiktigt perspektiv på globaliseringen, det som normalt kallas konservatism, alltså att skynda långsamt och inte gå fortare fram än vad samhället och människorna hinner med.

Definitionen av "global awareness" enligt denna sida är:

Global awareness promotes sensitivity to the impact of globalization, a better cross-cultural understanding and better partnerships among educational institutions, government organizations and businesses in an effort to solve global issues.

Global diversity includes the dimensions of race, ethnicity, religion, culture, age, family situations, gender, life experiences, sexual orientation and cognitive ability. Rising planetary challenges, such as poverty, health epidemics and economic recessions call for an interconnected awareness and efforts toward global peace.

Så detta är vår uppgift som konservativa, att inte vika oss för globalisterna som har råkapitalismens glasögon på sig.

Glädjande nog ser vi idag en konservativ motkraft manifesterad genom BREXIT och valet av Donald Trump som USA:s 45:e president i världen.

Globalisterna i EU är livrädda då utvecklingen nu har vänt då Marie La Pen tycks kunna vinna presidentvalet i Frankrike. Läs här och här. Det händer saker i världen just nu som är mycket positiva. Läs här och här. Kanske har världen till och med befriats från George Soros? Läs här och här.

Vi lever i uppvaknandets tid (global awakening) och lägger vi på kristna värderingar och en tro på Gud i det vi gör, och det vi säger, så har vi receptet för att kunna vända utvecklingen mot katastrof i världen till något positivt för hela planeten och dess innevånare.

Skulle inte det monetära systemet, som vi alla är slavar under idag, finnas, och de 13 familjer som kontrollerar det fråntas sin makt, så hade vi kunnat fördela planetens resurser mellan oss på ett etiskt och moraliskt sätt och sluppit krig, svält och elände. För detta skall ske krävs frälsning.

Det som dessa 13 familjer och deras lakejer samlat på sig (stulit av alla andra) av de tillgångar som alla behöver skulle lätt räcka till att stoppa samtliga av de hot som idag hotar oss alla, där det största hoten kanske är överbefolkning och hoten mot planetens miljö och ekosystem.

Vi har nu en Trump-effekt och har chansen till verklig förändring i Europa. Socialismen är navet för NWO. Något jag skrivit om här. Socialismen och nyliberalismen är de ideologier som måste tryckas ned genom att människor väcks och förstår vikten av konservatism. Viktigast av allt är att trycka ned socialismen då den är navet i NWO.

Läs vad Peter Krabbe skriver här i inlägget med titeln "Ett Europa i förändring. Får vi en Trump-effekt till hjälp mot NWO?"

Så låt oss hjälpas åt att rädda världen. Jag skriver nu ut ett recept på konservatism och kristna värderingar. Vänligen lös in det.