fredag 28 oktober 2016

Om att härska genom att söndra - Gästinlägg

En ung begåvad man, Robin Lundin, skriver här om kulturmarxism. Hans analys är mycket läsvärd.

Över till Robin:

Den kulturmarxistiska eliten påstår att Sverige är ett av världens mest demokratiska länder.

Samtidigt ser vi hur denna elit gör allt i sin makt för att upprätthålla det nytotalitära systemet.

Systemmedia hand i hand med regeringen.

Vår socialistiska regering utsåg nyligen marxisten Anette Novak att ansvara för vilka medier som skall äga rätten till presstöd.

Samtidigt beviljade staten nyligen en hel uppsjö med rena kommunistiska propagandaskrifter en hel förmögenhet (11 miljoner kr) i så kallad "utvecklingsstöd", för att "bredda mångfalden", vilket snarare rör sig om att förstärka det rådande kulturmarxistiska åsiktsmonopolet.

Som exempel på hur myndigheterna, media och regeringen är ett och samma, kan vi nämna bruket av ordet "hen", en typisk feministisk åtgärd i syfte att successivt förgöra kärnfamiljen.

Detta ordet "hen" vilket ska ersätta "han" och "hon" har flitigt anammats av såväl etablerad media, myndighetsorgan samt regering och delar av riksdagen.

Att uppfinna ord, samt ge gamla ord en helt ny innebörd är något som både vänstermedia som etablerade kommunistpolitiker varit särskilt framgångsrika på.

Att värna sina medborgare är dom däremot inte lika framgångsrika på.

George Orwells syn på ett totalitärt samhälle var en likformig enpartistat som folkuppfostrade medborgarna genom att förändra språket. Det nya språket var tänkt att passa bättre in i den pågående hjärntvätten över folket.

Sverige uppfyller inte kraven för de mänskliga fri och rättigheterna, eftersom staten inte har något intresse i att garantera dessa för sina medborgare.

Medborgarna håller man som gisslan, fjättrade i åsiktsdiktaturens bojor.

Den som höjer rösten för högt, blir tystad med ett varningens finger, i värsta fall tystad för gott.

Domstolsväsendet, skolväsendet, polisen, försvarsmakten, näringslivet, public service, kyrkan, för att nämna några få, är exempel på statliga organ som totalt domineras av regimens "värdegrund", vilken innebär kulturmarxism, globalism och multikulturalism.

Som exempel kan nämnas brottsstatistiken, som BRÅ allt sedan 2006, lydigt censurerat enligt centralkommitténs (7-klövern) order.

År 2005 framgick att invandrares enorma överrepresentation i brottsstatistiken kunde skapa rasism hos svenskarna, varför denna order kom.

Vad menas då med kulturmarxism? Kulturmarxismen är en akademisk förfinad variant på marxismen, vars syfte är att med taktiska medel infiltrera ett samhälles samtliga befintliga offentliga inrättningar, såsom myndigheter, media, parlament, etc.

Denna infiltration syftar till att på sikt införa den renodlade varianten, marxismen.

Kulturmarxismen tror således på att till en början uppnå sina mål med enbart fredliga metoder, framför våld såsom den renodlade marxismen förespråkar.

Allt eftersom man slutligen nalkas sina mål, kommer kulturmarxismen och marxismen att åter förenas till samma ursprungskälla.

Fördelningen av makten i Sverige är långt ifrån demokratisk.

Med enbart ett val vart fjärde år och därutöver ett nästintill statiskt åsiktsklimat, så är det föga förvånande om valresultatet så sällan skiftar.

Media, myndigheterna, regeringen, är en och samma regim, vilka tillsammans idag utgör "folket" och därifrån utgår i praktiken all makt, från början till slut.

För Sveriges del har detta inneburit att vi har fått en stor och stark socialistisk prägel på vår politiska kultur och dess civilisation.

Sverige påminner om en soft variant på DDR. Detta har både på gott och ont skapat en enorm offentlig sektor (internationellt sett) vilket skapat ett ohälsosamt medberoende gentemot staten.

Talesättet att härska genom att söndra, rimmar inte så illa i detta sammanhang.

Så långt Robin.

Läs även mitt inlägg om socialismen som navet för den nya världsordningen här. Där finns även Peter Krabbes inlägg om Fabianismen länkade. Allt är viktigt för att förstå dagens Sverige.
Om att torka upp översvämningen utan att stänga kranen

Europa går mot sin undergång om inte något radikalt sker snart. Ingen vågar se problemet som det är, mångkultur är en katastrof för kontinenten och kommer att förgöra vår civilisation. Och fort går det.

I Asien och i Ryssland betraktar man Europa med fasa. En hel kontinent vars politiker arbetar för sin egen undergång. Putin är mycket klarsynt i frågan om mångkultur och den globala eliten. Läs här.

De vet att det inte handlar om en flyktingkatastrof utan om en planerad invasion inom ramen för NWO syftande till att förverkliga Kalergiplanen. Människor används som vapen för att krossa Europas välmående nationer. Läs här.Men få Européer förstår detta och läser bara mainstreammedia där det hela framställs som en "flyktingkatastrof".

Läs här vad J M D Eliasson skriver:

"Attention on sinking ship of Sweden"

Detta är ytterst viktigt, detta förklarar flyktinginvasionen av människor som inte vill ta sig hit egentligen. Vilka ligger bakom den egentligen? Israel, de ljög och påstod att Saddam hade massförstörelsevapen och bad storebror USA om hjälp för att krossa Saddam Hussein, i ett land där man hade kontroll, där folk mådde bra och levde i fred och frihet lät man krossa ett samhälle under förespegling av en lögn. Vilket i sin tur gjorde ISIS möjligt till att "städa" upp runt Israel främst i Syrien.

Sverige har dom planerat att dumpa av en stor del av alla flyktingar i en nation där vi har en egenproduktion vid importstörningar på 1/10 del. Således kommer 9 miljoner människor i händelse av allvarlig kris sakna mat i landet Sverige, låter det rimligt med tanke på Sveriges ledande roll i flyktingkrisen? Är detta humanistiskt?

Sedan väljer Saudi Arabien att skicka in ett antal Fundamentalistiska terrorister som hjärntvättats för ett ändamål, att söndra och härska Europa genom vad de påstår är Islam. Vilket är en stor lögn, Wahhabism är en tolkning av Islam som Sionisterna i Israel ihop med sin bundsförvant Saudi Arabien använder som mordredskap mot Europas befolkning.

Hur reagerar gemene Svensk? Troligen kommer polariseringen öka, rasism, fördomar, våldsbrott, våldtäkter, och hatbrott. "Många döda som försöker fly" är egentligen Svenskar och dem som lever och bor i Sverige i framtiden. För kan det hända i Irak, kan det hända i Syrien så kan det också hända i Sverige!

Kräv Svenska politiker nu på att våran egenproduktion skall öka, se till att odla, lagra, och se till att det finns mat i händelse av kris. För krisen kommer onekligen drabba Sverige, frågan är inte om utan när och ingen bryr sig mer än du och dina vänner, grannar och familj. Politikerna? Glöm dem, de tänker bara på sig själva, sin inkomst och hur de skall undkomma eländet de vet ska komma.

Dagens ord av JMD, oberoende patriot i Sverige.

Hade USA aldrig startat kriget i Syrien hade man inte kunnat hävda att det var en "flyktingkatastrof" så man behövde kriget även av denna anledning.

Man smutskastar glatt den folkvalde och omtyckte president Assad av samma skäl, och framställer honom som en diktator i västmedia, på samma sätt som man gjorde med den mördade Khadaffi som också var folkvald och omtyckt och ryckt upp Libyen till ett välmående land.

Anledningen till att Khadaffi mördades av NATO, med stöd av Sverige, hittar du här och här. Khadaffis sista ord var; "vad har jag gjort er?" Läs här.

De deltagande länderna i NATO-koalitionen delade efter kriget upp landets tillgångar emellan sig. Ren plundring alltså.

Man plundrade det Libyska folket på alla deras tillgångar skoningslöst. Därför är Libyen ett helveteshål på jorden idag.

Globalisterna/Khazarmaffian sjunger dock på sista versen. Fler och fler vaknar och förstår deras ondskefulla agenda. Just nu pågår massarresteringar världen över, läs här. Kanske är mardrömmen över snart? Hoppet står till goda krafter i USA och till BRICS-länderna.

Eller lyckas de innan de faller starta det tredje världskriget först? Läs här. Jag tror dock att Putin är så klok att han inte låter sig provoceras.

Även Israel som också kapats av Khazarmaffian kommer att rensas från dem enligt artikel ovan.

Därför är det så fel att likställa den judiska staten Israel med Khazarmaffians härjningar. Något jag skrev om här i mitt blogginlägg om Sionism.

Jag vill passa på att länka till en läsvärd artikel om just Khazarmaffian som ni hittar här. Vilka är de egentligen?

Först då då dessa ondskefulla individer är fängslade tillsammans med sina lakejer i politiken och i mainstreammedia kommer vi att tillåtas att få stänga av vattenkranen.

Men är redan huset så vattenskadat att det är bortom all räddning?

Det vet vi inte, men mycket talar för det tyvärr.

Mycket talar också för att många av oss kommer att svälta ihjäl den dagen krisen kommer då vi inte har någon inhemsk livsmedelsproduktion kvar. Att krossa den, har också globalisterna och deras lakejer i den politiska adeln lyckats med.